Page 1

S B Z EBIBAA KISGYERMEKES CSALÁDOK PROGRAMFÜZETE | 2013. MÁRCIUS | IX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

NEVELGETŐ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A BÖLCSŐDÉRŐL

SZÜLÉS A VILÁG KÖRÜL KIS MAGYAR BÁBASÁGTÖRTÉNET

PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁSOK PÉCSI KISGYERMEKESEKNEK

AKTUÁLIS PORCICAHÁBORÚ

HÁBORÍTATLANUL INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI SZÜLÉSKÍSÉRÉS

CÍMLAPON: SZABÓ RÉKA


tartalom

TARTALOM 4 | SZÜLÉS A VILÁG KÖRÜL

Kis magyar bábaságtörténet

6 | AKTUÁLIS Porcicháború

8 | NEVELGETŐ

Kérdések és válaszok a bölcsődéről

10 | ÉLÉSKAMRA

Húsvéti reggeli

12 | HÁBORÍTATLANUL

Intézményen kívüli szüléskísérés

13 | ALTERNATÍVÁK

Virágoskert a zélet

21 | PROGRAMOK

Programok pécsi kisgyermekeseknek

33 | JÓGAKOMA, KÖNYVAJÁNLÓ 34 | KÖZÉRDEKŰ

Közérdekű információ KÖVESD A ZSEBIBABAFÜZETET FACEBOOKON!

www.facebook.com/zsebibabafuzet

Szervezünk és tervezünk! Mintaszerűen vezeted a háztartásod, vagy éppen hogy gyakran összecsapnak a hullámok a fejed felett? Vannak jól bevált tippjeid időbeosztásra, takarékosságra, vagy éppen szuper háztartási praktikák vannak a tarsolyodban? Tanácsra van szükséged vagy segíteni tudsz? Írj nekünk! Márciustól ezzel foglalkozunk a Zsebibabafüzetben! Várjuk a leveled!

Kedves Olvasó! Nem kell hozzá mindentlátó szemüveg, hogy szorgalmas olvasóink rájöjjenek: e magazin maroknyi csapata édesanyákból áll. Kicsik és nagyok sürgölődnek-forgolódnak körülöttünk, amikor ütjük a billentyűt, fülünkhöz szorítjuk a telefont és bogarásszuk a korrektúrát. S mint ilyenek, éljük a hatkezű, ötfele figyelő, kétfele rohanó nők életét. A világunk olyan összetett, olyan sokrétű, hogy kevés más ilyen szerteágazó és sokféle készséget követelő szakmát tudnék mondani, mint az anyaság. Ilyenforma most ez a márciusi szám is: Mert vezércikkünkben elmélyülünk a történelem sodrásában és megkeressünk szakértőnkkel a hajdani falusi és városi bábákat, akiknek a tudása talán éppen napjainkban éledhet újjá a mai bábák megjelenésével akikkel a 12. oldalon találkozhat az olvasó. Mert e komoly téma után felvesszük a partvist és nekilátunk a tavaszi nagytakarításnak, ami háziasszonyként sokunknak nyomasztó feladat naponta. Mert aggódunk a gyermekeinkért, ezért megnyugtató szavakat közlünk a pécsi bölcsődei ellátásról. Mert közben érezzük a tavasz illatát, ezért e hónapban virágokkal gyógyítunk. És a húsvétot is várjuk ezúttal hagyományosan sonkával, kaláccsal, tormával. Ennyifélék vagyunk egyszerre. Édesanyák.

zsebibabafuzet@kangaegyesulet.hu

Szentendrei Judit Zsebibaba füzet | kisgyermekes családok programfüzete | 2013. március | IX. évfolyam 3. szám Főszerkesztő, felelős szerkesztő: Szentendrei Judit | Tördelő-szerkesztő: Szentendrei Antal Kiadja: KANGA Közhasznú Egyesület - 7627 Pécs, Zsigmond utca 32. | Felnőttképzési nyilvántartási szám: 02-0099-05 Felelős kiadó: Maróy Ditta ditta@kangaegyesulet.hu +36-20-593-94-27 | Címlapfotó: Szabó Gergely Hirdetés és programfelvétel: Szentendrei Judit +36-30-450-07-99 zsebibabafuzet@kangaegyesulet.hu Nyomda: Molnár Nyomda és Kiadó Kft. | Megjelenik: Minden hónap első keddjén 8000 példányban Szerzőink: Dallosné Kaurek Csilla, Maróy Ditta, Simonfalvi Ancsa, Szentendrei Judit A programok változásáért vagy elmaradásáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A hirdetésekben megjelenő adatok valóságtartalmáért, valamint a bennük elhelyezett képek, szövegek, grafikák jogtisztaságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. Olvasói leveleket és fotókat a zsebibabafüzet@kangaegyesulet.hu e-mail címre várunk. A beküldött anyagokat a szerkesztőség nem archiválja.

3


s z ü l é s a v i l ág körül

4

Kis magyar bábaságtörténet - Interjú Deáky Zitával A Zsebibabafüzet oldalain többször szóltunk már a kórházi és a bábai szülési modellről. Ez utóbbi a közelmúlt változásai miatt egyre többször került elő a szüléssel kapcsolatos közbeszédben. De hová lettek a hajdani bábaasszonyok? Kik az elődei a ma engedéllyel működő, egészségügyi képzettséggel rendelkező bábáknak? Deáky Zita etnográfus egyetemi docenssel beszélgettünk.

Magyarországon először Mária Terézia szabályozta a bábák helyzetét. Mit jelentett ez és hogyan, kik kísérték korábban a szüléseket? A XVIII. sz közepéig tanulatlan, de nagy tapasztalattal rendelkező bábák voltak, ez a mesterség általában anyáról lányára szállt, de egy-egy bátrabb asszony is nekikezdett a mesterségnek. A szükségkeresztség gyakorlata miatt, és a magzatelhajtás illetve a csecsemőgyilkosság megakadályozása érdekében az egyház is felügyelte a bábák tevékenységét. A szükségkeresztség gyenge, életveszélyben lévő újszülött esetében kötelező volt, ezért ha úgy látta a bába, hogy nem éri meg a gyermek a keresztséget, akkor neki kellett megkeresztelnie. Erre már a XIV. századtól kioktatta a pap a bábát, fel is eskette a feladatra. Mária Terézia az általános egészségügy reformjával kapcsolatban szabályozta a bábák tevékenységét, így a bábák oktatása a főorvos feladata volt, majd helyet kapott az intézményes bábaképzés az orvosi egyetem keretében. Ez azt jelentette, hogy korszerűbb, intézményes képzést kaptak, de nem egyetemi képzést és diplomát. Ők voltak az okleveles bábák. Később, a 19. század második felében létrehozták az ún. másodrendű bábaképzőket, ahol 1,5- 3 - 6 hónap alatt képezték ki az asszonyokat- ők voltak a cédulás bábák. Mellettük nagy számban dolgoztak a “csak” tapasztalattal rendelkező, de nagyon ügyes parasztbábák. Milyen eredménnyel dolgoztak ezek a képzetlen parasztbábák? Erről nincsenek pontos adatok, ugyanis a csecsemőhalandóság a XIX. század végéig nagy volt. Ez nem csak a bábák esetleges tudatlanságának köszönhető, hanem a korabeli higiénés viszonyoknak, az akkor gyógyíthatatlan gyermekbetegségeknek és járványoknak, és az akkori orvoshiánynak is legalább akkora mértékben. A források arról tanúskodnak, hogy a bábák mindent megtettek a szülés szerencsés lefolyásáért és azért, hogy az anya és a gyermek életben maradjon, de ezzel együtt nagyon magas volt a szüléssel kapcsolatos halálozás minden társadalmi rétegben. Moldvában a 90-es években a Duna tévével olyan bábaasszonyokat kerestünk meg, akik még kísértek otthonszüléseket olyan falvakban, ahonnan nagyon nehéz volt bejutni a városi szülőotthonokba vagy kórházakba. Ezek a majdhogynem analfabéta asszonyok évtizedekig vezettek le szüléseket, és volt olyan, akinek a keze között soha nem halt meg anya vagy gyermek és pontosan el tudta dönteni, hogy normális lefolyású lesz a szülés, vagy nem. Az utóbbi esetben jóval korábban a kórházba küldte az anyát. Elmondásokból kiderült, hogy váratlan komplikációt is megoldottak, bátran és ügyesen döntöttek az anya és a gyermek megmentése érdekében. Egy moldvai bábaasszony maga mondta el nekem, hogy amikor kapálta a kukoricát, szóltak neki, hogy szül egy asszony. Eldobta a kapát, hazaszaladt a kötényéért, a köldökzsinór lekötéséhez szükséges madzagért, segített világra hozni a gyermeket, elkötötte a köldökzsinórt, és egy hétig még látogatta az asszonyt - a látogatások között pedig kapálta a kukoricáját. Ezzel együtt nagyon sok forrásunk van, amelyek főleg orvosoktól származnak, és amelyekben leírják, hogy a bábák isznak, piszkos kézzel nyúlnak az asszonyhoz stb. Nyilván voltak ilyen bábák is, de, azt is tudni kell, hogy a XIX. sz. folyamán az orvosok és a bábák között kenyérharc folyt, mert a bábák vezették a szülések döntő többségét. Mikor jelentek meg Magyarországon a szülészorvosok? A XVIII. században jelentek meg olyan orvosok, akik egyben “szülésmesterek” is voltak. Egy-egy gazdagabb városban több orvos is lehetett, ugyanakkor több bába is dolgozott. A “szülésmestert”, azaz az orvost csak akkor hívták, ha nagyon nagy baj volt és a bába nem tudott segíteni. Mivel az orvosok leginkább a városokban gyakorolták mesterségüket, a nehézkes közlekedési viszonyok miatt a falvakban zajló szülésekhez szinte lehetetlen volt elhívni őket bármekkora volt is a baj. Már Mária Terézia


kötelezte a bábákat arra, hogy komplikáció esetén kötelességük orvost hívni, de a normális lefolyású szüléseket bábaasszony vezette le, és ha az orvos nem érkezett meg, akkor is tenniük kellett valamit. Az első szülőotthont Bécsben nyitották meg, ide elsősorban megesett nők és nagyon szegények mentek szülni. Eleinte, a kórházi szülések elterjedésének idején a nők nem szívesen szültek kórházban. Aki csak tehette, nemes, polgár, paraszt, az a saját otthonában, a saját szobájában, a saját bábaasszonyával szült. Milyen szülési pozíciókról tanúskodnak a források? A XIX. század közepére-végére egységesítették az okleveles bábák a szülési pozíciókat, ami elsősorban az ágyban szülést jelentette. A korábban évszázadokban és a parasztbábáknál mellett rendkívül változatos helyzetben szültek a nők. A parasztasszonyok általában a földön állva, fekve, térdelve, teknő fölött guggolva szültek, és, mivel a szülés mocsokkal járt, általában nem az ágyban és nem is a lakószobában hozták világra gyermeküket. A főúri asszonyok valószínűleg ágyban szültek, majd a XVIII. században, az orvosok megjelenésével egyidőben kezdenek szülőszéket használni a nők, jellemzően a főúri társadalom és a polgárság körében, de Domonkos Ottó Sopron környékén találkozott a szülőszék paraszti használatával is. Az okleveles bábák próbálták rávenni az asszonyokat, hogy ne a földön, vagy az istállóban szüljenek, ezt a törekvést segítette a gumilepedő elterjedése, ami megvédte az ágyat a szennyeződéstől. Ma Magyarországon az orvos végzi a várandósgondozást, többnyire ő van ott a szülésnél. Mikor alakult ki ez a gyakorlat? Mindkét feladat korábban a bába feladata volt. Az okleveles és a parasztbábákkal szemben is elvárás volt, hogy a szülés után egy hétig járjon még az anyához, naponta kétszer is, de ha szükség volt rá, akkor tovább is látogatta, segítette. Tisztába tette a gyermeket, a köldökcsonkot, ellenőrizte a szoptatást, a tisztulást. A parasztbábák kimosták még a lepedőt és a pelenkát is, az oklevelesek nem. Mivel nem volt varrás, varratszedés sem volt. A bábaság komplex szerep volt, tulajdonképpen a szüléstől a halálig terjedt a feladatköre. A menstruációs problémákban, a terhességi rosszulléteknél, szoptatásnál tanácsot adott, vagy mindenféle női bajt és gyermekbetegségeket gyógyított, fület lyukasztott, de van arra adat, hogy férfiak nemi betegségét kezelte.. A himlőoltás bevezetésekor a bábák is segédkeztek az oltás beadásában. Az 1950-es években kötelező vált a kórházi, szülőotthoni szülés, ami a szülés medikalizálását, intézményi szabályozását, a hagyományokkal való szakítást jelentette. Sokáig a nők nem akartak bemenni a kórházba, mert az számukra a betegséget, a férfi orvosokat, a bezártságot, az idegenséget jelentette. Biztonságot adott nekik a saját otthoni környezetük, a saját ágyneműjük, az ismerős bábaasszony és a segédkező, vagy csak jelenlevő rokonasszonyok vagy barátnők, akik a segítségen túl a személyességet, a csak rá figyelést és a hagyományok megtartását is biztosították. Ezért ameddig lehetett, a parasztasszonyok nem mentek be a kórházba. Voltam egy Tolna megyei faluban, ahol úgy próbálták kijátszani a törvényt az 1950-es években, hogy amikor megindult a szülés, szóltak a bábának, és amikor már megszületett a baba, akkor szóltak a mentőnek. Aki negyedik, ötödik, hatodik gyerekét szülte meg probléma nélkül, annak eszébe nem jutott bemenni a kórházba. A szocialista blokkra jellemző az, hogy „beterelte” a szülést a kórházba? Ezt nem tudom, de sok fejlett nyugati országban ma szülésznő vezeti le a szülést. Van egy magyar mozgalom, amit az Országos Bábaszövetség képvisel, akik a bábáknak ezt a régi szerepét szeretnék visszaállítani.

5

Tudtad? A XIX. sz. végén 10% fölött volt az újszülött-halandóság, és a gyerekek 30%-a nem érte meg az egy éves kort. Ez nem feltétlenül a bábák tudatlansága, mint inkább a kor higiénés viszonyai miatt volt így.

Maróy Ditta

w w w.zsebi babafuzet.hu


A K TU Á L I S Ha nálatok otthon ábécérendben sorakoznak a könyvek, megcsillan a reggeli napfény a tisztára súrolt konyhakövön, ha a zoknik árnyalat szerint szortírozva pihennek a fiókban, és szellőztetéskor játszik a szél a frissen mosott sötétítőfüggönnyel, akkor ezek a sorok nem neked szólnak. Ellenben ha reggel veszed észre, hogy már előző nap délután lejárt a mosógép, ha a család sáros cipői torlaszolják el a bejáratot, és a reggeli szellőztetéskor a pormacskák kelnek csak táncra, nem beszélve arról a feltárhatatlan fekete lyukról, ahol fél pár zoknik hevernek, akkor itt a helyed, jó barát! Ezúttal harcba szállunk saját rettegett háztartásunkkal, felgyűrjük az ingujjat és takarítunk! Rend és rendetlenség „A reklámok, a társadalmi ösztönzés hatására olyan tárgyakat és szokásokat halmozunk fel az életünkben, amelyektől már nem lehet élni. Ez súlyos hatással van a lelkiállapotunkra is. „ (Polcz Alaine)

6

Porcicaháború – Avagy éld túl a háztartást! 1. rész

Nagyon sok minden miatt szeretjük Polcz Alaint, és bizony sok-sok újat mondott nekünk a rendről és annak lelkünkre tett hatásáról. És bár e cikk bevezetője is és a legtöbb hasonló tárgyú írás könnyed olvasmányt, praktikus tanácsokat ígér, nőként, anyaként és háziasszonyként van ennek valami a praktikusságon, héköznapiságon túlmutató jelentősége. De hogy birkózzunk meg vele? Miért nem sikerül? És miért vannak körülöttünk csupa pedáns háziasszonyok? Mit tudnak ők, amit mi nem? Polcz Alaine szerint a rendre való képesség egyrészt velünk született hajlam, másrészt adott lelkiállapotunk kivetülése. Ez nem azt jelenti, hogy aki rendetlen, az nincs rendben, aki pedáns, az pedig csodálatos lelki életet él, de a rendhez való viszonyunk árulkodó. Szóval mielőtt csatasorba állítjuk a porrongyokat, határozzuk meg magunkat ezen a skálán: el tudunk viselni egy kis rendetlenséget, vagy megőrülünk a vízcseppek látványától a csempén. Teljes léleknyugalommal vagyunk képesek olvasgatni egy halom mosatlan mellett, vagy álmatlan éjszakáink vannak, ha elmarad egy nap a porszívózás? Akármely csoprotba is tartozunk, kis tipegőink mellett mindannyiunknak tanulni kell valamit háztartástanból. Kinek a rendre való képességet, kinek a lazítást és a fontossági sorrendet. Sokan bizonyították, hogy egy csipet lazaság és egy csipet pedantéria keveréke csodákra képes. Lássuk hogyan! Uralkodó tárgyaink A fenti idézet rámutat a rendetlenség legfontosabb forrására: a tárgyak felhalmozására. Mielőtt egyetlen suhintást is tennénk a söprűvel, üljünk le és gondoljuk át, milyen tárgyakat raktározunk. A nők konyhája gyakran olyan konyhai eszközökkel van tele, amit évente egynél többször nem használnak, a helyet viszont foglalják és elveszik olyan tárgyaktól, amik hasznosak.


A felhalmozott tárgyak rátelepszenek az életünkre, lehetetlen rendet tartani és lehetelen megtalálni a fontos dolgainkat. Első és legfontosabb tanács: légy kegyetlen! Csak azt tartsd meg, ami nagyon-nagyon fontos, pótolhatatlan emlék, napi használatban van, vagy speciális alkalmakkor szükség lehet rá. A maradék tárgyakat több részre oszthatod. Egyrészt olyan tárgyak csoportjára, amire később szükség lehet, de nem kell, hogy kéznél legyen - babaedénykék, kinőtt gyerekcipők, karácsonyfadíszek - és távolítsd el a lakásból – és persze írd föl valahová, hogy hol vannak, mert ha elfelejted az adventi időszak egy reménytelen karácsonyfadíszkeresés lesz. A másik csoportba tedd azokat, amikre nincs szükséged, akkor is, ha épp egy hónapja kaptad, vagy nincs semmi baja. Ezeket elajándékozhatod, odaadhatod egy barátodnak vagy felajánlhatod egy segélyszervezetnek. A harmadik csoportba kerülnek azok a dolgok, amikben bizonytalan vagy. Ezeket tedd egy dobozba és ideiglenesen helyezd el: ha a következő fél évben nem használod, jusson az előzőek sorsára. Ha ezt a kegyetlen szertartást minden szobában, szekrényben elvégezted, fellélegezhetsz: megteremtetted a tisztán és rendben tartható lakás alapjait. Fel a porronggyal! Szortírozás után álljunk neki a tényleges takarításnak! Idén próbáld ki a természetes tisztítószereket – rá fogsz jönni, hogy a drága flakonos vegyszerek alig tudnak többet, mint az ecet és a mosószóda. Ha ragaszkodsz a boltban vett takarítószerekhez, akkor is fölösleges abból egész készletet tartani otthon: elég egy általános tisztítószer, esetleg a speciális felületekre, például a fa felületekre ápolószer – ha ebben is újítani akarsz, méhviaszt is használhatsz, aminek ráadásul az illata is finom. Sok bosszúságtól megkímélhetjük magunkat, ha tartós, minőségi takarítószereket használunk: középáras mikroszálas kendőket, gumis ablaktisztítót stb. Ezek sokszor helyettesítik a vegyszer használatát. A fürdőszoba tisztítására az ecetnél hatékonyabb szert még nem találtak fel, szúrós illata pedig hamar elillan, érdemes szórófejes flakonban tartani a fürdőszobában. Hatékonyan használható az üveg felületekre is. Ha megszabadulunk a felesleges tárgyaktól, a tavaszi nagytakarítás már nem lesz ördöngősség, akár egy nap alatt is kivitelezhető. Az oroszlánbarlang A gyenge pont persze a gyerekszoba, ami több és nagyobb gyereknél fokozott problémát jelent. A felesleges tárgy fogalma itt átértelmeződik, mert a tavaly szedett kagyló, az ősszel gyűjtött gesztenye, a kézműves foglalkozások jobb sorsot látott remekei évekig képesek gyűjteni a port, kidobásuk azonban a gyerekszívek összetörésével járna. Vekerdy tanár úr in-

tése szerint a gyerek dolgaira ne úgy tekintsünk, mint a sajátunkra: az az övé és nem rendelkezhetünk fölötte – ha mégoly fölöslegesnek tűnnek is, akkor sem. Az egyik megoldás tehát, hogy időnként fölajánljuk, hogy segítünk kitakarítani. A másik, hogy a gyerekszobát autonóm területté nyilvánítjuk és becsukjuk az ajtaját, ha vendég jön. A harmadik, hogy alkuk és diplomáciai megbeszélések során rávezetjük gyermekünket, hogy rendet tenni előnyös, mert előfordulhat, hogy megkerül a balettcipő másik fele, vagy a letörött katonafej. Ilyenkor a már nem használt játékokat mellesleg bepakolhatjuk egy dobozba, amit néhány hónap múlva gyermekeink ovációjától kísérve kibonthatunk, tartalmát pedig kicserélhetjük más nem használt játékokra. A gyerekszoba rendbetételénél érdemes arra figyelni, hogy a kreatív eszközök, kedves játékok mindig kéznél legyenek, ne legyen rájuk-eléjük pakolva semmi. A legjobb, ha a gyermek mindent elér, mert akkor nagyobb eséllyel oldja meg önállóan a problémáit és még az is előfordulhat, hogy visszarakja a játékait a helyére. Arra azonban érdemes figyelni, hogy a gyerekszobában úgynevezett kreatív rendnek kell lenni, vagyis használható rendnek. Sose rendeljük alá a használhatóságot a makulátlan dizájn-gyerekszobának! Egy gyerekszoba nem kirakat, hanem a játék és alkotás terepe! Szentendrei Judit

w w w.zsebi babafuzet.hu

7


n e v e l g e tő

8

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A BÖLCSŐDÉRŐL Magyarországon a bölcsődék immár 160 éve állnak a családok szolgálatában. Az intézményes gyermekellátásról, a „nem-szülői gondozás” mibenlétéről, annak előnyeiről, hátrányairól rengeteg hit és tévhit kering. A témáról mindenkinek van véleménye és szülők, nagyszülők, szakemberek pro- és kontra érvelnek a bölcsődei ellátás ellen, vagy éppen amellett. A következőkben összegyűjtöttük a leggyakoribb kérdéseket, véleményeket és dilemmákat a témában és a kisgyermekellátás szakemberétől – a pécsi bölcsődéket működtető Kisgyermek Szociális Intézmények igazgatónőjétől - Dorsics Orsolyától kértünk segítséget a tisztánlátásban. Igaz-e, hogy: A bölcsőde káros a gyermek személyiségfejlődésére? Tény, hogy bölcsődére, illetve a napközbeni gyermekellátás más formáira nem elsősorban a kisgyermeknek, hanem a családnak van szüksége. Ha a család működése ettől gördülékenyebb, az anya kiegyensúlyozottabb, azzal a kisgyermek is „jól jár”. Vannak olyan élethelyzetek, amikor az anya munkavállalása, vagy a család szociális hátteréből adódó egyéb okoknál fogva, valami módon napközben pótolnunk kell a szülői gondoskodást. Egy norvég kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a jó minőségű napközbeni ellátás javítja a kisgyermek értelmi és társas készségeit. Azt

