Page 16

ITINERÁŘ Studenti přicházejí a odcházejí. Škola je naučí sebekázni, pracovitosti a soustavnosti, překonávání obtíží a bolesti (neboť tanec občas i bolí). Mnozí jsou ve zvolené profesi úspěšní a uplatní se, jiní ne, ale své schopnosti a získané návyky využívají jinde. A to je důležité.

Ivan Hurych, vedoucí tanečního oddělení

12:00

12:45

12:15

12:50

Kdo četl Čapkovu Továrnu na absolutno, pochopí, proč na mne Janáčkův sál takto působí. I když se tam zrovna nic neděje, přetrvává tam jakýsi duch krásy, kterou tam slýcháváme. Tomáš Chmura, pedagog bicího oddělení Spojení umělecké a pedagogické činnosti mne nesmírně obohatilo. Tím spíše, že mezi studenty i kolegy panuje příjemná tvůrčí atmosféra, všichni jsou nadšeni svým oborem a prožívají ho s láskou. Janka Hoštáková-Drahovzalová, pedagog zpěvu

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě 60 let časopis  

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě