Page 1

Par 14 Pleistoceen.notebook

April 14, 2011

HSt 4 Het Nederlandse Landschap blz. 78

Geografie bestudering verschijnselen & gebieden

• Par 14 Het pleistocene zandlandschap

Sociale geografie

Historische geografie

Economische geografie

• Par 15 Het holocene veenlandschap

mrt 8­10:01

mrt 8­10:04

Geologie = wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de aardkorst

Geologie

Geomorfologie

Voorbeelden: • veranderingen (processen) aardkorst • gebergtevorming • afbraak en verwering en erosie

Geografie bestudering verschijnselen & gebieden

Sociale geografie

Economische geografie

Historische geografie

Ouderdom?

mrt 8­10:07

mrt 8­10:39

Om het e.e.a. beter in kaart te brengen heeft men een tijdschaal bedacht:

Andere tijdschalen:

Zoiicum = het levende

mergel

• • • •

steenkool

Kenozoicum = jong Mesozoicum = midden Paleozoicum = oud Azoicum = geen

of Azoicum

mrt 8­10:45

mrt 8­10:50

1


Par 14 Pleistoceen.notebook

April 14, 2011

Pleistoceen:

Wat gebeurde er met NL in het pleistoceen?

Algemeen: Holoceen

Kwartair

10.000 jr

Pleistoceen

• Tijdens pleistoceen daalt gemiddeld  wereldtemperatuur met aantal graden (ijstijd) • Vloeibaar water trekt zich terug, uitbreiding ijskappen

2,5 miljoen NL • wind krijgt vrij spel (toendra) veel zand wordt  verspreid over NL (begin zandland) • lichtste korreltje wordt door wind afgezet op  Zuid­Limburgse heuvels (Löss landschap)

mrt 8­10:53

mrt 9­10:52

B68 Grondsoorten en bodem We kennen 4 soorten grondsoorten: • Zand  

grove korrels (water zakt er zo door heen)  Niet vruchtbaar

Laag Nederland (onder NAP) Hoog Nederland (meer dan 1m NAP)

• Klei

Zeer kleine korrels (houdt water tegen) Niet vruchtbaar

+1m NAP

mrt 9­10:51

Loss

Geweldige korrel, poriën niet te groot en niet te klein

mrt 16­10:08

Welke soort afzettingen zijn er? 

Zeer vruchtbaar ­ nadeel erosie gevoelig afhankelijk van het soort transportmiddel

Veen

• IJS

glaciale afzetting

alle materialen, grote keien & fijn materiaal

Oude plantenresten, kennen geen korrelstructuur

• wind

eolische afzetting

alleen heel fijn licht materiaal (loss)

Vruchtbaar maar werkt als een spons!

• rivieren

fluviatiele afzetting

grof en fijn grind

Te nat = niks te droog = niks

• zee

mariene afzetting

fijn zand en slib

mrt 16­10:26

apr 4­14:07

2


Par 14 Pleistoceen.notebook

April 14, 2011

Par 14:

Belangrijk:

Geologie Pleistoceen landschappen bodems keileem loss zand stuwwallen Hun­Lijn Klimaat pre ­ glaciaal ­ post steentjes uit scandinavie erosie en verwering bio­industrie

mrt 30­10:10

3

Geologie  

Pleistoceen Nederland, geologie, zandlandschap

Geologie  

Pleistoceen Nederland, geologie, zandlandschap

Advertisement