Page 19

Životních dramat a uzlů je jistě v historii konzervatoře nemálo. Hledání sebe, umělecké pravdivosti a autentičnosti – a zároveň boj s „hmotou“ – jak vyjádřit rukama, hlasem, tělem, na nástroj svou duši… Každý pedagog ví, o jaký křehký a zároveň komplikovaný proces se jedná. Tak leťte, motýli. Mnoho štěstí… Irena Szurmanová, pedagog hudební teorie

14:45

14:50 Přeji JKO, aby na žádný důchod nemyslela a připravovala studenty všech uměleckých oborů neustále dál a dál. Bez ohledu na rozpočty. Protože bez vzdělaných umělců tato společnost zahyne. Josef Novák-Wajda, pedagog hudebně dramatického oddělení

Zajímavé a šikovné studenty samozřejmě najdeme na každé škole, ale kdybych to měl vyjádřit tak nějak chemicky, tak koncentrace skvělých lidí, kteří dělají naši školu výjimečnou, několikanásobně překračuje normální hodnoty. Petr Rašovský, pedagog chemie a biologie

60 LET

J A N Á Č K O V A K O N Z E R V AT O Ř A G Y M N Á Z I U M V   O S T R A V Ě

19

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě 60 let časopis  

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě

Advertisement