Page 1

Kansan Sivistystyön Liiton lehti 2/2013

Uusi rakennepaketti on haaste opintokeskuksille 3 Kurssitukea voi hakea myös sähköisesti 9 Opintokerhosta uutta tietoa ja näkökulmaa 13


Sisällysluettelo 4

Ajankohtaista KSL:ssa Koulutusesite 2014 ilmestyi, KSL mukana tapahtumissa, Verkkosivut avautuvat, KSL juhlavuosi käynnistyy, Kerro meille KSL-muistosi

6

Hankeuutiset Järjestöt lähidemokratian tukena, Oppimisvaikeudet työelämässä ja Opintoseteli -hanke

8

KSL-opintokeskus kansalaisjärjestöjen tukena

9

Kurssiuudistus helpottaa järjestöjen ja KSL:n yhteistyötä

13

Minun opintokerhoni

14

Ammatillinen lisäkoulutuksemme Globaalikasvatusta draaman keinoin

17

Yhteiskunnallinen opetus

21

KSL:ssa tapahtuu Tutustu alkuvuoden koulutustarjontaan

Kantti 2/2013 Kansan Sivistystyön Liiton lehti Päätoimittaja: Pekka Pättiniemi Toimitussihteeri: Outi Moilanen Ulkoasu: Misa Myllyviita Taitto: Graafinen suunnittelu Oy Peippo Painopaikka: Picascript Oy

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Lintulahdenkatu 10 00500 Helsinki tiedottaja@ksl.fi www.ksl.fi

Kantti on Kansan Sivistystyön Liiton lehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Kantti keskittyy vapaan sivistystyön kysymyksiin vasemmistolaisesta näkökulmasta. Lehden tarkoituksena on tarjota aineistoa KSL:n piirissä toimiville kouluttajille sekä toimia keskustelun herättäjänä. Lehti lähetetään liiton jäsenjärjestöille ja yhteistyökumppaneille. Painetun Kantti-lehden lisäksi julkaistaan näköisversio KSL:n kotisivuilla www.ksl.fi.

2

Kantti 2/2013


Pääkirjoitus

KSL päivittää strategiaansa Kuluvan vuoden keväällä aloitettiin Kansan Sivistystyön Liiton strategian uudistaminen liittohallituksen johdolla. Strategia vuosiksi 2014–2020 on tarkoitettu ohjaamaan KSL:n toimintaa nykyisten ja lähitulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi. Ensi vuonna 50 vuotta täyttävä KSL on kehittynyt kansandemokraattista liikettä ja sitä lähellä olevien järjestöjen kulttuurista, koulutuksellista ja pedagogista kehittämistä tukevasta järjestöstä laajemmin ja monipuolisemmin kansansivistystä harjoittavien järjestöjen koulutukselliseksi kumppaniksi. KSL:n monipuolisuudesta kertoo muun muassa se, että olemme yhteistyössä yli 120 erilaisen järjestön kanssa. Järjestöistä 19 on valtakunnallisia järjestöjä ja 10 jäsenjärjestöä. KSL:n kurssitoiminnan resursseista yli 70 prosenttia tulee yhteistyöstä kulttuuri- ja taidejärjestöjen sekä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Uusia haasteita luo myös hallituksen rakenneuudistuspaketti, jossa vapaansivistystyön säästöt ovat 15 miljoonaa euroa. Vaikkakin säästöt kohdistuisivat pääosin kansalais- ja työväenopistoille sekä kansanopistoille osa koskee myös 11 opintokeskusta. Erityisen suuri haaste näyttää tulevan ammatilliselle lisäkoulutukselle, joka on tärkeä osa KSL-opintokeskuksen toimintaa. Valtiovallalla näyttää olevan halu tukea erityisesti suuria oppilaitoksia ja siirtää painopistettä tutkintojen suorittamiseen. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö on haaste strategian rakentamiselle ja toteuttamiselle. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että yhteistyö monipuolisen jäsenkunnan ja yhteistyökumppanien kanssa on parasta kansalaistoiminnan ja kansalaisjärjestöjen kehitystoimintaa, jota KSL voi tehdä. Pekka Pättiniemi pääsihteeri

”Hallituksen rakennepaketti luo haasteita. Vapaaseen sivistystyöhön kohdistuvat säästöt koskevat myös opintokeskuskenttää”. Kan Ka nttttii 2/201 /201 /2 013

3


Ajankohtaista KSL:ssa

Koulutusesite ilmestyi – löydä itsellesi paras tapa oppia KSL-opintokeskuksen Löydä itsellesi paras tapa oppia -koulutusesite ilmestyi marraskuussa. Esitteestä löytyy vuoden 2014 avoimet koulutukset yksissä kansissa. KSL-opintokeskuksen tuottamien avointen koulutusten teemat on jaettu kahdeksaan eri teemaan: järjestötoiminta, kouluttaminen ja ohjaaminen, tieto- ja viestintätekniikka, työhyvinvointi, kädentaidot, LogoArt-taideterapia, yhteiskunta sekä yhteiskunnallinen yrittäminen ja osuustoiminta. Kannattaa tutustua tarjontaan ja etsiä itselle, työpaikalle, yhdistykselle, puoluetai ammattiosastolle sopiva koulutus. Voit ilmoittautua koulutuksiin verkkosivujemme kautta osoitteessa www.ksl.fi, sähköpostitse toimisto@ksl.fi tai puhelimitse 020 790 7516. Esitettä voit tilata meiltä maksutta esimerkiksi kokouksia, koulutuksia ja tapahtumianne varten. Lisätiedot ja tilaukset: tiedottaja Outi Moilanen, tiedottaja@ksl.fi tai puhelimitse 020 790 9504.

KSL mukana useissa tapahtumissa KSL on ollut mukana kuluneen vuoden aikana useissa eri tapahtumissa. Toukokuussa osallistuimme Maailma kylässä -festivaaleille Helsingissä, heinäkuussa Työväen musiikkitapahtumaan Valkeakoskella, elokuussa Työväenkirjallisuuden päivään Tampereella ja syyskuussa Lahden Työnhakijapäivään ja vapaan sivistystyön yhteiseen elinikäisen oppimisen Oppimalla parempi elämä -kampanjatapahtumaan Helsingissä. Tapahtumissa teimme tunnetuksi muun muassa KSL-opintokeskuksen avoimia koulutuksia ja KSL:n tuottamia kirjoja ja opintoaineistoja. Tapahtumien osallistujien keskuudessa toteutimme kyselyjä, jonka osallistujien kesken arvoimme kirjapalkintoja. Työväenkirjallisuuden päivästä kirjapaketin voittivat Satu Ristelä, Suvi Nuotio ja Minna Finstad. Työväen musiikkitapahtumasta Veera Repo, Harri Asikainen, Sami Vastamäki ja Satu Rantanen. Lahden työnhakijapäivän voittajat olivat puolestaan Suvi Partonen ja Toni Kulju. Kuvat: Outi Moilanen

4

Kantti 2/2013


KSL:n uudet verkkosivut avautuvat vuoden vaihteessa KSL:n uudistetut verkkosivut avautuvat vuoden alussa. Uudistetut kotisivumme ovat entistä käyttäjälähtöisemmät. Muutoksella haluamme helpottaa asioiden löydettävyyttä ja sivujen käytettävyyttä. Asiat on uudessa rakenteessa ryhmitelty käyttäjälähtöisesti selkeämmin löydettäviin kokonaisuuksiin. Keräämme uudistetuista verkkosivuista palautetta. Käy tutustumassa tammikuussa uusiin sivuihimme ja jätä meille verkkolomakkeelle risut ja ruusut. Haluamme palvella erilaisia jäseniä, sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita entistä paremmin tulevilla kotisivuillamme. Toivomme, että annatte myös tulevaisuudessa sivuista palautetta. Osoitehan on edelleen vanha tuttu www.ksl.fi.

