Page 1

informator 2009/2010

Gwarancja stałego czesnego – przez całe dwa lata studiów

Program Partnerstwa Biznesowego Politologia – pierwsza na Śląsku uczelnia niepubliczna z dyplomem magistra

Finansiści – elita wśród ekonomistów – aż 9 praktycznych specjalności

Studiuj za darmo – jedyny i niepowtarzalny program Very Important Student! Każdy student VIP-em!

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)


Warto studiować w Bankowej

Dlaczego warto rozpocząć naukę w WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie to Uczelnia, która szczególnie dba o studentów oraz absolwentów, dlatego oferuje im: • gwarancję stałego czesnego – Twoje czesne nie ulegnie zmianie przez całe 2 lata studiów II stopnia • gwarancję stabilności – 15 lat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ponad 10 lat Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie to wieloletnia tradycja i doświadczenie w kształceniu specjalistów dobrze przygotowanych do wejścia na rynek pracy • jedyny i niepowtarzalny program VIS, dzięki któremu możesz studiować za darmo – więcej na str. 1 • Biuro Karier, które zapewnia staże, za które studenci otrzymują stypendium oraz pomoc w znalezieniu pracy, a specjalny Program Partnerstwa Biznesowego z naj- większymi firmami i instytucjami z terenu całego Śląska gwarantuje, że studenci WSB mają bezpośredni kontakt ze środowiskiem biznesu – więcej na str. 2 • szeroką ofertę specjalności, dostosowną do potrzeb osób zarówno o umysłach

Preferencyjne warunki dla absolwentów WSB ścsłych, jak i dla humanistów – w ofercie Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie znajdują się studia na kierunku Finanse i Rachunkowość, gdzie wybierać można spośród 9 atrakcyjnych specjalności oraz na kierunku Politologia, gdzie do wyboru są 3 specjalności • możliwość zdobycia dyplomu magistra zagranicznej uczelni – prestiżowego Uniwersytetu Mateja Bela na Słowacji – więcej na str. 3

Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) w WSB mogą skorzystać z preferencyjnych warunków. Zwolnieni są z opłaty wpisowej na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) przez cały okres rekrutacji. Ponadto otrzymują specjalne bony edukacyjne. Zwolnienie z opłaty za proces dyplomowania to kolejna oszczędność. Korzystaj z preferencyjnych warunków i oszczędzaj pieniądze!

• Extranet – wewnętrzny serwis internetowy stworzony specjalnie dla studentów WSB, który zapewnia szybki i sprawny przepływ informacji.

ZAPISY ONLINE Na studia w WSB możesz zapisać się przez Internet. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.chorzow.wsb.pl i wypełnisz formularz zgłoszeniowy, a wymagane dokumenty dostarczysz do Biura Rekrutacji w dogodnym dla siebie terminie. więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl


Program Very Important Student

Jedyny taki program w Polsce, gdzie każdy student jest VIP-em! WSB to szkoła otwarta, w której każdy student może liczyć na przyjazne traktowanie. Dlatego właśnie powstał kompleksowy, niepowtarzalny w skali kraju program Very Important Student, który wspiera studentów od początku nauki przez kolejne etapy studiowania.

„Zawsze byłam osobą ambitną i wytrwale dążącą do celu. Pozwoliło mi to osiągnąć wysoką średnią ocen, co zostało docenione przez WSB. Na pierwszym roku studiowałam za darmo dzięki programowi VIS, a na drugim roku otrzymywałam stypendium naukowe”.

Aneta Tautz

studentka kierunku Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia

STUDIUJ ZA DARMO Studiując w WSB, możesz zmniejszyć koszty swojej nauki bądź studiować za darmo. Wystarczy, że jako student WSB wykażesz się bardzo dobrymi wynikami w nauce w kolejnych semestrach studiów, wówczas będziesz mógł uczestniczyć w programie VIS – „Studiuj za darmo”.Więcej informacji na stronie www.chorzow.wsb.pl Wyższe Szkoły Bankowe przyznały ponad 10 000 różnego rodzaju stypendiów.

PASZPORT WSB Paszport WSB uprawnia Cię do: • zniżek na studiach II stopnia i podyplomowych w Wyższych Szkołach Bankowych w Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu • korzystania z bibliotek i Biur Karier wszystkich Wyższych Szkół Bankowych.

STUDIUJ ZA GRANICĄ Będąc studentem WSB, możesz skorzystać z programu Erasmus i wyjechać na studia do innego kraju. Na czas studiów za granicą otrzymasz wsparcie finansowe i pomoc ze strony Uczelni. Możesz także wyjechać na praktyki do innego kraju, zdobywając w ten sposób doświadczenie w przedsiębiorstwach i innych instytucjach zagranicznych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na str. 3. Wyższe Szkoły Bankowe współpracują z ponad 100 zagranicznymi uczelniami w 25 krajach.

GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO

KLUCZ DO KARIERY Biuro Karier WSB wspiera studentów w kształtowaniu ścieżki zawodowej. Oferuje pomoc w nawiązaniu kontaktu z potencjalnym pracodawcą, organizuje praktyki zawodowe, a także zaprasza na bezpłatne szkolenia i warsztaty oraz staże, podczas których studenci otrzymują specjalne stypendium stażowe. Więcej na str. 2. Ponad 5200 firm z całej Polski współpracuje z Wyższymi Szkołami Bankowymi. Ponad 10 500 osób skorzystało z pomocy Biura Karier. Więcej o programie VIS i jego warunkach na www.chorzow.wsb.pl/vis

Podejmując naukę w WSB, masz zagwarantowane, że czesne nie ulegnie zmianie przez cały okres studiów II stopnia.

więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl

1


Współpraca z biznesem – pomoc w wejściu na rynek pracy Biuro Karier oferuje doradztwo w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy, w kształtowaniu własnej ścieżki kariery, dając przy tym szansę na podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.

„Wśród absolwentów szkół wyższych największe szanse mają te osoby, które zdecydują się na solidną uczelnię o wysokim poziomie kształcenia, posiadającą doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną. WSB jest dla nas solidnym partnerem, ponieważ elastycznie dopasowuje się do zmiennego rynku pracy, proponując swoim studentom szeroką ofertę edukacyjną”.

Barbara Seidler

specjalista ds. rekrutacji, GP People

Praktyczne doświadczenie na rynku pracy System staży, z którego mogą skorzystać studenci WSB, został uruchomiony w ramach projektu „Budowanie potencjału rozwojowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przez wzrost jakości i efektywności kształcenia”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Półroczny staż, podczas którego studenci otrzymują stypendium stażowe, może odbyć co roku dziesięciu studentów studiów II stopnia. Wśród firm oferujących miejsca stażowe są m.in.: • ING Bank Śląski – jeden z największych banków w Polsce • Grupa PRC – zajmująca 12 miejsce w Polsce wśród firm PR według „Home & Market” • Polskie Radio Katowice • Śląska Izba Turystyki • Instytut Gospodarki Nieruchomościami. Taki staż to nieoceniona możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie studiów, a wkład pracy i zaangażowanie jest honorowany atrakcyjnym stypendium stażowym oraz możliwością otrzymania propozycji stałej pracy. 2

Aktywni w regionie – Patronat Biznesowy

Tylko w WSB masz tak bliski kontakt ze środowiskiem biznesowym.

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie przykłada szczególną wagę do praktyczności przekazywanej wiedzy. Dzięki temu studenci WSB mają niepowtarzalną szansę studiować na Uczelni, na której poszczególne specjalności objęte są Patronatem Biznesowym. Na mocy porozumienia o objęciu patronatu nad specjalnościami oferowane jest m.in. doradztwo i konsultacja przy tworzeniu programów studiów, prowadzenie zajęć, warsztatów i ćwiczeń przez pracowników tych firm w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz inne formy spotkań ze studentami, np. analiza business case’ów i pisanie prac dyplomowych związanych z działalnością partnera. Patronat nad poszczególnymi specjalnościami studiów II stopnia objęli: • ING Bank Śląski - specjalność Banko- wość i Innowacje Finansowe (Finanse i Rachunkowość) • Instytut Gospodarki Nieruchomościami – specjalność Gospodarka Nieruchomo- ściami (Finanse i Rachunkowość) • Śląska Izba Turystyki – specjalność Turystyka – Organizacja i Finanse (Finanse i Rachunkowość) • Polskie Radio Katowice – specjalność Komunikowanie Społeczne (Politologia).

Program Career Manager

więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl

Career Manager to szkolenie prowadzone przez Biuro Karier, ułatwiające studentom WSB planowanie własnej ścieżki kariery. Pozwala ono zdobyć i uporządkować wiedzę dotyczącą własnych predyspozycji zawodowych. Cykl warsztatów inaugurowany jest wraz z rozpoczęciem każdego nowego roku akademickiego i kończy się tuż przed sesją. Przyjdź do Biura Karier i sprawdź się!

Biuro Karier w liczbach W latach 2000-2008 Biuro Karier zorganizowało 3790 praktyk dla studentów WSB, które odbyły się w 2173 firmach na terenie 492 miast.


Zaplanuj eurokarierę z Bankową i studiuj za granicą Dzięki Wyższej Szkole Bankowej studia i staże za granicą są na wyciągnięcie ręki. Charakter nauczania, systemy stypendialne i pośrednictwo pracy utrzymywane są na prawdziwie europejskim poziomie.

„Bardzo cieszę się, że mogę studiować w chorzowskiej WSB. Atmosfera na Uczelni jest niepowtarzalna. Powiedzenie, że Polacy to bardzo otwarci ludzie, dotyczy tu wszystkich – wykładowców, kolegów z roku, pracowników Dziekanatu oraz Biura Karier”.

Andrii Isiuk

student specjalności Doradztwo Finansowe, studia II stopnia

Zagraniczny dyplom Dzięki podpisanej w 2003 roku umowie o wymianie studentów pomiędzy Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu a Wydziałem Finansów Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji najlepsi absolwenci studiów I stopnia WSB mogą kontynuować studia na preferencyjnych warunkach na tej prestiżowej słowackiej uczelni. W ten sposób studenci mogą spędzić za granicą część lub całość dwuletnich studiów II stopnia i uzyskać podwójny dyplom magistra (Uniwersytetu Mateja Bela i WSB). Uniwersytet Mateja Bela to uczelnia bardzo znana, a Bańska Bystrzyca należy do głównych miast centralnej Słowacji.

Erasmus – Lifelong Learning Programme O wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus mogą się ubiegać czynni słuchacze studiów I oraz II stopnia, studiujący w Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Będąc studentem WSB, możesz skorzystać z programu Erasmus stanowiącego część nowoczesnego programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Daje on możliwość wyjazdu nie tylko na stypendium do zagranicznej uczelni, ale także

ECTS na praktykę do przedsiębiorstwa lub innej instytucji zagranicznej. Szczegółowych informacji szukaj na www.chorzow.wsb.pl

Zagraniczni partnerzy WSB WSB współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, realizując wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, prowadząc wymianę studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. Do zagranicznych partnerów Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie należą m.in.: • Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy - Słowacja • Athlone Institute of Technology – Irlandia • Friedrich Schiller Universitat Jena – Niemcy • Instituto Portugues de Administracao de Marketing – Portugalia • Helsinki School of Economics – Finlandia • Coventry University – Wielka Brytania • Universita degli studi di Sassari – Włochy • University of National and World Economy w Sofii – Bułgaria • Institut Universitaire de Chateauroux – Francja • Hanzehogeschool Groningen – Holandia więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl

Dzięki systemowi punktowania, opartemu na standardach ECTS – European Credit Transfer System, studenci mogą planować międzynarodowe ścieżki studiów. Umożliwia to odbycie części studiów na innej uczelni w kraju lub za granicą. Punkty ECTS to wartości liczbowe przyporządkowane poszczególnym przedmiotom.

3


Sam kształtuj ścieżkę studiów Planowanie przyszłości zawodowej w oparciu o własne zainteresowania to nieoceniona możliwość, ułatwiająca pewne wejście na rynek pracy. W Wyższej Szkole Bankowej studenci sami kształtują ścieżkę studiów.

Dogodna organizacja studiów W WSB można wybierać spośród kilku systemów nauki, które są dostosowane do potrzeb studentów. Do wyboru są m.in.: • studia stacjonarne • studia niestacjonarne w grupie popołudniowej • studia niestacjonarne w grupie weekendowej • studia niestacjonarne w grupie weekendowej z wykorzystaniem Internetu.

Studia stacjonarne – wyjątkowe możliwości Studia stacjonarne to możliwość pełnego wykorzystania szans, jakie daje WSB. To ciągły kontakt z Biurem Karier, które ułatwi łączenie nauki z pracą zarobkową. To również okazja do częstego obcowania z wykładowcami -praktykami, którzy mogą stać się potencjalnymi pracodawcami. Ten wyjątkowy czas, jakim jest okres studiowania, na pewno ubarwi możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu studenckim oraz wolne weekendy, które można przeznaczyć na rozrywkę i podróże.

4

Wybór specjalności Osoby, które składają dokumenty do WSB, wypełniają deklarację wyboru specjalności. Studia na wybranej specjalności rozpoczynają się w drugim semestrze. Warunkiem utworzenia specjalności jest zebranie grupy 20 chętnych osób.

Studia bez wyboru specjalności W WSB do wykorzystania jest jeszcze jeden wariant nauki – studia na kierunku Finanse i Rachunkowość bez wyboru konkretnej specjalności. Studenci, którzy wybiorą ten typ studiów, będą w ten sposób uczestniczyć w najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych przedmiotach specjalnościowych wybranych ze wszystkich specjalności studiów II stopnia. Przedmioty podstawowe i kierunkowe będą realizować w takim samym wymiarze godzin, jak studenci określonych specjalności. Program jest tak dostosowany, by studentów nie ominęło żadne z obowiązkowych zajęć. Dyplom, jaki otrzymują studenci, którzy wybrali ten wariant nauki, jest dyplomem ukończenia studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość bez wyszczególniania specjalności.

więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl

Atrakcyjny program studiów Wyższa Szkoła Bankowa dba o to, by wykładane przedmioty były interesujące, przydatne w przyszłej pracy zawodowej oraz zgodne ze standardami kształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program studiów II stopnia obejmuje grupę przedmiotów podstawowych, grupę przedmiotów kierunkowych oraz przedmiotów specjalnościowych i do wyboru.

Studia podyplomowe W ofercie Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie znajduje się 27 atrakcyjnych kierunków na studiach podyplomowych. Sprawdź ofertę lokalnego lidera w prowadzeniu studiów podyplomowych na www.chorzow.wsb.pl


Finanse i Rachunkowość

Specjalność: Bankowość i Innowacje Finansowe Bankowość to ciągły rozwój, to szukanie nowych rozwiązań dla lepszego obrotu pieniędzmi, to ścisła współpraca z firmami, które potrzebują prawdziwych fachowców z branży związanej z innowacjami finansowymi, by móc pomnażać swój kapitał.

„Profesjonalizm to kluczowa kompetencja, którą bezwzględnie powinien wykazywać się pracownik banku. W procesach rekrutacji dla sektora bankowego opieram się na kompetencjach, których atrybutem jest przede wszystkim wiedza teoretyczna. Wyższe wykształcenie jest kluczem do dalszego doskonalenia umiejętności i kompetencji, które w dzisiejszych czasach są niezbędne”.

Agnieszka Dejenka

doradca personalny, Work Service SA

Twoja wiedza

Student specjalności Bankowość i Innowacje Finansowe nabędzie wiedzę z zakresu m.in.: • metod oceny zdolności kredytowej • technik pozyskiwania kapitału • nadzoru bankowego i gwarantowania depozytów • rynku ubezpieczeń • działalności inwestycyjnej banków • innowacyjnych usług finansowych w bankach.

Twoje umiejętności

Twój zawód

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci znajdą pracę na takich stanowiskach, jak m.in.: • specjalista ds. rozliczania inwestycji • specjalista ds. finansowych • specjalista ds. windykacji bezpośredniej • specjalista ds. controllingu • doradca finansowy w banku • doradca ds. firm w prestiżowej instytucji finansowej • specjalista w biurze ubezpieczeń finansowych.

Po ukończeniu tej specjalności studenci będą potrafili m.in.: • pozyskiwać kapitał • racjonalnie wykorzystywać zasoby finansowe przedsiębiorstw • badać zdolności kredytowe klientów banku • oraz posiądą znajomość wszelkich aspe któw związanych z polskim systemem ban kowym, Europejskim Bankiem Centralnym i wybranymi systemami bankowymi innych krajów UE.

PATRON SPECJALNOŚCI ING BANK ŚLĄSKI Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta.

więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl

5


Finanse i Rachunkowość

Specjalność: Doradztwo Finansowe Doradzanie w zakresie finansów wymaga gruntownego wykształcenia i umiejętności potrzebnych do sprawnego modelowania rynków finansowych. To tylko niektóre z cech, jakie mają studenci WSB.

„Rynek finansowy jest barometrem każdej gospodarki, generuje niezbędne przesłanki stabilizowania i efektywnego jej funkcjonowania. Doradca finansowy to osoba rozumiejąca mechanizmy i prawa rynku finansowego, umiejąca je racjonalnie stosować w praktyce”.

prof. zw. dr hab. Zygmunt Przybycin prorektor ds. Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie

Twoja wiedza

Student specjalności Doradztwo Finansowe nabędzie wiedzę z zakresu m.in.: • prawa finansowego i podatkowego • modelowania procesów finansowych • analizy statystyczno-ekonometrycznej rynków finansowych • modeli inżynierii finansowej • doradztwa i konsultingu • analizy finansowej organizacji.

Twoje umiejętności

Twój zawód

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci znajdą pracę na takich stanowiskach, jak m.in.: • finance manager • doradca private banking • konsultant ds. transakcji finansowych • analityk biznesowy • specjalista ds. polityki kredytowej i procesów ryzyka kredytowego • specjalista ds. controllingu • doradca bankowości detalicznej.

Po ukończeniu tej specjalności studenci będą potrafili m.in.: • efektywnie wykorzystywać powierzone zasoby finansowe i kapitałowe • dokonywać analizy szans i zagrożeń dla rynku finansowego • sprawnie stosować instrumenty finansowe • orientować się w mechanizmach rządzących rynkiem finansowym oraz giełdami papierów wartościowych.

6

ZŁOTY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Wyróżnienie przyznane WSB przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w kategorii „Instytucja i organizacja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukacja na potrzeby firm”.

więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl


Finanse i Rachunkowość

Specjalność: Finanse i Handel Międzynarodowy „Specjalność stanowi ofertę skierowaną do studentów zainteresowanych zdobyciem praktycznych umiejętności w zakresie rozliczeń międzynarodowych oraz zabezpieczeń transakcji na rynkach krajowych i międzynarodowych”. prof. zw. dr hab. Joanna Żabińska

„Studia w WZ w Chorzowie WSB w Poznaniu są bardzo urozmaicone. Wykładowcy są otwarci i przyjaźnie nastawieni do studentów, a szkoła dba zarówno o wysoki poziom nauczania, jak i o rozrywkę”.

Ilona Zielińska

studentka specjalności Finanse i Handel Międzynarodowy, studia II stopnia

Twoja wiedza

Student specjalności Finanse i Handel Międzynarodowy nabędzie wiedzę z zakresu m.in.: • międzynarodowych transakcji gospodarczych • rozliczeń międzynarodowych • organizacji międzynarodowych w prawie międzynarodowym • spedycji i transportu w handlu międzynarodowym • form pozyskiwania kapitału na rynku międzynarodowym • handlu elektronicznego • negocjacji na rynku międzynarodowym.

Twój zawód

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci znajdą pracę na takich stanowiskach, jak m.in.: • menedżer w agencji konsultingowej • specjalista w firmie spedycyjnej • menedżer działu obrotu towarami • doradca bankowy • doradca w instytucjach finansowych • konsultant ds. transakcji finansowych • business development consultant.

TARGI PRACY

Twoje umiejętności

Po ukończeniu tej specjalności studenci będą potrafili m.in.: • opracowywać i realizować strategię firmy na skalę międzynarodową • przygotowywać i wdrażać zmiany w organizacji • planować łańcuch dostaw • efektywnie pozyskiwać kapitał na rynku międzynarodowym • opracowywać i realizować strategię firmy.

Organizowane co roku przez Biuro Karier Targi Pracy to szansa dla studentów i absolwentów na efektywne i szybkie znalezienie pracy. W trakcie targów można skorzystać m.in. z warsztatów, które przeprowadzają firmy zewnętrzne. W 2008 roku warsztaty przeprowadziły takie firmy, jak: Capgemini, Manpower czy PRC Communications. Więcej informacji szukaj na www.chorzow.wsb.pl lub przyjdź do Biura Karier. więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl

7


Finanse i Rachunkowość

Specjalność: Finanse Publiczne i Podatki Już Benjamin Franklin wiedział, że na tym świecie tylko dwie rzeczy są pewne – śmierć i podatki. Wyższa Szkoła Bankowa kształci prawdziwych specjalistów w dziedzinie podatków. Ten profil wykształcenia gwarantuje znalezienie stabilnej pracy.

„Po pierwszym semestrze nauki na studiach I stopnia w WSB wiedziałem, że będę je chciał właśnie tutaj kontynuować. Poziom nauczania, ludzie i możliwości rozwoju to to, czego oczekiwałem i co mnie pozytywnie zaskoczyło”.

Szymon Bartosz

student specjalności Finanse Publiczne i Podatki, studia II stopnia

Twoja wiedza

Student specjalności Finanse Publiczne i Podatki nabędzie wiedzę z zakresu m.in.: • finansowania jednostek samorządu terytorialnego • organizacji i funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych • dyscypliny finansów publicznych • harmonizacji podatków w UE • polityki fiskalnej • podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa i gminy.

Twoje umiejętności

Twój zawód

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci znajdą pracę jako m.in.: • menedżer w dziale finansowym • doradca podatkowy • specjalista w zakresie finansów publicznych • analityk finansowy • doradca inwestycyjny • specjalista w firmie konsultingowej • specjalista ds. podatków i sprawozdawczości • menedżer zespołu polityki rachunkowości i kontroli księgowych

Po ukończeniu tej specjalności studenci będą potrafili m.in.: • zarządzać na szczeblu menedżerskim w skali gminy, powiatu, województwa • racjonalnie rozwiązywać problemy samorządowe w zakresie finansów publicznych • podejmować decyzje strategiczne dla lokalnego środowiska • gospodarować finansami.

8

OPŁACA SIĘ ZOSTAĆ FINANSISTĄ Absolwenci kierunków finansowych są poszukiwani na rynkach pracy wszystkich krajów UE i szybciej znajdują pracę niż absolwenci innych kierunków. Źródło: www.wynagrodzenia.pl więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl


Finanse i Rachunkowość

Specjalność: Informatyka w Finansach Możliwości rozwoju w branży IT dla absolwentów WSB jest bardzo wiele. Z analiz rynku pracy i prognozowania popytu wynika, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny informatyki, telekomunikacji, Internetu i technologii informacyjnych. Śląsk ze swoim informatycznym potencjałem nie odstaje od reszty kraju.

„Dzięki WSB mogę studiować na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Studia te dają mi możliwość zdobycia niezapomnianych doświadczeń. Mając takie porównanie wiem, że studia w WZ w Chorzowie WSB w Poznaniu nie odbiegają standardem od tych, w innych krajach UE”.

Agnieszka Pryca

studentka na Uniwersytecie Mateja Bela (Słowacja), studia II stopnia

Twoja wiedza

Student specjalności Informatyka w Finansach nabędzie wiedzę z zakresu m.in.: • komputerowych systemów analizy danych • programowania arkuszy kalkulacyjnych dla aplikacji finansowych • baz danych • sztucznej inteligencji • modelowania procesów finansowych • informatyki w inżynierii finansowej.

Twoje umiejętności

Po ukończeniu tej specjalności studenci będą potrafili m.in.: • projektować i wdrażać rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie w różnego typu organizacjach • szybko analizować rynek i potrzeby klientów w zakresie rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie finansami firm • prowadzić efektywną współpracę w sieciach powiązań gospodarczych • zdalnie zarządzać przedsiębiorstwem m.in. łańcuchem dostaw • oraz posiądą praktyczne umiejętności z zakresu informatyki, a także finansów, zarządzania i ekonomii.

więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl

Twój zawód

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci znajdą pracę na takich stanowiskach, jak m.in.: • analityk baz danych • webdeweloper • architekt rozwiązań informatycznych • specjalista ds. jakości oprogramowania • administrator baz danych i kluczowych aplikacji • kierownik działu IT.

Liczba przyznanych stypendiów w roku akademickim 2007/2008

9


Finanse i Rachunkowość

Specjalność: Gospodarka Nieruchomościami Śląsk, idąc za przykładem europejskich metropolii, coraz więcej inwestycji lokuje w śródmieściu. Aby obrót nieruchomościami przebiegał w sposób sprawny, potrzebni są specjaliści, którzy umiejętnie będą nim gospodarować – takich ludzi znajdziecie tylko wśród studentów i absolwentów WSB.

Studenci podejmujący studia I stopnia w WSB na specjalności Gospodarka Nieruchomościami i kontynuujący je na studiach II stopnia w WSB na tej samej specjalności, w pełni zrealizują materiał z zakresu minimum programowego przewidzianego Ustawą o gospodarce nieruchomościami. Te osoby mogą ubiegać się o licencję z zakresu wyceny nieruchomości.

Twoja wiedza

Student specjalności Gospodarka Nieruchomościami nabędzie wiedzę z zakresu m.in.: • gospodarki nieruchomościami • rynku nieruchomości • wiedzy technicznej • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami • zarządzania nieruchomościami • rzeczoznawstwa majątkowego.

Twoje umiejętności

Po ukończeniu tej specjalności studenci będą potrafili m.in.: • sprawnie zarządzać nieruchomościami • stosować metody, podejścia i techniki wyceny nieruchomości w Polsce • umiejętnie posługiwać się technikami sztuki argumentacji, marketingu i psychologii • posługiwać się narzędziami matematyki finansowej, statystyki i ekonometrii.

Twój zawód

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci znajdą pracę na takich stanowiskach, jak m.in.: • główny specjalista ds. administrowania nieruchomościami • specjalista ds. inwestycji w ogólnopolskiej firmie • menedżer ds. realizacji inwestycji • business development manager • specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości • agent nieruchomości • deweloper • specjalista ds. zarządzania nieruchomościami • specjalista ds. wyceny nieruchomości komercyjnych.

Patron specjalności – INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI „Instytut Gospodarki Nieruchomościami od wielu lat prowadzi praktyki zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni cieszą się dużym i niekwestionowanym zainteresowaniem – również wśród osób spoza województwa śląskiego”. Arkadiusz Borek Prezes Zarządu, Instytut Gospodarki Nieruchomościami

10

więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl


Finanse i Rachunkowość

Specjalność: Logistyka w Biznesie Logistycy to wysoko cenieni pracownicy, poszukiwani na rynku pracy. To dzięki nim współpracujące przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha, wzdłuż którego sprawnie płyną surowce i materiały, zamieniając się w produkty.

„Studenci! Nie bójcie się wyjeżdżać za granicę! To świetne doświadczenie i wspomnienia do końca życia”.

Oliwia Kurda

stypendystka programu Erasmus, Universidad de Jaen (Hiszpania), studia I stopnia

Twoja wiedza

Student specjalności Logistyka w Biznesie nabędzie wiedzę z zakresu m.in.: • podstawowych zagadnień logistyki • sieci logistycznych i transportu • logistyki zaopatrzenia i magazynowania • zarządzania łańcuchami dostaw • logistyki miasta • logistyki globalnej i międzynarodowej • projektowania systemów logistycznych.

Twoje umiejętności

Po ukończeniu tej specjalności studenci będą potrafili m.in.: • tworzyć i zarządzać łańcuchami dostaw • efektywnie projektować systemy logistyczne • planować magazynowanie produktów bez nadmiernego gromadzenia zapasów.

Twój zawód

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci znajdą pracę na takich stanowiskach, jak m.in.: • specjalista ds. spedycji w holdingu przemysłowym • koordynator projektów logistycznych przy urzędzie publicznym • specjalista ds. logistyki i planowania produkcji • specjalista ds. planowania • menedżer ds. logistyki • planista produkcji i zapasów • kierownik centrum dystrybucji • specjalista ds. transportu • specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw • administrator transportu • kierownik działu magazynu i logistyki.

więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl

Zarobki w spedycji i logistyce Zarobki w spedycji i logistyce (brutto, pełen etat) • kierownik transportu – 11 000 zł • kierownik spedycji – 9 000 zł • dyrektor logistyki – 15 000 zł • kierownik centrum dystrybucyjnego – 15 000 zł • specjalista ds. rozwiązań logistycznych – 6 000 zł • koordynator logistyki – 6 000 zł Źródło: Hays Poland 11


Finanse i Rachunkowość

Specjalność: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw Rachunkowość i analizy finansowe przedsiębiorstw dostarczają informacji koniecznych przy podejmowaniu ważnych decyzji gospodarczych. Najistotniejszą rolę w tym procesie odgrywają dobrze wykształceni fachowcy w tej dziedzinie.

„Warsztaty organizowane przez Biuro Karier, ze względu na intensywny charakter, dają możliwość zdobycia nowej wiedzy i wymiany doświadczeń. Na takich szkoleniach można podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, a nie tylko być uczestnikiem-słuchaczem szkoleń”.

Mariusz Rutke

student specjalności Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw, studia II stopnia

Twoja wiedza

Student specjalności Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw nabędzie wiedzę z zakresu m.in.: • międzynarodowych standardów rachunkowości • controllingu • biznesplanów w strategii przedsiębiorstwa • rachunku przepływów pieniężnych • zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa • konsolidacji sprawozdań finansowych.

Twój zawód

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci znajdą pracę na takich stanowiskach, jak m.in.: • menedżer w dziale księgowości • specjalista ds. controllingu • menedżer w dziale finansowym • analityk finansowy • doradca inwestycyjny • specjalista w firmie konsultingowej.

Twoje umiejętnoścI

Po ukończeniu tej specjalności studenci będą potrafili m.in.: • efektywnie korzystać z najnowocześniej szych narzędzi rachunkowości i finansów • sporządzać sprawozdania finansowe według polskich i międzynarodowych standardów • podejmować kreatywne decyzje finansowe i rozwojowe na rzecz przedsiębiorstw • oceniać zdolności kredytowe firm • budować plany biznesowe.

PIERWSI SĄ NAJLEPSI WSB to pierwsza na Śląsku uczelnia niepubliczna z dyplomem magistra na kierunku Finanse i Rachunkowość i 10-letnią tradycją kształcenia na tym kierunku na studiach I stopnia.

12

więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl


Finanse i Rachunkowość

Specjalność: Turystyka – Organizacja i Finanse Turystyka to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki. Do 2020 roku przychody z turystyki na świecie wzrosną prawie czterokrotnie, a zatrudnienie będzie wzrastać co roku o dwa procent – to dane World Tourism Organisation.

”WZ w Chorzowie WSB w Poznaniu to Uczelnia charakteryzująca się dużą praktycznością przekazywanej wiedzy. Kontynuuję naukę właśnie tutaj, by z dyplomem magistra WSB znaleźć ciekawą pracę”.

Aleksandra Wincencik

studentka specjalności Turystyka – Organizacja i Finanse, studia II stopnia

Twoja wiedza

Student specjalności Turystyka – Organizacja i Finanse nabędzie wiedzę z zakresu m.in.: • gospodarki turystycznej w Polsce i na świecie • turystyki międzynarodowej • zarządzania rozwojem turystyki w regionie • organizacji turystyki w Polsce • finansowania inwestycji turystycznych (w tym z funduszy unijnych) • ekoturystyki i agroturystyki • turystyki osób niepełnosprawnych • geografii turystycznej • zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi • systemów informatycznych w turystyce.

Twoje umiejętności

Po ukończeniu tej specjalności studenci będą potrafili m.in.: • samodzielnie kształtować nowe usługi turystyczne • zarządzać przedsiębiorstwami turystycznymi • zapewnić płynność finansową przedsię biorstwom turystycznym i zakładaną rentowność pomimo sezonowego charakteru popytu

• efektywnie stosować systemy informatyczne w turystyce • nadzorować kształtowanie produktów turystycznych.

Twój zawód

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci znajdą pracę na takich stanowiskach, jak m.in.: • tour operator • kierownik biura podróży • menedżer hotelu • organizator imprez turystycznych • analityk trendów turystycznych • rezydent • specjalista ds. turystyki • specjalista w zakresie rozliczeń usług hotelowych.

Patron specjalności – ŚLĄSKA IZBA TURYSTYKI Śląska Izba Turystyki to pozarządowa organizacja zrzeszająca podmioty gospodarcze branży turystycznej. Izba organizuje kursy pilotów wycieczek oraz współpracuje ze szkołami pomaturalnymi i uczelniami wyższymi, wpływając na profesjonalizm kadry turystycznej.

więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl

13


Politologia

Specjalność: Komunikowanie Społeczne Pierwszoplanowa rola informacji w funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw jest bezdyskusyjna. Poznanie zasad właściwej komunikacji pozwala na skuteczne wykorzystywanie ich w życiu społecznym i politycznym.

„Komunikowanie Społeczne to nie tylko specjalność na studiach, ale przede wszystkim szeroki wachlarz umiejętności, które wykorzystuję do organizowania życia studenckiego i usprawniania działalności szkoły. Wiem, że przyda mi się to w późniejszej pracy zawodowej”.

Katarzyna Piwowarek

studentka specjalności Komunikowanie Społeczne, studia II stopnia

Twoja wiedza

Student specjalności Komunikowanie Społeczne nabędzie wiedzę z zakresu m.in.: • historii prasy, radia i telewizji • teorii form dziennikarskich • prawa mediów • nowoczesnych mediów • reklamy • opinii publicznej i jej badania • komunikowania międzykulturowego.

Twoje umiejętności

Po ukończeniu tej specjalności studenci będą potrafili m.in.: • posługiwać się wszystkimi formami komunikowania społecznego • skutecznie wykorzystywać metody i techniki PR • kształtować wizerunek instytucji • przygotowywać konferencje prasowe • organizować imprezy specjalne • pisać komunikaty prasowe, sprostowania i oświadczenia.

14

Twój zawód

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci znajdą pracę na takich stanowiskach, jak m.in.: • rzecznik prasowy w instytucjach publicznych lub międzynarodowych korporacjach • specjalista ds. public relations • koordynator standardów obsługi wizerunku • media planner w domu mediowym • copywriter w agencji reklamowej • dziennikarz • event manager • koordynator ds. promocji • specjalista ds. kreowania wizerunku marki • supervisor akcji promocyjnych.

Patron specjalności - POLSKIE RADIO KATOWICE Nowoczesna technika i ponad 80-letnia tradycja - to Polskie Radio Katowice jedna z największych i najstarszych rozgłośni w kraju. Przez całą dobę kilka milionów słuchaczy odbiera nasz program w całym województwie śląskim, a także w Czechach, na Słowacji oraz w części województw małopolskiego, opolskiego i łódzkiego.

więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl


NOWOŚĆ

Politologia

Specjalność: Międzynarodowe Stosunki Polityczne

Jeśli interesują Cię reguły dyplomacji, prowadzenie negocjacji z zagranicznymi partnerami, to to są studia właśnie dla Ciebie.

„WSB otworzyła przede mną drzwi do kariery. Odkryłam, czym chciałabym się zajmować w przyszłości. Wysoki poziom kształcenia na Uczelni daje możliwość rozwoju i poznawania siebie”.

Magdalena Przyłudzka

studentka kierunku Politologia, studia II stopnia

Twoja wiedza

Student specjalności Międzynarodowe Stosunki Polityczne nabędzie wiedzę z zakresu m.in.: • teorii i praktyki stosunków międzynarodowych • międzynarodowej problematyki ekonomicznej • problemów polityki zagranicznej państw i organizacji międzynarodowych • prawa międzynarodowego • integracji europejskiej i północnoatlantyc kiej • dyplomacji

Twój zawód

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci znajdą pracę na takich stanowiskach, jak m.in.: • pracownik administracji państwowej i samorządowej • specjalista ds. public relations • pracownik instytucji UE • pracownik w polskich firmach za granicą • dziennikarz.

Twoje umiejętności

Po ukończeniu tej specjalności studenci będą potrafili m.in.: • analizować i rozwiązywać problemy społeczno-polityczne • interpretować politykę zagraniczną państw • rozumieć odrębności kulturowe państw i regionów • sprawnie poruszać się w obrębie zagadnień związanych z bezpieczeństwem międzynaro dowym • prowadzić negocjacje • rozumieć mechanizmy ochrony praw czło wieka.

KOŁO NAUKOWE POLITIKOS Celem działalności koła jest poszerzanie wiedzy politycznej i historycznej, popieranie i prowadzenie działalności naukowej i kulturowej, wypracowanie umiejętności pracy zespołowej oraz umożliwienie rozwoju indywidualnych zainteresowań politologicznych studentów WSB. Każdy student WSB zafascynowany polityką odnajdzie tu miejsce do realizacji swoich pasji. więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl

15


Politologia

Specjalność: Samorząd i Polityka Lokalna Poznanie specyfiki zależności zachodzących pomiędzy organami samorządowymi, partiami politycznymi i firmami działającymi na rynku jest niezbędne do rozwiązywania najpilniejszych problemów lokalnych wspólnot.

„Od wielu już lat miasto Chorzów, którego jestem gospodarzem, współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie. Cieszę się, że w naszym mieście znajduje się uczelnia wyższa aktywnie wpisująca się w życie lokalne, organizująca wiele konferencji i spotkań. Studenci WSB z zaangażowaniem wspierają działania charytatywne i sportowe w naszym mieście”.

Marek Kopel, prezydent Chorzowa

Twoja wiedza

Student specjalności Samorząd i Polityka Lokalna nabędzie wiedzę z zakresu m.in.: • władzy lokalnej • społeczności i polityki miejskiej • systemów prawnych podmiotów samorządowych • planowania lokalnego i regionalnego • polityki regionalnej UE • programów i funduszy UE • promocji w samorządzie terytorialnym • marketingu w administracji publicznej.

Twój zawód

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci znajdą pracę na takich stanowiskach, jak m.in.: • pracownik administracji państwowej i samorządowej • dyplomata • rzecznik prasowy partii politycznych na szczeblach lokalnych i krajowych • pracownik urzędów państwowych i samorządowych • specjalista ds. public relations w jednostkach samorządu terytorialnego.

