Page 1

PROFILE : COMPANY


ATERIAL CHART

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


MATERIAL CHART MC : FLOOR AND TEXTURE

พื้นลามิเนต

ขนาด หนา 8 มม.

พื้นแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60

ฝ้ายิปซั่ม

ขนาด 9 มม. ฉาบเรียบ

ฝ้ายิปซัม่

ขนาด 9 มม. กันชื้น

ผนังกระจก ขนาด 10 มม.

ผนังตกแต่ง ขนาด 10 มม.

ฉาบเรียบ

ผนังก่ออิฐพร้อม

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


MATERIAL CHART MC : TABLE AND CHAIR อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมตู้ใต้อ่าง

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

สุขภัณฑ์ COTTO 380 mm. สูง 795 mm. ยาว 715 mm.

ที่ใส่กระดาษชาระ

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM

กระจกเงา

ตะแกรงน้าทิ้ง ส่วนแห้ง

สายฉีดชาระ


MATERIAL CHART MC : TABLE AND CHAIR TA-01

โต๊ะกลาง TOP กระจกใส ขนาด 90x55x31 cm. สีขาว

TA-02

โต๊ะทางาน ขนาด 180x150x75 cm. สี MAPLE

TA-03

โต๊ะทางาน ขนาด 180x60x75 cm. สี MAPLE

TA-04

โต๊ะประชุมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 320x100x75 cm. สี MAPLE

CH-01

เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ขนาด 61x61x79 cm. สีขาว

CH-02

เก้าอี้สานักงาน ขนาด 67x67x94 cm. สี BLACK

CH-03

เก้าอี้สานักงาน ขนาด 69x77x121 สี BLACK

CH-04

เก้าอี้สานักงาน ขนาด 65X64X109 cm. สีครีม PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY

Material Chart  
Material Chart  
Advertisement