Page 16

Διεθνή Nέα

Εξαιρετική η φετινή τουριστική σεζόν για την Κροατία

Μια άλλη παράμετρος αφορά τη μείωση του χρόνου αναμονής σε τουριστικές περιοχές, με έμφαση στην αποϋλοποίηση των εισιτη-

Στα 8,4 εκατομμύρια

ρίων εντός της πρωτεύουσας. Μια νέα τηλεφωνική γραμμή βοή-

ανήλθε ο αριθμός

θειας για τους τουρίστες, όπως και η πρόσβαση σε WiFi σε όλο το

των ξένων τουρι-

Παρίσι είναι μέρος του σχεδίου.

στών στην Κροατία

Στο νέο τουριστικό πρόγραμμα που προετοιμάζεται, το Παρίσι

το επτάμηνο του

σχεδιάζεται να αποκτήσει τον τίτλο «προορισμός για όλους», μια

2016,

αντιπροσω-

διάκριση που απονέμεται από το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυ-

πεύοντας μία αύ-

ξης σε προορισμούς που αναπτύσσουν τον τουρισμό τους με ειδι-

ξηση της τάξης του 9,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το

κή μέριμνα για τη φιλοξενία ατόμων με αναπηρίες.

προηγούμενο έτος. Η θετική τάση αντικατοπτρίζεται επίσης στον

Στο πλαίσιο αυτό, μια συμβολική πρωτοβουλία είναι ο «κανονι-

αριθμό των διανυκτερεύσεων, οι οποίες σημείωσαν αύξηση τά-

σμός για την ανάπτυξη των τουριστικών κατοικιών», ο οποίος στο-

ξης του 8,8% και διαμορφώθηκαν σε 39.439.451, εκ των οποίων

χεύει, όπως ήταν αναμενόμενο, στην Airbnb.

οι 7.400.000 διανυκτερεύσεις προήλθαν από αλλοδαπούς του-

Το τουριστικό πρόγραμμα υπόσχεται, επίσης, να αναλύσει τον αντί-

ρίστες, παρουσιάζοντας αύξηση 9,7%. Άνοδο, όμως, κατέγραψε

κτυπο των τουριστικών περιοχών στο παριζιάνικο οικοσύστημα.

και ο εσωτερικός τουρισμός, με τις αφίξεις εσωτερικού να αυξά-

Μία ακόμη πρωτοβουλία είναι η λειτουργία λεωφορείων, τα οποία

νονται κατά 5,9%. Η πλειοψηφία των τουριστών (87,5%, δηλαδή

θα είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον, σε συνδυασμό

7.345.402 τουρίστες) επισκέπτονται την Κροατία κατά την περί-

με διάφορα κίνητρα προς τους κατοίκους ή τους τουρίστες για

οδο της άνοιξης και του καλοκαιριού, με κορυφαία επιλογή την

την προτίμηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Όσο για τα ταξί, ο

ακτή της Αδριατικής. Σημαντική τουριστική άνοδο σημείωσε η

δήμαρχος αρκέστηκε να κάνει λόγο μόνο για ανάπτυξη της «ποιό-

περιοχή Ίστρια, με 2,1 εκατομμύρια αφίξεις τουριστών, ενώ στο

τητας εφοδιασμού», χωρίς να δώσει άλλη διευκρίνιση.

εσωτερικό της χώρας καταγράφηκαν 1.048.378 αφίξεις τουρι-

Σύμφωνα με το νέο τουριστικό σχέδιο για την ενίσχυση του του-

στών, αριθμός αυξημένος κατά 7,9%.

ρισμού και του τουριστικού τομέα της πόλης, που έχει πληγεί

Οι πέντε ισχυρότερες αγορές κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους

ανεπανόρθωτα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις, προβλέπεται

(από την άποψη της αναλογίας των διανυκτερεύσεων) ήταν η

η σύσταση μιας επιτροπής για τον προορισμό, η ενίσχυση της

Γερμανία (18,3%), η Σλοβενία (10,9%), η Αυστρία (8,6%), η Τσεχία

κατάρτισης και της απασχόλησης, η τόνωση της καινοτομίας της

(6,7%) και η Πολωνία (6,3%). Ωστόσο, οι αγορές εκείνες οι οποί-

βιομηχανίας και μια σειρά ακόμη ενεργειών, οι οποίες θα θέσουν

ες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση εισερχόμενου τουρισμού

τον τουρισμό στο επίκεντρο της διεθνούς στρατηγικής της πόλης.

ήταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (144%) και η Ινδία (80%).

Παράλληλα, θα εφαρμοστεί ένα σχέδιο ανάπτυξης της ξενοδο-

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης του τουρισμού στο Παρίσι Ένα νέο σχέδιο ενίσχυσης του παριζιάνικου τουρισμού ανακοίνωσε ο δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας, Anne Hidalgo. Το σχέδιο περιλαμβάνει 59 συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες αφορούν τέσσερις βασικούς άξονες, με επίκεντρο την ανακαίνιση των κτιρίων, την προώθηση της πόλης και τις online υπηρεσίες για τους επισκέπτες. Μεταξύ των πιο σημαντικών πρωτοβουλιών του νέου τουριστικού πλάνου είναι η ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων, η δημιουργία επτά «τουριστικών περιοχών» (δεν πρέπει να συγχέονται με τις τουριστικές ζώνες, όπου επιτρέπεται η εργασία την Κυριακή) και η τόνωση της νυχτερινής ζωής της πόλης, η οποία είναι εμφανώς προβληματική. Μεταξύ άλλων, ο πρώτος άξονας προβλέπει την ανάπτυξη των όχθων του Σηκουάνα και των καναλιών της πόλης, με τους ιθύνοντες να οραματίζονται ακόμη και τη δυνατότητα κολύμβησης.

16 | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

χειακής προσφοράς, προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία 142.000 δωματίων στη μητρόπολη μέχρι το 2024, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της αεροπορικής, σιδηροδρομικής και οδικής πρόσβασης.

Lonely Planet: Oι κορυφαίοι προορισμοί στον κόσμο για το 2017

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement