Page 1

родрооро┐ро┤роХ рои рпЗрооро▓ро╛ рпИроо - 12 - роХрогроп рокро╛ро▓ рпЖроЪро╛ рои рокро╛роЪрой роЕрпИроород - роЪро┐ро▓ роХрогроХрпА роХ рпЖроЪро╛ рои рокро╛роЪрой роЕрпИроо

 ! ро╡ро▒роЪро┐ роХро╛ро▓$роХро│&, роироо

родро┐рой'рпЗродро╛( роХро┐рпИроЯ* ро╡+ рои, роЕро│- роОрой? роЕрпИрод рпЖроХро╛ роОрой рокроп+ роО/ро╡ро│- роПроХ рокро░23

рпЖроЪро╛ рои рокро╛роЪрой роЕрпИроороХ роЙрпЗро│ро╛ !родро▓ро┐ропройро╡5рпИро▒

!6рпЖро╡* ро╡роЯро╛, роЕрод рок рпЖроЪро╛рои рокро╛роЪройрпИрод роО2рок6 роЕрпИроо2рок* роОрок* рок5ро▒ро┐роп, роТ+ роЪро┐ро▓ роХрогроХрпА роХрпИро│ роЕро▒ро┐'* рпЖроХро╛ро╡* роЕро╡роЪро┐роп. роЙродро╛ро░рогрооро╛роХ роТ+ ро╡ро╡роЪро╛роп

20 роПроХ роиро┐ро▓ роЗ+2рокродро╛роХ рпЖроХро╛рпЗро╡ро╛.

роЕро╡ роЕродро┐ 15 роПроХ+

рпЖродрой'рпЗродро╛23, 2 роПроХ+

 роХ+3, 2 роПроХ+

ро╡ро╛рпИро┤9, 1 роПроХ+

роо:роЪ; рпЖроЪро╛рои рокро╛роЪрой <ро▓ рокроп,роЯ

ро╡+3ро╡родро╛роХ-, ро╡ро▒роЪро┐ роХро╛ро▓$роХро│& =роЯ родро┐рой'рпЗродро╛( 3,00,000 ро▓ро┐роЯ рои роЕро╡+

роХро┐рпИроЯ* ро╡+ро╡родро╛роХ- рпЖроХро╛рпЗро╡ро╛. роЖроХ роЕ'род 20 роПроХ роиро┐ро▓*

ро╡ро╡роЪро╛роп рокроп,роЯ ро╡+3 рокроп+

,

роП5ро▒ ро╡рпИроХроп рпЖроЪро╛рои

рокро╛роЪрой роЕрпИроороХ рпЗро╡ . роЕро╡ро░* роХро┐рог5ро▒ро┐ 10

родро┐рпИро░родро┐ро▒ рпЖроХро╛ роЯ,

роЗро░ рооро┐ рпЗрооро╛роЯро╛ роЗ+2рокродро╛роХ-, роХро┐рог5ро▒ро┐ роЖро┤ 20 роо? роЯ роОрой-, роиро┐ро▓ роЕрпИрой* роХро┐рог5рпИро▒ро╡роЯ родро╛@ро╡ро╛роХ роЗ+2рокродро╛роХ-, родро┐рой! 8 роорог рпЗроиро░родро┐5 роорпЗроо рооро┐роЪро╛ро░ роХро┐рпИроЯ2рокродро╛роХ- рпЖроХро╛рпЗро╡ро╛. роЗ'роиро┐рпИро▓роп !родро▓ро┐ рпЖроЪро╛рои рокро╛роЪрой роЕрпИроород рок, роорог роО/ро╡ро│- рои роХро┐рпИроЯ

 роОрокрпИрод роХрогроХро┐рпЗро╡ро╛. роХро┐рог5ро▒ро┐ роЖро┤ = 20 роо? роЯ

рои роороЯ роЗро▒$ 20 x 20 100

=

 роЕро│-, роЙро░ро╛A-роХро╛рой роЗро┤23 !родро▓ро┐ропрой 20% роОрой& роЗро┤23 =

4 роо? роЯ

рои рпЖро╡ро│&рпЗроп( роЗроЯродро┐ рпЗродрпИро╡2рок роЙропро░ = 1 роо? роЯ рпЖрооро╛род роЙропро░ = 20 + 4 + 1 = 25 роо? роЯ рпЖроЪро╛ рои рокро╛роЪройродро┐5роХро╛рой рпЖрооро╛род роЙропро░ = 10 роо? роЯ роОройрпЗро╡ рпЖрооро╛род роЙропро░, H = рооро┐ рпЗрооро╛роЯ,

родро┐рпИро░родро┐ро▒ (HP) =

25 + 10 =35 роо? роЯ 10


рооро┐ рпЗрооро╛роЯро╛ рокрок родро┐ро▒ (e) = рпЖроЪро╛ рои рокро╛роЪрой роЕрпИроородро╛ роХро┐рпИроЯ HP x 75 x e H

0.6

 рои, роЕро│-, ро▓ро┐роЯ / ро╡ройро╛6 (Q) =

= 10 x 75 x 0.6 = 12.857 ро▓ро┐роЯ / ро╡ройро╛6 35 роЖроХ, рпЖроЪро╛ рои рокро╛роЪрой роЕрпИроород рок роХро┐рпИроЯ

 рои, роЕро│- =

46,255 (роЕ) 46,000 ро▓ро┐роЯ / роорог рпЖроЪро╛рои рокро╛роЪрой роЕрпИроород рок роЗро░ рооро┐рпЗрооро╛роЯро╛,B рпЗроЪ '* роорог 92,000 ро▓ро┐роЯ рои роХро┐рпИроЯ

 . ро╡ро╡роЪро╛роп рокроп,роЯ ро╡+3 рокроп роХ;

родро┐рой'рпЗродро╛(

рпЗродрпИро╡2рок рои, роЕро│- роОрой роОрокрпИрод роЕ* роХрогроХро┐рпЗро╡ро╛. рпЖродрой'рпЗродро╛23 15

роПроХ+, роПроХ+

70 рпЖродрпИрой рооро░, рооро░*

100 ро▓ро┐роЯ роОрой рпЖроХро╛ 

роХрогроХро┐роЯро▓ро╛. роОройрпЗро╡ родро┐рой'рпЗродро╛( 15 роПроХ+

 рпЗродрпИро╡2рок рои, роЕро│= 15 x 70 x 100 ро▓ро┐роЯ = 1,05,000 ро▓ро┐роЯ

роЗро░ роПроХ роХ+3

(родро┐рой'рпЗродро╛( роПроХ+

25,000 ро▓ро┐роЯ роОрой&,) =

25,000 x 2 = 50,000 ро▓ро┐роЯ

роЗро░ роПроХ ро╡ро╛рпИро┤

(родро┐рой'рпЗродро╛( роПроХ+

20,000 ро▓ро┐роЯ роОрой&,) =

20,000 x 2 = 40,000 ро▓ро┐роЯ роТ+ роПроХ роо:роЪ;

(родро┐рой'рпЗродро╛( роПроХ+

30,000 ро▓ро┐роЯ роОрой&,) =

30,000 x 1 = 30,000 ро▓ро┐роЯ роЖроХ рпЖрооро╛род родро┐рой'рпЗродро╛( рпЗродрпИро╡2рок рпЗрои, роЕро│- = 1,05,000 + 50,000 + 40,000 + 30,000 ро▓ро┐роЯ = 2,25,000 ро▓ро┐роЯ

роЗро░ 10 HP рооро┐рпЗрооро╛роЯро╛, рпЖродрой'рпЗродро╛23роХ; рооро┐рпЗрооро╛роЯрпИро░9, рокро▒ рокроп роХ;

роТ+

роТ+ рооро┐рпЗрооро╛роЯрпИро░9 роТ*роХро┐

рпЖроХро╛рпЗро╡ро╛. рпЖродрой'рпЗродро╛23 - рпЖроЪро╛рои 2 рокро╛роЪрой: рокро╛роЪрой !родро▓ро┐ 15 роПроХ рпЖродрой'рпЗродро╛23 ро▒ро┐* рокро╛2рпЗрокро╛. роЗ$

рпЖроЪро╛ рои 2 рокро╛роЪрой роЕрпИроо2рок*

рпЖрооро╛род рои рпЗродрпИро╡ роОрок* 1,05,000 ро▓ро┐роЯ роорпЗроо.