KSL täyttää pyöreitä vuosia Vuonna 2014 Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n ja KSL-opintokeskuksen perustamisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta. Kulttuuritalolla 28.10.1964 toiminta-ajatus määriteltiin pohjautumaan työväenluokan maailmankatsomukseen ja kansalaisten sivistyksellisen tasa-arvon toteuttamiseen. ”KSL:lla on pitkät perinteet vapaasta sivistystyöstä eli olemme tarjonneet mahdollisuuksia matalan kynnyksen opintotoimintaan, kuten opintokerhoihin ja kursseihin. Meille on tärkeää, että voimme tarjota aikuisille oppimisen paikkoja tulevaisuudessakin,” kertoo KSL:n pääsihteeri ja opintojohtaja Pekka Pättiniemi. Syntymäpäiviä vietetään 28.10.2014. Aihetta juhlaan on kuitenkin koko vuoden ajan eri paikkakunnilla olevien tapahtumien, seminaarien ja näyttelyiden muodossa.

Kantti 2/2013

”Haluamme juhlia viisikymppisiä yhdessä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Heidän kanssa olemme tätä matkaa kulkeneet ja matka jatkuu edelleen,” iloitsee Pättiniemi. Juhlavuoden tarkempi ohjelma julkaistaan alkuvuodesta. Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on yhteistyöehdotuksia juhlavuoteemme liittyen. Lisätietoa juhlavuodesta: kulttuurituottaja Jutta Lithovius, jutta.lithovius@ksl.fi tai puhelin 020 790 9508.

Kerro meille huikeimmat KSL-muistosi! KSL täyttää ensi vuonna 50 vuotta ja siitä on vuosien aikana tullut tärkeä vapaan sivistystyön toimija. Oletko sinä ollut mukana KSL:n toiminnassa: opintokerhossa, kurssilla tai vaikkapa radio-ohjelmia tekemässä. Ehkä joku opintokerhon vetäjä tai kouluttaja on jäänyt erityisesti mieleesi? Ehkä ihastuit kurssikaveriisi tai sait elinikäisen ystävän KSL:n toiminnan kautta? Kerro meille liittyykö KSL:oon jokin hauska tai koskettava muisto! Juhlavuoden kunniaksi keräämme muistoja KSL:sta. Julkaisemme niitä muun muassa ensi vuoden Kantti-lehdissä. Kerro tarinasi meille tiiviisti enintään 2500 merkillä. Valikoimme hauskimmat ja mielenkiintoisimmat muistot ja julkaisemme ne lähettäjän nimellä ja kuvalla varustettuna. Otamme vastaan myös mahdollista kuvamateriaalia KSL:n toiminnasta. Kaikkien muistonsa lähettäneiden kesken arvotaan KSL-tuotepalkintoja. Lisätietoja: tiedottaja Outi Moilanen, tiedottaja@ksl.fi

5


HANKEUUTISET

Jäde – järjestöt lähidemokratian tukena KSL-opintokeskus toteuttaa vuosina 2012– 2014 yhteistyössä muiden opintokeskusten kanssa ESR-rahoitteisen kehittämishankkeen Järjestöt lähidemokratian tukena, verkostoitumis- ja oppimisympäristö. Hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoa paikallisvaikuttamisen erilaisista muodoista ja mahdollisuuksista. Tavoitteiden toteuttamiselle rakennetaan verkostoitumis- ja oppimisympäristö osallistu.fi -verkkosivut. Osallistu.fi -sivustolle tuotetaan opiskelumateriaalia lähidemokratiasta ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksista, hyödynnetään verkkosivujen vuorovaikutteisuutta sekä lisätään järjestötoimijoiden osaamista monenlaisissa opintokeskusten yhteisissä ja kunkin opintokeskuksen omissa koulutuksissa.

6

Jäde-hankkeessa mukana olemiselle voi nähdä kaksi tärkeää merkitystä. ”Ensinnäkin se on ensimmäinen opintokeskusten yhteinen sisällöllinen hanke. Osaamista eri opintokeskuksissa on paljon. Tätä osaamista pystytään hyödyntämään monipuolisessa sisällöntuotannossa. Yhdessä saamme huomattavasti nopeammin ja entistä enemmän sekä parempaa aikaiseksi,” sanoo KSL:n kehityspäällikkö Tarja Muukkonen. Toinen tärkeä syy hankkeessa mukanaoloon on sen sisältö. ”Lähidemokratiasta on netissä aineistoa hajanaisesti. Nyt on vakaa pyrkimys aineiston yhdistämiseen siten, että se tukee erilaisten yhteisöjen ja yksittäisten toimijoiden mahdollisuutta osallistua paikalliseen vaikuttamiseen.”

Kantti 2/2013


Nordplus Voksen – oppimisvaikeudet työelämässä KSL on mukana yhteispohjoismaisessa Oppimisvaikeudet työelämässä Nordplus Voksen -hankkeessa. Suomen lisäksi mukana ovat Ruotsi, Norja ja Islanti. Hanke toteutetaan vuosina 2013–2015. Suomessa hanketta koordinoivat KSL, Työväen sivistysliitto TSL ja SAK. Hankkeen tavoitteena on verrata Suomen, Ruotsin, Norjan ja Islannin välillä seuraavia asioita: miten työpaikoilla tiedostetaan ja tunnistetaan oppimisvaikeuksia? miten ne ilmenevät? mitä vaikutuksia niillä on? miten työtä ja uuden oppimista voi tukea niiden kohdalla, joilla on oppimisvaikeuksia? Talven 2013–2014 aikana Kuntoutussäätiö tekee ja analysoi kyselyn, mikä lähetetään verkkokyselynä jokaisessa neljässä

maassa 400 luottamusmiehelle ja 400 työsuojeluvaltuutetulle. Tulosten perusteella annetaan suosituksia ammattiliitoille ja työnantajille toimenpiteistä, joilla oppimisvaikeuksia kokevien työssäolemista ja uralla etenemistä voidaan helpottaa. Oppimisvaikeuksia kokevia arvioidaan olevan koko väestöstä noin 10–15% tutkimuksesta riippuen. SAK:n vuonna 2008 tehdyssä selvityksessä tulos oli 25–30%. Tuloksesta voi helposti laskea, kuinka suurta osaa työväestöstä erilaiset oppimisvaikeudet koskettavat. Kyse on sekä yhdenvertaisuusasiasta että edunvalvonnallisesta seikasta. Jokaisella tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet hyvään työntekoon ja uralla etenemiseen omien edellytystensä mukaisesti.

