Page 12

22

akti 3/2013

akti 3/2013

Arkistolöytöjä

Kertomus jatkuu: ”Helmikuun 23:ntena talonpoika Henrik

Palstalla esitellään arkistojen kätköistä löytyneitä kuriositeetteja.

vat lääkärin mukaan hoitoa. Lisäksi haavoittuneet ja sivulliset

Matinpojan vaimo oli saanut syvän haavan sian hampaista. Myös satamavartiossa palvelevan M Shkiperin 10-vuotias poika oli joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Kaikki uhrit tarvitsiovat kertoneet, että eläimen kärsä oli vaahdossa.” Karjun omistaja tappoi vihaisen oloisen eläimen 24. helmi-

Hullun sian uhrit

kuuta. Kauppiasta kiellettiin myymästä kyseisen sian lihaa.

Arkistouralla Arkistouralla-palstalla eri organisaatioissa työskentelevät arkistoalan ammattilaiset kertovat urastaan ja työstään. Tällä kertaa Aktin kysymykset sai vastattavakseen Rajavartiolaitoksen arkistonhoitaja Tarja Leino.

23

Mitä kaikkea olet urallasi tehnyt? Määräaikaiset työsuhteet olivat valtion virastojen ja yhdistysten vanhojen arkistojen järjestämistä ja pienimuotoista arkistonmuodostussuunnitelmien tekoa.  Ensimmäisen vakituisen viran sain Rajavartiolaitoksen esikunnasta vuonna 1997 ja sillä tiellä olen edelleen. Työ on 16 vuodessa muuttunut hyvin paljon ja uutta opittavaa riittää koko ajan. Rajavartiolaitoksessa otettiin vuonna 2011 käyttöön sisäasiainhallinnon asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä ASDO ja sen jalkauttaminen organisaatioon on vaatinut paljon työtä ja vaatii jatkossakin.

kenraalima-

”Haminan maistraattiin olen ilmoit-

juri Anihev kirjoitti vuonna 1828 kenraali-

tanut, että tapettu eläin on poltettava

kuvernööri Arseni Zakrevskille kaupunkia

linnoituksen ulkopuolella. Sen lisäksi

Onko nykyinen työsi Rajavartiolaitoksessa salai-

kuohuttaneesta

Haminan

komendantti,

tapahtumasta:

Tarja Leinon kotialbumi

kauppias

kaupunkilaisten on pidettävä sikoja pi-

suuksien säilyttämistä?

Nikita Shukovin hullu sika oli purrut eräi-

hoillaan eikä niitä saa päästää kaduille

Osittain on, koska meillä on melkwo paljon salassa pidettäviä

tä siviili- ja sotilashenkilöitä. Tämän vuoksi

vaeltamaan. Luovutan kauppias Shu-

asiakirjoja. Suojaustasojen II ja I salassa pidettäville on omat vas-

olisi kauppias asetettava syytteeseen. Näin

kovin asian Teidän ylhäisyytenne käsit-

tuuhenkilönsä, jotka ovat sotilaita. Itse paimennan suojaustasojen

komendantti raportoi:

telyyn, ja mainitsen samalla, että soti-

IV ja III asiakirjoja. Paperiasiakirjat on helppo lukita kaappiin, mutta

laan haava on melkein parantunut.”

sähköinen toimintaympäristö on tuonut taas uusia haasteita.

nius ilmoitti minulle, että 25.2. hänet oli kut-

Näin raportoi kenraali Anihev Zakrevs-

Muutitte viime vuonna uusiin tiloihin Helsingin

suttu auttamaan sian puremaa naista. Ta-

kille 4. maaliskuuta. Asiakirja on säi-

Sörnäisiin. Muuttiko muutto toimintaa?

pahtumapaikkana oli katu tykistökasarmia

lynyt jälkipolville kenraalikuvernöörin

Muutimme elokuussa 2012 vanhasta kauniista talosta Johannek-

vastapäätä. Uhri sai vakavan reisihaavan.

kanslian arkistossa. Sen voi tilata sig-

sen kirkon luota Kalasatamaan Tilastokeskuksen rakennukseen.

Jalkaväen rykmentin sotilas Stepan Luni-

numilla KKK 179/1828.

