Page 41

Kansallinen vuorovaikutus ja yhteistyö 2014 YHTEISÖT JA ELIMET • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •

Aalto-yliopisto, Graafinen suunnittelu Aalto-yliopisto, pienyrityskeskus, ARTS Aalto-yliopisto, SeCo-tutkimusryhmä Aalto-yliopisto, perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos, käytettävyystutkimus AMKIT-konsortio Arkistolaitos Avoin GLAM Brages Pressarkiv BTJ Finland Oy Celia – Näkövammaisten kirjasto CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Demola Erikoiskirjastojen neuvosto Esan Kirjapaino Oy Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus FinnOA-ryhmä Gramex ry HAKA-luottamusverkosto Helsingin kaupunginkirjasto, yleisten kirjastojen keskuskirjasto Helsingin Sanomain Säätiö Helsingin yliopisto – humanistinen tiedekunta – keskustakampus; tiedekunnat ja laitokset – erillisten laitosten talousvastaavat – local advisor network – keskusarkisto – kvestuuri – nykytieteen laitos, kieliteknologia – tietojenkäsittelytieteen laitos – tietotekniikkakeskus – tila- ja kiinteistökeskus Helsingin yliopiston kirjasto Informaatiotutkimuksen yhdistys ry JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI Kansallinen kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä

Kulttuuritoiminnan yhteistyö • Kansallisarkisto • Kansallismuseo • KDK, Kansallinen digitaalinen kirjasto, seurantaryhmä, ohjausryhmä, saatavuusjaos, pitkäaikaissäilytysjaos, tekninen asiantuntijaryhmä, asiantuntijaryhmät, Metatietoryhmä • Kirjasto-, arkisto- ja museoalan juridiikkaryhmä • Kirjastot, yliopisto-, ammattikorkeakoulu-, yleiset ja erikoiskirjastot • Kirjastot.fi -ohjausryhmä • Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä • Kirjavälitys Oy • Koneen Säätiö • Kopiosto • KSF-Media Oy • Kuvasto ry • Linnea2 -konsortion ohjausryhmä, työryhmät ja asiantuntijaryhmät • Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) • Maanmittauslaitos • Mehiläinen Työelämäpalvelut • Mikkelin kaupunki • Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmä ja työryhmät • Miktech Oy • Otavamedia • Sanasto ry • Sanastokeskus TSK ry • Sibelius-Seura r.y. • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomen Kirjastoseura • Suomen kirjataiteen säätiö • Suomen museoliitto • Suomen standardisoimisliitto SFS ry. • Suomen tieteellinen kirjastoseura • Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) • Talle ry • Tampereen yliopisto, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

• • • • • • • • •

Teosto Valtioneuvoston kanslia Vapaakappalekirjastot (kaikki) Varastokirjasto Viestinnän keskusliitto Viestilehdet Oy Yleisradio Oy (YLE) Yleisten kirjastojen neuvosto Yliopistokirjastojen neuvosto

• Ainolasäätiö • Espoon Kirjansitojat ry • Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian oppiaine • Kansallisarkisto • Lastenkirjainstituutti • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomen Aforismi Yhdistys ry • Suomen Filosofinen Yhdistys ry • Suomen kansallismuseo • Suomen kirjataiteen komitea • Von Wright- ja Wittgenstein -arkisto

K A N S A L L I S K I R JA S TO V UO S I K ER TO M US 2 0 14

41

Profile for Kansalliskirjasto - National Library of Finland

Kansalliskirjaston vuosikertomus 2014  

Kansalliskirjaston vuosikertomus 2014  

Advertisement