Page 1

Symbol vznešenosti a stylu Tvrdíme-li oprávněně, že Moser je

na Pražském hradě a je tak používám

„král skla, sklo králů“, tak to přede-

dodnes. V roce 1947 daroval prezident

vším platí o světoznámém souboru

Edward Beneš soupravu Spelndid jako

exkluzivního nápojového a interiérové-

svatební dar budoucí britské králov-

ho skla, jemuž dal autor Leo Moser před

ně Alžbětě II. Majiteli souboru Splendid

sto lety výstižný název Splendid. V průbě-

je mnoho minulých i současných hlav stá-

hu celého staletí byl Splendid považován

tů, vlád, parlamentů, diplomatických kruhů

za nejprestižnějšího reprezentanta sklárny

a dalších prominentních osob, jejichž výčet

Moser, který šířil jeho slávu a věhlas. Mezi

VIP majitelé

Frederik a Mary Donaldson, 2004 dánská královská svatba

Michaela, princezna z Kentu

Papež Benedikt XVI, 2009

lampa Splendid 3191/10160 Výška: 35 cm Limitovaná série: 100 ks

IKEBANA 2346/1/10160 Výška: 28 cm Limitovaná série: 100 ks

Směle proto můžeme dnes tvrdit, že „Moser je Splendid a Splendid je Moser“.

křišťálovým sklem prezidentů Československa

mísa BELVEDERE 801/10160 Výška: 15,5 cm Šířka: 42 cm Limitovaná série: 100 ks

mísa LADY 15015/10160 Výška: 21,5 cm Šířka: 34,5 cm Limitovaná série : 100 ks

spolu s monogramy je uveden níže.

dvěma světovými válkami se stal oficiálním

Dagmar a Václav Havlovi

Výroční kolekce Splendid 2011

odlivka 10160/8 Obsah: 380 ml Výška: 10,2 cm váza ETERNITY 600/10160 Výška: 30 cm Limitovaná série: 100 ks

váza DIVA 592/10160 Výška: 35 cm Limitovaná série: 100 ks

kompotová mísa FRUTA 3190/10160 Výška: 31 cm Limitovaná série: 100 ks

Nesmrtelná tradice, láska a um zručných sklářů a brusičů již dlouho

Proto otevřme oči a začněme vnímat tento sen jako realitu zlatého

naplňují stoletý sen. Sen o skle, který se stal skutečností a jenž směle

života tradice, umění a lásky ke sklu. Života, který nám umožňuje na-

vkročil do síně slavných. Legenda, kterou si nikdo nevypráví, protože

vázat na staletou tradici a vytvářet nové hodnoty. Limitovaná kolek-

ji každý žije. Žije a hrdě vystavuje na obdiv všem, jenž ji ještě nespat-

ce zcela nových a unikátních výrobků s dekorem Splendid, kterou zde

řili, aby se pro radost a potěšení, proměnil každý sen ve skutečnost.

prezentujeme, je jeho odkazem.

odlivka 10160/18 Obsah: 390 ml Výška: 20,2 cm

Anglická královna Alžběta II

Polská vláda, premiér J.K.Pilsudski

Maroko

Norský královský pár, Harald a Sonja

Nepal

Etiopský císař Haile Selassie přední pohled

TGM

zadní pohled

Turecko

váza GLORIA 628/10160 Výška: 30,5 cm Limitovaná série: 100 ks

váza PATRICE 20742/10160 Výška: 25,5 cm Limitovaná série: 100 ks

šperkovnice GEM 3189/10160 Výška: 27 cm Šířka: 22 cm Limitovaná série: 100 ks

pohár WILHELM 3152/10160 Výška: 81 cm Limitovaná série: 100 ks

pohár SPLENDID 2652/10160 Výška: 61,5 cm Limitovaná série: 100 ks

váza SPLENDID 5006/10160 Výška: 50 cm Limitovaná série: 100 ks

váza SPLENDID 27680/V/10160 Výška: 50 cm Limitovaná série: 100 ks


Zlaté dědictví

Křišťálové sklo Splendid je bezpochyby nejproslulejším mose-

V současné době obsahuje soubor Splendid přes 100 výrobků ve více

rovským nápojovým a interiérovým souborem všech dob a to díky

jak 400 dekoračních variantách, které se po celou dobu jeho stoleté

originálnímu spojení tvaru, třpytivého brusu a bohatě zlaceného

existence průběžně vytvářely ať z dílny Studia Moser nebo na přání

ozdobného pásu s plasticky

Zlaté dědictví

Porcelán Splendid

individuálních zákazníků.

