Éves beszámoló Szent Gellért Alapítvány 2020

Page 1

Szent Gellért Alapítvány gyerekek fiatalok fogyatékkal élők

Éves beszámoló

2020


Kedves olvasó! György Attila, az alapítvány vezetője Szolgálni Istent és embereket, így telt a 2020-as évünk. Felelősséget éreztem azok iránt, akik kapcsolódnak a Szent Gellért Alapítvány munkájához – munkatársaimért, sérültjeinkért, fiataljainkért, közösségünkért. Látva a körülöttem levő bizonytalanságot, félelmet, tapasztaltam, hogy Isten az, aki átsegít az akadályokon, kísér a mindennapi munkánkban. Munkatársaimmal igyekeztem úgy alakítani az éves programjainkat, amelyek megszervezése nyílván akadályba ütközött, hogy a lehetőségeket, szabályozásokat lesve készen álljunk a startra, amint lehet. A LelKiút a home office időszakában született, mint soron kívüli program, mintegy lelki megerősítésként a világjárvány okozta nehézségeinkre válaszolva. A járvány első időszakában programjaink egy részét megpróbáltuk az online térben megszervezni. A gyermekeknek meghirdetett rajzverseny online kiállításban lett látható, de adventben már igazi adventi koszorúkat készíthettünk velük. Sérültjeinkkel online tartottuk a kapcsolatot, de a szabályozások alakulásával visszatérhettünk a személyes, bár szerényebb, méreteiben kisebb rendezvényeinkhez: nyári táborok, szüreti bál, foglalkoztatás. Amit nem lehetett „átkonvertáni”, azt kénytelenek voltunk elengedni, így nem került előadásra az előkészített Passió a fiataljainkkal. Az ősszel elindult a heti rendszerességű ifjúsági csoportunk. A szelterszi nyári programjai, ha nem is olyan üzemmódban, mint szokott, de megvalósultak. A várakozás és bizonytalanság időszakában is dolgoztunk, szerveztünk. A gyermektáboraink, a sérültjeinknek szervezett táborok, családos táboraink, egyetlen gyermektábor kivételével, végül megvalósulhattak. Tavasszal lehetőségem volt megcsodálni a növekedő palántákat, amiket sérültjeinkkel ültettünk. Ahogy növekedtek a magokból szárba szökkent palánták, arra gondoltam, hogy alapítványunk munkája is ilyen: megtesszük mi azt, amit emberi erőből megtehetünk, de a növekedést, a termést a Jó Isten adja. Érzem Isten áldását az elmúlt éven, bár nem ugyanolyan ütemben haladtunk, mint más években, mégis jó csapat voltunk, megmaradtunk, dolgoztunk, és nem veszítettük el hitünket abban, amit az alapítvány megalakulása óta vallunk Assisi Szent Ferenc szavaival élve: „Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál." l


Munkatársak gondolatai György Ida, alapító tag, lelkivezető: "2020-ban a megváltozott külső körülmények nem zavartak annyira, hogy elveszítsem a célt: lelkesedni, együtt dolgozni, kitalálni, megvalósítani programjainkat gyermekeinknek, fiataljainknak, sérültjeinknek. Nagyszerű munkatársakkal, odaadó önkéntesekkel tettük, amit tehettünk. Ennek az örömét nem vette el tőlem semmi, de megadta az, aki minden öröm forrása: Isten. Hiszem, hogy továbbra is Ő ad erőt, hogy dolgozhassunk, örvendhessünk és fejlődjünk."

Mihály Zsuzsánna, gyógytornász: "2020 számomra nagyon szines év volt, így tudnék fogalmazni, tele hullámvölgyekkel és hullámhegyekkel, de nem adtuk fel. Örültem, hogy az a cél, hogy segítsek másokon nem ingott meg, és előbbre vitt a nehéz helyzetekben, erőt adott és motivációt, hogy nem szabad feladni. Munkatársaimmal egymásba kapaszkodva megyünk tovább a CÉLÉRT."


