Page 1

JournŽe dŽcouverte

JournŽe dŽcouverte

JournŽe dŽcouverte

de 15h00 ˆ 18h00

de 15h00 ˆ 18h00

de 15h00 ˆ 18h00

dimanche 16 janvier 2011

dimanche 16 janvier 2011

dimanche 16 janvier 2011

JournŽe dŽcouverte dimanche 16 janvier 2011 de 15h00 ˆ 18h00

au monastre bouddhiste zen KANSHOJI

au monastre bouddhiste zen KANSHOJI

au monastre bouddhiste zen KANSHOJI

au monastre bouddhiste zen KANSHOJI

JournŽe dŽcouverte

JournŽe dŽcouverte

JournŽe dŽcouverte

JournŽe dŽcouverte

de 15h00 ˆ 18h00

de 15h00 ˆ 18h00

de 15h00 ˆ 18h00

de 15h00 ˆ 18h00

La Barde - 24450 La Coquille 05 53 52 06 35 www.kanshoji.org

dimanche 16 janvier 2011

au monastre bouddhiste zen KANSHOJI La Barde - 24450 La Coquille 05 53 52 06 35 www.kanshoji.org

La Barde - 24450 La Coquille 05 53 52 06 35 www.kanshoji.org

dimanche 16 janvier 2011

au monastre bouddhiste zen KANSHOJI La Barde - 24450 La Coquille 05 53 52 06 35 www.kanshoji.org

La Barde - 24450 La Coquille 05 53 52 06 35 www.kanshoji.org

dimanche 16 janvier 2011

au monastre bouddhiste zen KANSHOJI La Barde - 24450 La Coquille 05 53 52 06 35 www.kanshoji.org

La Barde - 24450 La Coquille 05 53 52 06 35 www.kanshoji.org

dimanche 16 janvier 2011

au monastre bouddhiste zen KANSHOJI La Barde - 24450 La Coquille 05 53 52 06 35 www.kanshoji.org


Programme

Programme

Programme

Programme

15h00 ThŽ

15h00 ThŽ

15h00 ThŽ

15h00 ThŽ

15h30 Film

15h30 Film

15h30 Film

15h30 Film

16h00 PrŽsentation du bouddhisme Zen Soto

16h00 PrŽsentation du bouddhisme Zen Soto

16h00 PrŽsentation du bouddhisme Zen Soto

16h00 PrŽsentation du bouddhisme Zen Soto

17h00 Initiation ˆ la mŽditation Zen suivie de Questions - RŽponses

17h00 Initiation ˆ la mŽditation Zen suivie de Questions - RŽponses

17h00 Initiation ˆ la mŽditation Zen suivie de Questions - RŽponses

17h00 Initiation ˆ la mŽditation Zen suivie de Questions - RŽponses

Programme

Programme

Programme

Programme

15h00 ThŽ

15h00 ThŽ

15h00 ThŽ

15h00 ThŽ

15h30 Film

15h30 Film

15h30 Film

15h30 Film

16h00 PrŽsentation du bouddhisme Zen Soto

16h00 PrŽsentation du bouddhisme Zen Soto

16h00 PrŽsentation du bouddhisme Zen Soto

16h00 PrŽsentation du bouddhisme Zen Soto

17h00 Initiation ˆ la mŽditation Zen suivie de Questions - RŽponses

17h00 Initiation ˆ la mŽditation Zen suivie de Questions - RŽponses

17h00 Initiation ˆ la mŽditation Zen suivie de Questions - RŽponses

17h00 Initiation ˆ la mŽditation Zen suivie de Questions - RŽponses

Journée découverte de Janvier 2011  

initiation au zazen, découverte de la vie des moines zen

Journée découverte de Janvier 2011  

initiation au zazen, découverte de la vie des moines zen