Page 25

Σε ορισµένους προορισµούς όπως η Σιγκαπούρη, η πρόκληση θα είναι να διατηρηθούν τα υφιστάµενα υψηλά πρότυπα στις υποδοµές, διασφαλίζοντας

Τουριστικές επενδύσεις στις χώρες ASEAN και αύξηση της ζήτησης

τη φήµη για τις παγκόσµιας κλάσης υποδοµές στον τοµέα των µεταφορών και των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως και στην καλή πρόσβαση στην τεχνολογία. Σε άλλους, πάλι, προορισµούς, ιδιαίτερα στους νεοεισερχόµενους στη λίστα µε τους κορυφαίους προορισµούς για διακοπές στο εξωτερικό, προτεραιότητα είναι η αναβάθµιση των υφιστάµενων υποδοµών και η επέκτασή τους, διασφαλίζοντας ότι, τόσο η δυναµικότητα, όσο και η ποιότητά τους διευρύνεται σύµφωνα µε τις προσδοκίες της ζήτησης και των επισκεπτών. Ωστόσο, απόκλιση παρατηρείται στις οικονοµίες της ASEAN

Μέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης

Τουριστικές επενδύσεις Τουριστική ζήτηση

µεταξύ της τουριστικής ζήτησης και των προβλεπόµενων τουριστικών επενδύσεων.

Απόκλιση μεταξύ των περιοχών

νοντας, ωστόσο, σηµασία στον εκσυγχρονισµό των επενδύσεων.

Έτσι, το Βιετνάµ και το Λάος θα πρέπει να βελτιώσουν σηµαντικά

Οι τουριστικές υποδοµές στην Ινδονησία είναι περισσότερο ευ-

τις υποδοµές τους στον τοµέα των ταξιδιών και του τουρισµού,

θυγραµµισµένες µε τον παγκόσµιο µέσο όρο, αλλά η τουριστική

προκειµένου να καλύψουν τη διαφορά σε σχέση µε άλλους προ-

ζήτηση αναµένεται να αυξηθεί πολύ πιο γρήγορα.

ορισµούς κατά την επόµενη δεκαετία, µε την πρόγνωση για την

Ο τοµέας των επενδυτικών δαπανών, καθώς και του τουρισµού,

αύξηση των δαπανών να ξεπερνά σηµαντικά την ισχυρή αύξηση

που έχει προσδιοριστεί ως τοµέας υψηλής προτεραιότητας από

της ζήτησης. Είναι σηµαντικό ότι οι µελλοντικές επενδύσεις διο-

την κυβέρνηση της Ινδονησίας, αναµένεται να αποκτήσει σηµα-

χετεύονται και στοχεύουν σε τοµείς προτεραιότητας.

ντικό ρόλο, ενισχύοντας την τουριστική δραστηριότητα στην

Η Σιγκαπούρη από την άλλη, εµφανίζει την καλύτερη εικόνα

περιοχή.

στον τοµέα των τουριστικών/ταξιδιωτικών υποδοµών στην πε-

Στη Μαλαισία, η οποία διαθέτει καλή τουριστική υποδοµή, οι

ριοχή ASEAN, στοιχείο το οποίο αναµένεται να διατηρηθεί, δί-

επενδυτικές δαπάνες προβλέπεται να διπλασιαστούν κατά την

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |

25

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you