Page 1

Par 1 Nigeria leven en werken.notebook

September 07, 2011

Par 1; het leven in Nigeria

Leven is zwaar in Nigeria:

Oorzaken:

• boeren zijn zelfvoorzienend

• kleine bedrijfjes,productie per ha erg laag!

• nauwelijks infrastructuur

• geld uit olie kwam niet in infrastructuur of industrie terecht

• corruptie

jan 14­8:07

jan 14­8:10

Voorbeeld bestaansmiddelen Nigeria:

Landbouw

landbouw

Bestaansmiddelen Nederland

Industrie

industrie

Diensten (goed ontwikkeld)

diensten

(dienstensector = arm)

jan 14­8:13

jan 14­8:20

Nigeria verstedelijking

Urbanisatie = verstedelijking

trek naar de stad

dorp

Problemen: • iedere maand 25000 inw bij • krottenwijken • verkeersproblemen • vervuiling (lucht etc)

Stad

jan 14­8:23

Huiswerk voor dinsdag 6e uur:

Leren Par 1 + B162 + B163 (so?!)

Maken Par 1 af!!

jan 14­8:29

1


Par 1 Nigeria leven en werken.notebook

September 07, 2011

B163 Inkomen B162 Kenmerken van ontwikkeling

groep 1:

groep 2 (overige kenmerken)

• • • • •

• • • • • • •

BNP Voedsel huisvestiging gezondheidszorg onderwijs

tempo bevolkinsgroei % in landbouw % in industrie % in diensten energieverbruik aantal mobieltjes, internetaansluitingen infrastructuur

rood zijn 1e levensbehoefte

jan 19­13:24

BNP = Bruto Nationaal Product of BBP = Bruto Binnenlands Product Vertaling: 

Wat alle mensen samen verdienen gedeeld door het aantal mensen

Voorbeelden:

Nederland (2001)

= €30.951

Portugal (2001)

= €20.012

Bulgarije (2001)

= €7.616

Nigeria (2001)

= €839

Haiti (2001)

= €2113

jan 19­13:28

2

Aant. Par 1 Afrika  

Afrika, arm, mensen, natuur, Nigeria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you