Oppimisvaikeuksia kokevat – opintosetelihanke Opetushallituksen myöntämät KSL:n opintosetelihankerahat kohdistetaan vuosina 2013–2014 oppimisvaikeuksia kokeviin kurssilaisiin. Rahoituksella mataloitetaan kurssille osallistumista alentamalla osallistumismaksua ja panostetaan erityispedagogiikkaan.

Kantti 2/2013

KSL on parhaillaan tuottamassa Oppiminen onnistuu - tukea haasteista selviämiseen -oppaan ohjaajien ja oppijoiden käyttöön. Oppaan voi ladata osoitteesta www.ksl. fi. KSL toivoo oppaan helpottavan oppimisvaikeuksien tunnistamista opetustilanteissa.

7


Opintokeskus kansalaisjärjestöjen tukena Kansalaisjärjestöt syntyvät elinympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksesta kiinnittääkseen kanssaihmisten huomion havaitsemaansa ongelmaan ja/tai toimiakseen ongelman ratkaisemiseksi tai poistamiseksi. Järjestöjen toimiala voi olla suppea tai laaja, käsityöyhdistyksestä poliittiseen puolueeseen. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä järjestöjen tulee huolehtia omien päämääriensä ja tavoitteidensa soveltamisesta muuttuneeseen tilanteeseen ja jatkuvasti pohtia johtavatko nykyiset toimintatavat asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Vanha keino säilyttää toimintansa perustavoitteet ja soveltaa niitä muuttuneessa tilanteessa opiskelu; keskustelu (opintopiiri), kurssit, luennot ja lukeminen. Opintokeskusten perustaminen pohjautuu tarpeeseen uudistaa ja vahvistaa järjestöjen toimintaa ja tavoitteita opintotoiminnan tukemisen ja kehittämisen avulla. Opintokeskukset organisoivat järjestöllistä opintotoimintaa yhdessä järjestökumppaniensa kanssa. Opintokeskuksia ylläpitävät sivistysliitot edustavat erilaisia perinteisiä kansanliikkeitä ja niiden ilmenemismuotoja yhdistyksiä eli järjestöjä. Kansanliikkeet ovat lähteneet liikkeelle yhteiskunnallisista ja kulttuurillisista tarpeista: on koettu tarpeelliseksi vahvistaa ja kehittää työväestön ja/ tai maaseudun ja viljelijöiden sosiaalista,

8

yhteiskunnallista ja kulttuurista asemaa. Tarve syntyi teollistumisen myötä, jonka alkuvaiheessa kansallistunto, kansankieli jne. olivat keskeisiä kehitysvälineitä tai vastauksia muutoksiin. Käytännöllisen työn lisäksi kansanliikkeet omaksuivat ja kehittivät yleisiä yhteiskunnallisia tavoitteita ja päämääriä toiminnalleen. Tietoisuus päämääristä ja niiden soveltamien omiin paikallisiin toimintaolosuhteisiin oli tärkeä tehtävä erityisesti järjestömuotoiselle sivistys- ja opintotyölle. Kansan Sivistystyön Liitto ja KSLopintokeskus ovat saman ikäisiä kuin ensimmäinen opintokerhoja koskeva laki vuodelta 1964. Tuolloin teollisen yhteiskunnan jo ollessa täydessä mitassa totta, katsottiin perinteiset kansanliikkeet ja niiden kulttuuri- ja opintotoiminta edelleen tarpeelliseksi.

Kirjoittaja Pekka Pättiniemi on KSL:n pääsihteeri ja KSL-opintokeskuksen opintojohtaja.

Kantti 2/2013


Kurssiuudistus helpottaa järjestöjen ja KSL:n yhteistyötä

KSL uudistaa ja yksinkertaistaa kurssipalveluja vuoden 2014 alussa. Kurssitukeen tulee yhtenäinen tuntihinnoittelu ja tuen voi käyttää koulutuksen kuluihin haluamallaan tavalla. Uusi sähköinen palvelu helpottaa yhteistyötä ja järjestöt saavat näkyvyyttä myös KSL:n kotisivuilla olevassa koulutuskalenterissa. Uudistuksella KSL haluaa palvella kurssijärjestäjiä entistä paremmin: tehdä kurssituen käyttämisestä helpompaa sekä antaa apua koulutusten suunnitteluun ja markkinointiin.

Kant Ka ntti ti 2/2 /201 013 3

9


Kurssitukea yhdistysten omaan koulutukseen Monet yhdistykset ja järjestöt toteuttavat ympäri Suomen KSL:n tukemia koulutuksia ja opinnollisia tapahtumia, joissa ryhmä oppijoita perehtyy kouluttajan tukemana ja ohjaamana opiskeltavaan aiheeseen. Koulutusten opinnolliset tavoitteet, sisällöt ja toteutus ovat järjestävän yhdistyksen omissa käsissä. KSL-opintokeskus voi olla mukana antamalla kurssin toteutukseen taloudellista tukea. Tarjoamme myös tukea kurssin suunnitteluun ja toteutukseen kouluttaja- ja ohjaajakoulutuksistamme sekä neuvonnan ja tukimateriaaliemme kautta.

Kurssiuudistuksen ABC Haluamme kehittää kurssitukeamme helpommaksi käyttää ja markkinoida. Vuoden 2014 alusta sopimusasiakkuudet sekä taksat ja enimmäismäärät poistuvat käytöstä ja tilalle tulee yhtenäinen tuntihinnoittelu. Myönnämme kurssitukea vuoden 2014 alusta seuraavasti: • KSL:n valtakunnalliset jäsenjärjestöt: 21 €/opetustunti • KSL:n jäsenjärjestöjen alue- ja paikallisyhdistykset: 19 €/opetustunti • Muut yhdistykset: 14 €/ opetustunti Kurssituki on +1 €/ot, kun kurssijärjestäjä tallentaa kurssisuunnitelman ja -selvityksen kurssihallinnon uuden sähköisen palvelun, Tiramisun, kautta. Kuluja täytyy olla kaksinkertainen määrä: kurssituki on enintään 50 % kuluista ja kurssijärjestäjän maksettavaksi jää 50 %.

Kurssitukea voi käyttää kurssista syntyviin kuluihin. Erilliset taksat ja enimmäismäärät poistuvat käytöstä. Kurssijärjestäjä maksaa itse kurssin kulut, eikä kuittikopioita tarvitse lähettää KSL:oon. Tarvittaessa maksamme kouluttajien palkkiolaskut. Kurssin kulut löytyvät kurssijärjestäjän omasta kirjanpidosta. Pyydämme joka 20. kurssista kuittikopiot tarkistettavaksi. Jatkossa kurssijärjestäjien koulutukset saavat näkyvyyttä – sekä niin halutessa uuden ilmoittautumisväylän – verkkosivuilla olevan KSL:n uuden koulutuskalenterin kautta. Kalenteriin tulevat automaattisesti perustiedot kaikista koulutuksista (koulutuksen nimi, järjestäjä, aika ja paikka). Halutessanne kurssijärjestäjä voi lisätä myös ilmoittautumislinkin, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron.

Kolme tapaa hakea kurssitukea Kurssitukea voi jatkossa hakea kolmella tavalla: 1. Sähköisen kurssityökalun, Tiramisun, kautta Kurssijärjestäjänä saatte KSL:sta käyttäjätunnukset sähköiseen työkaluun. Voitte itse kirjata kurssin tiedot ja muokata niitä sekä seurata kurssien ja kurssituen määriä. Sähköistä työkalua käyttämällä saatte lisätukea +1 €/ot. 2. Sähköisillä lomakkeilla Voitte lähettää kurssin tiedot KSL:n kotisivuilla olevilla sähköisillä lomakkeilla. 3. Paperilomakkeilla Voitte tulostaa lomakkeet KSL:n kotisivuilta tai pyytää ne lähetettäväksi postitse. Myös lomakkeet muuttuvat kurssiuudistuksen yhteydessä.

Kurssitukea saa, kun • kurssi on vähintään neljä (4) opetustuntia (1 ot = 45 min) • osallistujat ovat vähintään 15-vuotiaita • osallistujia on vähintään kahdeksan (8) • ette saa kurssille koulutukseen kohdennettua taloudellista tukea muilta julkisilta rahoittajilta (esim. RAY)

10

Kantti 2/2013


Näin järjestät kurssin KSL-opintokeskuksen kautta

5. Saat KSL-opintokeskukselta kurssituen.

1. Idea kurssista syntyy. Ota yhteyttä KSLopintokeskukseen ja tee kurssivaraus.

4. Tee kurssiselvitys KSL-opintokeskukseen.

Tiramisu – uusi palvelu kurssijärjestäjille Tiramisu on kurssihallinnon sähköinen palvelu, johon tallennetaan ennen lomakkeilla kerätyt kurssin tiedot. Tiramisua käytetään tietokoneelta. Annamme kurssijärjestäjille käyttäjätunnukset. Palvelu avautuu ja sinne pääsee KSL:n kotisivujen kautta 7.1.2014, www.ksl.fi. Kurssijärjestäjät pääsevät kirjaamaan ja tallentamaan kurssin tiedot suoraan sähköiseen palveluun. Kurssijärjestäjät voivat seurata kaikkien kurssienne tietoja ja esim. saadun kurssituen määrää suoraan Tiramisusta. Lisäohjeet löydätte KSL:n verkkosivuilta. Lähetämme ohjeet nykyisille kurssijärjestäjille myös postitse. Lisäksi Tiramisussa on myös ohjeistukset (ns. infoikkunat) kohta kohdalta.

Kantti 2/2013

2. Aloita kurssin tarkempi suunnittelu, tee kurssisuunnitelma.

3. Järjestä innostava kurssi!

Uudistuksista uutta puhtia Haluamme palvella kurssijärjestäjiämme mahdollisimman hyvin. Toivomme, että nämä uudistukset auttavat kehittämään palvelujamme entistä parempaan suuntaan. Järjestämme myös jatkossa KSL:n infotilaisuuksia ympäri Suomen. Harjoitellaan yhdessä uusia käytänteitä: ottakaa yhteyttä ja kysykää lisää, autamme mielellämme!

Lisätietoa: kurssisihteeri Niina Kari, 020 790 9507, niina.kari@ksl.fi kulttuurituottaja Jutta Lithovius, 020 790 9508, jutta.lithovius@ksl.fi

11


Risuja lomakkeista, ruusuja joustavuudesta – kurssijärjestäjien kysely suuntaa toimintaamme Kehitämme palvelujamme kuuntelemalla kurssijärjestäjien palautteita ja toiveita.

Parannettavaa byrokratiassa ja palvelujen tunnettuudessa Teimme syksyllä 2013 kyselyn kurssijärjestäjille. Kyselyssä kartoitimme kokemuksia palveluistamme ja yhteistyön sujuvuudesta sekä selvitimme kurssijärjestäjien tarpeita ja toiveita. Suurin osa vastaajista koki yhteistyön eri vaiheet helpoiksi. Helpoimmaksi koettiin neuvonnan saaminen ja kurssivarauksen tekeminen. Toisaalta voimme parantaa palveluitamme esim. kurssisuunnitelman ja -ohjelman sekä kurssitilityksen teossa: tilityksen teon koki vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi yli kolmannes vastaajista. Lomakkeet koettiin usein hankalina, työläinä ja toimimattomina. Kurssin talouden suunnittelu koettiin myös vaikeaksi. Vastaajat käyttävät KSL:n palveluja – taloudellisen kurssituen ohella – vähän: vain noin neljännes vastaajista käyttää KSL:n opintoaineistoja, kouluttajia ja pedagogista apua opintotoiminnan suunnittelussa. Osa vastaajista ei koe tarvetta tällaiselle yhteistyölle, osa puolestaan ei tunne palveluita. Kurssijärjestäjät toivovat KSL:lta erityisesti tukea markkinointiin ja tiedottamiseen, apua rahoituksen ja opetusmenetelmien suunnitteluun sekä tukea arviointiin ja palautteen keräämiseen.

12

Kurssiuudistuksesta vastauksia toiveisiin Monilta osin tuleva kurssiuudistus vastaa toiveisiin. Kurssiyhteistyö yksinkertaistuu huomattavasti, kun erilaiset taksat ja enimmäismäärät poistuvat. Selkeä tuntihinnoittelu mahdollistaa KSL:n kurssituen laskemisen etukäteen, mikä helpottaa kurssin talouden suunnittelua. Tiramisu, uusi sähköinen työkalu, helpottaa osaltaan lomakkeisiin ja tuen hakuun liittyvää hankaluutta. Lisäksi KSL tarjoaa vuoden 2014 alusta uuden markkinointikanavan kurssijärjestäjien koulutuksille: KSL:n kotisivuille tulevan koulutuskalenterin. Pyrimme parantamaan palvelujamme ja niistä tiedottamista kurssijärjestäjille. Pedagoginen tuki ja neuvonta on palvelu kaikille kurssijärjestäjillemme – ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos haluatte testauttaa ideoitanne tai saada toisen näkökulman koulutuksen ja käytettävien menetelmien suunnitteluun! Järjestämme jatkossa säännöllisiä kurssijärjestäjien tapaamisia ympäri Suomen. Tapaamiset toimivat hyvänä perehdyttämistilaisuutena myös uusille kurssijärjestäjille ja yhdyshenkilöille.

Kirjoittaja Anneliina Wevelsiep työskentelee KSL:ssa koulutuspäällikkönä.