Twoje umiejętności

Po ukończeniu tej specjalności studenci będą potrafili m.in.: • analizować i samodzielnie podejmować decyzje polityczne • kierować zespołami ludzkimi • dokonywać samodzielnej, pogłębionej i naukowo uargumentowanej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w życiu społeczno-politycznym • odnaleźć się w środowiskach politycznych, czynnie w nich działać i ubiegać się o mandaty radnych • pełnić rolę liderów opinii publicznej w społecznościach lokalnych.

16

OKO W OKO Z VIPEM WSB od wielu lat organizuje cykl spotkań ze znanymi osobistościami ze świata nauki, mediów, kultury i polityki. Gośćmi cyklu do tej pory byli m.in. Marek Kopel – prezydent miasta Chorzowa, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski -autor książki „Księża wobec bezpieki”, Adam Michnik – redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, dr Marek Migalski – komentator – ekspert TV, Jacek Żakowski, Kamil Durczok, Maciej Orłoś.

więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl


Zasady rekrutacji

Rekrutacja – kto może podjąć studia II stopnia w WSB Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu ma w ofercie studia II stopnia (uzupełniające magisterskie), które prowadzone są na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Politologia.

Wymagane dokumenty Kandydaci składają w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą podjąć absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) takich kierunków, jak: • Administracja • Ekonomia • Finanse i Bankowość • Finanse i Rachunkowość • Informatyka i Ekonometria • Stosunki Międzynarodowe • Transport • Turystyka i Rekreacja • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia na kierunku Politologia mogą podjąć absolwenci następujących kierunków studiów I stopnia: • Administracja • Dziennikarstwo • Europeistyka • Historia • Politologia • Socjologia • Stosunki Międzynarodowe oraz absolwenci wyższych szkół zawodowych, którzy ukończyli pokrewne tym kierunkom specjalności. Pełna lista specjalności dostępna jest na stronie www.chorzow.wsb.pl

• kwestionariusz, podanie i życiorys – dostępne w Biurze Rekrutacji lub na www.chorzow.wsb.pl • dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) • suplement, czyli część B dyplomu (dotyczy osób, które uzyskały dyplom po 2004 roku) • świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne • kserokopię obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej potwierdzoną przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość • 4 fotografie (wymiar: 35x45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy) • dowód wniesienia opłaty wpisowej • dane z książeczki wojskowej (seria i numer książeczki oraz adres WKU) • deklarację wyboru specjalności • umowę o warunkach odpłatności za studia (dostępna w Biurze Rekrutacji). Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń.

UWAGA! Absolwenci studiów I stopnia Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie przyjmowani są na studia II stopnia na preferencyjnych warunkach finansowych. Szczegółów szukaj na www.chorzow.wsb.pl Dodatkowo studenci studiów I stopnia studiujący w WSB mogą zapisać się na studia II stopnia jeszcze przed obroną pracy licencjackiej i dostarczyć zaświadczenie o obronie przed końcem trwania rekrutacji. Osoby spoza Wyższej Szkoły Bankowej, które więcej informacji na www.chorzow.wsb.pl

zapisały się na studia II stopnia przed obroną pracy, muszą dostarczyć dyplom ukończenia studiów I stopnia przed zakończeniem rekrutacji.

Elastyczny system opłat Studenci WSB mogą opłacać czesne na dogodnych dla siebie warunkach: • za cały rok z góry • w 2 ratach semestralnych • w 10 lub 12 ratach miesięcznych. W momencie składania dokumentów konieczne jest wniesienie opłaty wpisowej w kasie Uczelni lub na konto:

Raiffeisen Bank Polska SA 67 1750 1019 0000 0000 0291 74 67

Gwarancja stałego czesnego Na studiach II stopnia w Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu studenci mają zagwarantowane, że przez cały okres ich studiów czesne nie ulegnie zmianie.

BIURO REKRUTACJI mieści się w budynku przy ul. Wandy 66, w pokoju nr 7 i w okresie rekrutacji zaprasza wszystkich zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00–17.00, w soboty w godz. od 9.00–14.00; tel. 032 24 105 24, 032 349 84 80, e-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl. 17


Zaufało nam już ponad 60 000 studentów i absolwentów „Jeżeli jesteś osobą kreatywną, aktywną, szukasz miejsca, w którym można rozwijać swoje pasje, to Wyższa Szkoła Bankowa jest miejscem dla Ciebie idealnym. Dogodne warunki do nauki uzupełnione są o całą gamę kół naukowych, dzięki którym studenci rozwijają swoje pasje”.

Daria Krzykała

studentka specjalności Media i Komunikowanie Społeczne, studia I stopnia

Finanse i Rachunkowość:

Politologia:

• Bankowość i Innowacje Finansowe • Doradztwo Finansowe • Finanse i Handel Międzynarodowy • Finanse Publiczne i Podatki • Informatyka w Finansach • Gospodarka Nieruchomościami • Logistyka w Biznesie • Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw • Turystyka – Organizacja i Finanse

• Komunikowanie Społeczne • Międzynarodowe Stosunki Polityczne – NOWOŚĆ • Samorząd i Polityka Lokalna

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie – Informator Wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Redaktor Naczelny: Piotr Lisiecki ul. Wandy 66, 41-500 Chorzów druk: VMG Print Sp. z o.o. Poznań 2009, nakład 2500 Na okładce: Alicja Witczak, Sebastian Tomczyk

ul. Wandy 66, 41-500 Chorzów tel. 032 24 105 24 3968122 rekrutacja@chorzow.wsb.pl

www.wsb.pl

ISSN 1732-5552

o klik od kariery

wsb  

wsb wsb wsb wsb wsb wsb

Advertisement