is kimutatták, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek élvezik a legtöbb előnyét a jó színvonalú szolgáltatásoknak. Nem mindegy, hogy milyen korú kisgyermekről beszélünk, milyen családi háttérről, illetve milyen minőségű gyermekellátásról. A bölcsődei ellátásban dolgozó szakemberek a 0-3 éves korosztályra vonatkozó sokrétű szakértelemmel rendelkeznek és a gyermek egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve, a családdal szorosan együttműködve, fokozatosan kapcsolódnak be a gyermek életébe. A lehetőségeinkhez képest olyan, családhoz hasonló, meleg, biztonságot nyújtó környezet megteremtésére törekszünk bölcsődéinkben, ahol a kisgyermek biztonságban érezheti magát. A kis csoportlétszám, a korosztály fejlettségi szintjének megfelelő játékok, a napirend, a siettetés nélküli beszoktatás, a saját kisgyermeknevelő rendszer szintén a gyermek biztonságérzetének erősítését szolgálják. Bizton állíthatom, hogy az intézményi keretek adta lehetőségek figyelembevételével, a pécsi kisgyermekek magas szakmai színvonalú ellátásban részesülnek bölcsődéinkben. Igaz-e, hogy: A bölcsődébe járt gyerekek sokkal jobban boldogulnak később az élet dolgaiban. Minden gyermek egyedi, egyszeri és megismételhetetlen. Ma már elfogadott és bizonyított tény, hogy az élet első éveiben a legintenzívebb az idegrendszer fejlődése, és ekkor alapozódik meg az a képességstruktúra, amely a későbbiekben is jellemző lesz a gyerekre. A szülők ebben a korai időszakban alapozhatják meg minden területen gyermekeik fejlődését. Sokaknak a bölcsőde az első közösségi színtér, ahol a gyermek életébe „külső szereplők” is belépnek és itt kell megtanulniuk kapcsolatba lépni más hasonló korú gyerekekkel, itt tanulnak meg kötődni és megbízni családon kívüli felnőttekben is. Azonban a szülőknek is ez az első olyan pont, ahol bizonyos mértékig el kell, hogy engedjék gyermeküket, meg kell bízniuk egy másik személyben, akire napközben gyermeküket bízzák. Nagyon fontos, hogy mire a kisgyermek elkezd beszokni az intézménybe, a szülő tudja elfogadni saját döntését, miszerint gyermeke nevelését-gondozását innentől intézményi segítséggel oldja meg. A szülő hozzáállásától, szakembereinkbe helyezett bizalmától nagyon sok függ, hiszen egy 3 év alatti kisgyermek még nem tudja maga értékelni a körülötte zajló eseményeket, így az anya arca, érzései, tudatos, vagy tudattalan megnyilvánulásai jelentik az iránytűt számára. A bölcsődei beszoktatás ideje alatt, ezért komoly hangsúlyt fektetünk a család, a szülők nevelési attitűdjének, az adott anya és kisgyermek kapcsolatának megértésére, hiszen a későbbiekben ez lesz az elsődleges tájékozódási pont a gyermek viselkedésének megértésében. Egy neves pedagógiai irányzat mottója szerint nem a gyereket, hanem a családot vesszük fel az intézménybe. Ha a gyermek törődő, érzékeny, válaszkész környezetben, jól éli meg a családon kívüli élet első lépéseit, az a jövőben mindenképp egyfajta bizalmat, biztonságérzetet jelenthet, az élettel, a változásokkal és az új


kihívásokkal szemben, mind a gyermek, mind a szülők számára. Annyit mindenképpen elmondhatunk, hogy a nagyobb létszámú óvodai csoportba könnyebben illeszkednek be a „bölcsődét megjárt” kisgyerekek. Igaz-e, hogy: A bölcsődékben csak gyerekfelügyelet van, nevelő munka nem folyik A mi munkánk megbecsültsége messze alulmarad más korosztályok pedagógusainak elismerésétől, így sajnos sokan gondolnak valamiféle „gyermekmegőrzőként” a bölcsődékre. A bölcsődei ellátás modern felfogásában a szolgáltatás funkciója már nemcsak a szülők munkavégzésének támogatása, hanem a gyermekek egészséges fejlődésének segítése, jóllétének biztosítása, a szocializáció, a felkészítés a közösségi létre, az esélykiegyenlítés és a környezeti kockázati tényezők felismerése és kezelése is. A kisgyermeknevelők feladata az, hogy a gyermek által kezdeményezett és irányított, szabad játék tevékenységbe, a gondozási folyamatokba, az adott nap történéseibe ágyazottan nyújtson mintát, tapasztalatokat, élményeket a gyermek számára. Több bölcsink rendelkezik tornaszobával, alkotószobával, a gyerekek kipróbálhatják a különböző anyagokkal való foglalatosságot. Kodály országa lévén kiemelten kezeljük a zenei nevelést, a népi gyermekjátékok, mondókák és énekek hozzátartoznak mindennapjainkhoz. Hiszünk a szabad levegőn való tartózkodás testet és lelket fejlesztő hatásában. Nem tudom sikerült-e érzékeltetnem, hogy milyen tudás

és tudatosság kell ahhoz, hogy mindez működni tudjon. A bölcsődei szakma ma már nem „dadusokból”, „gondozónőkből”, hanem felsőfokú végzettséggel rendelkező, a korosztály nevelési szükségleteire kiképzett szakemberekből áll. A kisgyermeknevelők napi munkáját intézményünkben pszichológus, dietetikus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus segíti. A pécsi bölcsődehálózat vezetőjeként azon dolgozom, hogy esztétikus környezetben, a családi meleg közeghez hasonlóan segíthessük a kisgyermekeket a közösségi lét első lépéseinek megtételében. Igaz-e, hogy: Úgysem fér be a gyerek, bölcsődéről ne is álmodj! Ez a tévhit meglátásom szerint egyrészt a férőhelyek korlátozott számára, másrészt a térítési díj bevezetésére vonatkozik. Intézményünk bölcsődéi 678 férőhelyen 10 bölcsődei intézményben a város minden pontján elérhető, jól megközelíthető módon biztosítják szolgáltatásaikat. A férőhelyek számának elégsége sok tényező függvénye, de elsődlegesen a születések számától és a női munkavállalás esélyeitől függ. A pécsi bölcsődék nagy része jelen pillanatban is rendelkezik üres férőhelyekkel, ahova várjuk a jelentkezőket. Tavasszal tartunk hivatalos beiratkozást, de a bölcsődei beíratás egész évben folyamatos. Amennyiben az adott intézmény már nem tud fogadni gyermeket, tud további üres férőhellyel rendelkező bölcsődét javasolni a szülőknek. A bölcsődei ellátás díja 669 forint/ nap, amiből 250 forint a gondozási díj és 419 forint az étkezés díja. A tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő, vagy három vagy több gyermeket nevelő családok csak az étkezési díj 50 százalékát kell gyermekük ellátásáért megfizessék és a gondozás számukra ingyenes. Továbbá azok a családok, amelyek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, szintén ingyenesen vehetik igénybe a napközbeni ellátást. Meglátásom szerint mindenki számára megfizethető és elérhető ez az ellátási forma. Az is tévhit, hogy csak munkáltatói igazolás birtokában fogadunk gyermeket, hiszen háziorvos, más szociális intézmény javaslatára, az anya „egyéb méltányolható élethelyzete”, alapján is vehetünk fel gyermeket. Az azonban valóban igaz, hogy csak pécsi bejelentette lakcímmel rendelkezőket fogadhatunk. Hasznos tudni, hogy bölcsődéink nem csak egész napos ellátást, hanem alkalmankénti gyermekfelügyeletet, játszóházat is biztosítanak a pécsi családoknak. Záró gondolatként annyit szeretnék még kiemelni, hogy nem célunk senkit sem a bölcsődei ellátás igénybevételére bíztatni, hiszen, akiknél ez megoldható, ott a családi közeg ideális a 3 év alatti gyerekeknek. Azonban szeretnék megnyugtatni, arról is mindenkit, hogy a bölcsőde segítheti a család harmonikus működését, hisz felkészült szakemberekkel és rugalmas szolgáltatási struktúrával állunk a családok rendelkezésére. Dallosné Kaurek Csilla www.kszipecs.hu

w w w.zsebi babafuzet.hu

9


É L É S K A MR A

Húsvéti reggeli

10

A régi időkben a húsvéti reggelit a Húsvét vasárnapi reggeli mise után fogyasztották el, ezért ez hagyományosan is ráérős, kiadós étkezés volt. Érdemes megadni a módját, és megtartani a hagyományokat, az ünnep tradícionális kellékeit. Kalács A húsvéti reggeli elmaradhatatlan kelléke a foszlós kalács. Hogy a hagyomány ápolása mellett játékosságot, újszerűséget vigyünk a húsvéti készülődésbe, készíthetünk nyuszi vagy baba alakú kalácsot is, a baba feje lehet hímes tojásból akár. A kelt tészta készítése kezdő háziasszonyok számára ijesztő feladatnak tűnhet, de ha néhány apró szabályt betartunk, akkor igazán nem ördöngősség az elkészítése. Bízzunk magunkban! A kelt tészta készítésekor ügyelni kell a konyha hőmérsékletére, mert hidegben vagy huzatban könnyen megfázhat a tészta. A foszlósság a dagasztás idején túl leginkább a zsiradék mennyiségén és minőségén múlik, ezért érdemes vajat használni margarin vagy olaj helyett. Ha kevés az időnk, vagy gyakorlatlanok vagyunk a dagasztásban, jó szolgálatot tesz a kenyérsütőgép, amiben egészen a kelesztés végéig elkészíthetjük a kalácsot, és utána nincs más dolgunk, mint szépen összefonni és kis pihentetés után megsütni. Sonka Ha sikerül szerezni igazi sonkát, akkor azt azután nagy becsben fogjuk tartani, ünnep már az elkészítése is. Mossuk meg, és a fazékba, kuktába téve öntsünk rá annyi vizet, ami jól ellepi. Aprítsunk mellé vöröshagymát, pucoljunk neki fokhagymát, egy kisebb fejet akár, szórjunk mellé egész borsot, tegyünk bele 2-3 babérlevelet is! Só nem kell a sonkához! Amikor megfőtt, a saját levében hagyjuk kihűlni, hogy ki ne száradjon. De hagyományos húsvéti sonkát is öltöztethetjük új fomába: készítsünk sós-vajas tésztát, töltsük meg tojásos-sajtos sonka keverékkel és süssük meg! Máris kész is vannak a húsvéti tortácskák!

Tojás A sonka levében megfőzhetjük a tojásokat, a húsvétvasárnapi reggeli másik elengedhetetlen hozzávalóját - amelyet biztonsággal csak egy évesnél idősebb kisgyereknek adjuk. A megpucolt főtt tojás is kiválóan alkalmas arra, hogy figurákat - nyuszit, tyúkot - készítsünk belőle, nem kell hozzá más, csak bors, sárgarépa és piros húsú paprika. Torma Bár ezeken az oldalakon mindig a lehető legtermészetesebb formájában javasoljuk a zöldségek és gyümölcsök fogyasztását, most kivételesen az üveges, nem csípős tormát ajánljuk, ha kisgyerek is ül a húsvéti asztalnál, mivel természetes formájában a torma csípős. Az alábbi recept még krémesebbé és édesebbé teszi a tormát. Nem érdemes kihagyni a húsvéti menüből, hiszen kalciumot, nátriumot, magnéziumot és C-vitamint is tartalmaz. Szentendrei Judit

Gyerektorma 3 evőkanál üveges natúr torma (nem csípős!) 2 nagy alma 0,5 dl tejszín citrom reszelt héja és leve A tormát összekeverjük a meghámozott, szintén lereszelt almával, hozzáadjuk a tejszínt, kevés citromlevet facsarunk rá. Miután a hozzávalókat összekevertük, hagyjuk kicsit állni a gyerektormát, hogy összeérjenek az ízek a pompás húsvéti reggeliig.


11

www.zsebi babafuzet.hu


h á b o r í tatl a n ul

Intézményen kívüli szüléskísérés Az első születésnap

12

Egy éve a Zsebibabafüzet is tudósított arról az eseményről, hogy megkapta a működési engedélyét az első hazai kórházon kívüli szülészeti ellátást nyújtó szolgáltató, a hódmezővásárhelyi A Te Szülésed Intézeten Kívüli Szülészeti Ellátást Nyújtó Kft. Azóta két budapesti szolgáltató is megnyitotta kapuit: az Életfa és a Bábakalács Bábapraxis. Ez utóbbi működési engedélyét 2013. januárjában kapta meg, így tevékenysége számokban még alig kifejezhető. A két “idősebb” szolgáltatót kérdeztem, milyen volt az elmúlt évük számokban: A Te Szülésed - Vincze Felícia A működési engedély megszerzése után az első szüléskísérésem 2012. március 19-én volt. Azóta 29 édesanya tervezte, hogy a segítségemmel otthon szüli meg kisbabáját. Ez 24 alkalommal sikerült is. 5 szülő as�szonyt kellet kórházba szállítani, ebből csak egyetlen eset volt olyan sürgős, hogy mentőt kellett hívnunk. Egy gátmetszést végeztem az egy év alatt, és kb. 65%ban varrtam meg a gátat kisebb-nagyobb repedések miatt. Az első év sok munkát, sok stresszt, sok eredményt, sok örömöt és rengeteg boldog pillanatot hozott. Szeretnék tovább haladni előre, módosításokat eszközölni az otthonszülés szabályozásának területén, születésotthonok megteremtésén dolgozni. Szeretném segíteni az ezen a téren tevékenykedni kívánó szülésznőket.

w w w. z s e b i b aba fuze t.h u

Életfa Bábapraxis, Schanda Mónika Még nem telt el egy év, mióta megkapta működési engedélyét az Életfa Bábapraxis. Májusban volt az első szülésünk, az első releváns statisztikát szeptemberben tudjuk elkészíteni. Eddig 30 szülést kísértünk, sürgős kórházba szállításunk nem volt. A következő okok miatt kerültek kórházba kisamamáink: - idő előtti burokrepedés, ami után nem indultak kontrakciók - fájásgyengeség, kifáradás - 37. hét előtti, vagy 41.hét utáni szülés A szülő nők nagyrészt azokba a kórházakba mentek, ahol velük lehettünk szülésznőként. Ha ez nem volt lehetséges, akkor dúlaként kísértük be őket. A kórházban korábbbi tapasztlatainkhoz képest egészen más hozzáállást tapasztaltunk: sok esetben úgy éreztük, hogy meg akarnak felelni nekünk, ritkábban végeztek gátmetszést, vártak a köldökellátással, nem vitték el a babát, odaadták a méhlepényt. Saját szüléskíséréseinkkor gátmetszés nem volt, repedést varrtunk 3-4 esetben, ezek komplikációmentesen gyógyultak. Lehet egészségpénztáron keresztül fizetni a szolgáltatásainkat. 5-6 pénztárral már szerződtünk, de körük bővíthető. Maróy Ditta


ALTERNATÍ VÁK

“Virágoskert a zélet” - BACH VIRÁGTERÁPIA A Bach virágterápia módszert az -1930-as években dolgozta ki dr. Edward Bach angol orvos, ami 38 vadon élő virágot és növényt használ. Olyan gyógymódot keresett, amelynek segítségével orvosi előképzettség nélkül bárki viszonylag könnyen megtalálhatja betegsége okát, és sikeresen kezelheti testi, lelki bajait. A Bach-virágterápia rendszerében található 38 virágeszencia mindegyike egy-egy kedélyállapothoz társítható. Az alkalmazandó szerek kiválasztásához az egyén lelki/érzelmi állapotát kell meghatározni. Az eszenciák nem közvetlenül a fizikai testen, hanem finomabb energia síkokon, az ember energia rendszerén keresztül hatnak. Edward Bach szerint az ember nemcsak test és lélek, hanem rendelkezik egy transzcendentális oldallal is. A betegség a test-lélek-szellem hármassága közötti harmónia megbomlásából származik, ezért a gyógyulás lehetősége is e hármasság harmóniájának helyreállításában rejlik. Az embereket figyelmezteti az önmagukkal szembeni felelősségre, hiszen magunkban hordjuk saját gyógyírünket. Azaz nincs betegség, csak beteg emberek vannak. Bár hatásmehanizmusában hasonló a homeopátiához, mivel a testi tünetek helyett az aktuális lelkiállapotot veszi figyelembe, de jóval egyszerűbb a használata, hiszen könnyebben átlátható a 38 eszencia, szemben a homeopátiában alkalmazott többezer szerrel. Dr. Edward Bach csak vadon élő növények virágait használta fel az eszenciák készítésére. Az eszenciák előállítása és használata egyszerű, például napoztatással vagy forralással készülnek. Az elkészítési eljárásból fakadóan a Bach-virágterápia eszenciái mellékhatástól mentes szerek, így nem okozhatnak pl. allergiás tüneteket sem, hiszen nem tartalmaznak virágport, sem egyéb allergizáló anyagot. A Bach-virágterápia során

alkalmazott eszenciák túladagolása nem lehetséges, ezért a Bach-virágterápia mind a felnőttek, mind a gyermekek számára biztonságos kezelési módszer. Dr. Edward Bach szerint a megfelelő szer kiválasztásához valójában semmi másra nincs szükség, csupán „józan észre”, beleérző képességre, oda- és megfigyelésre, valamint a virágok ismeretére. A Bach-virágterápia hatékony kiegészítője lehet bármilyen terápiának: jól kombinálható a hagyományos orvosi és a természetgyógyászati gyógymódokkal. Kiválóan alkalmazható érzelmi problémákra, személyiségfejlesztésre, vagy akár a belső béke megteremtésének eszközeként. A legtöbbször alkalmazott 5 virágeszenciából álló Elsősegély-csepp keverék vészhelyzetek, hirtelen jelentkező testi vagy lelki traumák esetén hatékony, amikor kifejezetten gyors segítségre van szükség. Ez a keverék rendkívül jól használható balesetek utáni megrázkódtatás enyhítésére, műtét utáni regenerálódás gyorsítására, allergiás rohamok, vagy hirtelen fellépő fájdalmak (fejfájás, fogfájás, menstruációs panaszok, görcsök) ellen, illetve bármilyen érzelmi trauma kezelésére. Több nyugat-európai ország mentőinek standard kelléke. A gyermekgyógyászat területén különösen jól használható a Bach virágterápia, hiszen a gyermekkori betegségek egy része pszichés eredetű. A gyerekek érzelmei könnyebben felismerhetők (pl: félelem), ezért könnyebb a szerválasztás, illetve a gyerekek gyorsabban reagálnak a kezelésre. A Bach virágterápiával jól enyhíthető panaszok például az éjszakai bepisilés, a félelem, beilleszkedési és tanulási problémák, hiperaktivitás, allergiás panaszok, stb. Simonfalvi Ancsa Bach-virágterapeuta

w w w.zsebi babafuzet.hu

13


PA R TN E R E I N K

14


15

w w w.zsebi babafuzet.hu


szülésfelkészítő:

Együtt készülünk a nagy eseményre testileg, lelkileg. Természetes módszerekről, félelmekről - közösen. Páros csoport: március 22. péntek 18.00 - 19.30 Női csoport: március 13. szerda 10.00 - 12.00 Bejelentkezés szükséges!

Dúla:

Fogadott dúlaként végigkísérem a várandósságodat, beszélgetünk a szülésről, elkísérlek a kórházba és veled leszek végig a szülésed ideje alatt. Végzett szülésznőként, dúlaként, anyaként.

gyermekágyas dúla:

Most jöttetek haza a kórházból, és bizonytalan vagy, hogy eleget szopik-e a babád, jól fogod-e, hogyan kell fürdetni... Veled vagyok minden nap több órát, segítek a szakmai kérdések megoldásában, támogatom családdá fejlődéseteket, ha kell a mindennapi munkában is segítek.

Babaúszás:

Ismerkedés a vízzel csoportban, mondókázva, dalolva a Stoller módszerrel. Millenium Hotel 7625 Pécs, Kálvária u. 58. Kezdő csoport: csütörtök 16.00 - 16.30 Haladó csoport: csütörtök 16.30 - 17.00

Keress bátran: +36/20/593-9427 ditta@kangaegyesulet.hu ditta.maroy.hu

gólyaeste

Szeretnél szülésfelkészítőre, babusgatóra jönni, dúlának választanál, de nem vagy biztos abban, hogy valóban én vagyok-e a megfelelő személy? Gyere el, és kérdezősködj, minden kötöttség nélkül! Március 14. Csütörtök: 18.00-19.00 óra - ingyenes

16

Március 14., csütörtök 10.00:

CsipKERózsiKA

Március 14., csütörtök 15.00:

CsipKERózsiKA

Március 24., vasárnap 10.00:

LÉpEgETős BABAKONCERT Tamás Éva játéktára

PELENKADISZKONT Rövid ujjú body-k és Scamp garnitúrák 20 %-os kedvezménnyel , amíg a készlet tart. Az akció csak a Berek utcai boltban érvényes.

Közvetlenül a gyártótól, többféle minőségben és árban. Viszonteladókat is kiszolgálok!

Kertvárosban új helyen: Berek utca 10. Pécs, Ybl Miklós utca 7/1. +36-20-49-202-93 www.pecsiharmadikszinhaz.hu jegyrendelés: phsz.sm@citromail.hu 06/30/964-7892

w w w. z s e b i b aba fuze t.h u

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 9-12, 13-17 Szombat: 9-12


JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZ- ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ TANFOLYAM Pécsen, 2013. április 5-7. p-sz-v 9-16h Bárki képes fejlődni! Ajánlott: 13-99 éveseknek FNySz.: 01007-2010

1. nap 3. nap www.karneolstudio.hu 70/335-8871


PROGRAMOK

VÁRANDÓS TORNA

Kismama jóga

A jóga ősi gyakorlatait és a dél-amerikai természeti népek szülést megkönnyítő technikáit ötvözi. Nyugtató légzőgyakorlatokkal, relaxációs elemekkel átszőtt foglalkozás, kiváló felkészülés a szülésre. 1100 ft/alkalom 10a/ 9500ft 5a/ 5000ft h: 16.30-18.00h, cs: 10.00-11.30h Simonfalvi Ancsa buddhista tanító, jógaoktató 06/20 234-6093 Helyszín: Szent István tér 4.

KISMAMA JÓGA

Biztonságos a jógában nem jártas kismamák számára is. Bejelentkezés szükséges. Gyógypont - Pécs, Garay u. 13. P: 16.30-18.00 Ár: 1200 Ft / a Sifter Ági kismama jóga oktató, masszőz, kineziológus +36-70-624-50-44 sifi@pro.hu

KISMAMA JÓGA

Légzéssel összekapcsolt nyújtó, lazító gyakorlatokkal készülünk a könnyebb szülésre. Hotel Laterum Wellness részleg Pécs, Hajnóczy utca 37-39. K: 16.30-17.45 Cs: 8.30-10.00 Ár: 900 Ft/a Alatyányi Szilvia kismamajóga-oktató +36-30-757-55-22 aszilvia@gmail.com

KISMAMA TORNA FITT BALLAL

Légzéssel összekapcsolt nyújtó, lazító gyakorlatokkal készülünk a könnyebb szülésre. Hotel Laterum Wellness részleg Pécs, Hajnóczy utca 37-39. H: 15.30-16.30 Ár: 900 Ft/a Alatyányi Szilvia kismamajóga-oktató +36-30-757-55-22 aszilvia@gmail.com

VÁRANDÓS TORNA

Beutaló szükséges PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika - Pécs, Édesanyák ú. 17. Új ép. H: 13.15-14.00 Sz: 13.15-14.00 Ár. ingyenes Füge Istvánné Kati gyógytornász +72-536-001/5110

PROGRAMOK VÁRANDÓSOKNAK Szülőszoba látogatás

PTE Szülészeti Klinika Édesanyák u. 17. Találkozó: Vénusz szobornál Sz: 16.00 Ár: ingyenes

CSALÁD SZÜLETIK

Párbeszéd a szülővé válásról 03.04 Személyre szabott segítség szülésben, gyerekágyban.(Dúla) Hordozni mindenkinek jó! (Hordozási Tanácsadó) Őssejt levétel 03.11. Miért fáj a szülés? Milyen lehetőségek a szülési fájdalomcsillapításra? 03.18 Elsődleges ellátás. Az első órák jelentősége az újszülött életében. (Újszülött gyógyász, csecsemőgondozó) 03.25. Sürgősségi esetek csecsemő és gyermekkorban. PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika - Édesanyák útja 17. Régi ép. tanterem H: 17.00 -18.30 Ár. ingyenes

BABAVÁRÓ SZÜLÉSTRÉNING nőknek

Szülésfelkészítés kicsit másképp. 6 alkalmas tréning. Március 13-tól sz:10.00-12.00 Ár:3000Ft/tréning

Maróy Ditta szülésznő, szülésfelkészítő

+36-20-593-94-27 ditta@kangaegyesulet.hu ditta.maroy.hu

BABAVÁRÓ SZÜLÉSTRÉNING pároknak

BABAVÁRÓ

SZÜLÉSTRÉNING 6 ALKALMAS TRÉNING

Készülj a szülésre csoportban! Szituációs gyakorlatok, beszélgetés a szülés folyamatáról, természetes fájdalomcsillapító módszerek, tippek, trükkök. felkészülés nem csak szülésre, hanem az új életre a babával.

Maróy Ditta

Szülésfelkészítés kicsit másképp. 6 alkalmas tréning pároknak. Március 22-től, p:18.00-20.00 Ár:3000Ft/tréning Maróy Ditta szülésznő, szülésfelkészítő +36-20-593-94-27 ditta@kangaegyesulet.hu ditta.maroy.hu

szülésfelkészítés a vasutasban

Beszélgetések a várandósságról, a szülésről, a babaápolásról, a szoptatásról és a korai kötődésről VOKE Vasutas Művelődési Ház Pécs, Váradi Antal u. 7/2 Egyeztetett időpontban Ár: Ingyenes Éliás Eszter védőnő +36-20-665-41-93 elias.eszter@pvmh.hu

szülésfelkészítő dúla ditta@kangaegyesulet.hu +36-20-5939-427

KERTVÁROSI PROGRAMOK

felkéSzülés szülésfelkészítő pároknak

Családias hangulatú, 4 alkalmas szülésfelkészítő workshop előadásokkal, beszélgetéssel, filmvetítésekkel, sok hasznos információval, gyakorlatokkal, vidámsággal a 20. hetüket betöltő várandósok számára, hogy együtt járjuk be a belső felkészülés útját. TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0305 pályázat keretén belül valósul meg. Diabelli Alapítvány, Kozármisleny, Alkotmány tér 53. Szo: 17 - 20 Ár: Ingyenes Bodor Andrea Lili, pszichológus, dúla, szülésfelkészítő Boldizsár Imre, szociális munkás, addiktológiai konzultáns +36-70-776-86-07 baranyai.liliom@gmail.com

03.09.

TVT Börzike és Bolhapiac Gyerekruha és játék Börze, délelőtt

03.22.

Kertvárosi Szélforgó gyerek programok délután

Minden péntek délután Termelői és Bio Piac

Info: 0620/450-86-88 www.mosolymano.hu

www.zsebi babafuzet.hu

21


P R O G R A MO K SZÜLÉS ALATTI LÉGZÉSTECHNIKÁK, TESTHELYZETEK

PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyásztai Klinka, Édesanyák ú. 17. Régi ép. 3.em. Egyeztetett időpontban Ár: ingyenes Füge Istvánné Kati gyógytornász +72-536-001/5110

SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTŐ ÉS CSECSEMŐGONDOZÁSI TANÁCSADÁS

Több alkalmas foglalkozások gyakorlati tanácsokkal a jobb felkészültség és kevesebb aggodalom érdekében. Bendegúz-Gyermekzug Pécs, Irgalmasok u. 18. Egyeztetés szerint Ár:2200 Ft/ó Barna Adrienn MsC okleveles védőnő +36-30-701-37-68 gyermekzug@gmail.com

BABA-MAMA KLUB

KÉK Baba-Mama Klub

22

Mondókázunk, énekelünk, kifestőzünk, játszunk. H: 9.30-10.30., március 11. és 25. Melinda u.-i Szabadidőpark épülete Pécs, Melinda u. 10. ingyenes Horváthné Antos Ágnes KÉK Egyesület +36-20-541-73-95 +36-72-526-566

Mocorgó játszócsoport kisgyermekeknek

Szülő-gyerek csoportunkat Gerber Magda fejlesztő-pedagógus kisgyermek nevelési szemléletén, az önálló mozgás és játék jelentőségéről vallott nézetein alapul. Fontos számunkra, hogy a gyermek a saját tempójában és a saját érdeklődésének megfelelően fedezze föl a környezetét. Péntek délelőtt Bejelentkezés szükséges! Kiskuckó Bölcsőde, Pécs, Testvérvárosok tere 3. Goldmann-né Fehér Hajnalka gyermekpszichológus +36-20-516-6956 feherhajnalka@kszipecs.hu

Siklósi Baba-Mama Kör

Várandós kismamáknak és édesanyáknak 3 éven aluli gyermekeikkel. Siklós, TESZ Székház Március 28. csütörtök 10.00-11.30 ingyenes Pálné Gudmon Erika +36 30 211 69 52 gudmonerika@gmail.com

Pécs-Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia Babamama klubja

„Bébi hittan”, bábozás, énekek, mondókák, játék és kreatívkodás. Pécs, Szent Erzsébet u. 4. Márc. 1. Márc. 22. P 9.30-10.30 Ár: ingyenes Érsek Erika sz25erika@freemail.hu www.kertvarosi.plebania.hu

Tematikus Baba-MamaPapa klub

Foglalkozássorozat kezdő és haladó szülőknek és gyermeküknek. Minden alkalommal más és más téma kerül terítékre, meghívott szakemberek is segítenek majd nekünk. TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0305 pályázat keretén belül valósul meg. Kozármislenyi Művelődési Házban Szo: 10.00-12.00 Ár: ingyenes! Bejelentkezés szükséges Fehér Angéla feherangi@gmail.com

BABAMASSZÁZS

BABAMASSZÁZS

Módszertani Bölcsőde Pécs, Budai Nagy Antal utca 3/5 H: 14.30-15.30 Bálintné Szabó Mariann védőnő +72-255-833/456

BABAMASSZÁZS TANFOLYAM

4 alkalmas tanfolyam jelentkezés esetén. Védőnői Tanácsadó Pécs, Dobó utca 89. Bej. szükséges! Ár: 2000 Ft/tanfolyam Gőblné Papp Éva védőnő +36-20-886-43-12

Léleksimogató babamasszázs

Hagyományos és keleti masszázs, gyógymasszázs babáknak Pécs, Dr. Veress E. u 2. szám P: 8.30 óra március 8-tól Ingyenes. Bejelentkezés szükséges! Iveszics Tünde, gyógymasszőr, babamasszázs oktató +36-30-491-0230 www.babatippek.hu

BABAÚSZÁS

BABAÚSZÁS

Ismerkedés a vízzel csoportban, mondókázva, dalolva a Stoller módszerrel. Millenium Hotel 7625 Pécs, Kálvária utca 58. Kezdő: csütörtök 16.00-16.30 Középhaladó: csütörtök 16.30-17.00 Ár: 2200/a 9000/5a Maróy Ditta babaúszás oktató +36-20-593-94-27 kangaegyesulet.hu, ditta.maroy.hu

BABA-MAMA TORNA

BABA-MAMA JÓGA

2-8 hónapos korig. Babamasszázs, babatorna és együtt jógázás a babával. Pécs, Hajnóczy utca 37-39. K: 10.15-11.15 Ár: 900 Ft/a Alatyányi Szilvia kismamajóga-oktató +36-30-757-55-22 aszilvia@gmail.com

BABA-MAMA JÓGA

8 hónapos kortól 18 hónapos korig. Babamasszázs, babatorna és együtt jógázás a babával. Hotel Laterum Wellness részleg Pécs, Hajnóczy utca 37-39. K: 9.00-10.00 Ár: 900 Ft/a Alatyányi Szilvia kismamajóga-oktató +36-30-757-55-22 aszilvia@gmail.com

w w w. z s e b i b aba fuze t.h u

BABA-MAMA TORNA

PTE ÁOK Szül. és Nőgyógyászati Klinika Pécs, Édesanyák útja 17. Új épület H: 12.30-13.15 Sz: 12.30-13.15 Ár. ingyenes Füge Istvánné Kati gyógytornász +72-536-001/5110 fugekati@freemail.hu

Baba-Mama Torna

3-10 hónapos babáknak anyukájukkal közös, játékos torna, ami otthonra is jó programmá válhat! Mindez gyógytornász vezetésével, kellemes, tiszta környezetben. Re-Mo Rehabilitáció és Mozgásközpont, Pécs, Váradi Antal u .12. H-Sz: 9:30 Ár:1300/a Merkler Krisztina +3630/7491236 +3630/467-2398 krisz.merkler@freemail.hu

Baba-mama mozgástár

Édesanyáknak gyermekükkel együtt van lehetőségük tornázni védőnő segítségével. ÚjForrás Üzletház 3.emelet Sz:15.30-16.30 febr.6.-tól Ár: 1.alk.INGYENES, 700 Ft/alk. Kámán Mónika védőnő +3620/298-3902 mozgastar@gmail.com

TORNA ÉS TÁNC PICIKNEK

Balett oktatás 3 éves kortól

H: 16.30-17.30 - óvodás 5000/hó K:16.30-17.30 - óvodás 5000/hó Cs: 16.30-17.30 - óvodás 5000/hó H-Sz: 15.30-16.30 - iskolás 9000/hó Pécsi Sasok Mozgásközpont Markó Éva +36-20-282-23-10 markovicus@gmail.com www.pitypangtanc.com

CSIRIBIRI TORNA

ARANYALMA 2 7624 Pécs, Hungária u. 25. Magyarország LEGNÉPSZERŰBB kisgyermektornája 1-3 éves korú gyerekeknek, akik szívesen fedezik fel a térben való mozgás örömét! K: 17.00, P: 10.00 Ár: 12.000 Ft/10a, 1300 Ft/a Hir Marietta fejlesztőpedagógus Bejelentkezés szükséges! 72/225-226 , 30/434-5389 www.aranyalmakozpont.hu

Gyermekjóga

A jóga a test-lélek-szellem harmóniáját, egységét megalkotva gyógyít és egyensúlyt teremt. A gyermekjóga mindezt a gyermekek nyelvére fordítja le, miközben megszeretteti velük a mozgást. Ovis jóga 3-6évesig. Az új csatlakozókat kérjük, hogy telefonon érdeklődjenek! 900ft/alkalom, 10 alkalmas bérlet 8000ft, 5 alkalmas bérlet 4000ft, sz: 16.15-17.00h, szo: minden 1, és 3. hétvégén 16.15-17.00h Simonfalvi Ancsa buddhista tanító, jógaoktató 06/20 234-6093 Helyszín: Szent István tér 4.