рооро┐рпЗрооро╛роЯро╛ <ро▓ роХро┐рпИроЯ2рок* роорог

46,000 ро▓ро┐роЯ рои роЖ

. 15 роПроХ,B

роЙро│ рпЖрооро╛род рпЖродрпИрой рооро░$роХ = 15 x 70 = 1050 рооро░$роХ. рпЖрокро╛*ро╡ро╛роХ рпЖроЪро╛ рои 2 рокро╛роЪрой роОрок* рооро┐роХ

рпИро▒'род роЕро│- рои рооро┐роХ роЕродро┐роХ рпЗроиро░родро┐5

ро╡роЯ2рокро╡родро╛

.


15 роПроХ+ роТрпЗро░ роЪрооропродро┐ рокро╛роЪрой рпЖрок(ро╡родро╛роХ рпЖроХро╛ , рооро░родро┐5 ро▓ро┐роЯ рпЖроХро╛родро╛, 1050 рооро░родро┐5

 роорог

роорог

21,000 ро▓ро┐роЯ рои роХро┐рпИроЯ

20

. 5 роорог

рпЗроиро░ рои рпЖроХро╛роХ2 рокроЯрпЗро╡ . роЕ2рпЖрокро╛C* рпЖрооро╛род, 5 x 21,000 = 1,05,000 ро▓ро┐роЯ рои родро░2рок роТ/рпЖро╡ро╛+ рооро░родро┐5

 100 ро▓ро┐роЯ рои роХро┐рпИроЯродро┐+

<( рок

. 15 роПроХрпИро░9 роТ+ рок

родро┐роХро│ро╛роХ2 рок,*рпЖроХро╛ роЯро╛, роТ+ рок

родро┐

роорог

родро┐ 5 роПроХ роОрой 7000 ро▓ро┐роЯ рои

роорпЗроо ро╡роЯ2рокроЯрпЗро╡ . рокро░родро╛рой рпИрок2, роЕродро╛ро╡* 15 роПроХ+

рооро╛рой рпИрок2,

21,000 ро▓ро┐роЯ роирпИро░ рпЖроХро╛ рпЖроЪB родро┐ро▒ рпЖроХро╛ роЯродро╛роХ-, 5 роПроХ рок

родро┐

рпИрок23роХ 7000 ро▓ро┐роЯ роирпИро░ рпЖроХро╛ рпЖроЪB родро┐ро▒ рпЖроХро╛ роЯродро╛роХ-, рпЖроХро╛ рпЖроЪро╛ рои 2 рокро╛роЪройрпИрод роЕрпИроороХро▓ро╛. роТ/рпЖро╡ро╛+ рооро░родро┐5 ро╡род 5 роорог рпЗроиро░ рокро╛роЪрой роХро┐рпИроЯ рпЖроЪро▓- роЗродро┐ рооро┐DроЪрооро╛ роЗрод5

 роорог

. роЗ*рпЗро╡ роТ+ роЪро┐ро▒'род !рпИро▒ роЖ

20 ро▓ро┐роЯ .

.

рокродро┐ 5 роПроХ роТ/рпЖро╡ро╛( родрой&родрой&ропро╛роХ рокро╛роЪрой рпЖрок(ро╡родро╛роХ-,

роТ/рпЖро╡ро╛+ рооро░родро┐5

 роорог

рооро░*

35,000 ро▓ро┐роЯ рои родро░2рок ро╡родрооро╛роХ- рпЖроЪро╛ рои 2 рокро╛роЪрой

, роорог

100 ро▓ро┐роЯ ро╡род 5 роПроХ,B роЙро│ 350

роЕрпИроороХро▓ро╛. роЗ!рпИро▒роп <( роорогрпЗроиро░родро┐ 15 роПроХ+ рокро╛роЪрой рпЖрок5( ро╡. роЖройро╛ роЗрод5

роТ+ рокрогропро╛ро│ рпЗродрпИро╡2рокро╡ро╛ . роТ+ роорог рпЗроиро░родро┐5

роТ+ !рпИро▒ роЕро╡ роЕрпИроЯ2рокро╛роХрпИро│ рооро╛5ро▒ро┐, роТ/рпЖро╡ро╛+ 5 роПроХ+ ро╡роЯрпЗро╡ . роЕрпИро╡ рпЗрокро╛роХ роТ/рпЖро╡ро╛+ 5 роПроХ+

 роирпИро░ родро┐+2рок

 7000 ро▓ро┐роЯ+

2 рокродро┐

35,000 ро▓ро┐роЯ рои рпЖроХро╛ рпЖроЪB родро┐ро▒ роЙро│ рпИрок2 рпЗрокро╛роЯ2рокроЯ рпЗро╡ . роЕ* рпЗрокро╛рпЗро▒ роТ/рпЖро╡ро╛+ роПроХ рок

родро┐

 !род !рпИро▒роп рпЖро╡( 1400 ро▓ро┐роЯ рои

рпЖроХро╛ рпЖроЪB родро┐ро▒ роЙро│ рпИрок2 рпЗрокро╛*. роЗро░ роЯро╛ро╡* !рпИро▒роп 7000 ро▓ро┐роЯ рои рпЖроХро╛ рпЖроЪB родро┐ро▒ роЙро│ рпИрок2 рпЗродрпИро╡2рок. роЖроХ рокро▓ ро╡род$роХро│&B роЗро░ роЯро╛ро╡* !рпИро▒ роЕродро┐роХ рпЖроЪро▓ро╡ро╛

. !род !рпИро▒роп рпЖроЪро▓-

рои роЕродро┐роХ рпЗроиро░ ро╡роЯ2рокро╡родро╛ рокроп+ !рпИро▒роп

, !род !рпИро▒рпИроп ро╡роЯ рооро┐роХ

рпИро▒9 роОрокрпЗродро╛, рооро┐роХ

рпИро▒'род

роиро▓ ро╡ро│ DроЪро┐ роХро┐. роЗро░рогроЯро╛ро╡*

рпИро▒'род рпЗроиро░родро┐ роЕродро┐роХ рои родро░2рокро╡родро╛,роЕ* роиро▓родро▓. рпЗрооB

роЗро░ роЯро╛ро╡* !рпИро▒роп роТ/рпЖро╡ро╛+ рооро░родро┐5

 роорог

100 ро▓ро┐роЯ рокро╛роЪрой родро┐ро▒

рпЖроХро╛ роЯ рпЖроЪро╛6роХ (drippers) рпЗродрпИро╡2рок. !род !рпИро▒роп роТ/рпЖро╡ро╛+ рооро░родро┐5

 роорог

20 ро▓ро┐роЯ рокро╛роЪрой родро┐ро▒ рпЖроХро╛ роЯ рпЖроЪро╛6роХ рпЗрокро╛*рооро╛рой*.

роОройрпЗро╡ рпЖроЪро╛ рои 2 рокро╛роЪрой роЕрпИроо

 ро╡ро╡роЪро╛ропроХ роЗрпИро╡

ро▒ро┐* ро╡,ро╡ро╛роХ-,

ро╡ро│роХрооро╛роХ- роЕро▒ро┐'родро┐+род рооро┐роХрооро┐роХ !роХро┐роп. !род !рпИро▒роп роТ+ рпЖродрпИрой рооро░родро┐5 роорог

роорог

20 ро▓ро┐роЯ роОрокрпИрод,

30 ро▓ро┐роЯ роЕро▓* 40 ро▓ро┐роЯ роО( =роЯ рооро╛5ро▒ро┐ рпЖроХро╛ро│ро▓ро╛. роорог

