Page 1

Overzicht bb­nummers V2 PWW.notebook

May 26, 2011

Overzicht basisboeknummers V2 Eind pww Tips & Tricks • begin tijdig • lees de basisboeknummers goed door • maak eventueel korte samenvatting

voor­nadelen

wat en hoe

Mullieeeeeeeeeeeee     groetjes van braunnnnnnnnnnnnnnnnn  

Onderwerp

waar

waarom

jun 8­9:46

jun 8­13:01

Hst 1: 

Hst 2:  Par 1: B160, 162,  163,  170,  172,  174

Par 5: B29, 51, 56, 71, 32, 33, 36, 38, 39, 45

Par 2: 100, 102, 169 Par 6: B 100, 101, 107

Par 3: B164, 165, 166, 168, 182 Par 7: B 125, 127

Par 4: B179, 181, 188

jun 8­9:48

jun 8­9:50

Hst 3: 

Hst 4: 

Par 9: B58, 60, 61, 63

Par 13: B51, B96

Par 10: B45, 50, 79

Par 14: B 161,184, 185, 186

Par 11: B8, 26, 90, 91, 92, 93, 94

Par 12: B 5

jun 8­9:52

jun 8­9:53

1


Overzicht bb­nummers V2 PWW.notebook

May 26, 2011

B160:

rijke landen veel kennis studie bedrijven welvaart groei

kennis

Primaire sector (landbouw)

beroepsbevolking die verdeeld is in 3 sectoren

­ boeren ­ boswachters ­ vissers ­ mijnwerkers

nadeel: uitbuiten kenmerken

BNP 1e levens behoeften (voedsel, huisvesting gezondheidszorg onderwijs)

Ontwikkelingspeil

arme landen: blijven achter, hoog geb. cijfer weinig scholing, analfabetisme

bestaansmiddelen

zuidelijke landen met namen:

Cyclus: Zuid­Amerika Afrika Zuid Azie

Tertiaire sector (diensten)

geen werk geen voedsel geen geld geen  medicijnen etc

Secundaire sector (industrie)

­ winkels ­ voorzieningen ­ zorg ­ onderwijs

jun 8­13:03

­ chemische industrie ­ lichte industrie ­ zware industrie

jun 9­11:09

Leeftijdsgrafiek wetenschap die bevolking bestudeert

soorten mensen hoeveel en aantal waar wonen de mensen spreiding M / V

vergrijzing & ontgroening

demografie

Cijfers

Absoluut:

Relatief

aantallen als 250 mensen 134 kinderes

3% van ...

15% van

jun 9­11:14

jun 9­11:19

B188 Tariefmuren B179 Kolonisatie & dekolonisatie

1e functie: ­ ruil exotische artikelen ('peperduur') 

overzees gebied meestal  behorend aan een europees land

Nadeel (beide landen betalen extra)

Vanaf 1850: producten

­ leverancier grondstoffen ­ afzetmarkt industrieproducten

Kolonie

producten

2 soorten: Noord­Amerika Afrika Latijns­Amerika Azie

­ vestigingskolonie (VS  Australie) ­ exploitatiekolonie

Land B

Tariefmuren

land A

invoerrechten betalen voor product

dekolonisatie ­ zelfstandig  bestuur

jun 15­12:46

jun 15­12:53

2


Overzicht bb­nummers V2 PWW.notebook

May 26, 2011

B29 soorten klimaten

Soorten: • • • • •

gemiddelde weer over  periode 30 v jaar

Tropisch klimaat (warm & neerslag) Poolklimaat (hele jaar erg koud) Zeeklimaat (gematigde temperaturen) Landklimaat (strenge winters, hete zomers_ droog klimaar (droog)

Klimaat

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081013_weerenklimaatnl01

jun 16­11:05

jun 16­11:06

Noordpool

Factoren die temperatuur beïnvloeden:

Hoogteverschillen in het landschap

4 reliefvormen

• breedteligging (B33) • hoogteligging (B36)

Laagland (lager dan 200m)

Relief evenaar

Hooggebergte: (toppen hoger dan 1500 m) Middelgebergte (toppen 500m en 1500)

Heuvelland (toppen 200m en 500m)

Zuidpool

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060208_zeestromen01

jun 16­11:10

jun 22­13:11

Meestal productie van: • computers • geneesmiddelen • schoenen • sigaretten • TV • auto's

Grote bedrijven met  dochterbedrijven over gehele wereld

het proces van internationale uitwisseling van geld, goederen en ideeën

Bedrijven gaan steeds meer concurreren.. Tariefmuren worden afgebroken

Globalisering

MNO's

Keuze voor bedrijf meestal politieke en economische factoren

Producten worden voor consument  goedkoper

gunstig belastingtarief

land stabiel?

http://www.youtube.com/watch?v=GxXDD_7lgYw http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061219_voc03

jun 22­13:16

jun 22­13:24

3

Overzicht BB V2 Pww  

Overzicht BB V2 PWW

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you