Page 1

FROM

MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOS

FRESH MOSER ZIMA | WINTER 2013

Cena Ludwiga Mosera 2013 Ludwig Moser Award 2013 Vánoční inspirace Christmas Inspiration Rozhovor Hana Maciuchová, herecká osobnost Interview Hana Maciuchová, Actress Vše o šumivých vínech All about Sparkling Wines


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOS

Přejeme krásné vánoční svátky a šťastný nový ROk 2014! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2014!

Lady Hamilton DESIGN 1934

MOSER SALES

GALLERIES

PRAHA Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

KARLOVY VARY Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303

www.moser-glass.com


EDITORIAL

Milí přátelé křišťálu Moser,

Dear Friends of Moser Crystal,

dovolte, abych Vám touto cestou upřímně poděkoval za přízeň a podporu, kterou jste v letošním roce věnovali sklárně Moser. S hlubokým respektem v srdci rozvíjíme um našich předků, kteří položili základy sklárny. Jsme právem hrdí, že i Vy, vážení a milí přátelé, s námi tento odkaz šíříte pro budoucí generace.

Please allow me to take this opportunity to sincerely thank you for your patronage and the support which you have given to Moser Glassworks this year. It is with deeply heart-felt respect that we develop the craft of our ancestors, who laid the foundations of the glassworks. We are proud that you as well, dear friends, spread this legacy for future generations with us.

Přeji Vám a Vašim blízkým krásné prožití vánočních svátků a pro nadcházející rok 2014 mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

I wish you and your loved ones a Beautiful Christmas Holiday experience and for the coming year 2014, much good health, happiness, and satisfaction.

S úctou,

Sincerely,

Antonín Vlk

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA / CHAIRMAN OF THE BOARD

OBSAH / CONTENTS

4

Gala večer „Designblok 2013“ a vyhlášení výsledků soutěže „Cena Ludwiga Mosera 2013“ “Designblok 2013” Gala Evening and Announcement of the Results of the “Ludwig Moser Award 2013“

14

Luxus v každém detailu Interiéry Stopka, rozhovor s jednatelem Luxury in Every Detail Stopka Interiors, Interview with the CEO

6 8

Střípky z domova Home in brief

16 17

Vánoční inspirace Christmas Inspiration

18

Doporučení sommeliéra Vhodné číše na víno a sekt Recommendation of a Sommelier Appropriate Goblets for Sparkling Wines

10

Rozhovor u sklenky: Hana Maciuchová, herecká osobnost Interview over a drink: Hana Maciuchová, Actress Zajímavosti ze světa Moser Worldwide

Stolování s francouzským šarmem Dining with French Charm

20

Významná výročí Kolekce Copenhagen souborem prezidentů již 85 let Significant Anniversaries The Copenhagen Collection has been a Presidents' Collection for 85 years

22

Rok 2014 s kolekcemi Lady Hamilton a Bar The Year 2014 with the Lady Hamilton and Bar Collections

FRESH FROM MOSER ZIMA 2013 VYDÁVÁ MOSER, A.S., KPT. JAROŠE 46/19, 360 06 KARLOVY VARY, TEL. +420 353 416 242, FAX +420 353 449 619, E–MAIL: CUSTOMERSERVICE@MOSER–GLASS.COM, WWW.MOSER–GLASS.COM GRAFICKÁ ÚPRAVA KANTOR´S CREATIVE CLUB TISK GRAFICO, FRESH FROM MOSER V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA WWW.MOSER–GLASS.COM REDAKCE: ŠÉFREDAKTOR DANIELA SLÁDKOVÁ, SLADKOVA@MOSER–GLASS.COM, REDAKČNÍ RADA RICHARD ULLISCH, JAROSLAV ČERVINKA, MONIKA FIALOVÁ, LUKÁŠ JABŮREK PŘEKLAD AGENTURA SVĚT JAZYKŮ FOTOGRAFIE Z TITULNÍ STRANY EVA HERZIGOVÁ, ČESKÁ TOPMODELKA, NÁVŠTĚVA SLAVNOSTNÍHO VEČERA ALCHYMIST GRAND HOTEL & SPA S ÚČASTÍ ZÁSTUPCŮ SKLÁRNY MOSER, OUTFIT: DOLCE & GABBANA (FOTO DLE VÝBĚRU E. HERZIGOVÉ) FRESH FROM MOSER WINTER 2013 ISSUED BY MOSER, INC., KPT. JAROŠE 46/19, 360 06 KARLOVY VARY, TEL. +420 353 416 242, FAX +420 353 449 619, E–MAIL: CUSTOMERSERVICE@MOSER–GLASS.COM, WWW.MOSER–GLASS.COM LAYOUT BY KANTOR'S CREATIVE CLUB PRINT GRAFICO, FRESH FROM MOSER IN ELECTRONIC FORM AT WWW.MOSER–GLASS.COM STAFF: EDITOR–IN–CHIEF DANIELA SLÁDKOVÁ, SLADKOVA@MOSER–GLASS.COM, EDITORIAL BOARD: RICHARD ULLISCH, JAROSLAV ČERVINKA, MONIKA FIALOVÁ, LUKÁŠ JABŮREK, TRANSLATION: WORLD OF LANGUAGES AGENCY PHOTO ON THE COVER: EVA HERZIGOVÁ, CZECH SUPERMODEL, VISITING THE GALA EVENING AT THE ALCHYMIST GRAND HOTEL & SPA WITH REPRESENTATIVES OF MOSER, OUTFIT: DOLCE & GABBANA (PHOTO SELECTED BY E. HERZIGOVÁ)


HLAVNÍ UDÁLOST / MAIN EVENT

Text: Monika Fialová Photo: Moser, Martin Prokeš

Vítěz soutěže „Cena Ludwiga Mosera 2013“ Tadeáš Podracký, zrealizovaný návrh broušených váz Towers Winner of the Ludwig Moser Award 2012, Tadeáš Podracký, implemented proposal of cut vases, Towers

IKONY MOSER MOSER ICONS Galavečer u příležitosti mezinárodní přehlídky designu „Designblok 2013“ a vyhlášení vítězů soutěže „Cena Ludwiga Mosera 2013“ Gala Evening on the occasion of the international design exhibition “Designblok 2013” and the announcement of the winners of the “Ludwig Moser Award 2013” competition. 4 FRESHFROMMOSER

Tisíce návštěvníků přivítala od 7. do 13. října 2013 jedna z nejvýznamnějších přehlídek současného designu ve střední Evropě – „Designblok“ a sklárna Moser byla samozřejmě opět „u toho“. Pro letošní 15. ročník Designbloku zvolili organizátoři velmi zajímavé téma „Ikony“, které je sklárně Moser velmi blízké. Za více než stopětapadesát let existence sklárny se totiž ikonami stala řada uměleckých solitérů či celých kolekcí výjimečných genialitou designu, kvalitou skloviny i vysokou úrovní uměleckořemeslného zpracování. Jako ikony lze rovněž chápat tvůrce těchto děl, legendární skláře nebo výrazné osobnosti světa designu několika generací. Sklárna Moser připravila v rámci Designbloku atraktivní instalaci kolekce „Design Moser 2013“ v prostorách prodejní galerie Moser v Praze, Na Příkopě 12. Zajímavou společenskou událostí byl pak gala večer MOSER, který zde proběhl ve čtvrtek 10. října 2013. V průběhu večera byly slavnostně vyhlášeny vítězné návrhy letošního 3. ročníku soutěže mladých sklářských talentů „Cena Ludwiga Mosera 2013“. Ze sedmdesáti zaslaných návrhů, vypracovaných jednačtyřiceti studenty středních a vysokých škol uměleckého směru, odborná komise vybrala tentokrát tři. V kategorii středních škol ocenila Jakuba Mendela za návrh váz „Stratis“. V kategorii vysokých škol ocenila Adélu Lakomou za set „Edge“. Zvláštní ocenění získal jeden z nejmladších účastníků soutěže, Šimon Vozka, za svůj originální dekorativní set „Bubbles“. Jménem všech členů poroty vyzdvihl vynikající úroveň letošního ročníku soutěže PhDr. Jaroslav Polanecký,

One of the most important festivals of contemporary design in Central Europe – “Designblok” welcomed thousands of visitors from 7th to 13th October 2013, and of course Moser Glassworks was “there” again. For this year's 15th Annual Designblok organizers chose a very interesting theme “Icons”, to which Moser Glassworks is very close. During the more than one hundred fifty–five years of the existence of the glassworks a number of art solitaires or entire collections of exceptional genius design, quality glass and high levels of artistic craftsmanship processing have in fact become icons. The creators of these works, the legendary glassmakers or significant personalities of the design world of several generations, can also be considered icons. Moser prepared an attractive installation of the collection Design Moser 2013 in the Moser Sales Gallery in Prague, Na Příkopě 12 for Designblok. In addition, there was an interesting social event, MOSER Gala Evening, which was held there on Thursday 10th October 2013. In the course of the evening, the winning proposals for this year's 3rd annual competition for young glass–making talent, the annual “Ludwig Moser Award 2013”, were announced. Of the seventy proposals sent, developed by forty one students of Artistic–Industrial Secondary Schools and Universities, an expert committee selected three this time. In the category of Secondary Schools Jakub Mendel was awarded for the design of the vases, “Stratis”. In the category of Universities Adéla Lakomá


CENA LUDWIGA MOSERA 2013 LUDWIG MOSER AWARD 2013

Zvlášní ocenění soutěže „Cena Ludwiga Mosera 2013”, Šimon Vozka, dekorativní set Bubbles Special Award of the “Ludwig Moser Award 2013” competition, Šimon Vozka, for the decorative set, Bubbles

Vítězný návrh soutěže „Cena Ludwiga Mosera 2013“, kategorie střední školy, Jakub Mendel, vázy Stratis The winning design in the Secondary School category of the “Ludwig Moser Award 2013” competition, Jakub Mendel, for the vases, Stratis

Ph.D., proděkan pro vědu a zahraničí Fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem, který rovněž ocenil realizaci loňských vítězných návrhů, kolekce dekorativních váz „Towers“ Tadeáše Podrackého a broušených váz „Straight“ autorky Zuzany Kubelkové. Jak bylo v průběhu večera zmíněno, význam soutěže „Cena Ludwiga Mosera“ je možné vnímat ve třech rovinách získávání nenahraditelných praktických zkušeností. První zkušeností je tvorba návrhů vlastního originálního designu konkrétních výrobků na zakázku sklárny Moser, pro vítěze soutěže je navíc připravena stáž ve sklárně spojená s praktickým vzorováním na huti a konzultacemi se sklářskými odborníky. Vítězné návrhy jsou ve sklárně realizovány a jsou prezentovány na prestižních mezinárodních veletrzích v Paříži, Frankfurtu, New Yorku, Miláně, Atlantě a v dalších zemích. Zde díla hodnotí návštěvníci z řad odborníků i potencionálních zákazníků, což je pro mladého návrháře další nenahraditelnou zkušeností. Nejúspěšnější díla jsou zařazena do výrobního programu sklárny tak, jak je tomu v případě vítězného návrhu prvního a druhého ročníku soutěže, kdy se do nové kolekce roku 2013 a roku 2014 zařadila kolekce mís „Felicita“ autorky Světlany Svatošové, dále pak kolekce váz „Straight“ začínající designérky Zuzany Kubelkové a kolekce broušených váz „Towers“ Tadeáše Podrackého. Zde mladí tvůrci sbírají zkušenosti v důležitém vztahu designér–výrobce–zákazník. A co říci závěrem? Moserovští sklářští mistři se s radostí připojují k přání dalšího z členů poroty, Mgr. Milana Hlaveše, Ph.D., vedoucího sbírky skla, keramiky a porcelánu UPM v Praze, který vítězům soutěže popřál, aby se v budoucnu stali ikonami, kterými byli a jsou Stanislav Libenský, František Vízner, René Roubíček, Vladimír Jelínek, Jan Čtvrtník nebo Jiří Šuhájek a mnozí další, kteří český design proslavili na celém světě.

Vítězný návrh soutěže „Cena Ludwiga Mosera 2013“, kategorie vysoké školy, Adéla Lakomá, set Edge Winning design in the University category of the “Ludwig Moser Award 2013” competition, Adéla Lakomá for the set, Edge

was awarded for the set, “Edge”. A special Prize was awarded to one of the youngest contestants, Šimon Vozka, for his original decorative set, “Bubbles”. On behalf of all the members of the jury, the outstanding level of this year's competition was emphasised by Dr Jaroslav Polanecký, Ph.D., Vice–Dean for Science and International Relations, the Faculty of Art and Design, UJEP Ústí nad Labem, who also awarded last year's winning proposals, the collection of decorative vases "Towers" by Tadeáš Podracký and cut vases "Straight" by author Zuzana Kubelková. As was mentioned in the course of the evening, the meaning of the “Ludwig Moser Award” can be perceived as gaining irreplaceable practical experience on three levels. The first experience is the creation of an original design proposal for a specific product commissioned by Moser Glassworks, moreover, an internship in the glassworks connected with practical sampling at the workshop and consultations with glass professionals is prepared for the winner of the contest. The winning designs are implemented in the glassworks and are presented at prestigious international fairs in Paris, Frankfurt, New York, Milan, Atlanta and other countries. The work is evaluated by the visiting row of experts and potential customers, which is further irreplaceable experience for young designers. The most successful works are included in the production program of the glassworks, as is the case with the winning design of the first and second years of the competition, when the new collections of 2013 and 2014 included the collection of bowls “Felicita” by author Svetlana Svatošová, as well as the collection of vases “Straight” by starting designer Zuzana Kubelková and the collection of cut vases “Towers” by Tadeáš Podracký. Here, the young artists gather experience in the important relationship of designer–manufacturer–customer. And what can I say in conclusion? The Moser Glass Masters are pleased to join the wish of the another member of the jury, Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., Head of Glass, Ceramics and Porcelain Collections at the Museum of Decorative Arts in Prague, who wished the winners to become icons in the future, among whom were and are Stanislav Libenský, František Vízner, René Roubíček, Vladimír Jelínek, Jan Čtvrtník, Jiří Šuhájek and the many others who became famous for Czech design worldwide.

1

2

3

4

1 2

Hosté večera Guests of the Evening

3

Milan Hlaveš, vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu UPM v Praze, gratu­ luje Jakubovi Mendelovi k vítěznému návrhu váz Stratis Milan Hlaveš, Head of the Glass, Ceramics and Porcelain Collections at the Museum of Decorative Arts in Prague, congratulates Jakub Mendel for the winning design of the vases, Stratis

4

Markéta Vejrostová, vedoucí oddělení užitého umění, kurátorka sbírek skla, kovů a orientu Moravské galerie v Brně, gratuluje Šimonovi Vozkovi za vítězný návrh setu Bubbles Markéta Vejrostová, Head of Applied Arts, Curator of the Glass, Metal and Oriental Collections of the Moravian Gallery in Brno, congratulates Šimon Vozka for the winning design set, Bubbles

Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM v Praze, gratuluje Adéle Lakomé za vítězný návrh setu Edge Helena Koenigsmarková, Director of the Museum of Decorative Arts in Prague, congratulates Adéla Lakomá for the winning design set, Edge

5


STŘÍPKY Z DOMOVA / HOME IN BRIEF

STŘÍPKY Z DOMOVA HOME IN BRIEF dokument „Úděl nadání“ 1 Jedinečný o Lukáši Jabůrkovi, uměleckém řediteli sklárny Moser

Česká televize „Art“ odvysílala dne 19. září 2013 jeden díl z dokumentu „Úděl nadání“ věnovaný Lukáši Jabůrkovi, uměleckému řediteli sklárny Moser. Jedná se o šestidílný cyklus, jehož cílem je představit mimořádné osobnosti do třiceti pěti let obdařené zajímavým nadáním. V konkurenci tří set uchazečů byl mezi šest nejzajímavějších osobností vybrán právě Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel sklárny Moser. Pro ty z vás, kteří neměli možnost dokument zhlédnout, jej nabízíme na webu sklárny Moser na tomto odkazu www.moser-glass.com/videos/lukas-jaburek-dokument-udel-nadani/, případně si jej prosím načtěte přes QR kód uvedený níže v obrázku 1. Film je ke zhlédnutí pouze v českém znění. Nenechte si ujít tento jedinečný pořad, v němž poodhalíte osobnost Lukáše Jabůrka i zákulisí sklárny Moser. Na závěr dodejme, že dokument byl oceněn třetí cenou na letošním MFF ARTS FILM TELČ, kde bylo přihlášeno přes 130 dokumentů o umění.

Moser zářil ve společnosti 2 Křišťál Evy Herzigové Alchymist Grand Hotel & Spa přivítal letošní společenskou sezónu slavnostním gala večerem konaném 11. září 2013, kterého se účastnili mnozí známí hosté. Tím nejslavnějším byla modelka Eva Herzigová. Elegantní večer byl obohacen o přehlídku exkluzivních partnerů večera. Společnost Moser představila výjimečnou ukázku ryteckého umu mistrů rytců sklárny Moser, zejména křišťálovou kolekci Marii Theresii, jež byla původně vyrobena pro dvůr císaře Františka Josefa. Dalšími partnery večera byly Chopard či Lamborghini. Eva Herzigová byla ten večer čestným hostem, do Prahy přiletěla kvůli natáčení nového filmu Pohádkář, v němž hraje jednu z hlavních rolí. Elegantní dáma si pozvání do Alchymist Grand Hotel & Spa nenechala ujít a byla jednou z ozdob skvělého večera.

poctěn královskou návštěvou 3 Moser z Malajsie Jedna z královských rodin Malajsie, v čele s králem Tuanku Mukhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, poctila svou návštěvou sklárnu Moser dne 16. září 2013. Král malajské provincie Negeri Sembilan si v doprovodu své manželky, syna a dalších příbuzných a známých prohlédl sklářské muzeum, kde ho zaujala zejména historická ocenění a řády. Královská rodina dále obdivovala klasické nápojové soubory se znaky královských rodin a monogramy. Ve sklářské huti celá delegace se zájmem a respektem sledovala mistry skláře při práci. Mladý princ Tunku Zain neodolal a osobně si vyzkoušel náročnou práci se sklářskou píšťalou. Na závěr návštěvy

1 6 FRESHFROMMOSER

2

documentary called “The Fate 1 Aofunique Being Gifted” about Lukáš Jabůrek,

the Artistic Director of Moser Glassworks

On 19th September 2013 Czech Television "Art" aired part one of the documentaries, “Destined for Talent” which was dedicated to Lukáš Jabůrek, Artistic Director of Moser Glassworks. It is a six-part series, which aims to introduce, extraordinary personalities to the age of thirty-five, who are endowed with remarkable talent. In a competition of three hundred applicants, Lukáš Jabůrek, Artistic Director of Moser was the one chosen from among six of the most interesting personalities. For those of you who were not able to view the documentary, it is offered on the Moser website at this link: www.moser-glass.com/en/videos/lukas-jaburekdocumentary-the-fate-of-being-gifted/, alternatively, please retrieve it via QR the code given below in the photo 1. The film can be viewed only in Czech version. Do not miss this unique program in which personality Lukáš Jabůrek is revealed, as well as behind the scenes of Moser Glassworks. Finally, let us add that the documentary was awarded third place at this year's International Film Festival ARTS FILM TELČ, where it was registered among over 130 documentaries on art.

crystal shined in the company 2 Moser of Eva Herzigová

The Alchymist Grand Hotel & Spa welcomed this year's social season gala evening, which was attended by many famous guests on 11 September 2013. The most famous was model Eva Herzigová. The elegant evening was enhanced by the display of the exclusive partners of the evening. The firm, Moser, presented an outstanding presentation of the engraving skills of the Master Engravers at Moser, particularly the Maria Theresia Crystal Collection, which was originally created ​​for the Court of Emperor Franz Joseph. Other partners of the evening were Chopard and Lamborghini. The evening's Guest of Honour was Eva Herzigová, who flew to Prague to film a new movie, Pohádkář (Storyteller), in which she plays one of the major roles. This elegant lady did not pass up the invitation to Alchymist Grand Hotel & Spa and was one of the centrepieces of a wonderful evening.

honoured by a royal visit from 3 Moser Malaysia

One of the royal families of Malaysia led by King Tuanku Mukhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir honoured Moser Glassworks with a visit on 16 September 2013. The king of the Malaysian province of Negeri Sembilan was accompanied by his wife, son and other relatives and friends on a tour of the Glass Museum, where he took particular interest in historical orders and awards. The royal family also admired classic drinking sets with the emblems of royal families and monograms. At the glassworks Sales Gallery, the entire delegation showed interest and respect while they watched our glassmakers at work. Young Prince Tunku Zain could not resist and tried his hand at the blowpipe. At the end of the visit, the royal family was invited to the Sales Gallery, where they chose items from the gift assortment. Prince Tunku Zain was inspired by the exhibits with royal emblems in the museum and chose for the royal emblem of his family the giant goblet Big Bertha, which captivated him with its unusual shape.

3


Text: Daniela Sládková, Monika Fialová Photo: Moser archive, Martin Prokeš, Jan Malý

byla královská rodina pozvána do prodejní galerie, kde si vybrala zboží z dárkového sortimentu. Princ Tunku Zain se nechal inspirovat exponáty s královskými znaky v muzeu a zvolil pro královský znak jeho rodiny obří číši Tlustou Bertu, která ho upoutala svým nevšedním tvarem.

se fouká do saxofonu a jak do sklářské 4 Jak píšťaly, prozradil Felix Slováček Sklárna Moser se stala partnerem koncertu Felixe Slováčka, který u příležitosti svých 70. narozenin uspořádal v květnu 2013 ve velkém sále Lucerny v Praze. Na velkolepém představení, na kterém vystoupilo pětadvacet slavných umělců, předvedl Felix Slováček fantastický výkon při svých saxofonových vystoupeních sólových nebo za doprovodu svého syna, výborného klarinetisty a saxofonisty, Felixe Slováčka Jr. Právě při tomto večeru vznikla myšlenka, pozvat oba Slováčkovi, otce i syna, na sklářskou huť a porovnat, jak se „fouká do saxofonu a jak do píšťaly“. Pánové se nenechali vůbec přemlouvat a tak 22. října 2013 si oba vyzkoušeli foukání do sklářské píšťaly pod vedením zkušeného mistra sklárny Moser, pana Milana Mana. Upřímně musíme přiznat, že na začátečníky jim práce skláře šla skutečně dobře! Jejich muzikantská zkušenost, cit pro práci s tlakem vzduchu i pro přesnou práci prstů, byl poznat na první pohled. Jak jsme se s panem Slováčkem shodli, ať je to ovládání hudebního nástroje nebo sklářské píšťaly, „musí se to prostě umět“ a takové umění nepřijde samo, ale znamená každodenní dřinu. Slovy Ignace Jana Paderewskeho, slavného polského hudebního skladatele a klavíristy: „Pokud člověk chce provozovat hudbu sobě pro radost, pak tedy ať hraje. Pokud ovšem chce předávat radost i druhým, nikdy nesmí přestat pracovat". A tak je to i s prací na sklářské huti, kde šikovné ruce mistrů vytvářejí díla přinášející radost celým generacím obdivovatelů krásy křišťálu Moser. Na závěr zmiňme, že týden po natáčení ve sklárně Moser, tedy 28. října 2013, byl Felix Slováček oceněn z rukou prezidenta České republiky Miloše Zemana medailí Za zásluhy o stát v oblasti umění.

získal prestižní ocenění serveru 5 Moser Tripadvisor Sklárna Moser se stala jedním z prvních vítězů ceny „Traveller’s Choice Attractions“, které letos poprvé uděloval renomovaný a zároveň největší světový cestovatelský server TripAdvisor. Hodnocení udělují návštěvníci nejrůznějších míst na světě. Sklářské muzeum Moser je jednou z pouhých 1264 turistických zajímavostí (z celkového počtu 300 000 uvedených na seznamu TripAdvisor), které tuto cenu získalo. Ceny jsou udělovány na základě upřímné zpětné vazby turistů po návštěvě muzea a manufaktury Moser na webových stránkách TripAdvisor. Server obsahuje více než 100 milionů recenzí, názorů a bodových hodnocení.

4

4

Slováček reveals how he blows into the 4 Felix saxophone and into a glass–blower's pipe Felix Slováček has represented the best of the best among clarinet and saxophone players on the Czech music scene for many years. His permanent repertoire includes works of classical music as well as jazz and pop. On the occasion of his 70th birthday, in May 2013, he organized a spectacular concert in the Lucerna Grand Hall in Prague, at which twenty–five famous artists performed. The honoree, Mr. Felix Slováček, managed this nearly four–hour fast paced marathon with incredible ease and charm, but most importantly, he gave an outstanding performance during his saxophone performances, solo or accompanied by his son, excellent clarinetist and saxophonist Felix Slováček Jr. Moser Glassworks was a partner of the concert and right during this evening the idea arose to invite both of the Slováčeks, father and son, to the glass–making manufacture and compare, how he “blows into a saxophone and into a glass–blower's pipe”. The gentlemen did not need to be persuaded at all and so on 22nd October 2013, they both tried blowing into a glass–blower's pipe under the guidance of experienced Moser Glass Master, Mr. Milan Man. Honestly, we must admit that for beginners their work as glassworkers went well indeed! Their experience as musicians, the feeling for working with air pressure as well as for precise finger work, was recognized at first glance. This is how we concurred with the Slováčeks; whether it is operating a musical instrument or a glass–blower's pipe, “a person just has to know” and this type of art does not come on its own, it means daily hard work. In the words of Ignac Jan Paderewski, the famous Polish composer and pianist: “If a person wants to pursue music for his own joy, then let him play. Of course, if he wants to pass on the joy to others as well, he must never stop working.” And so it is with the work of the glass manufacture, where the skillful hands of the masters create works that bring joy to all generations of admirers of the beauty of Moser crystal. In closing, let us mention that a week after the shooting in Moser Glassworks, i.e. 28th October 2013, Felix Slováček was awarded the Medal of Merit of the State in the Field of Art by the President of the Czech Republic, Miloš Zeman.

Traveller’s Choice Attractions Award 5 2013 for Moser Glass Museum The Moser Glassworks became one of the inaugural winners of the Traveller’s Choice Attractons Award. This is the first year that TripAdvisor, the world’s largest travel site, is presenting these awards, recognising travellers‘ favourite things to do in destinations around the world. Moser Glass Museum is one of just 1,264 attractions (out of 300,000 listed on TripAdvisor) to receive this award. The awards are based on candid feedback from travellers on TripAdvisor: more than 100 million reviews and opinions, and counting.

5 7


ROZHOVORY U SKLENKY / INTERVIEW OVER A DRINK

Text: Monika Fialová Photo: Petr Adámek

HANA MACIUCHOVÁ OSOBNOST ČESKÉ HERECKÉ SCÉNY PERSONALITY ON THE CZECH ACTING SCENE

Paní Hana Maciuchová, výrazná osobnost české herecké scény, vytvořila desítky a desítky divadelních, rozhlasových a filmových rolí, za jejichž ztvárnění obdržela mnohá ocenění. Svými mimořádnými hereckými výkony si získala srdce několika generací diváků i respekt odborné veřejnosti. V roce 2010 převzala z rukou prezidenta České republiky medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury. V letošním roce se, mimo jiné, ujala role hlavní hrdinky vynikající hry českého dramatika Oldřicha Daňka, „Žena z Korinta“, která byla nastudována u příležitosti 50. výročí otevření divadla Viola.

Mrs Hana Maciuchová, distinctive personality on the Czech acting scene, has created dozens and dozens of theater, radio and film roles, for whose portrayals she has received many awards. Her extraordinary performances have won the hearts of several generations of audiences, as well as the respect of the professional public. In 2010, she received the Medal of Merit of the State, in the field of culture, from the President of the Czech Republic. This year, among other things, she took over the role of the heroine of the outstanding play by Czech playwright Oldřich Daněk, “Woman from Corinth”, which was staged on the occasion of the 50th anniversary of the opening of the Viola Theatre.

Brilantní nadčasový text hry „Žena z Korinta“ a Vaše ztvárnění hlavní postavy Lyké je pro diváka nevšedním uměleckým zážitkem. Jak vní­ máte rozdíl mezi velkým jevištěm Vinohradského divadla, kde „jste doma“ více než 40 let, a komorní scénou proslulé Violy? Celá ta léta jsem se v Divadle na Vinohradech učila z jeviště ovládnout velké hlediště, aby hlasovým fondem a hereckými gesty přesné ráže moje postava přes rampu přešla k divákům i na galerii a zaujala je svým obsahem, prostě svou jevištní existencí. Komorní Viola je místo, kde jsou herci se svými rolemi a svými diváky pohromadě. Ta blízkost umožňuje herecký detail, autentickou existenci na jevišti, diváci mohou bezprostředně z očí do očí vnímat postavy v situaci hry.

The brilliant timeless script of the play “Woman from Corinth” and your interpretation of the title character Lyké is an extraordinary ar­ tistic experience for viewers. How do you perceive the difference be­ tween the big stage of the Vinohrady Theatre, where “you have been at home” for more than 40 years, and the chamber stage of the fa­ mous Viola? All the years I’ve been in the Theatre have taught me to dominate a large audience, so that through vocal range and acting gestures, the precise caliber of my character is projected across the platform to the audience, as well as to the gallery, and it captures them with its substance, in short, by its stage presence. The Viola Chamber is a place where the actors in their roles and their audience are together. This proximity allows dramatic detail, authentic existence on the stage and the audience can immediately perceive the characters in the situations of the play face–to–face.

Nikdy jste nebyla vnímána jako herečka jednoho žánru. Hrajete stejně charismaticky role v tragédiích, komediích, tragikomediích, ale i třeba v pohádkách nebo televizních seriálech. Je pro Vás náročné nastudo­ vat různé typy postav zároveň nebo je to naopak posilující, zajímavé. Jako mladici mi nevadilo střídat žánrově rozmanité role. Například paralelně jsem v Divadle na Vinohradech dopoledne zkoušela Duňu v Dostojevského „Zločinu a trestu“ a odpoledne jsem v Československé televizi natáčela operetu „Netopýr“. Setřásat starosti jedné role a lehkonoze tančit a zpívat na playback jako operetní diva, brala jsem to jako vítané osvěžení. S takovými eskapádami mám teď utrum. V sezoně 2012 až 2013 jsem pro Divadlo v Řeznické nazkoušela inscenaci „Ještěrka na slunci“, v Divadle Ungelt hrajeme s kolegyněmi „Růžové brýle“ a v červnu pak byla ve Viole premiéra Daňkovy hry „Žena z Korinta“. Mezitím jsem průběžně točila profesorku Hejlovou v seriálu „Ulice“ a na konci června jsem zůstala stát čelem opřená o zeď. Takový pracovní zápřah už nemůžu opakovat. Jsem jasná seniorka. Jak můj třiadevadesátiletý tatínek říká, člověk musí mít rezervu. Tak na ní teď pracuji a nadcházející divadelní sezonu nebudu zkoušet žádnou novou hru, jen hrát ty své oblíbenkyně. Nebráníte se tak náročným formám, jako je monodrama, kdy jste po celou dobu na jevišti sama a divák může snadno postřehnout i se­ bemenší chybičku. Kde berete kuráž?

8 FRESHFROMMOSER

You have never been perceived as a one–genre actress. You play roles with the same charisma in tragedy, comedy and tragicomedy, but also for instance, in fairy tales or television series. Do you find it challeng­ ing to study different types of characters at the same time or is it, on the contrary, empowering and interesting? As a youth, I didn’t mind alternating roles of various genres. For example, in the morning I rehearsed at Vinohrady Theatre Dunya in Dostoyevsky’s “Crime and Punishment”, and during the same time, in the afternoon I was in the operetta “The Bat” filmed by Czechoslovak Television. I took shaking off the worries of one role to lightly dance and sing on the playback as an operetta diva as welcome refreshment. I have had enough of such escapades. In the 2012–2013 season, I rehearsed the play “Lizard in the Sun” at Řeznická Theatre, at Ungelt Theatre I play with colleagues in “Pink Glasses” and in June, I was in the Viola premiere of Daňek’s, “Woman from Corinth”. In the meantime, I’ve kept turning out Professor Hejlová in the series “Ulice” (“Street”) and at the end of June I stood, leaning my forehead against the wall. I can’t repeat that kind of work load anymore. I’m clearly a senior. As my 93–year–old father says, one must have a reserve. So now, I’m working on that and in the upcoming theatre season, I won’t try any new roles and will only play those that are my favorites.


You do not refuse such chal­ lenging genres, like monodrama; when you are on the stage alone the whole time, and the audience can easily notice even the slight­ est mistake. Where do you find the courage? For me, the deciding factor is a quality role, which has a defined character, inspirational drive, a tragicomic dimension, if it has humour. Of course, I'm not only interested the theme of my character, but the whole play. If it captivates me and I get the courage to take on the entrusted roles, I can begin to hope that it will be beneficial and interesting for future viewers as well. Peter Hack's “A Discussion in the Stein Home about the Absent Mr Goethe“ monodrama, which I’ve played 168 times, was with this type of great dramatic text, as well as “The colour of Poppies” by French author, Noelle Chatelet, which will have had 100 repeat performances in November. So, I am trained. Nevertheless, I risk that I won’t hold the attention of my audience, on stage by myself the whole time. At the same time, each performance is a challenge to try to offer the possibility of concentrated stage dialogue with the audience.

Pro mě je rozhodující kvalita role, jaký má povahopis, inspirativní náboj, tragikomický rozměr, jestli má humor. Samozřejmě, že mě zajímá téma nejen mé postavy, ale celé hry. Pokud mě zaujme a dostanu kuráž se se svěřenou rolí utkat, můžu začít doufat, že bude přínosná, zajímavá i pro budoucí diváky. Takovým výborným dramatickým textem bylo monodrama Petera Hackse „Rozhovor v domě Steinových o nepřítomném panu Goethem“, který jsem odehrála 168krát i „Žena vlčí mák“ francouzské autorky Noelle Chatelet, která bude mít v listopadu 100. reprízu. Jsem tedy trénovaná. Nicméně riskuji, že neudržím po celou dobu sama na jevišti pozornost svého publika. Zároveň je každé představení výzvou se o to pokusit, nabídnout možnost soustředěného dialogu jeviště s hledištěm. Vzpomínám na vyprávění Zity Ka­ bátové o režiséru Vladimíru Sla­ vínském, který nedal hercům ani trochu volnosti a vyžadoval přes­ né dodržení textů scénáře do po­ sledního slovíčka. Jsou v dnešní době ještě tak striktní režiséři nebo už má herec pro své řemeslo více volnosti? Poznala jsem a spolupracovala s celou plejádou režisérů, Otomarem Krejčou počínaje, aktuálně režisérkami Janou Kališovou a Lucií Bělohradskou konče. Každý byl a je originál. Povahou, znalostmi řemesla, vztahem k hercům, svými osobními tužbami. Striktních jich naštěstí moc nebylo. Já takovou diktující manipulantskou spolupráci nevyhledávám. Jsem přesvědčená, že energie všech profesí se v divadle sčítají a že jedna inspiruje, obohacuje druhou.

ČLOVĚK MUSÍ MÍT REZERVU ONE MUST HAVE A RESERVE

I remember a recounting of Zita Kabátová about director Vladimír Slavínský, who did not give actors even a small amount of freedom and required exact compliance to the very last words of the screenplay scripts. Nowadays, are directors still as strict or does an actor have more freedom for his craft now? I’ve met and worked with a wide range of directors, starting with Otomar Krejča, and ending with current directors Jana Kališová and Lucie Bělohradská. Everyone was and is original. Temperament, craft knowledge, the relationship of the actors, their personal desires. Fortunately, many of them weren’t strict. I don’t search for co–operation with that type of manipulative dictating. I am convinced that the energy of all professions in the theater counts, and that each one inspires and enriches the other.

Diváci již mnoho let „chodí na Ma­ ciuchovou“, až na druhém místě hodnotí divadelní hru. Prozradíte, jaké vlastnosti by měl herec mít, aby dokázal zaujmout a předat své sdělení? Milá Moniko, něco bych o tom věděla, ale myslím si, že diváci by neměli o herečkách a hercích všechno vědět. August Strindberg o divadle řekl: „Divadlo je podivuhodná věc. Režisér nechápe, co chce autor, herci nerozumějí, co po nich chce režisér a diváci nevědí, co se děje na jevišti“. Já bych přála publiku, aby bylo v divadle příjemně překvapováno autorem, jeho hrou, nábojem hry, režií, hereckými výkony a dalšími profesemi, které spoluvytvářejí inscenaci. „Jako herečka mám touhu, vlastně chci, své diváky zasáhnout, aby se smáli a plakali zároveň.“ A kvůli zážitku se pak do divadla vraceli. Tak Vás, všichni milí potencionální diváci, srdečně zvu do Violy na hru Oldřicha Daňka „Žena z Korinta“, režie Tomáš Vondrovic, hrají: Maciuchová, Meduna, Tesařová. Sklárně Moser děkujeme za laskavou podporu uvedení hry. Přijďte do Violy!

For many years the audience has “come to Maciuchová”, and sec­ ondly, they judge the theatre play. Can you reveal what qualities an actor should have, in order to be able to capture attention and get their message across? Dear Monica, I would know something about this, but I think that the audience needn’t know everything about actresses and actors. August Strindberg said about the theater: “The theatre is a wonderful thing. The director doesn’t understand what the writer wants, the actors don’t understand what the director wants from them and the audience doesn’t know what's happening on the stage.” I'd wish the audience in the theater were pleasantly surprised by the author, his play, the drive of the play, direction, actor’s performances and the other professionals who work together to create the production. “As an actress I desire that, actually I want, my audience to become involved, to laugh and cry at the same time.” And because of the experience they returned to the theater. So all you dear potential audience, I cordially invite to the Viola to the Oldřich Daněk play, “Woman of Corinth”, directed by Tomáš Vondrovic, starring: Maciuchová, Meduna, Tesařová. Moser Glassworks, I thank you for your kind support of the play. Come to the Viola!

Děkuji Vám za rozhovor u sklenky, tentokrát patřící do secesní kolek­ ce Paula z roku 1902.

Thank you for this interview over a drink, this time with glasses be­ longing to the “Paula” Collection from the year 1902.

9


Text: Daniela Sládková Photo: Archive Moser

MOSER VE SVĚTĚ MOSER IN THE WORLD „Nekonečný třpyt v oslňující záři“, výstava křišťálu Moser na Tchaj–wanu Velkolepá výstava s názvem „Nekonečný třpyt v oslňující záři“ započala téměř měsíční prezentaci uměleckých děl sklárny Moser v metropoli Tchaj–wanu, Taipeii. Tchajwanští zákazníci jsou tradičně vášnivými sběrateli uměleckých předmětů, mezi něž křišťál Moser bezpochyby patří. Třítýdenní expozice byla zahájena galavečerem pro nejvýznamnější klienty a sběratele uměleckých děl sklárny Moser, který připravila rodinná firma Opulent State Life Corporation, exkluzivní partner společnosti Moser na Tchaj–wanu. Mimořádná událost byla zahájena 4. října 2013 dopoledne v luxusním obchodním domě Shing Kong Mitsukoshi, a to tiskovou konferencí, které se zúčastnilo 120 novinářů a pozvaných zákazníků. Mezi novináři nechyběly Taiwan News, Pacific Daily News či China Today. Tiskovou konferenci moderovali profesionální moderátoři pan Andy Lee a paní Lilian Lee. Celá konference se nesla v duchu prezentace sběratelských uměleckých exponátů sklárny Moser, její slavné historie, slavných majitelů křišťálu Moser a doprovodily ji slavnostní projevy majitelky firmy Opulent State Life Corporation, paní Chien

10 FRESHFROMMOSER

A spectacular exhibition entitled “The Immortal Brilliance under Blazing Flame” began a nearly month long presentation of Moser art works in the capital of Taiwan, Taipei. Taiwanese customers are traditionally passionate collectors of objects of art, among which Moser crystal undoubtedly stands. The three–week exhibition was launched by a Gala Evening for major clients and collectors of Moser art works, which was prepared by the family business Opulent State Life Corporation, the exclusive partner of Moser in Taiwan. A special event began on the morning of 4th October 2013 at the luxurious department store, Shing Kong Mitsukoshi, namely a press conference, which was attended by 120 journalists and invited customers. Among the journalists Taiwan News, Pacific Daily News and China Today were in attendance. The press conference was led by professional moderators Mr. Andy Lee and

2

1

3

The Exhibition of Moser crystal “The Immortal Brilliance under Blazing Flame”

2

4


MOSER VE SVĚTĚ / MOSER IN THE WORLD

1

5

2

Společné foto představitelů rodinné firmy Opulent State Life Corporation, sklárny Moser a velvyslanectví ČR v Taipei, uprostřed rytec Milan Holubek s velmi úspěšnou rytinou „Divoký kůň“ Group photo of the representatives of the company Opulent State Life Corporation, Moser Glassworks and Czech Economic and Cultural Office in Taipei, in the middle the Engraver Milan Holubek with a very successful engraving "The Wild Horse"

3

Slavnostní přípitek křišťálovými číšemi Splendid v rezidenci Empire Building Festive toast with the crystal glasses Splendid at the luxurious residential complex of buildings called the "Empire Building"

4 5

5 Chiu Hua, pana Juraje Koudelky, velvyslance České republiky v Taipei a pana Antonína Vlka, předsedy představenstva sklárny Moser. Rytecké umění předvedl osobně mistr rytec Milan Holubek, který je tvůrcem limitovaných sérií ručně rytých děl pro rok 2014. Jeho kolekce s věrně provedenými motivy koní přitahovala zaslouženou pozornost všech hostů a novinářů. Symbol koní pro příští rok nebyl vybrán náhodně. Rok 2014 se totiž nese ve znamení Koně v čínském kalendáři. Tchaj–wanští zákazníci jsou velkými obdivovateli rytých exponátů a je pro ně ctí rozšířit si své umělecké sbírky o další ryté sběratelské kousky. Představena byla také majestátní mísa Belvedere z kolekce Maria Theresia, která letos oslavila 100. výročí od svého vzniku. Gala večer k zahájení výstavy se konal tentýž den v salónku luxusního rezidenčního komplexu budov nazvaném „Empire Building“. Stoly v salónku byly prostřeny křišťálovým souborem Splendid, jehož sklenicemi si hosté vzájemně připíjeli. Událost pro 48 nejvýznamnějších sběratelů uměleckých děl doprovodil bohatý kulturní program, který mimořádnou společenskou událost završil. Vyvrcholením těchto slavnostních událostí se stal seminář významného tchaj–wanského historika pana Yu, který se konal 6. října 2013 v obchodním době Shin Kong Mitsukoshi. Celkem devádesáti hostům představil pan Yu bohatou historii a kulturu České republiky, význam českého sklářství v celosvětovém měřítku a zhodnotil nadčasovou hodnotu a sběratelský význam uměleckých křišťálových děl sklárny Moser. Salón Moser, který v Taipeii každoročně probíhá v měsíci říjnu po tři týdny, patří k nejvýznamnějším událostem svého druhu a představuje neopakovatelný zážitek, na který se sběratelé celý rok velmi těší.

Mistr rytec Milan Holubek středem pozornosti tchaj–wanských novinářů The engraving demonstration of Master Engraver Milan Holubek during the press conference

Součástí doprovodného kulturního programu jsou i tzv. kara­ oke, které jsou v Taipeii velmi oblíbené Part of the accompanying culture program was karaoke, which are very popular in Taipei Prezentace uměleckých děl sklárny Moser Presentation of Moser works of art

Mrs. Lilia Lee. The conference was held in the spirit of presenting the Collectible Art Exhibits of Moser Glassworks, its glorious history, famous owners of Moser crystal and accompanying Mrs. Chien Chiu Hua, owner of the company Opulent State Life Corporation, in ceremonial speeches were Mr. Juraj Koudelka, Ambassador of the Czech Republic in Taipei and Mr. Antonín Vlk, Chairman of the Board, Moser. Master Engraver Milan Holubek, who is the creator of limited–edition hand–engraved works for 2014, performed a live demonstration of artistic engraving. His collection of originally executed motifs of horses attracted the deserved attention of all of the guests and journalists. The symbol of horses for next year was not chosen randomly. The year 2014 is in fact the sign of the Horse in the Chinese calendar. Taiwanese customers are great admirers of engraved exhibits and find it an honour to expand their art collection with more engraved collector's items. Also presented was the majestic Belvedere bowl from the Maria Theresia Collection, which this year celebrated the 100 th anniversary of its creation. The Gala Evening for the opening of the exhibition took place the same day in the Salon of a luxury residential complex of buildings called the "Empire Building". The tables in the Salon were set with the crystal set Splendid, whose glasses the guests toasted each other with. A rich cultural accompanying program completed the special social event for the 48 most significant collectors of art works. Climaxing these festive events was an outstanding seminar by Taiwanese historian Mr. Yu, which took place on 6 October 2013 during business hours at Shin Kong Mitsukoshi. Mr. Yu presented a total of ninety guests with the rich history and culture of the Czech Republic, the importance of Czech glassmakers on a global scale and assessed the timeless value and importance of collecting crystal works of art from Moser. Salon Moser, which takes place annually in Taipei in October over a three–week period, is one of the most important events of its kind and represents a unique experience, which collectors look forward to very much all year.

11


Text: Daniela Sládková Photo: Archive Moser

MOSER VE SVĚTĚ MOSER IN THE WORLD křišťál poutá pozornost 1 Královský v Istanbulu již 20 let

Crystal has been attracting atten­ 1 Royal tion in Istanbul for 20 years

prodejní galerie Dom Farfora 2 Nová v obchodním centru „Vremena Goda"

Sales Gallery Dom Farfora in the 2 New shopping centre “Vremena Goda” on

Luxusní prodejní galerie v turecké metropoli reprezentuje vybrané značky věhlasných světových manufaktur. Letos slaví 20. výročí své existence a za tu dobu si královský křišťál Moser získal srdce mnoha místních i zahraničních návštěvníků. Prodejní galerie se nachází v nejluxusnější ulici Istanbulu – Abdi Ipekçi Cd, No. 38/3, ve čtvrti Nişantaşı. Nabízí limitované kolekce od renomovaných designérů, představuje nové kolekce manufaktury Moser a unikátní křišťálová díla vyrobená exkluzivně v počtu jednoho kusu pro nejnáročnější klientelu. Velký výběr barev, tvarů a rozličných ručních dekorací křišťálových děl – broušených, zlacených, platinovaných či rytých – je v turecké galerii samozřejmostí. Plánujete–li cestu do největší turecké metropole, srdečně vás zveme k návštěvě této prodejní galerie.

na Kutuzovské třídě v Moskvě

Rádi bychom vás pozvali do nové prodejní galerie Dom Farfora na Kutuzovské třídě v Moskvě, která byla slavnostně otevřena 8. srpna 2013. Butik „Dom Farfora“ se stal v pořadí již sedmým v síti multibrandových prodejen Dom Farfora v Moskvě. Prestižní místo v obchodním centru Vremena Goda představuje ideální zázemí pro vybrané značky v jedné z nejluxusnějších nákupních lokalit Moskvy. V prodejní galerii jsou představeny především luxusní a limitované série manufaktur Moser, Meissen, Herend a ostatních. Interiér prodejny s plochou 105 m2 je po vzoru ostatních butiků Dom Farfora proveden v béžových, bílých a zlatých barvách, které elegantně zvýrazňují a doplňují sortiment v prodejní galerii a vytváří příjemnou atmosféru pro nákup. Dom Farfora, Vremena Goda Galleries, Kutuzovsky prospect, 48, 121108 Moskva

A luxurious Sales Gallery in the Turkish metropolis represents selected brands of world – famous manufactories. This year it is celebrating its 20th anniversary and in that time Moser Royal Crystal has won the hearts of many local and foreign visitors. The Sales Gallery is located in the most luxurious street in Istanbul – Abdi İpekçi Cd, No. 38/3, in the Nişantaşı quarter. It offers limited collections from renowned designers, presents new collections from Moser, with unique crystal pieces, one in total, for the most demanding clientele. A large selection of colours, shapes and different hand – decorated crystal pieces – polished, gilded with platinum or engraved – is commonplace in the Turkish gallery. If you are planning a trip to the largest city in Turkey, you are cordially invited to visit the Sales Gallery.

Kutuzovsky Avenue in Moscow

We would like to invite you to the new Sales Gallery Dom Farfora on Kutuzovsky Avenue in Moscow, which was ceremoniously opened on 8 August 2013. The boutique “Dom Farfora” is already the seventh in the network of multibrand Dom Farfora stores in Moscow. Vremena Goda shopping centre is one of the most luxurious shopping areas in Moscow and so provides a prestigious location for selected brands. The Sales Gallery offers above all luxurious and limited series from brands like Moser, Meissen, Herend and others. The interior of the store has 105 m2 of floor space and is modelled after other Dom Farfora boutiques in beige, white and gold colours that elegantly highlight and complement the products in the Sales Gallery, and therefore, create a pleasant atmosphere for shoppers. “Dom Farfora”, “Vremena Goda” Galleries, Kutuzovsky Avenue, 48, 121108 Moscow

3 Křišťálové národní dědictví Ázerbájdžánu 3 Crystal national heritage of Azerbaijan Ve spolupráci se společností Italdizain připravila manufaktura Moser kolekci tradičních uměleckých národních motivů ázerbájdžánského folklóru. Exkluzivní ryté motivy představují tvz. „Dzheiran“ neboli druh gazely symbolizující krásu a půvab. Když chtěli umělci středověku

2 12 FRESHFROMMOSER

In cooperation with the company, Italdizain, the Moser manufactory prepared a collection of artistic traditional motifs from Azerbaijani national folklore. Exclusive engraved motifs represent the so–called “Dzheiran”, i.e. a species of gazelle symbolizing beauty and grace.

3


MOSER VE SVĚTĚ / MOSER IN THE WORLD

a dřívějších dob oslavit ženskou krásu, eleganci a šarm, přirovnali ji k „Dzheiranu“. Věrně ztvárněné motivy gazel zdobí křišťálové sklenice z kolekce Royal, jež nesou v ázerbájdžštině název „Armudu“. Jde o speciální druh šálku a podšálku na čaj připomínající tvar kytary. Kromě rytého motivu zdobí šálky ještě ozdobný ruční brus ve spodní a horní části. Kolekce také zahrnuje ryté a 24 karátovým zlatem zlacené motivy národních hudebních nástrojů, mezi něž patří například loutna, housle či buben. Mezi další národní symboly uchované navždy v křišťále Moser patří takzvaná „Buta“, která připomíná svým tvarem slzu, ale symbolizuje božský oheň, který byl ve starodávných časech uctíván. „Islimi“, další symbol národní kultury Ázerbájdžánu, představuje propletený svlačec jako znak života a nepřetržitého růstu. Exkluzivně byla kolekce představena v prodejní galerii Ambiance, 28 May Street v Baku, během druhého listopadového víkendu. Rytecké umění předváděl mistr rytec sklárny Moser, Milan Holubek. Kolekce se setkala s velkým úspěchem.

When artists of the Middle Ages and earlier times wanted to celebrate female beauty, elegance and charm, they likened it to the “Dzheiran”. Originally rendered motifs of gazelles adorn crystal glass from the Royal Collection, which bear the Azerbaijani name “Armudu”. It is a special kind of cup and saucer for tea resembling the shape of a guitar. In addition to the engraved motif, ornamental hand–cutting in the top and bottom also embellish the cups. The collection also includes engraved and 24–carat gold gilded motifs of national musical instruments, among which are the lute, violin and drum. Among other national symbols preserved forever in Moser crystal is the so–called “Buta” which resembles the shape of a tear, but symbolizes the Divine Fire, which was worshiped in ancient times. “Islimi”, another symbol of the Azerbaijani national culture, is intertwined morning glory symbolizing life and continuous growth. This exclusive collection was introduced in the Ambiance Sales Gallery, 28 May Street in Baku, during the second weekend of November. Moser Master Engraver, Milan Holubek presented his engraved art. The collection was a huge success.

4 New York Tabletop Show

4 New York Tabletop Show

5 Tokijský salón Moser

5 Moser Tokyo Salon

Tabletop show, jedna z nejvýznamnějších výstav v New Yorku, zaměřená na prezentaci prestižních značek, designu a moderních trendů, se tradičně konala ve dnech 15. až 18. října 2013. Společnosti se prezentují buď ve stálém showroomu v budově Forty One Madison Avenue nebo prostřednictvím individuálních prodejních galerií ve městě. Společnost Moser prezentovala tradičně bohatou kolekci křišťálových děl Moser v zářivých moserovských barvách, které jsou na americkém trhu velmi populární.

Největší a současně zásadní událost roku pro sklárnu Moser v Japonsku, zaměřená na prezentaci a prodej křišťálových děl Moser, proběhla v posledních říjnových dnech v japonské metropoli, Tokiu. Dlouholetý partner sklárny Moser, firma Meiwa Sales, pořádala v prostorách luxusního hotelu Keio Plaza v Tokiu salón Moser včetně rytecké prezentace mistra rytce Vladimíra Skály. Společenskou událost ozdobila svou přítomností také velvyslankyně ČR v Tokiu, paní Kateřina Fialková. Sklárna Moser představila pozvaným sběratelům umění kolekci Design Moser 2013 a také limitované série s rytinami koní. Tradičně velký úspěch zaznamenal mistr rytec Vladimír Skála, který VIP zákazníkům na místě ručně ryl na křišťálové číše Moser. Salón Moser, který tradičně trvá po dobu tří týdnů a jehož se po celou dobu účastnil rytec Vladimír Skála se svou ryteckou prezentací, pokračoval do druhého největšího města v Japonsku, Yohohamy, považované za největší obchodní centrum „Greater Tokyo Area“. Koncem října se výstava křišťálu Moser přesunula do luxusního obchodního domu Mitsukoshi Nihonnbashi v Tokio Ginza, nejluxusnější nákupní čtvrti Tokia. Svou pouť expozice Moser uzavřela v Kagošimě, hlavním městě prefektury Kagošima na jihozápadním cípu ostrova Kjúšú v Japonsku, které je díky své poloze na poloostrově Sacuma, teplému podnebí a velké sopce Sakuradžima, přezdívána japonská Neapol.

5

55

The Tabletop Show, one of the most important exhibitions in New York, focused on the presentation of prestigious brands, designs and modern trends, was held traditionally on the 15th to 18th October 2013. Companies exhibit their products either in a permanent showroom in the Forty One Madison Avenue Building or through individual Sales Galleries in the city. The company, Moser, presented a traditionally rich collection of Moser crystal works of art in brilliant colours, which are very popular on the U.S. market.

The largest and at the same time a major event of the year for Moser Glassworks in Japan, focused on the presentation and sales of Moser crystal works of art, was held in the last days of October in the Japanese capital, Tokyo. A long–time partner of Moser Glassworks, the company Meiwa Sales, organized Moser Salon, including a presentation of engraving by Master Engraver Vladimír Skála in the premises of the luxurious Keio Plaza Tokyo Hotel. The Ambassador of the Czech Republic in Tokyo, Mrs. Kateřina Fialková, also graced social events with her presence. Moser presented the invited art collectors with the collection Design Moser 2013, and also a limited series with engravings of horses. Master Engraver Vladimír Skála who hand–engraved a Moser crystal goblet on the spot for VIP customers, was a traditionally huge success. Moser Salon, which traditionally lasts for three weeks, and in which Engraver Vladimír Skála is involved the entire time with his engraving presentations, continued into the second largest city in Japan, Yokohama, which is considered to be the largest shopping centre in “the Greater Tokyo Area”. At the end of October, the exhibition of Moser crystal moved into the luxurious department store Mitsukoshi, Nihonbashi in Tokyo Ginza, the most luxurious shopping district of Tokyo. The journey of the Moser Exhibition concluded in Kagoshima City, the capital of Kagoshima Prefecture, on the southwestern tip of the island of Kyushu in Japan, which is dubbed Japanese Naples, due to its location on the Satsuma Peninsula, warm climate and great volcano, Sakurajima.

55 13


Text: Daniela Sládková Photo: Archive Stopka

LUXUS V KAŽDÉM DETAILU

LUXURY IN EVERY DETAIL

ROZHOVOR S JIŘÍM STOPKOU, JEDNATELEM SPOLEČNOSTI STOPKA INTERVIEW WITH JIŘÍ STOPKA, EXECUTIVE DIRECTOR OF STOPKA

COMPANY

14 FRESHFROMMOSER

Společnost STOPKA poskytuje komplexní služby v oblasti vybavování interiérů luxusním nábytkem a zařízením. Širokým portfoliem světových značek, kvalitou a šíří klientského servisu je špičkou v oboru a řadí se mezi přední interiérová studia v České republice a na Slovensku. Hlavními klienty firmy STOPKA jsou náročná privátní klientela a přední developerské společnosti. Firma má bohaté zkušenosti s realizací rezidenčního bydlení i komerčních prostor. Ze známých renomovaných značek zastupuje například SieMatic, Miele, Armani Casa, Minotti, Schramm, Rolf Benz, Walter Knoll, Wittmann, Vibieffe, Interlübke, COR, Dedon a další. Na českém trhu působí od roku 1990, provoz na Slovensku zahájila v roce 2008. V České republice a na Slovensku je provozovatelem „Miele Center“, renomovaného výrobce kvalitních domácích spotřebičů Miele a dlouhodobě patří mezi jeho nejvýznamnější prodejce. Luxusní showroom Stopka se stal ideálním místem, v němž byla nafocena nová kolekce Moser pro rok 2014. Na jedinečné záběry se můžete těšit v příštím čísle našeho magazínu. Předtím, než položíme první otázku panu Jiřímu Stopkovi, jednateli společnosti Stopka, pojďme si trochu přiblížit produkty, které nabízí. Vaše kuchyně SieMatic prezentují čistý minimalistický de­ sign. Například kuchyni SieMatic 1 neruší zbytečné prvky a detaily. Prim zde hrají hladké plochy, ovšem sestava nepů­ sobí nudně – zajímavý look jí totiž dodává kombinace mat­ ných a lesklých povrchů, která vynikne zvlášť při zvoleném osvětlení Mood–Light. Jak už sám název naznačuje, barev­ né tóny světel lze přizpůsobit momentální náladě člověka. Dvířka a zásuvky jsou bez úchytek, které by čistý vzhled zbytečně narušovaly, neboť je tato kuchyň vybavena systé­ mem MaticMotion, kdy stačí jeden dotyk rukou či kolenem, a skříňky se poslušně samy otevírají a zavírají. Ale pravé kouzlo této kuchyně se skrývá v nevelkém cent­ rálním panelu SmartBoard. Sestava dovoluje integrovat veškeré elektronické vybavení, od rádia přes televizi, DVD až po základnu pro iPod. Právě díky těmto technickým vy­ moženostem není SieMatic jen místem pro přípravu veče­ ře, ale centrem celého domu, kde se schází rodina. Celá ku­ chyň je skrz centrální panel řízena elektronicky, a například to, že nefunguje chladnička, systém objeví a nahlásí dřív, než si něčeho všimnete. K dokonalosti přispívají i takové „detai­ ly“ jako první kuchyňský systém, který přímo využívá tech­ nologie čištění vody. Takto filtrovaná voda je vhodná i pro kojence. Filtr je zabudován přímo do hlavice vodní baterie,

The STOPKA Company provides comprehensive services in the field of furnishing interiors with luxurious furniture and equipment. With its broad portfolio of international brands, quality and wide– range of client services, it is a leader in the industry and ranks among the leading interior design studios in the Czech Republic and Slovakia. The main clients of the Stopka Company are demanding private clients and leading development companies. The company has extensive experience in the implementation of residential living as well as commercial space. Representing known reputable brands are, for example, SieMatic, Miele, Armani Casa, Minotti, Schramm, Rolf Benz, Walter Knoll, Wittmann, Vibieffe, Interlübke, COR, Dedon and more. It has been active on the Czech market since 1990 and launched operations in Slovakia in 2008. In the Czech Republic and in Slovakia the operator is “Miele Center”, a renowned manufacturer of high quality Miele domestic appliances and has long been one of its most important retailers. The Luxurious Stopka Showroom was the ideal place, in which Moser’s new collection for 2014 was photographed. You can look forward to these unique shots in the next issue of our magazine. Before we put the first question to Mr Jiří Stopka, Executive Director of Stopka, let us get a little closer to the products it offers. Your SieMatic kitchen presents a clean minimalist design. For example, unnecessary features and details do not in­ terfere with the SieMatic 1 kitchen. Prim comes into play here with a smooth surface, but the assembly does not cause it to be boring – it is an interesting look provided by a combination of matte and glossy surfaces, which stands out particularly in the chosen Mood–Light lighting. As the name suggests, the colour tones of the lighting can be cus­ tomized to suit a person’s current mood. The doors and drawers are without handles, which would unnecessarily interrupt the clean look, because this kitchen is equipped with the MaticMotion system, when just one touch of the hands or knees is enough, and the cabinets obediently open and close on their own. But the real charm of this kitchen is hidden in a small central panel, the SmartBoard. This assembly allows you to integrate all electronic equip­ ment, from radio to TV, DVD to iPod base. Thanks to these technical achievements, SieMatic is not just a place to pre­


INTERIÉRY STOPKA / STOPKA INTERIORS

proto nezabírá mís­ to třeba ve spodních skřínkách. Autoři od­ savače par se zase inspirovali u moder­ ních letadlových tur­ bín, od nichž je také vyžadován maximál­ ní výkon a minimální hluk. Celou sestavu doplňují spotřebiče Miele. Kuchyň S1 je nejvyšší, nejdokona­ lejší a také nejdražší řadou kuchyní značky SieMatic. Za vše mluví cena kompletu včet­ ně elektroniky a spo­ třebičů, začíná na čty­ řech milionech korun.

pare dinner, but the center of the entire home, where the family gathers. The whole kitchen is controlled electronically through the central panel, for example, if the fridge does not work, the system detects this and reports it before you notice anything. Also contributing to the perfection are such “details” as the first kitchen system, which takes direct advantage of water purification technology. Thus, the filtered water is suitable for infants. The filter is incorporated directly into the head of the water faucet, therefore, it does not take up space needed in the lower cabinets. The pair of authors of the cooker hood was in turn inspired by modern aircraft turbines, from which maximum performance and minimal noise is also required. The entire assembly is completed by Miele appliances. The S1 kitchen is the highest, most sophisticated and most expensive variety of kitchens by SieMatic. For everything we are speaking about, the complete price including electronics and appliances, starts at four million Czech crowns.