Munkatársak gondolatai Gergely Tímea, szociális munkás: "A 2020-as év fordulatai tükröt tartottak elénk, mint csapat. Dönteni kellett, hogy milyen úton haladunk tovább, milyen célokat szeretnénk elérni. A megterhelő időszakokban is biztosak voltunk abban, hogy tenni akarunk a fiatalokért és fogyatékkal élőkért, mert ezért vagyunk és erre mindig igény van."

Ilyés Kinga, irodavezető, pénzügyi felelős: "2020 számomra A Csapat Éve. Úgy volt kerek, ahogy volt, nehézségekkel és megoldásokkal együtt. Reményt és biztonságot adott az, hogy hirtelen adódó helyzetekben azonnal reagáló csapatunk volt. Ez segített abban, hogy tartsuk a lelket, haladjunk és tenni tudjunk célcsoportjainkért, a környékbeli fogyatékkal élőkért és fiatalokért."

Kányádi Mónika Linda, jogtanácsos, projektmenedzser: "A 2020-as év tele volt kihívásokkal, próbatételekkel, de segített abban, hogy új perspektívákat lássunk meg, kreatívabbak legyünk, el is vett, de adott is, és sokat tanulhattunk belőle. A legfontosabb, hogy nem szabad félnünk a változástól, és hinnünk kell abban, hogy mindenre létezik megoldás!"


2020-AS PROGRAMJAINK 7 program fiataloknak

4 program közösségünknek

4 szolgáltatás

7 program fogyatékkal élőknek és hozzátartozóiknak

8 munkatárs 50 önkéntes

5 program gyerekeknek

1000 résztvevő


Programok gyerekeknek

1. Húsvéti Rajzpályázat 2. TükörKép Tábor 3. Román nyelv-és Biblia Tábor 4. Vakációs foglalkozás 5. Adventi koszorúkészítés


Programok fiataloknak

1. Ifjúsági lelki programok: a. Passiós próbák b. Ifi csoport c. Lelkinap fiataloknak d. Szentségimádás 2. Önkéntesség 3. Jegyeskurzus 4. Házasság hete


Programok sérülteknek és gondozóiknak

1. Őrangyal Program 2. Őrangyal Tábor 3. Szerdai szabadidős foglalkozás és Feltöltő - ÉnIdő gondozóknak 4. Mozgás NapjaSportra fel! 5. Sérülten is menni fog! 6. KiSérŐ Tábor


Programok közösségünknek

1. LelKIÚT - interaktív kiállítás 2. Szent Gellért Búcsú 3. Karácsonyi kavalkád 4. Szent Rita Imacsoport


Szolgáltatásaink

1. Gyógytorna 2. Élelmiszercsomag osztása időseknek és rászorulóknak 3. Egészségügyi segédeszközök kölcsönzése 4. Fogyatékkal élők szállítása speciális autókkal


Ferenc Ház

Székelyudvarhely

Felnőtt sérültek lakóotthona Lakóotthonainkban 7 felnőtt fogyatékossággal élő lakik, akiknek teljes felügyeletet biztosítunk. Székelyudvarhelyen: Kapás Sándor, Kapás Ilona, Balogh Gizella, Gergely Levente, György Szabolcs Szentegyházán: Ferencz László Ferencz Ágnes

Domokos Ház Szentegyháza


Programok gyerekeknek

Alapítványunk egyik fő célkitűzése a gyerekek keresztény szellemben való nevelése, ehhez a célhoz járulnak hozzá közösségünk és gyermekeinek szervezett programjaink. A keresztény értékeket népszerűsítő programok ezek a rajzpályázattól kezdődően táborainkig.

1. Húsvéti Rajzpályázat

először került megrendezésre online térben, viszont így is sikeres volt, több mint 260 rajz érkezett be összesen Lövétéről, Kápolnásfaluból és Szentegyházáról.


Programok gyerekeknek

3. Román nyelv-és Biblia Tábor

augusztus utolsó hetén tartottuk, 7-12 éves gyerekeknek, alapítványunk székhelyén, 9-18 óra közt. A program 3 részből állt: 1. román nyelv oktatás játékosan, 2. bibliai történetes rész, 3. kézműves rész.

2. TükörKép Tábor

egy tábor valósult meg az eddigi 2 helyett, de örültünk, hogy megszervezhettük. Augusztus 16 és 21 közt egy feledhetetlen hetet tölthettünk együtt 30, 7 - 12 év közti táborozónkkal Szelterszben. A tábor témája idén Szent Margit személyisége volt, az önismereti rész őrá épült. A másik nagy téma a környezetvédelem volt, ami most nagyon aktuális, és fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk erről a gyerekeknek.

Táboraink nem valósulhattak volna meg támogatóink és önzetlen önkénteseink nélkül.


Programok gyerekeknek

4. Vakációs foglalkozás október 26-30 közt, 0-4 osztályos gyerekeknek. A napi program részei voltak: reggeli torna, bemelegítő játékok, napi téma felvezetése, amelyre a napi foglalkozások épültek, majd kézműves és játékos rész. Számunkra nagyon élményt jelentett, és úgy láttuk, hogy a gyerekeknek is.

5. Adventi koszorúkészítés

november 28-án kézműves napra hívtuk környékünk gyerekeit, 10 14 óra között adventi koszorúkat készítettünk, összesen több mint 100 gyermekkel. 12 önkéntesünk segített a gyerekeknek.


Programok fiataloknak

1. Ifjúsági lelki programok a. A Passiós próbákat a Szent Imre Amatőr Színjátszó társulatunk tagjai január és március között megtartották, azonban az előadások elmaradtak. Összesen 40 fiatal működik közre az előadásban, akiknek önkéntes munkájára nagyon büszkék vagyunk.

Alapítványunk egyik célkitűzése a fiatalok keresztény életre való nevelése. Ennek a célnak a szellemiségében szervezzük fiataloknak szóló programjainkat, illetve ezért hívjuk őket önkéntesnek programjainkba. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok megtapasztalják az egymásnak b. Ifi csoport nyújtott önzetlen segítség minden szombaton este 7 órától örömét. várjuk a középiskolás és egyetemista fiatalokat tematikus estekkel, amelyek megszervezésében ők is részt vesznek.


Programok fiataloknak

1. Ifjúsági lelki programok

c. Lelkinap fiataloknak a karácsonyi ünnepkörben, melynek célja a fiataljaink lelki készülődésének segítése egy interaktív, körbejárható karácsonyi kiállítással d. Szentségimádások karácsony előtt, amelyek programját a fiatalok találtak ki, és valósították meg

2. Önkéntesség

Éves programjainkban ifis csapatunk tagjai rendszeren önkéntes szerepet vállalnak pl. gyerektáborok, Szent Gellért Búcsú. Az Idősek napjának célja a fiatalok tanítása az idősek tiszteletére, ünneplésére.


Programok fiataloknak

3. Jegyeskurzus

Kápolnásfaluban és Szentegyházasfaluban került megrendezésre, január folyamán a plébánosok közreműködésével, a két alkalmon összesen 20-nál több pár vett részt.

4. Házasság hete

rendezvénysorozatot február 1121 között szerveztük. Két részből állt: 10 napos online feladatsor a házaspároknak, illetve egy gyertyafényes záróvacsora. Téma: Csapatjáték szerelemmel, 37 pár vett részt az eseménysorozaton.


Programok sérülteknek és gondozóiknak

1. Őrangyal Program

keretén belül Farsangi mulatságot, Őszköszöntő ünnepséget, Szüreti bált és Mikulás bulit is tartottunk a rendszeren hozzánk járó felnőtt sérülteknek. 2020-ban zártkörű rendezvények voltak, de a hangulat, a móka ugyanúgy megvolt, mint az előző 12 évben.

