Page 1

Tiszta lelkiismeret és igaz ügy

Pont(y) jó!

Fotó: Gergely Szilárd

Napjaink legfőbb kihívása, a modern népvándorlás olyan kihívás elé állítja hazánkat is, amelyben nem csüggedhetünk, amelyben a lemondó beleegyezés helyett nekünk is a büszke, bátor kiállást kell választanunk, fogalma-

zott Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő a nemzeti gyásznapon a Székely kertben, a Polgári Kanizsáért Alapítvány hagyományos, sétával egybekötött megemlékezésén, amelyen több száz fiatal vett részt.

6

3, 10

Rózsaszín mozgalom Idén is több százan vonultak utcára Kanizsán, hogy felhívják a figyelmet a mellrákra és a betegség megelőzésére. Magyarországon évente körülbelül öthatezer új emlőrákos beteget fedeznek fel, és mintegy kétezer nő hal meg ebben a kórban.

Húsz mázsa ponty költözött szerdán a Csótóba, s ezzel már bőven az úgynevezett kötelező telepítési norma fölött van a kedvelt horgászhely halállománya.

6

Fotó: Gergely Szilárd

XXIX. ÉVF. 35. SZÁm, 2017. október 13.

Fotó: Gergely Szilárd

Kanizsa

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP


Fotó: Gergely Szilárd

a hét száma:

Fotó: Gergely Szilárd

10

Alig fértek be a terembe a Stobos tamburazenekar 10. születésnapját ünneplők. A horvát hagyományokat ápoló fiatalok a környékbeli horvát ajkú településeken szívták magukba mindazt, amit a színpadon hangszereikkel és dalaikkal közvetítenek. Repertoárjukban macedón, szerb, roma és magyar dallamok is szerepelnek, természetesen a horvátok mellett. A csapat nemzetközi vizekre szeretne evezni, és az utánpótlást is szem előtt tartja: fiatalokkal is foglalkoznak.

Kérdések és válaszok Kötetlen beszélgetésre várta az ezüstkorúakat Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő és Dénes Sándor polgármester az idősek hete rendezvénysorozat részeként. A résztvevők a lakókörnyezetüket és a tömegközlekedést érintő témákról érdeklődtek elsősorban. - Nagy a felelőssége a középkorosztálynak, hiszen a példát, amit látott az előtte járóktól, tovább kell adnia – fogalmazott Cseresnyés Péter, hozzátéve, az idősek megbecsülése nagyon fontos, hiszen ők már letettek valamit az asztalra, és kijelölték azt az utat, amin a fiatalabbaknak tovább kell haladni.

VILÁG KÉP – A HÉT KÉPE Fotó: Gergely Szilárd

Nyílt nap Nyílt napot tartottak az állatmenhelyen, az Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület örökbefogadási lehetőséget is kínált az érdeklődőknek, a program résztvevői megismerkedhettek az elmúlt időszak eredményeivel, fejlesztéseivel is. Ezen a napon átadták az Uszkár-díjakat, idén Leveli Hajnalkát és Benedek Tamást díjazta a civil szervezet.

IMPRESSZUM:

Kanizsa

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád. Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12. Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05. Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.

2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

EZ VOLT A HÉT


„… a büszke, bátor kiállást kell választanunk!” Magyarok a Székely kertben… Tiszta lelkiismeret és igaz ügy kell!

Nemzetünk története felkelések, forradalmak, szabadságharcok láncolata, az állandó küzdelemé, amelyet szabadságunkért vívtunk és vívunk – jelentette ki emlékező beszédében Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő a nemzeti gyásznapon Nagykanizsán. Szerinte a múlt eseményei és napjaink történései között kézenfekvő a párhuzam.

Cseresnyés Péter: A harcban, a küzdelemben csak magunkra, csak egymásra számíthatunk…

Ma Magyarország ragaszkodik az Európai Unió által megtestesített közös értékekhez, folytatta a gondolatot a politikus az Aradi udvarban október 6-án. - Ragaszkodunk ezekhez, hiszen Európa része vagyunk, és a korábbi századokban nagyon sokat tettünk a kontinens védelméért, mindazokért az értékekért, amelyek összekötnek bennünket az EU többi nemzetével: védtük a határainkat, és ezt tesszük ma is. Határzárral, katonáink és rendőreink segítségével védjük az országot, és ezzel együtt Európát is, amely veszélyben van, még ha ezt néhányan, talán önös érdekből vagy jól megfontolt politikai, gazdasági célból, nem is hajlandók elismerni. Cseresnyés Péter hangsúlyozta, az illegális bevándorlás támo-

gatása történelmi bűn, olyan, amely, ha engedjük, zárójelbe teszi, teheti az 1849-es mártírjaink életáldozatát is. Mint mondta, Magyarország a miénk, és itt annak kell történnie, ami a magyarok javát, érdekét szolgálja, s nekünk kell eldöntenünk, kivel akarunk együtt élni, kiket akarunk beengedni a házunkba és hazánkba. - Az önrendelkezési jogunkat nem írhatta felül ’48-49-ben Bécs, és most nem írhatja felül Brüsszel sem egy ránk erőszakolt kvótával – emelte ki a képviselő. - Sajnos, ahogyan 1848-49-ben, úgy most is vannak összejátszók, akár itthon, akik különféle álideológiák mentén próbálják megmagyarázni ártó és romboló szándékukat, és elajándékozni önrendelkezési jogunkat. Jól látszik, a harcban, a küzdelemben csak magunkra, csak egymásra számíthatunk, a kollaboránsokra – nevezhetjük őket a haza ellenzékének is – sajnos nem. Pedig aki csak a jobb élet reményében jön, aki erőszakoskodni akar, aki az Európától idegen hitét és kultúráját akarja itt terjeszteni, és ezért akár fegyvert is fog – az előtt zárva kell tartani a kaput. Délután, a Székely kertben, a Polgári Kanizsáért Alapítvány hagyományos, sétával egybekötött megemlékezésén Cseresnyés Péter a szabadságharc hőseit és mártírjait példaként állította a mai generációk elé, leszögezve, tiszta lelkiismeret és igaz ügy kell, amelynek szolgálatáért most ugyan nem kell az életünket áldozni, de mártírjaink áldott emléke is arra kötelez, hogy ezeket az igaz ügyeket szolgáljuk. - Ilyen kötelezettségünk a drágán kivívott szabadságunk megtartása, nemzeti öntudatunk kiteljesítése, a magyar érdekek feltétel nélküli képviselete – fűzte tovább a gondolatot Cseresnyés Péter, magyarázva is, mire utal. - Napjaink legfőbb kihívása, a modern népvándorlás olyan kihívás elé állítja hazánkat is, amelyben nem csüggedhetünk, amelyben a lemondó beleegyezés helyett nekünk is a büszke, bátor kiállást kell választanunk.

(Fotók: Gergely Szilárd)

A HÉT TÉMÁJA

2017. 10. 13. | 3


202x270mm_NK_soros.indd 2

4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

2017. 10. 02. 15:20:56

hirdetés


A menzán (balra Horváth István). A víz nem onlájn, a szolgáltatás viszont az lehet… (Fotó: Gergely Szilárd)

Lépést tart a XXI. századdal a NaGESZ Kis túlzással, de talán nem teljesen alaptalanul állíthatjuk: az iskolai évek egyik szimbóluma a menzajegy, minden szertartásosságával együtt – a befizetésre várakozástól kezdve a huszon-egynéhány ebédjegy egyenkénti körbevagdosásáig. Amióta az önkormányzat megbízta az intézményi étkeztetés pénzügyi és adminisztrációs feladataival, a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet évről évre korszerűsíti mind a befizetés, mind az adatnyilvántartás rendszerét. – Az átláthatóság, a hatékonyság és a gazdaságosság a NaGESZ tevékenységének három pillére, így az intézményi étkeztetéssel kapcsolatos teendőinket is ezek mentén szervezzük 2014 óta – bocsátja előre Horváth István, a szervezet igazgatója. – Ennek egyik első lépése az volt, amikor az oktatási-nevelési intézményekben az étkezési díjak készpénzes beszedése helyett áttértünk a banki befizetésre, illetve átutalásra.

Aktuális

Az átállást nemcsak a korszerűsítés igénye és az adminisztrációs terhek csökkentése indokolta. Több szülő is jelezte a NaGESZ felé: nyugodtabbak volnának, ha maguk fizethetnék be a menzadíjat, és így megelőzhetnék, hogy a gyerekük elveszítse, esetleg ebéd helyett másra költse a rábízott összeget. – A banki átállással szinte egy időben, sok más szolgáltatóhoz hasonlóan, nálunk is lehetőség nyílt a

csoportos beszedésre. Úgy látjuk, pillanatnyilag ez a legmodernebb és leghatékonyabb módja a számlák rendezésének, ezért elsősorban ezt a megoldást javasoltuk a szülőknek. Havonta egyszer a bank levonja az étkezési díjat, így nem kell elmenni pénzt levenni, sorban állni, egyedi átutalást kezdeményezni, ami nemcsak időigényes, hanem plusz költséget is jelent. Mivel a csoportos beszedés a bölcsődékben és az óvodákban már jól működik, a NaGESZ célja, hogy az iskolákban is minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel. Így a jövőben akár egységesíteni is lehetne a nevelési és oktatási intézmények étkeztetési rendszerét és adatbázisát. Ez a gyakorlatban számos előnnyel járna, például az óvoda utolsó évében bennmaradt túlfizetés levonhatóvá válna a következő, akkor már iskolai menzadíjból.

– Természetesen ez csak egy lehetőség – szögezi le a szervezet vezetője. – Azok például, akiknek még nincs bankszámlájuk, vagy szociális helyzetük nem teszi lehetővé a csoportos befizetést, továbbra is a megszokott módon rendezhetik gyerekük iskolai étkeztetésének költségeit. A rendszer, persze, mindig fejleszthető és korszerűsíthető. A NaGESZ, más városok mintájára, idén már két kanizsai iskolában is működteti az étkezési, vagy – ahogy sok helyen hívják – menzakártyát. A Batthyány Lajos Gimnáziumban és a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskolában a diákok névre szóló, vonalkódos kártyájukkal kérhetik az ebédet nap mint nap. A lehúzható menzakártya – a nyomon követés mellett – azért is praktikus, mert kiváltja a papír alapú, napra szóló étkezési jegyeket, amik a tapasztalatok szerint sokszor elkallódnak. A kár-

tyán a NaGESZ elérhetősége is megtalálható, így ha a diákoknak kérdésük van a használattal kapcsolatban, azonnal segítséget tudnak kérni. – A következő lépcsőfokot az online rendszer bevezetése jelentené, amely szintén egyre elterjedtebb – mutat rá a vezető. – Sokfelé a családok már az interneten keresztül rendelik meg vagy mondják le a szolgáltatást, de ugyanígy feltölthetik a menzakártyát, valamint ellenőrizhetik, minden nap ebédelt-e a gyerekük. A Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet egyébként nemcsak pénzügyi téren törekszik átláthatóságra, hatékonyságra és gazdaságosságra: a szervezet 2015-ben egységesítette az oktatási és nevelési intézmények étkeztetési programját, szeptember óta pedig egy integrált gazdálkodási szoftvert használ feladatainak elvégzéséhez. NEMES Dóra

2017. 10. 13. | 5


Fotó: Gergely Szilárd

A mellrák ellen

Fotó: Gergely Szilárd

Rózsaszín szalagos, lufis menet figyelmeztetett a mellrák veszélyeire és a megelőzés fontosságára Kanizsán. A „Napfény” Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesületének rendezvényén elhangzott, évente kétezer nő hal meg ebben a kórban, amely, ha időben felismerik, akkor 80 százalékos eséllyel gyógyítható. Az ingyenes szűrést, 45 év felett, kétévente javasolják a szakemberek.

Pont(y) jó! Húsz mázsa pontyot engedtek a Csótóba szerdán, és ezzel már az úgynevezett kötelező telepítési norma fölött van a tó halállománya. Mindez az emelkedő horgászlétszámnak és az önkormányzat egymillió forintos támogatásának köszönhető, fogalmazott Németh László, a Vasutas Horgászegyesület elnöke. A horgászati tilalom október 22-ig érvényes.

ELŐADÁS A Nagykanizsai

Cukorbetegek Egyesülete szervezésében Hogyan kerüljük el a cukorbetegség szövődményeit a fizikai érterápia segítségével? címmel tartanak foglalkozást október 27-én, pénteken 15 óra 30 perctől a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében.

6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

A Nagykanizsai Tankerületi Központ pályázatot hirdet üzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére. Részletek a www.kozigallas.gov.hu valamint a www.kk.gov.hu/nagykanizsa weboldalon.

Aktuális


Kicsi, de nem savanyú, és tényleg a miénk!

Cseresnyés Péter: A volt szőlőterületek egyik újrahasznosítási lehetőségét kínálja a kivitermesztés (Fotó: Gergely Szilárd)

Kiváló súlyú és méretű kivik teremnek egy négyhektáros becsehelyi területen. Az ültetvényt 2012 tavaszán telepítették, négy évvel később pedig már csaknem 8 tonna gyümölcsöt tudtak leszüretelni róla. Idén várhatóan kétszer ennyi kivi terem majd, ez viszont még mindig elmarad a várt hozamtól, a becslések szerint ugyanis 80-90 tonnára is képes lesz az ültetvény. Az ízletes délzalai gyümölcs a magyar boltok polcaira kerül. - A kivi onnan jött, hogy a családi udvarunkban is volt néhány tő, hát kerestem megfelelő termőhelyet - mondta Miklós Ákos Márton, a becsehelyi kiviültetvény tulajdonosa. A dél-zalai dombos terület jó adottságokkal rendelkezik, így lehet minőségi gyümölcsöt termeszteni. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, a Mura-programért felelős miniszteri biztos szerint a térségben a volt szőlőterületek, zártkerti ingatlanok egyik újrahasznosítási lehetőségét kínálja a kivitermesztés. - Át kell gondolni, hogyan tudjuk hasznosítani a magyar földet. Főként azokat a területeket, amelyeket elhagytak a gazdáik, például a korábbi szőlőbirtokokat. A kivi például sokkal kevesebb törődést igényel, mint a szőlő. Már most lenne 10-20 hektárnyi terület, amelyen más gazdálkodók ugyancsak kivit termesztenének. Azért pedig küzdenek, hogy támogatható telepítésű növény legyen a kivi, tette hozzá Cseresnyés Péter.

Facsemeték a bölcsődében

Elkezdődött a faültetési akció a nagykanizsai óvodákban és bölcsődékben. A NaGESZ munkatársai a következő napokban harminc fát ültetnek el az intézmények udvarán. Erre azért van szükség, mert több veszélyes fát is kivágtak, ezeket pedig pótolni kell. Idén a viharos időjárás is sok növényt csa-

Aktuális

vart ki vagy tört ketté, azok helyére is újakat kell ültetni. Most 5-7 éves ostorfa, juharfa és kőrisfa kerül az ovikba és bölcsikbe. A minap a gyerekek is segítettek a NaGESZ munkatársainak, akik hat csemetét vittek a Napraforgó bölcsőde udvarába, az öreg, kivágott fák helyére.

2017. 10. 13. | 7


október 12október 18.

A Cinema Nagykanizsa műsora Okt. 12-18. 16:00 MY LITTLE PONY - A FILM

szinkr. amerikai-kanadai animációs film (104’) Okt. 12-18. 17:00 A LEGO NINJAGO FILM szinkr. amerikai-dán animációs film (100’) Okt. 12-18. 17:30 SZÁRNYAS FEJVADÁSZ 2049 szinkr. amerikai sci-fi (164’) Okt. 12-18. 18:00, 20:30 HÓEMBER szinkr. amerikai krimi (119’) Okt. 12-15. 19:30 KINGSMAN: AZ ARANYKÖR szinkr. angol-amerikai akció-vígjáték (141’) Okt. 12-18. 20:30 EGYENESEN ÁT amerikai pszichothriller (115’) Okt. 14-15. 17:00 LEGO NINJAGO szinkr. amerikai animációs fim (100’)

Ezt ajánljuk!

Programajánló Hevesi Sándor Művelődési Központ Zlatko Štrfiček horvát népi festőművész kiállítása. Megtekinthető október 24-ig az Ősze András galériában Október 13. és 27., 17 óra Gémkapocs társasjáték klub. Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs István. Október 16., 15 óra HELYI ÉRTÉKEK HETE - a Népi Díszítőművészeti Műhely munkáinak bemutatása. Zalai tájegységek hímzés kultúrájának motívumai (terítők, futók, párnák, alátétek) láthatók. Ritkaság a vert csipke, valamint a galamboki főkötő. Szervező: a Kanizsai Kulturális Központ, Habjánecz Györgyné közösségi munkás, N.M.I. Művelődési Intézet Nonprofit Kft. Október 19., 14 óra – Kiskanizsa Általános Iskola „Bárhogy lesz – ne legyen akárhogy...” – fotó és dokumentum kiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc nagykanizsai eseményeiről. Szervező: a Nagykanizsai Kultúrkör Egyesület. Megtekinthető: november 6-ig. Október 19., 19 óra Filharmónia – Fortissimo bérlet Nemzeti Filharmonikus Zenekar Vezényel: Hamar Zsolt. Közreműködik: Sakata Tomoki – zongora, Nemzeti Énekkar. Műsor: Erkel Ferenc: Magyar kantáta, Liszt Ferenc: Esz-dúr Zongoraverseny, Mihalovich Ödön: Gyászhangok Deák Ferenc emlékére, Liszt Ferenc: Hungária – Szimfonikus költemény, Mosonyi Mihály: Gyászhangok Széchenyi halálára. Belépődíj: 4 900 Ft

A barátság ereje Az immár 7. évadát élő, világszerte hatalmas népszerűségnek örvendő My Little Pony TV-sorozat szereplői végre a mozikban is életre keltik a barátság varázslatos erejét. A családi animációs filmben a kis pónikra izgalmas és látványos kalandokkal teli utazás vár. A gonosz és vasöklű uralkodó, Storm király ugyanis szemet vet a kis pónik hazájára, akik összefognak és útra kelnek a védelmet nyújtó városka, Ponyville határain túlra. Útjuk során új barátokat ismernek meg, veszélyes kalandokba bonyolódnak, és a barátság erejét bevetve próbálják megmenteni otthonukat.