Kantti 2/2013


MINUN OPINTOKERHONI

Opintokerho on henkireikäni Aloitamme Kantti-lehdessä opintokerhojen esittelemisen. Ensimmäisessä opintokerho esittelyssä on Vaasaan Eläkeläiset ry:n opintokerho, joka on juuri jäänyt joululomalle käytyään läpi Oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen -opintokerhoaineiston. Teksti: Outi Moilanen, Kuva: Irmeli Mandellin arkisto Yhdistys- ja opintokerho aktiivi Irmeli Mandell kertoo tehneensä työuransa järjestö- ja kulttuurityön parissa. Kiinnostus yhdistystoimintaa, lukemiseen, taiteeseen ja teatteriin ei ole sammunut eläkkeelläkään. Yksi on kuitenkin ylitse muiden. Rakkain harrastus on lukeminen. Irmeli kertookin asuntonsa olevan täynnä kirjoja. ”Opintokerhomme syntyi aiemmin kokoontuneen lukunurkan tilalle. Kokoonnuimme joka toinen viikko kerralla parin tunnin ajan. Pääsääntöisesti meitä naisia oli paikalla 8-12 henkilöä. Nuorin meistä on 65-vuotias ja vanhin yli 80-vuotias. Vanhin meistä on ehdottomasti myös virkein. Valitsimme opintokerhomme ohjaajaksi Marketta Semin. Hän valmisteli jokai-

sen kerran etukäteen ja ohjasi toimintaamme sekä kirjasi muistiin keskustelumme. Uskon, että opintokerhomme antoi meille kaikille paljon. Itse koin saavani uutta tietoa ja voivani laajentaa näkökulmaani eri asioihin kuullessani muiden osallistujien näkemyksiä. Käytämme KSL:n ja Eläkeläiset ry:n tuottamia opintokerhoaineistoja. Syksyllä olen opintokerhon ohella käynyt läpi yhdistyksen johtokunnan kanssa Iloa ja virkistystä yhdistyksessä -opintoaineiston. Keväällä otamme käsittelyyn Elämä soitti minulle -runoaineiston. Ehkä joku kerta rohkenemme ottaa lukuun KSL:n Intohimon punainen -opintoaineiston, joka käsittelee ikääntyvän naisen seksuaalisuutta.”

Mikä on opintokerho? – Opintokerho on itsenäinen ryhmä, jossa on vähintään viisi yli 15-vuotiasta osallistujaa. – Opintokerho kokoontuu yhdessä valitsemansa aiheen parissa ja yksi ryhmän jäsen valitaan ohjaajaksi.

– Tuen saamiseksi kerho kokoontuu vähintään viisi kertaa ja vähintään kymmenen tunnin ajan. – KSL kouluttaa kerhojen ohjaajia ryhmän toimintaan ja aikuisena oppimiseen liittyvissä asioissa. – KSL:n tuottamat opintoaineistot ovat kerhoille maksuttomia. – KSL ei myönnä tukea laulu- ja liikuntakerhoille. Kiinnostuitko? Käy osoitteessa www.ksl.fi tai kysy lisää opintokerhotuottaja Tiina Huhtalalta, tiina.huhtala@ksl.fi tai 050 590 0709.

Millaista tukea opintokerhot saavat? – Opintokerho saa tukea aiheen oppimisen kannalta tarpeellisiin menoihin enintään 2,60 euroa/opintotuntia kohti (1 opintotunti=45 min). Ryhmä päättää itse mihin menoihin tukea haetaan.

Kantti 2/2013

13


Saara Launio (vas.) ja Annukka Toivonen.

AMMATILLINEN LISÄKOULUTUKSEMME

Globaalikasvatusta draaman keinoin KSL-opintokeskuksen yksi ammatillisen lisäkoulutuksen yhteistyökumppani on Rauhankasvatusinstituutti ry ja Suomen Rauhanliitto, jotka tekevät globaalikasvatustyötä kasvatusalan toimijoiden parissa. Yhteistyö on kestänyt viitisen vuotta. Teksti ja kuvat: Outi Moilanen Rauhankasvatusinstituutin pääsihteeri ja kouluttaja Saara Launio sanoo, että Rauhankoulussa globaalikasvatusta tehdään draamatarinoiden kautta. – Draamatarinat ovat osallistavia ja toiminnallisia harjoituksia. Yhdessä tekemällä käsittelemme vaikeita aiheita, joista jokainen osallistuja saa olla haluamaansa mieltä.

14

Emme siis saarnaa, vaan koulutamme tekemällä ja kokemalla. Mitä ihmeen globaalikasvatusta? Kouluttaja Annukka Toivonen kertoo, että globaalikasvatus pyrkii avaamaan silmät ja mielen maailman erilaisille todellisuuksille sekä herättää halua rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa.

Kantti 2/2013


Osallistujat uskovat toiminnalliseen oppimiseen Lokakuussa järjestettyyn Draama- ja osallistavia menetelmiä globaalikasvatukseen -koulutukseen osallistui viisitoista kasvatusja järjestötyön toimijaa ja opiskelijaa. Koulutuksen tavoitteena oli antaa konkreettisia työkaluja rauhankasvatustyöhön ja osallistujille elämys draaman voimasta globaalikasvatuksessa. – Olen kiinnostunut aiheesta sekä harrastuksen että ammattini vuoksi, kertoo koulutuksessa ollut Liikunnan kehitysyhteistyö Liike ry:n koordinaattori Tomi Lounio. Erityisesti minua kiinnostavat liikunnalliset menetelmät globaalikasvatuksessa. Koulutuksen osallistujat kävivät läpi yläkoulu- ja lukioikäisille suunnatun Mohammed -draamatarinan. Tarina kertoo 14-vuotiaan sudanilaisen pojan pakomatkasta kapinallisten joukkojen hyökätessä hänen koti-kyläänsä Etelä-Sudanissa.

Toivonen sanoo, että tarinan kautta tutkitaan globaaleja kehityskysymyksiä ja sodan aiheuttamia seurauksia yksilön näkökulmasta. – Kiinnostavaa on erityisesti draaman keinoilla tapahtuva oppiminen, sanoo Suomen Unicefillä hankekoordinaattorina työskentelevä Hannu Niemelä. Luokanopettajaksi opiskeleva Kati Tuomisto puolestaan tekee gradua globaalikasvatuksesta. – Olen koulutuksessa erityisesti tulevan työni vuoksi. Katin tavoin moni muukin oli tullut hakemaan lisäopintoja oman nykyisen koulutuksensa lisäksi. Käsikirjoittajaksi opiskeleva Ilona Ahti haluaa yhdistää nykyiset ja aikaisemmat opinnot. – Halusin nähdä voinko tällä tavoin yhdistää kaksi kiinnostuksen kohdettani: kehitysmaatutkimuksen ja draamakasvatuksen.