Vanhaan taloon ei enää palata, vaan etsitään pysyvää toimitilaa

”Haminan sotilassairaalan lääkäri Lemo-

edullisemmasta paikasta. Muutto oli aikamoinen ponnistus, kun

nia puri sama sika 24.2. Haava oli 2 tuumaa

se vielä osui samalle kesälle asian- ja dokumentinhallintajärjestel-

pitkä ja puoli tuumaa syvä. Hänen talvihousunsa ja alusvaatteensa olivat repeytyneet. Tällä hetkellä hän on sotilassairaalassa.”

teksti: PERTTI VUORINEN, tutkija ja VICTOR KAKKO, arkistoapulainen, Kansallisarkisto

män laajennetun käyttöönoton kanssa. Sinänsä muutto ei muuttanut toimintaa. Onko yhteistyö arkistolaitoksen kanssa sujunut hyvin? Arkistolaitoksen kanssa on aina ollut helppo tehdä yhteistyötä.

Käsitätkö Palstalla arkistolaitoksen asiantuntijat avaavat alan termistöä.

Tarkkuuden saavuttamiseksi vaakunaselityksessä käytetään

Olin aikanaan kolme kuukautta Kansallisarkistossa ylemmän ar-

osittain heraldista oppisanastoa. Eräs erikoispiirre on, että kil-

kistotutkinnon harjoittelijana ja tutustuin moniin sen työntekijöi-

ven oikea ja vasen määräytyvät sen kantajan näkökulmasta eli päinvastoin kuin tavallisessa kielenkäytössä. Vaakunaselitys kertoo, miten kilpi on mahdollisesti jaettu, mitkä vaakunan värit ovat ja mitä tunnuksia siinä on. Vanhat, käytöstä jo poistuneet esineet tuottavat välillä vaikeuksia, ellei niitä ole

Salaisuuksia säilyttämässä

Vaakunaselitys

selitetty. Onko esimerkiksi Porvoon kaupungin keskiaikaises-

Miten päädyit arkistoalan ammattilaiseksi?

sa sinetissä C-kirjain (castrum = linna) vai tulusrauta? Tutkijat

Kiinnostuin jo lukiossa historiasta ja pääsin sitten opiskelemaan

Heraldinen lautakunta on asiantuntijaelin, joka valmis-

kallistuvat yleensä ensimmäisen vaihtoehdon puolelle, mutta

historiaa Tampereen yliopistoon. Eniten kiinnosti antiikin historia

telee Kansallisarkiston lausuntoja vaakunoista, veneily-yhdis-

varmuudella emme tiedä.

ja olinkin useita kertoja Roomassa Villa Lantessa kursseilla ja tutkimusryhmässä.

tysten perälipuista, sineteistä ja muista julkisista heraldisista tunnuksista. Lautakunta tarkistaa, että tunnukset on suunniteltu

Myös nykyajan vaakunoissa käytetään toisinaan tunnuskuvioi-

heraldisten sääntöjen mukaan ja vahvistaa samalla vaakunase-

ta, joiden merkitys ei selviä muutoin kuin sanallisen selityksen

Opintojen loppuvaiheessa kävin arkistoalan peruskurssin. Se ei

lityksen. Mikä on tämän selityksen merkitys?

avulla. Koska heraldiikassa vaaditaan sanallinen selitys, joutuu

sinänsä vielä herättänyt kiinnostusta, mutta osittain sen ansiosta

vaakunan suunnittelija laatimaan vaakunan siten, että se voi-

pääsin kesäksi korkeakouluharjoittelijaksi Hämeenlinnan maakun-

daan ilmaista myös sanoin.

ta-arkistoon. Valmistuttuani pääsin arkiston järjestäjäksi Suomen

Vaakunaselitys on sanallinen selostus vaakunan sisällöstä. Vaa-

Kaupunkiliittoon, ja sen jälkeen arkistoalan määräaikaisuudet seu-

kunan oikeellisuuden perusta on itse asiassa vaakunaselitys, ei

rasivat toisiaan.

kuva. Selityksen on oltava niin selkeä, että taiteilija pystyy pelkästään sen perusteella piirtämään vaakunan täysin oikein.

Teksti: John Strömberg, erikoistutkija, Kansallisarkisto

hin, joiden kanssa olen vieläkin tekemisissä työasioissa ja myös vapaa-ajalla, esimerkiksi Arkistoyhdistyksen toiminnassa. Viimeksi tapasin Kansallisarkiston väkeä Arkistoyhdistyksen mainiolla Madridin opintomatkalla.

Profile for Kansallisarkisto

Akti 3/2013  

Arkistolaitoksen asiakaslehti

Akti 3/2013  

Arkistolaitoksen asiakaslehti

Advertisement