30


ро▓ро┐роЯ роОрой рооро╛5( рпЖрокро╛C* 1050 рпЖродрпИрой рооро░*

 роорог

31,500 ро▓ро┐роЯ рои

родро░2рок. роЗ!рпИро▒роп <( роорог роЗ+рок* роиро┐рооро┐роЯродро┐ 15 роПроХ+ рокро╛роЪрой рпЖрок5( ро╡. роЗродрпИройрпЗроп роорог рооро░*

 роорог

роТ+ рооро░родро┐5

40 ро▓ро┐роЯ роОройрпЖроХро╛ роЯро╛, 1050

42000 ро▓ро┐роЯ рои 15 роПроХ+

 родро░2рок. роЗ!рпИро▒роп 2.5 роорог

рпЗроиро░родро┐ 15 роПроХ+ рокро╛роЪрой рпЖрок5(ро╡. рооро┐роЪро╛ро░ роЕро▓* EроЪ рпЖроЪро▓- роЕродро┐роХрооро╛

 роОро▒ро╛ роЗ!рпИро▒роХрпИро│ рокропрокродро▓ро╛. роЖройро╛

роЗро░ роЯро╛ро╡* !рпИро▒рпИроп рокропрокрод =роЯро╛*. роЕродро┐ рпЖроЪро▓- роЕродро┐роХ. роирпИроороХ; рпИро▒-. рокро▒ рокроп роХрокроп роХ рпЖроЪро╛ рои 2 рокро╛роЪрой: рокро╛роЪрой роЗрой& роХ+3, ро╡ро╛рпИро┤, роо:роЪ рпЗрокро╛ро▒ рокроп роХ;

ро╡+рпЗро╡ро╛. роХ+3, ро╡ро╛рпИро┤

роЖроХро┐роп роЗро░ рпИроЯ роо рооро╛ро▒ро┐ рооро╛ро▒ро┐ рокроп,роЯ2рок роиро┐ро▓рпЖрооро▒ро╛, роЕрод5 роЗрпИроЯрпЖро╡ро│&9роЯ роХ+$

2 роо? .

ро┤роХрпИро│ (рпЗро▓роЯро░) роЕрпИроородро╛ рпЗрокро╛*. роХ+3, ро╡ро╛рпИро┤,

роо:роЪ роо5( рпЗро╡( роО'род2 рокроп рпЗро╡ рооро╛ройро╛B рокроп,рпЗро╡ро╛ роОро▒ро╛, роТ+ роо? роЯ роЗрпИроЯрпЖро╡ро│&9роЯ роХ+$ рпЖроЪро▓ро╡ро╛

ро┤роХрпИро│ роЕрпИроороХ рпЗро╡ . роЖройро╛ роЗрод5

. рпЖрокро╛*ро╡ро╛роХ рпЖроЪро╛ рои 2 рокро╛роЪройродро┐5

роЕродро┐роХ

ро╡62рокро╛роХ рооро┐роХрооро┐роХ !роХро┐роп.

роЪро▓рпИроЯ ро╡62рокро╛роХрпИро│ ро╡роЯ, род ро╡62рокро╛роХрпЗро│ ( 6F ро╡62рокро╛роХ ) рооро┐роХ- роЪро┐ро▒'родрпИро╡. роЪро▓рпИроЯ ро╡62рокро╛роХрпИро│ рокропрок*ро╡рпИрод родро╡ роХ рпЗро╡ . роЕрпИро╡

рооро┐роХ ро╡рпИро░ро╡ рокропрой5ро▒рпИро╡роХро│ро╛роХро┐ро╡роХро┐ро▒рой роОрокрпЗрод роЙ рпИроо. ро╡62рокро╛роХ роЪ,ропро╛роХ рокрогропро╛5ро▒ро╛ро╡роЯро╛ роТ рпЖрооро╛род рпЖроЪро╛рои рокро╛роЪрой роЕрпИроо23 рокропрой5ро▒родро╛роХро┐ро╡. роОройрпЗро╡ род ро╡62рокро╛роХрпИро│рпЗроп рокропрокродрпЗро╡ . рокро▒ роорог ро╡62рокро╛ рпЗрокро╛ро▒рпИро╡роХрпИро│ рпЗродрпИро╡рпЗроХ5ро▒ро╡ро╛( рокропрокродро┐ рпЖроХро╛ро│рпЗро╡ . роХ+3, ро╡ро╛рпИро┤ , роо:роЪ рпЗрокро╛ро▒ рокроп роХ; роЕрпИроо

рпЖрокро╛C*, роорог

рпЖроЪро╛ рои 2 рокро╛роЪрой

роО/ро╡ро│- рои роТ+ роПроХ, ро╡роЯ2рокроХро┐ро▒* роОрокрпИрод

ро╡ро╡роЪро╛ропроХ роХ 62рокро╛роХ роЕро▒ро┐'родро┐+роХ рпЗро╡ . роЕродрпИрой роО2рок6 роЕро▒ро┐'* рпЖроХро╛ро│ро▓ро╛ роОрокрпИрод роЗ$

роХро╛ рпЗрокро╛. роТ+ роПроХ роОрок* Gрооро╛ро░ро╛роХ 4000 роЪ.роо? .

рокро░2рокро╛

. роЕродро╛ро╡*, роЙродро╛ро░рогродро┐5

, 100 роо? . роиро│!, 40 роо? . роЕроХро▓! рпЖроХро╛ роЯ роТ+

рокро░2рокро╛

. роЗродро┐ роОродрпИрой роо? роЯ роЗрпИроЯрпЖро╡ро│&роп роХ+$

роЕрпИроороХ2рокроХро┐ро▒рой роОрокрпИрод2 рпЖрокро╛+* рпЖрооро╛род роХ+$

ро┤роХ(рпЗро▓роЯро░) ро┤роХро│& роиро│рпИрод

роиро╛ роХ роЯро▒ро┐роп !69. роЙродро╛ро░рогрооро╛роХ 1 роо? . роЗрпИроЯрпЖро╡ро│&роп роЕрпИроородро╛, роТ+ роПроХ, роЙро│ роХ+$ / роХ+$

ро┤роХро│& роиро│ = роТ+ роПроХ рокро░23, роЪ.роо? роЯ,

ро┤роХ;роХро╛рой роЗрпИроЯрпЖро╡ро│&, роо? роЯ, = 4000 роЪ.роо? . / 1 роо? . = 4000 роо? .


எனேவ அ'த ஒ+ ஏக, உள க+$ ஆ

ழகள& நள 4000 ம? ட

. இர ம? ட இைடெவள&ய க+$

அைமகபடா, க+$

ழகள& நள = 4000 ச.ம? . / 2 ம? . = 2000 ம? .

எனேவ அ'த ஒ+ ஏக, உள க+$ க+$

.

ழகள& நள = 4000 ச.ம? . / 1.8 ம? . = 2222 ம? .

எனேவ அ'த ஒ+ ஏக, உள க+$

ஆக இ/வதமாக !தலி ஏக+ ஒ+ ஏக+

ழகள& நள 4000 ம? . ஆ

ழக;கான இைடெவள& 6 அ6 அல* 1.8 ம? . என

ெகா டா, க+$

உள க+$

ழக

ழகள& நள 2222 ம? . ஆ

.

எ/வள- அள- நள

ழக ேபாட2பள* எபைத கணகி ெகாளலா. இ* ெசா ந 2 பாசன அைமக ஆ

 ெசலைவ கணகிட-

உத-. ஏெனன& ெசா ந 2 பாசன அைம2பதி க+$ ெசலேவ மிக அதிக. எனேவ க+$

ழக ஏக+

ழக;கான

எ/வள- நள

ேபாட2பள* எபைத அறி'* ெகாவ* மிகமிக அவசிய.

- ெதாட+....... ெதாட+

Neer melaanmai-12  

About water management in Tamil Nadu

Neer melaanmai-12  

About water management in Tamil Nadu

Advertisement