Page 1

t e n i s a g a m s År O& MAGASINET KAN SÆRNUMMER AF

KLUB, MILJØ & SIKKERHED

UDDANNELSE

EVENTS

DM

KAJAK

BØRN & UNGE

En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

www.kano-kajak.dk

2017

ELITE & LANDSHOLD


Kano & Kajak Butikken Besøg Danmarks største kajakbutik Kæmpe udvalg i udstyr og hundredvis af både

Butikken, der hjælper dig på vandet :-) kajak.dk Find butikken:

Kano & Kajak Butikken Generatorvej 39 2860 Søborg Tlf 3990 8989

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag kl. 10.00 - 16.00


INDHOLD xxxx

Forord .......................................................................................................4

KLUB, MILJØ OG SIKKERHED DKF’s bestyrelse ..................................................................................06 DKF´s strategi ....................................................................................... 07 DKF’s kontor .........................................................................................08 Medlemsfordele ....................................................................................10 Bliv partner med DKF ........................................................................... 11 Gjensidige og DKF holdt kick-off møder om forsikringsfordele...... 12 Ny webshop ..........................................................................................16 Finansiering af nyt klubhus ................................................................18 Puljemidler: En gave fra DKF-klubber til DKF-klubber ..................20 Hvem bruger havet (og søer) mest? .................................................23 Sådan arbejder klubberne .................................................................. 24 Nye muligheder for klubberne ..........................................................26 Kajakklubben Esrum Sø vandt Grøn Klub Pris 2016 ......................28 Hændelser 2016 ..................................................................................30 Fra sikkerhed til tryghed ...................................................................... 31 6 spørgsmål og svar om sikkerhed ................................................... 32 Forsikringer ...........................................................................................33 DKF’s medier ........................................................................................34

EVENTS Terminsliste 2017..................................................................................53 Tour de Gudenaa fejrer 50 års jubilæum .........................................58 DanSprint Maraton Cup.......................................................................58 Surfkajak Cup .......................................................................................59 Arrangementsomtaler 2017 ...............................................................60

DM Årets danmarksmesterskaber .............................................................74 DM kajakpolo ....................................................................................... 76

BØRN OG UNGE Børn i klubben koster penge... eller kan man ringe til DKF? ........ 78 PoloCamp i Glamsbjerg ......................................................................80 Børneaktiviteter 2017 ...........................................................................81 Mange klubber ønsker sig børn... og andre gør noget ved det ......82 Tilbud til talenter ..................................................................................86 Case: Aske vil gerne på landsholdet .................................................88

ELITE OG LANDSHOLD UDDANNELSE Spørgsmål og svar om kurser ............................................................36 Uddannelse for alle ............................................................................. 37 Dine færdigheder som roer ................................................................38 Dine færdigheder som instruktør .......................................................39 Turkajak og kapkajak – kurser og prøver ..........................................40 Havkajak – kurser og prøver .............................................................. 42 Kajakuddannelse for alle ....................................................................45 Turkano – kurser og prøver ................................................................46 Stand Up Paddle ................................................................................. 47 Kurser på land ......................................................................................48 Kurser i klubben ...................................................................................50 Bliv DKF kursusudbyder .....................................................................52

DKF’s Eliteteam – sprint og maraton ................................................90 År 0: Nedtælling mod OL i Tokyo er i gang ......................................91 OL-satningsbåde .................................................................................92 Sprint sæsonplan og strategier .........................................................94 Sprint U23-landsholdet 2017 ............................................................96 Sprint U18-landsholdet 2017 .............................................................98 Sprint U16-landsholdet 2017 ........................................................... 100 Maratonlandshold 2017 .................................................................... 103 Kajakpolo: Landshold 2017 .............................................................. 104 Paracanoelandsholdet 2017 ............................................................ 106

Årsmagasin | 2017

03


FORORD Årsmagasinet 2017

SÆRNUMMER AF

KLUB, MILJØ & SIKKERHED

UDDANNELSE

MAGASINET KANO

EVENTS

DM

& KAJAK

BØRN & UNGE

Det nye år 2017

ELITE & LANDSHOLD

En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

www.kano-kajak.dk

Magasinet Kano & Kajak særudgave Årsmagasin 2017

I dag er første dag i fremtiden. Har vi en plan eller ser vi bare, hvad der sker?

Udgiver Dansk Kano og Kajak Forbund Idrættens Hus 2605 Brøndby Telefon 4326 2094 Fax 4326 2095 dkf@kano-kajak.dk www.kano-kajak.dk

DKF, en stor organisation med 22.000 medlemmer, der udøver mange forskellige former for kano- og kajakaktiviteter. Som nyudnævnt ”verdensklasse” forbund, har vi selvfølgelig en plan. Vores strategi hedder 2015-2020. Et meget flot, kortfattet og overskueligt dokument. Og det er ikke bare et dokument. Bestyrelsen og medarbejdere arbejder efter den. På næste og de øvrige farvede sider her i Årsmagasinet, kan du se, hvor langt vi allerede er nået. Hele strategien findes under ”om DKF” på kano-kajak.org.

Magasinet udgives årligt af Dansk Kano og Kajak Forbund til medlemsforeninger, medlemmer, annoncører, sponsorer og andre samarbejdspartnere og interessenter.

Det virkelige arbejde, og der hvor resultaterne viser sig, er i klubberne og på skoler/ institutioner. Den del af vores sport som omhandler konkurrence, synes jeg, at vi magter rigtig godt, med gode og givtige samarbejder imellem klubber og imellem klubber og forbund. For eksempel er der nu god gang i Danmarks Rostadion på Bagsværd sø. Det vil være med til at sikre vores fremtid inden for elitesporten.

Redaktion Ole Tikjøb (ansvarshavende redaktør) Christian Jacobsen (faglig redaktør) Lisbet Praëm (redaktør) Lars Bo Nielsen (redaktør) DKF’s sekretariat (tekst)

Men en klub opleves ofte både fra medlemmerne og fra bestyrelsernes side at være ”sin egen lille verden”. Dette gælder nok særlig de mange klubber, der ikke har konkurrenceroning. Er klubben ude til konkurencer med andre klubber, bliver man automatisk en del af et større fællesskab. De mange klubber med motions- og turroning oplever at være sig selv nok. Vi rider på en fin bølge, det er meget populært at ro kajak i disse år, så der er god medlemstilgang. Men hvad gør vi for at sikre, at fremtiden bliver god og bringer udvikling for disse klubber?

Fotografer i dette nummer Caroline Beijersten, Jan Nørgård, Jens Thybo, Malene Hjorth, Mie Handreck, Martin Strunge, Sanne Jensen, Jimmy Leen Friis, Søren Nielsen, Tue Olesen, Søren Aasmul, Steen Vestervang, Benny Grønholdt, Lisbet Karlsson, Christian Jacobsen, T. Storck, Finn Pape, Søren Aasmul, Das Büro og arkiv.

DKF ønsker at blive en stærkere og mere kompetent partner for klubberne. Vi søger at få et tættere forhold klubberne i mellem samt mellem klubberne og DKF. Vi løfter bedre i flok! Der er ingen grund til, at hver enkel klub skal opfinde den dybe tallerken, lad os bruge hinandens viden og erfaringer. Og hvordan gør vi så lige det? Ja lige nu har vi ikke de kloge svar, men kom gerne med input, vi arbejder på sagen!

Layout Mediegruppen Horsensvej 72A 7100 Vejle Tlf: 7584 1200 www.mediegruppen.net

På Klubsamlingen d. 24.-26. marts i Fredericia vil vi præsentere alle de mange kanoog kajaktyper, vi efterhånden har. Det er vigtigt, at vi udvikler os og er med til at implementere nye dicipliner, som vi kan se, der er efterspørgsel på. Fra forbundets side søger vi at følge med. Senest har vi uddannet nogle SUP (Stand Up Paddle) instruktører, som nu står klar til at uddanne endnu flere.

Annoncer Vendemus ApS Frederiksgade 45, Baghuset, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf. 7222 7080 kontak@vendemus.dk

Kano- og kajakaktiviteter er for langt de fleste af os en fritidsbeskæftigelse, men hvor er der mange spændende tilbud og muligheder i dette Årsmagasin. Brug det, deltag i kurser og vær med til at sikre din, din klubs og sportens udvikling!

Tryk og distribution Aller Tryk

Lav din egen strategi, for hvad du vil nå med din kano-kajak-sport i 2017. Det kan være 5 mål eller 10, lige meget, bare du synes, de er realistiske. Skriv dem ned, det er en skøn følelse ved årets slutning , hvis man kan konstatere, at man har nået, hvad man ville. Eller hvorfor nåede jeg det ikke, og hvad skal jeg i 2018.

Oplag 22.200 ISSN Tryk 09 00 84 38 Online 19 04 21 08

Fra DKF’s side håber vi, at 2017 bliver et aktivt, udfordrende og spændende år, der vil bidrage positivt til vores alle sammens udvikling og fremtid.

Årsmagasin

MG 8817

Bolette Fokdal 2. Næstformand


Der er m Klubsamlin ere på gen i Fred ericia

Klub, miljø og sikkerhed

200 klubber og 25.000 medlemmer i 2020 Klubber – 87% Medlemmer – 88%

Mål

– vi vil

Status pr. 1.1.2016

Klubudvikling og afprøvning af nye organisationsformer i 20% af klubberne Klubudvikling og nye organisationer – 20% Status pr. 31.12.2016

Årsmagasin | 2017

05


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

DKF’s bestyrelse Ole Tikjøb Formand

• DKF’s bestyrelse • DKF’s administration ift. direktør • DIF • Internationalt arbejde • Overordnede nationale organisationer (f.eks.Team Danmark og Sport Event Denmark) • Presse • Int. arrangementer • I/S Rostadion Bagsværd Sø • Fonden Danmarks Rostadion • Tour de Gudenaa

Lise SchmidtNielsen Bestyrelsesmedlem Udvikling & Aktivitet • Uddannelse, instruktør, IPP • Havkajak • Havkajaksamrådet • Kajakpoloudvikling • Kano samråd • Sikkerhed • Surfkajak • Stand Up Paddle (SUP) • Børne og unge aktiviteter

Peter Nyegaard Jensen Næstformand

• Stedfortræder for formanden på nationale og internationale områder • Kommunikation (magasin, hjemmeside, nyhedsbrev, direct e-mail) • DGI • DIF Vision 25 50 75 • Strategiproces/fastholdelse af strategi • Gudenåen samarbejdspartnere • White Water Viborg

Jeppe Jørgensen Bestyrelsesmedlem Klub, Facilitet & Miljø • Miljøprofilering • Miljønetværk • Friluftsrådet, herunder høringsoplæg • DIF i forhold til miljøarbejde • Samarbejde med andre brugergrupper • Klubudvikling • Havneudvikling

Bolette Fokdal 2. Næstformand

• Økonomi • DIF i forhold til økonomi • Handicapidræt bredde • Koordinering handicapidræt /paracanoe • Idræts Forum København • Fundraising • Sikkerhed • Senioridræt 60+

Lau Larsen Bestyrelsesmedlem Motion & Konkurrence • DM arrangementer • Stævneudvikling • Officialgruppe • Oceanracing – udvikling • Vejle Idrætshøjskole • Kajakpolo turnering • Forskellige målgrupper (masters, ungdom....)

Tom Fauerskou Bestyrelsesmedlem Elite & Landshold • Team Danmark • Elitecenter • Kraftcentre • Kajakpololandshold • Sprintlandshold • Maratonlandshold • ATK • Paracanoe elite/ paralympic • Træneruddannelse

På valg er: På Årsmødet den 26. marts 2017 er følgende på valg: • Peter Nyegaard Jensen • Jeppe Jørgensen • Lau Larsen De modtager alle tre genvalg. Medlemmer i DKF’s klubber kan stille op.

Bestyrelsens overordnede opgave er at føre tilsyn med, at årsmødets beslutninger gennemføres.

06

Årsmagasin | 2017


Klub, miljø og sikkerhed

DKF´s strategi

Årsmagasin | 2017

07


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

DKF’s kontor Christian Jacobsen Direktør Tlf: 4326 2099 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Forbundets daglige ledelse, politik, strategi, økonomi, personale, internationale opgaver, bestyrelsesarbejde, årsmøde, DIF-samarbejde.

Projektleder Bevæg dig for livet – kano/kajak Vasant Kotak Tlf.: 2992 2137 vk@kano-kajak.dk vasant.kotak@bevaegdigforlivet.dk

Ledelse af de involverede medarbejdere og frivillige. Opbygning af engagement og involvering af klubber mm. Kommunikation og rådgivning om samt udvikling og implementering af koncepter for: “rekruttering af nye kano og kajak udøvere”, “klubtuning”, og “kom i gang forløb” i forbindelse med Bevæg dig for livet – kano / kajak projektet.

Lisa Weidich Tlf.: 4326 2094 lisa.weidich@kano-kajak.dk

Telefon, post og mail på sekretariatet, vedligeholdelse af kontaktoplysninger, diverse registreringer og indberetninger. Sekretær for direktøren, administrativ aflastning af eliteteam og konsulenterne, samt diverse ad hoc opgaver.

Irene Lauridsen Udviklingskonsulent Tlf.: 4326 2093 / 6065 8692 il@kano-kajak.dk

Børne- og ungdomsaktiviteter – PaddleBattle Cup, sommerskoler, udlån af børnekajakker, ungdomstræf, instruktørpulje, PaddlePower og Paddle Play Miljøarbejde – miljøpolitiske sager, Grøn Klub Pris, landsdækkende miljønetværk, DIFs miljøforum, miljøseminar.

Lisbet Praëm Udviklingskonsulent Tlf.: 4326 2087 / 2960 4157 lp@kano-kajak.dk

Kommunikation. Vejledning og rådgivning om sikkerhed, jura, vedtægter, havkajak- og surfaktiviteter. Nye klubber og nye kursusudbydere.

Klubgruppe

Uddannelsesgruppe

08

Casper Licht Tlf.: 4326 2085 / 6140 1999 cl@kano-kajak.dk

Udvikling af DKF´s leder-, instruktør-, træner- og egenfærdighed-uddannelser. Dialog med de andre EPP-lande, vidensdeling og oversættelse af koncepter o.l. Rådgivning og udvikling af nye og eksisterende klubber og brugere. Uddannelse i alle kano- og kajaktyper. Rekruttering og udvikling af DKF’s instruktører og undervisere.

Kristian Nielsen Tlf.: 4326 2086 kristian.nielsen@kano-kajak.dk

Drive, vedligeholde og udvikle medlemssystemerne (IPP og magasin), webshop og kursusadministration. Arbejde med sportsadministration af blandt andet PaddleBattle, sommerskole og kajakpoloturnering.

Årsmagasin | 2017


Klub, miljø og sikkerhed

Administration Camilla Skorstengaard – hver onsdag Tlf.: 4326 2067 okonomi@kano-kajak.dk

Bogføring, regnskab og fakturering. Bemærk, at økonomiafdelingen arbejder deltids for DKF og har “kontortid” hver onsdag.

Lars Bo Nielsen Tlf.: 2123 8856 lars.bo@kano-kajak.dk

Presse & Magasinet Kano & Kajak. Bemærk, at Lars Bo arbejder deltids for DKF.

Klaus Kristiansen Tlf.: 3121 1961 klaus.kristiansen@kano-kajak.dk

Marketing & partnerskaber. Bemærk, at Klaus arbejder deltids for DKF.

DKF Klubsamling Dato: 24.-26. marts Sted: Best Western Hotel, Fredericia 24.-26. marts inviterer vi alle til at deltage i DKF Klubsamling. Vi har meget på programmet. • 24. marts fra kl. 16.00 Samling for børne- og ungdomstrænere • 24.-25. marts talent-samling for trænere og børn • 25. marts Workshops om klubtuning – følg med i vores nyhedsbreve, hvor vi fortæller mere om programmet • 26. marts – Årsmøde – læs mere i vores Nyhedsbrev

DKF besøg i klubben Er du forhindret i at deltage til Klubsamlingen, så kan du i stedet bestille et besøg fra DKF i sekretariatet. Vi kommer gerne hen i din klub til din dagsorden.

Årsmagasin | 2017

09


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

Medlemsfordele HUSK at du, hvis din klub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund, kan opnå en række rabatter hos forbundets samarbejdspartnere og sponsorer.

Hos Gjensidige Gjensidige aftale til privat (personer) Få unikke fordele og stærke dækninger med en Gjensidige og DKF forsikring. Fast forsikringssum for småbåde, kanoer og kajakker på DKK 45.000 (kan udvides). Kaskodækning, som dækker skader på kano/kajak, pagaj/paddel, redningsveste,tør- og våddragt, GPS udstyr eller kano tagbøjler. Kano og kajak og tilbehør må opbevares permanent i klublokaler. Læs mere om aftalen og dine fordele på: kano-kajak.org/fordele-gjensidige Tilskud til klubben, når medlemmerne tegner private forsikringer. Gjensidige aftale til klubber (erhvervsforsikring) Gjensidige har, i tæt samarbejde med DKF, lavet fire stærke forsikringspakker, som gør det nemt, enkelt og prisvenligt for din klub at være godt forsikret. Alle pakkerne indeholder unikke dækninger, der er særligt udviklet for at imødekomme DKF-klubbernes behov. Læs mere om aftalen og dine fordele på: kano-kajak.org/ fordele-gjensidige-klub-erhvervsforsikringer

Hos OK Støt DKF hver gang, du tanker Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Dansk Kano og Kajak Forbund med 6 øre hver gang, du tanker benzin eller diesel. Første gang du har tanket 500 liter, får Dansk Kano og Kajak Forbund en ekstra bonus på 250 kr. Det koster dig ikke ekstra – OK betaler hele beløbet. Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du også få det tilknyttet en sponsoraftale. Bestil et OK Benzinkort med sponsoraftale på: ok.dk/privat/bestil/benzinkort

indoor-outdoor

Hos Dansprint Dansprint er specialister i kapkajakker og producerer verdens bedste kano- og kajakergometer samt importerer og sælger nogle af verdens bedste kajakker og pagajer. Desuden tilbyder Dansprint et bredt sortiment af kvalitetsprodukter til dig, der dyrker sporten på eliteniveau, eller som har en aktiv fritid, der stiller store krav til dit udstyr.

Hos Holstebro Rejsecenter Holstebro Rejsecenter gør dine rejsespørgsmål til en plan uden økonomiske overraskelser – med positiv og personlig betjening. Holstebro Rejsecenters 13 mand store rejsehold har alle stor erfaring og er konstant online med branchens største og stærkeste leverandører. Kontakt Holstebro Rejsecenter på 9610 1051 eller mail på: ferie@holrc.dk – erhverv@holrc.dk eller grupperejser@holrc.dk

Hos Polar Som medlem af en DKF-klub får du altid 25% i rabat på vejledende udsalgspriser hos Polar. Find det eller de produkter på Polars hjemmeside www.polar.dk som du gerne vil bestille og send din bestilling til kkr@kano-kajak.dk, så sørger vi for bestillingen og for, at der bliver sendt en ordrebekræftelse til dig.

Læs mere under MEDLEMSFORDELE på kano-kajak.org

10

Årsmagasin | 2017


Klub, miljø og sikkerhed

Bliv partner med DKF DKF har i løbet af 2016 haft held med at indgå en del partner-aftaler, som giver vores medlemmer en række forskellige fordele og rabatter hos vores samarbejdspartnere. Vi knokler på med at udvide listen af partnere og sponsorer.

Dansk Kano og Kajak Forbund har i dag mere end 22.000 medlemmer, som er repræsenteret i 180 klubber landet over. Vi har i løbet af 2016 haft held med at indgå en del partner-aftaler, hvor vores medlemmer oplever en værdi af medlemskabet gennem en række forskellige fordele og rabatter hos vores samarbejdspartnere, som på deres side oplever en større synlighed og indgang til et forretningsområde, som de ellers ville have svært ved at nå i samme effektive grad. Vi knokler på med at udvide listen af partnere og sponsorer, så hvis du kunne tænke dig at være med til at give DKF og vores medlemmer endnu bedre muligheder for at udøve sporten, så kontakt os gerne for en dialog omkring dette. Du kan kontakte vores partner-ansvarlige Klaus Kristiansen på kkr@kano-kajak.dk eller mobil 3121 1961.

Kunne du tænke dig at være med til at give DKF og vores medlemmer endnu bedre muligheder for at udøve sporten, så kontakt os.

DKFs partnere og sponsorer 2017 Craft sportswear Et af de førende tøjmærker indenfor funktionelt sportsbeklædning. Dansprint En af de førende producenter af kano- og kajakergometre. Importerer og sælger nogle af de førende mærker inden for kapkajakker og wingpagajer. Holstebro Rejsecenter Ekspert i gruppe- og sportsrejser.

Klaus Kristiansen, DKF partner-ansvarlig

indoor-outdoor

Gjensidige Forsikring Fordelagtige forsikringsløsninger udviklet til medlemmer og klubber i samarbejde mellem DKF og Gjensidige. Team Danmark Arbejder for at gøre Danmark til det bedste sted i verden at dyrke eliteidræt. Kæmper for guld til Danmark! Sport Event Denmark Arbejder for at tiltrække, organisere og udvikle store internationale tilskuer- og deltagerevents.

Årsmagasin | 2017

11


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

Gjensidige og DKF holdt kick-off møder om forsikringsfordelene til DKF-klubberne og deres medlemmer I slutningen af 2016 holdt Gjensidige og DKF kick-off møder i Marselisborg Kajak Club og Sundby Kajakklub. Her blev aftalen med Gjensidige præsenteret, klubbernes nye muligheder blev introduceret, og fordelene blev vendt og drejet.

Der var stor spørgelyst blandt de fremmødte medlemmer, da Gjensidige og DKF afviklede kick-off for det nye samarbejde, der giver unikke fordele til både DKF- klubber samt deres medlemmer. Marselisborg Kajak Club og Sundby Kajakklub havde inviteret indenfor ad to omgange til et arrangement, der gjorde alle klogere på mulighederne i samarbejdet. – Det var en rigtig positiv oplevelse at komme ud og møde medlemmerne i de lokale klubber. Det gør os klogere på, hvilke behov og krav, der stilles til forsikringer og forebyggelse at lave arrangementer som disse. Jeg kan i hvert fald love, at vi tog hjem klogere på DKF, klubberne og medlemmernes behov, end vi var, da vi ankom, fortæller Carsten Rothmann, Head of Partner Management, Gjensidige Forsikring. Det gode budskab blev udbredt Tanken med at afholde kick-off i klubberne var at sprede det gode budskab, forklare hvad aftalerne mellem DKF og Gjensidige indeholder og gøre det klart, hvilke fordele klubber og medlemmer får. Heldigvis var flere af de mange fremmødte spørgelystne og fik svar på flere kritiske spørgsmål. Der kom mange gode input, som efterfølgende er blevet bygget ind i dækningerne. Det er eksempelvis muligt at få erstattet en stjålen kano eller kajak fra et uaflåst skur, hvilket er en helt unik dækning på indboforsikringen til medlemmerne af DKF.

12

Årsmagasin | 2016

Forsikringerne til både medlemmerne og klubberne er designet, så de tager højde for de særlige behov og er på mange punkter helt unikke for forsikringsbranchen. – Det var en god oplevelse, at der blev stillet så mange spørgsmål, da vi var på besøg i Marselisborg og Sundby. Det skabte en sund diskussion, hvor vi forhåbentlig fik vist, at vi er stolte af at kunne tilbyde unikke dækninger, der tager højde for, hvad medlemmerne og klubberne i DKF har brug for, siger Carsten Rothmann fra Gjensidige. Erhvervspakke giver klubberne fordele På kick-off blev der også præsenteret fire nye erhvervspakker, der giver klubberne mulighed for at vælge den forsikring, der har passer til dem.

Hvem er Gjensidige Forsikring? Gjensidige Forsikring har tilbudt skadesforsikring i 200 år og er et af de førende nordiske forsikringsselskaber. Der er ca. 800 ansatte i Gjensidige Forsikring i Danmark og 4.000 i alt i Danmark, Norge, Sverige og Baltikum.


Klub, miljø og sikkerhed

Pakkerne er designet, så de opfylder klubbernes behov og tager højde for deres størrelse og værdier. Alle fire pakker indeholder både transportdækning og dækning af løsøre, der er udvidet til at omfatte både Danmark og Europa samt en kaskodækning, der dækker skader, der sker i forbindelse med roning. Disse fordele kommer altså både de lokale klubber og deres medlemmer til gode. Vi ses i løbet af 2017 Også i 2017 planlægger DKF og Gjensidige besøg i klubberne. Infomøderne er nemlig en god mulighed for Gjensidige til at møde medlemmerne og de frivillige ude i klubberne. De nuværende fordele er blevet til i tæt samarbejde med DKF og medlemmerne, og det tætte samarbejde fortsætter selvfølgelig i 2017. Bliv kunde og støt din lokale klub Når du bliver kunde hos Gjensidige, støtter du både DKF og din lokale klub med 200 kr.

Du kan bestille et uforpligtende tilbud på gjensidige.dk/dkf

Det er eksempelvis muligt at få erstattet en stjålen kano eller kajak fra et uaflåst skur, hvilket er en helt unik dækning på indboforsikringen til medlemmerne af DKF.

Dette er fordelene i aftalen til DKF klubbernes medlemmer • Kanoer, kajakker og småbåde på op til 7 meters længde er automatisk dækket • Fast forsikringssum for småbåde, kanoer og kajakker på op til 45.000 kr. (mulighed for udvidelse op til 90.000 kr. eller 135.000 kr.) • Kano og kajak og tilbehør må opbevares permanent i klublokaler. Ved tyveri fra klublokale fraviges Gjensidiges normale krav om fastlåsning til et fast punkt • Kaskodækning, som dækker skader på kano/kajak, pagaj/paddel, redningsveste, tør- og våddragt, oversejl til turkanoer, overtræk til kano/kajak samt GPS udstyr i forbindelse med roning. • Tagbøjler til transport af kano/kajak dækkes ved beskadigelse i forbindelse med anvendelse • Pludselige skader på kano/kajak, der sker under transport. Dækningen forudsætter, at kanoerne/ kajakkerne var forsvarligt fastspændt • Ved tyveri af kano/kajak på tagbøjler eller trailer under transport fraviges Gjensidiges normale krav om fastlåsning.

Carsten Rothmann, Gjensidige Forsikring

Klubsamling Best Western Hotel Fredericia 24.-26. marts • Samling for børne- og ungdomstrænere • Talent-samling for trænere og børn • Workshops om klubtuning • Årsmøde Tilmeld dig på www.kano-kajak.org

Årsmagasin | 2017

13


SF flydebroer til kano - kajak og roning - fra Svenska FlytBlock med trædæk - stor stabilitet - moduler 2.4 x 6.4m - opdrift 1500kg pr. modul - vægt 430kg pr. modul - lav flydehøjde - 20cm - tilbehør & forankring - katalog - www.nbcmarine.dk

 tlf. 49 17 00 72

-

www.nbcmarine.dk

-

info@nbcmarine.dk


EasyFloat flydebroer til kano ‐ kajak og roning    

                                                                  ‐ fra Svenske EasyFloat i aluminium 

                                                          ‐ stor stabilitet ‐ modulopbygget                                                             ‐ stor opdrift ca. 145 kg pr. m²                                                             ‐ vejer halvdelen af traditionelle flydebroer                                                             ‐ lav flydehøjde ‐ 20cm                                                             ‐ tilbehør & forankring                                                             ‐ katalog ‐ www.nbcmarine.dk 

NBC Marine

tlf. 49 17 00 72          ‐          www.nbcmarine.dk          ‐          info@nbcmarine.dk 


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

Ny webshop

Spændende varer i DKF´s butik Fra 2017 udfases den kendte webshop, hvor du tidligere har købt kurser og fysiske varer og erstattes af en ny kursusportal, hvor du kan købe kurser og som før også fysiske varer. Den nye portal er koblet til Ipaddle og derfor skal du ikke huske nye adgangskoder, men kan logge på med dit IPP-nummer, som du bruger på Ipaddle.dk. PaddlePower-armbånd

Publikationer

Det er muligt at købe de berømte PaddlePower gummiarmbånd i shoppen. Der findes 10 færdighedsniveauer med dertilhørende armbånd. Dette kan der læses mere om i det lille hæfte med vejledning, der enten kan downloades, eller købes i shoppen. Som instruktør/træner kan man iføre sig det særlige PaddlePower Coach armbånd.

Der kan købes flere forskellige publikationer i shoppen. Kig indenfor og lad dig inspirere.

Mistet certifikat Har du mistet dit certifikat og har brug for at dokumentere dit niveau, så kan der bestilles et nyt i DKF´s webshop. Gjensidige_85x54_Licenskort_dec16.indd 1

Andet I shoppen sælges desuden en masse andet godt, blandt andet klistermærker med “I love kajak” og havkajaknåle.

16

Årsmagasin | 2017

01-12-2016 11:02:36


Klub, miljø og sikkerhed

Magasinet `Kano & Kajak´ Som medlem af en klub i DKF, er man berettiget til et bladabonnement. Hvis ikke man er klubmedlem, men alligevel gerne vil have fingrene i det skønne magasin, kan der købes et abonnement.

Nyt i shoppen Samme login som Ipaddle Ventelistefunktion  iser default kun V kurser du har licens til at kunne tilmelde dig

Plakater De fire plakater på shoppen er genoptryk af gamle plakater, vi har fået skannet. Der er blandt andre World Cup plakat fra 1950 og en plakat fra et Dansk Mesterskab. Hvis du kender til en gammel plakat, vi burde have i sortimentet, så send os gerne et tip. Årsmagasin | 2017

17


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

Finansiering af nyt klubhus Mange klubber er gået i gang med at finde finansiering til deres klubhusprojekter. Her kan du læse, hvordan et byggeprojekt starter, og hvor man kan finde penge til at realisere det.

Klubberne bygger og ombygger klubhuset løbende, og DKF regner med, at ca. 10 klubber er i gang med større byggeprojekter hvert år. Nogle klubber skal ”bare” have mere opbevaringsplads, mens andre har ambitiøse projekter om fælles sportsfaciliteter i samarbejde med andre foreninger. Men der er en udfordring, som er fælles for alle: Finansiering af projektet. Alle de klubber, der starter med større byggeprojekter, som går ud over almindelig vedligeholdelse og drift, skal finde ekstern økonomisk hjælp. Hvor man søger hen, afhænger af beløbets størrelse, formålet med projektet og måske det lokale netværk.

18

Årsmagasin | 2017

Her finder du et overblik over de organisationer, som støtter byggeprojekter. Friluftsrådet: Aktiv naturformidling, adgang for alle, børn og unge Friluftsrådet har overfor DKF udtrykt stor interesse for at modtage ansøgninger fra klubber, som ønsker at udvikle friluftsfaciliteter. Friluftsrådet har tidligere været med til at støtte større byggeprojekter, eksempelvis det maritime aktivitetscenter og flydende foreningshus i havneområde i Vejle. Friluftsrådets interesse i projeket var, at centret vil være til gavn for naturformidling for både børnehaver, skoler og andre undervisningssituationer.

Friluftsrådet ser positivt på ansøgninger, hvor projektet gør det muligt for børn og unge at bliver introduceret for vandmiljø, bæredygtighed og deres ansvar for naturens bevarelse. Derudover kan klubberne søge om midler, hvis klubben ønsker at etablere et støttepunkt: et flydende shelter, et naturhus tæt på klubben, en badebro mm. Ansøgningsfristerne er 1. marts, 1. juli og 1. november. Mere information på: friluftsraadet.dk (Lokale friluftsprojekter).


Klub, miljø og sikkerhed

Alle de klubber, der starter med større byggeprojekter, som går ud over almindelig vedligeholdelse og drift, skal finde ekstern økonomisk hjælp.

LAG midler: Udvikling af landdistrikterne, iværksætteri, turisme, bosætning Erhvervsstyrelsen administrerer EU-fonde, som gives til investeringsprojekter i landsdistrikterne. Pengene uddeles gennem Lokale Aktions Grupper (LAG) Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. De lokale aktionsgrupper kan eksempelvis give tilskud til at starte eller udvikle en lille virksomhed, skabe attraktive levevilkår i et lokalområde, udvikle kultur- og fritidstilbud eller lave små naturprojekter. Hver lokalgruppe har en udviklingsstrategi, så det er en god ide at læse det og undersøge, hvordan man skal vinkle klubbens ansøgning, så det passer ind i LAG´s målsætninger. Nogle af DKF´s klubber har forsøgt sig med stor succes med EU-midler. De advarer dog om høje dokumentationskrav og en vis rigiditet i procedurerne. Ønsker du at høre mere om deres erfaring, send en email til il@kano-kajak.dk Mere information på livogland.dk (lokale-aktionsgrupper). Velux Fonden: Aktive ældre, samfundsnyttig, partnerskaber med andre grupper Fondens bevillinger til aktive ældre favner bredt. Vigtigst er, at ansøgeren er individuelle ældre eller grupper af ældre (minimum 60 år

og ikke erhvervsaktive), der udfører projektet som en samfundsnyttig aktivitet. Herudover er fonden særligt fokuserede på ’ældre hjælper ældre’, hvor ressourcestærke ældre indbyder andre ældre til forskellige, fælles initiativer. Velux Fonden har givet penge til træningsrum, udvidelse og ombygning af klubhuse mm. Mere information og eksempler på veluxfoundations.dk (det-har-vi-stoettet) Fonden Realdania: Forandring, udvikling og løsninger i det byggede miljø Fonden støtter projekter, som er med til at skabe viden om, hvordan man kan løse samfundsmæssige udfordringer indenfor det byggede miljø. Det betyder, at selvom fonden principielt ikke støtter bygninger og anlæg til idræt og fritid, så kan fonden støtte klubber, som planlægger at bygge et klubhus med høj arkitektonisk værdi eller hvor, de genanvender en gammel bygning, der har udtjent sit oprindelige formål. Fonden arbejder med fem fokusområder: Rum for alle, Mulighedernes Danmark, Innovation i byggeriet, Den levende bygningsarv og Byer for mennesker. Mere information på realdania.dk Lokale og Anlægsfonden (LOA): Støtte til idrætsforeninger LOA er en af de fonde, som konkret støtter udbygning og ombygning af eksisterende opholdsfaciliteter. LOA giver tilskud til mindre projekter (det kan være egentlige udbygning-

er og større ombygninger, og det kan også være mindre ombygning af eksempelvis et depotrum til klublokale) for 100.0001.200.000 kr. Men LOA er hovedsagelig en udviklingsfond, og de ønsker at støtte udviklingsprojekter med stærkt fokus på bæredygtighed, arkitektonisk funktionalitet og især inklusion af flere brugergrupper. Her kan man få støtte fra 1.200.000 kr. og derefter. LOA sætter pris på at være medskaber i projektet og anbefaler altid at ringe til deres konsulenter, når man er i gang med at udarbejde tegninger og budget. Mere information på loa-fonden.dk (det-stoetter-vi). DIF rentefrit lån Danmarks Idrætsforbund giver lån som hjælp til selvhjælp, og lånet gives kun mod eget specialforbunds garanti, bankgaranti eller kommunegaranti. DIF giver kun lån til nybyggeri, udvidelse, modernisering samt væsentlige reparationsarbejder og energibesparende foranstaltninger til klubhuse og lignende samt til faste anlæg af forskellig art (ikke haller) på maksimum 125.000 kroner. Lånene er rentefrie og afdrages i løbet af fem år med lige store halvårlige afdrag. Mere information på dif.dk (søg på stoette).

Støttet med udlodningsmidler til friluftsliv

Årsmagasin | 2017

19


, MILJØ

KLUB XXX X xxxx OG SIKKERHED

ler

Puljemid

En gave fra DKF-klubber til DKF-klubber DKF’s puljemidler 2016 blev uddelt ud fra en vurdering af, om projektet understøttede DKF’s strategi, og om projektet vil give varige resultater. I 2016 støttede vi 10 klubber. Tre klubber fik støtte til containere. Fire klubber fik støtte til ungdomsaktiviteter. Derudover blev der givet tilskud til kajakpolo- og handicapaktiviteter.

Vallensbæk Kano & Kajak Club modtog 6.000 kr til deres ungdomsarbejde. Pengene blev brugt til at afprøve SUP i ungdomstræningen. Stor succes. Har du mod på noget tilsvarende, så kontakt Vallensbæk og hør mere om deres erfaringer.

Skelskør Roklub modtog 3.000 kr. til indkøb af en kajak. DKF´s puljemidler benyttes normalt ikke til indøb af kajakker, men i dette tilfælde var båden afgørende for at kunne stabilisere klubbens ungdomsarbejde.

20

Årsmagasin | 2017

På folkemødet var Bornholms Kajakklub omsværmede i polokajakker. Vi støttede med 10.000 kr.


Klub, miljø og sikkerhed

Dragør Kajak Klub fik 5.000. kr. til at fremme klubbens ungdomsarbejde og få flere frivillige til at arbejde med de unge.

Søg penge til din idé DKF’s klubber kan i 2017 søge penge i DKF’s puljer til projekter, der understøtter DKF’s strategi. Vi støtter som regel med mellem 5.000 og 25.000 kr. Dog aldrig mere end 50% af projektets samlede budget. 1) Hvem kan søge? DKF’s klubber. 2) Hvor mange penge kan et projekt få? Almindeligvis støttes et projekt med mellem 5.000-25.000 kr. Dog aldrig med mere end 50% af den samlede udgift til projektet. 3) Hvad skal vi lægge vægt på ? Puljemidlerne bliver uddelt ud fra en vurdering af, om projektet vil give varige aktiviteter eller resultater. Vi giver sjældent puljemidler til både og udstyr.

Gladsaxe Kano og Kajakklub og Kano og Kajakklubben 361 fik 6.100 kr. til at afvikle tre ”Superlørdage” for unge 11-15 år, der ikke er tilknyttet et kraftcenter. Neptun Kajakklub modtog 3.000 kr. til en træningsweekend for de kommende 3. divisions kajakpolospillere fra Bornholms Kajakklub.

Der blev i alt givet tilskud på 32.000 kr. som hjælp til indkøb af containere til den nye Præstø Kajak og Padle Klub, Ringsted Kajakklub og Borup Kajak Klub.

4) Hvad kræves af os, hvis vi får del i puljemidlerne? Ansøger skal aflevere et projektregnskab og levere dokumentation i form af tekst og fotos eller video. Dokumentation formidles i Årsmagasin, på kano-kajak.dk og i nyhedsbrev. 5) Hvornår skal vi søge? Ansøgningerne behandles løbende. Bevilgede puljemidler skal afregnes senest 1. november 2017. Med mindre andet er aftalt. 6) Hvor søger vi? kano-kajak.org > soeg-pengetil-en-god-ide.

Årsmagasin | 2017

21


JUBILÆUM

TOUR DE GUDENÅ 9. SEPTEMBER

WWW.TOURDEGUDENAA.DK


Klub, miljø og sikkerhed

Hvem bruger havet (og søer) mest? Undersøgelsesprojekt “Havfriluftsliv” har nu registreret ca. 7.000 steder til vandaktiviteter. Disse registreringer skal bruges i den kommende planlægning af havområderne.

I juli 2014 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet den lovgivning, som skal skabe en fælles ramme for maritim fysisk planlægning i Europa. Problemet er bare, at friluftsliv- og sportsorganisationer ikke er nævnt som interessenter i direktivet. Det betyder, at de ikke har indflydelse på, hvordan vindmøllerparker, dambrug, muslingefarme o.l. skal placeres og planlægges. Information giver forhandlingsmuligheder I 2015 støttede Friluftsrådet et forskningprojekt på Københavns Universitet, som kort sagt gik ud på at kortlægge havets brugere og deres brug af havet. Nu er resultaterne kommet, og man kan sige, at for DKF er der ingen overraskelse. Forbundet ved godt, hvor de fleste kajakker sættes i vandet. Værdien af undersøgelsen ligger i, at der for første gang i Danmark er præcise tal for, hvor mange, der dyrker de forskellige havfriluftslivsrelaterede aktiviteter, og hvor de er. Forskerne fra Københavns Universitet brugte to metoder til kortlægning og dokumentation af det havorienterede friluftsliv i Danmark: 1) En brugerbaseret kortlægning vha. online kortlægningsredskab (undersøgelsen er

fortsat aktiv, så send dit bidrag og vær med til at sikre dine interesser). 2) E  n repræsentativ panelundersøgelse af den voksne danske befolkning 18-80 år. I alt 10.291 besvarelser. Giver stor viden om friluftslivet tilknyttet vand (herunder havet) og bl.a., hvor stor deltagelse, der er i befolkningen i forskellige aktiviteter. Koblet med en brugerkortlægning på samme måde som projekt 1 (4.032 personer). Du kan finde kortet over alle aktiviteterne i hele landet på havfriluftsliv.dk/ resultaterne-forste-ar Hvad kan vi bruge kortlægningen af de blå områder til? Kortlægningen af de blå områder giver de blå forbund, Friluftsrådet og DIF, et vidensbaseret forhandlingsværktøj, når vi gennem høringer, møder med ministre og andet politiske arbejde skal bevise, at havet tilhører alle, også dem som ikke skal tjene penge på det, men bare vil nyde Danmarks sidste vildmark. Hvad kan jeg gøre som klubmedlem? Du kan holde dig orienteret om udvikling i dit lokale område, for allerede nu kan vi mærke på nationalt niveau, at der kommer flere havbrugsprojekter og dispensationer til benyttelse af kystnære områder. Oplever du noget, som du mener kunne påvirke din

adgang til kysten eller havområder, kontakt venligst forbundets miljøpolitiske konsulent Irene Lauridsen på il@kano-kajak.dk DKF har været meget aktiv i forbindelse med opsætning af databasen, høringsvar og kontakt til andre blå organisationer. Forbundet arbejder for at sikre, at kajakroerne bliver hørt, når havplanerne skal udvikles og implementeres, og vi regner med øget miljøaktivitet i de kommende år. Havplanloven var i høring i 2015, og planerne skal være klar til EU-godkendelse i 2021.

Du er meget mere end “bare” en kajakroer Husk, at du også kan kortlægge alle dine andre havaktiviteter – dine badeture, der hvor du fangede krabber med dine børn, hvor du var på havnerundfart, til havnefestival eller meget andet. Del gerne linket videre til dine venner og bekendte, eksempelvis via projektets facebook-side: https://www.facebook.com/ Havfriluftsliv

Årsmagasin | 2017

23


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

Sådan arbejder klubberne Her kan du læse, hvad andre klubber møder af udfordringer i forbindelse med deres adgang til vand og faciliteter. Nogle har arbejdet på en sag i årevis, og DKF hjælper alle med at håndtere og løse problemerne.

1. Frederikshavn Kajakklub Klubbens næstformand Ole Stenbakken fortsætter sit miljøpolitiske arbejde i området, til glæde for alle kajakroere. Klubben er tilfreds med samarbejdet med Kommunen, som blandt andet har givet klubben et par save, så de selv kan skære nedfaldsgrene ud af Elling Å. Kommunen har også talt om at få etableret lovlige isætningspladser.

2. Struer Roklub og Struer Kajakklub Struer Roklub og Struer Kajakklub er i fuld gang med at skabe et nyt fælles klubmiljø, der hvor det gamle klubhus ligger. De regner med, at fællesskabet vil give bedre muligheder for gode oplevelser for flere roere Der foreligger et skitseprojekt, og klubberne er gået i gang med at undersøge finansieringsmuligheder.

med navnet “Færdsel på havet”. Arbejdet forsætter i 2017 med etablering af et blåt netværk, hvor vandforeninger som Sejlunion, Sportfiskerforbundet og mange andre deltager. DKF er med i netværket og glæder sig til et godt samarbejde med fokus på at bevare vandsportens adgang til vandet. DKF vil gerne beholde havet som ’den blå vildmark’. Der kommer flere og flere økonomiske interesser på havet, og de rekreative interesser vægter lavt. DKF har arbejdet fokuseret på at give roerne en stemme gennem forskellige høringssvar og lignende politisk arbejde. Læs mere på side 26.

3. Haderslev Kajakklubklub Haderslev Kajakklub har efter flere års dialog fået positive svar fra Haderslev Byråd i forbindelse med en sideaftale til den nye lokalplan. Klubben fik lov til at opstille en ekstra container, og i budgetåret 2017 vil de få hjælp til at flytte til et nyt sted ved vandet.

4. Rørvig Roklub En lang ventetid, med først negative tilbagemeldinger fra Rørvigs Brugerråd og Havneråd, er nu endt med en godkendelse af klubbens ansøgning i Miljø- og Klimaudvalget vedr. etablering af et nyt klubhus. Byggetilladelsen er også kommet, og klubben er begyndt at samle midler til byggeprojektet. Miljøseminar 2016 i Horsens Et miljøseminar blev holdt i januar 2016, hvor ca. 30 deltagere fik mulighed for at tale sammen om de fælles udfordringer, som klubberne oplever vedrørende deres adgang til vandet, finansiering af grønne installationer samt det ’grønne’ politiske arbejde, som klubberne udfører på forskellige måder i deres område. Tilbagemeldinger var positive, og et nyt seminar holdes den. 6. maj 2017. Færdsel på havet og samarbejde med Friluftsrådet Friluftsrådet har et politisk indsatsområde og en arbejdsgruppe

24

Årsmagasin | 2017

5. Lindenborg Roklub Lindenborg Roklub ønsker at bygge nye opbevaringskapaciteter ved klubhuset. De fik afslag på deres ansøgning i 2016, men regner med at søge igen ved årsskiftet, når de sidste ændringer i Naturbeskyttelseloven og Planloven træder i kraft. Hvis du vil vide mere om, hvad de nye love kan betyde for din klub, læs artiklen om sagen på side 26.

6. Ringsted Kajakklub Klubben kæmper for fjerde år i træk for at få adgang til vandet. Ringsted Kommune har købt Gyrstinge- og Haraldsted Sø og er i gang med at planlægge deres vandsports-helhedsplan. Samarbejdet mellem klubben og Kommunen har ikke været godt, og parterne kan ikke enes om en placering af et opbevaringssted til klubbens kajakker tæt på søen. Klubben vokser hurtigt med mange børn, og det haster med at finde en løsning.

7. Køge Kano og Kajak Klub Køge Kyst Projektet (kommunens udviklingsplan for havneområdet). Klubben er i dialog med Køge Kyst og Kommunen om planerne, men mangler konkrete svar på klubbens endelige placering og adgang til vandet.


Klub, miljø og sikkerhed

8. Nordhavn i København I forbindelse med udviklingen af Nordhavn fra industri- til oplevelseshavn, opstod Nordhavns Idrætsforening (NIF), en paraplyorganisation, som efter aftale med Københavns Idrætsforum skal arbejde med de relevante myndigheder omkring blandt andet placering af opbevaringsmuligheder. DKF har løbende kontakt med NIF og med klubberne i Nordhavn for at sikre, at der planlægges med fokus på klubbernes mangfoldighed og adgang til faciliteter.

9. Kajakklubben Esrum Sø Grøn Klub Pris 2016 gik til Kajakklubben Esrum Sø. Læs mere om klubbens arbejde på side 28.

Friluftsrådet støtter vandaktiviteter Friluftsrådet har over for DKF udtrykt stor interesse for at modtage ansøgninger fra klubber, som arbejder med initiativer der fremmer "bevægelse" i naturen. Eksempelvis kan klubberne nu søge om midler til udstyr, hvis de åbner deres hus og aktivitetsprogram for alle dem, som besøger dem og prøver aktiviteterne til Naturens Dag. Man kan også søge penge, hvis klubben at etablere et støttepunkt: En flydende shelter, et naturhus tæt på klubben, en badebro m.m. DKF glæder sig over de muligheder, Friluftsrådets udlodningsmidler vil give klubberne, og sekretariatet hjælper gerne med at udforme det gode projekt.

1

Næste Miljøseminar DKF og Dansk Forening for Rosport har afsat den. 6. maj til deres Miljøseminar, hvor de vil afprøve nye arbejdsformer. For mere information, send en e-mail til il@kano-kajak.dk

2

9 4

8 5

6

7

3

Årsmagasin | 2017

25


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

Nye muligheder for klubberne – men måske også forurening af havet? Ændringer i Naturbeskyttelsesloven og Planloven kan måske blive en hjælp for nogle klubber, mens ændringer i Miljøbeskyttelsesloven kan betyde mere forurening og tilbageskridt.

DKF har registreret en stigende interesse for flere og bedre placerede opbevaringsfaciliteter og støttepunkter blandt klubberne. Det kan nemlig have betydning for klubbens vækst i aktivitetstilbud og medlemstal, at der kan tilbydes tilstrækkelige og opdaterede faciliteter. Muligheden for at få bedre faciliteter vil gavne klubmedlemmerne og støtte aktive miljøer knyttet til kystlivet. DKF ser derfor frem til, at reglerne på visse områder lempes på en måde, der tilgodeser klubbernes behov. Jeppe Jørgensen, der i DKF’s bestyrelse er ansvarlig for klub, faciliteter og miljø, siger: “Bliver loven her vedtaget, så forventer vi,

26

Årsmagasin | 2017

at det vil give nye, gode muligheder for de af vores klubber, der kæmper for at få flere faciliteter. Det er dog vigtigt også at pointere, at der med de nye muligheder følger et ansvar for, at de nye faciliteter med deres placering, udformning og aktivitet ikke strider mod den omgivende natur og miljøet. DKF og medlemsklubberne skal fortsat være kendetegnet ved en markant miljøprofil, som vi f.eks. kender fra Grøn Klub Prisen. DKF vil fortsat arbejde for at støtte en smuk og afbalanceret kystlinje i Danmark, som udvikles i respekt for naturen. Dette er hos os lige så naturligt, som at vi passer på naturen og miljøet, at vi viser hensyn til andre

brugere af naturen, og at vi tager ansvar for vores aktiviteter og deres indflydelse på naturen og miljøet”. Efter DKF´s opfattelse kan det også blive en trussel mod de rekreative oplevelsesmuligheder, vi i dag har ved kysterne, hvis de politiske planer føres ud i livet i den foreslåede form. Store projekter, som udvikles til udelukkende at støtte kommercielle faciliteter og aktiviteter langs kysterne, vil komme til at virke kunstige og isolerede, og som et indgreb i naturen. DKF mener, at det blandt andet er livet i de lokale foreninger, som skaber et indbydende miljø, og tilføjer kystområder den værdi, som turisterne i Danmark gerne vil opleve.


Klub, miljø og sikkerhed

Derfor vil DKF også fremover arbejde for, at forbundet og den lokale kajakklub bliver inddraget, når kommunale projekter og andre tiltag ved kysterne planlægges. Kortere høringsperioder – en udfordring for de frivillige I udkastet til lovforslag om ændring af Planloven foreslås det, at der i stedet for den nuværende generelle minimumsfrist på otte uger, skal indføres en model, som giver kommunerne mulighed for at fastsætte kortere høringsperioder for visse planforslag. DKF mener ikke, at kortere frister er med til at hæve kvaliteten af de svar, som klubberne og forbundet vil sende. Det kan ikke forventes, at en frivillig i klubben læser e-mails hver dag, eller – udover at agere børnetræner eller kasserer – skal bruge sin fritid på at sætte sig ind i komplicerede lokalplaner og paragraffer på så kort tid, som der lægges op til. I en høringsfase er det også vigtigt, at de frivillige har tid til eventuelt at høre, hvad de andre klubber i området mener om sagen, så man har mulighed for at koordinere svarene, så de bliver saglige og relevante. Jeppe Jørgensen siger om de foreslåede ændringer: ”Det er af stor betydning, at DKF’s klubber som led i det lokale arbejde også fortsat deltager aktivt i det kommunale udviklings- og planlægningsarbejde, der er relevant for klubberne. Det vil derfor også være helt urimeligt, hvis de frivillige i klubberne nu skal underlægges nogle alt for stramme høringsfrister, som reelt vil fratage dem muligheden for at medvirke.”

DKF vil fortsat arbejde for at støtte en smuk og afbalanceret kystlinje i Danmark, som udvikles i respekt for naturen. Jeppe Jørgensen, DKF’s bestyrelse

brug. Kompensenrende anlæg dækker over tang- og muslingefarme. Med lovforslaget giver man havdambrugene adgang til at udvide deres kapacitet, hvilket som udgangspunkt vil føre til mere forurening på grund af udledningen fra dambrugene (eskrementer og foderrester, evt. med medicinindhold). Som modvægt til forureningen lægges der op til, at dambrugene skal kunne etablere en kompenserende produktion af muslinger eller alger, der formentlig i et eller andet omfang kan have en vandrensende effekt. Jeppe Jørgensen siger: “Det er af stor betydning for DKF’s medlemmer, at vi kan ro i farvande, der ikke er forurenede. Og mindst lige så væsentligt er det, at vi bevarer den fri adgang til havet, så vi kan ro sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og samtidig få nogle gode og uforstyrrede naturoplevelser”.

store arealer (jo mere der forurenes, jo større havområde skal der disponeres over). Efter Danmarks Naturfredningsforenings beregninger, vil muslinge- og tangfarme fylde langt mere end selve havdambruget. Udvides havbrugene som ønsket i Vækstplan for akvakultur med 843 tons ekstra kvælstofudledning, så skal der kompenseres med ca. 936 ha muslingeanlæg for at dække kvælstoftabene – betydeligt mere hvis også fosfortabene skal dækkes. Det svarer til et par tusinde fodboldbaner – med tanganlæg bliver det langt større. Selve havbrugene vil fylde yderligere 6-700 fodboldbaner. • Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation for, at de kompenserende virkemidler mindsker den faktiske udledning fra dambrugene.

DKF forsøger sammen med DIF og en række andre blå organisationer at forsvare roernes interesser i forhold til de foreslåede ændringer.

• Det udgør et sikkerhedsmæssigt problem, hvis havdambrug og tang- /muslingefarme tvinger roerne længere ud på havet, for at komme forbi anlæggene.

Her er nogle af de konkrete udfordringer, som de foreslåede ændringer vil medføre: • Tang- og muslingefarme vil i givet fald formentlig skulle lægge beslag på meget

• Havdambrug og tang- og/eller muslingefarme skal p.t. ikke, som produktionsanlæg på land, leve op til et bygningsreglement, en lokalplan m.v.

Hvis forslaget om kortere høringsperiode bliver gennemført, vil DKF forsøge, om der i samarbejde med andre relevante forbund kan etableres nogle løsninger, der kan bistå klubberne. Lovforslag vil åbne for flere muslingefarme i forbindelse med havbrug Et nyt lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven, vil give havdambrug lov til at etablere “kompenserende anlæg”, når der planlægges nye havdambrug eller foretages udvidelse af eksisterende dam-

Årsmagasin | 2017

27


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

Kajakklubben Esrum Sø vandt Grøn Klub Pris 2016 Interessen for natur og miljø startede i klubhuset og voksede gennem medlemsaktiviteter, engagement i det lokale område og andre alternative projekter.

Det er med stor glæde at DKF præmierer Kajakklubben Esrum Sø (KKES) for dens interesse i den lokale natur og miljø. KKES har gennem de seneste år gennemført flere miljøtiltag med fokus på at forbedre klubhusets installationer. Som mange andre klubber startede KKES for flere år siden med badefaciliteterne, hvor klubben længe har haft både vandsparebrusere og 100% opvarmning af brugsvand ved luft til vand varmepumpe. I klubhuset er der vandsparearmatur og al rumopvarmning sker ved varmepumper.

28

Årsmagasin | 2017

Der er endvidere skiftet til energiruder i klubhuset. For at spare strøm er der opsat lyssensorer i dele af bådskuret og til al udendørsbelysning. Så klubben har hele tiden systematisk handlet på de steder, hvor der kunne spares på vand og el. Da de var færdige med at mindske klubhusets el- og vandforbrug, begyndte klubben at kigge efter andre miljøaktiviteter. Kunne klubben bliver “grønnere”? Grønne løb Ved KKES seneste Kanojak Trim eksperimenterede klubben på at indføre affaldssortering, hvor især caféen var god til at

dele affald: Biologisk nedbrydeligt, pap, hård plast, blød plast, metal, papir, glas, pantflasker og ganske lidt til almindelig dagrenovation. Ordningen var en succes, og bestyrelsen blev overrasket over, hvor meget der faktisk kunne sorteres ret nemt. Formanden Pia Gulstad siger: “De frivillige i køkkenet gjorde en stor indsats med meget små midler. En forbavsende lille del af køkkenets affald endte som almindelig dagrenovation, og for første gang havde vi ikke en overfyldt affaldsbeholder. Det kræver en større indsats at få guidet deltagerne til også at sortere deres affald, men hvis vi


Klub, miljø og sikkerhed

Grøn Klub Pris 2017 DKF har i samarbejde med DFfR oprettet en pris, som skal belønne klubbernes arbejde med at nedsætte miljøbelastningen. Hver organisation uddeler 10.000 kr., og vinderne udvælges af forbundene i fællesskab.

laver bedre opslag og nudging tror vi på, at det vil lykkes.” Naturen som en del af instruktionen KKES bestyrelse ved, at de fleste roere vælger klubben på grund af de flotte naturomgivelser. Derfor er formidling af naturoplevelser og viden om naturbevaring en integreret del af instruktionen for både børn og voksne. Derudover, og som et eksperiment, gik KKES ind i et samarbejde med en naturvejleder fra Dansk Orienterings-Forbund, hvor klubben hjalp med at teste en formidlingsapp, som giver information om den lokale natur og de beskyttede områder, roerne kommer tæt på. En hyggelig affaldsindsamling og den strukturerede miljøpolitiske arbejde Klubben har i de seneste tre år deltaget i DN’s affaldsindsamlingsdage, hvor de har indsamlet mange kilo affald fra søbredden, og på den måde været med til at holde miljøet rent for skrald. Alle medlemmer er inviteret til at deltage i arrangementet, som altid ender med hygge ved vandet og gode samtaler med de andre i klubben.

Frem til den. 1. oktober kan ansøgningerne sendes til miljo@kano-kajak.dk. Klubbens ansøgning skal indeholde en kort beskrivelse af klubbens miljøtiltag (gerne med billeder), samt kontaktoplysninger på de personer i klubben, som står for miljøforbedringen.

Klubbens bestyrelse vil gerne have indflydelse på de planer og projekter, som indføres i området og er derfor medlem af Skov og Naturstyrelsens Søbrugerråd for Esrum Sø.

Man kan nominere sin egen klub eller en anden klub til Grøn Klub Prisen. Prisen uddeles i uge 43.

Hvorfor blev de valgt? DKF vil gerne præmiere klubbens nysgerrighed og nytænkning omkring naturformidlingsprojekter, dens aktive samarbejde med andre organisationer ifm. naturforvaltning og evne til at samle frivillige omkring en affaldsindsamling.

Find inspiration til klubbens næste miljøprojekt på DKF´s hjemmeside kano-kajak.org/ klubbensledelse/gron-klub/

Det er projekter, som alle klubber kan gå i gang med, og DKF vil således også markeFind vej i kano eller kajak på Esrum Sø Vidste du det om Esrum Sø? re KKES´ indsats som en inspirationskilde over for andre klubber, som ønsker at arbejde med miljøprojekter i deres klubhus. Søens bund er formet som et badekar, det blir hurtigt dybt og på det dybeste sted er der over 22 meter til bunden. Søen er skabt af en gigantisk isklods, som blev liggende længe nok til, at landet omkring blev fyldt op af jord og mudder. Da isen omsider smeltede, var der et hul i landskabet, som blev til Esrum sø. Her er ørne og isfugle og kæmpe søørreder.

De 14 lydposter Få søens geografi, kulturhistorie, dyreliv og oplevelsesmuligheder formidlet på en anderledes måde, med app'en TravelTales. Du kan også høre hvor du kan gå i land med din kano og kajak og overnatte, og hvor du skal undgå at færdes af hensyn til fuglelivet i søen. Tilbuddet er sat sammen som et orienteringsløb, hvor du skal finde lydposterne for at få fortællingen. Der er ingen fysisk markering, fortællingen starter automatisk, når du ror eller padler ind i en radius af 20 meter fra posten. Du kan se posternes placering på kortet. App’en kan også bruges til at vejlede din færdsel. Kommer du til at bevæge dig for tæt på det beskyttede fuglereservat, giver app’en en diskret advarselslyd fra sig.

Velkommen til Esrum Sø som byder på fantastiske muligheder for oplevelser, både hvis du er på endags tur på søen, og hvis du ønsker at overnatte.

På turen her skal du finde 14 lydposter som er lagt ud i søens sydlige ende. Hver post giver en bid af Esrum søs historie og geografi og fortæller, hvor der er muligheder for at gå i land og tænde op, og hvor du kan overnatte i det fri. Når du sejler i den sydlige del af søen, skal du være opmærksom på, at Møllekrogen er udlagt som fuglereservat, og her er der adgang forbudt. Reservatgrænsen er markeret med en række gule bøjer, der ikke må passeres. Kommer du til at sejle for tæt på afgiver app’en også en lille varslingslyd. Rigtig god tur.

Find vej i hele landet på

www.findveji.dk

Sikkerhed Husk at være opmærksom på vejret og sikkerheden når du er på vandet. Der lægges op til at følge ruten langs kysten. Det smalleste sted at krydse søen er mellem Næbbet og lige syd for Sørup Havn. Begge steder er der placeret en lydpost. Der er ca. 400 m på tværs, men krydsning af søen bør kun forsøges hvis man har en del erfaring. Har du ikke selv en kano eller kajak kan du leje både og udstyr, og få vejledning hos Kanoudlejningen.dk ved Skipperhuset. God fornøjelse!

Esrum Sø

Forsidefoto: Kanoudlejningen.dk

KKES valgte at deltage i DN-kampagnen, fordi det er væsentligt for KKES at samarbejde med andre foreninger, spejdere og selvorganiserede om brug af naturen ved og på Esrum Sø.

Årsmagasin | 2017

29


30

Ă…rsmagasin | 2017


Klub, miljø og sikkerhed

Fra sikkerhed til tryghed Sikkerhed står højt på agendaen i DKF’s klubber. Måske af den grund kan det være svært at tale om, at vi nogle gange foretager mindre gode valg på vandet. I mange klubber arbejder man målrettet med at ændre den kultur. Her handler sikkerhed om at være tryg.

”Vi var 10-12 på tur i blæst og solskin. Men da vi skulle holde ind til frokost, så måtte vi hjælpe en af turdeltagerne ud af kajakken. Han var helt færdig, men fik det bedre, så snart han fik lidt at spise og drikke. Undervejs havde han virket mut, og som om han foretrak sit eget selskab. Jeg spurgte ham på et tidspunkt, om der var noget galt. Da han svarede nej, lod jeg ham være. Vi har efterfølgende talt om episoden, og hvorfor han ikke sagde, at han havde det dårligt.”

ind. Det er en af årsagerne til, at mange klubber sætter det i system, så man får talt om hændelser, som beskrevet i eksemplet her.

Som frigivet roer har vi selv ansvaret for, at fysisk form, færdigheder og udstyr svarer til de forhold under hvilke, roningen foregår. Derfor kan det være svært som romakker at vide, hvornår man skal lade en kammerat være i fred, og hvornår man skal gribe

I mindre klubber er det svært at være anonym, og derfor vil vi i foråret opfordrer de klubber, der har samlet sådanne cases, til at sende dem ind til DKF’s kontor og forklare, hvordan de sikrer gode diskussioner om episoderne. Formålet er at opbygge en

Videndeling om utilsigtede hændelser I flere klubber diskuterer man – i anonymiseret form – episoder, som den her beskrevne. Det giver medlemmerne anledning til at reflektere over, hvad man kunne have gjort anderledes. Som gruppe, som turleder og som roer.

”bytte cases-bank”, som andre klubber kan låne og diskutere. Vi ved det godt, men ... Der er ingen tvivl om, at kano- og kajakroere er nogle af dem, der ved mest om fornuftig adfærd på vandet. Alligevel er det ikke altid, at vi kan omsætte den viden til praksis. Især når vi er afsted som gruppe. Vi vil gerne fremme en kultur, hvor man taler åbent om de episoder, hvor det kunne være gået galt og får redskaber til at gennemskue, hvordan man kan undgå/stoppe en utilsigtet hændelse, før den udvikler sig til noget værre.

Hvad kan du selv gøre? Den gode turdeltager hjælper turlederen ved at gøre • Hvad turlederen siger, og sige fra, når det føles rigtigt. • Opmærksom på, hvis en turkammerat pludselig ændrer adfærd. Den gode turdeltager forlader aldrig gruppen uden at give besked. Den gode turdeltager har altid lidt ekstra med – f.eks. tøj, mad drikkelse og ekstra udstyr – så en anden i gruppen kan låne.

Årsmagasin | 2017

31


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

6 spørgsmål og svar om sikkerhed Klubbens bestyrelse skal “organisere sikkerhedsarbejdet i klubben”.  Hvad betyder det?

Det betyder, at bestyrelsen skal: 1) Sikre, at der er et sikkerhedsarbejde. 2) Gennemtænke, om sikkerheden er i orden. Det eneste konkrete krav til arbejdet er, at klubben skal have et sæt sikkerhedsbestemmelser. DKF ANBEFALER, at ansvar for sikkerhed er placeret hos en specifik person eller gruppe.

32

Hvor mange følgebåde, skal vi stille med til et stævne?

DKF’s sikkerhedsregler stiller krav om, at der ved stævner, hvor man fraviger DKF’s almindelige sikkerhedsbestemmelser, skal være en stævneforskrift. Krav til følgebåde skal stå i stævneforskriften. Antal følgebåde afgøres i forhold til det konkrete løb.

Min lungekapacitet er nedsat, skal jeg orientere klubbens bestyrelse?

Der står i DKF’s sikkerhedsregler, at medlemmer, der har eller får en sygdom, som kan medføre lammelser eller bevidsthedstab, skal orientere klubbens bestyrelse. Det er op til klubbens bestyrelse at tage stilling til: 1) Om man vil have regler på området. 2) Hvis man vil have regler – hvilke regler, man vil have.

Man skal kunne svømme 600m for at blive frigivet til at ro alene. Hvad hvis man ikke kan senere?

Som roer skal man i følge DKF’s sikkerhedsregler vedligeholde sine sikkerhedsmæssige færdigheder. Det gælder også svømmekravene.

Kan vi som bestyrelse i en klub udarbejde en ansvarsfraskrivelse, så vi ikke har ansvar for ulykker, der sker under klubbens aktiviteter?

Nej, generelle ansvarsfraskrivelser har ingen juridisk gyldighed. Men man opererer i dansk ret med et begreb, der hedder “accept af egen risiko”. Derfor er det væsentligt at orientere nye medlemmer om de risici, der kan være ved at ro kano og kajak. Læs om klubbens ansvar på kano-kajak.org > klubbensledelse > klubbens ansvar.

Skal vi udarbejde en sikkerhedsinstruks, når vi holder åbent hus?

Nej, Søfartstyrelsen definerer åbent hus aktiviteter som en del af en klubs almindelige aktiviteter. Under åbent hus gælder klubbens sikkerhedsbestemmelser og almindelig sund fornuft.

Årsmagasin | 2017


Klub, miljø og sikkerhed

Ă…rsmagasin | 2017

33


KLUB, MILJØ OG SIKKERHED

DKF’s medier Som medlem i en af DKF’s klubber har du gratis abonnement på Årsmagasin, Magasinet Kano & Kajak og DKF’s elektroniske nyhedsbrev. Tilmeld dig på Ipaddle.dk.

Få overblik Årsmagasinet – det du læser nu – er et katalog over årets aktiviteter.

Bliv inspireret Brug Magasinet Kano & Kajak som en inspirationskilde til nye initiativer, og som en adgang til de mange aktivitetstilbud, som DKF har til roere og padlere. Redaktionen kan kontaktes på redaktion@kano-kajak.dk.

Find oplysninger DKF´s hjemmeside kano-kajak.dk er vores opslagsværk og bibliotek. Er der stof, som du savner på hjemmesiden, så kontakt dkf@kano-kajak.dk

Bland dig i debatten DKF´s hoved-facebook-side hedder facebook.com/kano.kajak. Her kan du dele oplevleser med andre kano- og kajakentusiaster.

Bliv DKF Facebook-redaktør

Udover denne facebookside, så findes også flere andre. For eksempel: • Børn- og Ungdoms kajaktrænere • Tour De Gudenå • Dansk Kajaksurf Forum og Surfkajakcup.dk • Danmarksturneringen Kajakpolo • DKF Qcamp Havkajak • DM Havkajak • Vinter-camp 2016 • M-Camp • Surfkajakcup.dk

Kontakt sekretariatet, hvis du vil være redaktør på DKF’s facebook-side Skriv til dkf@kano-kajak.dk

Se DKF’s facebook-politik på kano-kajak.dk > Om DKF

Hold dig up to date DKF udgiver et elektronisk nyhedsbrev. Det har fokus på den kommende måneds aktiviteter og tilmeldingsfrister. Redaktionen kan kontaktes på dkf@kano-kajak.dk

34

Årsmagasin | 2017


Til din kr op og de små grå

Uddannelse

Vækst i uddannelse for tur/kap Instruktør 1 – 60% Instruktør 2 – 25%

Mål

– vi vil

Instruktør 3 – 20% IPP 2 – 100% IPP 3 – 20% IPP 4 – 10% Status pr. 31.12.2016

Årsmagasin | 2017

35


UDDANNELSE

Spørgsmål og svar om kurser

36

Hvad står IPP for?

IPP (I Paddle Pass) bygger på EPP, der er en europæisk vedtaget standard for uddannelse af roere/padlere. Fra årsskiftet benytter vi navnet IPP om de danske licenser. Læs side 37.

Hvad er forskellen på en instruktør- og en træneruddannelse?

Som instruktør underviser du i forskellige færdigheder, og du arbejder med turledelse. Som træner arbejder du for at fremme præstationer – typisk fart. Der er overlap på de pædagogiske områder.

Hvor kan jeg få en IPP-uddannelse?

DKF, DKF’s klubber, samt en række samarbejdspartnere udbyder IPP-uddannelser.

Hvilke kurser/prøver kan jeg tilmelde mig?

Du kan tilmelde dig de kurser eller prøver, hvor du opfylder de beskrevne krav. Hvis du er i tvivl, så ring eller skriv, inden du melder dig til.

Hvad hvis jeg bliver syg og ikke kan tage på kursus?

DKF kan desværre ikke tilbyde at tilbagebetale kursuspris ved sygdom. Omkostningen afholdes jo under alle omstændigheder. Du har dog altid mulighed for at overdrage pladsen til en anden med de krævede forudsætninger.

Hvad hvis jeg dumper til en prøve?

Hvis du dumper til en prøve, må du gå om og betale for en ny prøve.

Hvornår aflyses et kursus eller en prøve?

Kurser kan blive aflyst frem til få dage før afviklingen, hvis undervisere bliver syge, der er for få deltagere eller vejret ikke arter sig. Vi tilstræber at have back-up datoer, hvor det er muligt.

Krav til førstehjælp?

Hvis man skal uddannes til instruktør eller træner, skal man inden prøven være i besiddelse af et gyldigt førstehjælpsbevis. Dette må maksimalt være to år gammelt. Førstehjælpskurser udbydes af organisationer under Dansk Førstehjælpsråd. Husk at uploade dit førstehjælpsbevis på IPaddle.dk.

Hvor går jeg hen med min klage?

Hvis det skulle gå så galt, at du ønsker at klage over et kursus- eller prøveforløb, skal du sende en skriftlig klage (gerne på e-mail) til DKF. Sagen behandles af en uvildig klageinstans. Den samlede svartid bør ikke overstige en måned.

Årsmagasin | 2017


Uddannelse

Uddannelse for alle Det bugner af nye tiltag på uddannelsesområdet. En mindre ting er, at EPP er blevet til IPP. Mere vigtigt er, at vi åbner en ny webshop, som taler sammen med Ipaddle.dk.

2017 bliver et spændende år på flere punkter. For det første skifter EPP-systemet i Danmark navn til IPP (Ipaddle Pass), og vi lancerer i starten af året en ny webshop, hvor du kan købe kurser og fysiske produkter. I Danmark har vi i mange år brugt navnet EPP for vores uddannelsesniveauer. EPP er en europæisk standard og tilhører Europaddlepass organisationen. For at følge EPP organisationens regler, omdøber vi EPP-licenserne i Danmark til IPP-licenser. Indhold og gyldighed af licenserne er uændrede, og i praksis vil det blot betyde, at EPP-logoet erstattes af IPP-logoet. Nemmere at købe kurser Fra februar vil du også møde DKF’s nye kursusportal. Her kan du, som tidligere, købe kurser, tilmelde dig begivenheder og købe fysiske varer. Men det er blevet meget, meget nemmere. Vi har koblet portalen til Ipaddle.dk, og du behøver derfor ikke skulle huske endnu et login, men kan logge ind og

tilmelde dig med dit Ipaddle login. Portalen kan se din licensstatus og sikrer, at du kun kan tilmelde dig kurser eller prøver, som du har niveau til. Sæt dit førstehjælpsbevis ind i ipaddle.dk Ved indførelsen af Ipaddle i september indførte vi samtidig, at du skulle uploade dit førstehjælpsbevis på din profil. Det har

altid været et krav, hvis du ville uddannes som instruktør, at du skulle have et gyldigt førstehjælpsbevis, men nu har vi lavet plads på din profil til det, og Ipaddle tillader ikke udstedelse af en instruktørlicens medmindre, der er et godkendt førstehjælpsbevis tilknyttet profilen. Du finder det under ”Beviser” på din Ipaddle profil.

Nye regler om førstehjælpsbeviser på vej Der er flere ændringer på vej om førstehjælpsbeviser. Følg med i nyhedsbrevet, hvor vi løbende informerer om nyt på uddannelsesområdet.

Årsmagasin | 2017

37


UDDANNELSE

Dine færdigheder som roer Har du lyst til at blive bedre til at ro, så kan du systematisere din træning ved at træne efter DKF’s uddannelsessystem, der bygger på den europæiske standard.

DKF har, sammen med andre europæiske lande, sat udviklingen af dine egenfærdigheder i system. Der er fem niveauer. Fra IPP 1 til de nye og op til IPP 5 til de skrappe. Du kan få et IPP-bevis i tur-/ konkurrencekajak, havkajak, surfkajak og turkano. Vi arbejder i øjeblikket på IPP-standarder til kano, surfski og SUP. Rejs med dit IPP-bevis Det er tanken, at man skal kunne ‘rejse med sit licenskort’ og bygge videre på sin uddannelse i en anden klub, hos en privat kursusudbyder eller i et af de andre IPP-lande. Dem er der nu ti af – blandt andre de nordiske lande Sverige, Norge og Finland. Løbende evaluering På niveau 1 og 2 afvikles kursus og prøve oftest som et samlet forløb, hvor deltagerne undervises og evalueres løbende. Deltagelse er i sig selv ikke nok til at bestå. Det er et krav, at man i løbet af kurset har demonstreret de færdigheder og den viden, der ligger i niveauet for at bestå. Et eksempel: Der står i undervisningsvejledningen til IPP 2 – tur- og konkurrencekajak at: ”Det væsentligste er at bibringe roeren grundlæggende evne til kontrol og manøvrering af kajakken. Forståelse af årsag og effekt vægtes højere end evnen til at udføre perfekte tag. På dette niveau lægges der vægt på sikkerhed, og der trænes teknikker til at tage vare på sig selv og andre.”

38

Årsmagasin | 2017

Der kræves således ikke perfekt fremadroningsteknik på niveauet. Til gengæld lægges vægt på, at du ikke skader dig selv ved et forkert rotag og at du kan dine redninger. Krav til prøver stiger På niveau 3, 4 og 5 er kursus og prøve adskilte forløb, og det er for de fleste nødvendigt at træne/studere mellem kursus og prøve for at kunne bestå prøven og opnå certificering. Vores kursusudbud over et år afspejler dette. Tilbyd medlemmerne IPP 3-træning DKF anbefaler klubberne at anvende IPP 2 som frigivelsesniveau og at tilbyde IPP 3-hold til de øvede roere, der gerne vil fortsætte deres udvikling. Naboklubber kan eventuelt gå i samarbejde om sådanne IPP-3 forløb og til prøven bestille censor(er) hos DKF. Ved frigivelsesniveau forstås retten til at ro alene. Mange klubber kombinerer kravet om IPP 2-niveau med et krav om, at nye medlemmet skal have roet et bestemt antal km før frigivelse.

Direkte til prøve Hvis man via træning i klubben, eller andre steder, har opnået de færdigheder og den viden, der kræves, kan man altid gå direkte til en prøve på det niveau, man mener, man er på (til og med niveau 4). Hvis man vælger denne løsning, anbefales det, at man nøje har sat sig ind i, hvad der kræves for at bestå. Dette kan man læse om på kano-kajak.dk > uddannelse.

Det kigger censor efter Havkajak censorgruppen har udviklet prøvevejledninger til havkajak IPP 3 og DKF Instruktør 2 hav. De ligger på kanokajak.dk. Det er tanken at udvikle tilsvarende vejledninger til tur/kap.

Læs mere På kano-kajak.dk > uddannelse kan du læse mere om strukturen og de niveauer, der tilbydes herhjemme. På europaddlepass.dk kan du læse mere om den europæiske standard, som ligger til grund for den danske IPP-uddannelse.


Uddannelse

Dine færdigheder som instruktør Har du lyst til at lære andre at ro bedre, så kan du benytte DKF’s instruktøruddannelser.

DKF’s instruktørkurser og -prøver træner og tester instruktører i alt fra instruktion af nybegyndere til individuel og målrettet undervisning og coaching af erfarne roere og instruktører. Du lærer også at lede og organisere grupper på vandet og tilrettelægge uddannelsesforløb.

at træne og samle erfaring mellem kursus og prøve for at bestå prøven. For at deltage i en instruktørprøve 2, 3 eller 4 er det et krav, at man har bestået det underliggende instruktørniveau (for eksempel IPP Instruktør 1, før man går videre med IPP Instruktør 2) samt deltaget i kursusdelen til det pågældende niveau.

Grundliggende stiller vi krav til instruktørens egenfærdigheder som roer og krav om, at instruktøren har et førstehjælpsbevis.

Opbyg erfaring Det er ikke tanken, at du skal kunne gå til Instruktør 1 prøve den ene uge og Instruktør

Du skal for eksempel have et IPP 3-bevis, før du kan blive IPP Instruktør 2, og en IPP Instruktør 2 har kompetence til at undervise på IPP 2.

Uddan Instruktør 1 i klubben

Stigende krav På IPP Instruktør 1 afvikles kursus og prøve som et samlet forløb, hvor deltagerne undervises og evalueres løbende. Du skal i løbet af kurset demonstrere, at du har opnået de færdigheder og den viden, som kræves i undervisningsvejledningen. På IPP Instruktør 2, 3 og 4 er kursus og prøve adskilte forløb, og det er nødvendigt

2 prøve den næste, hvis du aldrig har undervist i kano og/eller kajak før. Læs mere om uddannelserne og de specifikke krav på kano-kajak.dk > uddannelse. Her kan du blive instruktør Alle DKF’s klubber har licens til at uddanne IPP Instruktør 1, hvis de råder over en IPP Instruktør 2. DKF holder kurser/prøver på niveau 2 og opefter og visse af DKF’s samarbejdspartnere udbyder instruktørkurser.

Råder klubben over en uddannet IPP Instruktør 2 eller derover, kan klubben selv uddanne IPP instruktører på niveau 1. Det råder DKF selvfølgelig til, at I gør. Både for at opretholde fødekæden til instruktørgerningen, men også fordi det skærper roerens kunnen og giver nye mål at gå efter. Udbyd eventuelt et kursus i samarbejde med naboklubben. På kano-kajak.dk > uddannelse finder du uddannelsesmateriale, så det er nemt at komme i gang.

Årsmagasin | 2017

39


XANNELSE

D DX XX U xxxx

Turkajak og kapkajak– kurser og prøver Ror du allerede tur- eller kapkajak, så er det måske i år, at du skal udfordre din kunnen i kajakken med et IPP 3-kursus. Har du aldrig roet tur- eller kapkajak før, og har du lyst til at få sved på panden, så spørg i din klub om mulighederne for at holde et kursus.

I 2017 planlægger vi, udover en række IPP 3 og IPP Instruktør 2-kurser og prøver, også at gennemføre IPP 4 tur samt IPP Instruktør 3 tur-kurser. Det er derudover tanken at holde en samling for aktive instruktører. (Ikke at forveksle med årets store instruktørsamling i maj i Kerteminde).

IPP 1 (tur/kap) og IPP 2 (tur/kap) IPP 1 og IPP 2 tur/kap-kurser er godt forankrede i klubberne og på skoler med samarbejdsaftale. IPP 2 anses i de fleste klubber, som et minimum for, hvornår, du som roer er i stand til at færdes alene i tur/kapkajak. IPP 1 og IPP 2-kurser er kurser med løbende evalu-

40

Årsmagasin | 2017

ering. Nogle klubber foretrækker desuden at holde en prøve, som afslutning på et IPP 2/frigivelsesforløb. DKF kan for nye klubber også arrangere IPP-2 kurser.


Uddannelse

IPP 3 (tur/kap), kursus og prøve På IPP 3-kurset arbejdes i dybden med teknik, sikkerhed og træning. På niveau 3 er man ikke længere at betragte som begynder. Deltagerforudsætninger: IPP 2 (tur/kap) eller tilsvarende. DKF anbefaler et kursus inden man går til IPP 3-prøve, men det er ikke

et krav. Alle kan gå direkte til prøve. Flere og flere klubber opretter IPP 3-træningshold – eventuelt med oplæg fra en super-instruktør, som sikrer, at det rette niveau opnås. Herefter kan censorer til en prøve bookes hos DKF.

IPP 4 (tur/kap), kursus og prøve I tur/kap-søjlen i IPP-systemet er de første tre IPP-niveauer fælles for turkajak og kapkajak. Når vi når niveau 4 deles søjlen i to IPP

4-forløb. IPP 4 tur og IPP 4 kap. Her gælder dog samme princip – man kan gå direkte til prøve – men det er ikke anbefalelsesværdigt.

IPP Instruktør 1 (tur/kap), kursus og prøve Dette er første skridt i din fremtidige rolle som instruktør og forbillede for nye kajakroere. Kurset gør dig i stand til at tage godt imod nybegyndere og på en sikker og forsvarlig måde gøre deres første møde med kajaksporten til en god oplevelse. God formidling og leg

er i fokus. På kurset bliver du løbende evalueret. Bemærk: En IPP Instruktør 1 kan IKKE være hovedansvarlig for begynderinstruktion og frigivelse (på IPP 2-niveau) i klubber, institutioner og lignende. Instruktøren kan KUN arbejde alene i særligt beskyttet farvand.

IPP Instruktør 2 (tur/kap), kursus og prøve På kurset udvides dit repertoire af pædagogiske og ledelsesmæssige redskaber til understøttelse af dit kommende arbejde med formidling af IPP 1-2-færdigheder i forbindelse med frigivelsesforløb og begynderundervisning. Der arbejdes blandt andet med undervisningsplanlægning og teknikforevisning. Målet er, at du opnår et godt billede af, hvilke områder, du kan udvikle dig på, og hvad der skal til for at bestå IPP Instruktør 2-prøven.

Deltagerforudsætninger til prøven: Du skal være mindst 18 år, have IPP 3 og IPP Instruktør 1 (tur/kap) samt have gennemført IPP Instruktør 2 (tur/kap) kursus og have et gyldigt førstehjælpsbevis på minimum 6 timer.

IPP Instruktør 3 (tur/kap), kursus og prøve Dette niveau er, i lighed med IPP 4, noget af det, der kigges på i tur/kap arbejdsgruppen. Kursus- og prøvebeskrivelser ligger derfor ikke helt fast. Vi har endnu meget få herhjemme med niveauet, så

vi arbejder på en model, der skal ændre på det. Vi vil nemlig gerne have flere højt uddannede instruktører.

Book censor hos DKF Alle der vil holde prøver på DKF’s uddannelser skal huske at booke censorerne i DKF’s sekretariat. Vi anbefaler at være ude i god tid, da nogle af censorerne er bookede lang tid i forvejen.

Andre kurser Hvis du er interesseret i andre kurser end lige IPP- eller DKF instruktørkurser, kan du læse om dem i afsnittet `Mere Uddannelse´ på side 19.

Årsmagasin | 2017

41


UDDANNELSE

Havkajak – kurser og prøver Er du allerede i gang i en havkajak, men savner nye udfordringer, så prøv et IPP 3- eller IPP 4-kursus. Har du aldrig roet havkajak før, så spørg i din klub om mulighederne for at holde et kursus.

Havkajakroere elsker uddannelse. Der er i hvert fald mange, der benytter sig af DKF’s kurser. Her kan du se, hvilke kurser, du kan tage i år.

IPP 1 (hav) og IPP 2 (hav) IPP 1 og IPP 2 havkajak-kurser er godt forankrede i klubberne, på skoler med samarbejdsaftale samt hos private udbydere. Derfor planlægger DKF ikke kurser på disse niveauer. IPP 1 er et introforløb, en teaser for eventuelt kommende medlemmer, mens

IPP 2 i de fleste klubber anses, som et minimum for, hvornår, du som roer er i stand til at færdes alene på fladt vand. IPP 1 og IPP 2-kurser er med løbende evaluering.

IPP 3 (hav), kursus og prøve På niveau 3 er man ikke længere at betragte som begynder, og det forventes, at man kan præstere og færdes sikkert og effektivt på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. På kurset arbejdes i dybden med teknik, sikkerhed og turroning.

Deltagerforudsætninger for IPP 3 (hav) kursus: IPP 2 (hav) eller tilsvarende. Deltagerforudsætninger for IPP 3 (hav) prøve: IPP 3 (hav) kursus eller tilsvarende.

IPP 4 (hav), kursus og prøve Formålet med IPP 4-kurset er at gøre roeren i stand til at færdes sikkert og forsvarligt på åbent hav under krævende forhold, på strømsteder og i tidevandsstrøm i vindstyrker og havforhold sva-rende til 8-11 m/s og klare de problemer og redningssituationer, der måtte opstå. En niveau 4-roer skal udvise ansvars- og gruppebevidsthed og kunne fungere som turleder i krævende farvand.

Deltagerforudsætninger for IPP 4 (hav) kursus: IPP 3 eller tilsvarende. Deltagerforudsætninger for IPP 4 (hav) prøve: IPP 4 (hav) kursus eller tilsvarende. Prøven foregår over en hel weekend og består af en praktisk og en skriftlig del.

IPP 5 (hav) kursus (og prøve) Afholdes ikke i Danmark, men flere steder i udlandet. Brug forum på kano-kajak.dk eller facebook, hvis du vil i kontakt med nogen, der har været afsted på kursus og prøve. De vil gerne dele erfaringer og viden med dig.

Deltagerforudsætninger: Bestået IPP 4 (hav) eller tilsvarende (Fore eksempel BCU). Hvis du vil til prøve forudsættes IPP 5 (hav) kursus.

IPP 4 kræver særlige vejr- og vandforhold. Derfor er der altid en risiko for, at vejrforholdene vil gøre det nødvendigt at flytte et kursus eller en prøve – enten til et andet sted eller til en anden dato. Vi tilstræber at oplyse en back-up dato for de enkelte kurser/prøver. Ved aflysning af kurser/prøver returneres deltagerbetaling selvfølgelig. 42

Årsmagasin | 2017


Uddannelse

IPP Instruktør 1 (hav) Du lærer at formidle brugen af udstyr og de første tag på vandet gennem leg samt ved brug af få og enkle fokuspunkter. En IPP Instruktør 1 kan arbejde alene i særligt beskyttet farvand, men IKKE være hovedansvarlig for begynderinstruktion og frigivelse i klubber, institutioner og lignende. Deltagerforudsætninger: Du skal være mindst 15 år, have IPP 2 (hav) samt et gyldigt 7 timers førstehjælpsbevis.

IPP 2 kurser Nye klubber eller samarbejdspartnere er velkomne til at kontakte DKF for aftaler om særligt tilrettelagte IPP 2-kurser.

IPP Instruktør 2 (hav) På DKF Instruktør 2-kurset lærer du at formidle IPP 1-2-færdigheder i forbindelse med frigivelsesforløb og begynderundervisning samt turledelse. Der arbejdes med undervisningsplanlægning, teknikforevisning – basale og let avancerede teknikker, lege og aktiviteter samt organisering og ledelse på vandet. Målet er, at du tager hjem med et godt billede af, hvilke områder du kan udvikle dig på. Prøven foregår over en dag og består af en skriftlig/ teoretisk opgave, praktiske opgaver i undervisning, formidling og forevisning af IPP 1-2færdigheder samt praktiske opgaver i organisation og ledelse af grupper på vandet. Deltagerforudsætninger for kursus: IPP 3 (hav) samt IPP Instruktør 1 (hav).

IPP 3 prøver Husk: En klub kan godt rekvirere censorer til en IPP 3-prøve. Vores aktive censorer er efterspurgte, så det anbefales af være ude i god tid.

Deltagerforudsætninger for prøve: Du skal være mindst 18 år, have IPP 3 (hav) samt IPP Instruktør 1 (hav) og et gyldigt 7 timers førstehjælpsbevis. Du skal endvidere have gennemført IPP Instruktør 2 (hav) kursus og kunne fremvise en logbog, som viser, at du har roet minimum 150 km. Årsmagasin | 2017

43


UDDANNELSE

IPP Instruktør 3 (hav) Dette er kurset for dig, der igennem et par år har arbejdet med at udvikle din formidling af og undervisning i kajak. Du er bredt orienteret inden for flere aspekter af kajakroning i Danmark. På kurset arbejder du med din evne til at analysere udviklingspotentiale hos roere og giver målrettet individuel vejledning. Der arbejdes teoretisk og praktisk med pædagogik og undervisningsteori, og det er målet, at du kommer hjem med nye værktøjer til dit arbejde med let øvede/erfarne roere og instruktører og et klart billede af dit udviklingspotentiale. Deltagerforudsætninger for kursus: IPP 4 (hav), IPP Instruktør 2 (hav) samt minimum 2 års erfaring som IPP Instruktør 2 (hav).

OBS: Du skal forvente, at der ca. 4 uger før prøvedatoen udsendes opgaver, der skal forberedes til prøvedagene. Du skal ligeledes sørge for, at du har en udførlig logbog klar til indsendelse ca. 4 uger før prøven. Hvis det skønnes, at du ikke lever op til logbogskravene, kan censorer vælge at udskyde din prøveaflæggelse til et senere tidspunkt. Deltagerforudsætninge for prøve: Du skal være minimum 20 år, have IPP 4 (hav), have gennemført IPP Instruktør 3 (hav) kursus, have et gyldigt førstehjælpsbevis på minimum 12 timer samt en logbog, som beskriver den krævede erfaring. Det kan du læse mere om på kano-kajak.dk>uddannelse.

Til IPP Instruktør 3 (hav) prøven forventes det, at du både er i stand til at formidle til grupper samt evaluere og dygtiggøre individuelle instruktører og udøvere. Du besidder et meget bredt kendskab til havkajakroning og kan arbejde lang- og kortsigtet med strukturerede og mindre strukturerede undervisningsforløb. Prøven består af en række forberedte og uforberedte undervisningsopgaver.