vystupujícím a do vysoké-

Kromě tradiční varianty

ho lesku zářícím zlatým

oroplastiky s palmeta-

dekorem.

mi a akantovými listy ve zlatě

označované

Základní tvarová linie ka-

symbolem OP, jsou vý-

lichu připomínající rozvíje-

robky na přání zákazníků

jící se poupě růže plynule

dekorovány i v platině –

navazuje na vybroušený

OP PLATINUM.

Konvice čajová 43002 1,2 l

Konvice kávová 43001 1,5 l

Cukřenka 43005 0,30 l

Mlékovka 43006 0,20 l

Šálek a podšálek 43004 15,5 cm

Šálek a podšálek 43003 13,5 cm

Moser je Splendid. Splendid je klenot, který přesně charakterizuje

Porcelán svým jemným dekorem osvěží nejen slavnostně prost-

šestihranný štýlek a hlad-

řemeslo, hodnoty a styl moserovské sklářské historie. Jeden na dru-

řený stůl, ale stane se dalším významným doplňkem celé kolekce

ké kulaté dýnko. Fenome-

Důstojná oslava stoleté-

hém jsou závislí a společně tvoří příběh sklárny. Na oslavu klenotu

Splendid. Je darem pro našeho oslavence, který má tak významné výročí

nální a nenapodobitelný

ho výročí vzniku grandi-

Splendid vznikl porcelánový soubor dekorovaný v tomto stylu, který

a neustále se drží na vrcholu své slávy.

ručně broušený a do lesku

ózního souboru Splendid,

vkusně doplňuje stoletou historii.

vyleštěný dekor je tvořen

ve světě zcela ojedinělé

jemným

bru-

křišťálové kolekce umě-

sem, v jehož střední části

leckého stolního a interi-

je protkán vybroušenými

érového skla vyráběného

olivami. Horní část vý-

po celou dobu tradičním

robku je tvořena širokým,

rukodělným

nádherným arabeskovým

sklářskými mistry firmy

pásem v m otivu listů

Moser, je v roce 2011

paznehtníku

vedením

křížovým

(acanthus

způsobem

společnosti

mollis), keře, rostoucího

MOSER

pojímána jako

ve středomoří a v antické

vrcholná obchodně mar-

architektuře hojně využí-

ketingová akce ve směru

vaného ke zdobení horních

jak k tradičním zákaz-

částí korintských sloupů.

níkům a sběratelům, tak

Samotný dekor byl do skla vyrytý a vyleptaný do plasticky vystupu-

ke znalcům i laické veřejnosti.

jících reliéfních ornamentů přetřený 24 karátovým matným zlatem,

Přejme si, aby nejen výrobky z řady Splendid, ale i tisíce dalších

vypáleným v ohni a přeleštěným tak, aby plastika zlatého dekoru

skvělých křišťálových předmětů, které pod světoznámou značkou

svítila do třpytu na matném zlatém podkladu. Vzniká tak do dneška

MOSER vyvážíme do celého světa, byly i nadále předmětem obdivu

ojediněle používaná dekorační technika nazývaná OROPLASTIQUE.

milovníků umění i vyznavačů kultury českého národa.

Mísa kulatá mělká 43010 Ø 30 cm

Talíř mělký 43009 Ø 26 cm

Talíř hluboký 43008 Ø 22 cm

Talíř dezertní 43007 Ø 19 cm

www.moser-glass.com

SPLENDID_2011_CZ  
SPLENDID_2011_CZ  

moser, czech, glass

Advertisement