PROGRAMOK GYerekjóga

Mecsek- „Morzsák”

Pécsi Sasok Mozgásközpont Egyeztetett időpontban Bejelentkezés szükséges Ár: 5000/hó, Markó Éva 20-2822310 markovicus@gmail.com www.pitypangtanc.com

Néptánc, népi játlék 4-7 évesek. Szivárvány Gyermekház Dr. Veress E. u. 6. Kedd: 16.30-17.30, 17.30-18.30 Szerda: 16.30-17.30, 17.30-18.30 Dénes Anett: +36-20-2503-999 Vass Oszkár: +36-70-3848-571

LÚDTALP TORNA

Mecsekaljai Iskola - Bánki Donát Utcai Általános Iskola, tornaterem H-P 16.00 – 18.00 Ár: 3.000 Ft/fő/hó 4000 Ft/család Bánfi Rita, Gálber Attila + 36-20-91-37-370, +36-72-240-280, info@misinadance.hu

a Szivárvány Gyermekházban H-Cs: 17.00. Ár: 1000 Ft/a Tiliné V. Anett +36-30-232-48-39

Mecsek „Gólyahír”

Néptánc, népi játék 0-3 éves korig. Szivárvány Gyermekház Pécs, Dr. Veress E. u. 6. K, Sz.: 16.00-tól 16.30-ig Ár:200 ft/a Dénes Anett: +36-20-2503-999 Vass Oszkár: +36-70-3848-571

Misina Tipegők óvodások

Mecsekaljai Iskola - Bánki Donát Utcai Általános Iskola, tornaterem Sz: 17.00 – 18.00 Ár: 3.000 Ft/fő/hó 4000 Ft/család Gálber Attila, Kozmáné Schneider Mónika + 36-20-91-37-370, +36-72-240-280, info@misinadance.hu

Misina Aprók kisiskolások

Mecsekaljai Iskola - Bánki Donát Utcai Általános Iskola, aula K: 17–18.30 Ár: 3000 Ft/fő/hó 4000 Ft/ család Gálber Attila, Kozmáné Schneider Mónika + 36-20-91-37-370, +36-72-240-280, info@misinadance.hu

TOrNA ÉS TÁNC NAGYOBBAKNAK

Aikido gyermekeknek

7-13 éves lányok és fiúk számára aikido csoportot indítottunk, ahol folyamatosan várjuk a jelentkezőket. K, Cs.: 17:00-18:00 Ár: 3000Ft/hó Nanzan Aikido Egyesület +36-30-396-8016 www.nanzan.hu

Jazz tánc

14 éves kortól ajánlom azoknak akik szeretik az igényes táncot, Mattox alapú art-jazz, klasszikus balett alapokra építve. Fordan Tánccentrum Pécs Batthyányi u. 9/a Szo: 10.45-12.15 Ár:1000/a Szigeti Oktávia 36/70-3792723 www.oktaviaszigeti.com

Misina Csikók - felsősök

Misina Felnőttek

Mecsekaljai Iskola - Bánki Donát Utcai Általános Iskola, tornaterem Cs-P 18.00 – 20.00 Ár: 3.000 Ft/fő/hó 4000 Ft/család Bánfi Rita, Gálber Attila +36-20-91-37-370, +36-72-240-280, info@misinadance.hu

Flowers táncstúdió

Csoportjaink: modern tánc, rock and roll, balett. Folyamatos jelentkezés. Ferencesek u.27. Papp Anita 06-30-599-7654 www.flowerstancstudio.info

ZENE kicsiknek és nagyoknak

23

CIRÓKA MARÓKA

Foglalkozás ölbeli játékokkal, zenével, dalokkal. Mohácsi J. Könyvtár Mohács, Eötvös u. 2. H: 17.00-17.30 Ár: 400 Ft/cs Szücs Ibolya +36-30-592-59-61 palanta@gmail.com

DÚDOLDA BabaDaloda

Dalos-zenés cirógató 0-18 hó ANK Művelődési Ház Pécs, Apáczai körtér 1. K: 10 órakor - kéthetente Ár:700 Ft/gyerek Bende Kornélia korneliahorvath@gmail.com +36-70-575-0174

DÚDOLDA ZeneBona és babadaloda

Dalos-zenés játék 4-5 éves korig Szivárvány Gyermekház Pécs, Dr. Veress E. u. 6. P: 9.15 és 10.00 órakor - kéthetente Bende Kornélia korneliahorvath@gmail.com +36-70-575-0174

Pitypang Tánciskola balettoktatás és gyerekjóga 3 éves kortól

Dúdolda ZeneBona

(0-4 év) Dalos-zenés játék 4-5 éves korig Semiramis Garden Panorama Minden második kedden 10.00 órakor Ár: 700 Ft/gy Bende Kornélia 70/575-0174 korneliahorvath@gmail.com

Pécsi Sasok Mozgásközpont Pécs Búza tér 6/b Markó Éva: +36-20-282-23-10 www.pitypangtanc.com www.facebook.com/Pitypangtanc markovicus@gmail.com

www.zsebi babafuzet.hu


P R O G R A MO K KEREKÍTŐ ÖLBELI JÁTÉK KLUB

Népi játékok átörökítése babáknak, mamáknak. EU-s díjat nyert projekt alapján. ANK Pécs, Apáczai körtér 1. II. Cs: 10.00-11.00 Ár: 1000 Ft/a, 8000 Ft/10a Dr. Harmatné Horesnyi Mária óvónő és tanár +36-70-297-64-33 www.kerekito.hu

KEREKÍTŐ ÖLBELI JÁTÉK KLUB

Népdalkincsünk, népi mondókáink és ölbeli játékaink felelevenítése. Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont K: 10.00-11.00 Ár: 1000 Ft/a, 8000 Ft/10a Dr. Harmatné Horesnyi Mária óvónő és tanár +36-70-297-64-33 www.kerekito.hu

Lépegetős

Tamás Éva mondókázós, zenélős, csiklandozós, ugrándozós interaktív foglalkozása babáknak és mamáknak. Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány Közösségi Háza Pécs, Alajos utca 2/2 P: 10.30-11.00 700 Ft/alk 6000 Ft/10 alk Tamás Éva +36-30-217-49-63 www.tamasevajatektara.hu

Mesekuckó

24

Szeretettel várjuk a babákat, a lurkókat és kedves kísérőiket hangszerekkel, énekekkel, mondókákkal, bábokkal és rajzkrétákkal a hatszögletű csodaszobában. Bóbita Bábszínház, Pécs, Felsővámház utca 50. H-P-Szo:10.00 Bogárdi Alíz +36-30-317-74-43 alizov@gmail.com

TESZ-VESZ ZENEKUCKÓ BABÁKNAK

Hangulatos foglalkozás közös énekléssel, mondókázással, szeretetteljes légkörben. Tesz-Vesz Kuckó Játszóház Pécs, Szent Mór utca 5. (bej. a József u. felől) Sz: 10.00-10.30 + fél óra játék Ár: 850 Ft/a 7000 Ft/10a - könyvtárakkal átjárható Klesch Lilla, Villuth András +36-20-349-75-67 teszveszkucko.atw.hu

TESZ-VESZ ZENEKUCKÓ

(6 hónapostól 3,5 évesekig) „babák, dallamok, könyvtárak…” Zenéljünk, énekeljünk a könyvtárak varázslatos légkörében együtt! Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár Pécs, Nagy Jenő u.24. K.:10:00-10:30 Ár: 850,-Ft/a. 7000,-Ft/ 10 a. bérlet (a bérletek átjárhatóak) Villuth András (óvópedagógus) 06/20/349 75 67 www.teszveszkucko.atw.hu

IDEGEN NYELV PICIKNEK

Babydeutsch

(ab 6 Mon.-3,5 Jahre) In unserer deutschsprachiger Umgebung gibt es viel Spass, lustige Lieder und Geschickten. Kommt und macht mit uns! Tesz-Vesz Kuckó Játszóház Pécs Szent Mór u.5 (bejárat a József u. felől) Cs: 10:00-10:30 Ár: 850 Ft/a 7000 Ft/10a Vezeti: Till Judit/Szíjártó Anna 36-20-349-75-67 www.teszveszkucko.atw.hu

FirSTeps - ovisoknak vidéken

Angol foglalkozások 3-6 éveseknek 4-8 fős csoportokban Ár: 1000 Ft/foglal. Pécsváradon - Gesztenyés úti óvodában: H: 14.55 és 15.45-től P: 14.55-től és 15.45-től Zengővárkonyban: Cs: 14.55-től és 15.45-től Czirokné Higi Réka 36-70-775-70-32, czireka@gmail.com www.firsteps.hu

FirSTeps - ovisoknak Pécsett

Angol foglalkozások 3-6 éveseknek. Apáczai Nevelési Központ, Pécs, Apáczai körtér 1. Ár: 1000 Ft/ fogl. Cs: 17.00 Nagy Gabriella 36-20-588-58-33 nagygabi68@freemail.hu www.firsteps.hu

FirSTeps baba angol vidéken

Angol foglalkozások 1-3 éveseknek. Pécsvárad - AMK Fülep Lajos Művelődési Ház Ár: 1000 Ft/ fogl. P: 9.30-tól Komló - Közösségek Háza K:16.20 Czirokné Higi Réka, 36-70-775-70-32 czireka@gmail.com www.firsteps.hu

FirSTeps baba angol Pécsett

Angol foglalkozások 1-3 éveseknek. Ár: 1000 Ft/fogl. Apáczai Nevelési Központ, Pécs, Apáczai körtér 1. P: 9.00 Nagy Gabriella 36-20-588-58-33 nagygabi68@freemail.hu www.firsteps.hu

FirSTeps - kisiskolás

Angol foglakozások 7-14 éveseknek. Pécsvárad - ÁMK Fülep Lajos Művelődési Ház Ár: 1000- 900 Ft/ óra H, Cs: órarendbe illesztve Komló - Közösségek Háza K: 18.10 Czirokné Higi Réka, 36-70-775-70-32, czireka@gmail.com www.firsteps.hu

w w w. z s e b i b aba fuze t.h u

HELEN DORON EARLY ENGLISH

Komplex nevelési program ANGOL nyelven 3 hónapos kortól 14 éves korig! Pécs, Ungvár utca 37. H-P 9.00-11.00 16.00-18.00 Priol Anita +36-70-376-24-51 www.gyerekangolpecs.hu

Incy wincy English

Játékos angol nyelvű mozgásfejlesztő foglalkozás 1-3 éves korú gyerekeknek, változatos eszközökkel, a nyelv elsajátítására inspiráló tevékenységekkel. ARANYALMA 2. 7635 Pécs, Hungária u. 25. Cs: 10.40 Ár: 11.200 Ft/10a 1 300 Ft/a +36-72-510-731 +36-30-434-5389 www.aranyalmakozpont.hu

TEDDY ENGLISH FOR KIDS

Sok-sok énekkel, játékkal, bábozással és közös feladatokkal. COME AND JOIN TEDDY! (bölcsisek és ovisok) Tesz-Vesz Kuckó Játszóház Pécs, Szent Mór utca 5. (bej. a József u. felől) Sz: 17.00-17.45 Ár: 900 Ft/a 4000 Ft/5a Belénessy Réka angoltanár +36-20-349-75-67 teszveszkucko.atw.hu

PROGRAMOK GYEREKEKNEK

ANK Ifjúsági Klub

Apáczai Nevelési Központ, Pécs, Apáczai Körtér 1. H-Sz-Cs: 13-16 óráig. Ár: Ingyenes! Csizmadia Ildikó +36/20-400-38-96

Csillagképek, legendák

Planetáriumi előadás - 50 perces előadás 10 éves kortól. Zsolnay Kulturális Negyed, Planetárium március 10,24 - 15.00 Ár: 1000 Ft/fő, 600 Ft/gy, nyug, ped. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. www.zskn.hu

Kalandozás a csillagos égbolton

Planetáriumi előadás– 50 perces előadás bármely korosztály számára Zsolnay Kulturális Negyed, Planetárium március 28 - 11.00 március 30, 31 - 14.00 március 3, 15, 17, 29 - 15.00 március 13, 20 - 16.00 Ár: 1000 Ft; 600 Ft/gy, nyug. ped. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. www.zskn.hu


PROGRAMOK Helyünk a világegyetemben

Planetáriumi előadás - 50 perces előadás bármely korosztály számára Zsolnay Kulturális Negyed, Planetárium március 2, 9, 16,23,29,30 - 11.00 március 28 - 15.00 március 1, 3, 8, 10, 15, 16, 17, 22, 24, 29 - 16.00 Ár: 1000 Ft; 600 Ft/gy, nyug. ped. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. www.zskn.hu

Mesék a csillagokról

Planetáriumi előadás - 30 perces előadás elsősorban az 5-8 éves korosztály számára

Zsolnay Kulturális Negyed, Planetárium március 3, 10, 17, 24, 31 - 11.00 Ár: 1000 Ft; 600 Ft/gy, nyug. ped. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. www.zskn.hu