44

Årsmagasin | 2017


Uddannelse

Kajakuddannelse for alle DKF vil gerne forbedre og videreudvikle IPP-systemet og uddannelserne i kano-/kajak. Som ny uddannelseskonsulent glæder jeg mig til arbejdet med at øge kvaliteten i kajakuddannelserne – og til at lette overgangene fra bådtype til bådtype. Jeg håber på et godt samarbejde både med klubber, instruktører og trænere. Hvad er det at ro kano/kajak – og hvordan lærer man det? Det er længe siden, at kajak var noget de fleste roede i en turbåd med udgangspunkt i den lokale kano-/ kajakklub. Der er kommet utroligt mange nye bådtyper, nye klubber og nye medlemmer i efterhånden mange år. De tider, hvor frigivelsen var den eneste ting, man formelt skulle og kunne lære, er også forbi de fleste steder. I dag lærer de fleste at ro ved at gennemføre IPP-uddannelsens lavere niveauer. Uanset om man tænker over det eller ej, lærer man en masse, når man ror – og den store erfaring, de mange kajakroere rundt om i landet besidder, er uundværlig uanset om den er formaliseret i systemet eller ej. Men i takt med at nye bådtyper, klubber og roere er strømmet til, er behovet for uddannelse og formaliseret læring steget. System i arbejdet For ca. 10 år siden indførte vi EPP-standarden i Danmark. Den har på mange måder været en succes. Den giver en fælles reference på tværs af klubber og på tværs af landegrænser. Vi har altså bevæget os hen mod en højere grad af systematisering i motionsklasserne, de tekniske standarder såvel som på landshold, i ungdomsarbejdet og mange andre steder i kano- /kajak-Danmark. Overensstemmelse mellem teori og praksis Uddannelsesgruppen i DKF arbejder målrettet med den systematisering, der ligger

indbygget i den internationale EPP-standard – den danske IPP. I løbet af 2017 vil vi tage initiativ til en række revisioner af det etablerede system, så vi kan sikre, at der er overensstemmelse mellem den praksis, der eksisterer på kurser og til prøver og den teori, der beskriver IPP. Disse projekter vil forhåbentlig blive drevet af de dygtige instruktører og censorer, der arbejder med kajakroerne rundt om i landet. Projekterne vil blive synliggjort i så høj grad, det overhovedet er muligt – så alle interesserede kan følge med.

som instruktør, træner, censor, klubformand med videre – og har mange idéer om, hvor man kan forbedre uddannelserne. Men det vigtigste er de mange erfaringer fra klubber, instruktører og roere. Jeg har netop holdt mit første møde med havkajak-instruktørerne og ser frem til rigtig mange flere. Når møderne giver mig et overblik over, hvor der er mest at gøre, vil jeg sammen med de øvrige konsulenter og den politiske ledelse gå i gang med at justere og udbygge de mange spændende uddannelser, der er i kano og kajak.

Uddannelse er mange ting. Det er både teori og praksis i forhold til egne færdigheder, men det er også viden om, hvordan andre lærer, og hvorfor man gør, som man gør, når man for eksempel træner. Vi vil derfor også arbejde på at skabe sammenhæng mellem træneruddannelsen og de øvre niveauer i kaproningsstandarderne. På den måde håber vi at kunne sikre, at dygtige roere på fx IPP 4 eller IPP 5-niveau kan få fordel af deres evner, når de forhåbentlig efter endt karriere ønsker at gå træner- eller instruktørvejen. På samme måde håber vi at kunne skabe øget mulighed for at bruge sine kompetencer på tværs af bådtyper, hvis man for eksempel som erfaren kanoroer ønsker at blive instruktør i surfski.

Jeg glæder mig til samarbejdet! /Casper

Hvor skal uddannelserne hen? Som ny uddannelseskonsulent vil jeg i første omgang rigtig gerne høre en masse om, hvad der fungerer godt og mindre godt i kajakuddannelserne. Jeg har selv arbejdet

Som ny uddannelseskonsulent vil jeg i første omgang rigtig gerne høre en masse om, hvad der fungerer godt og mindre godt i kajakuddannelserne. Casper Licht

Test af IPP 5 kap-niveauet For første gang i Danmark tester vi i 2017 IPP 5 kap-niveauet. Vi har tidligere testet IPP 4 kap på Kraftcenter Vallensbæk. I år arbejder vi på en test af IPP 5 i samarbejde med Talentcenter Hovedstaden.

Revision af IPP 4 hav Som et af de første initiativer i forhold til at efterse niveauerne arrangerer vi en dag for IPP 4 censorer der diskuterer overensstemmelse mellem niveaubeskrivelse og praksis under uddannelsen.

Årsmagasin | 2017

45


UDDANNELSE

Turkano – kurser og prøver Tænder du på teknik – så kan du overveje et kursus i turkano. I turkanoen kan du samarbejde med en anden roer og nærmest få kanoen til at danse.

Turkano er en lille disciplin, men vi fornemmer, at kanointeressen ulmer, og vi arbejder fortsat på at udvikle og udbyde uddannelserne. Vi har gennem vinteren arbejdet på at udvikle kurser til Instruktør 1 og 2 og IPP 4 i kano. Volumen er dog lille, så vi har ikke et fastlagt et program. Hold øje med kurser i DKF’s Nyhedsbrev.

IPP 1 (kano) og IPP 2 (kano) IPP 1 er et ‘snus til kano’-forløb normeret til ca. 4 timer. IPP 2 sætter en roer i stand til at færdes på egen hånd. Du trænes i

grundlæggende teknik, så du kan færdes sikkert i beskyttet farvand i sommerhalvåret.

IPP 3 (kano), kursus og prøve På IPP 3-kurset arbejdes i dybden med teknik og sikkerhed i forbindelse med solo- og tandempadling i strømmende vand (ikke fos) og vind op til 6 m/s. Du introduceres desuden til turpadling og turplanlægning.

Deltagerforudsætninger for kurset: IPP 2 (kano) eller tilsvarende. Deltagerforudsætninger for prøven: IPP 3 (kano) kursus eller tilsvarende.

IPP 4 (kano), kursus og prøve I 2017 vil DKF arbejde sammen med de øvrige nordiske lande om udvikling og afvikling af kurser og prøver.

Læs om det på kano-kajak.dk>uddannelse.

IPP Instruktør 1 (kano), kursus og prøve Kurset gør dig i stand til at tage godt imod nybegyndere. Du lærer at formidle brugen af udstyr og de første tag på vandet gennem leg og brug af få og enkle fokuspunkter. Instruktøren kan kun arbejde alene i særligt beskyttet farvand.

Deltagerforudsætninger: Du skal være mindst 15 år, have IPP 2 (kano) samt et gyldigt 12 timers førstehjælpsbevis.

IPP Instruktør 2 (kano), kursus og prøve På kurset udvides dit repertoire af praktiske, pædagogiske og ledelsesmæssige redskaber til arbejdet med formidling af IPP 1-2-færdigheder i forbindelse med frigivelsesforløb og anden begynderundervisning Prøven består af en skriftlig og teoretisk opgave, praktiske opgaver i undervisning, formidling og forevisning af EPP 1-2-færdigheder samt praktiske opgaver i organisation og ledelse af grupper på vandet.

46

Årsmagasin | 2017

Deltagerforudsætninger for kurset: IPP 3 (kano) samt IPP Instruktør 1 (kano). Deltagerforudsætninger for prøven: Du skal være mindst 18 år, have IPP 3 og IPP instruktør 1 (kano) samt have gennemført IPP Instruktør 2 (kano) kursus og have et gyldigt førstehjælpsbevis på minimum 12 timer. Du skal logså have en udfyldt logbog med.


Uddannelse

Timingen er god – i vores IPP-samarbejde er vi ved at have styr på en uddannelsesstandard og en anbefaling ift. instruktører.

Stand Up Paddle Stand Up er ikke kun for ældre kapkano-roere med dårlige knæ. Stand Up er et lettilgængeligt fartøj med stort potentiale. Stand Up dukker op i havne, på sø, å, fjord og hav.

I DKF har vi stille og roligt arbejdet os ind på Stand Up. Nu har vores hovedorganisation, International Canoe Federation (ICF), på kongressen i november 2016 vedtaget at tage Stand Up med som en bådtype i konkurrenceprogrammet for sprint, maraton og oceanrace. Timingen er god – i vores IPP-samarbejde er vi ved at have styr på en uddannelsesstandard og en anbefaling ift. instruktører.

(i alle bådtyper) kan få Stand Up kompetence. Vi håber også at kunne tilbyde IPP 1, IPP 2 i Stand Up. Afhængig af efterspørgsel og ressourcer kommer der også en selvstændig Stand Up Instruktør 1.

Stand Up Paddle eller Stand Up Canoe? ICF overvejer i øjeblikket, hvilket navn, man vil anvende fremover. I DKF vil vi tilpasse os det, som vinder størst udbredelse.

Der er Stand Up materiale i DKF’s børnekajak-lånepakker og Stand Up materiale kan også lånes (mod gebyr) fra grejbank.dk

I 2017 forventer vi at kunne tilbyde en kort tillægsuddannelse så Instruktør 1 og 2

Nyt? For år tilbage gennemførte en fast deltager Tour de Gudenaa padlende stående i en traditionel turkano.

Variationer i Stand Up materiel Den første variation er oppustelig eller fast materiale. Derefter er der længde, bredde, skærmet ståområde, finne udformning osv. osv. Nogle board egner sig til alsidig brug, andre er specialiserede sprintbåde.

Årsmagasin | 2016

47


UDDANNELSE

Inspirerende kurser der klæder dig på til foreningsarbejdet.

Kurser på land Din formand `prikkede´ dig på skulderen, og nu er du holdleder. Du hostede på generalforsamlingen og er nu med i din klubs ledelse. Hjælpen er nær – der er et kursus til dig.

DKF og DIF tilbyder en lang række kurser og til dig, der arbejder på land for din forening. På siderne her får du et overblik over dine muligheder. Temadag eller kursus i klubben På DKF’s Temadag møder du andre frivillige, og her kan du få inspiration til, hvordan du kan løfte en opgave i klubben ved at høre, hvad andre har gjort. Du kan også få skræddersyet et kursus til de frivillige i din klub, som holdes i klubben. Holdleder Kurset henvender sig til klubledere og klubtrænere, som varetager holdlederopgaver ved danske sprint- og maratonstævner for voksne og børn. Kurset giver indblik i og forståelse for, hvilke spørgsmål og opgaver, der kan være i forbindelse med for eksempel tilmeldinger, protester, kontakt til stævneledelse og sikkerhed. Desuden giver kurset indblik i de generelle kaproningsregler og adgang til at kunne gå til official-eksamen. Kurset er gratis og varer seks timer. Tid og sted annonceres på kano-kajak.dk

48

Årsmagasin | 2017

Official DKF tilbyder sædvanligvis to official-kurser. Uddannelsen og den efterfølgende erfaring kan give mulighed for at optræde som official ved internationale stævner. Kurserne holdes fredag aften/lørdag, i alt 12 timer med følgende indhold: Stævneorganisation, fælles kaproningsbestemmelser samt nationale kaproningsbestemmelser for kortbane og maraton. Kurset afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve. Tid og sted annonceres på kano-kajak.dk Træner 1, 2 og 3 I løbet af 2015 har en arbejdsgruppe udarbejdet en ny struktur for DKF’s træneruddannelse. Det første niveau – klub hjælpetræner – har været i test i november 2015. Træner 2 og Træner 3 vil blive udviklet i løbet af 2016. Der har længe været et ønske i den etablerede DKF-trænergruppe om en ny struktur for træneruddannelsen – med mindre sårbarhed (flere undervisere), større fleksibilitet, opdatering af materialet og mindre

tidsforbrug som hovedkrav. Og forhåbentlig som en positiv bivirkning af dette, en billigere uddannelse. Den nye struktur er nu i endnu bedre overensstemmelse med DIF-modellen – hvor man på mange disciplinområder tilbyder

Personlig udvikling for bestyrelsesmedlemmer DIF’s online-kursus for bestyrelsesmedlemmer er målrettet viden og redskaber til dig, der sidder i en bestyrelse for en klub. Kurset er gratis og kan tages fra sofaen i din egen stue. Læs mere på dif.dk


Uddannelse

tre niveauer. I DIF er det første, ligesom vores nye basisniveau, meget elementært og henvender sig til forældre eller voksne og unge i klubberne, der gerne vil hjælpe til på træningsholdene.

Der er i den nye struktur indbygget forskellige meritmuligheder således, at man med DKF’s instruktøruddannelser på de forskellige trin med visse tillægsmoduler også kan fungere som træner.

Til hvert af de tre niveauer udarbejdes et antal moduler, hvoraf nogen af dem direkte kan byttes ud med DIF-moduler. Der er opsat kompetencemål for alle tre niveauer, og undervisningsmateriale er enten udviklet eller på vej også for Træner niveau 2, Klubtræner og Træner niveau 3, Klubelite træner.

Træner 2 og Træner 3 vil blive udbudt af DKF, når materialet er på plads. Hold øje med kursuskalender og facebook i løbet af året. Alle der har været på kick-off får invitation direkte.

Niveau 1, der er beskrevet i to moduler, med en drejebog til hvert indeholdende undervisningsnoter og tilhørende illustrationer og øvelser, har, som nævnt ovenfor, været i test. Da der er tale om et dynamisk værktøj, vil der blive foretaget små justeringer hen ad vejen, men som det ligger nu, kan det allerede anvendes. Klubber, som har trænere, der som minimum har det tidligere træner niveau 2, kan selv bruge materialet og på den måde uddanne egne hjælpetrænere. Klubber kan eventuelt gå sammen med naboklubber om at sætte et kursus op. På den måde lægges det første trænerniveau ud til klubberne, ligesom uddannelse af DKF instruktør 1 i hovedsagen varetages af klubberne selv.

Diplomtræner og ITA Når du har gennemført DKF´s Træner 1,2 og 3 uddannelser, har du mulighed for at fortsætte på Danmarks Idrætsforbunds trænerlinje. DIF´s Diplomtræneruddannelse er en 1½årig uddannelse, der opfylder de europæiske krav (ENSSEE) niveau III. Uddannelsen findes også som intensivt forløb over 4-5 måneder. Uddannelsen indeholder både generelle idrætslige elementer (180 timer) og specifikke DKF-elementer (25 timer). Ud over den obligatoriske fælles undervisning indeholder uddannelsen et projektforløb i relation til DKF´s aktiviteter og discipliner. Der afsluttes med prøver, hvorefter du kan søge om optagelse på Idrættens Træner Akademi. Læs mere om diplomtræneruddannelsen og Idrættens Træner Akademi på dif.dk

”Træn med børn og unge”-kursus DKF’s Aldersrelaterede Trænings Koncept – i daglig tale, ATK, tager udgangspunkt i børns fysiologiske udvikling. Vores 6-timers ATK-kursus har til formål at give dig, der arbejder med børn og unge, de teoretiske værktøjer til træningen. Dine egne rofærdigheder er derfor ikke afgørende for at deltage på kurset. På kurset arbejdes der med: • Hvordan børn udvikler sig fra 10-12-årige frem mod senior, og hvordan man arbejder med de forskellige aldersgrupper. • Effektiv teknik og hvordan, man arbejder med denne. • Korrekt træningsmængde for den givne aldersklasse. Vi tager udgangspunkt i ATKkompendiet. Ønsker din klub at deltage på ATK-kursus, eller være vært for et kursus, så skriv til dkf@kano-kajak.dk.

Få hjælp til at udvikle klubben De fleste har forståelse for, at træneren skal på kursus for at blive en bedre træner. Men hvad med foreningslederen og de andre bestyrelsesmedlemmer? Hjælp klubben til bedre drift og udvikling, bestil et klubudviklingsprojekt på dkf@kano-kajak.dk

Årsmagasin | 2017

49


UDDANNELSE

Kurser i klubben Rulleinstruktør, førstehjælp, naturformidling, legedag for klubbens instruktører. Har du lyst til at få ny inspiration eller forkæle en gruppe frivillige, der har gjort en særlig indsats for klubben, så er der mange muligheder. Kontakt DKF for at høre nærmere!

Førstehjælpskursus af kajakroere for kajakroere Underviser Martin Søndergård er en meget erfaren kajakroer og livredder. Kurset er tilrettelagt, så det rammer kajakroernes behov så godt som muligt. Kursusbeviset kan naturligvis anvendes ved instruktøruddannelserne i DKF.

Der er tale om et dagskursus, hvor Martin gennemgår hjerte/ lunge-redning, ulykker med vand samt førstehjælp i forbindelse med almindelige mindre ulykker og skader, der kan opstå i og omkring kajakken. Forventet kursusdato 5. februar 2017

Naturformidling Får værktøjerne til at give dine klubkammerater en naturoplevelse næste gang, I skal på tur. På kurset skriver du drejebogen til en konkret tur i eget ro-område med fokus på at opleve naturen.

Du får en oversigt over oplagte naturfænomener, man kan “opdage” på en tur, samt overblik over lovgivning og regler for færdsel og adgang, samt hensynsfuld adfærd.

Bestil en superinstruktør SUP eller ’Kajakfysik’, skal I afholde en aktivitetsdag, et rullekursus eller teoretiske emner som idrætspsykologi, ernæring eller ledelse. 50

Årsmagasin | 2017


Uddannelse

Fos Johnnie Bøtker Laursen fra GIV tilbyder et foskursus for begyndere i Norge. Interesserede kan følge med på kano-kajak.dk og/eller henvende sig til Johnnie på johnnie@giv.dk / 2177 5886 el. 8667 2011.

Rul Både øst og vest for Storebælt har vi aftaler med meget kompetente undervisere på rul. David Tetzschner på Sjælland og Andreas Holm på Fyn.

Kontakt os Har du interesse i et kursus, så kontakt os på dkf@kano-kajak.dk Pris afhænger af antal timer, transport og evt. forplejning og overnatning.

”Gymnastik og idræt, fællesskab og sund livsstil”

Instruktørsamling 2017 Kerteminde Kajakklub D. 5.-7. maj Tilmeld dig på www.kano-kajak.dk

BESØG SKOLEN PÅ

EFTERSKOLE.NU

OUTdOOR Kan du tåle at lugte af bål og blive både beskidt og lidt våd? Så er outdoorlinjen noget for dig! Vi har en fantastisk friluftsplads med sø, shelter og svedehytte. Den er udgangspunktet for mange af vores aktiviteter. En kort cykeltur fra skolen har vi Storebælt og Halleby Å, hvor alle vores aktiviteter på vandet finder sted. Vi arbejder med sejlads i kano og kajak – både i å og i hav. Vi tilbyder certifikatet EPP1 i kajaksejlads. Al sejlads sker selvfølgelig under skolens sikkerhedsinstruks for sejlads.

FØLG OS PÅ twittEr

FØLG OS PÅ yOutuBE

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Årsmagasin | 2017

51


XANNELSE

D DX XX U xxxx

Bliv DKF kursusudbyder Er du IPP Instruktør og går du med en drøm om at åbne din egen kursusvirksomhed – så kan du indgå en aftale med DKF og får lov til at bruge vores europæisk anerkendte uddannelser. Du er IPP Instruktør og vil åbne din egen kursusvirksomhed. Eller måske arbejder du på en skole eller institution, hvor I tilbyder undervisning i kano, SUP eller kajak. Hvis du har brug for et anerkendt uddannelsessystem, så kan du overveje at indgå en aftale med DKF, der giver dig ret til at benytte vores uddannelser. Dine kursister får noget med hjem Alt efter aftale, så kan vores kursusudbydere uddanne kursister i egenfærdigheder og instruktørfærdigheder. Vores uddannelser følger de europæiske EuroPaddlePass-standarder og er tilrettet det danske farvand og vores danske undervisningstraditioner. Forpligtet til at udstede licenser Vores kursusudbydere forpligter sig til at følge DKF’ s tekniske standarder for undervisning og turledelse. Derudover skal en DKF-kursusudbyder benytte instruktører godkendt af DKF. Som DKF-kursusudbyder forpligter du dig til at udstede licenser på ipaddle.dk til de roere og instruktører, som du uddanner. Du er desuden forpligtet til at benytte IPP-logo og DKF-logo på hjemmeside og i kursusmateriale.

Forsikring og sikkerhedsinstruks I følge Søfartsstyrelsens regler om erhvervsmæssig sejlads, så skal alle kursusudbydere, der tilbyder kurser i kano og kajak udarbejde en sikkerhedsinstruks for hvert kursus, samt være dækket af en særlig ansvarsforsikring.

To kursus aftaler Privat kursusudbyder

Kurser: IPP 1, IPP 2, IPP 3 og IPP Instruktør 1 og IPP Instruktør 2 Skoler og institutioner

DKF stiller – mod betaling – censorer til rådighed i forbindelse med IPP Instruktør 2 prøve og IPP 3 prøve.

Har du lyst til at blive en af DKF’s kursusudbydere, så kontakt os på dkf@kano-kajak.dk.

52

Årsmagasin | 2017

Model 1: IPP 1, IPP 2 og IPP Instruktør 1. Model 2: IPP 1, IPP 2, IPP 3 og IPP Instruktør 1 og IPP Instruktør 2


Terminsliste 2017

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

O 1

O 1

L

T

2

T

2

S

3

F

3

F

3

M

O 4

L

4

L

4

S

1

1

M 2 T

T

5

S

F

6

M 6

L

7

07.-08. Odense Canoepolo International 2017, Odense Kajakklub

T

8

Havneræs, Randers DKF O-løb, Kongelunden

S

2

M 9

5

DKF O-løb, Slagslunde Skov Havneræs, Silkeborg Kajakklub

S

6

7

5

T DKF O-løb, Rud Skov Havneræs, Odense Kajakklub

O

10

M 6 T

T

7

F

O 8

O 8

L

T

T

S

9

9

T 10

F 10

F 10

M1

O 11

L 11

L 11

T 1

T 12

S 12

F 13

M 13

L 14

T 14

T 14

F 1

O 15

O 15

L 1

T 16

T 16

S 1

T 17

F 17

F 17

M1

O 18

L 18

L 18

T 1

T 19

S 19

S 19

O1

F 20

M 20

S 15

Vinterræs, Kajakklubben Neptun

3

M 16

S 12

Vinterræs, Kajakklubben Neptun

7

8

O1

Vinterræs, Kajakklubben Neptun

11

M 13

12

M 20

T 1

T 2

T 21

T 21

F 2

O 22

O 22

L 2

T 23

T 23

S 2

T 24

F 24

F 24

Seminar for børnetrænere, Fredericia

M2

O 25

L 25

L 25

DKF Temadag, Fredericia

T 2

T 26

S 26

S 26

DKF Årsmøde, Fredericia

O2

F 27

M 27

L 28

T 28

L 21

DM Ergometer, Rødovre Centrum

S 22 M 23

4

9

S 29 M 30

5

w w w. k a n o - k a j a k . d k

T 2

T 28

F 2

O 29

L 2

T 30

S 3

F 31

T 31 w w w. k a n o - k a j a k . d k

13

M 27

w w w . kÅrsmagasin a n o - k a j a k . d| k 2017

53


Terminsliste 2017

APRIL

L

1

01.-06. Pinse-kajaktræf Bornholm, Bornholms Kajakklub

2

O 3

L

3

03.-04. Nordisk Mesterskab Marathon, Sverige 03.-05. 46th International Tournament of Canoe-Polo, Essen, Tyskland

4

T

4

S

4

Pinsedag

O 5

F

5

05-07. DKF Instruktørsamling

M 5

L

6

06.-07. Charleroi, Seneffe, Belgien Nordic Open Marathon, Maribo Kajakklub

T

S

7

Paradisløbet, Silkeborg Kajakklub

O 7

T

6

F

7

T

Havneræs, Århus Klubberne

14

L

8

08.-09. International Tournament Canoe Polo Bologna, Italien 08.-09. HIT – Helmond Int. Tournament, Helmond, Holland

S

9

Palmesøndag

15

M 10 T 11

M 8 T

19

9

O 10 T 11

O 12

T

8

F

9

L 10

Ry K2 Mix, Ry Roklub | Bellevue Ocean Race, Klampenborg Kajak og Kanoklub 10.-11. ECA Cup II, Skovshoved | Vild med vand

S 11

Guldborgsund Kajak Marathon 2017, Guldborgsund Kajak/Havkajak Klub

F 12

M 12

Kajakpolo DT 1

T 13

Skærtorsdag

L 13

F 14

Langfredag

S 14

23

2. Pisedag / Grundlovsdag

6

12.-14. Canoe Sprint World Cup 1, Montemor-O-Velho, Portugal Store Bededag

T 13

24

O 14

20

M 15

L 15

T 15

T 16

F 16

O 17

L 17

17.-18. Kajakpolo DT 2 | 17.-18. Havkajak Ungdomstræf Sydfyn, Faldsled 17.-18. DM Marathon, Vallensbæk Kano og Kajak Club

T 18

T 18

S 18

Kajakrally, Lemvig

O 19

F 19

M 19

T 20

L 20

20.-21. Maribo Regatta, Maribo Kajakklub

T 20

F 21

S 21

Kajakrally, Randers

O 21

L 22

M 22

S 23

T 23

F 23

O 24

L 24

24.-25. ECA Cup III, Willebroek, Belgien Sorø Maraton, Sorø Kajakklub DM Master Sprint

S 16

Påskedag

M 17

2. påskedag

16

17

M 24

13

1

F

T

12

T

2

2

M 3

11

18

M 1

Surfcup 1

JUNI

02.-04. Canoe Sprint World Cup 3, Belgrade, Serbien 02.-04. Bagsværd Regatta, Regatta Gladsaxe

S

10

MAJ

21

T 22

T 25

T 25

Kristi Himmelfartsdag

S 25

O 26

F 26

26.-28. Canoe Sprint World Cup 2, Szeged, Ungarn

M 26

T 27

L 27

27.-28. Canoe Marathon World Cup, Hazelwinkel, Belgien | 27.-28. Surf Samling 27.-28. Amsterdam Open | 27.-28. ECA Cup 1, Saint-Omer, Frankrig

T 27

S 28

Surfcup 3 Fænø Rundt 2017, Kajakklubben Strømmen

O 28

F 28 L 29

29.-30. Spring Regatta, Bagsværd | Surfcup 2 29.04-01.05. Int. Niedersachsen Cup 2017, Göttingen, Tyskland

M 29

S 30

Tryggevældeå trimløb, Køge Kano og Kajak Klub

T 30

22

25

22.-25. Junior and U23 Canoe Sprint European Championships, Belgrade, Serbien

26

T 29 F 30

O 31

54

w w w . k a| n 2017 o-kajak.dk Årsmagasin

w w w. k a n o - k a j a k . d k

w w w. k a n o - k a j a k . d k


Terminsliste 2017

JULI

AUGUST

L

1

Knuthenborg Sprint, Maribo Kajaklub | 01.-02. Int. Tournament Denventer, Holland 01.-02. Silkeborg Regatta, Silkeborg Kajakklub | 01.-02. Kajakpolo DT 3

T

S

2

CRAFT Sprint, Hvidovre Kajakklub

O 2

27

M 3 T

4

SEPTEMBER

1

T

3

F

4

O 5

L

5

T

6

S

6

F

7

M 7

02.-06. Junior International Championship 2017, Dublin, Irland

F

1

01.-03. DM Sprint, Regata Gladsaxe

S

L

2

02.-03. Q-Camp

M

S

3

PaddleBattle Cup Skanderborg, Skanderborg Kano og Kajakklub

T

36

M 4 05.-06. Skovshoved Canoepolo Open, Skovshoved Roklub 05.-06. Nordisk Ungdoms Mesterskab, Silkeborg Kajakklub

T

32

5

T

O 6

F

T

7

L

L

8

T

8

F

8

08.-10. Canoe Marathon World Championships, Pietermaritzburg, Sydafrika Åbne DM Slalom, DKF Silkeborg

S

9

O 9

L

9

Tour De Gudenaa, DKF Gudenaaen

28

M 10

O 12 T 13

37

M 11

M

O1

L 12

12.-13. Kajakpolo DT 4 - Finale PaddleBattle Cup Vejle, Vejle Kajakklub

T 12

T 1

S 13

Kajakrally, Ebeltoft Thurø Rundt, Svendborg Kajakklub

O 13

F 1

T 14

L 1

S 1

33

M 14

14.-16. Senior Canoe Sprint European Championships, Plovdiv, Bulgarien

S

T 1

S 10

10.-13. Bornholm rundt i havkajak, Bornholms Kajakklub

F 11

T 11

F 14

T 10

O

L 15

T 15

F 15

S 16

O 16

L 16

Suså Løbet, Næstved Kajak og Canoklub

M1

T 17

S 17

Kajakrally, Aalborg

T 1

29

M 17 T 18 O 19 T 20

20.-30. World Games Polo, Wroslaw, Polen

18.-20. Agger Athlon

M 18

L 19

Havkajak DM teknik & rul | Vendelboløbet, Aalborg Kajakklub Kanojak Trim, Kajakklubben Esrum Sø

T 19

T 1

S 20

PaddleBattle Cup Vallenbæk, Vallensbæk Kano og Kajak Club

O 20

F 2

T 21

L 2

F 21

M 21

L 22

T 22

30

M 24 T 25 O 26 T 27

27.-30. Junior and U23 Canoe Sprint World Championships, Pitesti, Romania

F 28 L 29

34

22.-24. Championsleague, Essen, Tyskland

S 2

L 23

Mølleåens Blå Bånd, Lyngby Kanoklub

M2

T 24

S 24

Tour de Kerteminde 2017, Kerteminde Kajakklub

T 2

F 25

M 25

23.-27. European Championships Canoepolo 2017, Saint-Omar, Frankrig 23.-27. Canoe Sprint World Championship, Racice, Tjekkiet

S 30 M 31 w w w. k a n o - k a j a k . d k

31

39

O2

L 26

Kronborgløbet, Kajakklubben Krogen DM Ocean Racing, Kajakklubben Krogen

T 26

T 2

S 27

Vordingborg Kajaktrim, Vordingborg Ro- og Kajakklub

O 27

F 2

T 28

L 2

T 29

F 29

S 2

O 30

L 30

35

M 28 Amager Strand Park, Sundby Kajakklub

O1

F 22

O 23

S 23

38

F 18

M3

Surfsymposium

T 31

T 3 w w w. k a n o - k a j a k . d k

w w w . kÅrsmagasin a n o - k a j a k . d| k 2017

55


36

37

38

39

Terminsliste 2017

OKTOBER

NOVEMBER

DM Surf, Surfar DKF O-løb, Ermelunden

DECEMBER

O 1

F

1

T

2

L

2

3

F

3

S

3

O 4

L

4

S

1

40

M 2 T

T

5

5

S

F

6

M 6

L

7

Støt Brysterne

T

7

T

7

S

8

Vinterræs, Kajakklubben Neptun

O 8

F

8

T

L

9

41

M 9

49

M 4 Havneræs, Horsens Kajakklub DKF O-løb, Boserup Skov

T

5

Havneræs, Ry Roklub DKF O-løb, Amager Fælled

45

9

O 6

Efterskole DM Polo

T 10

F 10

S 10

O 11

L 11

M 11

T 12

S 12

F 13

M 13

L 14

T 14

T 14

S 15

O 15

F 15

T 16

L 16

T 17

F 17

S 17

O 18

L 18

M 18

T 19

S 19

T 19

F 20

M 20

L 21

T 21

T 21

S 22

O 22

F 22

T 23

L 23

T 24

F 24

S 24

Juleaften

O 25

L 25

M 25

Juledag

T 26

S 26

T 26

2. juledag

F 27

M 27

42

M 16

43

M 23

L 28

Surfcup 4

S 29

44

M 30

56

46

47

Surfcup 5

48

O 13

52

O 27

T 28

T 28

O 29

F 29

T 30

L 30

w w w. k a n o - k a j a k . d k

51

O 20

S 31 w w w . k a| n o -kajak.dk 2017 Årsmagasin

50

T 12

Vinterræs, Kajakklubben Neptun

T 31

Vinterræs, Kajakklubben Neptun

Nytårsaften w w w. k a n o - k a j a k . d k


Få en på bærret og find nye l egekammer ater

Events

Mål

– vi vil Forbedre breddens kano- og kajakfærdigheder

Forbedring færdigheder – 20% Status pr. 31.12.2016

Årsmagasin | 2017

57


AA TOUR DE GUDEN

Gratis for der deltog alle, i 1968

Tour de Gudenaa fejrer 50 års jubilæum

Med forbillede i cykelløbet Tour de France fik Erik Wilche fra Hellerup kajakklub den ide at lave et kajak-maratonløb fordelt over flere dage og etaper. Ideen blev virkelighed i 1968, og Tour de Gudenaa-løbet kan i år fejre 50 års jubilæum.

Fedtemadder, fem etaper og hårdt vejr. Tour de Gudenaa anno 1968 var for de særligt hårdføre. Løbet startede i Skanderborg, og første etape gik fra Skanderborg over Mossø til Ry. Anden etape gik fra Ry over Juelsø til Silkeborg. Her ”overnattede” løbet. Næste dag startede 3. etape så på Silkeborg Langsø og fortsatte til Tange. 4. etape gik fra Tange til Langå, mens sidste etape startede i Langå og sluttede i Randers. I alt 120 km kajakløb. Ry for at være en barsk omgang I løbets første år havde løbet 100-200 deltagere. Flere af løbene var præget af hårdt vejr, så Tour de Gudenaa fik hurtigt ry for at være en barsk omgang. Stille og roligt fik løbet flere og flere deltagere, og også roere fra andre lande fandt løbet interessant.

Deltagere fra 12-13 nationer I nogle år havde løbet deltagere fra 12-13 nationer. Flere lande sendte hele landshold, og kendte kortbaneroere med internationale topplaceringer som Einar Rasmussen, Olav Søjland og Eirik Veraas Larsen fra Norge, samt Allan Williams, England, Stefan Gustafsson, Sverige og vor egen Thor Nielsen deltog. I enkelte år var der flere end 1.000 deltagere. Genfødt i 2014 Men det var dengang – i 2014 besluttede løbsledelsen at ændre løbet til et endags-løb. I dag er Tour de Gudenaa løbet, der forener supermotionisten med eliteudøveren, naturelskeren og eventyreren. Alt efter ambitioner og lyst kan du i dag vælge mellem to distancer. 73 km med

1968 – Det skete også • En storm over Danmark koster ni mennesker livet • Et bombefly med fire brintbomber styrter ned tæt på Thule Air Base i Grønland • Martin Luther King myrdes • Kronprins Frederik døbes • Tom Bogs vinder sin første EM-titel • Studenteroprør på Københavns Universitet

Kender du dem? Kender du roerne på billedet, så kontakt redaktionen på: lp@kano-kajak.dk. Billedet er fra første løb i 1968, venligt udlånt af Skanderborg Historiske arkiv.

58

Årsmagasin | 2017

en enkelt overbæring på ca. 200 m ved Tangeværket med start i Silkeborg og mål i Randers. Eller 42 km fra byen Ans ved Tange Sø og mål i Randers.

Tilmelding åbner i marts Du tilmelder dig på tourdegudenaa.dk – her kan du også tilmelde dig nyhedsbrevet – så får du alt om løbet direkte i din mailboks. Vælg mellem 73 km fra Silkeborg til Randers 42 km fra Tange Sø til Randers Var du med til det første løb i 1968, så kommer du gratis med i år.


Events

Surfkajak Cup Surfkajak Cup 2017 er fire stævner, der holdes fra april til midt november.

Surfkajak Cuppen er åben for ALLE. Du skal bare have lyst til at surfe sammen med andre surfkajak-entusiaster. Point spares op Cuppen giver dig mulighed for at konkurrere om de tilhørende ranglistepointngliste, som vi offentliggør på surfkajakcup.dk. Vinderen er den med flest point efter finalestævnet i november. Vi bruger også ranglisten, som grundlag for at udtage et dansk landshold til internationale konkurrencer. Også præmier til de nye For at byde nye surfkajak-entusiaster kårer vi blandt andet ved hver cup: • Best Newcomer • Best Female

Frivillige er i høj kurs Vi har altid brug for frivillige på land til at hjælpe os med at afvikle stævnerne, så har du lyst til at være frivillig official, så kan du melde dig på surfkajakcup.dk.

Vi er der, hvor bølgerne er bedst – så vi melder spottet for stævnerne ud på facebook i dagene op til, her kan du se, om du kan låne surf eller sit-on-top, når du vil deltage.

Surfkajakcup Kalender • Cup 1: 1. april • Cup 2: 29. april • Cup 3: 28. maj • Cupfinale og fest: 25. november Pris pr. stævne: 75. kr. Tilmelding: Surfkajakcup.dk (åbner 1. marts). Følg med på surfkajakcup.dk og facebook, hvor vi lægger stævnestederne ud, så snart de er fastlagt. Selvfølgelig med forbehold for vejret.

DanSprint Maraton Cup DanSprint Maraton Cup er otte maratonløb, hvor du optjener cuppoint, efterhånden som du deltager i de løb, der er med i cuppen.

DansSprint Maraton Cup (DMC) holdes for herrer K1 og C1 samt damer K1. Ved siden af de individuelle konkurrencer holdes der holdkonkurrencer i alle tre discipliner, hvor de tre bedste både fra hver klub tæller med. Udover sponsorpræmier til vinderne, uddeles der en særlig DMC-medalje i guld, sølv og bronze til de tre første i hver disciplin. DanSprint Maraton Cup – Master (DMC-Master) DanSprint Maraton Cup – Master (DMC-Master) holdes for herrer K1 og C1 samt damer K1 for aldergrupper +35 inddelt i klasser for hver femte årgang. Udover den individuelle konkurrence holdes en ”over-all” konkur-

rence i de tre discipliner, hvor de tre bedste både uanset årgang tæller med. Efter det sidste løb kåres vinderne.

indoor-outdoor

Hold øje med DKF’s elektroniske nyhedsbrev. Der er en ny cup i Oceanrace på vej.

Kalender • 6. maj – Nordic Open Marathon, Maribo Kajakklub • 7. maj – Paradisløbet, Silkeborg Kajakklub • 28. maj – Randers City Kajak Marathon, Kano- og Kajakklubben Gudenaa • 17.-18. juni – DM Maraton, Vallensbæk Kano og Kajak Club • 24. juni – Sorø Maraton, Sorø Kajakklub • 13. august – Thurø Rundt, Svendborg Kajakklub • 16. september – Suså Løbet, Næstved • 23. september – Mølleåens Blå Bånd, Lyngby Kanoklub

Årsmagasin | 2017

59


XTS

X XXEN EV xxxx

Arrangementsomtaler 2017 DKF-Oløb Sted: Kongelunden Dato: 8. januar Udlægger: Pilen WWW: dkfolob.dk

Havneræs Sted: Randers Dato: 8. januar Arrangør: Havneræs WWW: havneraes.dk

Vinterræs Sted: Amager Strandpark Dato: 15. januar Arrangør: Kajakklubben Neptun WWW: neptunvinterraes.dk

Havneræs Sted: Odense Dato: 5. marts Arrangør: Odense Kajakklub WWW: havneraes.dk

Vinterræs Sted: Amager Strandpark Dato: 12. marts Arrangør: Kajakklubben Neptun WWW: neptunvinterraes.dk

Sted: Der, hvor bølgerne er Dato: 29. april Arrangør: Surfar WWW: surfkajakcup.dk

Spring Regatta Sted: Bagsværd Sø Dato: 29.-30. april Arrangør: Under forhandling WWW: kano-kajak.org

Klubsamling • Børne- og ungdomsseminar (24. marts) • ATK-samling (25.-26. marts) • Klubtuning (25. marts) • Årsmøde (26. marts) Sted: Best Western Hotel Fredericia. WWW: kano-kajak.org

DKF-Oløb Sted: Kongelunden Dato: 5. februar Udlægger: Lyngby WWW: dkfolob.dk

Surfcup 2

Surfcup 1 Sted: Der, hvor bølgerne er Dato: 1. april Arrangør: Surfar WWW: surfkajakcup.dk

Tryggevælde å Trim Dato: 30. april Arrangør: Køge Kano og Kajak Klub WWW:koegekajak.dk/ Løb for medlemmer, der er frigivet som roer i egen klub. Børn/unge kan deltage med voksne ledsagere. Alt efter lyst, vind og vejr kan man stoppe efter 11 km. ved slusen inden Køge Bugt, eller efter de 14 km. ved klubhuset på Søndre Mole i Køge.

Havneræs Sted: Silkeborg Dato: 5. februar Arrangør: Silkeborg Kajakklub WWW: havneraes.dk

Havneræs Sted: Aarhus Dato: 2. april Arrangør: Aarhus-klubberne WWW: havneraes.dk

Instruktørsamling Sted: Kerteminde Kajakklub Dato: 5.-7. maj Pris: 1.200 kr. WWW: kano-kajak.org

Vinterræs Sted: Amager Strandpark Dato: 12. februar Arrangør: Kajakklubben Neptun WWW: neptunvinterraes.dk

DKF-Oløb Sted: Rude Skov Dato: 5. marts Udlægger: Hellerup WWW: dkfolob.dk

60

Årsmagasin | 2017

Børne- og ungdomsseminar DKF arrangerer et seks timers seminar for børnetrænere fredag den. 24. marts i Fredericia med fokus på kontakt til talentcentrene, oplæg om nye træningsteknikker og erfaringsudveksling. Der vil også være mulighed for at deltage i DKF´s Temadag den. 25. marts med forskellige workshops og andre aktiviteter. Sted: Best Western Hotel Fredericia Tilmelding: kano-kajak.org


Events

Nordic Open Marathon Dato: 6. maj Arrangør: Maribo kajakklub WWW: maribokajakklub.dk

Kajakrally DanSprint Cup

Dato: 21. maj Sted: Randers Arrangør: Kajakrally WWW: kajakrally.dk

DKF Surfsamlingen Kun for børn

Dato: 27.-28. maj Pris: 200 kr. Sted: Klitmøller WWW: kano-kajak.org

Fælles start i Klostersøen, ved Maribo Domkirke. Løbet ros i unikke omgivelser, med den bedste maratonrute, et dansk løb kan byde på. Lækre overbæringer, strandstrand, 100 m. Marathon har de bedste maratonroere til start, men også motion og unge møder til start. Distancer: 25 km., 17 km. og 9 km.

Paradisløbet Dato: 7. maj Arrangør: Silkeborg Kajakklub WWW: silkeborg-kajakklub.org For alle, vælg mellem to distancer. 24 km. eller distancen for trimklassen og ungdomsklasserne på 12 km. Begge distancer går selvsagt en tur til Paradiset efter en runde på Remstrup Å.

Maribo Regatta Dato: 20.-21. maj Arrangør: Maribo kajakklub WWW: maribokajakklub.dk Løb med distancer for alle roere, der er mulighed for:

ATK Samling DKF holder i 2017 en ATK-samling for trænere og roere i alderen 12-16 år med deltagelse af klubber, som ønsker at indføre ATK i deres børnetræning. Her vil der være aktiviteter for både trænere og roerne i form af workshops om mental træning, træningsprogrammer, træningspas (ergometerroning, coretræning og løb), ernæring og meget mere. DKF regner med at holde arrangementet i foråret. Dato: 25.-26. marts Sted: Fredericia Tilmelding: kano-kajak.org

K1/C1: U14-U16-U18-Senior: 200 m / 500 m 1.000 m / 2.500 m / 5.000 m K1/C1: U10-U12: 200 m / 500 m / 1.250 m K2/C2: U10-U12: 200 m / 500 m. U14-U16: 200 m / 500 m / 1.000 m / 2.500 m. U18-Senior: 200 m / 500 m / 1.000 m K4: U16 500 m. KU18-Senior: 500 m / U18-Sen 1.000 m

Instruktørsamling Instruktørsamling 2017 er til dig, der er instruktør i en klub, på en skole eller hos en kursusudbyder. Kerteminde Kajakklub lægger faciliteter til. Slå dit telt op på den store græsplæne ved siden af klubben og glæd dig til at blive beværtet af klubbens store hold frivillige i klubben og bliv fra fredag aften til søndag eftermiddag inspireret af nogle af Danmarks bedste instruktører. Dato: 5.-7. maj Pris: 1.200 kr. Sted: Kerteminde Kajakklub Tilmelding: kano-kajak.org

Årsmagasin | 2017

61


EVENTS

Surfcup 3 Sted: Der, hvor bølgerne er Dato: 28. maj Arrangør: Surfar WWW: surfkajakcup.dk

Randers City Kajak Marathon Dato: 28. maj Sted: Randers Arrangør: Kano- og Kajakklubben Gudenaa WWW: gudenaa-kajak.dk Løbet er for alle roere, – erfarne/ikke erfarne roere – motionister/kaproere. Det foregår på Gudenaaens beskyttede rofarvand og en publikumsvenlig 4 km. lang rundbane. Der er ingen overbæringer, men til gengæld et spændende antal vendinger. Distancer: 21 km. (senior/master), 13 km. (trim), 9 km. (U12/U14) og 5 km. (børnetrim).

DKF Surfsamling Surfsamlingen er for dem, som kan selv i bølgerne ved Klitmøller. Kom med hav- og/eller surfkajak. Der er en uformel stemning, og alle møder op for at dele deres begejstring for action og bølger. Vi arrangerer fællesspisning lørdag. Der er som altid mulighed for at låne surfkajakker. DKF surfsamling planlægges af DKF’s Surfarbejdsgruppe. Deltagerne står selv for alt det praktiske. Dato: 27. -28. maj Pris: 200 kr. Sted: Klitmøller Tilmelding: kano-kajak.org

Inviter inden for på Vild med Vand – havnedagen Vil din klub være med til at byde nye velkommen på havnen og i kano-kajak-klubben lørdag den 10. juni på ”vild med vand-havnedagen”, så kontakt projektleder Lone Buchardt (7170 1700) eller Christian Steffensen (7170 1788). WWW: vildmedvand.dk

Fænø Rundt Dato: 28. maj Sted: Middelfart Arrangør: Kajakklubben Strømmen WWW: kajakklubbenstrommen.dk 13 km. eller 5 km. på en kystnær rute. Fænø Rundt foregår i det naturskønne område ved Fænø Sund ud for Middelfart. Kom og vær med til at gøre dagen sportslig og festlig. Stævnet er for alle, både motionister og kaproere. Pris: 50 kr. ved rettidig tilmelding via hjemmeside fra d. 1/4-17.

62

Årsmagasin | 2017


Samlinger

Få markedets bedste dækninger til kano og kajak Få helt særlige kano- og kajakfordele med Gjensidiges indboforsikring, som er udviklet i tæt samarbejde mellem DKF og Gjensidige.

Gratis kvalitetsredningsvest fra Nelo til de første 200 kunder

Få et godt og uforpligtende tilbud på gjensidige.dk/DKF

Masser af gode fordele – kun for DKF-medlemmer • Fast forsikringssum for småbåde, kanoer og kajakker på op til 45.000 kr., som kan udvides med op til 90.000 kr. eller 135.000 kr. • Kano og kajak og tilbehør må opbevares permanent i klublokaler. Ved tyveri fra klublokale fraviges Gjensidiges normale krav om fastlåsning til et fast punkt samt synligt tegn på opbrud • Kaskodækning, som dækker skader på kano/kajak, pagaj/paddel, redningsveste, tør- og våddragt, oversejl til turkanoer, overtræk til kano/kajak samt GPS udstyr i forbindelse med roning. Se endnu flere fordele og læs mere om samarbejdet på gjensidige.dk/DKF

Årsmagasin | 2017

63


XTS

X XXEN EV xxxx

Pinse-kajaktræf Bornholm Dato: 1.-5. juni Sted: Hullehavn Camping ved Svaneke Arrangør: Bornholms Kajakklub WWW: kajaktræf.dk Hele 5 dage med kajakroning, som du ønsker det. Hertil flere workshops i samarbejde med PaddleBornholm.dk Vi bor på Hullehavn Camping, hvorfra vi ror, som du ønsker det. I Hammerens

grotter, Dueoddes vilde bølger, langs skærgården eller de lange hvide sandstrande, Aftenroning frem til midnat, når det er vindstille, vi lytter til nattergalene. Kan også bruges som jeres egen lukkede klubtur – eller hvad med at tage jeres elever med til Balka Strand og lære dem roning i det flade vand? DU er med til at tilrettelægge alt efter vind og vejr på de daglige skippermøder, og er du hurtig, får jeres klub GRATIS bil (+ 5 personer) + kajaktrailer med Færgen!

Vild med Vand Bagsværd Regatta Dato: 2.-4. juni Sted: Bagsværd sø Arrangør: Regatta Gladsaxe WWW: regattagladsaxe.dk

Censortræf Denne samling henvender sig til havkajak instruktør 3+’ere – og muligvis til et antal kaniner, der har lyst til at stille sig selv i en god sags tjeneste. Temaet for årets censorsamling er: ’At undervise undervisere i at undervise – fokus på DKF instruktør 2’ – det at være med til at udvikle DKF’s uddannelser. Der bliver knoklet, debatteret, udviklet og roet og senere på aftenen også snakket og hygget. Dato: Har vi desværre ikke endnu Pris: Gratis. Kørsel og drikkevarer dækker deltagerne dog selv. Sted: Sjælland

Havneræs i Jylland og på Fyn Havneræs er for alle! Deltagerne er unge som gamle og nye som erfarne roere. Det er for alle, som nyder at ro om vinteren, fastholde træningsniveauet og holde kontakt til medlemmerne i klubberne. Vi kalder det et ”ræs”, for selvfølgelig gælder det om at komme først – i den gruppe man nu tilhører – og i forhold til dem, man måler sig med. Så der er altså både mulighed for at teste formen i forhold til de bedste og/eller bare vennen fra ens egen klub! Længden på ruterne er 5 eller 10 km. for de voksne, og der er en børnerute på 2,5 – 3 km. Alle har ved løbene lige stor mulighed for at sikre sig en præmie med hjem. WWW: havneraes.dk

64

Årsmagasin | 2017

Kære kano- og kajak-venner! Regattasamarbejdet, ’Regatta Gladsaxe’, bestående af de 3 klubber 361 Kano- og Kajakklub, Nybro-Furå Kano- & Kajakklub samt Gladsaxe Kano og Kajakklub har hermed fornøjelsen af at invitere jer til dette års Bagsværd Regatta. Bagsværd Regatta 2016 åben for alle senior-, junior-, ungdoms- og yngste roere, samt børnekajakker. Der ros på 200 m., 500 m. og 1.000 m.

Dato: 10. juni WWW: vilmmedvand.dk

Ry Mix Dato: 10. juni Sted: Knudhule Strand, Randersvej i Ry Arrangør: Ry Roklub WWW: ry-roklub.dk Tilmelding: Åbner den 1. april 2017 Sidste frist: 25. maj 2017 Pris: 300,- pr. kajak. Tilmelding til: ryk2mix@gmail.com med navne på roere samt angivelse af klasse. Løbet afholdes i 2017 for tredje år i træk i skønne omgivelser på Knudsø ved Ry, som også har en naturturlig tange til overbæringer. Løbet er for alle – uanset alder og erfaring – men for de bedste er der gode præmier. Løbet er udelukkende for K2 Mix, fordi Ry Roklub synes, det er sjovt og lidt anderledes. Starten går ved Knudhule Strand, Randersvej i Ry. Der er tale om et kajakmaraton på 24 km. med 4 overbæringer. Klasser, samlet alder (mand/kvinde) i båden: • <40 • 40-79 • 80-119 • 120 + (ingen overbæring). Gode præmier til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse.

Bellevue Ocean Race Dato: 10. juni Sted: Klampenborg Arrangør: Klampenborg Kajak og Kanoklub WWW: klampenborg-kajak.dk/bellevueocean-race


Events

Bellevue Ocean Race er Klampenborg Kajak og Kanoklubs (KKKK) internationale surfski ocean race. Løbet er ca. 25 km. For at sikre gode bølger at surfe på, lægges løbet på en af vores ruter nord for København. Vi sørger for transport af deltagere og surfski (på deltagerens egen risiko) mellem KKKK og løbesruten. Efter løbet er der BBQ.

DKF Orienteringsløb i København og omegn • Herre ca. 7 km. og ca. 15 poster • Par (alle – børn, unge og gamle) ca. 6,2 km. og ca. 11 poster • Old boys (over 40 år) ca. 6 km. og ca. 10 poster • Damer, old ladies (over 40 år), piger & drenge (under 16 år) ca. 5,5 km. og ca. 12 poster Løbet finder som regel sted første søndag i månederne fra oktober til marts. Tilmelding ca. 14 dage før, så kan vi nå at printe kort til alle. Desværre er det ikke tilrådeligt at deltage med barnevogn eller kørestol. Men kom alligevel med og gå eller kør en tur i den dejlige natur. Du kan få et kort til de store stier.

Guldborgsund Kajakmaraton

WWW: dkfolob.dk

Dato: 11. juni Arrangør: Guldborgsund Kajak/ Havkajak Klub WWW: guldborgsundkajakklub.dk

indoor-outdoor

Samarbejdspartner med Dansk Kano og Kajakforbund E-mail: ot@dansprint.com • Tlf: +45 20 11 88 00

www.dansprint.com Årsmagasin | 2017

65


XTS

X XXEN EV xxxx

For alle roere, der har lyst til at prøve kræfter med det naturskønne Guldborgsund. Guldborgsund Kajak Marathon byder på 2 ruter, et Trimløb på 15 km. og en marathonrute på 21 km. Begge ruter har start og mål ved Guldborgsund Kajak Klub. Guldborgsund Kajak Klub er centralt placeret i Nykøbing Falster by på Lolland-siden. Af hensyn til publikum er begge ruter lagt således, at kajakklubben passeres flere gange, dog uden overbæringer. Selvom Guldborgsund ligger tæt mellem Lolland og Falster, kan der være dage hvor bølger, blæst og strøm stiller krav til roernes færdigheder, derfor anbefales det, at deltagerne har færdigheder svarende til EPP 2.

Ungdomstræf havkajak Dato: 17.-18. juni Sted: Jordløse Boldklub, Falsled WWW: kano-kajak.org

Kajakrally Dato: 18. juni Sted: Lemvig Arrangør: Kajakrally WWW: kajakrally.dk

Sorø Maraton

Kun for børn

DanSprint Cup

Dato: 25. juni Arrangør: Sorø Kajakklub WWW: soroekajakklub.dk Sorø Maraton har hvert år deltagelse af både nye som erfarne motionsroere. Desuden deltager også master og eliteroere. Den samlede start for alle klasser er med til at skabe en helt særlig stemning. Løbet er 21 km. uden overbæring. U14 klasserne ror 14 km. og TRIM klassen er på 7 km. Sorø Maraton er en del af DanSprint Cuppen.

Silkeborg Regatta Dato: 1.-2. juli Sted: Silkeborg Arrangør: Silkeborg Kajakklub WWW: silkeborg-kajakklub.org/stvner

Knuthenborg Sprint Dato: 1. juli Arrangør: Maribo kajakklub WWW: facebook.com/Knuthenborg CraftSprint2017 – 100 m. Danmarks hurtigste Kvinder og Mænd, mødes på en kort distance, med høj intensitet, og tætte afgørelser. Flotte præmier og gode oplevelser venter. For U14-U16-U18 og Senior roere. Knuthenborg Sprint i Maribo og Craft Sprint i Hvidovre kan roes som ét stævne eller med deltagelse i begge løb.

Ungdomstræf havkajak på Fyn Dato: 17.-18. juni WWW: kano-kajak.dk Jordløse Boldklub har tilbudt at være vært for den kommende U-træf for havkajak den. 17.-18. juni. Vi skal overnatte på Falsled Campingplads, og vi glæder os til en weekend med workshops om rulleteknik, førstehjælp, Stand Up Paddling og meget mere. DKF vil sende en invitation til alle havkajakklubber med børn. Hold øje med vores nyhedsbrev og facebook side!

CRAFT Sprint Cup Dato: 2. juli 2016 Arrangør: Hvidovre Kajakklub WWW: facebook.com/Knuthenborg CraftSprint2017 Danmarks hurtigste Kvinder og Mænd, mødes på en kort distance, med høj intensitet, og tætte afgørelser. Flotte præmier og gode oplevelser venter. For U14-U16-U18 og Senior roere. Knuthenborg Sprint i Maribo og Craft Sprint i Hvidovre kan roes som ét stævne eller med deltagelse i begge løb.

66

Årsmagasin | 2017


Events

Amager Strand Park Rundt Dato: 29. juli Arrangør: Sundby

Nordisk Ungdoms Mesterskab Dato: 5.-6. august Arrangør: Silkekajak kajakklub

Skovshoved Canoepolo Open Dato: 5.-6. august Sted: Skovshoved Havn 3 Arrangør: Skovshoved Roklub WWW: skovshoved.dk

Tur/kap censorsamling

International kajakpolo turnering i Skovshoved. Typisk med deltagelse fra vores nærmeste internationale naboer. Der spilles i Class I, Class II og Open.

Masser af workshops

I et par år har vi holdt censorsamling for havkajakfolket. Nu vil vi gøre det samme for tur/kap-instruktørerne. Konceptet er ikke helt på plads, men sæt kryds i kalenderen. Det er vigtigt, at vi kommer videre med udviklingen på dette felt og får anerkendt det store stykke arbejde, der bliver lagt i kulissen. Dato: kommer senere Pris: Gratis Sted: kommer Tilmelding: kano-kajak.org

Holstebro RejseCenter er Dansk Kano & Kajak Forbunds officielle rejsepartner. Kontakt Mette Sørensen på tlf. 96 10 10 57 for et uforpligtende tilbud næste gang din forening skal ud at rejse.

Holstebro RejseCenter har i mange år haft sportsrejser som ét af vore specialer, og vi samarbejder blandt andet med flg.:

Årsmagasin | 2017

67


EVENTS

DKF Q Camp Q-camp er til Danmarks 40 hurtigste kvinder, der har lyst til at nørde, le og spise sig gennem en weekend med ligesindede. Der er plads til 40, og campen bliver hurtigt fyldt op. Dato: 2.-3. september Pris: 1.600 kr. Sted: Thurø Camping Tilmelding: kano-kajak.org

være en kortere 12 km. rute, der er velegnet til børn og nybegyndere. Afhængig af vejret kan der blive lavet en alternativ rute, for at få mest muligt læ. Start og mål i Nødebo ved vores klubfaciliteter. Startgebyr inkluderer mad og drikke. Følg med på kkes.dk, hvor invitation og tilmelding kommer på i foråret 2017. Velmødt på Esrum Sø, hvor vi håber på ligeså godt vejr som i 2016-udgaven.

Vendelboløbet Dato: 19. august Arrangør: Aalborg Kajakklub WWW: aalborgkajakklub.dk

Bornholm rundt i havkajak Dato: 10.- 13. august Arrangør: Bornholms Kajakklub WWW: Bornholmrundtihavkajak.dk Fire dages ekspedition i afslappet tempo langs den bornholmske skærgård og kilometerlange hvide sandstrande – i alt ca. 116 km. fordelt over 4 dage og opdelt i to hold efter kilometertid. Er din klub hurtig, får I GRATIS bil (+ 5 personer) + kajaktrailer med Færgen!

Så er der igen mulighed for at deltage i Vendelboløbet. Aalborg Kajakklubs årlige stævne for alle roere, der har lyst til at prøve kræfter med den smukke og afvekslende rute fra Åbybro til Aalborg. Vendelboløbet byder på en rute, der både omfatter roning nedstrøms ad den brede Ryå, roning på lavt vand ved åens munding, samt på åben fjord til måltagning ved Aalborg Kajakklub. Der er ingen overbæringer.

PaddleBattle Cup Sted: Vejle Dato: 12. august Arrangør: Vejle Kajakklub

Thurø Rundt

Kun for børn

DanSprint Cup

Dato: 13. august Arrangør: Svendborg kajakklub WWW: svendborg-kajakklub.dk For 58. gang inviterer Svendborg Kajakklub til det legendariske stævne Thurø Rundt.

Kajakrally Dato: 18. august Sted: Ebeltoft Arrangør: Kajakrally WWW: kajakrally.dk

68

Årsmagasin | 2017

Kun for børn

Kanojak Trim Dato: 19. august Sted: Krostien 11, Nødebo, 3460 Fredensborg Arrangør: Kajakklubben Esrum Sø WWW: kkes.dk Kom og ro på en af Danmarks største søer, Esrum Sø og oplev stemningen ved et kajakløb, hvor såvel hurtige som mindre hurtige roere deltager. Vores rovand byder på flotte omgivelser i den nordsjællandske natur. Der roes søen rundt, som er 20 km. men der vil også

Agger Athlon Dato: 18.-20. august WWW: aggerathlon.dk

Masse af workshops

Tre dages sportevent for sportsglade familier og andre – uanset niveau. Du kan både dyrke det du elsker allermest, og udfordre dig selv på nye oplevelser. Du vælger selv hvilke. Har du ikke udstyret, kan du leje det på stedet. Det hele foregår i og omkring Agger i Nationalpark Thy, tæt på både fjord, hav og smuk natur. • Børne Aggerrace: (Svøm 100 m., kajak 500 m., skydning, SUP 250 m., MTB 4 km., skydning, løb 1 km.) • Agger race Mellem: (Finne svøm 750 m., kajak 2 km., skydning, SUP 1 km., MTB 8 km., Skydning, løb 2 km.) • Agger race: (finne svøm 1,5 km., skydning, kajak 4 km., skydning, SUP 2 km., skydning, MTB 15 km., skydning, løb 5 km.) • Hav- eller turkajak: 15 km. kanal race • Havkajak og surfski: 25 km. hav-fjordkanal • Kajak: 2,5 km. eller 5 km. • SUP: 15 km. kanal race, 11 km. downwind, 1.500 m. teknisk race, 1.000 m., 500 m. og 250 m. • SUP og Skydning: ( 250 m. SUP – skydning – 250 m. SUP- skydning – 250 m. SUP – skydning – 250 m. SUP – skydning – 250 m.) eller ( 250 m. – skydning – 250 m. – skydning – 250 m.) • Kajak og skydning: (2 km. kajak – skydning – 2 km. kajak – skydning – 2 km. kajak – skydning – 2 km. kajak – skydning – 2 km. kajak) eller (2 km. kajak


Events

– skydning – 2 km. kajak – skydning – 2 km. kajak) • DM Paddle Cross: Polokajak ned af rampe, turkajak 3 km., SUP teknisk 1.500 m., Havkajak teknisk (slalom-sidelæns-baglæns-360’-selvredning samt rul).

Kronborgløbet

PaddleBattle Cup

Kun for børn

Dato: 20. august Arrangør: Vallensbæk Kano og Kajak Club

Dato: 28. august Arrangør: Krogen WWW: kajakklubben-krogen.dk ”Kronborgløbet” er flere kajakløb i Øresund som består af: • Kronborgløbet 24 km. med en rute fra Helsingør til Hornbæk og retur i klasserne K1, K2 og havkajak. Løbet er samtidig

en del af DanSprint Maraton Cup i klasserne i turkajak og kapkajak. • DM i Ocean racing med en rute fra Helsingør til Gilleleje eller omvendt afhængig af strøm og vejrforhold. • Trimløb og U18 12 km. med en rute fra Helsingør til Langebro og retur. Alle løb er fantastiske og udfordrende i strøm og bølger. Alle kan deltage i et af ovennævnte løb ved valg af den kajak der passer til dagens vejr og strømforhold. For surfski og havkajak er der gode strømforhold, som gør DM i surfski og havkajak spændende, og der opnåes meget høje hastigheder, når roerne finder områder i Øresund med maksimal strøm.

”De knap så førlige” workshop weekend Vordingborg Kajaktrim Dato: 27. august Arrangør: Vordingborg Ro- & Kajakklub WWW: vo-roklub.dk Bådetyper: Kapkajak, turkajak, havkajak, surfski Søndag d. 28. august afholder Vordingborg Ro- og Kajakklub vort trimløb for 13. gang. Løbet er åbent for alle klasser, og vi ønsker at se havkajakker, surfski, turkajakker og kapkajakker i alle aldersgrupper. Du har her mulighed for at ro langs Sydsjællands smukke kyste på en 24 km. rute. Turen er i ”forholdsvis” beskyttet farvand mellem Vordingborg og Petersværft. Hvis du synes 24 km. er for langt, kan du vælge den kortere distance til Farøbroen og din tid bliver registreret for 14 km. Især ungdomsroerne og nye roere er glade for denne tur. Start og tidtagning går kl. 11 fra klubben. Tidtagning stopper kl. 15 og kort efter, er der lodtrækning om præmier på startnumrene. Startgebyret er 50 kr. pr. deltager ved tilmelding senest 22. august. Ved eftertilmeldinger 80 kr. Der er mulighed for at købe et lettere måltid samt kaffe og kage, te, øl, vand i klubben.

Arbejdsgruppen i Jordløse Boldklubs kajakafdeling er igen klar til at holde en sommer workshop for mennesker med funktionsnedsættelser. Dygtige hjælpere og godt humør kendetegner denne weekend, hvor alle får prøvet deres grænser og grej af og nye løsninger ser dagens lys. Det er en gedigen udviklingsweekend – for alle. Så kom og vær med – der kræves ingen forudsætninger – kun gå-på-mod. Dato: August Pris: 750 kr. Sted: Falsled Strandcamping Tilmelding: kano-kajak.org

Vinterræs på Amager Gennemgående løb over 6 søndage, hver den. 2. søndag i vintermånederne oktober til marts. 6 eller 9 km. Banen ligger i lagunen i Amager Strandpark, med start og mål ved Kajakhotellet. Alle er velkomne. WWW: neptunvinterraes.dk

Støt Brysterne Sted: Kano og Kajakklubben NORD, Værløse Sted: Kano og Kajakklubben Gudenå, Randers Sted: Svendborg Kajakklub, Svendborg Dato: 7. oktober WWW: kano-kajak.org

Årsmagasin | 2017

69


EVENTS

For turkajakker og havkajakker er Kronborgløbet og DM i Ocean racing udfordrende. Det er vigtigt, at roerne er forberedt på, at der næsten altid er bølger i Øresund, men trods det kan alle deltage. Der roes tæt på kysten, og alle møder og ser andre roere, når der returneres fra Hornbæk. Trim og U18 løbet er en god start og forsmag på Kronborgløbet og DM i Ocean racing.

DKF Q-camp Dato: 2.-3. september Pris: 1.600 kr. Sted: Thurø Camping WWW: kano-kajak.org

PaddleBattle Cup

Kajakrally

Dato: 3. september Sted: Skanderborg Arrangør: Skanderborg Kano og Kajakklub WWW: skanderborg-kajakklub.dk

Dato: 19. september Sted: Aalborg Arrangør: Kajakrally WWW: kajakrally.dk

Tour de Gudenaa

DanSprint Cup

Dato: 9. september Sted: Fra Silkeborg til Randers WWW: tourdegudenaa.dk

Susåløbet

Kun for børn

Mølleåens Blå Bånd DanSprint Cup

Dato: 16. september Arrangør: Næstved Kajak og Canoklub WWW: nkc.dk

Tour de Gudenaa Dato: 9. september Sted: Fra Silkeborg til Randers Arrangør: DKF WWW: tourdegudenaa.dk Tour de Gudenaa fejrer i år 50 års jubilæum – alle, der deltog i det første løb i 1968, kommer gratis til start i dette års løb. Vælg mellem to ruter. Den lange, seje på 73 km. Eller den korte kønne på 42 km.

Dato: 23. september Arrangør: Lyngby Kanoklub WWW: lyngby-kanoklub.dk Løbet er med sine ca. 550 deltagere et af de største arrangementer indenfor kano og kajak i Danmark. Løbet har altid været afslutningen på en lang sæson inden for Dansk Kano og Kajak Forbund, og det skal det fortsat være, men vi har besluttet at gøre løbet endnu mere folkeligt. Det udmønter sig i et store felter med aldersopdelte motionister og eliteløb. Ønsker du at deltage sammen med klubkammeraterne fra andre klasser eller ro en anden distance er TRIM klasserne en oplagt mulighed. Vi er altid åbne for nye klasser og opretter gerne klasser når der er 3 tilmeldte. F.eks kunne vi blive det første løb med paddleboads. 500+ gennem Slusen I Lyngby Kanoklub ved vi, at der igennem Slusen ved Frederiksdal årligt kommer mere end 500 glade kano og kajakker, som fortsætter gennem den smukke Mølleå over Lyngby Sø, indtil de når målet ved Lyngby Kanoklub. Mange har gennemført Mølleåens Blå Bånd 2016, nogle er udklædt og prøver nye bådtyper, og selvfølgelig er du en af de 500 deltagere, der enten som motionist eller som eliteroer er med til at vise, at begge kategorier kan være sammen om samme stævne.

70

Årsmagasin | 2017


TAK til

Dansk Kano og Kajakforbund 30.691,50 kr.

Med venlig hilsen

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER IGEN 7. OKT 2017

Leif Vestergaard Pedersen Adm. direktør Kræftens Bekæmpelse

Årsmagasin | 2017

71


EVENTS

Tour de Kerteminde Dato: 24. september Arrangør: Kerteminde Kajakklub WWW: tourdekerteminde.dk Tour de Kerteminde er et indsamlingsløb til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Man kan deltage på 25, 60 eller 120 km. på cykel eller på 18 km. lang kajakrute.

Sted: Svendborg Kajakklub, Svendborg Dato: 7. oktober WWW: kano-kajak.org

Vinterræs Sted: Amager Strandpark Dato: 8. oktober Arrangør: Kajakklubben Neptun WWW: neptunvinterraes.dk

Havneræs

Støt Brysterne Sted: Kano og Kajakklubben NORD, Værløse Sted: Kano og Kajakklubben Gudena, Randers

Sted: Boserup Skov Dato: 15. november WWW: dkfolob.dk

Sted: Amager Strandpark Dato: 12. november Arrangør: Kajakklubben Neptun WWW: neptunvinterraes.dk

Surfcup 5

DKF-Oløb Sted: Ermelunden Dato: 1. oktober WWW: dkfolob.dk

DKF-Oløb

Vinterræs

DKF Surfsymposium Dato: 30. september - 1. oktober Pris: 1.000 kr. Sted: Klitmøller WWW: kano-kajak.org

ræs. Igen er det Bygholm Sø, der lægger vand til.

Sted: Horsens Dato: 5. november Sted: Lovbyvej 22, Horsens Arrangør: Havneræs WWW: havneraes.dk Havneræs på Bygholm Sø – Efterårsklassikeren. I efterårets sidste måned afholder Horsens Kajakklub, vinterens første Havne-

Sted: Der, hvor bølgerne er Dato: 25. november Arrangør: Surfar WWW: surfkajakcup.dk

Havneræs Sted: Siimtoften 15, 8680 Ry Dato: 3. december Arrangør: Havneræs/Ry Roklub WWW: havneraes.dk

DKF-Oløb DKF Surfsymposium Surfsymposiet byder på workshops med både havkajak og surfkajak, så man som havkajakroer kan få styr på sin teknik i høj bølgegang, eller få sin første tur i en surfkajak. Der er også lektioner for de mere erfarne surfkajakroere, som gerne vil pudse teknikken lidt af og lære mere af de certificerede instruktører, som står for undervisningen, Surfsymposiet holdes i eller omkring Cold Hawaii, og der arrangeres overnatning samt forplejning både lørdag og søndag i basecamp hos Thisted Roklub. Symposiet har, ud over workshops, også foredrag, fitning af kajakker, samt lektioner i rul i bølger. Skynd dig med tilmeldingen – her er plads til 60 deltagere – og mange vil gerne opleve vaskemaskinen i Klitmøller. I forbindelse med Surfsumposium afholdes DM i Surfkajak, hvor du kan deltage eller heppe fra sidelinjen. Der er mulighed for at låne surfkajakker, for dem, der ikke medbringer deres egen. Dato: 30. september - 1. oktober Pris: 1.000 kr. Sted: Klitmøller Tilmelding: kano-kajak.org

72

Årsmagasin | 2017

Sted: Amager fælled Dato: 3. december WWW: dkfolob.dk

Vinterræs Sted: Amager Strandpark Dato: 10. december Arrangør: Kajakklubben Neptun WWW: neptunvinterraes.dk


For alle, der vil vĂŚ re me

d

DM

Ă&#x2026;rsmagasin | 2017

73


DM

Årets danmarksmesterskaber I år har du ni stævnemuligheder, hvis du vil være med i kampen om DM-medaljerne. Hvert DM tilbyder løb til forskellige aldersklasser fra U12 til master. Hvis der ikke stiller nok op i en aldersgruppe, så lægges løbene sammen. Til de forskellige danmarksmesterskaber hører forskellige bådtyper fra de korte surfkajakker til de lange surfski.

DM ergometer 2017 Når julepynten er pillet ned, og julemaden skal konverteres til muskler, så er det igen blevet tid til DM i ergometer. Stævnet henvender sig til alle, fra U12-roere og til master-klasserne. Alt efter klasse ros 200 m., 500 m. og 1.000 m.

DM maraton DM-distancen varierer fra klasse/disciplin og er krydret med indlagte overbæringer. Stævnet henvender sig til alle, fra U12-roere og til master-klasserne.

DM paddle cross Polokajak ned ad rampe, turkajak 3 km., SUP teknisk 1.500 m., havkajak teknisk (slalom-sidelæns-baglæns-360’-selvredning samt rul).

74

Årsmagasin | 2017

DM havkajak, rul og teknik – U18, senior, intro og 50 + Kan du rulle til bare til den ene side, så kan du stille op i DM hav-kajak, rul i enten U18, intro eller 50 +. Hele programmet er på 17 rul – men kan du bare nogle af dem, så kom og vær med. I DM havkajak, rul – seniorklassen – skal du udføre 34 grønlandske rul. Du har 15 minutter til din rådighed. Læs mere om de forskellige rul og konkurrencebetingelserne på dmhavkajak.dk.

I DM havkajak, teknik skal du i U18, intro og 50 + gennem 12-14 øvelser på en teknikbane, hvor du bliver testet i balance, smidighed, teknik og styrke. I seniorklassen skal du gennem 14-16 lidt sværere øvelser. Kan du ikke rulle, så kan du i stedet vælge de alternative øvelser. Du har 15 minutter til din rådighed. Der er fire deltagere på banen ad gangen. Hver deltager skal gennem banen to gange. De fire med med den bedste sammenlagte tid i hver klasse går videre til finalen. Læs mere om konkurrencebetingelserne på dmhavkajak.dk.


DM

DM oceanracing Holdes som åbne danmarksmesterskaber. Det vil sige, at udenlandske roere må deltage. DM oceanracing holdes i K1 for surfski (22 km.), K1 havkajak og K1 turkajak (24 km.).

Oceanracing er for alle, der har mod på udfordringer i strøm og bølger. Du kan opnå meget høje hastigheder i strømmen i Øresund.

DM åbne slalom Med inspiration fra de spektakulære udenlandske slalom-konkurrencer indbyder Tour de Gudenaa og Silkeborg Kajakklub til DM i slalom-kajak i vandfaldet ved Papirfabrikken i Silkeborg. Slalom-DM

arrangeres fredag aften den 8. september forud for lørdagens traditionsrige Tour de Gudenaa, hvor mange hundrede kajakker starter på den lange tur til Randers.

DM sprint Er konkurrencer i kano og kajak på distancerne, 200 m., 500 m., 1.000 m., 2.500 m. og 5.000 m. Ved årets DM vil der blive holdt B-finaler på alle distancer til og med 1.000 m. Program og løbende resultater kan følges på: youpaddle.org.

DM i surfkajak og Denmark Open Alle uanset niveau kan stille op. Her gælder det om at få bølgerne til at arbejde for dig og din kajak, alt imens, at det er dig og ikke bølgerne, der styrer kajakken. Her svinges, drejes og roteres. Under Denmark Open deltager også udenlandske surfkajakroere.

Kalender 2017 • 21. januar – DM ergometer, Rødovre • 17.-18. juni – DM maraton, Vallensbæk • 19. august – DM paddle cross, Agger • 19.-20. august – DM havkajak, teknik og rul, København • 26. august – DM oceanrace, Helsingør • 1.-3. september – DM sprint, Regatta Gladsaxe • 8. september – DM åbne slalom • 1. oktober – DM surfkajak

Årsmagasin | 2017

75


DM

DM kajakpolo DM i kajakpolo holdes i sommermånederne og afvikles over en række udendørs stævner, som kaldes Danmarksturneringen (DT).

Turneringen er opdelt i forskellige rækker, så det er muligt for hold på alle niveauer at deltage. I herrerækken er der typisk 25-30 hold fordelt i en liga, en 1. division og en 2. division. 2. division fungerer som en begynderrække. Der findes også en damerække og en U18-række, som spiller i de samme stævnerunder. Hver stævnerunde afvikles over en enkelt weekend-dag og placeres rundt om i landet. DT-stævnerne har tidligere være holdt i København, Vallensbæk, Stege, Odense, Aarhus, Viborg, Haderslev/Flensborg. I de indledende runder spilles der kvalifikationskampe, som bestemmer hvilke hold, der spiller om op- og nedrykning. Der er fire stævnerunder, og stævnestrukturen er opdelt således:

Liga: Otte hold Grundspil: Alle mod alle. To gange over tre runder. Slutspil: De fem bedste hold spiller slutspil alle mod alle, hvorefter der spilles finalekamp + bronzekamp. Ligaens nummer 6 til 8 spiller alle mod alle med de tre bedste hold i 1. division om nedrykning.

1. Division: Otte hold Grundspil: Alle mod alle. To gange over tre runder. Slutspil: De bedste tre hold spiller om oprykning mod ligaens nummer 6-8. Nummer 4 til 8 spiller om nedrykning med de tre bedste hold i 2. division.

2. Division: Seks til otte hold Grundspil: Afhængig af antal tilmeldte spilles: Alle mod alle. Tre gange over tre stævner eller alle mod alle to gange over tre stævner. Slutspil: De tre bedste hold i 2. division spiller om oprykning til 1. division. De øvrige hold spiller om nedrykning til 3. division mod de tre bedste hold i 3. divison.

3. division Øst/Vest Afgøres når vi ved, hvor mange tilmeldte hold, vi har.

DT Kalender 2017 Dame/U18 Afgøres når vi ved, hvor mange tilmeldte hold, vi har.

76

Årsmagasin | 2017

DT afvikles over fire stævnerunder: • DT1: 13.-14. maj • DT2: 17.-18. juni • DT3: 1.-2. juli • DT4: 12.-13. august, finalen


Vi sætter liv i klubb en

Børn og unge

Mål

– vi vil 15% medlemmer under 18 år i 2020

Medlemmer under 18 år – 9% Status pr. 01.01.2016

Årsmagasin | 2017

77


BØRN OG UNGE

Børn i klubben koster penge... eller kan man ringe til DKF? Hvis I ønsker at få flere børn og unge i klubben, kan man hurtigst komme i gang med at låne kajakker eller undervisnings- og aktivitetsmateriale af DKF.

Lånepakke (Børnekajakker) DKF tilbyder at udlåne fire børnekajakker med K1, K2´er kajakker og SUP-udstyr til start af jeres børnehold. Det er tur- og kapkajakker, som passer til max. små 11-årige (55 kg.) og egner sig derfor ikke til ungdomshold. Kajakkerne udlånes i perioden 1. april - 31. marts. Det er gratis at låne pakkerne, dog sørger den nye låner selv for afhentning af kajakkerne fra forrige klub. For at hjælpe klubben med at komme godt i gang, er der nogle retningslinjer, som klubben arbejder under, når de låner kajakpakken, såsom deltagelse i DKF´s børnearrangementer og B&U instruktørsamlinger. Yderligere info om ansøgning findes på kano-kajak.dk > Børn og Unge

DKF sommerskoler Forbundet ønsker at støtte klubber, som holder en sommerskole for at rekruttere og fastholde børn. DKF sørger for instruktørerne og hjælper med tilmeldingsarbejde og kommunikation.

Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) ATK er en udførlig instruktion, der beskriver, hvordan en roer udvikler sig, fra start i klubben som 10-12-årig og frem til en karriere som voksen landsholdsroer. ATK er relevant for alle, der har med ungdomsroning og talentudvikling at gøre i klubben. DKF har i samarbejde med Team Danmark udgivet et kompendium, der giver anbefalinger til optimeret træning i forhold til børnenes udviklingsniveauer. Kompendiet bruges sammen med et online øvelsesbibliotek, hvor træneren kan samle inspiration til, hvorledes træningen kan sammensættes. DKF er i gang med at implementere ATK i klubberne, og klubberne kan blive officielle DKF-certificerede ATK-klubber. DKF holder gerne et seks timers ATK-modulkursus i din klub. Læs mere på atk.kano-kajak.dk

78

Årsmagasin | 2017

Instruktørpulje DKF har afsat penge til en børneinstruktørpulje, som klubberne kan få del i. Hvert instruktør-puljeforløb består af to besøg fra en gæsteinstruktør, som bruger op til tre timer hver gang på at undervise i forskellige aktiviteter. Hver klub kan søge op til to instruktørbesøg af tre timer hvert og klubbens betaling for begge besøg er 750 kr. Maks antal deltagende børn er seks, some r under instruktørens ansvar. Er der flere børn, skal klubben stille op med en træner eller instruktør selv, af sikkerhedsmæssige årsager. DKF opfordrer klubberne til at gå sammen i planlægning af instruktørbesøg, for at flere får glæde at instruktionen og fr at dele udgifterne. Mere information på kano-kajak.dk, facebook og nyhedsbrevet.


Børn og unge

PaddlePlay & PaddlePower PaddlePower dækker over 10 færdighedsniveauer – et forstadie til det officielle IPP-uddannelsessystem. De første niveauer har til formål, gennem leg, at introducere begyndere til kajaksporten og er uafhængige af kajaktype. På de højere niveauer trænes mere avanceret teknik i forskellige kajaktyper. PaddlePlay er en database med forskellige legeaktiviteter, som er med til at gøre børnetræning sjov og fagligt relevant. Du kan få en liste tilsendt, eller downloade aktiviteterne i tegneserieformat. Målet med tegningerne er, at alle som arbejder med børnetræning vil kunne forstå, hvad aktiviteten går ud på og formidle det videre til børnene, bare med at se på det grafiske materiale. Læs mere om PaddlePlay & PaddlePower på kano-kajak.dk > Børn & Unge

Kajakpolo – undervisningsmateriale og aktiviteter Til at støtte eksisterende og kommende undervisere i kajakpolo har DKF to små hæfter, som kan downloades gratis på kano-kajak.dk. ‘Kom igang med kajakpolo’ Indeholder et komplet træningsforløb på 12 lektioner af cirka 2 timers varighed per. lektion. Forløbet kan bruges direkte fra lektion 1-12, eller bruges til inspiration til at tilrettelægge et træningsforløb af kortere eller længere varighed. Inkluderer et øvelseskatalog. ‘Kajakpoloøvelser’ Er et lille hæfte med en række øvelser til at træne bestemte kajakpolofærdigheder, samt forklaring om,hvordan man kan arbejde med strategi og spilforståelse. Derudover findes der ”Canoepolo-basic skills and tactics”, som er grundbogen på DKF-kajakpolotræneruddannelsen.

Årsmagasin | 2017

79


X OG UNGE

RN XX XØ B xxxx

PoloCamp Polo vokser, runger, fylder og vinder frem!

i Glamsbje rg

En gruppe ildsjæle har med støtte fra DKF afviklet den vildeste Junior PoloCamp på Glamsbjerg Idrætsefterskole. Sporten vokser, og DKF hører hver dag fra klubber, som planlægger poloaktiviteter til deres børn og unge.

Så skete det igen. Poloentusiasterne var lige kommet over Stege Roklubs succes med deres PoloCamp i 2015, da flere trænere og frivillige ringede og spurgte, om der er mere polo på lager. Ildsjælen hed denne gang Gitte Rosenkranz fra Danske Studenternes Roklub. Gitte har i mange år arbejde for at få polo til at vokse i klubberne, og hun kendte alle de rigtige instruktører. Hun gik straks i gang med at finde frivillige, vælge stedet og sætte et mål på mindst 30 deltagende børn. Fik besøg ...af mange! Tilmeldingerne blev ved med at komme, og hvor der i starten blev planlagt i forhold til 30, så endte Junior PoloCamp 2016 med at samle 39 børn og 13 trænere. Det var gensynsglæde hos nogle deltagere, som sidst mødtes ved Danmarksturneringens DT4 i Flensborg i august 2016, og lidt nervøse blikke fra de nye deltagere. Nervøsiteten lagde sig dog hurtigt, da juniorerne

indtog deres egne huse til overnatning. De voksne sov nemlig i nabohuset. Det officielle program startede med fælles aftensmad kl. 18 og inddeling i grupper. Grupperne fik deres helt eget trænerhold. Men først skulle alle lære hinanden at kende i sportshallen, hvor Jacob Steensen fra Stege Roklub havde forberedt sjove velkomstlege. Da der ventede en hård dag, blev lyset slukket kl. 22.30, i hvert fald hos de voksne. Lørdag: Træningen starter Lørdagen startede allerede kl. 7.00. Første hold skulle være i svømmehallen 7.45. Udover svømmehal med kajakpolotræning på høj niveau, var der et hold i sportshallen til floorball, og et hold løb ude i skoven. Efter halvanden time blev der byttet. Da dagen sluttede, havde alle hold været gennem to svømmehalstræingspas, en teorisession, en styrketræning og et træningspas i sportshallen. DKF havde inkluderet en lille workshop om frivillighed og projektarbejde. Målet var at vise ungerne, at de er værdifulde aktører i

deres klubber, som kan starte deres egne (polo)projekter og aktiviteter. Ungerne skulle tænke på de projekter, de ønskede at få gennemført i klubben: Fælles træning, rejser til udlandet og meget mere. De var overraskende klar over alle de praktiske detaljer, man skal tage med i planlægningen, såsom priser for at transportere kajakker, kontakt til bestyrelsen og budget. Selvom der var 39 børn i en stor, fælles spisesal, var det ret stille til aftensmad. Der blev spist meget og hurtigt. Det varede kun et splitsekund, så var buffeten tom. Efterskolen er vant til unge mennesker der kan spise meget, men den aften var der næsten ikke mad nok. Aftenen fik sin afslutning med fri leg i svømmehallen. Om lørdagen var det så børnene, der gik i seng før de voksne. Søndag: Turneringens dag Søndag startede igen kl. 7.00. Det var den bedste dag, nemlig turneringens dag. Holdene blev blandet, så konkurrencen var fair. Det blev til et stævne med 6 hold, der kæmpede mod hinanden og derudover et meget lille stævne med kun to hold. Der var også lige plads til en enkelt pigekamp, hvor både Louise Busk Nielsen fra K-Polo og Gitte Rosenkranz deltog sammen med de seks juniorpiger. Som særlig præmie fik vinderholdet fik lov at kæmpe mod trænerne. Den kamp vandt trænerne snævert med 7-2. Men, det er jo heller ikke hver dag man spiller mod 4 landsholdsspillere, DKF vil gerne takke alle de frivillige og trænere, som var med at skabe det fællesskab og oplevelser i polomiljøet, som gode barndomsminder og guldmedaljer er lavet af.

Tak til Tuborgfondet for deres støtte! 80

Årsmagasin | 2017


Børn og unge

Børneaktiviteter 2017 DKF tilbyder i 2017 flere arrangementer, som skal hjælpe klubberne med at fastholde deres yngre roere.

Ungdomstræf havkajak på Fyn Jordløse Boldklub har tilbudt at være vært for det kommende U-træf for havkajak den. 17.-18. juni. Vi skal overnatte på Falsled Campingplads, og vi glæder os til en weekend med workshops for rulleteknik, førstehjælp, Stand Up Paddling og meget mere.

DKF vil sende en invitation til alle havkajakklubber med børn, og du vil også kunne læse mere om arrangementet på vores nyhedsbrev og facebook side!

PaddleBattle Cup 2017 Der er allerede tre klubber, som ønsker at invitere jer til PBC: • Vejle Kajakklub: 12. august • Vallensbæk Kano og Kajak Club: 20. august • Skanderborg Kano og Kajakklub: 3. september Flere vil sikkert komme, og vi regner med fem PBC i 2017. OBS! vi har lavet lidt om i konceptet, så det vil nu koste 40 kr. pr. næse at deltage i PBC. Til gengæld skal værtsklubben ikke betale for deres deltagende børneroere.

ATK Talentsamling DKF holder i 2017 en ATK Talentsamling for roere i alderen 12-16 år med deltagelse af klubber, som ønsker at indføre ATK i deres børnetræning. Her vil der være aktiviteter for både trænere og roerne i form af workshops om mental træning, træningsprogrammer, træningspas (ergometerroning, coretræning og løb), vurdering af roernes potentiale m.m. Arrangementet holdes d. 25.-26. marts i Fredericia

KajakRally 2017 KajakRally holdes i 2017 på følgende søndage: • 21. maj Randers • 18. juni Lemvig • 13. august Ebeltoft • 17. september Aalborg KajakRally fylder 10 år i 2017, og det vil klubberne fejre med deres deltagere.

...og til trænere DKF holder et seminar for børnetrænere fredag den. 24. marts i Fredericia med fokus på kontakt til talentcentrene, oplæg om nye træningsteknikker og erfaringsudveksling. Der vil også være mulighed for at deltage i DKF´s Temadag den. 25. marts med forskellige workshops og andre aktiviteter.

For information om tilmelding og andet, besøg kajakrally.dk

Årsmagasin | 2017

81


BØRN OG UNGE

Mange klubber ønsker sig børn... og andre gør noget ved det Her kan du læse om tre klubber, som besluttede at få flere børn i huset. De havde alle de kendte udfordringer: For lidt plads, for få penge, for langt væk fra byen. osv. Alligevel lykkedes det dem at samle en gruppe og skabe et miljø som gør, at flere unge bliver opmærksom på, at det er sejt at ro kajak.

SKOVSHOVED ROKLUB Skovshoved Roklub kom ind i et godt samarbejde med kommuneskoler, hvor de tilbyder poloaktiviteter til skolerne. Læs her, hvad de fik ud af det. Skovshoved Havn har gennemført et havnebyggeprojekt, hvor et af de gode resultater var to nye kajakpolobaner, som stod færdige i maj 2016. Banerne åbnede helt nye muligheder for Skovshoved Roklubs kajakpolospillere, både på elite- og breddeplan. Med fra begyndelsen Klubben var en aktiv dialogpart allerede i beslutningsprocessen omkring banernes etablering. Klubben mente,

82

Årsmagasin | 2017

at banerne kunne bruges til at støtte en kajakpoloskole/turnering for de ældste elever i folkeskolens klasser. Klubben havde deltaget i et møde om Den Åbne Skole tidligere på året, hvor de præsenterede et muligt koncepts hovedpunkter for nogle af lærerne. Det blev godt modtaget, for det blev oplyst, at der efter skolereformen mangler tilbud om bevægelse for de ældste elever i skoletiden.

