Page 1

Par 11 Luchtvervuiling.notebook

Milieurampen

May 10, 2011

Milieuramp = door mensen veroorzaakte rampen in de natuur!

DUIDELIJK!

maar soms discussie:

Bijv. overstromingen in Bangladesh

mrt 3­13:28

apr 21­8:29

Milieuproblemen vinden op diverse schaalniveau's plaats

Aarde en dampkring

Om de aarde zit een schil lucht (90 a 120 km  dik) Deze luchtlaag noemen we de dampkring  of ook wel atmosfeer. 

Milieuproblemen

Als mensen deze luchtlaag vervuilen met giftige  stoffen spreken we van luchtvervuiling. 

Bijv. Industrie & auto's zorgen oa. zwavelzuur  in de lucht. Zodra het regent krijg je zure regen  ­­> schadelijk voor de bossen.

Lokaal

mrt 3­13:15

nationaal

globaal

mei 9­9:13

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081013_nlenbroeikaseffect01

Broeikasteffect ++ en versterkt broeikasteffect ­­

Huiswerk donderdag 12 mei maken par 11 t/m 6

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081013 _nlenbroeikaseffect01

maandag 16 mei

so Par 10 + B45 _+ B79

mrt 3­13:22

en lezen de bb's B8 B90 B91 B92 B93 B94

mei 9­9:46

1


Par 11 Luchtvervuiling.notebook

May 10, 2011

B90 Luchtvervuiling

B8 schaalniveaus:

schaalniveau

gebied

• laatste jaren is luchtvervuiling sterk toegenomen • vooral door verbranding van brandstoffen (olie, gas,  kolen • sommige gassen vormen in de lucht zure stoffen

Lokaal

dorp, stadswijk, stad

vb. zwavelzuur & salpeterzuur

regionaal

streek, provincie, landsdeel

nationaal

land

continentaal

verschillende landen, werelddeel

mondiaal

hele wereld

door regen komt dit zuur naar beneden = zure regen

Oplossing: plaatsen van filters op  schoorstenen v fabrieken & centrales &  energiebesparing

mei 9­9:58

mei 9­10:01

B91 Koolzuurgas CO2 B93 Het (versterkt) broeikas effect

iedereen kent het van de koolzuur in frisdrank

Het koolzuurgas geven we aan met CO2: Co2 is belangrijk voor menselijk leven: • planten & bomen hebben het nodig voor te groeien en zetten het weer om in zuurstof

door menselijke activiteiten en groei bevolkingsaantal is CO2  in de lucht fors toegenomen

mei 9­10:07

apr 21­8:33

B94 grensoverschrijdende vervuiling

B93 watervervuiling

lucht & water trekken zich niets aan van grenzen

• zijn altijd in beweging • gaat overl grote afstanden Mensen gooien afval in het water. In geringe mate is dat niet  erg want door schimmels, bacteriën en zuurstof reinigt water  zich.  

dus een milieuprobleem kan ook een probleem worden voor ons!

Erger zijn: • GIF • BESTRIJDINGSMIDDELEN (LANDBOUW) • PLASTIC (VIDEO PLASTIC SOEP)

rijke landen; dure  waterzuiveringinstallaties

arme landen; vervuild water uit rivier

mei 10­9:09

mei 10­9:16

2

Vervuiling en milieurampen  

versterk broeikaseffect, vervuiling water & lucht, CO2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you