Idegen égboltok alatt

Planetáriumi előadás 50 perces előadás, 10 éves kortól javasolt Zsolnay Kulturális Negyed, Planetárium március 2, 9, 16, 23, 30 - 15.00 Ár: 1000 Ft; 600 Ft/gy, nyug. ped. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. www.zskn.hu

Utazás a Marsra

Új, 50 perces planetáriumi előadás 10 éves kortól. március 2, 9, 23, 30 - 16.00 Ár: 1000 Ft; 600 ft/gy, nyug., ped. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. www.zsn.hu

Éjszakai tárlatjárat

Fedezze fel velünk az ősi sírkamrák sejtelmes világát, lássa meg más fényben a múltat, vegyen részt egy misztikus élményben! Egy különleges kalandra, fejlámpás sétára invitáljuk az érdeklődőket! Cella Septichora Látogatóközpont Ár: 1000 Ft/fő Bejelentkeztés szükséges! info@pecsorokseg.hu

Festő Kuckó

Vizuális nevelési műhely az Ugribugri Mozgásközpontban. A foglalkozások célja a gyermekek játékos bevezetése a képzőművészetek világába. Ugribugri Mozgásközpont Pécs, Ungvár utca 7623 Pécs, Ungvár u. 24. H v. Sz: 16.00-17.30 Ár: egyéni Varga Rita festőművész +36-70-291-8125 www.ugribugripecs.hu

Illemtanoda

4-6 éveseknek Játékos foglalkozások, melyek viselkedési szabályokat tanítanak a gyermekeknek, ezáltal könnyebben illeszkednek be bármely közösségbe és alkalmazkodnak ismeretlen szituációkhoz. Bendegúz-Gyermekzug,

Pécs, Irgalmasok u. 18. P: 16 – 17 h - ápr. 5-től Ár: 900 Ft/gy 3000 Ft/hó Barna Adrienn MsC okleveles védőnő +36-30-701-37-68 gyermekzug@gmail.com

Iskolaelőkészítő

Foglalkozásunkat olyan gyermekeknek ajánljuk, aki nehezen és csak rövid ideig tud egy dologra koncentrálni, figyelme hamar elterelődik, nem szeret rajzolni, keveri az irányokat, gondja van a téri tájékozódással stb. Ugribugri Mozgásközpont Pécs, Ungvár utca 7623 Pécs, Ungvár u. 24. Sz: 15.00-15.45 Ár: 1500/a +36-20-435-20-00 www.ugribugripecs.hu

Iskolaérettségi vizsgálat

Egyéni iskolérettségi vizsgálat az Ugribugri Mozgásközpontban. Pécs, Ungvár utca 7623 Pécs, Ungvár u. 24. egyeztetett időpontban Ár: 3900/fő +36-20-435-20-00 www.ugribugripecs.hu

KÖlyök JátsszMa!

Társasjáték klub 4 éves kortól. Egyéni fejlesztő-, és társasjátékok nagy számban kipróbálhatóak a foglalkozáson. Bendegúz- Gyermekzug Pécs, Irgalmasok u. 18. H: 15–18 h Ár: 450 Ft/a Marksz Levente kézműves, művelődésszervező +36-30-348-77-62 gyermekzug@gmail.com

Örökségünk a húsvét

A pécsi világörökségi helyszíneken vidámsággal köszöntik a tavasz jeles napját, a feltámadás és a természet újjászületésének ünnepét. Igazi kalandnak ígérkezik a kincsesládák felkutatása a Cella Septichora Látogatóközpont ókori emlékei közt. Húsvéti örökségműhelyek: Innovatív tojásdíszítés dekupázs technikával, húsvéti nyuszi készítése papírgurigából az újrahasznosítás jegyében. A programra a Látogatóközpontba megváltott belépőjegy érvényes. Cella Septichora Látogatóközpont Március 31. – április 1. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. www.zskn.hu

Csokoládé-Csütörtök

Csoko-Láda Csokibolt, Boltok utcája A korhatár nélküli program során megismerkedhetnek a csokoládé történetével, és sok érdekességet tudhatnak meg az egy tucatnyi különböző fajta csokoládé kóstolása közben. Cs: 17.30 március 14. 21. Ár: 1500 Ft/fő Előzetes regisztráció: info@csokolada.hu Csoko-Láda Csokibolt

25

BABA-MAMA TORNA - játékos együtt mozgás a babákkalA sokszínű gyakorlatokból álló játékos tornák alatt láthatjuk, miként fejlődnek hétről hétre a babák, hogyan alakítanak ki kapcsolatot a többi csöppséggel, mindemellett az anyukák egy átmozgató, erősítő jellegű tornán vehetnek részt. A mozgásprogram mellett sor kerül, minden, a babákkal kapcsolatos kérdés megbeszélésére, alkalmanként védőnő, illetve gyermekorvos bevonásával. A gyakorlatokat elsajátítva otthon is hasznos, állandó programmá válhat a közös mozgás, ami a sok örömteli pillanat mellett még szorosabbá teszi az anya- gyermek köteléket! Re-Mo Rehabilitáció és Mozgásterápia Pécs,Váradi Antal utca 12. +3630/749-12-36 krisz.merkler@freemail.hu Petricsevics Krisztina gyógytornász

www.zsebi babafuzet.hu


P R O G R A MO K Orpheusz öröksége

Programsorozat Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából meghirdetett versenyek és pályázatok: Tündérsíp verses vetélkedő kisiskolások számára A csapat-játékba az első forduló határidejéig, március 8-áig bekapcsolódhatnak az érdeklődők. Tág a világ mint az álom - illusztrációs rajzpályázat a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal közös szervezésben, több kategóriában nevezhetnek a 3-13 évesek. Határidő: március 26. Orpheusz öröksége versmondó verseny szintén több kategóriában lehet nevezni, kisiskolástól a nyugdíjas korosztályig! Pécsi Kulturális Központ (volt Szivárvány Gyermekház) 7633, Pécs, dr. Veress E. u. 6. www.pecsikult.hu/hu_weores100

Picasso, vagy amit akartok!

Mosonyi Tamás szobrászművész családi alkotóműhelye kicsiknek és nagyoknak. Szo: 10.00 Március 9, 30 Ár: 500 Ft/gy Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. www.zskn.hu

Tapicskoló kézműves

26

Ismerkedés a formákkal, színekkel, anyagokkal, maszatolás, ujjal-festés és mindenféle jó. Bendegúz-Gyermekzug, Pécs, Irgalmasok u. 18. H: 11.00 – 12.00 Ár: 1700 Ft/ó, 5600 Ft/4ó Marksz Levente kézműves, művelődésszervező +36-30-348-77-62 gyermekzug@gmail.com

Pirogránit koripálya

Január 11. – március 8. Pirogránit udvar Ár: 700, diák: 550 Ft www.zskn.hu Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

Zsebkendőnyi királyság

Bartal Kis Rita tervező kiállítása Bóbita Bábszínház Megtekinthető: január 12. – április 21. Ár: ingyenes Bóbita Bábszínház www.bobita.hu

ZSOLNAY GYERMEKJÁTSZÓ

Népi játék, tánc élő népzenére, kézműves foglalkozással. Zenél a Háromfa Együttes. Zsolnay Negyed, É78 számú terem. március 10, 24 - 17.00 Zene: Zoltán Csaba és barátai. A foglalkozást vezeti Dénes Anett. Ár: 200 Ft/gy 100 Ft/felnőtt 500 Ft/cs +36-30-944-65-56

PROGRAMOK FELNÖTTEKNEK

Asztrológiai tanácsadás

Horoszkóp elemzés Jellemrajz, életfeladat, szülő-gyermek-, párkapcsolat és minden, ami a horoszkópból kiolvasható. Ár: 5000 Ft/1,5 óra egyeztetés szerint Iveszics Tünde asztrológus +36-30-491-0230 asztro.eletmodpecs.hu

AVIVA TORNA TANFOLYAM

Hatásos meddőség, petevezeték letapadása, rendszertelen ciklus rendezésére. Pécs, Gulyás István Városi Tenisz Centrum Veress Endre u. 4. március 9. - szombat - 14-18h Ár: 8.000,- Ft/fő Bej. szükséges! Hajzer Erzsébet Aviva módszer oktató +36-20-938-11-18 avivatorna.hu

„CSÁSZÁRMETSZÉS CSÁSZÁR MORZSÁK KLUB”

Olyan anyák közössége, akik egy vagy több gyermeküket csázsármetszéssel szülték és természetes szülést terveznek. Pécs, Endresz György utca 13. 9/3 Egyeztetett időpontban Ár: ingyenes dr. Varga Eszter, Bodor Andrea Lili +36-70-776-83-79 baranyai.liliom@gmail.com

CSECSEMŐGONDOZÁSI TANFOLYAM

Igény szerint kiscsoportos vagy egyéni felkészülés. PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika - Pécs, Édesanyák útja 17. Bejelentkezés szükséges! Ár: ingyenes Ádám Erna védőnő +36-20-488-84-95 adam.erna@vipmail.hu

Gerincjóga

Csoportos mozgásterápia, melynek célja a fizikai test és az idegrendszer egészségének helyreállítása biztonságos, az anatómiai alapmozgásokra épülő gyakorlatsorokkal. 1100ft/a. 10 alakalmas bérlet/9500ft, 5 alkalmas bérlet: 5000ft Bringával érkezők 10% kedvezményt kapnak! h: 18.15-19.45h, sz: 17.15-18.45h, p: 1920.30h, szo: 9-10.30h, 17.15-18.45h Simonfalvi Ancsa buddhista tanító, jógaoktató 06/20 234-6093 Helyszín: Szent István tér 4.

w w w. z s e b i b aba fuze t.h u

India fotográfusai

Zsolnay Kulturális Negyed, E78 – Panorámaterem Juhász Balázs Álmom India és Szabó Zoltán Ladakh – ország a hágók alatt című fotókiállítása. Február 9. – március 2. Ár: ingyenes Indiai Nagykövetség, Pécs M.J.V. Önkormányzata, Zsolnay Örökségkezelő NKft. www.zskn.hu

IZOMKONTROLL SZÓMA TORNA

8 alkalmas izomkontroll tanfolyam Pécs, Gulyás István Városi Tenisz Centrum - Veress Endre u. 4. Bejelentkezés szükséges! Ár: 12.800Ft/8a 2000Ft/a Hajzer Erzsébet izomkontroll terapeuta +36-20-938-11-18 info@avivatorna.hu szomatika.com

Kamasz a családban panasz a családban

Szeretne többet megtudni a serdülőkor sajátosságairól? Miért viselkedik így a gyermekem? Akkor ez a szeminárium Önnek való! 5 x 1,5-2 órás interaktív előadássorozat szülőknek. TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0305 pályázat keretén belül valósul meg. Diabelli Alapítvány, Kozármisleny, Alkotmány tér 53. Szo: 14.00 - 15.30 febr. 9-től Ár:Ingyenes Bodor Andrea Lili, pszichológus, dúla, szülésfelkészítő Boldizsár Imre, szociális munkás, addiktológiai konzultáns +36-70-776-86-07 baranyai.liliom@gmail.com

Női Jóga

A Női jóga a hatha jóga gyakorlatait alkalmazza a női egészség helyreállítására. A fizikai testet a modern intim torna hatékonyságával képes kezelni, míg az energetikai és mentális történésekhez a klasszikus jóga ősi, számunkra mégis újszerű szemléletével közelít. Drishti Jógaműhely Szent István tér 4. Ár: 1100Ft/a. 9900Ft/10a Januártól új órarend drishtijogamuhely.blogspot.hu Agócs Írisz jógaoktató +36-20-234-60-93 -

Mecsek kezdő csoport

Néptánc felnőtteknek 16-tól 60 éves korig. Szivárvány Gyermekház Pécs, Dr. Veress E. u. 6. K: 18.00-20.00-ig Dénes Anett: 0620/2503-999 Vass Oszkár: 0670/3848571

Misina Szenior

Kezdő felnőtteknek, pedagógusoknak, óvónőknek Sz: 18.00 – 20.00 Ár: 3.000 Ft/fő/hó 4000 Ft/család Gálber Attila, Kozmáné Schneider Mónika + 36-20-91-37-370, +36-72-240-280, info@misinadance.hu


PROGRAMOK Mély-izom erősítő torna

Teljesen kezdőknek, akik szeretnének javítani a testtartásukon, a mozgáskultúrájukon, 9-99 éves korig Fordan Tánccentrum, Pécs Batthyányi u. 9/a Szo: 9:30-10:30 Ár:1000/a Szigeti Oktávia 36/70-3792723 www.oktaviaszigeti.com

Szenior jóga

Gerincjógán alapszik, de figyelembe veszi az idősebb korosztály igényeit. A Szenior jóga preventív, hatékony és az idősebb korosztály számára is biztonságos gyakorlatokat használ, amik az egész szervezet működésére jó hatással vannak. 1100ft/ alkalom, 10 alkalmas bérlet 9500ft, 5 alkalmas bérlet: 5000ft, Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény, aki bringával jön, annak 15%!:) cs: 8.00-9.30h Simonfalvi Ancsa buddhista tanító, jógaoktató 06/20 234-6093 Helyszín: Szent István tér 4.

