Page 37

Uddannelse

Uddannelse for alle Det bugner af nye tiltag på uddannelsesområdet. En mindre ting er, at EPP er blevet til IPP. Mere vigtigt er, at vi åbner en ny webshop, som taler sammen med Ipaddle.dk.

2017 bliver et spændende år på flere punkter. For det første skifter EPP-systemet i Danmark navn til IPP (Ipaddle Pass), og vi lancerer i starten af året en ny webshop, hvor du kan købe kurser og fysiske produkter. I Danmark har vi i mange år brugt navnet EPP for vores uddannelsesniveauer. EPP er en europæisk standard og tilhører Europaddlepass organisationen. For at følge EPP organisationens regler, omdøber vi EPP-licenserne i Danmark til IPP-licenser. Indhold og gyldighed af licenserne er uændrede, og i praksis vil det blot betyde, at EPP-logoet erstattes af IPP-logoet. Nemmere at købe kurser Fra februar vil du også møde DKF’s nye kursusportal. Her kan du, som tidligere, købe kurser, tilmelde dig begivenheder og købe fysiske varer. Men det er blevet meget, meget nemmere. Vi har koblet portalen til Ipaddle.dk, og du behøver derfor ikke skulle huske endnu et login, men kan logge ind og

tilmelde dig med dit Ipaddle login. Portalen kan se din licensstatus og sikrer, at du kun kan tilmelde dig kurser eller prøver, som du har niveau til. Sæt dit førstehjælpsbevis ind i ipaddle.dk Ved indførelsen af Ipaddle i september indførte vi samtidig, at du skulle uploade dit førstehjælpsbevis på din profil. Det har

altid været et krav, hvis du ville uddannes som instruktør, at du skulle have et gyldigt førstehjælpsbevis, men nu har vi lavet plads på din profil til det, og Ipaddle tillader ikke udstedelse af en instruktørlicens medmindre, der er et godkendt førstehjælpsbevis tilknyttet profilen. Du finder det under ”Beviser” på din Ipaddle profil.

Nye regler om førstehjælpsbeviser på vej Der er flere ændringer på vej om førstehjælpsbeviser. Følg med i nyhedsbrevet, hvor vi løbende informerer om nyt på uddannelsesområdet.

Årsmagasin | 2017

37

Kano & Kajak aarsmagasin 2017  

I Årsmagasinet 2017 får du et overblik over stort set alle aktiviteter i DKF i 2017.

Kano & Kajak aarsmagasin 2017  

I Årsmagasinet 2017 får du et overblik over stort set alle aktiviteter i DKF i 2017.

Advertisement