Page 24

Της Φλώρας Γ. Γιούπη

∆ιεθνές

Επενδυτικός «πυρετός» στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας Επενδύσεις 782 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ αναμένεται να υλοποιηθούν στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) κατά την επόμενη δεκαετία -σχεδόν το 10% του συνόλου των παγκόσμιων τουριστικών επενδύσεων- σύμφωνα με το World Travel & Tourism Council (WTTC).

Έ

να στα δέκα δολάρια για τουριστικές επενδύσεις θα κα-

Το ευνοϊκό κλίµα, η εγγύτητα µε µεγάλες αγορές εξερχόµενου

τευθυνθεί στις χώρες της ASEAN τα επόµενα δέκα χρόνια,

τουρισµού όπως η Κίνα, η καλή συνδεσιµότητα µε τις µακρινές

αποτέλεσµα της ισχυρής ζήτησης για ταξίδια που παρατηρείται

αγορές προέλευσης τουριστών, καθώς και η ανταγωνιστικότη-

σε αυτή την περιοχή.

τα των τιµών, καθιστούν πολλές χώρες εντός της περιοχής της

Την επόµενη δεκαετία ο τουρισµός και τα ταξίδια στην περιοχή

ASEAN ιδιαίτερα ελκυστικούς ταξιδιωτικούς προορισµούς.

της ASEAN αναµένεται να γνωρίσουν δυναµική ανάπτυξη, µε

Σε ολόκληρη την περιοχή παρατηρείται σηµαντική διακύµαν-

τον ετήσιο ρυθµό αύξησης να διαµορφώνεται στο 6,2% µέχρι

ση της συνολικής συνεισφοράς του τουρισµού στο ΑΕΠ και των

το 2026, κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες υψηλότερα σε σχέση µε

ταξιδιών στο ΑΕΠ, που είναι κάτω από το 10% στη Μιανµάρ, το

τον παγκόσµιο µέσο όρο. Το γεγονός αυτό, το οποίο είναι αποτέ-

Μπρουνέι και την Ινδονησία, ενώ πάνω από το 20% στην Ταϊλάν-

λεσµα, κυρίως, της θεαµατικής ανάπτυξης της Κίνας στον τοµέα

δη και ανέρχεται σε σχεδόν 30% στην Καµπότζη.

του εξερχόµενου τουρισµού, αποδεικνύει την ουσιαστική συµ-

Ωστόσο, η αυξανόµενη συµβολή του κλάδου στο ΑΕΠ και την

βολή του τουρισµού στις οικονοµίες της περιοχής.

απασχόληση εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, από τις επενδύσεις

Το 2015 ο τοµέας των ταξιδιών και του τουρισµού αντιπροσώ-

στις υποστηρικτικές υποδοµές. Είτε πρόκειται για υποδοµές ενα-

πευε το 5% του συνολικού ΑΕΠ για την περιοχή, ενώ πάνω από

έριων και επίγειων µεταφορών, συνδεσιµότητας, υγείας, ασφά-

32 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας δηµιουργούνται στις δέκα αυ-

λειας και προστασίας, είτε για υποδοµές στη διείσδυση της κινη-

τές χώρες που υποστηρίζονται άµεσα ή έµµεσα από τον Τουρι-

τής τηλεφωνίας, καθώς και σε αυτές καθ’ αυτές τις υποδοµές σε

σµό.

καταλύµατα.

24 | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement