Page 1

Solarflux Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9

Individuele opdracht Toegepaste bedrijfseconomie Kaoutar El Mamoun

2012 - 2013

6 Business economics


Solarflux Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9

Individuele opdracht Toegepaste bedrijfseconomie Kaoutar El Mamoun

2012 - 2013

6 Business economics


Woord vooraf In het kader van de ge誰ntegreerde proef hebben wij een fictief bedrijf opgestart dat zonnepanelen verkoopt. Tijdens het schooljaar hebben we velen opdrachten gemaakt voor verschillende vakken. Het houdt in dat je een werkstuk maakt waarin verschillende vakken aan bod komen. Zo zijn er verschillende. Eerst en vooral wil ik meneer Fierens bedanken voor alle tijd en begeleiding die hij in dit project heeft gestoken. Verder bedank ik Meneer Delcourte, Meneer Clerick, mevrouw Verwulgen, Mevrouw Verheyen en mevrouw Van De Fonteyne. Ik bedank ook mijn groepsleden. We hebben elkaar geholpen en we zijn zeer goed overeen gekomen. We hebben goed samen kunnen werken. Ook bedank ik mijn familie die me steunde. Alleen zou ik het niet hebben gehaald.


Inhoudsopgave Inleiding

......................................................................................................................... 5

1

Toegepaste bedrijfseconomie........................................................................ 6

1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.7 1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.9 1.9.1 1.9.2

Functieverdeling ............................................................................................... 6 Inleiding ............................................................................................................ 6 Sollicitatiebrief ................................................................................................... 6 Missie en doelstellingen .................................................................................... 7 Inleiding ............................................................................................................ 7 Strategische doelstelling personeelsdirecteur ................................................... 7 Organogram...................................................................................................... 7 Inleiding ............................................................................................................ 7 Organogram...................................................................................................... 7 Motivering ......................................................................................................... 7 SWOT-analyse ................................................................................................. 9 Interview ........................................................................................................... 9 Inleiding ............................................................................................................ 9 Interview ......................................................................................................... 10 Operationele en financiële doelstellingen ........................................................ 11 Inleiding .......................................................................................................... 11 Doelstellingen ................................................................................................. 11 Cijfergegevens ................................................................................................ 11 Motivatie ......................................................................................................... 11 Ken je functie .................................................................................................. 12 Websites vergelijken ....................................................................................... 13 Facturatie in bob ............................................................................................. 20 Inleiding .......................................................................................................... 20 T-rekeningen verkopen ................................................................................... 20 T-rekeningen Aankopen .................................................................................. 23 Eigen website ................................................................................................. 26 Inleiding .......................................................................................................... 26 Mind-map ........................................................................................................ 26

2

Engels ............................................................................................................ 27

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1

Article about solar energy ............................................................................... 27 Introduction ..................................................................................................... 27 Summary and vocabulary of the article ........................................................... 27 Summary ........................................................................................................ 27 International career ......................................................................................... 28 Introduction ..................................................................................................... 28 Application letter ............................................................................................. 29 Complaining .................................................................................................... 30 Introduction ..................................................................................................... 30 E-mail ............................................................................................................. 30 Website........................................................................................................... 31 Introduction ..................................................................................................... 31

3

Frans .............................................................................................................. 32

3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2

Lettre de motivation ........................................................................................ 32 Introduction ..................................................................................................... 32 Lettre de motivation ........................................................................................ 33 L’entretien d’embauche ................................................................................... 34 Introduction ..................................................................................................... 34 Entretien d’embauche ..................................................................................... 35


3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2 3.5 3.5.1

Journée découvert entreprises affiche ............................................................ 37 Introduction ..................................................................................................... 37 Affiche............................................................................................................. 38 La commande ................................................................................................. 39 Introduction ..................................................................................................... 39 La commande ................................................................................................. 40 Site web .......................................................................................................... 41 Introduction ..................................................................................................... 41

4

Duits............................................................................................................... 42

4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 Besluit

Auf der Messe ................................................................................................. 42 Einführung ...................................................................................................... 42 Rollenspiel ...................................................................................................... 42 Die Anfrage ..................................................................................................... 43 Einführung ...................................................................................................... 43 Die Anfrage ..................................................................................................... 43 Lebenslauf ...................................................................................................... 44 Einführung ...................................................................................................... 44 Lebenslauf ...................................................................................................... 45 ....................................................................................................................... 46


Inleiding Ik heb samen met Marthe Daelemans, Britt Luytens, Matthias Geerts, Axelle Verschueren en Eveline Lauwers een bedrijf gestart. Samen hebben we vele nieuwe dingen ontdekt. Om goed te kunnen werken als team, moesten we verschillende opdrachten samen maken. Dit is ook altijd gelukt. We hebben samen de beslissingen voor ons bedrijf genomen. In dit bestand vindt u mijn individuele opdracht.


1

Toegepaste bedrijfseconomie

1.1

Functieverdeling

1.1.1

Inleiding

Op Ecoman heb ik gekeken welke functie mij het meest interesseerde. Omdat ecoman het bedrijf over laat aan een nieuw bedrijfsmanagement solliciteerde ik voor de functie die mij het meest aansprak. Daarom schreef ik een een sollicitatiebrief voor de functie personeelsdirecteur. Toch heb ik als functie productiedirecteur gekregen wat mijn tweede keuze was.

1.1.2

Sollicitatiebrief

Kaoutar El Mamoun 2012 Generaal De Ceuninckstraat 81 2800 Mechelen Tel. 0488 33 95 75

15 september

Hugo Fierens GIP-coördinator SUI Bosstraat 9 2861 OLV-Waver

Sollicitatie naar de betrekking van personeelsdirecteur Geachte meneer Op de site van VDAB heb ik gelezen dat u opzoek bent naar een dynamische en enthousiaste personeelsdirecteur. Ik stel me kandidaat voor deze functie. Ik vind mezelf geschikt voor deze functie omdat ik een uitgebreide ervaring heb en ik volgde de juiste opleiding ervoor. Ik heb mijn diploma Handelsingenieur behaald in KUL. In mijn huidige job heb ik als functie HR-manager in een interim-bureau ‘Unique’. Ik doe dit werk al meer dan 8 jaar. Ik ben perfect drietalig en vaak komen we ook in contact met de klanten en zijn de talen dus zeer belangrijk. Ik ben iemand die graag verantwoordelijk te werk gaat wat ook zeer belangrijk is als personeelsdirecteur. ik hoop dat deze brief uw interesse heeft gewekt en dat u mij uitnodigt voor een persoonlijk gesprek. Hoogachtend

Kaoutar El Mamoun Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 6


1.2

Missie en doelstellingen

1.2.1

Inleiding

Elk bedrijf heeft zijn eigen missie en doelstellingen. Zo kan je zien op wat we juist gericht zijn en waarom we bepaalde producten produceren en verkopen. Daarom hebben we een mission statement opgericht.

1.2.2

Strategische doelstelling personeelsdirecteur

Ik ben de productiedirecteur van ons bedrijf “Solarflux”. Ik ben verantwoordelijk voor het bepalen van het productievolume en het vastleggen van een aanvaardbaar voorraadniveau afgewerkte producten en onderdelen. Daarenboven ben ik ook verantwoordelijk voor het berekenen van de aan te kopen hoeveelheid onderdelen en de kwaliteit ervan. De kwaliteit van de producten vind ik zeer belangrijk zodat ik het beste kan bieden aan onze klanten. In het belang van het bedrijf moeten we ook de juiste hoeveelheid bepalen zodat er geen voorraad in overvloed is, anders zijn dat extra kosten.

1.3

Organogram

1.3.1

Inleiding

We hebben een organogram opgesteld. Het is een schematisch overzicht van de werkzaamheden van een bedrijf.

1.3.2

Organogram

Algemene directeur Marthe Daelemans Financiële directeur

Marketing directeur

Mathias Geerts

Eveline Lauwers

1.3.3

Productie directeur Kaoutar El Mamoun

Personeels directeur Axelle Verschueren

Logistiek directeur Britt Luytens

Motivering

Ik leid en coördineer op een kordate manier alle activiteiten binnen het productiegebeuren. Als productiedirecteur motiveer en evalueer ik het personeel van productie in nauwe samenwerking. Ik vind het ook zeer belangrijk om de technische installaties in goede staat te houden. Ik ben een persoon met sterke organisatorische capaciteiten en heb passie voor techniek. Ik heb kennis van zaken die ik weet in te zetten en verder heb ik ambitie om mee te bouwen aan een sterk groeiend bedrijf. Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 7


Ik zal de operationele productie dagelijks bijsturen en zal daarnaast de structurele optimalisaties doorvoeren. Ik ben zeer sociaal omdat ik het belangrijk vind om goed met mijn collega’s te kunnen werken om zo conflicten te kunnen vermijden.

GeĂŻntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 8


1.3.4

SWOT-analyse

Strengts (sterktes) ik heb een degelijk kwaliteitscontrole systeem waardoor ik heel weinig kwaliteitsproblemen heb. Ook heb ik oog voor productduurzaamheid omdat ik het heel belangrijk vind dat onze producten lang genoeg meegaan. Ik kom goed overeen met mijn collega’s omdat ik heel sociaal ben. Dat vind ik belangrijk omdat ik zo beter mijn werk kan doen. In een zin kan je gewoon zeggen dat we zeer efficiënt produceren. Weaknesses (zwaktes) Verder heb ik ook nog zwakke punten. Ik kan te sociaal zijn waardoor ik soms een te familiaire houding heb ten opzichte van mijn medewerkers. We hebben een beperkt aantal machines, wel genoeg bij optimaal gebruik, maar als we een technisch probleem hebben zouden we niet genoeg kunnen produceren. Opportunities (kansen) Ik heb een goede opleiding gevolgd waardoor mijn kansen als productiedirecteur hoog staan. Daarnaast heb ik ook nog ervaring. Door mijn internationale contacten heb ik ook een goede positie op internationaal niveau zodat we goed in de markt zullen staan. Doordat de ingenieurs continu nieuwe technologie bedenken, zal ik vaak nieuwe producten produceren en dat is voor mij een uitdaging. Threats (bedreigingen) Ik ben een perfectionist waardoor ik langer met mijn projecten bezig ben en zo de deadline soms niet haal. Daarom moet ik ook werken aan mijn timemanagement. Ook zullen de prijzen van mijn producten stijgen door de economische crisis. Ik leg vaak de lat veel te hoog waardoor de rest van mijn team niet kan volgen waardoor de productie zal dalen.

1.4

Interview

1.4.1

Inleiding

In deze opdracht moesten we een zelfstandige interviewen. Ik heb Jaoid Tazi enkele vragen gesteld. Deze vindt u hieronder

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 9


1.4.2

Interview

Goede namiddag. Ik ben Kaoutar El Mamoun. Ik zou graag en betere inzicht hebben over het bedrijfsleven. Je kan van een interview veel informatie uithalen en daar kan ik veel uit leren. Mensen die zonnepanelen hebben zijn meestal mensen van een bepaalde klasse die belang hechten aan hun veiligheid. Daarom wil ik graag Jaoid Tazi interviewen. Zou ik eventueel enkele vragen mogen stellen? Ja dat mag zeker. U bent als ondernemer gespecialiseerd in beveiliging. Wat is uw functie in het bedrijf? Ik ben bezig met het dagelijks bestuur van mijn onderneming. Ik zorg ervoor dat alles vlot verloopt en dat alle grote en kleine hindernissen snel opgelost geraken zodat we snel verder kunnen. Ik maak ook dagelijks de planning voor mijn werknemers, zodat ze goed op de hoogte zijn van wat ze moeten doen en waar ze moeten zijn. Wat zijn uw belangrijke taken die u moet vervullen? Wel, zoals ik al bij de vorige vraag vermelde maak ik de planning voor mijn werknemers. Daarnaast zorg ik ook voor een vlotte vooruitgang van zaken. Ik zorg er ook voor dat de onderhoud van het geplaatste materiaal bij de klanten zo snel mogelijk uitgevoerd wordt zodat ze zich niet opstapelen en we de klanten tevreden houden. Ik maak ook afspraken met nieuwe klanten, die een alarm en camera installatie willen dit door middel van een contract natuurlijk. Enige tijd terug installeerde ikzelf ook dagelijks, maar met de tijd is dat aan het verminderen omdat ik nu meerdere werknemers in dienst heb. Nu installeer ikzelf minder maar dat gebeurt nog frequent. Zijn het meestal dezelfde taken die u moet vervullen of varieert het? Het zijn meestal dezelfde taken die ik moet uitvoeren. Ik moet zorgen dat alles onder controle is en dat ze klanten tevreden zijn. Daarnaast moet ik ook planning maken voor de werknemers en de onderhoud uitvoeren. Bij inbraken moet ik voor de politie camerabeelden kunnen ophalen. Wij werken namelijk samen met de politie. Bij inbraken zal de sirene van het alarm afgaan en krijgt de politie direct een seintje waardoor ze op de hoogte geraken van die inbraak en er dadelijk naar toe kunnen gaan. Als de delinquenten al weg zijn, kunnen we direct de camerabeelden ophalen. Ik moet dus 24/24 bereikbaar zijn. Heeft u een grote verantwoordelijkheid en wat is uw verantwoordelijkheid? Een grote verantwoordelijkheid? Wel volgens mij, heeft iedere zelfstandige toch een bepaalde verantwoordelijkheid. Niet alleen ten opzichte zichzelf maar ook ten opzichte van zijn klanten en zijn werknemers. Welke soort leider bent u? Als studente van een handelsrichting weet je waarschijnlijk dat er meerdere leiderschapstijlen zijn zoals het autocratische, bureaucratische, lassez-faire, charismatische etc. maar ik denk dat de term dat het beste past die van “natuurlijk leiderschap” is. Ik val mijn werknemers niet lastig met 100 onnodige regels. Wat ze moeten doen is duidelijk en gestructureerd voor hen, ze weten ook hoelang ze er maximum over kunnen doen. Ik ben degelijk en hou rekening met hem. Ik ben niet enkel prestatiegericht, zij als persoon interesseren mij ook dus ik ben zeker ook mensgericht. Geïntegreerde proef Toegepaste bedrijfseconomie Pagina 10


Heeft u een opleiding gevolgd om een zelfstandige te worden? In het secundair ben ik afgestudeerd met een TSO diploma. Ik werkte eerst ergens anders. Jaren later heb ik een opleiding ‘bedrijfsbeheer’ gedaan en andere opleidingen die nodig zijn om mijn werk te kunnen beoefenen. Moet u deze opleiding volgen om zelfstandig te kunnen werken? Ja, een opleiding bedrijfsbeheer is verplicht om als zelfstandige te kunnen werken. Welke vaardigheden zijn in uw sector van belang en waarom? Je moet met je handen kunnen werken en een bepaald inzicht hebben in de zaken die je doet. Je kan de handelingen die je moet uitvoeren niet klakkeloos vanbuiten leren en uitvoeren want het verschilt telkens. Bij de ene klant zijn de kabels die je nodig hebt makkelijk te vinden en is het plaatsen van een detector of een brandmelder moeiteloos maar bij andere huizen,winkels,.. kan het moeilijker zijn en moet je gebruik maken van je grijze massa.

1.5

Operationele en financiële doelstellingen

1.5.1

Inleiding

In deze opdracht zal ik mijn doelstellingen bespreken. Het is zeer belangrijk dat deze doelstellingen specifiek, meetbaar, realistisch en tijdsgebonden zijn. Ik heb ook de nodige bewerkingen gemaakt die in toepassing zijn in mijn functie als productiedirecteur.

1.5.2

Doelstellingen

Als productie directeur ben ik verantwoordelijk voor enkele taken. Op ECOMAN heb ik level 6 en level 7 uitgespeeld om een overzicht te krijgen over hoe ik bepaalde dingen moet berekenen. Eerst moet ik het productievolume berekenen. Daarna heb ik de omlooptijd berekend. Verder moet ik ook nog de productiekostprijs per omzet berekenen.

1.5.3

Cijfergegevens

Productievolume: 800 – 1550 + 3952= 3202 Productiekost per omzet: (13832000 / 23316800) * 100= 59,32 % Omlooptijd: 365 / (3952/800)= 73,5 dagen

1.5.4

Motivatie

In onze mission statement hebben we gezegd dat de kwaliteit een van onze belangrijkste doel is. Ik zorg er ook voor dat de aan te kopen onderdelen en de kwaliteit goed op gang blijft. We leveren aan een zeer goede kwaliteit met een hoge prijs dat nog betaalbaar is. Verder vind ik het ook belangrijk om de technische installaties in goede staat te houden. Ik stuur de operationele functie dagelijks bij en zal daarnaast de structurele optimalisaties doorvoeren.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 11


1.6

Ken je functie

Als productiedirecteur moet je rekening houden met bepaalde taken en formules. Eerst en vooral moet je het productievolume kunnen berekenen. Daarvoor maak je gebruik van de formule gewenste eindvoorraad – beginvoorraad + verkopen. De marketingdirecteur zal het verkopen voor mij berekenen. Het productievolume is het aantal afgewerkte producten dat een onderneming produceert gedurende één boekjaar. Binnen ECOMAN moet er elk boekjaar een productievolume vooropgesteld worden. Op de eerste vraag wordt de productie afgestemd op de verwachte vraag. Het is ook belangrijk te weten hoelang de zonnepanelen in je onderneming blijven alvorens ze verkocht worden. Dit noemen wij de omlooptijd. De omlooptijd drukt uit hoeveel dagen de voorraad afgewerkte producten in een onderneming blijft alvorens deze de onderneming verlaat. Om de omlooptijd te berekenen wordt rekening gehouden met het aantal dagen in een jaar, kostprijs van de verkopen en de waarde van de eindvoorraad. Een hoog aantal dagen kan duiden op een inefficiënt beheer of op een verouderen voorraad. Een te grote voorraad en een voorraad die te lang in de onderneming blijft, betekend dat te veel geldmiddelen vast zitten en dus niet actief voor andere zaken kunnen gebruikt worden. Verder heb je natuurlijk ook de nodige onderdelen nodig en die zal ik moeten aankopen. Daarvoor maak je gebruik van de formule gewenste eindvoorraad – beginvoorraad + verbruik. Om te produceren zijn er onderdelen nodig die aangekocht moeten worden. Maar dat is niet alles. Hoeveel onderdelen heb je nodig voor het welbepaald productievolume dat voorop is gesteld? Hoe wordt het verbruik berekend? De verbruiksindex geeft weer hoeveel onderdelen er nodig zijn om één afgewerkt product te produceren. Een daling kan veroorzaakt worden door 3 factoren. De kwaliteit van de onderdelen want hoe beter de kwaliteit van onderdelen, hoe lager de verbruiksindex. De opleiding van de arbeiders want hoe beter de arbeiders opgeleid zijn, hoe beter ze met de onderdelen kunnen werken, hoe minder onderdelen ze nodig hebben. Investering in milieuvriendelijke installaties want hoe meer er geïnvesteerd wordt in milieuvriendelijke installaties, hoe minder afval er geproduceerd wordt en dus minder onderdelen verloren gaan. Elk jaar moet de ondernemingsleiding nadenken welk budget zij wil spenderen aan de ontwikkeling van het product. Het bedrag dat geïnvesteerd wordt in onderzoek en ontwikkeling zal mee de kwaliteit van de zonnepanelen bepalen. De kwaliteit van afgewerkte producten wordt uitgedrukt door een kwaliteitsindex. Deze index kan een waarde aannemen tussen nul en één. Hoe hoger de index, hoe beter de kwaliteit.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 12


1.7

Websites vergelijken

Om een website zelf te kunnen maken is het zeer handig om eerst enkele websites te vergelijken. Zo heb ik een overzicht kunnen maken van de positieve en negatieve kanten. Het is belangrijk om rekening te houden met de details zodat je de fouten kan vermijden. Een aangename en een correcte website trekt veel klanten aan. Ik heb gekozen voor vijf bedrijven die zonnepanelen verkopen. De eerste website die ik bezocht was Sanisolar. Het bedrijf is gelegen aan de Legen Heirweg 10, 9890 Gavere, België. Ik heb rekening gehouden met enkele positieve dingen. Als je de site opent, kan je meteen kiezen tussen “particulieren” en “installateur”. Het is goed omdat je zo efficiënter je doelstelling bereikt. Je hebt ook de mogelijkheid om te kiezen tussen de twee landstalen Frans en Nederlands. Zo is er meer kans om zowel Nederlandstaligen als Franstaligen aan te trekken. De site heeft ook gebruik gemaakt van navigatieknoppen. Het is zeer handig omdat je overzichtelijker te werk kunt gaan.

Je bent ook op een snelle manier op de hoogte van de nieuwigheden. Ze laten je meteen weten of er eventueel een evenement op komst is, zonder dat je ernaar zoekt. Wat ik niet zo goed vind aan deze website, is de combinatie van de kleuren. Zwart op wit is niet zo aangenaam om naar te kijken.

Verder heb ik ook de website van E-advies bezocht. Het bedrijf is gelegen aan de Sasstraat 36, 9050 Gentbrugge. Ook daar heb ik enkele positieve en negatieve punten gevonden. Ik vond de site een beetje te leeg waardoor de website saai lijkt. Alle nodige informatie staat erop, maar er is geen zoekbalk. Het is altijd nuttig om een zoekbalk te hebben zodat je alles sneller en makkelijker kan vinden. Ze hebben geen gebruik gemaakt van een beeldmerk, maar dat vind ik niet zo erg. De site is leeg maar krachtig!

De site van Serelco heb ik ook bezocht. Het bedrijf is gelegen aan de Waregemstraat 57, 9870 Zulte. De combinatie van de kleuren trokken me erg aan. Het is donkerblauw met lichtgrijs net als het logo. Ze hebben ook promoties, die duidelijk te zien zijn op hun website. Dat trekt de klanten natuurlijk ook aan. Verder zijn er ook nog enkele dingen die ik niet goed vond. Er staat niet voldoende informatie. Het is heel belangrijk dat je alle informatie vermeldt zodat de klanten niet te veel moeite moeten doen om informatie te vinden. Het is ook zeer belangrijk om te kunnen kiezen tussen verschillende talen. De site is enkel in het Nederlands, dus trekt het enkel de Nederlandstaligen aan. Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 13


Ik heb ook nog de site www.zonnepanelen.biz bezocht. Het bedrijf is gelegen aan de Wilgstraat 27, 9320 Erembodegem Aalst. Het is de beste website van de vijf. Hier gebruikt men navigatieknoppen. De knoppen veranderen steeds van kleur als je erop staat. Het logo is steeds zichtbaar en ze maken gebruik van een beeldmerk. Op de site kan je ook nog LED lampjes aankopen. De site is dus niet enkel interessant voor de mensen die zonnepanelen willen. Je hoeft niet lang te zoeken want er is een zoekbalk. Zo kan je alles sneller vinden en verspil je minder tijd. Ik heb verder niets negatiefs gevonden.

Tot slot heb ik de website www.bel-eco.be bezocht. Het logo vond ik goed bij de achtergrond passen. Maar er zijn enkele dingen die ik niet zo goed vond. De navigatieknoppen waren zeer onduidelijk. Als je op een navigatieknop staat, komt er steeds een kader met wat meer informatie, maar dat overlapt altijd met de rest van de kaders waardoor je niet meer kunt zien bij welke onderdeel het behoort.

Waar ik zeker op moet letten zijn de kleuren die ik gebruik in mijn eigen website. Het moet goed bij het logo staan zodat het aangenaam is om naar te kijken. Ook mag ik niet te weinig maar ook zeker en vast niet te veel informatie op mijn website zetten. De klanten moeten het nog wel willen lezen. Je moet wel genoeg informatie hebben staan zodat een bezoeker direct weet wat we precies doen en wie we zijn. Het is ook belangrijk dat de website snel te vinden is.

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 14


1.7.1

Tabel Sanisolar

bedrijf + logo

Naam van het bedrijf: Sanisolar Adres: Legen Heirweg 10 Gegevens 9890 Gavere BelgiĂŤ

Als je de site opent, dan kan je meteen kiezen tussen particulier en installateur. Het is goed omdat je zo efficiĂŤnter je doelstelling bereikt. Positieve punten

Je hebt ook de mogelijkheid om te kiezen tussen de twee landstalen Frans en Nederlands. Zo is er meer kans om zowel Nederlandstalige als Franstalige aan te trekken.

Ze hebben ook gebruik gemaakt van navigatieknoppen. Het is zeer handig omdat je overzichtelijker te werk kan gaan.

Je bent ook op een snelle manier op de hoogte van de nieuwigheden. Ze laten je meteen weten of er eventueel een evenement op komst is, zonder ernaar te zoeken.

Negatieve punten

Bron

De combinatie van de kleuren zwart en wit is niet zo aangenaam om naar te kijken.

http://www.sanisolar.be/

GeĂŻntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 15


Onderne ming (logo)

Naam: Bel-eco Adres: Lodewijk de Raetstraat 83 Algemene 3920 LOMMEL gegevens Aard van het bedrijf: verkoop zonnepanelen 

Het logo vond ik goed bij de achtergrond passen.

De navigatieknoppen waren zeer onduidelijk. Als je op een navigatieknop staat, komt er steeds een kader met wat meer informatie, maar dat overlapt altijd met de rest van de kaders waardoor je niet meer kunt zien bij welke onderdeel het behoort.

 

Er is geen taalkeuze aanwezig. Achtergrondkleuren passen niet bij logo en lay-out. Het achtergrond is blauw en de rest is geel met grijs-zwart. Geen goede combinatie De navigatieknoppen bevinden zich helemaal bovenaan. Deze komen onderaan steeds terug. Dit is overbodig.

Positieve punten Negatieve punten

Bron

http://www.bel-eco.be/

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 16


Onderneming (logo)

Algemene gegevens

Positieve punten

Naam: Serelco Adres: Waregemstraat 57 9870 ZULTE Aard van het bedrijf: installatie van zonnepanelen

Kleuren van het logo komen goed overeen met het achtergrond. Ze hebben enkel blauw en wit gebruikt. Heel eenvoudig. Ze hebben een promotie voorzien en dit kun je zeer duidelijk zien op de website. Waar je ook klikt, verschijnt het in het rood met hoofdletters op je scherm. Zo ziet men het sneller.

Naast installatie van zonnepanelen biedt Serelco nog meer diensten aan zoals: Elektro (aankoop en installatie van witgoed), verlichting en realisaties.

Negatieve punten

De website is TE leeg. Men ziet teveel open ruimtes die volledig wit zijn. Te weinig informatie bij elk onderdeel. Hiermee bedoel ik letterlijk één zin per categorie.

Geen taalkeuze. Navigatieknop ‘realisatie’ is leeg. Als je erop klikt, komt er niets in beeld. Geen vermelding van vacatures. Bron

http://www.serelco.be/

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 17


Onderneming (logo)

Algemene gegevens

Naam: E-advies Adres: de Sasstraat 36, 9050 Gentbrugge. Aard van het bedrijf: verkoop zonnepanelen

Positieve punten

Ze hebben geen gebruik gemaakt van een beeldmerk, maar dat vind ik niet zo erg. De site is leeg maar krachtig!

Alle nodige informatie staat erop

Ik vond de site een beetje te leeg waardoor de website saai lijkt. Lettertype is een beetje te klein. Vooral de navigatieknoppen zijn klein.

er is geen zoekbalk. Het is altijd nuttig om een zoekbalk te hebben zodat je alles sneller en makkelijker kan vinden.

Negatieve punten

Bron

http://www.E-advies.be

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 18


Onderneming (logo)

Naam: zonnepanelen Adres: Wilgstraat 27, 9320 Erembodegem Aalst Algemene gegevens

Positieve punten

Hier gebruikt men navigatieknoppen. De knoppen veranderen steeds van kleur als je erop staat.

Het logo is steeds zichtbaar en ze maken gebruik van een beeldmerk.

Op de site kan je ook nog LED lampjes aankopen. De site is dus niet enkel interessant voor de mensen die zonnepanelen willen

Je hoeft niet lang te zoeken want er is een zoekbalk. Zo kan je alles sneller vinden en verspil je minder tijd.

Geen negatieven punten gevonden

Negatieve punten

www.zonnepanele.biz Bron

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 19


1.8

Facturatie in bob

1.8.1

Inleiding

Kksqjmfkjsqmdfkjmqsdjkfmqsjfmqskldfjmqsjfmlqsjfkmsdjfmqsjflmjsfjsmjf fjm sjfmkj slfjqs lmfjqmsljflmqsjf qsjf klmsfjklmsjflmjs fjsm fjsmj fklmsqjf lqsjf lmqskjf mqsfj

1.8.2

T-rekeningen verkopen

VF/1 SOLution D 70400 verkoop HG

C

D 70402 HK op verkopen

€ 100 000,00

D 40000 Handelsdebiteuren C

VF 2 / Solarpartners D 70400 verkoop HG

€ 617,40

C

D 40000 Handelsdebiteuren C

Geïntegreerde proef

C € 20 580,00

D 70402 HK op verkopen

€ 878 125,00

€ 1027 077,83

€ 3 000,00

D 45110 Verschuld. Btw

€ 116 962,60

C

C

€ 26 343,75

D 45110 Verschuld. Btw € 5 421,55

Toegepaste bedrijfseconomie

C

€ 180 718,13

Pagina 20


VF 3 / Heliotec D 70400 verkoop HG

C

D 70402 HK op verkopen

€ 293 375,00

D 40000 Handelsdebiteuren C

VF 4 / SOLution D 70400 verkoop HG

€ 8 801,25

D 45110 Verschuld. Btw

€ 343 139,03

€ 1 811,29

C

D 40000 Handelsdebiteuren C

€ 60 376,57

€ 15,00

D 45110 Verschuld. Btw

€ 353 943,15

C € 61 428,15

C

D 74600 Doorgerekende kost C

€ 305 500,00

D 40000 Handelsdebiteuren C

€ 15,00

D 45110 Verschuld. Btw

€ 369 673,15

Geïntegreerde proef

C

D 74600 Doorgerekende kost C

€ 292 500,00

VF 5 / Solarpartners D 70400 verkoop HG

C

C € 64 158,15

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 21


VF 6 / Heliotec D 70400 verkoop HG

C

D 74600 Doorgerekende kost C

€ 325 000,00

D 40000 Handelsdebiteuren C

€ 15,00

D 45110 Verschuld. Btw

€ 393 268,15

VF 7 SOLution D 70400 verkoop HG

€ 68 253,15

C

D 48800 Terug te betalen verp. C

€ 130 000,00

D 40000 Handelsdebiteuren C

€ 15,00

D 45110 Verschuld. Btw

€ 157 315,00

VF 8 Solarpartners D 70400 verkoop HG

C € 27 300,00

C

D 48800 Terug te betalen verp. C

€ 136 500,00

D 40000 Handelsdebiteuren C

€ 15,00

D 45110 Verschuld. Btw

€ 165 180,00

Geïntegreerde proef

C

C € 28 665,00

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 22


VF 9 / Heliotec D 70400 verkoop HG

C

D 48800 Terug te betalen verp. C

€ 117 000,00

D 40000 Handelsdebiteuren C

€ 15,00

D 45110 Verschuld. Btw

€ 141 585,00

1.8.3

C € 24 570,00

T-rekeningen Aankopen

AF/1 Solarpartners D 60400 aankoop HG

C

D 60402 HK op aankopen

€ 110 000,00

C € 3 300,00

D 44000 Leveranciers

C € 128 658,86

D 41110 Aftrekbare Btw € 22 638,00

C € 679,14

132638,00 132638,00 AF 2 / Solarpartners D 60400 Aankoop HG

C

D 60403 Aankoopkosten

€ 165 000,00

D 44000 Leveranciers

€ 200,00

C € 199 892,00

Geïntegreerde proef

C

D 41110 Aftrekbare Btw

C

€ 34 692,00

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 23


AF 3 / Solarpartners D 60400 Aankoop HG

C

D 41800 Terug te sturen verp

€ 192 500,00

€ 1 000,00

D 44000 Leveranciers

C € 233 925,00

AF 4 / SOLution D 60400 Aankoop HG

C

D 41110 Aftrekbare Btw

C € 147 620,00

C

D 41110 Aftrekbare Btw

C

€ 25 620,00

D 60402 HK op aankopen

€ 305 500,00

C € 2 400,00

C € 142 296,00

Geïntegreerde proef

C

€ 2 000,00

D 44000 Leveranciers

D 44000 Leveranciers

C

€ 40 425,00

D 60400 Aankoopkosten

€ 120 000,00

AF 5 / SOLution D 60400 Aankoop HG

C

D 41110 Aftrekbare Btw € 25 200,00

Toegepaste bedrijfseconomie

C 504

Pagina 24


AF 6 / SOLution D 60400 Aankoop HG

C

D 41800 terug te sturen verp

€ 120 000,00

€ 2 000,00

D 44000 Leveranciers

C

D 41110 Aftrekbare Btw

€ 147 200,00

AF 7 heliotec D 60400 Aankoop HG

C

C

C

€ 25 200,00

D 60402 HK OP AANKOPEN C

€ 100 000,00

€ 1 910,41

D 44000 Leveranciers

C

D 41110 Aftrekbare Btw

€ 118 268,40

€ 20 580,00

C 401,19

120580,00 120580,00 AF 8 Heliotec D 60400 Aankoop HG

C

D 60403 Aankoopkosten C

€ 93 000,00

D 44000 Leveranciers

€ 225,00

C

D 41110 Aftrekbare Btw

€ 110 167,92

€ 19 185,71

C 382,79

D 60403 HK op aankopen C 1860 Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 25


AF 9 / Heliotec D 60400 Aankoop HG

C

D 60402 HK op aankopen C

€ 143 000,00

€ 2 860,00

D 44000 Leveranciers

C € 169 004,99

D 41110 Aftrekbare Btw € 588,59

C 29433,53

D 60403 Aankoopkosten C € 20,05

1.9

Eigen website

1.9.1

Inleiding

Jkfhkmqshf lksfj klmqsfj klj lkdsirj lskehjj ksdgolerjk lkdjgioergj l klsdgjioerj klmdjgiregtj m jklmdfgj erijsd kljgq

1.9.2

Mind-map

In bijlage vindt u de mind-map die ik heb gemaakt, om een idee te krijgen hoe ik mijn website kan maken.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Pagina 26


2

Engels

2.1

Article about solar energy

2.1.1

Introduction

To start an enterprise of solar panels, you have to know everything about it. You have to read articles and that’s why I have read several articles about solar energy, what solar energy really means, what the advantages are, etc. I wrote a short summary of the article that I have chosen and made a list of the vocabulary. It is of course important that you understand what is written in the article.

2.1.2

Summary and vocabulary of the article

In the attachment you can find the article that I have chosen. You can also find a vocabulary list of the article that I have used.

2.1.3

Summary

Kennedy is a 41-year-old company man who was once a young environmental activist documenting the horrors of the oil and mining industries. He rides half an hour from his home to Oakland’s Jack London Square by his bike. He has an orange bike, an orange helmet and an orange jacket. The orange that he always wears is the brand color for his rapidly growing residential solar company “Sungevity”. The revenues grew by a factor of eight in 2010 and doubled in 2011. The employees have grown to 260 from 3 since the company’s inception five years ago. There are a lot of people who have their own opinion about the way it all works. For example, with that growth they aren’t taken very seriously by their competitors. There are two factors that have hurt the industry growth. The first one is the negative association of “green” technologies with inefficiency and idealistic, hippie-fueled impracticality. The second is the sleek, vacant headquarters of Solyndra, the infamous federally subsidized solar-panel manufacturer that went bankrupt in 2011. Kennedy said: “ We don’t need missionaries. We need mercenaries.” That means that as the industry grows, big investments don’t necessarily flow toward the people with the deepest environmentalist roots. His company “Sungevity” is among the smallest in terms of market share. Some of the people said that their mind share is bigger than their market share.

Geïntegreerde proef

Engels

Pagina 27


2.2

International career

2.2.1

Introduction

You have to take a job where you can use your skills. To hire a person, they have to know all about your skills, your education, etc., to know if you are qualified for this job. It is also important to like the job. Therefore you can read several job advertisement and choose which one fits more. I read one advertisement and that’s why I applied for this job. I wrote an application letter so they can see if I am the person they are looking for.

GeĂŻntegreerde proef

Engels

Pagina 28


2.2.2

Application letter

Kaoutar El Mamoun Generaal De Ceuninckstraat 81 2800 Mechelen Tel. 0488 33 95 75

25 February 2013

SOLution SUI Bosstraat 9 2861 OLV-Waver

Application letter: Secretary-receptionist

Dear Mrs Zohair I read the advertise on your website and I would like to apply for the position “SecretaryReceptionist”. As you can see in my resume, I have obtained a Bachelor Degree in Management Assistant followed by several years of experience as a Secretary as well as a Receptionist. I am very skilled in performing all tasks relevant to this job such as greeting visitors on front desk, taking phone calls, scheduling calendar items and meetings, making arrangements for executives and maintaining office records. Due to my experience in international companies such as Deloitte, I’ve used different languages such as French, Dutch and English. I also studied German for 3 years which allowed me to have a very good basics. I am excited about putting my capabilities to work for SOLution and I hope to get the chance to meet you to discuss how my experience would be beneficial for your company. My enclosed resume gives full details about my qualifications and skills fit to this position. Thank you for your time and consideration. I can be reached any time. Yours sincerely

Kaoutar El Mamoun Kaoutar El Mamoun Enc. CV

Geïntegreerde proef

Engels

Pagina 29


2.3

Complaining

2.3.1

Introduction

As a company, I placed an order, but there was something wrong with the delivery. That is why I wrote a formal e-mail. I described what went wrong with the delivery and what kind of compensation I expected to happen.

2.3.2

E-mail

From: Kaoutar El Mamoun To: Ghizlan Zohair Sent: May 3, 2013 Subject: Wrong delivery of the 20 solar panels

Dear Mrs Zohair I ordered 20 solar panels on 19 April 2013, but I received only 15 solar panels. Due to this misunderstanding my costumers cannot receive their solar panels. My costumers are not happy to hear this and that gives my business a bad reputation. I would like to have the other five solar panels in a week. I hope you understand that I would like a discount, because with circumstances like these, I could lose my clients.

Yours sincerely, Kaoutar El Mamoun Production Manager Solarflux

Ge誰ntegreerde proef

Engels

Pagina 30


2.4

Website

2.4.1

Introduction

As a company, it is very important to have a lot of clients. That is why I created a website so that the people could find us and contact us. You can find our website in English because it is the language of the world. There are a lot of people who don’t speak Dutch. As a client it is important to understand everything. That is why they can chose several languages.

GeĂŻntegreerde proef

Engels

Pagina 31


3

Frans

3.1

Lettre de motivation

3.1.1

Introduction

C’est très important de choisir un emploi ou vous pouvez utiliser vos compétences. Pour embaucher une personne, ils doivent savoir tout sur vos compétences, éducation, etc. pour savoir si vous êtes qualifié pour ce travail. C’est aussi très important d’aimer le travail. Par conséquent, vous pouvez lire plusieurs offres d’emploi et choisir celui qui correspond le plus. J’ai lu une offre d’emploi de SOLution et j’ai postulé pour cet emploi. J’ai écrit une lettre de motivation afin qu’ils puissent voir si je suis la personne qu’ils cherchent.

Geïntegreerde proef

Frans

Pagina 32


3.1.2

Lettre de motivation

Kaoutar El Mamoun Generaal De Ceuninckstraat 81 2800 MALINES Tél: 0488 33 95 75

25 février 2013

SOLution SUI Bosstraat 9 2861 WAVRE-NOTRE-DAME

Lettre de motivation

Chère madame Zohair Je viens de lire votre annonce sur internet et je me permets de vous adresser ma candidature pour secrétaire/réceptionniste. J’ai suivi une formation de commerce à l’institut Sainte-Ursula à Wavre-Notre-Dame. Je maîtrise parfaitement le français, le néerlandais, et l’anglais et j’ai des connaissances de base en allemand. Je suis très social et dynamique. J’aime travailler avec des gens. J’ai une bonne connaissance de Microsoft office Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Je suis forte en informatique. Je crois que je dispose de toutes les qualités requises pour l’emploi que vous offrez. Vous trouvez de plus amples informations dans mon CV. Si vous souhaitez rencontrer une personne spontanée et dynamique, n’hésitez pas à m’inviter pour un entretien. Je vous remercie pour l’attention accordée à ma candidature et je vous prie d’accepter, madame Zohair, mes sentiment les meilleurs.

Kaoutar El Mamoun Kaoutar El Mamoun Annexe : CV Geïntegreerde proef

Frans

Pagina 33


3.2

L’entretien d’embauche

3.2.1

Introduction

J’ai lu une offre d’emploi et j’ai décidé de tenter le coup. Ma lettre de sollicitation est bien reçu et ils m’ont invité à l’entretien d’embauche. Je m’ai présenté au directeur du département et celui-ci m’a posera des questions auxquelles je doit répondre.

Geïntegreerde proef

Frans

Pagina 34


3.2.2

Entretien d’embauche

M : Bonjour, je m’appelle Michiel. Je suis le directeur personnel de Heliotec. K : Bonjour, je suis Kaoutar je vient sollicité pour la fonction d’ouvrier de production. M : Oui, asseyez vous s.v.p. Dit moi, quelle est votre motivation pour ce poste ? K : Ben, j’ai de l’expérience dans une fonction similaire . En plus, j’habite tout prêt ce qui me permet d’ évité les embouteillage le matin et le soir. M : Qu’est – ce que vous avez fait comme étude ? K : J’ai un diplôme secondaire d’électricité que j’ai obtenu en 1999. M : Pouvez vous m’expliqué ce que vous avez fait après vos études ? K : J’ai travailler pendant 5 ans chez Dupond en tant que ouvrier polyvalent, mais a cause de restructuration j’ai du quitté l’entreprise. Pour ne pas rester sans rien faire, j’ai décidé de travailler comme serveur dans le restaurant de mon père en attendant de trouver un autre emploi . Après 3 mois j’ai pu commencer comme ouvrier de production chez Procter and Gamble. M : Et pourquoi avez-vous quitté l’entreprise ? K : J’aimais bien travailler la bas, mais l’entreprise va déménager a Charleroi ce qui est trop loin pour moi. M : Quelle sont vos compétences ? K : Premièrement, j’ai la connaissance d’électricité. J’ai des années d’expérience en tant que ouvrier de production et en plus je suis bilingue ce qui me permet de communiqué avec des collègues francophone ainsi que néerlandophone. J’ai aussi un permis de cariste. M : Pourquoi on devrait vous choisir pour ce poste ? K : A part mes compétences, j’ai des qualité qui peut être un atout pour votre société. Je suis quelqu’un de très ponctuelle et je peut gérer le stress et les priorité. En plus je suis très dynamique et j’ai un esprit d’équipe. M : Ok merci pour votre visite. On vous tiens au courant début de la semaine prochaine. K:

Merci

beaucoup

Geïntegreerde proef

pour

votre

temps,

Frans

J’attends

avec

impatience.

Pagina 35


J : Entrez-vous K : Bonjour je suis Kaoutar le directeur personnel. J : Bonjour, moi, je suis Jolien Van den Bergh, une candidate pour la sollicitation d’employée administrative. K : Bienvenue, asseyez –vous. Pourquoi est-ce que vous vouliez solliciter pour la fonction d’employée administrative et pas pour une autre fonction ? J : Alors, maintenant je suis employée administrative du département des ventes dans une autre firme. J’ai travaillé dans cette firme depuis 3 ans, mais l’esprit de groupe n’est pas bon. Je suis vraiment une personne sociale et j’aime une bien ambiance de travail. K : Quelles études avez-vous faites ? J : Dans le collège j’ai étudié « Commerce et des affaires » en dans le secondaire j’étudié « commerce ». K : Quelles qualités nécessaires pour le job maîtrisez-vous ? J :Ben, je suis ponctuelle et discrète. Je suis très sociable et assertive. En plus j’aime travailler en groupe, je suis organisé, flexible et enthousiaste. K : Et quelles sont vos compétences ? J : J’ai une bonne connaissance des langues : le français, le néerlandais, l’anglais et l’allemand. J’aime bien travailler sur l’ordinateur avec Microsoft Office. Je sais assurer les diverses tâches administrative. Je rédige des mails et des lettres. K : Préférez-vous travailler seul ou en équipe ? J : Tous les deux ! Si l’esprit de groupe est bon, ce n’est pas un problème pour moi de travailler en groupe. Mais je suis aussi très autonome et je prends l'initiative. K : D’accord. Une dernière question : pourquoi notre entreprise ? J : J’ai déjà entendu beaucoup de votre entreprise, et je cherchais un job amusant dans l’environnement. Par hasard, je trouvais l’offre d’emploi sur votre site-web, et ça me disait quelque chose de travailler dans votre group.

Geïntegreerde proef

Frans

Pagina 36


3.3

Journée découvert entreprises affiche

3.3.1

Introduction

Nous avons ouvré les portes de notre entreprise au grand public. Tout le monde sera le bienvenu. Notre entreprise s’occupe de démonstrations, des visites guidées et des essais. J’ai fait une affiche qui attire l’attention et qui annonce la journée découverte entreprises.

Geïntegreerde proef

Frans

Pagina 37


3.3.2

Affiche

Ge誰ntegreerde proef

Frans

Pagina 38


3.4

La commande

3.4.1

Introduction

J’ai envoyé une lettre en allemand à une entreprise pour demander des informations. J’ai reçu une réponse satisfaisante et j’ai fait une commande. J’ai rédigé notre lettre selon les normes de l’IBN.

Geïntegreerde proef

Frans

Pagina 39


3.4.2

La commande

Kaoutar El Mamoun Generaal De Ceuninckstraat 81 2800 MALINES

Ghizlan Zohair SOLution Bosstraat 9 2861 WAVRE-NOTRE-DAME Votre message du 3 avril 2013

vos réf

nos réf.

Malines 3 mai 2013

La commande de panneaux solaires Madame Zohair J’ai bien reçu votre catalogue et vos tarifs et je vous en remercie. Votre documentation a retenu toute mon attention. Je vous command les articles suivants aux conditions habituelles: référence SOL530 ZON853 SON315

Description Panneaux solaire Panneaux Suntrac Suncarport

Prix Unitaire € 6 500,00

Quantité 34

Total € 221 000,00

€ 5 750,00

38

€ 218 500,00

€ 650,00

41 Total

€ 26 650,00 € 466 150,00

Le règlement de la facture de fera aux conditions mentionnées dans le catalogue. Comme convenu avec votre représentant, le délai de paiement de vos factures est à 30 jours fin de mois de livraison. Le frais de transport sont à votre charge. J’espère que vous apporterez tous vos soins à l’exécution de la commande, car elle servira de base à nos relations futures. Dans l’attente de cette première livraison, je vous prix d’agréer, Madame Zohair, mes salutations distinguées.

Kaoutar El Mamoun

Kaoutar El Mamoun

Geïntegreerde proef

Frans

Pagina 40


3.5

Site web

3.5.1

Introduction

Il est très important d'avoir beaucoup de clients. C'est pour ça que j'ai créé un site web afin que les gens puissent nous trouver et nous contacter. Vous pouvez trouver notre site web en anglais car c'est la langue du monde. Il ya beaucoup de gens qui ne parlent pas le néerlandais. En tant que client, il est important de comprendre tout ce qu’il y a écrit.

Geïntegreerde proef

Frans

Pagina 41


4

Duits

4.1

Auf der Messe

4.1.1

Einführung

Die Teilnahme an Messen mit internationaler Leitfunktion wird zur ersten Pflicht für alle Unternehmen, die ihre Marketingstrategien in internationalen Märkten erfolgreich umsetzen wollen. Diese Leitmessen bilden die wichtigste Kommunikations- und Informationsplattform sowie die Grundlage für weit reichende Investitionsentscheidungen, weil sie die internationalen Märkte widerspiegeln und aktuelle Markt- und Techniktrends aufzeigen. Mein Firma nimmt an der FSB in Köln teil. Wir haben zu zweit ein Rollenspiel vorbereit.

4.1.2

Rollenspiel

Guten Tag. Ich bin Kaoutar, Produktionleiter von Die Firma “Solarflux”. Wir verkaufen Solarzelle von gute Qualität. Wir arbeiten Umweltfreundlich. Haben Sie fragen?

Garantieren wir auch und wie lange? Ja, eine Garantiezeit von 5 Jahren Wie ist die Qualität der Solarzelle? Sehr gut. Wir verkaufen unseren Solarzelle wieleicht teuer aber wie sind von sehr gute Qualität. Was empfehlen Sie uns? Können wir auch ein Rabatt bekommen? Ja, im Ausverkauf 10% Rabatt auf alle Waren! Warum sollten wir für Ihr Unternehmen wählen? Wir möchten eine bessere Zukunft für die Menschen. Wir können Ihnen eine vorzügliche Qualität anbieten! Wie groß ist ein Solarzelle ? Das weiß ich nicht. Das muss ich nachschauen Wie viel macht ein Solarzelle? Wir verkaufen 1 Solarzelle für 6 100 Euro.

Geïntegreerde proef

Duits

Pagina 42


4.2

Die Anfrage

4.2.1

Einführung

Ich schreibe einen Brief in dem ich um Auskunft bitten.

4.2.2

Die Anfrage

Kaoutar El Mamoun Generaal De Ceuninckstraat 81 2800 Mechelen Tel: 0488 33 95 75

25. April 2013

Ghizlan Zohair Personal Direktor Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Tel: 0483 48 78 76

Die Anfrage

Sehr geehrte Frau Zohair Ich bin durch Ihre Anzeige auf Ihre Firma aufmerksam geworden, darum habe ich am 19. März 2013 Ihre Messestand besucht in München. Senden Sie mir bitte Ihren Aktuellen Katalog und Die Preisliste? Könnten Sie mir auch einige Prospekt schicken? Mit Freundlichen Grüßen

Kaoutar El Mamoun

Geïntegreerde proef

Duits

Pagina 43


4.3

Lebenslauf

4.3.1

Einführung

Ich habe jetzt ein Jahr gearbeitet in meine Firma, aber ich möchte mich um eine neue Stelle bewerben in einer deutschsprachigen Firma. Im Internet suche ich ein Stellenangebot das mir interessiert und ich schreibe eine Lebenslauf.

Geïntegreerde proef

Duits

Pagina 44


4.3.2

Lebenslauf

Persönliche Daten Name: Anschrift:

Telefon: E-Mail: Geburtsdatum: Geburtsort: Familienstand: Staatangehörigkeit:

Kaoutar El Mamoun Generaal De Ceuninckstraat 81 2800 MECHELEN Belgien +32488 33 95 75 Kaoutar.elmamoun@hotmail.com 13. Januar 1993 Mechelen Ledig Belgierin

Schulbildung 2000-2006: 2006-2011:

2011-2013:

Grundschule: Lyceum Mechelen Gymnasium: KA Pitzemburg Wirtschaft Mechelen Realschule: Sint-Ursula-Instituut Business Economics Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Berufliche Erfahrungen 2011-2013:

Empfangsdame Belgacom

Besondere Interessen

Schwimmen Tanzen Lesen

Besondere Kenntnisse Sprachkenntnisse:

Niederländisch (Muttersprache) Englisch (sehr gut) Französisch (gut) Deutsch (Grundkenntnisse)

Computer Fertigkeiten: Acces)

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,

Mechelen, 06. Mai 2013

Kaoutar El Mamoun Geïntegreerde proef

Duits

Pagina 45


Besluit Voor mij is het een positieve ervaring. Ik heb veel bijgeleerd en ik heb in een groep leren werken. Het was net als een uitdaging voor mij. Eerst had ik schrik om te werken aan mijn GIP, maar nu denk ik er helemaal anders over. Ik vond het heel plezant en het leek echt. Ik zou later graag in een bedrijf willen werken, omdat ik er nu een ander beeld op heb.

Ge誰ntegreerde proef

Engels

Pagina 46

Kaoutar El Mamoun individueel  

individuele structuur

Advertisement