8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Október 27., péntek 17 óra - HSMK „Egy 35 éves egyesület életfája tárgyakban” címmel a Zala Megyei Népművészeti Egyesület kiállítása Köszöntőt mond: Skrabut Éva, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke. Megnyitja: Prokné Tirner Gyöngyi, a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének elnöke. Megtekinthető november 17-ig a HSMK Ősze András galériájában.

Medgyaszay Ház Október 14. 9-14 óráig III. Kanizsai Mézes Nap – nemzetközi méhész konferencia Az előadások ideje alatt a helyszínen az érdeklődők mézet, mézes italokat és süteményeket kóstolhatnak, méhészeti eszközöket vásárolhatnak. Szervezők: az Országos Magyar Méhé-

Zlatko Štrfiček kiállítása október 24-ig látogatható

szeti Egyesület, valamint a Nagykanizsa és Környéke Méhészegyesület Információ: Somogyi Gyula (06-302878410). A belépés díjtalan. Október 15., 9-13 óráig Őszi gyerekruha és játék börze Megunt, kinőtt ruhák, játékok, cipők, könyvek, kiegészítők vására és cseréje. A belépés díjtalan. Október 20., 19 óra Retro Kávéházi Esték „Kié vagy, mondd?” – zenés színházi est a 20-as, 30-as évek slágereivel Szávai Viktória és Adorjáni Bálint közreműködésével Szép Ernő és Molnár Ferenc szövegeinek újragondolásával, megidézve a 20-as, 30-as évek ellenállhatatlan báját, humorát, ártatlanságát. A helyszín egy Casino, ahol többek között elhangzik az „Oda vagyok magáért”, az „Egy kis édes félhomályban”, a „Pá, kis aranyom”, a „Hamvadó cigarettavég”, a „Szerelemhez nem kell szépség…” Belépődíj: elővételben 1 700 Ft, a helyszínen: 2 000 Ft. Móricz Zsigmond Művelődési Ház Október 14., 9.45 óra Kisvakond – bábjáték egy felvonásban Belépődíj: 1500 Ft Jegyek elővételben is kaphatók a helyszínen! Október 14., 21., 28., 9 óra Aprók tánca Vezeti: Péter Katalin és Pávlicz Erika. Részvételi díj: 2 000 Ft/hó.

Kultúra


Megszelídíti a mesterhegedűt! Sokat hallani arról, milyen jó hatással van a zenetanulás az iskolai teljesítményre, különös tekintettel a matematikai-logikai készségekre. Ez valószínűleg oda-vissza működik, legalábbis Vizeli Bálint esetében biztosan. A Budapesti Műszaki Egyetem végzős hallgatója nemrég részt vett egy táncházzenész hegedűsöknek meghirdetett versenyen, amelyen ő bizonyult a legügyesebb prímásnak.

Családi örökség a népzene szeretete Változnak az idők, gondolja az ember, miközben azt figyeli, hogyan hangolja fel Bálint egy, a telefonjára letöltött alkalmazással a hegedűjét. Ez már az az élemedett korú, egymillió forint értékű hangszer, amit a VI. Kecskeméti Prímásverseny fődíjaként hozott el a 24 éves kanizsai fiatalember. – Még csak pár hete van nálam, egyelőre barátkozunk. Eddig édesanyám hegedűjén játszottam, azelőtt a nagyapámén; ennek az újnak a hangját még szoknom kell – magyarázza Bálint. – Ugyanakkor a hangok helyét nagyon könnyű megtalálni rajta, mondhatni, a kezemre játszik a hangszer. Ez talán abból is adódik, hogy Vizeli Bálint nyereménye egy mesterhegedű, ami 1926-ban készült Csehországban, s feltehetően magának a híres mesternek, Ladislav Prokopnak a keze munkája.

Kultúra

Hogy milyen kalandos utat járt be hosszú élete alatt a hangszer, nem tudni – mindenesetre a prímásverseny szervezői a felvidéki Jókán találtak rá, egy idős zenésznél. A hegedű a közelmúltban komoly felújításon esett át, most már Bálintra vár a feladat, hogy „megszelídítse”. A fiú egyébként nemcsak egy értékes főnyereménnyel lett gazdagabb, hanem megkapta azt a várva várt szakmai visszajelzést is, ami miatt egyáltalán jelentkezett a megmérettetésre. – Rendszeresen muzsikálok a fővárosi táncházakban, ugyanakkor nem járok semmilyen zenei képzésre vagy magántanárhoz. Azt éreztem, ideje felmérni, hol tartok a népzenélésben. Kecskeméten neves népzenetanárok és -kutatók előtt játszhattam, a mezőny pedig igen erős volt: zeneakadémiát végzett vagy jelenleg is ott tanuló hallgatók voltak

a versenytársaim. Persze, néhány jó tanácsot azért kaptam a zsűritől, azokat igyekszem megfogadni, de alapvetően megyek tovább azon az úton, amin eddig is jártam. Bálint a Tolna megyei Bogyiszló és az erdélyi Magyarbece népzenei kincséből adott ízelítőt a prímásversenyen. Kedvenc zenei dialektusa nincs, de szinte minden tájegységen, tájegységben otthonosan mozog – nem is csoda: népzenészek között nőtt fel. – Míg a kortársaim többségét nem igazán foglalkoztatja a népi kultúra, nekem nem volt nehéz ebbe belenőnöm, hiszen az egész családom – a nagyapámig visszamenőleg – népzenével és néptánccal foglalkozik – hangsúlyozza Bálint. – Én személy szerint a klasszikus alapokkal kezdtem a pályafutásomat, akkor még Jakobovics Árpádnál, majd az általános

iskola után édesapámnál tanultam népi hegedűn. Bár minden lehetőség adott ahhoz, hogy a Vizeli család egymaga felállítson egy kamarazenekart, a fiú szerint erre eddig nem igazán volt példa. Igaz ugyanakkor az is, hogy az apa, Vizeli József az utóbbi időben egyre többször hívja Bálintot a Bojtár Népzenei Együttesbe játszani. – Nagyon szeretek apával, és persze, amikor nagy ritkán lehetőség adódik rá, Balázs nagybátyámmal együtt muzsikálni. Számomra ők a zenei példaképek: az ő játékuk, alázatuk alapjaiban határozta meg azt, ahogy a hegedűhöz hozzányúlok. Apa egyébként minden nyáron szervez népzenei és néptáncos tábort Kanizsa mellett. Tavaly volt az első alkalom, amikor összeállt egy úgy nevezett banda, belőlünk, Vizeliekből: az öcsém bőgőzött, a bátyám brácsázott, én

Vizeli Bálint mérnökinformatikus diplomamunkájában sem szakad el a zenétől: kitalált egy fellépésszervező applikációt… (Fotó: Jancsi László)

pedig apával és Balázzsal húztam együtt a hegedűvonót. Míg az elektronikus zenére percek alatt ráun, a magyar népzenei kultúra mindig tartogat számára valamilyen új mondanivalót, árulja el a fiú, aki utolsó évét tölti a Budapesti Műszaki Egyetem mérnökinformatikus szakán. Bálint szeretne a szakmájában elhelyezkedni, ugyanakkor a népzene mindig is az élete része lesz. – A diplomamunkámban sem szakadok el teljesen ettől a világtól: egy fellépésszervező applikációt találtam ki, természetesen sok népzenei eseménnyel, most ezen dolgozom. A kecskeméti prímásverseny hatására pedig egy új gondolat is elkezdett foglalkoztatni: lehet, hogy megpróbálkozom a zeneakadémia népi vonós szakával, de ez igazából még a jövő muzsikája... NEMES Dóra

2017. 10. 13. | 9


Októberek Volt az, amelyikben megtoroltak, bitót ácsoltak, kivégeztek. És volt az, amelyikben visszavették az országot, néhány napra ledobták a rabigát. És volt az is, amelyikben (nap)csodát láttak, sok-sok fontos üzenet után, miközben dörögtek a fegyverek. 1849. 1956. 1917. Pest és Arad. Budapest s megannyi város, falu. Fátima.

PÉTER Árpád

Valami összeköti az októbereket. A remény. A hit. Az összekulcsolt kéz. Persze, nem mindegy, hogy valaki kivégzésre várva rogy térdre, netán a szabadság mámorában ünnepel így, vagy az addig csak gyermeki kitalációnak tartott mennyei gyönyörű nő láttán, megtérve könyörög. A lélek vágyódása azonban ugyanaz; út a magasztos felé. Fátima óta azonban tudjuk, nem csupán az a fontos, ami a szemnek láthatatlan. Az októberek történelme arra tanít, nemcsak meghalni érdemes valamiért, hanem élni is. Legyen az a szabadság vagy a hit, profánabb, földhözragadtabb textussal, a barátság s a szerelem. A Költő úgyis visszatér (ejtsd: szabadság, szerelem). A világtörténelemben elveszik az ember, ám, paradoxon, ember nélkül nincs se világ, se történelem.

Égi jel. Fátima, 1917 októbere

10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Mutatis mutandis lehetne ez jó is, hisz’ ki van találva. Csak elrontjuk, elrontják. Mert mindig vannak Haynauk, Sztálinok, Kádárok, Biszkuk. Akadnak, kiknek drágább rongy élete, s 30 júdási ezüstpénzért még az anyjukat is eladnák, nemhogy a hazát, a nemzetet: labancnak, kommunistának, brüsszelitának, tőzsdespekulánsnak; mindegy. Az árulás kifordított subája csak egy ruhadarab, amely kívül-belül ugyanúgy mocskos. Lemossuk a gyalázatot?! Vagy mindig győz a gyilkos golyó, kivégzőhelyen, pesti flaszteren? A Rózsafüzér Királynője a megtérésre biztatott. Száz év telt el, s ugyanezt akarják most tőlünk az iszlám nevében is. De micsoda különbség?! Harcol a menny és a pokol, akárcsak ’49-ben s ’56-ban. De nem ez az utolsó ütközet, abban csak a kommunisták hittek – ha egyáltalán… -, hogy ez a harc lesz a végső. Lófaszt, mama! A jó hír az, hogy Nyugatról és Keletről, mint 1849-ben, valószínűleg nem támadnak meg egyszerre bennünket, ma ugyanis más a politikai logika, bár azért akadnak, akik szívesen bitót ácsolnának a renitens magyaroknak, vagy ha azt nem is, átszabnák évezredes kultúránkat, létezésünket. S bár a Nyugat átverhet, cserbenhagyhat, mint ’56-ban is (meg még de hányszor!), ám szovjet tankok vélhetően nem jönnek, maximum ha rossz GPS-koordinátát kapnak. A Szűzanyának tett Szent István-i fogadalmunkat azonban nem árt megerősíteni, akár nap mint nap, mert aki (vagy amely nemzet) Mária oltalmában áll, ugyan nehézségekkel szembesülhet, de el nem bukhat. Corpus delicti: létezünk. S az sem baj, ha a fátimai pásztorgyerekek fohászát megtanuljuk, imádkozzuk: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Szellem


„Kereszt-tűzben című kiállításunk sajnálatosan egyedülálló a világon. Elgondolkodtató és tudatos elhallgatást sejtet, hogy a közel-keleti keresztényüldözésről ilyen kevés hírt adnak. A kiállítás mottója egy szír fiatalemberrel folytatott beszélgetésemben hangzott el. Azt mondta: az épített környezetben történt rombolás az felmérhető és idővel restaurálható, az emberek szívében ejtett sebek felmérhetetlenek és gyógyíthatatlanok. A közel-keleti keresztények úgy érzik, magukra maradtak. A térségbeli konfliktusok minden szereplője mögött áll egy-egy nagyhatalom, csak a keresztények mögött nem áll senki. Ami reményt ad: olyan erős a kötődésük szülőföldjükhöz, hogy még Amerikából is hazaviszik gyermeküket megkeresztelni, és olyanra is akad példa, amikor valaki visszatér, mert úgy érzi, máshol nem képes élni.” Ezt mondta lapunknak Speidl Bianka, a Magyar Nemzeti Múzeumban nemrégiben megnyílt tárlat főkurátora. magazin

Szeresd vagy hagyd el! Az iszlám csak akkor tud együttműködni más vallással, felekezettel és népcsoporttal, ha egy erős központi hatalom határozza meg a szabályokat. A kereszténység és az iszlám együttélésével kapcsolatos történelmi tapasztalatot a nyugati országok figyelmen kívül hagyták. A liberális Európában nincsenek világos szabályok és következetes szankciók. Az iszlám - hívei szerint - egyetemes üzenetet hozott, terjesztése kötelező. Ha az együttélést nem szabályozza egy erős központi hatalom, akkor utat tör magának más kulturális elemeket, hitrendszereket hát térbe szorít va. Euró-

anyagi és lelki értelemben is – hangsúlyozza a Migrációkutató Intézet vezető kutatója. – Ezért illúzió azt várni, előbb-utóbb integrálódnak a követői. Ellenkezőleg. Nem képtelen az integrációra, hanem nem is akarja, mereven elutasítja azt. Azt várja el, hogy a környezet alkalmazkodjon hozzá. Nyugat-Európa kétféle, egyaránt kudarcos utat választott a multikulturalizmusra.

Speidl Bianka a tavalyi kanizsai migrációs konferencián

Nálunk: Ha Magyarországra jössz, be kell tartanod a törvényeinket. Ausztráliában ugyanez: Szeresd vagy hagyd el! pában pillanatnyilag nincs olyan áramlat, meggyőződés, amely felvenné vele a versenyt. - Nem kenyerem a szembe dicsérés, tényként említem, tavaly mekkora megkönnyebbülést keltett a hallgatóságban a kanizsai migrációs konferencián tartott előadása: végre valaki elmondta, olyan keveset tudunk az iszlámról! Mert eddig azt hittük, az iszlám egy vallás. - Ez óriási tévedés. Vallás is, de gazdasági, társadalmi, politikai rendszer, amely az emberi élet minden szegmensét szabályozza. A célja, hogy a Koránban kapott kinyilatkoztatás szerint formálja át a világot

Hogyan fejezhetnénk ezt ki

magyarul? - Kevert kultúrájú társadalomnak mondanám. Nagy-Britannia esetében azt látjuk, hogy azokat a tapasztalatokat, amelyeket a múltból levonhatott volna, teljes mértékben lecserélte egy szavazatszerző, liberális megközelítésre. Ezt a fajta multikulturalizmust a Munkáspárt szorgalmazta már a nyolcvanas évektől kezdve. A szabadságjogoknak ez a teljesen liberális felfogása teljes autonómiát ad abban, hogy a közösségek milyen értékrend szerint élnek és milyen elképzeléseik vannak a többségi társadalommal való együttélésről. Az iszlám esetében például

az állami törvényeket felülírják a saját vallási törvényeik, ez pedig a biztonsági helyzet kritikussá válásához vezetett nem csak Nagy-Britanniában, de egész Nyugat-Európában. - És a másik kudarcos út? - Franciaországban a másik véglet jellemző. A szekularizmus a vallás minden megnyilvánulását elzárja. Szegregálják az olyan csoportokat, mint a muszlimok, akik számára a vallás az elsődleges, ezáltal pedig ellenérzést váltanak ki belőlük, ami erősíti a radikális tendenciákat. - Ha nem integrálhatóak, mi a megoldás? - Először is a tükörbe kell néznünk. Tudjuk-e, kik vagyunk, és mit akarunk. Mert ők pontosan tudják, mit akarnak, és erős védekezési mechanizmusuk van. Egyfajta önelhatárolódási tendenciát mutatnak évtizedek óta. Jelenleg nincsenek olyan keretek, amelyek hosszútávon egyben tartanák a nyugat-európai társadalmakat, ezért azok széttöredezettek maradnak, később pedig működésképtelenné válnak. Sarazzin 2010-es jóslata: „Németország felszámolja önmagát” egész Nyugat-Európára érvényessé válhat. A muszlim csoportok nagyon könnyedén, már a demográfiai adatokkal mérve is, a többségi társadalom fölé tudnak kerekedni, hiszen olyan jelentős a lélekszámuk, amit a szavazataikra vadászó politikusok nem hagyhatnak figyelmen kívül. Így egyre nagyobb hatásuk lehet az értékrend alakítására is. Európa, ha a beáramlás folytatódik és a migránsok elosztása megvalósul, néhány évtizeden belül elveszítheti azt a jellegét, amit több mint ezer évvel ezelőtt kialakított és megőrzött. Ezért radikálisan meg kellene változnia annak a jogi keretrendszernek, ami ezeknek a kisebbségi csoportoknak a működését szabályozza Európában. Ahogy a konferencián is említettem: csak a világos szabályozásból értenek, amelynek megszegését konzekvensen megbüntetik. Az iszlám maga is így működik. Liberálisul mondva: a másság tiszteletében benne foglaltatik, hogy úgy beszélek, hogy ő is megértse. A nyugat-európai megoldásnak éppen az ellenkezője a célravezető: nem a meghunyászkodás, a feszületek levétele, hanem önazonosságunk felvállalása a megoldás. PAPP János

2017. 10. 13. | 11


„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2016/2017. tanév második, illetve a 2017/2018. tanév első féléve).

A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike: Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolata Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szóló dokumentum A fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentum FIGYELEM! A bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásA pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és ban él, ennek költségeiről szóló igazolás Együttműködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep. Rendszeres nevelési segély-igazolás aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltölté- Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat se. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzí- Családi pótlék összegéről igazolás tik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. A pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentum A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítja KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZŐ A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI. együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes tele2017/2018-as tanév első félévéről. pülési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi net- egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, tó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjmi- Erzsébet tér 7. – Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13 – nimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban 16 SZ: 8-12, 13-1630 P: 8-12) További információ: 20/849-2334 élő személyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén A pályázat benyújtási határideje: 2017. november 7. jövedelem-igazolás a NAV adónyilvántartási csoportjától) A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. FIGYELEM! A pályázatbeadáshoz A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep. aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva.

A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike: Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolata Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szóló dokumentum A fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentum A bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolás Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum Rendszeres nevelési segély-igazolás Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat Családi pótlék összegéről igazolás A pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentum A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítja

AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül. A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi net- egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, tó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjmi- Erzsébet tér 7. – Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13-16 nimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban SZ: 8-12, 13-1630 P: 8-12) További információ: 20/849-2334 élő személyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén A pályázat benyújtási határideje: 2017. november 7. jövedelem-igazolás az NAV adónyilvántartási csoportjától) A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.

12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

önkormányzat


Városrészkeringő 14.

Nyugalomban, biztonságban élhetünk A Keleti városrész első utcáját, a mai Platán sort (volt I. Bolgár Hadsereg utca) 1962-ben kezdték kialakítani. A következő 25 évben közel 8 ezer lakás készült el a területen, amelyek döntő többsége OTP-beruházásban, míg kisebb hányada tanácsi céltámogatásos építkezésként valósult meg. A Keleti határa mára szinte lehúzódik a Péterfai-árokig.

Zsoldos Alida: Jó érzés, hogy sokak segítségére számíthatok… (Fotó: Bakonyi Erzsébet)

7

Zsoldos Alida – a zalaegerszegi főiskolai éveket leszámítva – születése óta ebben a városrészben él. Azért szereti Nagykanizsát, a városon belül pedig a Keleti városrészt, mert nagyon szép a környezete, mutat körbe mosolyogva, a tömbházak sűrűjében. – Hiába vesznek körbe bennünket panellakások, itt teljesen más az élet, mint Budapesten. Nyugalomban és biztonságban élhetünk, és szinte egy új városközpont alakult ki a közelünkben. Nem kell

BAKONYI Erzsébet

„LÁTÁS HÓNAPJA” A Sashalmi Optikában

A látásvizsgálat nemcsak egy esetlegesen később súlyossá váló szembetegség kiszűrését szolgálja, hanem azzal például a cukorbetegségre vagy a magas vérnyomásra utaló jelek is felfedezhetők. A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosztály érintett, mert az élet- és munkakörülmények változásával egyre több embernek van szüksége korrekcióra. Október 31-ig a Sashalmi Optikában térítés nélküli szolgáltatásként kínálják a látásellenőrzést és a szaktanácsadást. Ha úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy csak egyszerűen kíváncsi, hogy milyen a látásélessége, keresse fel a Sashalmi Optikát, ahol szemész szakorvos, diplomás optomerista kontaktológus, látszerész mester áll az Ön rendelkezésére. A legkorszerűbb géppark is adott, amellyel a látásvizsgálat mellett októberben teljes körű szemészeti vizsgálatot, szürkehályog- és glaukomaszűrést,

illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonságot, háromdimenziós szemmérést is végeznek. Ennek célja a maximálisan személyre szabott szemüveg elkészítése. Az egyedi gyártású, a csúcstechnológiát képviselő VisiOffice készülék pontos mérései alapján készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precízebb látásélményt biztosít. Szemünk adatai alapján egy speciális kód segítségével digitális fotó alkalmazásával most még tökéletesebb látásélményhez juthatunk. A VisiOffice a ma létező legmodernebb eszköz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a lencse kiválasztásánál a lehető legjobban döntsünk. Segíti a keretpróbálást, a lencse kiválasztását, a nagy precizitású mérés pedig biztosítja a személyre szabhatóságot és a pontos szemüvegkészítést. A Sashalmi Optikában az egyedülálló és kifinomult mérési módszerekkel tökéletesen személyre szabott szemüveget készítenek számunkra. És még egy újdonság: az Essilor – amely világvezető a szemüveglencse gyártásban – kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Aki most a Varilux S 4D lencsét választja, semmit sem kockázat, ugyanis ezeket a szemüveglencséket most elégedett-

„VARILUX X series” AZ ÉLESLÁTÁS ÚJ DIMENZIÓJA

Magazin

sokat sétálni ahhoz, hogy az ember a bevásárlástól kezdve minden hivatalos ügyét elintézze itt. Mindenki ismeri egymást, engem is megismernek a kisboltban. Szomszédaim nagy többsége is több tíz éve itt lakik. Jó érzés, hogy így sokak segítségére számíthatok. Ahogy mondja Alida, ő egy otthonülő típus, ami azért lehet így, mert jól érzi magát otthon is. Szeret sütni-főzni, s ha kedve tartja, varrogat, vagy apró ajándékokat készít az ismerőseinek. Nagyon szeret horgászni, s hogy hódolni tudjon a hobbijának, nem kell elutaznia a városból, hiszen a közeli Csónakázó-tónál erre is lehetősége nyílik. – Szerencsések vagyunk ebből a szempontból is – jelenti ki. - Hétvégente, de akár hét közben is szívesen töltjük el ott a párommal a szabadidőnket. Szeretek a tóparton üldögélni, nem igénylem a nagy társasági életet. Az elmúlt évben a szabadidőm jelentős részét tanulásra fordítottam, most fejeztem be egy mérlegképes könyvelői tanfolyamot. Alida nemcsak értékeli a szép környezetet, hanem tesz is érte. Részt vesz például a Keleti városrész virágosításáért mozgalomban is. Mindössze a padokat hiányolja a ház mögötti téren, mert így csak a bejárati ajtó előtti lépcsőre lehet kiülni.

ségi garanciával kínálják az üzletben. Ráadásul október 31-ig egy akció keretében akár Varilux S 4D, akár bármilyen Varilux multifokális lencsével készítteti el szemüvegét a Sashalmi Optikában, tartalékba még egy pár ugyanolyan szemüveget kap ajándékba minden kedves vásárló.

Multifokális lencse akció 30-40% Jelentkezzen be most! Nagykanizsa, Platán sor 1. Tel.: 06-93-310-644 Nagykanizsa, Sugár u. 1. Tel.: 06-93-789-962

2017. 10. 13. | 13


Mutasd meg a hobbidat! Alkotói pályázat értékmentőknek, átalakítóknak, DIY-őrülteknek értékes nyereményekért felnőtt és junior kategóriában.

Alkotó Energia

2017

Feltételek és információk:

www.alkotoenergia.hu Beküldési határidő:

2017. december 31.

Értéket őrzünk, értéket teremtünk

14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

hirdetés


… és ez csak egyre nagyobb és nagyobb lesz…

Akar egy virgonc magoncot?

Egy darabig az erkélyen is jól érzi magát (Fotók: Papp János)

Országszerte ritka a kétlaki páfrányfenyő nőivarú – termős – egyede, Nagykanizsán viszont, a HSMK hátsó sarkánál egy több évtizedes Ginkgo biloba ezekben a napokban örvendezteti meg aranysárga szilvaszerű gyümölcseivel a fajta kedvelőit. Ön is szeretne egy virgonc magoncot? Ismerkedjünk meg a zöld Kanizsa fakülönlegességével! Se cipőtalpunk, se kezünk nem szabadul meg egyhamar az érett gyümölcsök vajsav okozta - nem leszek píszí - bűzétől. Ám aki nejlonzacskón keresztül fogja, gyűjti a termést,

ezekben a hetekben elültetve, kint teleltetve, akár az erkélyen is, májusra virgonc magoncokat várhat. És ha pár év múlva a vígnövésű fácska – termetét ismerhetik a kanizsaiak, van ilyen a temető bejáratánál – kinövi az erkélyt? Akár elajándékozható, hegyi birtokra átültethető. Legyezőformájú levele igen érdekes, innen kapta magyar nevét is. A tűlevelek pármillió éve összenőttek. Élő kövületnek is nevezte valaki, olyan régóta él ebben a formában. Lombhullató, az első fagyra egyszerre szabadul meg lombkoronájától. Egy pécsi belvárosi

udvarban 100 évnél idősebb anya-gingko él, a vele a negyvenes évek óta együttélő hölgy mesélte, mekkora zajjal zúdul le a hatalmas fa ezernyi levele. Bár a fiatal példányok feltűnően karcsúak, idővel a mi tölgyünkhöz hasonló terebélyes alakot ölt ez az Ázsiából az egész golyóbisra elszármazott, Goethe által is megverselt, méltán népszerű fa. Gondoljunk erre végleges helyre ültetésekor, annak érdekében, hogy páfrányfenyőnk a mi elmenetelünk után is jól PAPP János érezze magát.

Jótékonysági Börzét szervez a Nagykanizsai Református Egyházközség Szeretetszolgálata 2017.10.16–2017.10.27-ig (hétfőtől péntekig) 14–18 óráig

A nagykanizsai református szeretetszolgálat igyekszik segítségére lenni a nehéz helyzetben élő családoknak. Az elmúlt időszakban több mint kétezer alkalommal tudtunk támogatást nyújtani. Többek között tartós élelmiszereket, bútorokat, ruhaneműket, műszaki cikkeket, tisztálkodási szereket, háztartási eszközöket, tanszercsomagokat, tűzifát, stb. juttattunk el a rászorulókhoz. Kérdéseikkel, felajánlásaikkal kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén szívesen állunk rendelkezésükre: telefonon: 06-30-425-6108 (Gaál Éva szolgálatvezető) e-mailben: nagykanizsai.szeretetszolgalat@gmail.com személyesen: Nagykanizsai Református Egyházközség 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 1. Sok szeretettel várjuk Önöket! Szeretetben összefogva egymásért!

Magazin

2017. 10. 13. | 15


Piaci árak Kanizsán

Jövő heti véradások

Nagykanizsán 10. 19., 11:30-13:30 Vöröskereszt Nagykanizsa 10. 19., 15:00-17:00 Rozgonyi óvoda

vöröshagyma 170-200 Ft/kg brokkoli 650 Ft/kg

fejes káposzta 150-200 Ft/kg

Dajka és pedagógiai asszisztens tanfolyam indul Nagykanizsán részletfizetéssel. Tel.: 30/6374083, 46/321-694 Eng.sz.: E-000452/2014

FAGYÖNGY

SZEKERES J. U. 2-8.

93/310367

20:0008:00

2017. október 15.

BELVÁROSI

ERZSÉBET TÉR 1.

93/310403

19:0006:00

2017. október 16.

BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA ARANYSZARVAS

ROZGONYI U. 1.

93/311531

22:0006:00

2017. október 17.

BENU GYÓGYSZERTÁR TÁBORNAGYKANIZSA KANI- HELY U. 4. ZSA CENTRUM

93/510135

22:0006:00

2017. október 18.

BENU GYÓGYSZERTÁR TAVASZ U. NAGYKANIZSA KATO- 26. NARÉTI

93/311607

22:0006:00

2017. október 19.

FAGYÖNGY

SZEKERES J. U. 2-8.

93/310367

22:0006:00

2017. október 20.

KELETI

ZEMPLÉN GY. U. 6.

93/310402

22:0007:00

Gyógyszertári

csiperke 550-800 Ft/kg

2017. október 14.

ügyelet

körte 280-320 Ft/kg

Adj vért, és ments meg három életet!

Az állatorvosi ügyelet telefonszáma: 30/600-64-66 Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra között

16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

szolgáltatás


Ne feledje felköszönteni ismerőseit! Október 14., szombat

Helén, Heléna

A Heléna görög eredetű, jelentése: vitás (esetleg: Nap, Hold.). A Helén a Heléna angol és francia formájából származik.

Október 15., vasárnap

Teréz, Terézia

A Teréz görög eredetű, jelentése: hőség, forróság, nyár, aratás, szüret, vadászni. A Terézia a Teréz latinos továbbképzése.

Október 16., hétfő

Gál, Aurélia

A Gál kelta-ír eredetű, jelentése: kakas. Az Aurélia latin eredetű, jelentése: aranyos.

Október 17., kedd

Hedvig, Hédi

A Hedvig német eredetű, jelentése: harc. A Hédi germán eredetű, a Haduwih férfinév női megfelelője, jelentése: szent, szent harc.

Október 18., szerda

Lukács

Latin eredetű, jelentése: Luciana tartományból való férfi.

Október 19., csütörtök

Nándor

A nándor népnévből származik, bár vitás az eredete, a jelentése pedig bizonytalan.

Október 20., péntek

Vendel

Német eredetű, jelentése: a vandálok népéhez tartozó.

Az előző heti rejtvény megfejtése: A tévedés annál veszedelmesebb, minél több igazságot tartalmaz.

Szolgáltatás

2017. 10. 13. | 17


A jövőnek címezve

18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Hirdetés


Exkluzív interjú Erdei Zsolttal

„Ezerszer inkább választottam az edzést a diszkó és a szórakozás helyett…”

Példaképek. Erdei Zsolt és Botos András, a kanizsai akadémia névadója és szakmai vezetője (Fotók: Gergely Szilárd)

„Az ökölvívásban a diplomáciai szerepünk most egyenlő a nullával. Ezen kell dolgoznunk. Ezt felépíteni nem nehéz, de lassú folyamat, erre most van öt évem.” Ezt mondta lapunknak Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke a Kanizsán rendezett serdülő ob-n. - Mennyi tehetséges fiatalt látott itt Nagykanizsán? - Mintegy 150 versenyző indult a serdülő magyar bajnokságon. Ez szép szám, de persze mindig szeretnénk egy kicsit bővíteni, hogy minél több srác menjen bunyózni. És ennek megfelelően a kommunikációnkat akarjuk erősíteni, jó lenne, ha minél több iskolalátoga-

interjú

tással, toborzóval a srácok látnák, milyen nemes sportág ez. Brandet kell építeni, s minél többen jönnek, annál könnyebb kiválogatni azokat a tehetségeket, akiket a későbbiekben a szövetség támogat, menedzsel, versenyeztet. Ők képviselik majd hazánkat a jövő olimpiáin, Európa- és világbajnokságain. A mostani fel-

hozatal is erős, néhányan közülük beérhetnek. - Ehhez mennyi lemondás kell? - Semennyi. Nekem például az lett volna a lemondás, ha nem bokszolhattam volna. Ezerszer inkább választottam az edzést a diszkó, a szórakozás vagy a hülyeség helyett. Komoly céljaim ugyan nem voltak, de szerelmese voltam a sportágnak. S ha valaki így áll hozzá, akkor semmit nem érzékel lemondásként. - Ennek az ön esetében meglett az eredménye. - Persze, de azért ez kirívó eset. Nem akarom magamat fényezni, de azért Erdei Zsoltok nem születnek minden évben,

mert ha így lenne, akkor most is ott lennénk a nemzetközi ökölvívás élmezőnyében. Pillanatnyilag van egy kisebb hanyatlás, de ugye egyszer fönt, egyszer lent - és most lent vagyunk. Az út felfelé vezet, de szorgalom, akarat és alázat kell hozzá. - Mikor lehetünk újra a csúcson? - Öt-tíz éven belül várok komolyabb változást. Ha az nem jön, akkor valamit rosszul csinálunk. Például szükség van az edzőképzés megújítására, hogy haladjunk a korral, s nemzetközi bírókat, supervisorokat kell felépítünk, menedzselnünk, hogy a sportdiplomáciában is előrébb léphessünk, mert

ez nagyon fontos terület. Ezt fölépíteni nem olyan nehéz, de nagyon lassú folyamat, lépésről, lépésre kell haladnunk. Most, hogy én lettem az elnök, azt látom és érzem egyegy nemzetközi konferencián, hogy az emberek nyitnak felém. Ez első lépésnek jó, de fokozni kell a tempót, s nagyobb léptekkel haladni előre. Be kell tagozódnunk a nemzetközi élvonalba, rendeznünk kell versenyeket, nemzetközi, kontinentális viadalokat. Én most megkaptam a lehetőséget, hogy próbáljak egy kicsit javítani a jelenlegi helyzeten, és bíznak is bennem. Ezzel élni szeretnék. MAROSI Gábor

2017. 10. 13. | 19


A Kanizsa TV műsora 2017. október 14-20. Október 14., szombat

00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:25 Híradó, 01:40 Kukkantó (gyerekműsor), 02:10 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 08:05 Híradó, 08:20 Kukkantó (gyerekműsor), 08:50 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:20 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Élet-módi, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 19:00 Zenesarok: Viva La Musica – A Trio Enigma hévízi koncertje, 19:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:55 Hargita, 20:25 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:15 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:40 Lapozó.

Október 15., vasárnap

00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 01:00 Zenesarok: Viva La Musica – A Trio Enigma hévízi koncertje, 01:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:55 Hargita, 02:25 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:30 Zenesarok: Viva La Musica – A Trio Enigma hévízi koncertje, 08:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:25 Hargita, 08:55 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Kommentár nélkül – heti válogatás, 15:00 Élet-módi, 15:30 Napi Kanizsa – újranéző, 16:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 17:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Szentmise a Piarista kápolnában, 19:25 Sztárportré – Összeállítás a különleges pillanatokból, 19:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:15 Aktuális – Hargita, 20:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:00 Lapozó.

