Page 18

Sidosryhmät ja yhteiskuntasuhteet Kansainvälisyys on merkittävä osa Kansalliskirjaston toiminnan ja palveluiden kehittämistä ja edellytys kirjaston strategisten tavoitteiden saavuttamiselle. Kirjaston asiantuntijat ovat näkyvästi vaikuttavamassa eri yhteistyöryhmien ja kehittäjäyhteisöjen toiminnassa. Kansallista yhteistyötä tehdään mm. kirjastoverkon ja muiden muistiorganisaatioiden kanssa. Tutkimusyhteistyön kautta edistetään kirjastoon, sen palveluihin ja suomalaiseen kulttuuriperintöaineistoon liittyvää tutkimusta. Varainhankinta ja kirjaston ystävätoiminta tukevat Kansalliskirjaston työtä ja kokoelmia ja rakentavat kirjastolle uusia kumppanuuksia.

Kansainvälinen yhteistyö Kansalliskirjastot ovat tehokkaasti verkostoituneita sekä maailmanlaajuisesti (CDNL) että Euroopan laajuisesti (CENL). Suomen kansalliskirjasto on järjestöissä aktiivisesti mukana, ja Kansalliskirjaston johtaja Kai Ekholm valittiin CDNL:n puheenjohtajaksi kaudelle 2014–2016. Euroopan tieteellisten kirjastojen säätiö LIBER on foorumi, jossa on mahdollista esitellä Suomen kirjastopalveluiden kehittämishankkeita ja niiden tuloksia eurooppalaisille kollegoille. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden johtaja Kristiina Hormia-Poutanen valittiin LIBER:in puheenjohtajaksi kaudelle 2014–2016. Kansalliskirjasto ja Helsingin yliopiston kirjasto isännöivät LIBER-konferenssia Helsingissä kesällä 2016. Konferenssin suunnittelutyöt käynnistettiin syksyllä. Kansalliskirjasto on edustettuna kirjastoseurojen kansainvälisen järjestön IFLA:n kuudessa eri jaoksessa. Kirjaston edustaja toimii IFLA:n sanomalehtijaoksen puheenjohtajana. MSEG (Member States Expert Group on Digitisation and Digital Preservation) on komission vetämä digitoinnin ja pitkäaikaissäilytyksen korkean tason asiantuntijaryhmä,

18

KA NS ALLIS K IRJA S TO VUO SIKE RTO MUS 2 014

jossa Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus on Suomen toinen asiantuntijajäsen. Europeana on yhteishanke, jossa kehitetään Euroopan laajuista portaalia kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistojen saatavuuden ja tunnettuuden lisäämiseksi. Kansalliskirjasto välittää kansallista digitoitua aineistoa Europeanaan sekä World Digital Libraryyn. Kansalliskirjasto on aktiivinen toimija kansainvälisissä avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisöissä ja metadatakehittämisessä. Kirjasto toimii myös tilastoinnin sekä digitoinnin kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ja on mukana edistämässä kirjastojen ja muiden muistiorganisaatioiden tekijänoikeusasioita. Kansainvälisen yhteistyön ja vaikuttamisen tavoitteena on varmistaa kirjastoverkon ja suomalaisten muistiorganisaatioiden ratkaisujen kansainvälinen yhteismitallisuus. Vuodesta 2012 alkaen Kansalliskirjasto on ollut mukana Scandinavian Library Quarterly -lehden toimituskunnassa. Vuodesta 1968 ilmestynyt pohjoismaista kirjastoalaa käsittelevä aikakauslehti on myös pohjoismaisten tieteellisten kirjastojen ääni kansainvälisellä kirjastokentällä.

Avoimeen julkaisemiseen keskittynyt kansainvälinen Open Repositories -konferenssi pidettiin kesäkuun alussa Helsingissä. Konferenssiin osallistui 470 asiantuntijaa eri puolilta maailmaa. Viiden päivänä aikana osallistujille tarjottiin 160 esitystä, paneelia tai työpajaa. Konferenssi sai erittäin paljon kiitosta kansainväliseltä yleisöltä.

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden johtaja Kristiina Hormia-Poutanen valittiin Euroopan tieteellisten kirjastojen liiton (LIBER) puheenjohtajaksi.

Profile for Kansalliskirjasto - National Library of Finland

Kansalliskirjaston vuosikertomus 2014  

Kansalliskirjaston vuosikertomus 2014  

Advertisement