Page 5

VISIO Kansakunnan aarteet kaikille.

TOIMINTA-AJATUS Kansalliskirjasto turvaa kansallisen julkaistun kulttuuriperinnön saatavuuden yhteiskunnassa. Kansalliskirjasto välittää ja tuottaa tietosisältöjä tutkimukselle, opiskelulle, kansalaisille ja yhteiskunnalle sekä kehittää palveluja yhteistyössä kirjastoverkon ja tietoyhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

ARVOT Veikko Somerpuro © Kansalliskirjasto

• Olemme ammattitaitoisia ja kehitymme. • Teemme yhdessä. • Toimimme avoimesti ja luotettavasti. • Kulttuuriperintömme on aina läsnä. • Edistämme tiedon saatavuutta.

K A N S A L L I S K I R JA S TO V UO S I K ER TO M US 2 0 14

5

Profile for Kansalliskirjasto - National Library of Finland

Kansalliskirjaston vuosikertomus 2014  

Kansalliskirjaston vuosikertomus 2014  

Advertisement