Page 10

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ υνολικές επενδύσεις 250 εκατ. ευρώ, οι οποίες περιλαμ-

Σ

προηγούμενη θητεία μου στον τομέα του τουρισμού, ότι είμαι μα-

βάνουν την εξαγορά τριών ξενοδοχείων σε Κέρκυρα και

κριά από διαχειριστικές λογικές και πρακτικές του χθες. Πιστεύω

Κω και συμπληρωματικά έργα σε υφιστάμενες μονάδες

στην ανάγκη για βαθιές αλλαγές, ανατροπές και μεταρρυθμίσεις.

στη Χαλκιδική, προωθεί ο όμιλος Sani/Ikos.

Ο τουρισμός αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό κεφάλαιο που δια-

Ο όμιλος μόλις ολοκλήρωσε την εξαγορά των ξενοδοχείων Corfu

θέτει η χώρα. Απαιτεί σχέδιο και σταθερό πολιτικό πλαίσιο για

Chandris και Dassia Chandris στην Κέρκυρα, όπως και του παλαι-

να αποκτήσει νέα δυναμική, αφού η καταστροφική πολιτική της

ού ξενοδοχείου Club Med Kefalos στην Κω, με σκοπό την πλήρη

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανέκοψε τη δυναμική που υπήρχε.

ανακατασκευή και λειτουργία τους υπό το εμπορικό σήμα της

Η δική μου δέσμευση είναι μία και μοναδική: σκληρή δουλειά.

Ikos Resorts, όπως πρώτο είχε αποκαλύψει το money-tourism.gr.

Θα αξιοποιήσουμε όλες τις νέες ιδέες, τις δημιουργικές δυνάμεις

Το τίμημα των εξαγορών ανέρχεται συνολικά στα 200 εκατ. ευρώ,

που υπάρχουν στον χώρο του τουρισμού για να δημιουργήσου-

ενώ η προσθήκη των Ikos Dassia και Ikos Kefalos στο δυναμικό

με αυτή τη νέα δυναμική.

του ομίλου Sani/Ikos αναμένεται να δημιουργήσει με την έναρξη

Μακριά από πρακτικές υπερφορολόγησης που μειώνουν την

της λειτουργίας τους 1.000 νέες θέσεις απασχόλησης.

ανταγωνιστικότητα του τουρισμού μας και έχουν κόστος στην

Παράλληλα, στη Χαλκιδική βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη

πραγματική οικονομία. Μακριά από επικίνδυνες ιδεοληψίες και

επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 50 εκατ. ευρώ για τον χειμώνα

παρακμιακές λογικές».

2016/2017, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει μέσα στο 2017

Σιδεροκέφαλος…

300 νέες θέσεις απασχόλησης.

της Κω, η επί σειρά ετών κλειστή ξενοδοχειακή μονάδα Club Med

Τ

Kefalos, θα ανακαινισθεί πλήρως, θα επεκταθεί και θα λειτουρ-

Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ομάδας Κεντρικής Ευρώ-

γήσει ως Ikos Kefalos***** επίσης με 410 δωμάτια, σουίτες και

πης (Central European Rotation Group - CERG), για την τριετία

bungalows, την άνοιξη του 2019.

2017 – 2019, με πρόεδρο τον Διοικητή της Υπηρεσίας.

Μπράβο…

H CERG είναι μια από τις τέσσερις εναλλασσόμενες ομάδες που

Ν

δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολι-

επιστρέφει σε… γνωστά λημέρια.

γανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, έχοντας τη στήριξη των μελών

Σε δήλωσή του ύστερα από την ανάθεση που του έγινε ο κ. Κόν-

της ομάδας της, των υπολοίπων κρατών - μελών της ECAC, αλλά

σολας είπε μεταξύ άλλων: «Ο τουρισμός πρέπει να συναντηθεί

και Οργανισμών με τους οποίους η ECAC έχει έρθει σε συμφωνία.

και πάλι με την έννοια της ανάπτυξης. Όλοι γνωρίζουν, από την

H CERG αποτελείται από εννέα ακόμα κράτη - μέλη: τη Βουλγα-

Στην Κέρκυρα, τα δύο ιστορικά ξενοδοχεία θα ανακαινιστούν πλήρως και θα λειτουργήσουν ως ενιαία μονάδα με 410 δωμάτια, σουίτες και bungalows, τον Μάιο του 2018, ενώ στην Κέφαλο

ην προεδρία του CERG αναλαμβάνει η Eλλάδα. Ειδικότερα, μετά τη διάκριση στο ICAO, όπου εξελέγη Ελληνίδα στην Επιτροπή Αεροναυτιλίας (Αir Navigation Commission –

ANC) του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), η

έος τομεάρχης Τουρισμού στη ΝΔ ανέλαβε ο βουλευ-

τικής Αεροπορίας (European Civil Aviation Conference - ECAC).

τής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, έπειτα από τις

Τα κράτη - μέλη τής κάθε ομάδας αναλαμβάνουν εκ περιτροπής

πρόσφατες ανακατατάξεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

την προεδρία της και η εκάστοτε προεδρεύουσα χώρα θέτει υπο-

και τη νέα δομή του κόμματος, με τον Δωδεκανήσιο βουλευτή να

ψηφιότητα για την εκλογή της στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ορ-

10 | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement