Page 1

Nyt campusmiljø / 2017

Professionshøjskolen Metropol


Fra mange m2 til kloge m2 En ny bygning og en ombygning af det eksisterende uddannelses- og læringsmiljø i Sigurdsgade styrker professionshøjskolens campuskarakter og samspil med byen. Projektet tog afsæt i Professionshøjskolen Metropols campusstrategi, som har til formål

at forvandle ’mange m² til kloge m²’. Strategien skaber sammenhæng mellem Metropols mange professionsuddannelser og har særligt fokus på udvikling af nye samarbejder og øget synlighed - både inden for den enkelte uddannelse og mellem uddannelserne og lokalområdet.

–3–


Funktioner og rum Kort efter projektstart blev KANT’s ydelser udvidet til at omfatte alle projektfaser. Derfor analyserede vi, i tæt samarbejde med bygherre, det foreliggende projekt, hvorefter alle projektets funktionelle sammenhænge blev udfordret og efterprøvet. Bagefter udviklede vi i samarbejde med brugerne et detal-

jeret byggeprogram, som blev brugt som et gennemgående værktøj til kvalitetssikring i alle projekteringsfaser. Resultatet blev, at vi fik højnet det eksisterende studiemiljø og skabt plads til 900 nye studerende på Ernærings- og Sundhedsuddannelserne.

–4–


/ Eksisterende forhold Professionshøjskolen Metropol, 2013

/EKSISTERENDE FORHOLD Professionshøjskolen Metropol, situation 2013

–5–


/ Udfordring Afskåret fra uderum og ingen opkobling til nærområdet.

/UDFORDRING •

Manglende åbenhed til omkringliggende uderum • Manglende opkobling på nærområdet

–6–


/ Løsning Kantinerummet binder campusgårdrummet og Sigurdsgade sammen.

/LØSNING • Kantinerummet binder campus gårdrummet og Sigurdsgade sammen

–7–


/ Løsning Nye zoner i gaderummet i Sigurdsgade

/LØSNING •

Zonering af gaderummet i Sigurdsgade

–8–


/ Resultat Professionshøjskolen Metropol 2017

/FINAL SOLUTION Professionshøjskolen Metropol, situation 2017

–9–


Fra småindustri til campus Professionshøjskolen Metropol i Sigurdsgade ligger i et blandet byområde med en lidt rå og upoleret karakter. Den karakter er ført over i de nye facader i cortenstål. Det rå stål beklæder den nye bygning, trækker sig i et bånd forbi hovedindgangen i en eksisterende bygning og op på den nye tagetage på den gamle, bevaringsværdige bygning.

Facaden er specialudviklet og består af perforerede plader med lys bagved. Foran glaspartier fungerer facadepladen som skodder, der kan justere dagslysindtaget. Professionshøjskolens lysende facade markerer den nu i gadebilledet - og i bydelens bevidsthed.

– 12 –


– 13 –


– 15 –


– 18 –


– 19 –


Ny læringsmetropol i bevaringsværdig ramme Ankomsten er gjort mere synlig, og Metropols store undervisningskøkken er flyttet til den nye bygnings stueetage, hvor det fungerer som udstillingsvindue for uddannelserne. Gårdrummet rummer køkkenhaver og kobler aktiviteterne til lokalmiljøet.

Den eksisterende bygning F er en karakterfuld telgstensbygning med en markant facadeornamentik i form af koniske rør støbt i beton. Den nye tagetage kobler campus sammen via det rå facademateriale. Denne ekstra etage indeholder nye undervisningslokaler.

– 20 –


Læring i praksis Fremtidens Professionshøjskole Metropol består af en række faglige miljøer fordelt sådan, at der opstår flest mulige fællesarealer i de fysiske overgange mellem de enkelte uddannelser. Den nye bygning, bygning B, rummer ernæringsuddannelserne med teknisk krævende undervisningsfaciliteter og kompetencefællesskaber. Kompetencefællesskaberne er en nytænkning

af laboratorie-, forsknings- og undervisningsfaciliteterne, som understøtter synergier på tværs af fagene. ‘Praksishuset’ for bl.a. fysioterapeuter og sygeplejersker har en tværfaglig funktion, som samler uddannelserne omkring træningsfaciliteter med simulationsrum og åbne konsultationsfaciliteter, hvor de studerende for første gang møder borgeren.

– 25 –


– 26 –


– 30 –


– 31 –


– 35 –


Projektdata År

2013-2017

Beliggenhed

Sigurdsgade 26, København N

Bygherre

Professionshøjskolen Metropol

Areal

Nybygning: 3.300 m2, ombygning: 8.300 m2

Byggesum

150 mio. kr.

Honorar

16 mio kr.

Ydelse

Totalrådgivning: Programmering, skitsering, brugerinddragelse, projekteringsledelse i alle faser, IKT-ledelse, fagtilsyn og byggeledelse.

Ingeniør

OBH Gruppen A/S

Landskab:

Active City Transformation (ACT)

Entreprenør

Elindco Byggefirma A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

– 36 –


Ryesgade 19C, 2.sal 2200 København N

Fotografer: Hampus Berndtson, Tom Jersøe, Marco D’Ambrogio

Professionshøjskolen Metropol  
Advertisement