Page 27

Vysoké profesionální nasazení pedagogů, které je znát ve studijních i soutěžních úspěších studentů, a pozitivní atmosféra na škole přispívají k tomu, že význam ostravské konzervatoře vysoce přesahuje hranice moravskoslezského regionu. Jan Kučera, pedagog zpěvu

21:10 Jedině každodenní poctivá příprava do výuky přináší ovoce. Přeji vám i sobě, aby nám hudba zůstala radostí!

Jan Niederle, pedagog hry na housle

Chci věřit tomu, že zde stále bude prioritou právě ta podstata, poctivost provedení a obsah, tedy praktická cesta k pravému umění na podkladě zkušeností pedagogů. Lukáš Hurtík, pedagog hry na varhany 60 LET

J A N Á Č K O V A K O N Z E R V AT O Ř A G Y M N Á Z I U M V   O S T R A V Ě

27

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě 60 let časopis  

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě

Advertisement