Október 16., hétfő

00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:25 Szentmise a Piarista kápolnában, 01:25 Sztárportré – Összeállítás a különleges pillanatokból, 01:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 Aktuális – Hargita, 02:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Szentmi-

se a Piarista kápolnában, 07:55 Sztárportré – Összeállítás a különleges pillanatokból, 08:20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:45 Aktuális – Hargita, 09:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:05 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:30 Lapozó, 12:00 Sztárportré – Összeállítás a különleges pillanatokból, 12:25 Zenesarok: Viva La Musica – A Trio Enigma hévízi koncertje, 12:55 Aktuális – Hargita, 13:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Új utak az egyházban: A reformáció és Isten igéje – Steinbach József püspök előadása, 20:10 Kiskanizsa - Nagykanizsa megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 21:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:40 Lapozó.

Október 17., kedd

00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:00 Új utak az egyházban: A reformáció és Isten igéje – Steinbach József püspök előadása, 01:30 Híradó, 01:45 Kiskanizsa - Nagykanizsa megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:40 Új utak az egyházban: A reformáció és Isten igéje – Steinbach József püspök előadása, 08:10 Híradó, 08:25 Kiskanizsa - Nagykanizsa megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 09:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:55 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Új utak az egyházban: A reformáció és Isten igéje – Steinbach József püspök előadása, 13:00 Kiskanizsa - Nagykanizsa megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 14:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Kanizsa VSE – OSC OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 21:05 Új utak az egyházban: A reformáció és Isten igéje – Steinbach József püspök előadása, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:10 Lapozó.

Október 18., szerda

00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Kanizsa VSE – OSC OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 02:45 Új utak az egyházban: A reformáció és Isten igéje – Steinbach József püspök előadása, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem. hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Kanizsa VSE – OSC OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 09:15 Új utak az egyházban: A reformáció és Isten igéje – Steinbach József püspök előadása, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-

20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Kanizsa VSE – OSC OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 13:55 Új utak az egyházban: A reformáció és Isten igéje – Steinbach József püspök előadása, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:10 Lovas magazin, 20:40 Híradó, 20:55 Látogató, 21:25 K’arc (kulturális magazin), 21:55 Info blokk benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:25 Lapozó.

Október 19., csütörtök

00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Lovas magazin, 02:10 Látogató, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TVtorna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Gézengúzok (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Lovas magazin, 08:50 Látogató, 09:20 K’arc (kulturális magazin), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Lovas magazin, 13:25 Látogató, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.

Október 20., péntek

00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 02:15 Székely konyha, 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 08:45 Székely konyha, 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 13:25 Székely konyha, 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:10 Hargita, 20:40 Híradó, 20:55 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 21:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:25 Lapozó. A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!

Műsor


Jön a városi derbi!

Pirotechnikában az UFC kemény magja sem piskóta (Fotó: Gergely Szilárd)

Örömükben füstölögnének Az utolsó előtti a listavezető ellen, vagyis vasárnap városi rangadó következik a megyei labdarúgó első osztályban: 15 órától a Kiskanizsa a Nagykanizsa együttesét fogadja. Az előjelek már csak azért is ellentétesek, hiszen a 15. helyen álló kiskanizsaiak az elmúlt fordulóban kikaptak Gyenesdiáson 3-0-ra, az UFC pedig 4-0-s győzelmével visszavette a vezetést a tabellán. Tavasszal már kuriózumként szolgált a Sáska–Kanizsa a körítést tekintve, hiszen a hazai oldal fiatal és lelkes szurkolói a vonulásuk mellett látványosat „füstöltek” is, de természetesen az UFC-drukkerek is szép számmal képviseltették magukat. S úgy tűnik, a hangulatra ezúttal sem lesz panasz. - Ahogyan májusban, úgy ezúttal is lesz a részünkről szervezett, egyben sportszerű szurkolás – fogalmazott a vendéglátók egyik frontdrukkere, Horváth Botond. Betartva az előírásokat és az íratlan normákat is, lesz dob, zászló, és némi pirotechnikát is szeretnénk alkalmazni. A drukkerek a városi rangadó „esemény rangját” szeretnék emelni, hiszen a városi derbi min-

Sport

denképp nagyobb érdeklődő hadat vonz. Persze, az UFC mellett állók, így A Sáskaa mindenkori Nagykanizsa fut- drukkerek ezúttal ballját magukénak érzők szintén is felvonulnak… készülnek. Már csak azért is, (Fotó: Polgár László) hiszen a múlt szezonbeli CsácsNSE elleni rangadó óta bevett szokás lett a látványos biztatás, s ezt ígérik mostanra is. - Röviden megfogalmazva, úgy készülünk, hogy füst lesz ezúttal is, de szerintem a hangos biztatással sem lesz probléma részünkről – mondta el Varga Attila, aki már évtizedek óta tudja, milyen is az igazi szurkolói hitvallás. - Bízunk benne, hogy jó mérkőzést láthatunk, mindenesetre rajtunk nem fog múlni az UFC sikere. POLGÁR László

A KiskanizsaNagykanizsa idén tavasszal. A szurkolókon most sem fog múlni (Fotó: Polgár László)

2017. 10. 13. | 21


A kanizsaiak ökölvívók küldöttsége, vagyis balról Tóth László edző, Kondákor Emília, Szüsz Cintia, Tóth Rikker Fanni, Gelencsér Enikő és Salamon László edző joggal örülhetett az érmeknek

Győzelem a bajnoknál A Nagykanizsai Izzó SE NB II-es férfi kézilabdacsapata Kalocsán szerepelt, ahol csoportja múlt idénybeli bajnoka ellen lépett pályára a kanizsai együttes. Madarász Péter tanítványai két forduló után egy-egy győzelemmel és vereséggel álltak a táblázat második felében, s nagy megmérettetés előtt az

KalocsaNagykanizsai Izzó SE 25-26 (13-10)

Már arany is jutott

Négy érmet bunyóztak össze A Vas megyei Bükön rendezték a női ökölvívó országos bajnokságot, amelyen nem csupán a felnőtt, hanem az utánpótlás korcsoportok legjobbjai is kötelek közé léptek. A nagykanizsai különítményt a KBK, vagyis a Kanizsa Box Klub kódja alatt, egyben Botos-akadémistaként négyen alkották, és a sportolók egy-egy aranyat és ezüstöt, valamint

két bronzot hoztak haza. Az aranyérmet - mondhatni jó szokását megtartva - Kondákor Emília Cecília nyerte, ezúttal már az ifjúsági korcsoport 51 kg-jában állhatott a dobo-

gó legfelső fokára. Szüsz Cintia az ezüstérmet a serdülő 70 kg-ban érdemelte ki, míg a bronzérmeket serdülő 50 kg-ban Gelencsér Enikő, valamint ifjúsági 48 kg-ban Tóth Rikker Fanni szerezte. - Ugyan az indulók száma valamivel kevesebb volt, mint amire számítottunk, de a színvonalra ezúttal sem lehetett panasz – mondta el Tóth

László, a Botos-akadémia edzője. - Ha kanizsai szempontból nézzük az ob-t, akkor viszont azt mondhatjuk, hogy jobban sikerült, mint mondjuk tavaly, hiszen akkor csak egy ezüstöt szereztünk, most viszont négy érmet, köztük egy aranyat is sikerült nyernünk. Azt hiszem, a lányok ezért minden dicséretet megérdemelnek.

érseki székhelyen. Ezért is nagy dolog, hogy az évek óta az élbolyban tanyázó alföldieket az izzósoknak 13-10-es félidei Kalocsa-vezetés után 26-25-re sikerült legyőzniük. A nagykanizsaiak legeredményesebb játékosa Csalló Ádám és Jónás Péter volt 5-5 találattal. Az Izzó SE ezzel három kört követően a hatodik helyen áll a tabellán. - A második félidőben szinte hiba nélkül sikerült játszaniuk a srácoknak, és ez is eredményezte mindazt, hogy a győztesnek járó két pontot hazahozhattuk – értékelt röviden Madarász Péter, az Izzó edzője.

POLGÁR László

Bérlet

Ingatlan

Nagykanizsán, a Kinizsi utca elején 40 nm-es helyiség irodának, vagy egyéb célra kiadó. Kaució szükséges. Érdeklődni: 70/602-1214.

Kb. 70-100 m2 családi házat (nem osztatlan közösben) vásárolnék Nagykanizsán, az Eötvös tér környékén, vagy a Katonaréten kb. 200-400 m2-es telekkel. Tel.:30/988-5957.

Szolgáltatás

ELADÓ Nagykanizsán, a Platán sor eleMegbízható, munkájára igényes hölgy jén másfél szobás, 43 m2 alapterületű, Nagykanizsán takarítást vállal. Tel.: 3. emeleti, jó állapotban lévő, komfor20/567-0373. tos, gázfűtéses lakás, pincerésszel. AlaNagykanizsán, a Fő u. 10-12. társasház csony rezsi, a közös költség 8.538 Ft. társasházkezelőt keres. Jelentkezés: Irányár: 6,3 millió Ft. Érdeklődni: 20/9363-076. október 16-ig. Tel: 30/967-3060.

22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

sport


Futás és lelkes szurkolás A 26. Zágrábi Maratont (26. Zagrebacki maraton) rendezték a múlt hétvégén a horvát fővárosban, ahol maratoni távon a Kanizsai Futóklub tagjai közül Grabant Péter és Sznopek Renáta (mindkettőjüknek ez volt az első maratoni futótávja), félmaratonon pedig Pulai Dorottya, Pulai Gábor és Köves Péter indult, a Nagykanizsai Atlétika Klub színeiben pedig dr. Trencséni Gyula futott. - Ezúttal is több ezer induló volt, és a komoly pénzdíjak miatt nem kevés elit futó is indult – fogalmazott Sznopek Renáta. - Maga a verseny igazán hangulatos, magyar viszonyokhoz képest olcsó volt, ugyanakkor ennek ellenére sokkal bőkezűbb rajtcsomag, frissítés volt, mint sok helyszínen itthon. Én magam is kimondottan nagyon szeretem ezt a versenyt, a horvátok szuper jó hangulatot csinálnak, emellett a szurkolók futás közben (is) roppant barátságosak és drukkolnak a próbázóknak. Sznopek Renáta, először teljesítve a maratoni táv 42 kilométerét, összesítésben az elkelő 52. helyen végzett 4:19:37 órás teljesítményével.

A célba érkezés mindenhol felhőtlen öröm Sznopek Renáta számára is

Újabb kajakos kerettagság

Immár Anda Júlia is kajakos kerettagságnak örülhet

Sport

A Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub versenyzői Sukorón megvívták idénybeli utolsó versenyüket, ami egyben keretfeltöltő megmérettetés is volt az ifjú kajak-kenusoknak. A kanizsai sportolók remek eredményeket könyvelhettek el, emellett újabb kölyök korosztályos válogatottal büszkélkedhetnek Anda Júlia Míra személyében. Egy rövid összegzést készítve leírható, hogy a következő esztendőre 2-2 kölyök és serdülő válogatottal bővült a kanizsaiak kerete. Kanizsai – pontszerző - eredmények a szezonzáró sukorói versenyen. 2000 m: Anda Júlia Míra U12 2. hely, Kurucz Levente U14 2. hely, Süle Tamás U15 2. hely, Cséplő Natasa U12 4. hely, Vető Balázs U12 4. hely, Kiskó Réka U14 6. hely, Kanyó Sára U12 8. hely, Kém Veronika U16-17 9. hely, Szommer Héra U12 9. hely. 1000 m: Süle Tamás U15 7. hely, Kurucz Levente U14 9. hely. 500 m: Németh André U9 3. hely.

Odatették magukat Két helyszínen is volt kanizsai érdekeltség a korosztályos birkózók diákolimpiáján. Ezeken Pőcze Bence és Nemes Benjamin ezüstérmet szerzett: mindketten magabiztosan meneteltek a döntőig. A diák II korcsoportos (10-11-évesek) szabadfogású diákolimpiát Hajdúszoboszlón rendezték, ahol a Bolyai-iskola tanulója, Pőcze Bence képviselte a nagykanizsai színeket. Bence a kaposvári területiről elsőként jutott tovább az 54 kg-osok mezőnyében, így joggal reménykedhetett a jó szereplésben. (Bence előéletéhez hozzátartozik, hogy a kötöttfogásúak között például bronzérmet nyert az országos diákolimpián.) A kanizsaiak üdvöskéje ezúttal sem rettent meg a kínálkozó lehetőségtől, sorra győzte le ellenfeleit, csak a döntőben tudta megállítani nagy riválisa, Cseh Balázs. Szintén elsőként jutott tovább a kaposvári területi viadalról a Batthyány diákja, Nemes Benjamin, ő a szabadfogásúak serdülő korcsoportjában (14-15-évesek) indult Kecskeméten. A nagykanizsai birkózó a 100 kgosok között kissé bátortalanul kezdett, edzőjének, Szatmári Zsoltnak is izgalmakat okozva, de aztán magára talált, és könnyedén győzte le ellenfeleit a döntőig. A fináléban ugyan a már kadet Európa-bajnokságot és világbajnokságot is megjárt kecskeméti U b o r ny á k Csaba legyőzte Nemest, de az ő ezüstérme is szépen csillog, ahogy azt trénere, Szatmári elmondta.

2017. 10. 13. | 23


GasztroKanizsa

Képviselőfánk Böjti Istvánné konyhájából A kiskanizsai Böjti Istvánné Micike a sütés-főzés szeretete mellett édesanyjától azt is megtanulta: amikor egy háziasszony süt-főz és tálal a családjának, az nemcsak egy étel, hanem annál sokkal több. Az ételben benne van a lelke, a szeretete is. Most, hogy két éve nyugdíjas, több időt tölthet a konyhában a négy, édességet kedvelő unokája örömére. A képviselőfánk hozzávalói: A tésztához: 25 kanál víz, 1 ráma margarin, 25 dkg liszt, csipetnyi só és 8-10 db tojás. A krémhez: 1 liter tej, 1 vaníliapuding, 4 evőkanál liszt, 5 evőkanál cukor és 5 tojás. Elkészítése: A vizet felforralja, beleteszi a sót, a margarint, belefőzi a lisztet, majd egyenként belekever 8-10 tojást. A többi tésztával ellentétben akkor lesz jó, amikor az edény falára ráragad a sűrű massza. A ragacsos anyagból kanállal, vagy nyomózsákkal kis halmokat formál, és egymástól pár centi távolságra a tepsibe teszi. Nem rakja szorosan, mert sütés közben a duplájára megnő.

– Nem kell félni a képviselőfánk sütésétől – jegyezte meg. - Ha forró sütőbe tesszük, és 10-15 percig nem nyitjuk ki a sütő ajtaját, akkor nem esik össze a tésztánk. Amikor szép magasra feljönnek a fánkok, a hőfok csökkentésével még 10 percig szárítjuk. A krém készítéséhez a cukrot a tojássárgájával kikeveri, hozzáteszi a pudingport, a lisztet és az egészet a tej egyharmadával felhígítja. A maradék tejet felforralja, és a masszát belekeveri. Ha besűrűsödött, még forrón hozzákeveri a keményre felvert tojásfehérjét. Végül a kihűlt tészták kalapját levágja, beletölti a krémet, majd porcukorral meghinti a tetejét.

Böjti Istvánné, mióta nyugdíjas, több időt tölt a konyhában, unokái örömére… (Fotó: Bakonyi Erzsébet)

heti horoszkóp

24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Kos: 03.21-04.20. Amióta kibékült a családjával, egyfolytában vonzza magához a szerencsét. Használja ki ezt az időszakot, és fogjon valamilyen vállalkozásba.

Mérleg: 09.24 -10.23. Tegye szokásává, hogy mosolyt csal a családtagjai arcára. Amellett, hogy szokásukká válik, jobb lesz ezáltal az ön közérzete is.

Bika: 04.21-05.21. Most megengedheti magának, hogy válogasson. Engedje el a füle mellett a kellemetlenkedő emberek megjegyzését, és fütyörésszen.

Skorpió: 10.24-11.22. Mindenáron szeretné gyarapítani a pénztárcája tartalmát, de úgy tűnik, nem sikerül. Pihenjen egyet, és fusson neki újra a feladatnak.

Ikrek: 05.22-06.21. A kirakatban felkelti az érdeklődését egy divatos csizma. A csillagok azt üzenik, vegye meg akkor is, ha két hete már vásárolt egyet.

Nyilas: 11.23-12.21. A hétvégén egy ismerőse bekapcsolódik a telefonbeszélgetésébe. Ezúttal ne fogadja el a tanácsát, hanem sürgősen menjen tovább.

Rák: 06.22-07.22. Olyan lendületesen végzi a munkáját, hogy akár másodállást is vállalhatna. Ha a családja nem is, a bolygók biztosan támogatják a törekvését.

Bak: 12.22-01.20. Ne a múltban történteket elemezgesse folyton. Amit elszúrt, azt már úgysem lehet helyrehozni. Kezdjen inkább valami új dologba.

Oroszlán: 07.23-08.23. Az egészségével nincs semmi baj, inkább az akaratereje szorul némi karbantartásra. Sajnos önnek kell kitalálni, miként fogjon hozzá.

Vízöntő: 01.21-02.19. Időnként túlságosan elveszettnek érzi magát. Ne lombozódjon le, nincs egyedül ezzel az érzéssel. Csak ki kell aludnia magát, ennyi az egész.

Szűz: 08.24-09.23. Ne szalassza el az élet által kínált lehetőségeket. A jobb munkalehetőségért akár fejest ugorhat. Ne féljen, nem törik be a feje.

Halak: 02.20-03.20. Itt az ideje, hogy összegyűjtse a családtagjai jó tulajdonságait. A végén dicsérje meg őket, és a jutalmazással se várjon karácsonyig.

Mozaik

XXIX. évfolyam 35. szám, 2017. október 13.  
XXIX. évfolyam 35. szám, 2017. október 13.  
Advertisement