Page 21

S kolegy jsme se brzy shodli, že na konzervatoři učíme rádi a že nás to v našich profesních i osobních životech obohatilo. Za pedagogy Matičního gymnázia Ostrava Jana Trčková, pedagog českého jazyka a základů společenských věd

16:00

16:10

16:30

16:45

Je pro mne radostí podílet se na rozvíjení uměleckých schopností mladé generace ve škole, která úspěšně navazuje na neobyčejně bohatou uměleckopedagogickou tradici formovanou v minulosti i dnes opravdovými uměleckými osobnostmi. Jan Šrubař, dirigent, pedagog pěveckého oddělení

Výuka probíhá i mimo vyučování, na chodbě či v bufetu ve formě dlouhých diskusí o skladatelích či interpretech. Ale takový je asi osud skutečného umělce: Pokud tomu chce zasvětit celý život, musí žít uměním celým svým duchem, srdcem, osobností… vždy a všude! Jozef Katrák, pedagog hry partitur, generálbasu, improvizace a základů dirigování 60 LET

J A N Á Č K O V A K O N Z E R V AT O Ř A G Y M N Á Z I U M V   O S T R A V Ě

21

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě 60 let časopis  

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě

Advertisement