Page 1


Curso 2016-17


Curso 2016-17


Curso 2016-17


Curso 2016-17


Primeiros Auxilios


Primeiros Auxilios


XUNTOS POLA PAZ


Curso 2016-17


As ás crecéronnos hoxe emprendemos o voo, soñamos cun futuro buscamos novos ceos. Todo o ano traballamos para lograr un obxectivo, Culminamos este momento vencendo os desafíos! Hoxe que chega a despedida, mestúranse os sentimentos, Ata sempre querida escola! Acompañaches o meu crecemento.

Promoción 2008 2017  

Album lembranza da infancia no Ceip O Pombal. Actividades escolares.