Gennem foråret arbejdede klubben med at færdiggøre konceptet, som kunne udfylde skolernes og klubbens behov. Her er hovedpunkterne for arbejdet: • Kurset blev afviklet for to 9. klasser henholdsvis mandag og torsdag over fem uger, fra klokken 14-16. Der var henholdsvis 35 og 25 elever de to dage. • Eleverne fik et introduktionsforløb og 4-5 ugers spilletid, afsluttende med en turnering, hvor de 4 hold spillede


Børn og unge

Hvad skal en skoleaftale indeholde Disse emner kan klubben med fordel drøfte med Kommunen, når de skal blive enige om et samarbejde: • Forventninger: Hvad vil skolen og klubben få ud af samarbejdet? • Forløbets indhold start og slutning, antal elever pr. besøg, frekvens • Tid og sted • Sikkerhed: Forsikringsforhold og sikkerhedsinstruks • Materiel og undervisningsressourcer • Elevernes (og lærernes) forudsætninger

mod hinanden. Klubben fik ikke lavet en afsluttende turnering i år, men vil prøve igen til næste år. • Klubben stillede kajakker og øvrigt nødvendigt udstyr til rådighed. • Til hvert hold var der en instruktør fra klubben og en hjælper samt mindst én af børnenes idrætslærere. • Alle de deltagende børn og deres lærere kunne svømme mindst 300 meter. • Skovshoved Roklub udarbejdede en sikkerhedsinstruks, hvor en ansvarsfordeling mellem klubbens instruktører og idrætslærerne blandt andet fremgik. • Start medio august, hele forløbet var afsluttet omkring udgangen af september måned. Aftalen mellem klub og kommunen Skovshoved Roklub foreslog kommunen at stille kajakker og øvrigt materiel til rådighed vederlagsfrit. Derimod ville det være nødvendigt at aflønne klubbens instruktører og hjælpere, dvs. 4 personer i 4 timer per uge, da disse folk er unge mennesker, som har arbejde (typisk studiejob), som de må tage fri fra. Timelønnen ville være ca. 125 kr. Fremtidige muligheder for Skovshoved Roklub Hvis kajakpoloskolen bliver en succes,

planlægger klubben at tilbyde idrætslærere en kort uddannelse, så de kan instruere i kajakpolo, hvorved ressourcebehovet reduceres. Endvidere kunne man se på at tilbyde poloskole på lignende måde om vinteren i en svømmehal (det kniber dog lidt med at få tid i svømmehallen) og genoptage udendørs træning i slutningen af skoleåret og igen efter sommerferien med forskellige klasser – 7. og 9. klasser kan også deltage. Formanden Peter Nielsen siger: ”En kajakpoloskole for skoleelever giver god synlighed i lokalsamfundet, både på banerne under forløbet, og overfor forældregruppen ved de efterfølgende forældremøder på skolen m.v. Også lokalavisen skrev om skolen og bragte billeder fra den, endda på forsiden. Vi vil i 2017 prøve at få et forløb såvel før som efter sommerferien”. Klubben har vurderet, at kajakpolobanerne giver mulighed for det dobbelte antal hold på samme tid, hvis de nødvendige instruktører kan fremskaffes. Flere spillere vil betyde, at der vil også mangle udstyr, så Skovshoved Roklub har allerede søgt og fået DKF´s polotrailer til næste år.

Tips og råd Elever i 9. klasse ofte har valgt den sportsgren, de vil dyrke fremover. Derfor kunne man med fordel prøve en 8. eller 7. klasse. Læg undervisningen sidst på skoledagen, så der tidsmæssigt er en ”blød bagkant”. Det er vigtigt at introducere en ”oprydningskultur” fra starten, så alle hjælper til med at få bådene ind m.v. God ide at vise en video i starten af forløbet, som fortæller, hvad kajakpolo grundlæggende er. Det er vigtigt, at eleverne har varmt tøj med, så de ikke bliver kolde, når de er på land.

Årsmagasin | 2017

83


X OG UNGE

RN XX XØ B xxxx

SKELSKØR ROKLUB Skelskør Roklub gik i gang i 2016 med at rekruttere børn i det lokale område. Først var der lagt et program med trænerne, så man sikrede, at der var træning hver uge, hvor to ”faste” trænere skulle suppleres af en eller to erfarne seniorroere.

Så blev der holdt åbent hus, med fokus på unge fra 13 år. Her var klubben så heldig at få et par nye unge, som trak flere kammerater med, så i løbet af et par uger var man oppe på 10 nye. Dertil kom nogle stykker fra sidste år. Det betød, at der til hver træningsaften var mellem 9-12 unge. Der er 1½ times træning en gang om ugen. Formanden står for den faste ”vagt” hver onsdag, så ungerne (og deres forældre) ved, at der altid er nogen til at tage imod dem, også hvis vejret er så dårligt, at de ikke kan komme på vandet. Her skal siges, at ungerne i Rørvig Roklub er seje, og de kom på vandet hver uge, selv i dårligt vejr! Klubben vil gerne have endnu flere børn og unge og er i gang med at skaffe flere (brugte) kajakker og andet udstyr. Dens mål er at fejre 100-års jubilæet i 2017 med en stor ungdomsafdeling.

84

Årsmagasin | 2017

Klubbens råd: • Sørg altid for, at der er en i klubben til at tage i mod nye medlemmer i de aftalte dage. Aflys aldrig! • Skaf et ugentligt træningsprogram, så børnene ved, at de kommer til relevante træning og legeaktiviteter (du kan få hjælp til det hos DKF) • Brug de kompetencer, I helt sikker har i klubben: gamle elite roere, erfarne svømmere, lokale lærere • Husk at planlægge vintertræning: svømmehal, hyggelige klubhusaktiviteter og samarbejde med andre foreninger er gode måder at fastholde ungerne over vinteren.


Børn og unge

SOLBJERG SØSPORT Solbjerg Søsport kontaktede DKF for første gang i 2014 for at få hjælp til at etablere et ungdomshold i kajak. I 2015 startede klubben et ungdomshold op på forsøgsbasis. Holdet var i første omgang forbeholdt medlemmernes børn. Men i 2016 blev initiativet udvidet, og ungdomsholdet er nu en fast del af klubbens aktiviteter. I opstartsfasen har klubben fået hjælp DKF’s lånepakke og systematiske træningsprogrammer for børnene. Solbjerg Søsport har nu 31 børn i klubben, hvoraf 11 er kajakroere og 20 er sejlere.

Fremtidige udvikling af klubbens BU-afdeling: Klubben er udfordret af klubhusets begrænsede faciliteter: Der er næsten ikke plads til flere kajakker, der er ikke vand og varme om vinteren, og bade- og omklædningsfaciliteterne er meget ringe. Trænerne kæmper nu med, at det kan blive svært at skabe et børnevenligt miljø i klubben, når man ikke kan være i klubhuset om vinteren.

Solbjerg Søsport har startet et samarbejde med Århus Kajaksammenslutning, hvor unge fra Århus-klubber mødes til træning. Et par af klubbens ungdomsroere har deltaget i træning på Brabrand Rostadion et par gange og er blevet vel modtaget. Planen er, at nogle af de øvede ungdomsroere fremover vil deltage i netværkets træningsaktiviteter, især i forbindelse med vinteraktiviteter. Netværket er en stærk motivation for de børn, der vil lidt mere end Solbjerg Søsport kan tilbyde.

Klubben har fået gode roere blandt ungerne og vil satse på kapaktiviteter. Men klubben mangler kapkajakker, og selvom bestyrelsen støtter deres arbejde med penge til køb af udstyr, har de brug for mere. Lige nu arbejder trænerne med ansøgninger til eksterne puljer og fonde, som kan hjælpe dem med at skaffe udstyr og faciliteter, der kan være med til at fastholde og tiltrække børnene.

Klubbens råd: • Det er vigtigt at have en bred opbakning fra medlemmerne til projektet. Hjælpetrænere og ekstra hænder er et must i opstarten. • Lav varierede træningsforløb – udfordring og teknik, men også sjov og spas. • Koordinere fælles træning med andre kajakklubber tæt på.

...og andre klubber er godt på vej! Vordingborg Ro og Kajakklub har længe drømt om at få flere børn i klubben og har nu planlagt en opstartsfase, hvor kræfter, materiel og havet mødes. Energien til at skabe et ungdomsmiljø kommer blandt andet fra ildsjælen Jens Christian Børsmose, med støtte fra frivillige i selve Vordingborg og de nærliggende klubber. Jens Christian har på få måneder lykkedes at låne en af DKF´s børnekajakpakker og en polotrailer med udstyr. De starter allerede i vinterperioden 2016-2017, hvor de inviterer børn fra Vordingborg ind i svømmehallen for at afprøve kajakkerne under trygge forhold. I uge 33 holdes ”Vandugen”, hvor klubben vil tilbyde aktiviteter til børn og unge, som kan komme og prøve deres nysgerrighed af med kajakker og i øvrigt roning. Lige nu ligger en sommerskole for unge kajakroere og ulmer. Måske kommer den med allerede i år. DKF er glad for alle de ideer, som Vordingborg arbejder med, og de nærliggende klubber glæder sig til flere poloaktiviteter. Vi håber det lykkes for klubben at skabe et miljø, hvor børnene føler sig velkomne og hvor de har lyst til at blive.

Vil I starte en børneog ungdomsafdeling? Klubbernes placering, faciliteter, antal instruktører og bestyrelsens opbakning vil have indflydelse på, hvad man kan tilbyde børn og unge i det lokale område. DKF vil gerne hjælpe klubberne med at lægge en plan for, hvordan man rekruttere og fastholde børnene i klubben. Send bare et email til il@kano-kajak.dk, så kommer vi gerne på klubbesøg.

Årsmagasin | 2017

85


BØRN OG UNGE

Tilbud til talenter Kraftcentre, Superkraftcentre eller Talentcenter. Navnene er forskellige. Men fælles for disse centre er, at de har indgået en kraftcenter-aftale med DKF. Det er centre for unge, der vil noget mere. Med trænere, der er specialiceret i sprint og at lære de unge at træne hensigtsmæssigt.

Kraftcenter Vest (KCV)

Talentcenter Hovedstaden

Kontakt

Kontakt

Lillian Sølvsten – 3095 3097  lilliansolvsten@hotmail.com Søvej 8, 7500 Holstebro

Martin Søndergaard – 2073 2093 m.soendergaard@tdcadsl.dk Nybrovej 361, 2800 Kgs, Lyngby

Tilbud

Tilbud

Træning alle ugens dage undtagen fredag. En blanding af kajaktræning og konditions- og styrkestræning. Vi deltager i stævner året rundt og arrangerer træningslejre i Danmark og i udlandet.

Træningslejre: Der vil hvert år være en påske, vinter og sommer-træningslejr. TCH arrangerer disse lejre for at kunne forberede de aktive optimalt til den forestående sæson.

Sådan bliver du optaget

Nye boblere fra medlemsklubberne bliver tilbudt optagelse på baggrund af deres resultater ved sprint DM. U14-roere, der er kommet i A- eller B-finaler er som udgangspunkt kvalificeret til optagelse.

Vi samarbejder med ungdomsafdelingen, hvor de unge talenter spottes. Vi har desuden en bruttoliste, hvor også unge, der pt. ikke vil træne for fuld kraft, kan få udbytte af KCV-træningen.

Sådan bliver du optaget

Superkraftcenter Maribo Kajakklub (SKC Lolland) Kontakt Sportschef Finn Larsen – 2246 1155 finn.l.kajak@gmail.com Refshale vej 51, 4930 Maribo

Tilbud Vi er et elitecenter, der tilbyder roere en varieret træning og mange tilbud frem mod elitecenteret på Bagsværd. Vi kan tilbyde bomulighed, 4-årigt gymnasieforløb med aftale om sammensatte timer til bedre træningsmuligheder. 7. - 8. - 9. -klasseforløb med træningsmuligheder i skoletiden. 14 træningsweekender med bespisningsordning, tre årlige træningslejre af 2-3 uger i Sevilla, Spanien og Tyn Nad Vltavou, Tjekkiet.

Sådan bliver du optaget SKC Lolland har egen indslusningsordning, til elite fra 10 år. Det er desuden muligt at bruge træningsweekenderne til eliteopstart, og det er muligt at flytte til Maribo for at tage uddannelse, på skole, gymnasie eller erhvervsuddannelse.

86

Årsmagasin | 2017


Børn og unge

Superkraftcenter Vallensbæk (SKCV) Kontakt Lone Bro Madsen – lonevkkc@gmail.com Christian Grau – grau.vakc@gmail.com Havnevej 11, 2665 Vallensbæk Strand

Tilbud

Superkraftcenter Silkeborg

Talentcenter Trekanten

Kontakt

Kontakt

David Larsen – 2366 6961 rytter77@gmail.com Åhave Allé 9, 8600 Silkeborg

Bjørn Jeppe – 2894 8843 bjornjeppe@gmail.com Stævnen 47, 7100 Vejle

Tilbud

Tilbud

Træningsstruktur ledet af tre erfarne og uddannede trænere. Vi har et samarbejde om eliteidrætsklasser med: Silkeborg Gymnasium (STX), Silkeborg Handelsgymnasium (HHX), Silkeborg Efterskole (9. og 10. kl.) og Team Talentklasser på Sølystskolen (7. 8. og 9. kl.).

Vi vil hjælpe dig med at udvikle dine ambitioner. Vores mål er at give dig de bedste forhold og muligheder, hvis du har drømmen og viljen til en elitekarriere.Vi har uddannede trænere, der vil styrke og støtte dig.

Vi har adgang til fysioterapi, kostvejledning og mentaltræning. Der er mulighed for at deltage i træningslejre i Sydeuropa i februar, to eller tre uges påsketræning i Sydeuropa i marts/april og seks – otte træningsweekender om året. 

Sådan bliver du optaget Talenter fra Silkeborg Efterskoles kajaklinje, Silkeborg Kajakklubs ungdomshold og talenter fra andre klubber i nærheden af Silkeborg kan optages.

Vi tager på træningslejre i både Danmark og udlandet og arrangerer jævnligt samlinger, så du kan prøve formen af mod nye konkurrenter.

Sådan bliver du optaget

I Vallensbæk er cirka 75 unge tilknyttet superkraftcenteret. De er opdelt i Boblere, Superboblere og Eliteholdet (25 roere). Her arbejdes målrettet med at udvikle de unge roere på det sportslige, menneskelige og sociale plan. Vi har seks faste træninger om ugen plus morgentræning tre gange om ugen. Vi forventer et stabilt fremmøde og en seriøs indstilling. Vi har et mål om at udvikle det hele menneske. Derfor vægter vi kammeratskab og det sociale ekstremt højt. Vi har stort fokus på mandskabsbåde, hvor vi ofte blander nybegyndere med eliteroere.

Sådan bliver du optaget I SKCV rekrutterer medlemsklubberme først og fremmest fra egne rækker. Disse egne rækker benytter ikke fælles strategi, men lader klubberne selv promovere sporten. Dette sker blandt andet gennem sommerskoler, avisartikler, FB annonceringer og åbent hus aktiviteter.

Talentcenter Trekanten kigger primært efter hvilke unge, der udviser glæde og træningsiver. Hvem har lysten til kontinuerligt at forbedre sine resultater? Og hvem har viljen til at træne hårdt for at nå sine mål?

Årsmagasin | 2017

87


BØRN OG UNGE

CASE

Aske vil gerne på landsholdet I november 2016 fik Syddanmark sit eget kraftcenter, Talentcenter Trekanten, som er godkendt af DKF. Når man er god til at ro kajak og har mulighed for at blive endnu bedre, så giver det en fed følelse i både krop og hoved. Den følelse har 15-årige Aske Skipper Vindum fra Vejle Kajakklub. Sammen med godt 20 andre unge fra kajakklubber i det sydjyske, kan han nu udfordre sit elitepotentiale hver eneste dag i det nye Talentcenter Trekanten – et elitesamarbejde mellem Vejle Kajakklub og Kolding Kajakklub og et godkendt kraftcenter under DKF. – Mit mål i den kommende sæson er at blive så god, at jeg bliver udtaget til landsholdet og kommer med til sommerens nordiske mesterskaber i Silkeborg, siger Aske. Bidt af kajak Det var forældrene, der for lidt over tre år siden trak ham væk fra svømning og badminton og ind i kajaksporten. På Vejle Kajakklubs ungdomshold blev han hurtigt bidt af at ro kajak så meget, at han droppede de øvrige sportsgrene. – Kajak er en sport, hvor man får brugt sin krop og sine kræfter på en anderledes måde. Det er fedt at komme ud på vandet og bruge sine kræfter i naturen frem for at sidde på sin flade derhjemme foran en computer. Samtidig har vi et rigtig godt fællesskab i kajaksporten, så det er også her, jeg har mine venner, siger han. I dag bruger han stort set al sin fritid før og efter skole på at træne og ro kajak. Hen over ugens første seks dage bliver det til 14 timers træning, plus svømmetræning søndag aften i svømmehal i vinterhalvåret. – Tidligere var jeg med på holdet under Kraftcenter Vejle. Her fik jeg god træning

88

Årsmagasin | 2017

og konkurrence den første tid, hvor vi var en gruppe på ni. Siden faldt halvdelen fra, så jeg er glad for, at det nu er lykkedes at etablere et nyt talentcenter med mange unge roere fra Syddanmark. Det har kun givet mig mod på at træne endnu mere for at blive endnu bedre. Det er fedt at være sammen så mange, træne med hinanden og konkurrere mod hinanden. Både i det daglige, men også når vi mødes på skift i Vejle og Kolding. Det har givet et tættere fællesskab med roerne fra Kolding, siger Aske. De bedste rammer Talentercenter Trekanten blev officielt indviet 1. november 2016. Centerets målsætning er at skabe de bedste rammer for de roere i Region Sydjylland, som drømmer om at komme på DKF´s Elitecenter i Bagsværd. – Vores mål er at give både de bedste forhold og de bedste muligheder til de unge mennesker, der har drømmen og viljen til en elitekarriere indenfor kajaksporten. Vi er overbeviste om, at det

på sigt vil skaffe roerne fra Syddanmark flere både nationale og internationale resultater. Ved at gå sammen i et fælles samarbejde på tværs af kommuner kan eliteroerne fra hele Syddanmark og i trekantsområdet også udnytte den synergi, der opstår, når flere stærke roere træner sammen. Det vil motivere roerne og gøre træningen mere effektiv. Desuden kan det nye talentcenter bedre koordinere og udnytte ressourcerne fra centerets trænere og frivillige kræfter, siger styregruppemedlem Jens Peter Hansen fra Vejle Kajakklub.

Det er fedt at komme ud på vandet og bruge sine kræfter i naturen frem for at sidde på sin flade derhjemme foran en computer. Aske Skipper Vindum


Elite og landshold

Verdenskla

sse

Mål

– vi vil OL-Medaljer

OL-Medaljer 2016 – 100% OL-Medaljer 2020 – 0% Status pr. 31.12.2016

Årsmagasin | 2017

89


OLD ELITE OG LANDSH

DKF’s Eliteteam – sprint og maraton Teamleder og sportschef Bo Vestergaard Tlf.: 2277 1691 bo.vestergaard@kano-kajak.dk

Landstræner Zoltan Bako Tlf.: 2600 0514 zoltan.bako@kano-kajak.dk

Landstræner for HK1 1.000 m, HK2/4 1.000 m, DK2/4 500 m. Ansvarlig for programplanlægning, træning samt test og i samråd med sportschefen udtagelse af endelig mandskaber til satsningsbådene.

Talentchef U16/U18/U23 ansvarlig Finn Pape Tlf.: 3042 4433 finn.pape@kano-kajak.dk

Landstræner for U16, U18 og U23 damer og herrer. Ansvarlig for programplanlægning, træningsamlinger/test samt i samråd med sportschefen og de respektive assisterende U-landstrænere at udtage de endelige mandskaber.

U23 assisterende landstræner

Medvirker i samarbejde med talentchef til at udarbejde handlings- og sæsonplan for U23-landsholdet. Planlægge og gennemføre træningssamlinger og tests, samt udtage roere til samlinger/stævner. Forberedelse til, og deltagelse i stævner samt vurdere roerne ved overværelse af stævner i Danmark iht. sæsonplan, udtage hold til respektive opgaver.

På vej

U18 assisterende landstræner På vej

90

Ledelse og administration af elitearbejdet i DKF, sprintlandshold, maratonlandshold, kajakpololandshold, samarbejde med kraftcentre, samarbejde med Team Danmark, sponsorsamarbejde på eliteområdet.

Medvirker i samarbejde med talentchef til at udarbejde handlings- og sæsonplan for U18-landsholdet. Planlægge og gennemføre træningssamlinger og tests, samt udtage roere til samlinger/stævner. Forberedelse til, og deltagelse i stævner samt vurdere roerne ved overværelse af stævner i Danmark i henhold til sæsonplan, udtage hold til respektive opgaver.

U16 assisterende landstræner Lars Damgaard Tlf.: 2191 3633 lars.damgaard@kano-kajak.dk

Medvirker i samarbejde med talentchef til at udarbejde handlings- og sæsonplan for U16-landsholdet. Planlægge og gennemføre træningssamlinger og tests, samt udtage roere til samlinger/stævner. Forberedelse til, og deltagelse i stævner samt vurdere roerne ved overværelse af stævner i Danmark iht sæsonplan, udtage hold til respektive opgaver.

Maratonkoordinator Karsten Solgaard Ingen telefon eller mail.

Maratonlandstrænerne koordinerer udtagelse, aktiviteter og stævnedeltagelser i samarbejde med sportschefen. Maratonlandstrænerne koordinerer udtagelse, aktiviteter og stævnedeltagelser i samarbejde med sportschefen. KArsten kan kontaktes igennem Thomas Christiansen eller sportschef Bo Vestergaard.

Maratonkoordinator Thomas Christiansen Tlf.: 2541 6130 thomas.christiansen@kano-kajak.dk

Maratonlandstrænerne koordinerer udtagelse, aktiviteter og stævnedeltagelser i samarbejde med sportschefen. Maratonlandstrænerne koordinerer udtagelse, aktiviteter og stævnedeltagelser i samarbejde med sportschefen.

Årsmagasin | 2017


Elite og landshold

År 0: Nedtælling mod OL i Tokyo er i gang År 0 vil stå i udviklingens tegn. Der vil blive arbejdet med at etablere trænerteam, der skal løfte opgaven frem mod OL i Tokyo. Derudover skal der udvikles nye testprotokoller, der kan give konkret feedback til træner og atlet. Det vil medføre, at trænerteamet kan være meget præcise i deres arbejde med at optimere teknik i enten K1 eller i mandskabsbådene.

I forbindelse med Team Danmark Masterplan 2017 er der udarbejdet en plan med målsætning om, at der på herresiden kan rekrutteres og udvikles en bruttogruppe omkring en HK4 1.000 m. eller HK2 1.000 m., der i 2019 kan opnå en OL-udtagelse. På damesiden arbejdes der videre med den etablerede gruppe omkring DK4 500 m. Gruppen kommer til at bestå af atleter med erfaring fra 2016 samt nye talenter, der de sidste to år har opnået flotte resultater i ungdomsrækkerne. Målet er at at opnå en OL-udtagelse i 2019

plads. Finn Pape er ansat i en fuldtidsstilling som talentchef, og vi kan nu sammen arbejde målrettet mod at modne talenter og hjælpe dem i overgangen fra U18 til U23 til seniorklassen. På EC arbejdes der på sigt på at få ansat en EC-assistentræner, der skal indgå i mandskabstræningen i det daglige samt ved stævner. I den mellemliggende periode vil Finn Pape medvirke til at være assistent-træner på EC.

Langsigtet fokus sammen med kraftcentrene Elitecenteret (EC) vil i samarbejde med kraftcentrene allerede nu stille fokus ind på at bygge mandskaber op, der kan kvalificere sig til OL 2020.

Større rekrutteringsgrundlag Kendetegnet for elitearbejdet i DKF skal være, at resultater skabes gennem et langsigtet arbejde mod verdensklasse, og at alle i teamet arbejder mod samme mål. Talentudviklingen i DKF skal arbejde målrettet mod at skabe et større rekrutteringsgrundlag og, at flere talenter udvikles til et internationalt seniorniveau.

Organisatorisk på ungdomslansholdet samt på Elitecenteret er alle positioner på

For at sikre både rekruttering og udvikling af talenter samt tydeligt signalere vejen fra

talent til verdensklasse, vil talentudviklingen arbejde med tre ungdomslandshold; U16, U18 og U23 med hvert deres fokus og formål. Fælles aktiviteter og træning på tværs af U-landsholdene skal sikre inspiration og motivation. På de følgende sider finder du informationer om trænerteamet, vores satsningsbåde samt atleter, der har adgang til at træne fra EC.

DKF vil arbejde med at udvikle og implementere en talentstrategi, der tydeligt viser vejen fra talent til OL-kandidat og -medaljetager.

Årsmagasin | 2017

91


OLD ELITE OG LANDSH

OL-satningsbåde Herre K1, 500 m, K1 1.000 m

Herre K1 200 m Orion Pilo Højde: 174 cm Født: 30.11.1994 Job: Studerende Klub: Maribo kajakklub Træner: Zoltan Bako

René Holten Poulsen Højde: 188 cm Født: 28.11.1988 Job: Professionel roer Klub: Maribo Kajakklub Træner: Zoltan Bako

Sportslige resultater: OL: 2016 HK1 2012 HK1 2008 HK1                           VM: 2015 HK1 2015 HK1                 2014 HK1                 2014 HK1 2013 HK1 2013 HK1                            EM: 2016 HK1 2012 HK1 2012 HK1 2012 HK4

1.000 m 1.000 m 1.000 m

6. plads 4. plads Sølvmedalje

500 m 1.000 m 500 m 1.000 m 500 m 1.000 m

Guldmedalje Guldmedalje Guldmedalje Bronzemedalje Sølvmedalje 5. plads

1.000 m 500 m 1.000 m 1.000 m

Sølvmedalje Guldmedalje Bronzemedalje Guldmedalje

Satsningsbåde i herregruppen: René Holten Poulsen viser med sine imponerende VM- og OLresultater i perioden fra 2008 til 2016, at han kan være med blandt de allerbedste i K1. 2017 er år 0 i forberedelsen mod OL i Tokyo, og planen vil være at fastholde, udvikle og tilrettelægge den ultimative præstation i Tokyo. Der er lang tid til 2020, og meget kan ske undervejs. Vejen mod målet kan være meget ujævn og belagt med udfordringer. Opgaven er at kunne håndtere medgang og modgang og træffe de rette beslutninger undervejs. Kan René fastholde motivation og sin fysiske kapacitet er jeg overbevist om, at han vil være i stand til at levere en 100% præstation ved det næste OL. Sideløbende vil DKF i tråd med damernes langsigtede arbejde også arbejde på at skabe rammerne for at udvikle en mandskabskultur for herrerne med en målsætning om i 2019 at få en HK4 og/eller K2 1.000 m kvalificeret til OL i 2020. Der arbejdes i skrivende stund med en bruttogruppe. Efter forårets træningslejr vil den endelige konstellation blive sammensat med henblik på deltagelse ved World Cup 2 og 3 samt EM og VM. 92

Årsmagasin | 2017

Sportslige resultater: VM: 2015 U23 EM:

U23 VM:

HK1

200 m

14. plads

2015 2015

HK1 HK1

200 m 500 m

Guldmedalje 4. plads

2015 2015

HK1 HK1

200 m 500 m

8. plads

Orion har vist, at han har potentiale til finaler i seniorklassen i K1 200 m. Ved seneste VM i Milano 2015, var Orion meget tæt på at komme i finalen. Desværre pådrog han sig en fiberskade lige før OL kvalifikations-stævnet i maj måned i 2016 og kunne dermed ikke indfri sine ambitioner om en OL udtagelse. Orin er blevet skadesfri og træner på fuldt blus igen. Jeg tror på, at Orion kan opnå finalpladseringer, og målet er at opnå en OL udtagelse i 2019.


Elite og landshold

Dame K1 200/500 m

Dame K2/K4 500 m Emma Aastrand Jørgensen Højde: 169 cm Født: 30.01.1996 Job: I lære som bygningsmaler Klub: Maribo Kajakklub Træner: Zoltan Bako

Ida Villumsen Højde: 176 cm Født: 30.11.1994 Studere: Medicin og teknologi på DTU Klub: 361 kano og kajakklub Træner: Zoltan Bako

Sportslige resultater: OL : 2016 2016

DK1 DK4

500 m 500 m

Sølvmedalje 6. plads

Sportslige resultater: OL : 2016 DK2 2016 DK4

500 m 500 m

12. plads 6. plads

EM :

2016 2016

DK1 DK4

500 m 500 m

Bronzemedalje 6. plads

VM :

2015

DK4

500 m

10. plads

VM :

2015 2015 2014

DK4 DK2 DK2

500 m 500 m 1.000 m

10. plads 7. plads Guldmedalje

EM:

2015

DK4

500 m

7. plads

U23 VM: 2013

DK4

500 m

Bronzemedalje

EM:

2015 2015

DK4 DK2

500 m 500

7. plads 6. plads

U23 EM:

2015 2015

DK1 DK1

500 m 200 m

Guldmedalje Guldmedalje

Ida har har gennem de sidste 3-4 år gennegået en enorm udvikling og er idag at betragte som en rutineret mandskabsroer. Trods sin unge alder vil hun indgå i satsningsbåden K4 som en af de bærende kræfter og med sin internationale rutine og viden kunne videregive erfaringer til de unge roere.

U18 VM:

2014 2014 2013 2013

DK1 DK1 DK1 DK1

500 m 200 m 500 m 200 m

Guldmedalje Guldmedalje Guldmedalje Guldmedalje

U18 EM:

2014 2014 2014 2013 2013

DK1 DK1 DK1 DK1 DK1

500 m 200 m 1.000 m 500 m 200 m

Guldmedalje Guldmedalje Guldmedalje Guldmedalje Guldmedalje

Der arbejdes i skrivende stund med en bruttogruppe bestående af unge talenter der i ungdsomklasserne opnåede flotte resultater. Efter forårets træningslejr vil den endelige konstellation blive sammensat med henblik på deltagelse ved World Cup 2 og 3 samt EM og VM.

