Page 1

Par 4 leefbaar deel II.notebook

June 06, 2012

Par 4 Leefbaar 

Par 1 t/m 4

­ analfabeten ­ bevolkingsdichtheid ­ woningdichtheid ­ artsendichtheid ­ grote stedenbeleid (tekst) ­ kwantitatieve / kwalitatieve honger ­ push / pullfactor ­ kenmerken ontwikkelings / ontwikkelde landen ­ sociale en natuurlijke bevolkingsgroei ­ herkomstgebieden migranten

okt 18­10:10

Analfabeten = mensen die niet kunnen lezen en schrijven. (alfabeten dus wel!)

• vooral in ontwikkelingslanden met slechte levensomstandigheden waar mensen niet of nauwelijks  onderwijs hebben gehad vind je veel analfabeten!

okt 18­10:16

1


Par 4 leefbaar deel II.notebook

June 06, 2012

Dichtheid = het aantal ...... in iets per ......... Bevolkingsdichtheid = het gemiddeld aantal mensen per vierkante kilometer  aantal mensen / aantal km

16.000.000 / 34.000 km = 

Nederland kent een hele hoge bevolkingsdichtheid

Woningdichtheid = het gemiddeld aantal woningen op 1 vierkante km

Artsendichtheid = het gemiddeld aantal mensen per arts  laag / hoog??

okt 18­10:18

2 Soorten Honger: Kwalitatieve honger = Mensen hebben honger omdat ze een gebrek hebben aan vitaminen, vezels etc. kwaliteit is slecht

Kwantitatieve honger = Mensen hebben honger omdat ze  nauwelijks voedsel krijgen

okt 19­12:06

2


Par 4 leefbaar deel II.notebook

June 06, 2012

PULL

gebied A PUSH

Gebied B Kenmerken:  ­ oorlog ­ honger ­ droogte

Kenmerken: ­ politiek stabiel ­ oogsten  ­ winst ­ gunstig klimaat

okt 19­12:08

Natuurlijke bevolkingsgroei:

Bevolking groeit of neemt af in aantal door geboorte / sterfte

+ 1000 geboorten ­    700 sterfgevallen

= +300

Sociale bevolkingsgroei: Bevolking groeit of neemt af in aantal door immigratie / emigratie + 4000 immigranten ­   1000 emigranten = + 3000 migranten

okt 19­12:10

3

Par 4 leefbaar Nederland  

Leefbaar Nederland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you