15 vuoden vankka kokemus Rauhankoulussa ei luennoida. Osallistavat ja draamalliset menetelmät takaavat kiinnostavan ja keskustelevan koulutuksen. Launio kertoo, että Rauhankoulu on edelläkävijä globaalikasvatuksen opetuksessa draaman keinoin. – Rauhankoulu on tuonut tämänkaltaisen globaalikasvatuksen Suomeen noin viisitoista vuotta sitten. Rauhankoulu on Rauhanliiton ja Rauhankasvatusinstituutin yhteistä rauhankasvatustoimintaa. Vuosittain Rauhankoulu järjestää noin 80 maksutonta globaalikasvatuksen toimintapäivää koululuokille. Opettajille ja kasvattajille koulutuksia on noin parikymmentä vuosittain. Toimintaa on pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Vaasassa ja ruotsinkielisillä alueilla. Lisätietoa ja opetusmateriaalit: rauhankoulu.fi, maailmankoulu.fi ja rauhankasvatus.fi

Vasenkätistä muotokuvaa piirtämässä Heidi Lundberg.

Kantti 2/2013

15


KSL-opintokeskus ja ammatillinen lisäkoulutus KSL-opintokeskus järjestää ammatillista lisäkoulutusta sekä itsenäisesti että yhteistyössä järjestöjen ja yritysten kanssa. Ammatillinen lisäkoulutus liittyy nimensä mukaisesti ammatissa ja työssä kehittymiseen. Sen tavoitteena on antaa osallistujalle valmiuksia osaamiseen, kehittymiseen ja jaksamiseen työssä. Työttömän kohdalla koulutus antaa puolestaan valmiuksia työllistymiseen. Koulutus ei ole tutkintotavoitteesta, mutta osallistujat saavat todistuksen. Koulutusta säätelee laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta.

Lähde mukaan ohjaajakoulutuksiin! KSL järjestää ohjaajakoulutuksia, joihin myös ammatillisen lisäkoulutuksen ohjaajat, kouluttajat ja opettajat ovat tervetulleita saamaan virikkeitä työhönsä.

Tule mukaan kouluttaja- ja ryhmänohjaajakoulutuksiin! Miten ratkaisen haastavan tilanteen koulutuksessa? • Helsinki: 8.3.2014 Kouluttajan työkalupakki • Helsinki: 5.–6.4. ja 12.4.2014 • Oulu: 10.–11.5. ja 17.5.2014 • Lahti: 11.–12.10. ja 18.10.2014 Kouluttajan ohjaustaidot • Helsinki: 15.–16.11.2014 Ryhmän voima käyttöön – ryhmänohjaajan koulutus • Helsinki: 7.–8.6.2014 • Lahti:13.–14.9.2014 • Tampere: 13.–14.12.2014

Lisätietoa ammatillisesta lisäkoulutuksesta KSL-opintokeskuksen koulutustuottaja Anna Kirstinältä, anna.kirstina@ksl.fi tai 020 790 9515.

Ilmoittaudu koulutuksiin www.ksl.fi, toimisto@ksl.fi tai 020 790 7516.

Tutustu ammatillisen lisäkoulutuksen maailmaan katsomalla video: www.ksl.fi.

Ilmoittautuminen koulutuksiin päättyy kuukausi ennen koulutuksen alkua! Kysy lisää: koulutuspäällikkö Anneliina Wevelsiep, anneliina.wevelsiep@ksl.fi tai 050 590 0180

16

Kantti 2/2013


YHTEISKUNNALLINEN OPETUS

Marx kävi pohjolassa Tukholmassa lokakuussa pidetty Marx2013 -konferenssi keräsi yli 700 osallistujaa. Centrum for Marxistiska Samhällstudierin järjestämä tapahtuma ylitti odotukset. Marx2013 kokosi laajalti ruotsalaisia, pohjoismaisia ja eurooppalaisia osallistujia ja toimi siten hyvänä alustana keskinäiselle tapaamiselle ja keskustelulle. Konferenssit ovat oppimisen paikkoja paitsi tutkijoille myös järjestöille. Suomesta paikalla oli muun muassa Vasemmistonuoria, jotka kävivät konferenssin ohessa tutustumassa myös “paikallisiin vanuihin”. Työryhmäjärjestäjille ja osallistujille tilaisuudet ovat myös mahdollisuus kansainväliseen verkostoitumiseen.

Kulttuurivientiä työryhmän muodossa Konferenssin parhain anti oli epäilemättä työryhmissä. KSL järjesti yhdessä tutkija Mikko Jakosen ja ay-kouluttaja Tero Toivasen kanssa Precariat as the Working Class 2.0 -työryhmän, joka keskusteli prekariaatista. Ruotsissa prekariaattikeskustelu ei ole ollut niin voimakasta kuin Suomessa, joten kerrankin pääsimme tekemään kulttuurivientiä näin päin. Ruotsissa prekariaattikeskustelu tekee tuloaan porvarihallituksen valtakaudella ja sosiaalidemokraattisen kompromissin purkautuessa. Workfare eli työhön pakottamisen yhteiskunta on rakentumassa nopeasti myös Ruotsissa. Työttömyys on kasvussa ja julkisia palveluja yksityistetään. Sosiaalisen epävarmuuden ja joustotyön muotojen lisäksi työryhmässä keskusteltiin siitä, mikä on prekariaatin käsitteellinen ero yleiseen työväenluokkaiseen keskusteluun. Onhan yhteiskunnan sosiaalinen turvatto-

Kantti 2/2013

muus ja “työvoiman vara-armeija” kapitalistisen yhteiskunnan peruspiirteitä, ei uutta ja erityistä.

Kulttuurivaihtoa KGB-baarissa Marx2013 oli muutakin kuin tiukkaa asiaa. Konferenssin toiseksi suurin anti oli epävirallisissa yhteyksissä kuten illanvietoissa. Illalla monet löysivät itsensä KGBbaarista, jossa kaljut vasemmistoskinit jorasivat kaljun Lenin-pään loisteessa. Paikan meno oli siis pirteää väsyneestä nimestä ja retrosisustuksesta huolimatta.

Jatkoa on luvassa Marx2013 oli ensimmäinen laatuaan. Järjestäjien mukaan edellisestä Centrum for Marxistiska Samhällstudierin Marx-aiheisesta tapahtumasta on kolmetoista vuotta. Konferenssista toivotaankin vasemmistolaisten poliittisten voimien kohtauspaikkaa. Konferenssin on tarkoitus muodostua vuosittaiseksi tapahtumaksi, joka kokoaa erityisesti pohjoismaisia Marx-tutkijoita. Konferenssin pääpuhujina olivat tänä vuonna muun muassa yhdysvaltalainen professori John Bellamy Foster ja saksalainen Wolfgang Fritz Haug. Kirjoittaja Jukka Peltokoski työskentelee KSL:n koulutustuottajana vastuualueenaan yhteiskunnallisen opetuksen kehittäminen. Lisätietoa: www.cmsmarx.org ja www.marx2013.com

17


Teatteriarvostelu: Tutkimusta teatterin keinoin Tamperelaisen Teatteri 2.0:n uusin esitys Radikaaleinta on arki kertoo prekariaatista. Esityksen sisällöt on tuotettu työpajoissa yhdessä pätkätöitä tekevien itsensä kanssa.