2. Őrangyal Tábort

szeptember 13-17 között négy napot töltöttünk együtt Szelterszben, amely igazi ajándék volt, hiszen a nyár folyamán nem volt lehetőségünk személyes találkozásra. Hálásak vagyunk érte.


Programok sérülteknek és gondozóiknak

3. Szerdai szabadidős foglalkozás és FeltöltŐ - ÉnIdő gondozóknak! csoport melyet kihagyásokkal tudtunk megtartani, de ősztől rendes programmal működött már a csoport. Összekapcsolva a FeltöltŐ programunkkal, amelyet a szülőknek szervezünk, 5 alkalom volt ilyen 2020-ban, és tervben a folytatása is, hiszen van igény a szülők részéről, hogy külön is tölthessenek időt, főleg hasonló szituációban lévő szülőkkel, így tartalmas beszélgetések, gyakorlatok segítségével kikapcsolódhatnak, fejlődhetnek.


Programok sérülteknek és gondozóiknak

4. Mozgás napja Sportra fel!

október 14-én került megrendezésre Székelyudvarhelyen. Szűkebb körben tartottuk a rendezvényt, de így is több sérültekkel foglalkozó civil szervezett képviseltette magát. A program célja a sérültek konfortzónájának tágítása, többféle mozgásforma kipróbálásának lehetősége.

5. Sérülten is menni fog! program

keretében felnőtt sérültjeink készítenek szőnyegeket, képeslapokat, szatyoralapokat, gyertyákat, amelyeket adományért cserébe felajánlunk támogatónknak.


Programok sérülteknek és gondozóiknak

6. KísérŐ Tábor

július 23-26 közt került megrendezésre sérült gyereket nevelő családoknak, aki rendszerint Székelyudvarhelyről és környékéről érkeznek évről évre. Idén 15 család vett részt a táborban.

Részt vettünk

Szerdai csapatunk 4 tagja képviselte alapítványunkat a Virtuális Fitness Bajnokságon (Campionatul Virtual de Fitness) a Special Olympics Romania szervezésében: Gábos Attila, Gothárd Hajnal, Stoica Anikó, György Adorján, akik csoportjaikban mind dobogós helyezést értek el.


Programok közösségünknek

1. LelKIÚT - interaktív kiállítás

az első programunk volt a koronavírus járvány elkezdődése után. Erőnkhöz mérten kívántunk lelki segítséget nyújtani közösségünknek. Május 29-től volt körbejárható. 6 szobából álló interaktív kiállítás, amely a krízisből a kiútig vezette a látogatót. Nyár folyamán 100-nál is több ember járta körbe a kiállítást.

2. Szent Gellért Búcsú

Szelterszben tartottuk, szeptember 19-én, hála Istennek szép számmal jöttek el közösségünkből. Mise után a kórus műsort adott elő és agapével zárult a hívek számára a búcsú.


Programok közösségünknek

3. Karácsonyi kavalkád

december 20-ára szerveztük a szentegyházi önkormányzattal és a Szentegyházi Ifjúsági Fórummal a VI. Kavalkádot. Volt kézműves vásár a helyi kézművesek termékeivel, a gyerekek előadásokkal kedveskedtek az egybegyűlteknek, volt élő Betlehem sérültjeink közreműködésével. Egy szép, karácsonyra hangoló délután volt.

4. Szent Rita

Imacsoport biztosítja programjaink imahátterét. Minden második hétfőn találkoztak online térben vagy személyesen a csoport 20 tagja.


Szolgáltatásaink

1. Gyógytorna Mihály Zsuzsánna gyógytornásszal Szakemberünk egész évben fogadja a különböző problémakkal hozzá forduló pácienseket, tart egyéni és csoportos órákat is. Kliensköre nagyon változatos: gerincproblémákkal, lábdeformációkkal, idegrendszeri problémákkal, műtétek utáni rehabilitációval keresik fel leggyakrabban. Számos mozgásszervi probléma esetén nyújt segítséget a hozzá forduló embereknek, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.


Szolgáltatásaink

2. Élelmiszercsomag osztása időseknek és rászorulóknak

évente több alkalommal osztunk élelmiszercsomagokat rászorulóknak Szentegyházán, Lövétén, Kápolnásfaluban is.

3. Egészségügyi segédeszközök kölcsönzése

sérültek, betegek, idősek számára egész évben.

4. Fogyatékkal élők szállítása speciális autókkal

igény szerint mozgásukban korlátozott személyeket szállítunk országszerte egész évben.


Rövidtávú terveink

1. Rehabilitációs terem befejezése

2019-ben kezdtük el egy új rehabilitációs terem felépítését, amelynek munkálatai folyamatosan haladnak, ahogy anyagi forrásaink és kapacitásunk megengedi. Köszönjük azoknak, akik eddig támogatták ennek a teremnek a megvalósulását.

2. Székhely befejezése

tetőtér, emelet elkészítése, illetve székhelyünk udvarának letérkövezése, rendbetétele.

3. Helyiség bérlése/vásárlása,

ahol az otthoni betegápoláshoz szükséges eszközöket tároljuk.

4. Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs Ház

modernizálása, javítási

munkálatok elvégzése a kis faházainkon.

Játszótér készítése a borvízforrás mellé a nálunk táborozó gyerekek számára, illetve a borvízforráshoz érkezők számára.


Éves költségvetésünk


Magánszemélyek Mihály Erzsébet, Dr. Nagy Imre Zoltán, Max Hasenöhrl, Kövér László - a magyar országgyűlés elnöke, György Emőke, Szent Rita Imacsoport tagjai, András Noémi, Farkas László plébános, Major Sándor plébános, Koncsag László plébános, Horváth Csaba, Salló Judit, Mihály Olga, id. Dániel Ignác, Ferenc Lakóotthonba betett adományok Programjainkon kihelyezett perselyes adományok Sérültjeink által készített termékek utáni adományok Adó utáni 3,5%-os támogatások

Támogatók Pályáztató hatóságok: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Hargita Megye Tanácsa Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szentegyháza Város Önkormányzata Lövéte község Önkormányzata

Szervezetek:

Vállalkozások One Euro Market Kft. Sebestyen Lemn Kft. Macops Kft. Karsai Hargita Plast Kft. Pardoseli Slefuite Sclivisite Kft. Profilaxis Pump and Control Kft. Notebook Service Kft. Lemmaco Folis Kft. Hidrotechnika Kft. Hargita Gyöngye Rt. Pancom Kft.

Feral Complex Kft Mallersdorfi Ferences Nővérek Pardoseli Beton Service Kft. Pro Educatione Transilvaniensis Euro Ecologic Kft Egyesület Segítő Nővérek -Csíkszentsimon Alapítványunkon keresztül Udvarhelyszéki Magyar Gazdák támogatták vállalkozások betegek Egyesülete és fogyatékkal élők rehabilitációját. Caritas Alba Iulia

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN, HOGY ANYAGILAG TÁMOGATTÁK MUNKÁNKAT!


Elérhetőségeink

Bankszámlaszámaink Román Kereskedelmi Bank (Banca Comercială Română) Swift kód: RNCB ROBU RON: RO68RNCB0158015355030001 EUR: RO14RNCB0158015355030003 Adószám: 4466853 (CUI) Bejegyzése szám: 16/1993

Szentegyháza: Szent Gellért Alapítvány Székhelye, Tavasz u. 24 sz. Szeltersz, Lövéte: Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs Központ, Lövéte 1302 sz. Székelyudvarhely: Ferenc Ház, Tamási Áron u. 3 sz. Tel/fax: +40 745 251341/ +40 266 246020 E-mail: szga@szga.ro Honlap: szga.ro Facebook: www.facebook.com/ szentgellert.alapitvany


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.