Page 29

θηκαν κατά 343% (euro2day). Σε λιγότερα από δέκα χρόνια η

name αποτελούσε ένα είδος εγγύησης δεδοµένου ότι η ποιότη-

Airbnb κατόρθωσε να αλλάξει τον χάρτη του παγκόσµιου τουρι-

τα των παροχών και το ύφος παρέµεναν σταθερά και οικεία, ανε-

σµού και να ξετυλίξει το νήµα της οικονοµίας του διαµοιρασµού

ξάρτητα από την κουλτούρα της συγκεκριµένης χώρας/πόλης

(Sharing Economy). Τα υψηλότερα ποσοστά χρηστών παρατη-

φιλοξενίας. Ένα ξενοδοχείο µιας ισχυρής αλυσίδας στο Λονδίνο

ρούνται στους κύκλους των νεότερων επισκεπτών, κάτω των 30

µπορούσε να έχει το ίδιο ύφος µε ένα ξενοδοχείο στην Ίµπιζα,

ετών. Καθώς αυτή η µερίδα ταξιδιωτών αποτελεί τους πελάτες

ο επισκέπτης άρα γνώριζε εκ των προτέρων τι να περιµένει σε

του µέλλοντος, η ανησυχία για τους ιδιοκτήτες των παραδοσι-

κάθε περίπτωση.

ακών καταλυµάτων και ξενοδοχείων ενισχύεται. Η πιθανότητα

Πλέον, η κατεύθυνση αυτή αρχίζει να αντιστρέφεται. Η ανάγκη

προτίµησης καταλυµάτων τύπου Αirbnb από τη συγκεκριµένη

για καταλύµατα που είναι προσαρµοσµένα στον πολιτισµό και

µερίδα ταξιδιωτών και µελλοντικά, θα µπορούσε να σηµάνει ση-

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τόπου κερδίζουν συ-

µαντική απειλή για τους επιχειρηµατίες ξενοδόχους.

νεχώς έδαφος. Κατά συνέπεια, η ποιότητα των παροχών µπορεί

Μέχρι πρόσφατα, µια από τις ισχυρές τάσεις στον χώρο του του-

να παραµένει ίδια στα διαφορετικά παραρτήµατα της κάθε αλυ-

ρισµού αποτέλεσε η προτίµηση σε ξενοδοχεία-παραρτήµατα

σίδας, αποτελώντας το σηµείο αναφοράς-εγγύησης, ωστόσο

διεθνών αλυσίδων, σε όποιο µέρος του κόσµου κι αν βρίσκονταν

το ύφος του χώρου προτιµάται να είναι συναφές µε την τοπική

ο ταξιδιώτης. Η επιλογή ενός συγκεκριµένου, ισχυρού brand-

ταυτότητα.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |

29

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you