Arjen ristiriitoihin runsain yksityiskohdin luotaava esitys marssittaa lavalle koko joukon työntekijöitä lähihoitajasta konsulttiin ja vuokratyöläisestä kuntoutujaan. Vain kahden näyttelijän varaan rakentuva täyspitkä esitys on jo sellaisenaan suoritus. Näyttelijät vaihtavat rooleja lennosta kuin alleviivaten prekariaatin joustavuutta

18

ja virtuoosisuutta. Läkähdyttävä hölkkä kuitenkin kantaa. Arkikomediaksi nimetyssä esityksessä myös elämän raskaus on läsnä. Esille tulee kipeästikin se mahdottomuus, johon vastuut ja hoiva törmäävät maailmassa, jossa mitään ei voi suunnitella rauhassa ja rakkaudella.

Kantti 2/2013


Kierrätys kuvaa uutta työtä Näytelmän nimi on lainattu KSL:n tukeman ja Anna Kontulan, Miika Saukkosen, Dan Koivulaakson, Tero Toivasen ja allekirjoittaneen kirjoittamasta samannimisestä pamfletista (Into Kustannus 2010). Käsikirjoittaja Taija Helminen ja ohjaaja Saana Lavaste ovat saaneet varsinaisen materiaalin esitykseen työpajoista, joita on järjestetty Tampereella, Joensuussa ja Rovaniemellä. Prekaarit ihmiset ovat purkaneet kokemuksiaan ja näkemyksiään yhdessä teatterin tekijöiden kanssa. Pajoista teatteriin on valikoitunut sitaatteja ja tarinoita. Kytkös arjen realismiin näkyy, paikoin jopa inhorealistisesti. Edellä mainituilla paikkakunnilla on myös mahdollista nähdä esitys. Kussakin paikassa näytelmä nähdään lainahepenissä eli toisen näytöksen lavasteissa. Ratkaisu lienee taloudellinen, mutta siinä on myös

viittaus työn luonteeseen tietotalouden aikana. Uudelle työlle on ominaista kierrättää ideoita ja vaikutteita.

Työ syö mieltä Katselin esitystä ennen kaikkea kuvauksena prekariaatin monista kasvoista, joita esitys sitoi yhteen punaisella langallaan. Vain paperitonta siirtolaista jäin kaipaamaan. Arjen tunteissa liikkunut näytös onnistui hyvin esittämään prekariaatin radikaalimmin kuin vain kysymyksenä työehtojen heikentymisestä.

Teatteri tekee politiikkaa Teatteri 2.0 on uutta yhteiskunnallista teatteria, jossa esitys on lopulta vain osa yhteiskunnallista prosessia ja keskustelua. Otetta voidaan kutsua yhteistutkimukseksi. Tämä tarkoittaa tutkijoiden ja tutkittavien välistä toimintaa, jonka tarkoituksena ei ole vain kuvata maailmaa, vaan myös muuttaa sitä. Olennaista on koko prosessi ja sen tuottama voima ja organisoituminen. Tutustu Teatteri 2.0: www.teatterikaksipistenolla.fi

Kuvat © Jonni Pantzar

Kirjoittaja Jukka Peltokoski työskentelee KSL:n koulutustuottajana vastuualueenaan yhteiskunnallisen opetuksen kehittäminen.

Kantti 2/2013

19


Verkossa Hae koulutuksiimme! KSL:n verkkosivujen kautta on mahdollisYDÄ ÖYD LÖ ta hakea sähköisesti SII ESI LLE TSELL IITSE IT A TAPA S KSL:n koulutuksiin. R ARAS PARA P PA ! A A! Koulutuskalenterista PI PIA P OP löydät kursseja ja » koulutuksia ympäri Suomea. Tutustu ja ilmoittaudu! Kursseilla voit kartuttaa muun muassa työelämätaitojasi, oppia viestimään entistä paremmin tai hioa järjestöosaamista. Käy tutustumassa KSL:n koulutustarjontaan ja etsi itsellesi sopiva kurssi. Ilmoittautumalla jo tänään varmistat parhaiten paikkasi osallistujien joukossa. Tutustu ja hae: www.ksl.fi Oppiminen – ajattelun jja toiminnan muutos! muutos!”

Ota talteen!

Tarvitset tätä esitettä koko vuoden.

ry Kansan Sivistystyön Liitto KSL

KSL-julkaisut KSL-opintokeskus tuottaa kirjoja ja opintoaineistoja muun muassa opintokerhojen ja yhdistysten käyttöön. Julkaisut käsittelevät esimerkiksi aikuiskasvatusta, kulttuuria, työelämää ja yhteiskuntaa. Suurin osa julkaisuistamme on maksuttomia. Osa kirjoista löytyy verkkosivultamme sähköisessä muodossa. Sähköiset kirjat saat kätevästi käyttöösi verkkosivujemme kautta. Tutustu ja lataa: www.ksl.fi

20

Tilaa Radikaali vasemmisto Euroopassa -kirja! KSL on juuri julkaissut Radikaali vasemmisto Euroopassa -kirjan. Kirja käsittelee muun muassa radikaalien eurooppalaisten vasemmistopuolueiden kannattajia ja luotaa tulevaisuuden vaalimenestystä talouskriisistä kärsivässä Euroopassa. Kirjan kirjoittaja Luke March työskentelee politiikan ja kansainvälisten suhteiden lehtorina Edinburghin yliopistossa. March tutkii erityisesti neuvostoajan jälkeisiä poliittisia puolueita Venäjällä, Venäjän nationalismia ja Euroopan radikaalia vasemmistoa. Hän on aiemmin julkaissut Radical Left Parties in Europe (2011) and The Communist Party in Post-Soviet Russia (2002) -kirjat. Radikaali vasemmisto Euroopassa teosta voit tilata sähköisesti KSL:n verkkosivujen kautta. Kirja toimitetaan tilaajalle postimaksun hinnalla. Kirja on myös ladattavissa e-kirjana KSL:n verkkosivuilta. Tilaukset: www.ksl.fi

Kantti 2/2013


KSL:ssa tapahtuu Alkuvuoden avoin koulutustarjonta paikkakunnittain Tule mukaan Tietotekniikka osana arkea -verkkokurssille 3.3.–9.6.2014! Helsinki Varmuutta esiintymiseen 25.1.2014 Jäsenhankinta! – Välineitä kohtaamiseen ja positiiviseen viestintään 8.2.2014 Yhdistysjohtamisen ABC 15.–16.2.2014 Askelmerkit vasemmistolaiseen talouspolitiikkaan 15.3. sekä illat 20.3. ja 27.3.2014 Iloa iPadista 5.-6.4.2014 Kouluttajan työkalupakki 5.–6. ja 12.4.2014 Mistä rahaa yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen? -työpaja 19.4.2014 Apple mac -tietokoneen peruskäyttö 26.–27.4.2014 Osuuskunta unelmasta totta! -työpaja 10. ja 17.5.2014 Ryhmän voima käyttöön – ryhmänohjaajan koulutus 7.-8.6.2014