Zajímá nás, jací klienti si sestavu objednáva­ jí a kolik objednávek ročně zaznamenáte? Přibližně dva klienti za rok. S1 je ikona SieMaticu, je to top model a hodně imagová záležitost. Kuchyň stojí jako luxusní automobil. Ale luxusní automobil budete užívat 3–5 let, kdežto kuchyň 10–15 let. V tomto roce se ve Vašem showroomu konal první ročník Design Week, jehož cílem bylo představit nejnovější trendy a kolekce nábytku roku 2013. Setkala se akce s ohlasem návštěvníků? O co se návštěvníci nejvíce zajímali? Dubnová akce se líbila, navazovala na milánský veletrh nábytku Salone Internazionale del Mobile. Ti, kteří prestižní milánský veletrh nestihli, si to mohli částečně vynahradit u nás. Přivezli jsme do showroomu některé novinky od našich výrobců. Tyto novinky byly u nás exkluzivně, v jiných obchodech jste je mohli spatřit až v září. Akce měla veliký ohlas, uvažujeme o tradičním pořádání akce každý rok. Jednalo se o zajímavé propojení designu, architektury s gastronomií a módou. Návštěvníci se nejvíce zajímali o nové trendy v architektuře a designu. Ukázal Vám letošní první rok nějaké podněty, na které se budete chtít v příš­ tím – druhém – ročníku Design Week zaměřit? Ano – více propojit lifestyle s módou, automobily a bydlením. Design Week navazuje na jarní prestižní milánský veletrh nábytku Salone Internazionale del Mobile. Setkal jste se na veletrhu v Miláně s nějakými pře­ vratnými novinkami v interiéru? Novým trendem je návrat k retrostylu, v interiéru je velký důraz kladen na barvy. Máte v showroomu kromě zmíněných technologií kuchyní SieMatic nějaké další technologické novinky, které zpříjemňují uživatelům život v domácnosti? Jsou to novinky od Miele – Miele stále víc zdokonaluje obsluhu přístrojů, propojuje ji s moderními technologiemi, celá domácnost může být poté ovládána pomocí mobilního telefonu. Mimo jiné se věnujete také návrhům designu a vybavování rezidencí v rámci vel­ kých developerských projektů. Například byty v rezidenci Kavčí Hory, jejíž bu­ dova připomíná vítězný oblouk v moderní čtvrti Paříže La Défense, byly vybave­ ny kuchyněmi na míru SieMatic z přírodního kamene, ložnice produkty Armani/ Casa. Cena takového bytu o rozloze 120 m2 (bez balkonu) včetně kompletního vybavení činí 22 000 000 Kč. Jaký typ klientů projevuje o tyto byty zájem? Domnívám se, že kompletně vybavený byt, navržený naším designérem, je absolutně sladěný, architektonicky i technologicky propracovaný. Zákazník přichází do kompletně zařízeného bytu, či domu – včetně povlečení, ručníků v koupelně, doplňků v kuchyni, příborů, atd. Zkrátka na klíč, stačí, když si jen vybalí své kufry :–) Tento trend k nám přišel z Asie, konkrétně ze Singapuru. Lidé si váží času, je to výhoda pro cizince i ostatní lidi, kteří se chtějí ihned nastěhovat a nemají čas obcházet obchodní domy a zařizovat si domy a byty všemi detaily sami. Vaši společnost jste založil již v roce 1990, jak se od té doby změnil vkus zá­ kazníků? A pracuje se s nimi dnes lépe než v minulosti? Vkus se hodně změnil, lidé se nechávají inspirovat zahraničím, západními trendy. Vznikají kultivovanější interiéry, ale trendy se stále mění. Jaký interiérový styl preferujete Vy? Preferuji kombinaci moderního nábytku v minimalistickém stylu například s rustikální podlahou z teakového dřeva z Asie. Dochází ke vzniku příjemného kontrastu – teplo × chlad, moderna × tradice.

We are interested in what type of clients order the assembly and how many orders do you record per year? Approximately two clients per year. The S1 is the icon of SieMatic; it's the top model and a highly imaginative thing. The kitchen is like a luxury car. But, you use luxury cars for 3–5 years, whereas the kitchen it’s 10–15 years. This year your showroom held the first annual Design Week, whose aim was to present the latest trends and furniture collections of 2013. Did visitors respond to the event? What were the visitors most interested in? The April event was enjoyed, it followed the Milan Furniture Trade Fair, Salone Internazionale del Mobile. Those who missed the prestigious Milan Trade Fair, could partially make up for it at ours. We brought to the showroom some new products from our manufacturers. These newest products were with us exclusively, you might see them in other shops as early as September. The event got a great response; we’re considering holding a traditional event every year. It was an interesting connection of design, architecture with gastronomy and fashion. Visitors were most interested in new trends in architecture and design. Did this year's, first year, produce any food for thought as to what you want the next – the second – Annual Design Week to focus on? Yes – to connect more, lifestyle with fashion, cars and housing. Design Week follows the prestigious spring Milan Furniture Trade Fair, Salo­ ne Internazionale del Mobile. Did you come across any breakthrough inno­ vations in interior design at the Trade Fair in Milan? The new trend is a return to retro style, in the interior there is a great emphasis on colour. In addition to these technologies of the SieMatic kitchen, do you have any other technological innovations that make life more pleasant for users living in a household? They are the updates from Miele – Miele constantly improves equipment operations, connects it with modern technology, the entire household can then be controlled via mobile phone. Among other things, you also propose design and equipment for residences in large development projects. For example, the flats in the Kavčí Hory Re­ sidence, whose edifice reminds one of the triumphal arch in the fashionable La Défense district of Paris, were equipped with made–to–order SieMatic kitchens from natural stone and the bedroom with products from Armani/ Casa. The price of such an apartment with an area of ​​120 m2 (without balco­ ny), including complete equipment is 22 million Czech crowns. What type of clients expressed an interest in these flats? I believe that a fully equipped flat, designed by our designers is absolutely syncronised, architecturally and technologically elaborated. A customer comes into a completely furnished flat or house – including bed linen, towels in the bathroom, kitchen accessories, cutlery, etc. In short, to–order, it is enough if their just unpack their suitcases :–) This trend came to us from Asia, particularly from Singapore. People appreciate time, it's an advantage for foreigners and other people who want to move immediately and don’t have time to walk through stores and arrange all the details of a house and flat themself. You founded your company in 1990, how has the taste of the customers since changed? And, is working with them better today than in the past? Taste has changed quite a bit; people are inspired by foreign countries, western trends. This creates sophisticated interiors, but trends are always changing. What type of interior style you prefer? I prefer a combination of modern furniture with minimalistic style, for example, with rustic teak floors from Asia. It creates a pleasant contrast – hot vs. cold, modern vs. tradition.

STOPKA, Klimentská 46 a 48, Praha 1, www.stopka.cz

15


Text: Daniela Sládková Photo: Petr Vaněk, Kantor’s Creative Club, archiv Francouzské restaurace, French Restaurant’s archive

KRÁLOVNA SVÁTEČNÍ TABULE MAJESTIC FESTIVE TABLE KOLEKCE LADY HAMILTON

Dokonalý slavnostní večer je spojením dobré společnosti, chutného pokrmu, prvotřídního vína a dokonale prostřené sváteční tabule. V kombinaci s kolekcí „Lady Hamilton“ k této dokonalosti přispějete. Přejeme nezapomenutelný zážitek umocněný křišťálem Moser.

LADY HAMILTON COLLECTION

A perfect festive evening is a combination of good company, savory food, world–class wines and a perfectly laid festive table. With the “Lady Hamilton” Collection in the combination you contribute to this perfection. We wish you an unforgettable experience enhanced by Moser crystal.

16 FRESHFROMMOSER


VÁNOČNÍ INSPIRACE / CHRISTMAS INSPIRATION STOLOVÁNÍ S FRANCOUZSKÝM ŠARMEM / DINING WITH FRENCH CHARM

STOLOVÁNÍ S FRANCOUZSKÝM ŠARMEM DINING WITH FRENCH CHARM Francouzská restaurace pražského Obecního domu patří k nejkrásnějším evropským interiérům. Její kuchyně byla vyhlášená už v době otevření Obecního domu před sto lety. I v letošním roce připravila restaurace takzvané „Chef’s Menu“, které je složeno z pokrmů charakterizujících kreativitu šéfkuchaře. Součástí stolování není jen vynikající menu, ale také vzhled slavnostní tabule. Pro servírování slavnostního „Chef’s menu“ byla vybrána proslulá křišťálová kolekce Moser s názvem Lady Hamilton a speciální porcelán. Křišťálový set oslaví v příštím roce 80. výročí od svého vzniku a pro svoji výjimečnou krásu a oblibu v nejvyšších kruzích je nazýván sklem králů. Přijměte naše pozvání ke královskému stolu i pokrmu. Srdečně vás zveme. Chef’s Menu Carpaccio z šedé tresky a  uzeného  tuňáka, salát mini červené řepy, mražený prach z hrášku a máty, 0,15 Riesling Qvinterra 2012, Weingut Kühling–Gillot, Rheinhessen, Německo

The French Restaurant in the Prague Municipal House is one of the most beautiful European interiors. Its kitchen was already well–known at the time of the opening of the Municipal House one hundred years ago. And this year the restaurant has prepared what is called the “Chef's Menu”, which is composed of dishes characterizing the creativity of the Head Chef. The excellent menu is not the only element of this dining experience, but the appearance of the festive table, as well. The renowned Moser crystal collection called Lady Hamilton and special porcelain were chosen for serving the ceremonial “Chef's Menu”. Next year this crystal set will celebrate the 80th Anniversary of its creation, and for its exceptional beauty and popularity in the highest circles, it is called the glass of kings. Please accept our invitation to the regal table and food. We cordially invite you. Chef’s Menu Pacific cod and smoked tuna carpaccio, baby beetroot salad, frozen pea and mint dust, 0.15 Riesling Qvinterra 2012, Weingut Kühling–Gillot, Rheinhessen, Germany

Presovaná foie gras s „Royal Oporto“ želé, minutkový chléb ze sušených tomatů, 0,1 Château d'Armajan 2006, Sauternes, Francie

Pressed foie gras with “Royal Oporto” jelly, side–order of sun–dried tomato bread, 0.1 Château d'Armajan 2006, Sauternes, France

Humrový bisquit s opečenými kousky bretaňského humra, šafránová majonéza Pluma z iberského selete s česnekovým krémem, opečený bramborový knedlík, smažený vepřový bůček s dušenou kapustou, 0,15 Aromes de Pavie 2006, Saint–Émilion Grand Cru Classé, Francie

Lobster bisque with pieces of roasted Breton lobster, saffron mayonnaise Pork loin from Iberian piglets with garlic cream, baked potato dumpling and fried pork belly with steamed kale, 0.15 Aromes de Pavie 2006, Saint–Émilion Grand Cru Classé, France

Fondant z černého rybízu, creme brulée z černého rybízu, smetanová zmrzlina z černého rybízu, 0,05 Pineau des Charentes Rouges, Charentes, Francie

Black currant fondant, black currant crème brûlée, marshmallow and creamy black currant ice cream, 0.05 Pineau des Charentes Rouges, Charentes, France

FRENCH RESTAURANT

Náměstí Republiky 5, Praha 1, www.francouzskarestaurace.cz

17


Text: Dana Odehnalová, ředitelka ResVinia / Managing Director of ResVinia Photo: Archive Moser

PŘIVÍTEJTE NOVÝ ROK 2014 OPRAVDU STYLOVĚ WELCOME NEW YEAR 2014 TRULY IN STYLE Nezáleží na tom, zda oslavujete konec roku v úzkém rodinném kruhu nebo pořádáte velkolepou party. Pokud servírujete archivní vína a prvotřídní šampaňské, nepřipusťte, aby výsledný dojem pokazilo špatně zvolené křišťálové sklo, nevystihující jedinečnou chuť vína a sektu.

