Page 1

Par 3 Oorzaken van Armoede.notebook

October 20, 2011

Par 3: Oorzaken armoede!

Bestuur: veel conflicten VB: in 1964 Zambia 2x zo rijk als Zuid-Korea. Nu Zuid-Korea 30x rijker.. WAT KLOPT HIER NIET?

mrt 18­12:07

Waar ging het mis?

In 1900 Afrika opgedeeld in koloniën.

*kolonie = overzee gebied behorend aan een Europees moederland

okt 19­9:07

1


Par 3 Oorzaken van Armoede.notebook

October 20, 2011

B179 Kolonisatie en dekolonisatie

Nadat Columbus Amerika ontdekte werd door de Europese landen begonnen met het maken van  Koloniën. 

mei 19­11:08

I

1) In de eerste paar eeuwen diende kolonien als leveranciers van exotische producten

mei 19­11:13

2


Par 3 Oorzaken van Armoede.notebook

October 20, 2011

Door moderne industrie in Europa konden kolonieen niet meer aan de vraag voldoen:

gevolg Europa bezet grote delen van Afrika, Azie en LAmerika

Nieuwe functies; 2) leverancier van grondstoffen 3) afzetmarkt voor industrieproducten

mei 19­11:15

tegenwoordig is het koloniale tijdperk voorbij:

• Noord- en ZuidAmerika werden al vroeg zelfstandig

(18e en 19e eeuw)

• Azie & Afrika veel later

(vanaf 1950)

mei 24­8:15

3


Par 3 Oorzaken van Armoede.notebook

October 20, 2011

Na 1950:

• koloniën in Afrika werden zelfstandig • grenzen bleven • vriendjespolitiek (corruptie & fraude)

burgeroorlog

mei 24­8:17

B188 Tariefmuren:

okt 19­9:11

4


Par 3 Oorzaken van Armoede.notebook

October 20, 2011

7a) een denkbeeldige belastings'muur' die buitenlandse bedrijven in een land extra  moeten betalen. (de boer en het ei verhaal)

Nu maken:  3 t/m 10 klaar? maak 11 en 12  ook

okt 20­9:48

5

Armoede in Afrika  

Oorzaken van Armoede, intern en extern

Armoede in Afrika  

Oorzaken van Armoede, intern en extern

Advertisement