Page 1

Par 8 strijd om het achterland.notebook

November 18, 2011

Par 8; de strijd om het achterland * Zeeschepen kunnen zo'n 300 zeehavens kiezen in Europa.

- nadelen: meeste havens zijn klein - ze hebben een beperkt achterland. nov 10­11:10

4 zeehavens in Europa hebben zich ontwikkeld tot mainports:

* groot achterland * contacten hele wereld * alle voorzieningen in huis 1. Rotterdam (NL) 2. Le Havre (F) 3. Antwerpen (B) 4. Hamburg (D)

nov 10­11:17

1


Par 8 strijd om het achterland.notebook

November 18, 2011

Knelpunten voor de Mainports:

ALgemeen:

- Schepen worden steeds groter

Blz 38 beschrijving per haven • Antwerpen - De Schelde uitdiepen • Hamburg - Elbe ook uitdiepen • Le Havre - nieuwe oliehaven 25 km ten noorden van Le Havre • Rotterdam - Maasvlakte2

nov 10­11:20

Mainports: 2 ontwikkelingen

Containerisatie

Schaalvergroting

= verschijnsel dat stukgoederen steeds meer per container vervoerd worden

= verschijnsel dat in de goederentransport steeds grotere schepen worden ingezet

Voor beide moet de infrastructuur vd havens worden aangepast nov 10­11:58

2


Par 8 strijd om het achterland.notebook

November 18, 2011

Mainports willen ook *kwaliteit leveren:

Te denken valt aan: - veiligheid - zorg om milieu (geen lozingen) - specialisatie (fruitport)

nov 10­12:09

Figuur 14: verbindingen met achterland. * zoveel mogelijk modaliteiten gebruiken * verschil in verbindingen: - zeeschepen - short-sea verbindingen (= feeders of kustvaarders) - binnenvaart

nov 16­11:17

3


Par 8 strijd om het achterland.notebook

November 18, 2011

nov 17­13:47

4

Achterland verbindingen  

verbindingen,scheepvaart, mainports, europese havens