It does not matter whether you celebrate the end of the year in a close family circle or organize a grand party. When serving up vintage wines and first–class champagnes, do not let poorly selected crystal ruin the final impression, by not capturing the unique taste of the wine.

SPRÁVNĚ ZVOLENÁ KŘIŠŤÁLOVÁ ČÍŠE = DOKONALÁ CHUŤ SEKTU PROPERLY CHOSEN CRYSTAL GOBLETS = PERFECT TASTE OF WINE

ŠUMIVÁ VÍNA

Šumivé víno se získává prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu nebo vína, které může být složeno z jedné odrůdy nebo častěji z několika odrůdových vín, tzv. kupáž (Coupage). Šumivé víno se při otevření láhve musí vyznačovat unikáním oxidu uhličitého pocházejícího výhradně z kvašení za přetlaku nejméně 3 bary (0,3 MPa). Láhve používané u šumivých vín jsou těžší, aby odolávaly požadovanému přetlaku oxidu uhličitého. Zátka je většinou korková a je zajištěna drátěným košíkem (agrafou). Takto připravené šumivé víno leží určitý čas na láhvi, aby došlo k harmonizaci a požadovanému zrání šumivého vína.

VÝROBA ŠUMIVÝCH VÍN V ČESKÉ REPUBLICE

Nejčastěji se používá klasická metoda kvašení v uzavřené láhvi, která je označována také jako metoda tradiční. Tuto metodu kvašení zavedl francouzský mnich Dom Pérignon a je po staletí stejná. Ve Francii se nazývá Méthode Champenoise, tak jako název vína Champagne je chráněnou známkou, a proto se nesmí používat v jiných zemích. Klasická metoda kvašení v láhvi se používá i u výroby jakostních šumivých vín v České republice, tato vína označujeme sekty.

Dana Odehnalová ředitelka společnosti ResVinia Managing Director of ResVinia

SEDM ZÁKLADNÍCH KROKŮ VÝROBY SEKTŮ:

1. K výrobě špičkového sektu nelze používat běžným způsobem vyrobené víno. Výroba je odlišná v tom, že se hrozny musí zpracovat tak, aby v moštu bylo co nejméně oxidativních, polyfenolických a tříslovitých látek, aby víno mělo nižší extrakt, obsah alkoholu a vyšší obsah kyselin. 2. Při výrobě sektu se používá buď víno jedno druhové, častěji se vytváří kupáž, mísí se vína z různých vinic, viničních tratí a různých ročníků. 3. Do připraveného vína nebo kupáže se přidá stanovené množství cukru ve formě tirážního likéru a speciální kmen kvasinek. Víno se plní do sektových lahví, opatří se korunkovým uzávěrem a uloží se do sklepa, kde v chladu probíhá druhotné alkoholové kvašení. Víno v uzavřených lahvích kvasí v rozmezí 10 – 60 dnů. 4. Zrání vína na kvasinkách – jde o jednu z rozhodujících fází výroby. Odumřelé kvasinky se postupně rozkládají (takzvaná autolýza kvasinek) a dodávají sektu onu nenapodobitelnou chuť a nezaměnitelný buket. 5. Po skončení zrání vína na kvasničních kalech (minimálně 9 měsíců, ale může být i více) se láhve přeloží do speciálních stojanů s otvory pro hrdla lahví a probíhá remuláž – setřásání sedimentu do hrdla láhve. Tento proces probíhá tak, že se láhev otáčí a postupně staví z ležaté polohy do polohy stojaté dnem vzhůru na zátku. Kvasničné kaly se postupně přesouvají k zátce. Pak se nechávají láhve určitou dobu stát na zátce, aby se kaly pevně přilnuly. 6. Odstranění sedimentu z hrdla láhve probíhá tak, že láhve v poloze zátkou dolů pro-

18 FRESHFROMMOSER

SPARKLING WINES

Sparkling wine is obtained by the first or second alcohol fermentation of fresh grapes, grape must or wine which can be composed of one or more varieties of several varietal wines called cuvée (Coupage). Sparkling wine, on opening, must be characterized by releases of carbon dioxide derived exclusively from fermentation under pressure of at least 3 bar (0.3 MPa). Bottles used for sparkling wines are heavier, in order to withstand the required pressure of the carbon dioxide. The stopper is predominately cork and it is secured by a wire basket (muselet). The prepared sparkling wine remains this way in the bottle for a specified amount of time, in order for the sparkling wine to reach harmonization and desired maturation.

PRODUCTION OF SPARKLING WINES IN THE CZECH REPUBLIC

The most commonly used method of fermentation is in a closed bottle, which is also referred to as the traditional method. The French monk, Dom Pérignon, introduced this method of fermentation and centuries later it remains the same. In France, it is called Méthode Champenoise, so Champagne as a name for wine is a protected trademark, and therefore, it cannot be used in other countries. The traditional method of fermentation in a bottle is also used in the production of quality sparkling wines in the Czech Republic, we call this sparkling wine.

SEVEN BASIC STEPS TO PRODUCING SPARKLING WINE:

1. For the production of a top sparkling wine it is not possible to use the method of normally produced wine. The production is different in that, the grapes must be processed so that in the must there would be minimal oxidative, polyphenol and tannin compounds, in order for the wine to have a lower extract, alcohol content and a higher amount of acidity. 2. During the production of sparkling wine one species may be used, though more often it is by creating a cuvée, a blend of wines from different vineyards, varieties and different vintages. 3. A measured amount of sugar in the form of tirage liqueur and a special strain of yeast are added to the wine or prepared cuvée. The wine is filled into sparkling wine bottles, sealed with a crown stopper and stored in a cellar where the second alcoholic fermentation tales place in the cold. The wine is fermented in sealed bottles in the range of 10 – 60 days. 4. Maturing wine on yeast – It is one of the crucial phases of production. The dead yeast gradually decomposes (so–called yeast autolysis) and gives the sparkling wine its inimitable flavour and unmistakable bouquet. 5. After maturing wine on the yeast lees (at least 9 months, but it can be even more), the bottles are transferred into special racks with openings for the neck of the bottles and the riddling takes place – moving the sediment into neck of the bottle. This process is performed so that the bottle rotates from a horizontal position to standing upside–down on the stopper. The yeast lees gradually settle on the stopper. Then the bottle is left for a determined amount of time on the stopper, so that the lees permanently adhere to it. 6. Removal of the sediment from the neck of the bottle is carried out so that, the bottle passes upside–down through a super–cooled brine solution, which freezes the part of the wine with the yeast lees in the throat. The bottle is turned, opened and the frozen part with the lees is removed.


SOMMELIÉR DOPORUČUJE / RECOMMENDATION OF A SOMMELIER cházejí podchlazeným roztokem solanky, který zmrazí část vína s kvasničnými kaly v hrdle. Láhev se otočí, otevře a odstraní se zmrazená část s kaly. 7. Po odstřelení kalů zůstává láhev neplná a musí se doplnit. Doplníme–li ji stejně prokvašeným sektem z jiné láhve, vznikne extra suchý sekt (v zahraničí nazýván Brut Nature). Výsledný obsah zbytkového cukru v sektu, tedy jestli sekt bude extra brut, brut, extra sec, sec, demi sec nebo doux, se určuje doplněním láhve dozážním likérem. Ten se vyrábí z vína, cukru a kvalitního vinného destilátu. Po uzavření láhve korkovou zátkou s agrafou potom ještě několik měsíců leží a zrají a poté jdou až do distribuce.

ROZDĚLENÍ ŠUMIVÝCH VÍN DLE ZBYTKOVÉHO CUKRU: Brut nature – Obsah cukru vín je nižší než 3 g na 1 litr, tento údaj lze užít pouze na produkty, kterým po druhotném kvašení nebyl dodán žádný cukr Extra brut – Obsah cukru se pohybuje mezi 0 a 6 g na 1 litr Brut – Obsah cukru je nižší než 12 g na 1 litr Extra sec – Obsah cukru se pohybuje mezi 12 a 17 g na 1 litr Sec – Obsah cukru se pohybuje mezi 17 a 32 g na 1 litr Demi–sec – Obsah cukru se pohybuje mezi 32 a 50 g na 1 litr Doux – Obsah cukru je vyšší než 50 g na 1 litr

7. After removing the lees a partially filled bottle remains and it must be filled. The same fermented sparkling wine from another bottle is added to it and an extra dry sparkling wine (called Brut Nature, abroad) is created. The final residual sugar content of sparkling wine, that is, whether the sparkling wine will be extra brut, brut, extra sec, sec, demi–sec or doux, is determined by adding shipping liquid to the bottles. This is made from wine, sugar and high–quality wine distillate. After closing the bottle with a cork stopper and muselet; it lies for a few more months and ages, and afterwards goes for distribution.

DIVISION OF SPARKLING WINES ACCORDING TO RESIDUAL SUGAR: Brut nature – Sugar content is less than 3 g per 1 litre, this information may be used only on products to which no sugar was added after secondary fermentation Extra brut – Sugar content is between 0 a 6 g per 1 litre Brut – Sugar content is less than 12 g per 1 litre Extra sec – Sugar content is between 12 a 17 g per 1 litre Sec – Sugar content is between 17 a 32 g per 1 litre Demi–sec – Sugar content is between 32 a 50 g per1 litre Doux – Sugar content is higher than 50 g per 1 litre

SERVING TEMPERATURE OF SPARKLING WINE

TEPLOTA PODÁVÁNÍ ŠUMIVÝCH VÍN

Výsledný pocit ze šumivého vína může pokazit zdánlivá maličkost, jako jsou nevhodně zvolené sklenice, či špatná teplota podávaného vína, která je u sektů a šumivého vína následující – teplota podávání 5 °C a teplota konzumace 6 – 9 °C. Pokud má víno správnou teplotu, je potřeba ji také udržet, případně zpomalit její zvyšování. U sektů a šumivých vín se používá při servisu vždy nádoba s ledem. Teplota vína se udržuje i častějším doléváním, a proto sklenice nikdy neplníme po okraj. Doporučuje se nalévat maximálně do dvou třetin objemu sklenice tak, abychom mohli lépe pozorovat unikající bublinky.

Seemingly trivial things can spoil the final feeling of the sparkling wine, such as inappropriately chosen glasses, or the wrong temperature of the served wines, which with champagnes and sparkling wines is as follows – Serving Temperature 5°C and a drinking temperature of 6–9°C. Provided that the wine is at the correct temperature, it is also necessary to maintain it or slow its gradual increase. With champagnes and sparkling wines always use a container with ice during servicing. The temperature of wine also holds the more frequently it is poured, and therefore, never fill the glass to the brim. It is recommended to pour up to two thirds of the glass, so that we can better notice the escaping bubbles.