Emma har vist, at hendes udvikling langt fra er stoppet. Sølvmedaljen til OL i Rio kom i hus efter dedikeret og målrettet arbejde med sin teknik og fastholde sine fysiske kapaciteter i hele 2016. Vi tror på, at Emma kan levere lignende præstationer i hhv. K1 200 og 500 m distancen de næste par år. For at kunne arbejde målrettet, har vi valgt at give hende arbejdsro til at optimere og forberede sig optimalt på distancerne 200 og 500 m i K1. Visionen for DKF er at fortsætter udviklingen af dame K4 500 m. DKF’s arbejde med at udvikle en DK4 med finalepotentiale er lykkedes i 2016. Med de talenter der er på vej op fra U18 og en fastholdelse af de erfarne fra de sidste par år, vil DKF være i stand til i perioden 2017-20 at samle 8-9 seniordame-kajakroere på højt internationalt niveau. Årsmagasin | 2017

93


OLD ELITE OG LANDSH

Sprint sæsonplan og strategier 1. Træningslejr – Clermont, Florida 5. marts -14. april Træningslejren vil have karakter af opbyggende træning, afhængig af endeligt valg af lokation, vil test blive udført på bane og under ensartede forhold for alle roerne og der udføres test i K4/K2 med forskellige kombinationer.

World Cup Beograd – 2.-4. juni Udtagelse til World Cup Beograd finder sted på baggrund af iagttagelser ved Spring Regattaen. Som udgangspunkt går DKF efter at udtage seniorroere/mandskaber, der kan sandsynliggøre en placering i top 12-15 i olympiske discipliner til World Cuppen.

Efter Spring Regattaen vil den endelige konstellation blive sammensat med henblik på udtagelse til World Cup 2 og 3.

Bagsværd Regatta – 2.-4. juni EC-roere, (roere tilknyttet Elitecenteret) der er udtaget til World Cup i Beograd kan ikke deltage ved Bagsværd Regattaen.

Der udtages 4-6 damer og 6-8 herrer. Spring Regatta – 23.-24. april Spring Regattaen er årets første regatta for de udvalgte hold. Som led i forberedelsen til senior WC i Szeged og Beograd vil hovedvægt blive at ro de sammensatte mandskabsbåde samt iagttagelse i K1-løb. Resultater opnået i de individuelle klasser bliver vurderet i forhold til forventede individuelle præstationer. Individuelle resultater vil ikke danne grundlag for ændringer i allerede udtagne mandskabsbåde. Undtaget er skader, sygdom eller hvis der underpræsteres ift. forventet. World Cup Szeged – 26.-28. maj Udtagelse til World Cup Szeged finder sted på baggrund af iagttagelser ved Spring Regattaen. Som udgangspunkt går DKF efter at udtage seniorroere/mandskaber, der kan sandsynliggøre en placering i top 12-15 i olympiske discipliner til World Cuppen.

94

Årsmagasin | 2017

Senior EM Sprint Plovdiv 14.-21. juli Udtagelsen til EM sprint baseres på observationer fra Spring Regattaen samt WC 2 og 3. Efter EM evalueres på de sammensatte konstellationer med henblik på det videre arbejde frem mod VM. Resultater opnået ved Spring Regattaen og evt. Bagsværd Regattaen vil indgå i den samlede vurdering. Som udgangspunkt går DKF efter at udtage seniorroere, der kan placere sig i top 12. VM -træningslejr – Szeged i Ungarn 30. juli-22. august Senior VM Sprint Racice 23.-27. august Udtagelse til VM i Racice finder sted på baggrund af resultater og iagttagelser ved EM i Plovdiv samt World Cup 2 og 3.


Elite og landshold

SĂŚt kr yds i ka lenderen

Ă&#x2026;rsmagasin | 2017

95


OLD ELITE OG LANDSH

Sprint U23-landsholdet 2017 DKF’s U23-landshold har til formål at opnå internationale U23-topresultater og medvirke til udvikling af subelite-talenter med potentiale til at nå højeste internationale niveau som senior.

U23 klassen er aldersklassen umiddelbart under seniorklassen, hvor mange af de bedste U23-talenter ud over U21-mesterskaberne, også deltager ved seniorernes verdensmesterskaber og europamesterskaber. Dette gør at kravene til præstationer og træningsmængde er meget høje. DKF har indenfor de seneste par år haft fremgang i sine U23-resultater, og har bl.a. vundet medaljer ved U23 VM eller U23 EM i, 2013, 2014 2015 og 2016. Med baggrund i det talentudviklingsarbejde der udføres i, klubber, kraftcentre, superkraftcentre og på Elitecenteret, er det målsætningen at stabilisere U23-resultaterne i verdenseliten hvert år.

96

Årsmagasin | 2017

Gennem deltagelse ved U23 VM og U23 EM og andre internationale stævner, samt via daglig træning i, klubber, kraftcentre, superkraftcentre og på Elitecenteret, er det målsætningen at der udvikles mange U23-talenter, der både fysisk, teknisk og mentalt har forudsætninger til at fortsætte deres udvikling frem til seniorlandsholdet. U23-hold til World Cup i Szeged 2017 For at U23-landsholdet kan være optimalt forberedt til U23 EM og U23 VM, deltages der i Senior World Cup i Szeged i Ungarn, med det formål at vurdere hvilke bådtyper, der har størst præstationspotentiale ved U23 EM og U23 VM 2017.

Udtagelsen sker på baggrund af præstationer ved Copenhagen Spring regatta. Det er målet, at der udtages 4 stk. dame U23 og 4 stk. herre U23. Der deltages i dame K4 500 m. og herre K4 1.000 m. Hvis det er muligt ift. programmet og potentialet kan der suppleres med deltagelse K1 eller K2 discipliner. U23 europamesterskaber 2017 Deltagelsen i U23 EM har til formål at give talenterne international stævneerfaring og


Elite og landshold

sikre dansk kano og kajaksport gode internationale U23-resultater. Det er målsætningen at deltage med K1, K2 og K4 hos både damer og herrer, hvilket vil sige ca. 5-7 stk. dame U23 og 6-8 stk. herre U23. Udtagelsen sker på baggrund af præstationer ved, Copenhagen Spring regatta, Maribo regatta, World Cup og Bagsværd regatta samt iagttagelse ved mandskabssamlinger. Udtagelseskravet til U23 EM 2017 er en forventet top 9. placering. Til atleter der ønsker at deltage ved EM maraton og samtidigt bliver udtaget til EM sprint henledes opmærksomheden på flg. DM maraton er programsat til at ligge en uge før EM sprint. Det bliver derfor ikke muligt at deltage ved DM maraton, da det forventes at der er fokus på forberedelse til EM sprint. U23 verdensmesterskaber 2017 Deltagelsen i U23 VM har til formål at sikre dansk kano og kajaksport gode internationale U23-resultater og give talenterne international stævne-erfaring. Det er målsætningen at deltage med K1, K2 og K4 hos både damer og herrer, hvilket vil sige ca. 4-5 stk. dame U23 og 5-7 stk. herre U23. Udtagelsen bliver foretaget på baggrund af præstationer ved, Copenhagen Spring regatta, Maribo regatta og Bagsværd regatta. Udtagelseskravet til U23 VM 2017 er en forventet top 12. placering.

Kalender 2017 1. eller 8. april - 22. april – 2 eller 3 ugers træningslejr med eget KC eller SKC 2.-30. april – Copenhagen Spring Regatta 3.-14. maj – U23-bruttolandsholds samling 4.-21. maj – Iagttagelse ved Maribo Regatta 5.-4. juni – Iagttagelse ved Bagsværd Regatta 10.-11. juni – EM sprint samling 17.-18. juni – EM sprint samling 6.-25. juni – U23 EM sprint – Beograd, Serbien 14.-21. juli – U23 VM træningslejr (Niklas vil køre både den 22???) 27.-30. juli – U23 VM sprint Rumænien 5.-6. august – U21 NM Silkeborg 1.-3. september – DM sprint, iagttagelse

Målsætning 2017 • World Cup – vurdering af U23 VM-kandidater og discipliner • U23 EM – Deltagelse med dame og herre K1, K2 og K4 og alle både i top 9 • U23 VM – Deltagelse med dame og herre K1, K2 og K4 og alle både i top 12 • U21 NM – Deltagelse med dame og herre K1, K2 og K4 og alle både i top 4

U21 nordiske mesterskaber 2017 Målsætning for U21 NM-landsholdet 2017 er at deltage med fuldt hold i alle discipliner, og være mest vindende nation i U21-klassen. U21 talenter udtaget til U23 EM eller U23 VM er forhåndsudtaget til U21 NM. Resten af holdet udtages efter iagttagelse ved, Copenhagen Spring regatta, Maribo regatta, Bagsværd regatta og Silkeborg regatta. Der udtages fuldt hold, hvor den bedste båd i hver disciplin forventes at kunne kæmpe med om førstepladsen, og hvor det forventes at den næstbedste båd kan kæmpe med om placeringerne 2-4.

Egenbetaling og landsholdstøj Læs mere om egenbetaling og landsholdstøj på kano-kajak > landshold-elite > sprint-landshold Årsmagasin | 2017

97


OLD ELITE OG LANDSH

Sprint U18-landsholdet 2017 DKF’s U18-landshold har til formål at opnå internationale U18-resultater og medvirke til udvikling af talenter med potentiale til at nå højeste internationale niveau som senior.

DKF´s U18-landshold har bl.a. til formål at opnå internationale U18-resultater, og medvirke til udvikling af en stor talentmasse i dansk kano og kajaksport. En talentmasse der senere danner grundlag for et stærkt U23-landshold. Arbejdet med U18-landsholdet udføres i samarbejde med, klubber, kraftcentre og superkraftcentre. U18-klassen er den aldersklasse, hvor unge talenter for første gang har muligheden for at deltage ved verdensmesterskaber og europamesterskaber, hvilket medfører at kravene til præstationer og træningsmængde er høje. DKF har i en årrække haft flotte internationale resultater i U18-klassen, heriblandt en række U18-VM medaljer i både, 2013, 2014, 2015 og 2016. Med baggrund i det talentudviklingsarbejde der udføres i, klubber, kraftcentre og superkraftcentre, er det målsætningen at fastholde U18-resultater i verdenseliten hvert år. Gennem deltagelsen ved U18 VM og U18 EM og andre internationale stævner, samt via daglig træning i: Klubber, kraftcentre og superkraftcentre er det målsætningen, at der udvikles mange U18-talenter, der både fysisk, teknisk og mentalt har forudsætninger til at fortsætte deres udvikling på først U23-landsholdet og senere på seniorlandsholdet.

98

Årsmagasin | 2017

U18 europamesterskab Deltagelsen i U18 EM har til formål at give talenterne international stævneerfaring og sikre dansk kano og kajaksport gode internationale U18-resultater. Det er målsætningen at deltage med både K1, K2 og K4 hos både damer og herrer, hvilket vil sige ca. 5-7 stk. dame U18 og 6-8 stk. herre U18. Udtagelsen sker på baggrund af præstationer ved, Copenhagen Spring regatta, Maribo regatta og Bagsværd regatta samt iagttaglser ved mandskabssamlinger. Udtagelseskravet til U18 EM 2017 er en forventet top 9. placering. Til atleter der ønsker at deltage ved EM maraton og samtidigt bliver udtaget til EM sprint henledes opmærksomheden på flg. DM maraton er programsat til at ligge en uge før EM sprint. Det bliver derfor ikke muligt at deltage ved DM maraton, da det forventes at der er fokus på forberedelse til EM sprint. U18 verdensmesterskaber Deltagelsen i U18 VM har til formål at sikre dansk kano og kajaksport gode internationale U18-resultater og give talenterne international stævneerfaring. Det er målsætningen at deltage med K1, K2 og K4 hos både damer og herrer, hvilket vil sige ca. 4-5 stk. dame U18 og 5-7 stk. herre U18. Udtagelsen til U18

VM bliver foretaget på baggrund af præstationer ved U18 EM. Udtagelseskravet til U18 VM 2017 er en forventet top 12. placering. U18 nordiske mesterskaber Målsætning for U18 NM-landsholdet 2017 er at deltage med fuldt hold i alle discipliner, og være den mest vindende nation i U18-klassen. U18 talenter udtaqget til U18 EM eller U18 VM er forhåndsudtaget til U18 NM. Resten af holdet udtages efter iagttagelse ved,

Målsætning 2017 • U18 EM – Deltagelse med dame og herre K1, K2 og K4 og alle både i top 9. • U18 VM – Deltagelse med dame og herre K1, K2 og K4 og alle både i top 12. • U18 NM – Deltagelse med dame og herre K1, K2 og K4 og alle både i top 4. • U17 Olympic Hope – Deltagelse i alle discipliner og alle både i top 8.


Elite og landshold

Copenhagen Spring regatta, Maribo regatta, Bagsværd regatta og Silkeborg regatta. Der udtages fuldt hold, hvor den bedste båd i hver disciplin forventes at kunne kæmpe med om førstepladsen, og hvor det forventes at den næstbedste båd kan kæmpe med om placeringerne 2-4. U17 Olympic Hope regatta Målsætning for U17-landsholdet 2017 er at opnå 6-8 stk. A-finaler, og vinde 3-5 medaljer. Til U17 K1 og K2 udtages aktive født i 2000. Til U15/U16/U17 K4 udtages aktive født i, 2002, 2001 og 2000. Udtagelsen sker på baggrund af præstationer ved U18 NM og Dansk Mesterskab. Udtagelseskravet til U17 Olympic Hope regatta 2017 er en forventet top 8. placering.

Egenbetaling og landsholdstøj Læs mere om egenbetaling og landsholdstøj på kano-kajak > landshold-elite > sprint-landshold

Kalender 2017 4.-5. marts – Testsamling for U18-brutto og -boblere i Silkeborg 5.-20. marts – Bruttosamling i mandskabsbåde 6. eller 8. april - 22. april – 2 eller 3 ugers træningslejr med eget KC eller SKC 7.-30. april – Copenhagen Spring Regatta 8.-14. maj – U18-bruttolandsholdssamling 9.-21. maj – Iagttagelse ved Maribo Regatta 10. maj - 4. juni – Iagttagelse ved Bagsværd Regatta 10.-11. juni – EM sprint samling 17.-18. juni – EM sprint samling 11.-25. juni – U18 EM sprint Beograd, Serbien 14.-21. juli – U18 VM træningslejr 27.-30. juli – U18 VM sprint Rumænien 5.-6. august – NM Silkeborg 1.-3. september – DM sprint, iagttagelse 16.-17. september – U15 og U16 OH reg. træningsweekend 22.-24. september – U15 og U16 Olympic Hope Racice

DGI Kano & Kajak og Dansk Kano & Kajak Forbund er rykket endnu tættere sammen Frem til 2019 vil vi gøre 10.000 danskere aktive i kano og kajak, heraf op til 5.000 nye aktive i vores foreninger. Årsmagasin | 2017

99


E OG LANDSHOLD X

X XXIT EL xxxx

Sprint U16-landsholdet 2017 DKF´s U16-landshold i sprint har til formål at opnå internationale U16-resultater og medvirke til udvikling af talenter med potentiale til senere at nå højeste internationale niveau som senior.

DKF´s U16-landshold har bl.a. til formål at opnå internationale U16-resultater, og medvirke til udvikling af en stor talentmasse i dansk kano og kajaksport. En talentmasse der senere danner grundlag for et stærkt U18-landshold. Arbejdet med U16-landsholdet udføres i tæt samarbejde med klubber, kraftcentre og superkraftcentre.

at deltage på DKF´s U-Landshold og deltage i store internationale konkurrencer. DKF har i en årrække haft flotte internationale resultater i U16-klassen, og med baggrund i det talentudviklingsarbejde, der udføres i: Klubber, kraftcentre og superkraftcentre, er det målsætningen at fastholde internationale U16-resultater i verdenseliten hvert år.

Det yngste landshold U16-klassen er den aldersklasse, hvor unge talenter for første gang har muligheden for

Fokus på udvikling Igennem deltagelse ved U16 Nordiske Mesterskaber samt U15 og U16 Olympic

Hope regatta, samt via daglig træning i klubber, kraftcentre og superkraftcentre er det målsætningen, at der udvikles mange U16-talenter, der både fysisk, teknisk og mentalt har forudsætninger til at fortsætte deres udvikling på først U18-landsholdet og senere på U23-landsholdet.

Kalender 2017

Målsætning 2017

4.-5. marts – Testsamling for U16-brutto og -boblere i Silkeborg 5. eller 8. april - 22. april – 2 eller 3 ugers træningslejr med eget KC eller SKC 6.-30. april – Copenhagen Spring Regatta 7. maj – U16-bruttolandsholdssamling 8.-21. maj – Iagttagelse ved Maribo Regatta 9. maj - 4. juni – Iagttagelse ved Bagsværd Regatta 1.-4. august – U16 NM træningslejr 5.-6. august – NM Silkeborg 1.-3. september – DM sprint, iagttagelse 15.-17. september – U15 og U16 OH reg. træningsweekend 22.-24. september – U15 og U16 Olympic Hope Racice

• U15/16 Olympic Hope deltagelse med dame og herre K1, K2 og K4 og alle både i top 8.

100

Årsmagasin | 2017

• U16 NM deltagelse i alle discipliner og alle både i top 4.

Egenbetaling og landsholdstøj Læs mere om egenbetaling og landsholdstøj på kano-kajak > landshold-elite > sprint-landshold


DIF DIPLOMTRÆNER For talent- og elitetrænere – eller dem der gerne vil være det 2016-2017 Læs mere side 49

Årsmagasin | 2017

101


Ole Torp Dansprint ApS. Strandmarksvej 27C DK-2650 Hvidovre 102

Ă&#x2026;rsmagasin | 2017

Phone: +45 44 69 88 00 Mobile: +45 20 11 88 00 Web: www.dansprint.com

www.nelo.eu nelo@nelo.eu facebook.com/nelokayaks


Elite og landshold

Maratonlandshold 2017 Landsholdets maratonaktiviteter bliver i 2017 gennemført af DKF’s eliteteam og under elitebudgettet. Der er tilknyttet et maratonlederteam med ansvar for at udtage og lede landsholdet under EM og VM. Thomas Christiansen er maratonkoordinator. Det overordnede administrative ansvar for den praktiske planlægning af maratonlandsholdets aktiviteter ligger hos sportschefen.

Der er fri tilmelding til World Cups, og dette skal ske gennem sportschefen senest tre uger inden løbene. Som et generelt princip for deltagelse i internationale konkurrencer ønsker DKF sig repræsenteret på højt internationalt niveau og/eller med et stærkt udviklingsperspektiv fremadrettet. Derfor er deltagelse ved Open Nordic, Maribo, en forudsætning. Udtagelse til EM Udtagelse til EM vil ske på baggrund af iagttagelse ved Nordic i Maribo den 6. maj samt DM maraton den 17.-18. juni. Der vil være udtagelse i alle K1- og C1-klasser (dame/herre, senior/U23/junior) samt i alle K2- og C2-klasser (dame/herre, senior/ junior). OBS. Det er vigtigt, at der ros den båd, man gerne vil iagttages i. DM maraton giver mulighed for at der kan ros K1 på 1. dagen og K2 på 2. dagen. Det er maratonkoordinatoren, der iagttager og i samråd med sportschefen foretager udtagelsen af maratonlandsholdet. Udtagelse til EM foretages på baggrund af resultatet til iagttagelses-konkurrencerne kombineret med en vurdering af, at de udtagne både kan opnå en placering i bedste halvdel til EM, eller vurderes at have et højt udviklingspotentiale. Maratonkoordinatoren kan i særlige tilfælde udtage enkelte både, der ikke har mulighed for at deltage i ovennævnte udtagelsesforløb, som følge af sprintaktiviteter, men som vurderes at være potentiel medaljekandidat og have et niveau, der ligger betydeligt over det øvrige danske maratonfelt. EM maraton-medalje medfører en udtagelse til VM for at kunne udnytte forberedelsestiden optimalt til VM maraton.

Udtagelse til VM DM maraton 17.-18. juni og Maribo Maraton 12. august vil være iagttagelsestævne til VM maraton.

og have et niveau, der ligger betydeligt over det øvrige danske maratonfelt.

Det er maratonkoordinatorerne, der iagttager og i samråd med sportschefen foretager udtagelsen af maratonlandsholdet. Der vil være udtagelse i alle K1- og C1-klasser (dame/ herre, senior/U23/junior) samt i alle K2- og C2-klasser (dame/herre, senior/junior). Udtagelse til VM foretages på baggrund af blandt andet resultater ved udvalgte stævner, kombineret med en vurdering af, at de udtagne både kan opnå en placering i bedste halvdel til VM, eller vurderes at have et højt udviklingspotentiale. Yderligere vil årets tidligere resultat fra EM indgå i vurderingen. EM-maratonroere der er forhåndsudtaget til VM maraton, behøver ikke stille op i Maribo maraton for at blive iagttaget. Maratonkoordinatoren kan i særlige tilfælde udtage enkelte både, der ikke har mulighed for at deltage i ovennævnte udtagelsesforløb, som følge af sprintaktiviteter, men som vurderes at være potentiel medaljekandidat

Egenbetaling og landsholdstøj Deltagelse på maratonlandsholdet vil blive med egenbetaling. Der ydes et tilskud til EM, VM og træningssamlinger. DKF står for tilmelding til de enkelte konkurrencer i samarbejde med maratonkoordinatoren. Aktive, der udtages til maratonlandsholdet, tilbydes en rejsepakke med transport af sig selv, materiel, ophold osv. Deltagerafgiften for hver aktiv udregnes på baggrund af disse udgifter fratrukket tilskud.

Kalender 2017 22. april – Waterland, Amsterdam 7. maj – Paradisløbet, Silkeborg 6. maj – Nordic Open, Maribo 28. maj – Randers Maraton 27.-28. maj – World Cup Maraton 10.-11. juni – Nordisk Maraton, Norge 17.-18. juni – DM Maraton, Vallensbæk 8.-9. juli – World Cup 2 Maraton 30. juni - 2. juli – EM Maraton, Portugal 1.-2. august – Silkeborg Regatta 12. august – Maribo Maraton (VM iagttagelse) 8.-10. september – VM Maraton, Sydafrika

Årsmagasin | 2017

103


OLD ELITE OG LANDSH

Kajakpolo: Landshold 2017

Handlingsplan herrelandsholdet Der holdes landsholdssamling i januar og i løbet af foråret. Her er potentielle kandidater til herrelandsholdet blevet inviteret. På baggrund af disse samlinger vil der blive udtaget en bruttotrup på op til ti spillere, som deltager i sæsonens hovedstævner. I løbet af sæsonen bliver holdet reduceret til otte spillere, som skal repræsentere Danmark ved EM i august 2017 i Saint Omer, Frankrig. Sæsonen 2017 tegner spændende – der er kommet ny træner ved Peter Ravn, efter nogle gode år med Pixi ved roret. Peter har tidligere haft succes med U21- herrelandsholdet og vil arbejde mod medaljer indenfor en kort årrække ved de store mesterskaber. Ved VM i Siracusa opnåede herrelandsholdet en 8. plads, og det er planen at gøre dette bedre ved det kommende EM og igen ved VM 2018 i Canada. Ift. 2016 er spillertruppen udvidet med nogle af de unge talenter fra vores U21-hold, som vandt medaljer i 2014 og 2015. Der kommer således mere konkurrence om de attraktive pladser på herrelandsholdet de kommende år, og Peter forventer således også gode muligheder for at intensivere træningen og konkurrencen på holdet og herved opnå bedre placeringer ved de kommende mesterskaber. 2017 og 2018 bliver nogle spændende år for vores herrelandshold.

104

Årsmagasin | 2017

Sportchef

Sportschef Martin Dagnæs Tlf.: 2814 7905 martin.dagnaes@kano-kajak.dk


Elite og landshold

Handlingsplan damelandsholdet Der holdes landsholdssamling i januar og i løbet af foråret. Her er potentielle kandidater til damelandsholdet blevet inviteret. Landstræner Søren Bojer Kristensen ser frem til en spændende sæson. Det danske damelandshold står overfor en spændende sæson i 2017. Holdet skal bygge videre på den gode præstation fra VM på Sicilien, hvor de spillede sig i top 12. Og hvor de undervejs udfordrede flere gode hold fra top 8 i verden. Det danske damelandshold er i en proces, hvor de skal toppe til VM i Canada i 2018. Derfor er der i 2017 fokus på at videreudvikle holdet, både, at holdet får en større brede med høj kvalitet, samt, at holdet bliver endnu dygtigere til at holde sig

til konceptet. Det er også vigtigt for holdet, at spillerne hver især er i stand til at præstere på et højt fysisk niveau samt på det tekniske. Disse egenskaber skal holdet arbejde med under stævner og træningssamlinger hen over hele 2017. I den kommende sæson deltager damelandsholdet i følgende turneringer: • OCI i Odense, januar • Göttinger Flanderscup, maj • ECA i Skovshoved, juni • ECA i Mechelen Belgien, juni • Skovhoved Open, august • EM i Frankrig St. Omer, september

Handlingsplan U21 Herrer Der holdes landsholdssamling i januar og i løbet af foråret. Her er potentielle kandidater til U21-landsholdet blevet inviteret. På baggrund af disse samlinger vil der blive udtaget en bruttotrup.

efter en bedre placering end 10. pladsen ved VM i Siracusa 2016. På kort sigt er holdets målsætning at være blandt de seks bedste lande i verden og en podieplads til VM 2018.

Efter to år med Jonas Ankjær som landstræner, byder vi velkommen til Pete Davey som kommer fra England. Mathias Kløjgård Jensen vil hjælpe Pete og fungere som fysisk træner. Pete ser frem til nogle spændende år med danske talenter og håber meget at kunne udvikle den gode talentmasse, så vi igen kan vinde medaljer som U21-herrerne opnåede både ved VM 2014 og EM 2015.Så der stiles klart

Pete Davey udtaler, at coaching af U21 er er en meget spændende mulighed, og det er klart, der er en stor vilje til at vinde medaljer ved de næste to store mesterskaber. Den endelige trup vil bestå af spillere med høje niveauer af dygtighed, fitness, spil-bevidsthed og vilje. Stor værdi vil også placeres på spillere, der spiller godt sammen.

Handlingsplan U18 Herrer Sæsonen 2017 vil arbejde med integrering af de bedste U18-spillere som en del af U21-landsholdet, hvor der vil blive etableret et U21 B-hold. Dette set ift. den store talentmasse vi pt. har i denne aldersgruppe.

Landstræner er Pete Davey og Mathias Kløjgård Jensen er fysisk træner.

Der holdes landsholdssamling i januar og i løbet af foråret. Her er potentielle kandidater til U18-landsholdet (U21B) blevet inviteret. På baggrund af disse samlinger vil der blive udtaget spillere, som deltager i to til tre internationale turneringer i løbet af 2017. U18-spillere og holdets træner sparrer med U21-landsholdet, således at U18-spillerne kender spilsystemer. Når spillerne falder for aldersgrænsen på U18-holdet er målet, at spillerne skal have et niveau, så de kan indtræde på U21-landsholdet. Ud over vores U18-spillere er der en del yngre herrespillere, som kan afprøve deres talenter på U14 eller U16. Der arbejdes også med at finde supplerende træningsmuligheder, samt deltagelse i turneringer som nationale hold for disse spillere.

Årsmagasin | 2017

105


E OG LANDSHOLD X

X XXIT EL xxxx

Paracanoelandsholdet 2017 Paracanoelandsholdet udspringer af et Para-OL projekt for krigsskadede soldater under Dansk Handicap Idræts-Forbund i et samarbejde med Vallensbæk Kano og Kajak Club og DKF. Projektet startede 2014.

Paracanoeing er en fysisk krævende sport, hvor det drejer sig om på hurtigst mulig tid at ro 200 meter enten i kajak eller i outrigger-kano. Det er den kendte ildsjæl og vinder af Nordeas “Gør det muligt” pris 2010, Lone Bro Madsen fra Vallensbæk Kano og Kajak Club, der som sportschef står i spidsen for paracanoelandsholdet, mens Super Kraftcenter Vallensbæks cheftræner Christian Grau er holdets træner.

I 2016 var paracanoeing for første gang på det olympiske program, dog udelukkende med atleter i kajak. I Tokyo 2020 kommer der også atleter i outrigger-kano med på programmet. I begge discipliner klassificeres man i tre klasser, der defineres ud fra mange forskellige kriterier. Principielt ror de med mindst handicap i KL 3, således at KL 1, er dem med sværest handicap. Der er selvfølgelig et krævet `mindste-handicap´ og man skal gennem mindst 2 klassificerings-processer, før man bliver sat i klasse.

I Vallensbæk Kano og Kajak Club ligger Danish Paracanoeing Center, hvor den daglige træning foregår. Centret har både materiel samt andre faciliteter, der er egnede for handicappede. Der er både speciallæge i idrætsmedicin, fysioterapeut samt trænere og ledere med specialviden omkring handicap, klassifikation og internationale stævner til rådighed.

Egenbetaling og landsholdstøj Læs mere om egenbetaling og landsholdstøj på kano-kajak > landshold-elite > sprint-landshold

Sportchef og landstrænere Sportschef for Paracanoe Lone Bro Madsen Tlf.: 4061 9643 lone.bro.madsen@kano-kajak.dk

106

Årsmagasin | 2017

Landstræner Paracanoe Christian Grau Tlf.: 4050 8590 grau.vakc@gmail.com


Kom og sejl kajak med os

Vi uddanner efter EPP system Vi har plads til alle Vi har eget kursusprogram

Start dit kajakeventyr her.... Besøg vores butik i Holbæk, hvor vi har et stort udvalg af kajakker, klatring og friluftsudstyr!

Kom ind og find din nye kajak!

Oplevelser med naturen i højsæde.. Vi tilbyder kajakoplevelser i Danmark, Sverige og Norge – Med fantastisk natur, solnedgange, råhygge, lejrbål og meget mere..... OKK CENTER Din leverandør til udendørs oplevelser!

Tilmelding

Kajakkurser, kajakture og lignende. Via hjemmesiden eller telefon. 28 78 15 29

www.okkcenter.dk

Kanalstræde 8 • 4300 Holbæk • Tlf.: 28 78 15 29 E-mail: okkcenter@gmail.com


FUNCTIONAL SPORTSWEAR

The most innovative season ... so far. Innovation har dybe rødder hos Craft. Lige fra lanceringen af verdens første funktionelle baselayer i 1974 til den efterfølgende lancering af det kendte Craft princip. Via talrige banebrydende højteknologiske løsninger, er denne sæsons lancering af Aktive Extreme 2.0 uden tvivl verdens mest avancerede baselayer nogensinde.

Active Extreme 2.0

400,-

inkl. moms

Kano & Kajak aarsmagasin 2017  

I Årsmagasinet 2017 får du et overblik over stort set alle aktiviteter i DKF i 2017.

Advertisement