Iloa iPadista 24.5.2014 Yhdistyksen perustamisen ABC 24.–25.5.2014 Jäsenhankinta! – Välineitä kohtaamiseen ja positiiviseen viestintään 14.6.2014 Tietokoneen A-kortti 20.1.–10.2.2014 (maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 13–16) 21.1.–10.6.2014 (tiistaisin ja torstaisin kello 17–20) 13.2–10.6.2014 (tiistaisin ja torstaisin kello 13—16) Lahdessa järjestetään runsaasti tieto- ja viestintätekniikan kursseja. Katso verkosta kaikki kurssit: www.tietotupa.fi. Tampere Jäsenhankinta! – Välineitä kohtaamiseen ja positiiviseen viestintään 25.1.2014 Yhdistyksen perustamisen ABC 15.–16.2.2014 Yhdistysjohtamisen ABC 22.–23.3.2014 Varmuutta esiintymiseen 17.5.2014 Oulu

Lahti Skypen perusteet 14.–16.1.2014 (ryhmä 1: maanantai ja keskiviikko kello 9–12 ) Kulttuurikuntoilu 22.–23.2.2014 Googlen ilmaiset sovellukset 3.-12.3.2014 (ryhmä 1: kello 13¬-16) Parempi neuvottelija 8.3.2014 Skypen perusteet 17. ja 19.3.2014 (ryhmä 2: maanantai ja keskiviikko kello 9–12) Eurot ojennukseen – yhdistyksen talous ja kirjanpito 5.-6. ja 14.4.2014 Kukkakoruja huovuttamalla 18.3.–22.4.2014 Googlen ilmaiset sovellukset 31.3.–9.4.2014 (ryhmä: 2: kello 13–16) Iloa ja hallinnan tunnetta työhön ja vapaaehtoistoimintaan 17.5.2014 Apple mac-tietokoneen peruskäyttö 17.–18.5.2014 Skypen perusteet 19. ja 21.5.2014 (ryhmä 3: maanantai ja keskiviikko kello 9–12)

Kantti 2/2013

Kulttuurikuntoilu 15.–16.2.2014 Sosiaalinen media yhdistyksen apuna 12.4.2014 Kouluttajan työkalupakki 10.–11. ja 17.5.2014 Turku Apple mac-tietokoneen peruskäyttö 8.–9.3.2014 Iloa iPadista 15.3.2014 Varmuutta esiintymiseen 15.3.2014 Sosiaalinen media yhdistyksen apuna 17.5.2014 Voit ilmoittautua koulutuksiin KSL:n verkkosivujen kautta osoitteessa www.ksl.fi, sähköpostitse toimisto@ksl.fi tai puhelimitse 020 790 7516.

21


Haluatko päästä talouskeskustelun kärryille? Lähde talouskurssille! KSL:n kurssiperheen uusin jäsen on talouskurssi vasemmistolaisen talouden perusteista. Kurssilla lähdetään perusteista, joten aiempia talousopintoja ei edellytetä. Osallistujat tekevät kurssilla muun muassa omaa kiinnostustaan vastaavan pienimuotoisen selvityksen talouteen liittyvästä aiheesta. Kurssimateriaalit ovat kurssilaisille maksuttomia. Materiaalina käytetään muun muassa Teppo Eskelisen ja Matti Ylösen kirjoittamaa Vasemmistolainen talouspolitiikka – lyhyt oppimäärä -kirjasta. Kurssin kesto on kaksi opetuspäivää, jonka jälkeen opiskelua on mahdollista jatkaa KSL:n opintoryhmänä. Kysy lisää talouskurssista koulutustuottaja Jukka Peltokoskelta, jukka.peltokoski@ksl.fi tai 0400 265 919

Tilaa tai lataa itsellesi ilmaiseksi Vasemmistolaista talouspolitiikkaa – Eurokriisistä eteenpäin tai Vasemmistolainen talouspolitiikka – lyhyt oppimäärä osoitteesta www.ksl.fi

TARVITSETKO KOULUTUSTA? Toteutamme yhdistyksille ja yrityksille valmiita kurssipaketteja sekä tarpeisiinne räätälöityjä koulutuksia. Räätälöity koulutus voidaan järjestää joko KSL-opintokeskuksen tiloissa tai siellä missä olette. Ota yhteyttä ja kerro koulutustarpeestasi koulutuspäällikkö Anneliina Wevelsiep, anneliina. wevelsiep@ksl.fi tai puhelin 050 590 0180. Lisätietoa: www.ksl.fi

Tilaa maksuton: Radikaali vasemmisto Euroopassa -kirja

22

Kantti 2/2013


KSL keskustoimisto Lintulahdenkatu 10 00500 Helsinki 020 7909 500

Kurssisihteeri Niina Kari 020 7909 507 040 6694 663

Pääsihteeri ja opintojohtaja Pekka Pättiniemi 020 7909 520 050 5900 717

Monimediatuottaja Olli Sydänmaa 020 7909 521 050 5900 716

Tietoturvapäällikkö Sebastian von Etter 020 7909 535 050 5900 719

Koulutuspäällikkö Anneliina Wevelsiep 020 7909 509 050 5900 180

Toimistosihteeri Taija Ilomäki 020 7909 513 040 5310 045

Opintokerhot Mieslahdentie 8 B 3 91910 Tupos

Taloussihteeri Eila Karjalainen 020 7909 514 040 1973 748

Opintokerhotuottaja Tiina Huhtala 020 7909 538 050 5900 709

Oulun KSL Veteraanikatu 9 C 90100 Oulu Koulutustuottaja Eeva Kejonen 020 7909 531 Projektityöntekijä Heli Vuori 020 790 9540 Tampereen KSL Näsilinnankatu 22 A 1 33210 Tampere faksi 03 222 3738 Palvelutuottaja Veijo Laitinen 020 7909 539 Koulutustuottaja Jukka Peltokoski 0400 265 919

ALUETOIMISTOT Koulutustuottaja Anna Kirstinä 020 7909 515 050 3066 720 Kulttuurituottaja Jutta Lithovius 020 7909 508 0400 308 509 Tiedottaja Outi Moilanen 020 7909 542 050 521 8326

Lahden KSL Hämeenkatu 15 15110 Lahti www.lahdentietotupa.fi

Tavoitat työntekijät myös sähköpostitse: etunimi.sukunimi@ksl.fi www.ksl.fi

Koulutustuottaja Eeva Rapp 020 7909 506 Koulutustuottaja Petra Åhlström 020 790 9505

Kehityspäällikkö Tarja Muukkonen 020 7909 524 050 5942 951

Kantti 2/2013

23


Löydä itsellesi paras tapa oppia! Tutustu KSL-opintokeskuksen koulutustarjontaan ja ilmoittaudu koulutuksiimme verkkosivujemme kautta osoitteessa www.ksl.fi, sähköpostitse toimisto@ksl.fi tai puhelimitse 020 790 7516.

-opintokeskus

Kantti 022013  
Kantti 022013  

Vuoden viimeisen Kantti-lehten teemana on järjestöoppiminen. Tutustumme muun muassa vaasalaisen opintokerhon toimintaan ja globaalikasvatu...

Advertisement