Page 32

Carl Ludwig Engelin suunnitteleman Kansalliskirjaston päärakennuksen peruskorjaus alkoi kesällä 2013. Peruskorjauksessa uusitaan talotekniikka sekä parannetaan esteettömyyttä ja kirjastotilojen toimivuutta. Korjaustyötä leimaa konservointitöiden suuri määrä ja suunnitteluratkaisujen työstäminen mallitöiden avulla yhteistyössä Museoviraston ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Kirjaston suuret lukusalit on saatu konservoitua ja puulattioiden asennus käynnistettyä. Suuri osa maamme konservaattoreista ja alan osaamisesta on tällä hetkellä kirjastohankkeessa mukana. Uuden vaateaulan louhintatyöt kellaritasolla ovat loppusuoralla ja talotekniikan työt kiireisimmässä vaiheessa. Kansalliskirjaston oma sisäinen koordinointiryhmä viimeistelee rakennuksen tulevaa palvelukonseptia, pohtii uudistettavia kalusteita ja kokonaan uudistettavaa laitekantaa. Peruskorjaus saadaan valmiiksi loppusyksyllä 2015 ja kirjasto aukeaa yleisölle alkuvuodesta 2016. Siihen asti kirjasto palvelee osoitteessa Fabianinkatu 35. Kiinteistö on Helsingin yliopiston rahastojen omistuksessa. Rakennuttamisesta vastaa Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskus. Kohteen pääsuunnittelija on Pauno Narjus/ LPR-arkkitehdit Oy ja projektin johtourakoitsijana toimii NCC Rakennus Oy. Hankkeen kustannusarvio on 19 miljoonaa euroa (alv 0).

32

KA NS ALLIS K IRJA S TO VUO SIKE RTO MUS 2 014

Kansalliskirjasto/Tiina Järvilehto

Kirjastorakennuksen peruskorjaus jatkuu

Profile for Kansalliskirjasto - National Library of Finland

Kansalliskirjaston vuosikertomus 2014  

Kansalliskirjaston vuosikertomus 2014  

Advertisement