VÝBĚR SKLENICE NA SEKTY, ŠUMIVÁ VÍNA

CHOOSING CHAMPAGNE GLASSES FOR SPARKLING WINE

1

1

2 3 4 5 6

Křišťálová sklenice Dionýs (29691/f/200 ml) – Vhodná pro všechny typy sektů a šumivých vín, je ideální pro hodnocení sektů, v této sklenici vynikne barva i ušlechtilost sektu. Křišťálová sklenice Wellenspiel (29171/f/170 ml) – V této sklenici vyniknou růžové sekty z Rulandského modrého. Je to sklenice vhodná pro denní použití. Křišťálová sklenice Splendid (10171/f/185 ml) – V této sklenici vyniknou sekty z odrůdy Veltlínského zeleného s typickou svěžestí a ovocným buketem. Křišťálová sklenice Lady Hamilton (15011/f/100 ml) – Doporučuji elegantní krémová šumivá vína, která zrála několik let na láhvi. Křišťálová sklenice Mozart (18291/f/180 ml) – Vhodná pro všechny typy sektů kvašené v láhvi, zejména z aromatických odrůd jako je Tramín červený nebo Sauvignon. Křišťálová sklenice Lancelot (29531/f/190 ml) – Vhodná pro konzumaci lehkých a svěžích sektů z odrůd Ryzlink vlašský a Chardonnay.

6

GOLDEN NEW YEAR’S TOAST 2014

ZLATÝ NOVOROČNÍ PŘÍPITEK 2014 A jaké křišťálové číše zvolit pro slavnostní novoroční přípitek? Když zvolíme sekt se zlatem, vhodné budou sklenice Copenhagen (7) se zlatým okrajem. V nich se bude krásně snoubit sekt, ve kterém jsou šupinky 24 karátového zlata. Tím se rozehraje úžasná hra čistého skla, zlata a jemných bublinek. Pro novoroční přípitek jsme připravili set tří typů sektů vyrobených na Moravě včetně sektu s 24 karátovým zlatem. Objednat lze na www.vinoabobule.cz

1

2 3 4 5

Dionys crystal glass (29691/f/200 ml) – Suitable for all types of champagnes and sparkling wines, ideal for the assessment of sparkling wine, the colours and nobility of champagne stand out in the glass. Wellenspiel crystal glass (29171/f/170 ml) – Pink sparkling wines from Pinot Noir stand out in this glass. It is a glass suitable for daily use. Splendid crystal glass (10171/f/185 ml) – Sparkling wines from the Grüner Veltliner variety with their typical freshness and fruity bouquet stand out in this glass. Lady Hamilton crystal glass (15011/f/100 ml) – I recommend elegant creamy sparkling wines that have aged several years in the bottle. Mozart crystal glass (18291/f/180 ml) – Suitable for all types of sparkling wines fermented in the bottle, especially from aromatic varieties such as Traminer Red or Sauvignon. Lancelot crystal glass (29531/f/190 ml) – Suitable for drinking light and fresh champagnes from the Riesling variety and Chardonnay.

And, what kind of crystal goblets to choose for a festive New Year's toast? When we choose a sparkling wine with gold, the Copenhagen (7) glass with a gold rim will be suitable. Sparkling wine, in which there are flakes of 24–carat gold will unite beautifully in these. And thus, kick off the amazing play of pure glass, gold and fine bubbles. For the New Year's toast we have prepared three types of sparkling wines produced in Moravia, including sparkling wine with 24 carat gold. Orders can be placed at www.vinoabobule.cz

7 2

3

4

5

6 19


Text: Daniela Sládková Photo: Archive Moser

M OSER PŘEDS TAV U JE CO PENHAG EN M OSER PRESEN T S CO PENHAG EN

SOUBOR PRESIDENTS PREZIDENTŮ COLLECTION

1

2

3

4


VÝZNAMNÁ VÝROČÍ / SIGNIFICANT ANNIVERSARIES

DESIGN 1909 Je tomu již 85 let, co se v českém prezidentském paláci poprvé zaskvěla kolekce Copenhagen. Od té doby jsme nápojový servis mohli vidět na nesčetných televizních záběrech či fotografiích českých prezidentů připíjejících si křišťálovými sklenkami Moser s nejvýznamnějšími státními politiky, královnami či králi.

It has been 85 years since the Copenhagen Collection first appeared in the Czech Presidential Palace. Since that time, we have seen this beverage service on countless pieces of television footage or photographs of Czech Presidents toasting together with the most important government politicians, Queens or Kings with Moser crystal glasses.

Prvním prezidentem, který číše Copenhagen používal, byl československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Křišťálové sklenice byly na přání prezidenta nejprve ozdobeny ručně rytým českým lvem, později státním znakem československé republiky s nápisem „Pravda vítězí“. Souprava Copenhagen se stala oficiálním setem československých prezidentů, počínaje T. G. Masarykem a E. Benešem. Na fotografiích můžete vidět, jak si sklenicemi připíjí americký, ruský a český prezident či japonský císař Akihito.

The first president, who used a Copenhagen goblet, was President Tomáš Garrigue Masaryk of Czechoslovakia. The crystal glasses were first decorated, at the President’s request, with a hand–engraved Bohemian lion and later with the national emblem of the Czechoslovakia Republic with the writing “Truth Prevails”. The Copenhagen Collection became the official set of Czechoslovakian Presidents, starting with T. G. Masaryk and E. Beneš. In the photos you can see American, Russian and Czech Presidents and Japanese Emperor Akihito raising their glasses.

Sláva kolekce Copenhagen se rozšířila do celého světa. Jedinečnou příležitost zazářit, měl soubor na španělské královské svatbě, kde zdobil svatební tabule a s jehož číšemi si připíjeli španělský korunní princ Felipe s novomanželkou Letizií Ortiz.

The fame of the Copenhagen Collection has spread throughout the world. The set had a unique opportunity to shine at the Spanish Royal Wedding, where it adorned the wedding table and Spanish Crown Prince Felipe toasted his new wife Letizia Ortiz with its goblets.

Křišťálový, zlatem zdobený set Copenhagen s ručně provedenými rytými státními znaky, byl objednán také tureckou, indonéskou, brazilskou, indickou a guinejskou vládou. V roce 1969 byl vyroben 1302 ks čítající soubor tvaru Copenhagen pro palác jordánského krále Husseina. Kouzlu souboru podlehl i etiopský císař Haile Selassie, íránský šáh Réza Pahlaví či pákistánský prezident Iskander Mirza.

The gold–embellished crystal set, Copenhagen, with handcrafted engraved national symbols was also ordered by the Turkish, Indonesian, Brazilian, Indian and Guinean governments. In 1969, ​​ 1,302 pieces comprising a set of Copenhagen were made for the palace of King Hussein of Jordan. Emperor Haile Selassie of Ethiopia, Shah Reza Pahlavi of Iran and President Iskander Mirza of Pakistan succumbed to the charm of the set, as well.

Od roku 1999 se souprava Copenhagen oficiálně stala souborem českých velvyslanectví ve světě.

Since 1999, the Copenhagen Collection is the official set of Czech Embassies around the world.

1

1996 Alžběta II. a Václav Klaus, královna Velké Británie a prezident České republiky 1996 Elizabeth II and Václav Klaus, Queen of Great Britain and President of the Czech Republic

2

2010 D. Medvedev, ruský prezident, V. Klaus, prezident ČR a B. Obama, prezident USA 2010 D. Medvedev, Russian President, V. Klaus, Czech President, B. Obama, American President

3

2002 Akihito a Václav Havel, japonský císař a prezident České republiky Akihito and Václav Havel, Emperor of Japan and President of the Czech Republic

4

2004 Letizia Ortiz a Felipe, španělská královská svatba 2004 Letizia Ortiz and Felipe, Spanish Royal Wedding

21


Text: Monika Fialová, Daniela Sládková Photo: Petr Vaněk, Kantor´s Creative Club, Moser, Martin Prokeš

ROK 2014 OSLAVÍME S KOLEKCEMI LADY HAMILTON A BAR WE CELEBRATE 2014 WITH THE COLLECTIONS LADY HAMILTON AND BAR Pojďme společně nahlédnout do roku 2014 a podívat se, co nás v něm čeká. V příštím roce oslaví 80. výročí od svého vzniku hned dvě kolekce Moser.

LADY HAMILTON – TRADIČNÍ KLENOT SKLÁŘSKÉ MANUFAKTURY

Prvním „oslavencem“ je soubor s názvem Lady Hamilton, tradiční klenot sklářské manufaktury, který svým funkčně i esteticky propracovaným designem završil období, ve kterém se sklárna soustředila na ověřování výrazových možností fasetových brusů (náročné hranové broušení). Jednoduchý, ale působivý elegantní tvar, zůstává nadčasovou perlou tvorby sklárny Moser a my vám o jeho historii velmi rádi povíme více v příštím čísle našeho magazínu.

Come let’s look together into 2014 and see what awaits us in it. Next year, two Moser collections will promptly celebrate the 80th Anniversary of their creation.

LADY HAMILTON – TRADITIONAL CROWN JEWEL OF THE GLASS MANUFACTORY

The first “celebrant” is a set named Lady Hamilton, the traditional crown jewel of the glass manufactory, whose functional and aesthetically sophisticated design completed the period in which the glassworks concentrated on the confirmation of the expressional possibilities of faceting grindstones (hard edge grinding). The simple yet impressive elegant contour remains a timeless pearl of the creation of Moser Glassworks and we will very gladly tell you more about its history in the next issue of our magazine.


ROK 2014 VE SKLÁRNĚ MOSER / 2014 IN MOSER GLASSWORKS

BAR – NADČASOVÁ MODERNÍ KOLEKCE

BAR – A TIMELESS MODERN COLLECTION

Druhou kolekcí, která v roce 2014 oslaví 80. narozeniny, je moderní a působivý soubor Bar. Geometrická jednoduchost tvarů setu Bar dává vyniknout čistotě a zářivosti skloviny Moser. Přesný čtyřhranný brus ve spodní části sklenky vyvolává zajímavý optický efekt přítomnosti ledu. Vrstva skloviny od tenčího okraje až po masivní dno umožňuje obdivovat krásu odstínů vzácných barevných sklovin od jemné až po sytou barevnost.

The second collection that will celebrate its 80th Birthday in 2014 is the stylish and impressive Bar set. The geometric simplicity of the contours of the Bar set bring out the purity and radiance of Moser glass. The precisely cut square base of the glass produces an interesting optical effect in the presence of ice. The thickness of the glass from the delicate rim to the massive bottom allows you to admire the beauty of the shades of the extraordinary coloured glass from pale through intense hues.

ROK 2014 – ROK KONĚ V ČÍNSKÉM KALENDÁŘI

THE YEAR 2014 – YEAR OF THE HORSE IN THE CHINESE CALENDAR

Od nepaměti je kůň pro svou ušlechtilost oblíbeným námětem umělecké tvorby. Tak, jak se v průběhu tisíciletí měnil vztah člověka a koně, formoval se i široký okruh jeho symbolických významů. Ztvárnění koně se stalo výzvou pro celé generace sochařů, malířů, řezbářů, tvůrců vzácných mozaik, gobelínů a podobně. Zcela svébytnou výtvarnou disciplínou je umělecké rytí skla, kde náměty koní patří k nejoblíbenějším a zároveň nejnáročnějším kompozicím ze světa fauny. Čínský rok koně se nezadržitelně přiblížil a pro milovníky tohoto inteligentního a společenského znamení připravila sklárna Moser tématickou kolekci. Připomeňte si křišťálovým klenotem z produkce sklárny Moser, jak je symbol koně nezdolný, ušlechtilý, elegantní a zároveň inteligentní.

From time immemorial, the horse has been a favorite theme of artistic creation for its nobility. Just as the relationship between humans and horses has changed over the millennium, a wide circle of symbolic meanings have formed as well. The illustration of horses has become a challenge for whole generations of sculptors, painters, woodcarvers, creators of exceptional mosaics, tapestries and others alike. The art of glass engraving is an entirely distinct artistic discipline, of which horses are among the most popular subjects and at the same time the most demanding compositions from the world fauna. The Chinese Year of the Horse has steadily drawn nearer, and Moser has prepared a themed collection for lovers of this intelligent and sociable sign. With the crystal gem from the production of Moser Glassworks, you remind yourself of how the sign of the horse is indomitable, noble, elegant, as well as intelligent.


MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOS

MOSER SALES

GALLERIES

PRAHA Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

KARLOVY VARY Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303

www.moser-glass.com

FRESH FROM MOSER WINTER 2013  
FRESH FROM MOSER WINTER 2013  

FRESH FROM MOSER WINTER 2013

Advertisement