Tanulmányúton a Naprendszerben

Planetáriumi előadás– 30 perces magyar nyelvű film elsősorban felnőtteknek március 6 - 16.00 március 7, 12, 14, 19, 21, 26 - 17.00 Ár: 1000 Ft; 600 Ft/gy, nyug. ped. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. www.zskn.hu

EGYSZERI PROGRAMOK március 2. Robin, a hód… meg a kutya fája

Természetvédelmi mesejáték, Kemény Henrik bábjainak felhasználásával. A „ Robin, a hód ” rendhagyó előadás a magyarországi gyerekszín- és bábszínjátszás történetében. Pécsi Kulturális Központ (volt Szivárvány) Pécs, Dr. Veress E. u. 6. Szo: 10.00 Ár: 1000 Ft /fő +36-72-253-477 www.pecsikult.hu

Március 3.

Szervezetünk öngyógyító mechanizmusai

Létfontosságú életmentő információk a „Kína Tanulmányban” Előadó: Sonnleitner Károly - lelkész, okl. életmód tanácsadó Keresztény Adventi Közösség Pécs, Petőfi u. 7. V: 17.00 ár:ingyenes +36-20-379-6040 http://pecs.kerak.hu/

Elektronikai bütykölde

Zsolnay Kulturális Negyed, E78 – Panorámaterem Akit érdekelnek a mozgó, villogó, zörgő, kattogó, ki- és bekapcsolható dolgok, ezen a foglalkozáson a helye, ahol hang- és fénykeltő eszközöket próbálhat ki. A program 10 év alatti gyerekeknek ajánlott. V: 15.00 Ár: 201Ft/gyerek, a szülőknek ingyenes Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. www.zskn.hu

Kori-játszó

Kézműves foglalkozás, játékfilmek és diafilmek vetítése. Zsolnay Kulturális Negyed, E78 – Panorámaterem Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. V: 15.00 www.zskn.hu

március 9. Húsvétváró Hunyor Vasutas

foltvarró nap és - kiállítás. Az elmúlt évekhez hasonlóan, magas színvonalú, és új ötletekkel teli foltvarró napot tart a Hunyor Vasutas Foltvarró Kör. A csoporttagok felkészülten várnak, hogy egy-egy új patchwork technika elsajátítására tanítsák meg az érdeklődőket. A megszokott tombola, büfé és vásárlási lehetőségek mellett varrós játszósarokkal kedveskednek a gyerekeknek. Pécsi Kulturális Központ (volt SZivárvány Gyermekház) Pcés, dr. Veress E. u. 6. Szo: 9.00-16.00 Előzetes bejelentkezés szükséges: március 2 -áig Hunka Ibolya: 72/215-091 hunkaibolya@freemail.hu vagy Csepeli Ildikó: icsepeli@gmail.com

Csipiszke-túrák óvodásoknak

ISMÉT! Kikeleti erdő-mustra - rügyek, csírák, állatkölykök. Tettye feletti parkerdő Szo: délelőtt Részvételi díj: 400 Ft/ gyermek, testvéreknek 300 Ft/fő. Előzetes bejelentkezés március 4-ig Varga Ágnes varga.agnes@pecsikult.hu.

www.zsebi babafuzet.hu

27


P R O G R A MO K

március 19.

Ráhangoló az Aranyalmával!

A 8-12 éveseknek szóló egyéni és kooperatív kompteneciafejlesztő játékos foglalkozás témájában kapcsolódik a 18.00 órakor kezdődő Segítség, komolyzene! koncerthez. Regisztráció szükséges! Szo: 17.15 Pannon Filharmonikusok +36-72-500-300

Segítség, komolyzene!

Beck Zoli és Gönczy László a gyerekek mentális képességeit jelentősen fejlesztő komolyzene világába kalauzolja el az érdeklődőket. (8-99. év.) Vezényel: Vass András. Kodály Központ Pécs, Breuer Marcell sétány Szo: 18.00 Pannon Filharmonikusok +36-72-500-300 marketing@pfz.hu

március 10.

Returka

Baba- gyermekruha és játékbörze. VOKEVasutas Művelődési Ház www.pmvh.hu +36-72-310-037 +36-30-645-7885

28

Március 13.

Agócsy Zeneiskola növendékhangversenye

Művészetek és Irodalom Háza, Fülep Lajos terem Ár: ingyenes Sz: 18.00 Agócsy László Zeneiskola Alapítvány www.zskn.hu

március 14.

GÓLYAESTE

Szeretnél szülésfelkészítőre, babusgatóra jönni, vagy dúlát keresel, de nem vagy biztos abban, hogy valóban én vagyok-e a megfelelő személy? Szeretnéd tudni, hogyan gondolkodom a szülésről, mit mondok róla, miben segítek szüléskor, vagy a gyerekágy idején? Akkor ez a te programod! Gyere el, és kérdezősködj, minden kötöttség nélkül! Pécs, Wass Albert út 38. (korábbi Marx u.) Cs: 18.00-19.00 Ár: ingyenes Kérlek jelentkezz be! Maróy Ditta szülésznő, szülésfelkészítő +36-20-593-94-27 ditta@kangaegyesulet.hu ditta.maroy.hu

BABZSÁK

Babzsák koncertek babáknak! Még nincs 3 éves a kicsid, de kimozdulnál vele egy érdekes programra? A Pannon Filharmonikusok művészei várnak. Kodály Központ Pécs, Breuer Marcell sétány K: 16.00 Ár: 990/gy 500/kís Pannon Filharmoniksok

március 21.

36-72-500-300

Szülők Akadémiája

Dr. Tisljár Roland pszichológus „A humor és a párkapcsolat viszonya” címmel ANK Művelődési Ház színházterme Pécs, Apáczai krt.1. Cs: 17 órakor Ár: 1200,- Ft/fő (elővét.), 1600,- Ft/fő (helyszín). 5500,- Ft/bérlet Az előadások alatt ingyenes gyermekfelügyeletet vállalunk! Béni Józsefné +36-72-550-600, +36-30-259-45-72

március 23.

Csigaház

Vonó-sok A Pannon Filharmonikusok interaktív zenei programja 3-8 éveseknek Kodály Központ Pécs, Breuer Marcell sétány K: 15.30; 17.00 Ár: 1490/gy 500/kís Pannon Filharmonikusok +36-72-500-300

Zöld Családi Nap a Szivárványban

Zöld szervezetek játszóházai és ökotermékek vására színes családi programmal a tavaszvárás jegyében. Pecsétgyűjtő játék , gyermekjátszó - helyszínek a Víz Világnapja alkalmából , állatsimogató, kézműveskedés, egészségügyi mérések, tombolasorsolás 11:00 Márkus Színház: Laci királyfi A Pécsi Életmód Egyesület „Lépj Pécs” projektzáró eseménye: a „Közösségi keretek” projekt ültető-partija. Korok és divatok - hulladékból készült szobrok kiállítása Misina természet- és Állatvédelmi Egyesület kutyás bemutatója Pécsi Kulturális Központ - volt Szivárvány Gyermekház Pécs, Dr. Veress E. u. 6. Ár: A Márkus Színház előadására a

w w w. z s e b i b aba fuze t.h u

belépőjegy 400 Ft. A délelőtt egyéb programjain a részvétel ingyenes. Szo: 9:00 – 14:00 www.pecsikult.hu +36-72-253-477

március 24.

Dili-dili-dó

Ribizli bohóc lemezbemutató műsora Pécsi Kulturális Központ (volt Szivárvány Gyermekház) Pécs, dr. Veress E. u. 6. V: 10.00 belépő: 400 Ft (előrendelés), helyszínen: 600 Ft/fő bohocmusor@ribizlibohoc.hu +36-30-206-6355

március 28-29. és április 2. Tavaszi szüneti program

március 28. 9:00 Tavaszi Társasjáték-foglalkozás a PKK-ban március 29. 9:00 Húsvéti kézműves foglalkozás április 2. 10:00 Tájékozódj tojásokért! játékos tájékozódás a Szivárvány Gyermekház körüli parkban/rossz idő esetén a házban. Pécsi Kulturális Központ (volt Szivárvány Gyermekház) 7633, Pécs, dr. Veress E. u. 6. +36-72-253-477 www.pecsikult.hu

április 4.

Szülők Akadémiája

Dr. Fehér Katalin újmédia-kutató „Felnőtt vs. gyerek: Ki kicsoda a neten?” címmel előadást tart. Cs: 17 órakor Ár: 1200,- Ft/fő (elővét.), 1600,- Ft/fő (helyszín). 5500,- Ft/bérlet Az előadások alatt ingyenes gyermekfelügyeletet vállalunk! Béni Józsefné +36-72-550-600, +36-30-259-45-72

április 5.

A nőiesség varázsa

Nazmiye Hastáncstúdió Gálaestje vendégfellépőkkel, gyermekhastánccal, élő dobszóval, lady’s style salsával fűszerezve Pécsi Kulturális Központ (volt Szivárvány Gyermekház) Pécs, dr. Veress E. u. 6. P: 18:00 www.nazmiye.info


PROGRAMOK KACAGÓ CSALÁDI NAPKÖZI

1-6 éves korú gyerekeket várunk családias hangulattal egész vagy félnapos csoportjainkba. Zenés és nyelvi foglalkozásokkal. Pécs, Ferencesek u. 27 Hölbling P. Krisztina 06-20-341-03-34 www.kacagonapkozi.hu

TESZ-VESZ KUCKÓ KISGYERMEKES CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ

Családias gondozás a kicsiknek (1,5-5 évesekig) egész v. félnapos beiratkozással. Nyílt játszóház 9.30-11.00 Pécs, Szent Mór utca 5. H-P: 8.00-16.00 Farkas Judit működtető +36-72-211-258 teszveszkucko.atw.hu teszveszkucko@gmail.com

HELEN DORON CSALÁDI NAPKÖZI

Új angol-magyar Családi Napközi és Játszóház a Helen Doron Nyelviskolában! Szakképzett pedagógusokkal várjuk a gyerkeket 1,5-6 éves korig kétnyelvű gondozással, elősegítve ezzel a korai és természetes nyelvtanulást. www.gyerekangolpecs.hu 7623 Pécs, Ungvár u. 37.

TÜNDÉRLAK CSALÁDI NAPKÖZI

A Tündérlak Családi Napközi a Tettye hegyoldalban, családi házas övezetben, 20 hetes kortól várja a Kistündéreket. Szerető gondoskodás és családias hangulat, ahol minden a kicsik méreteihez, szükségleteihez és igényeihez igazodik. Tóth-Erdei Renáta: +36305708253

LADYBIRD ANGOL-MAGYAR CSALÁDI NAPKÖZI

Kétnyelvű napközinkbe fejlesztő foglalkozásokkal várjuk az 1-7 éves korú gyerekeket bölcsi vagy ovi helyett. Pécs, Ungvár utca 32. - H-P: 7.45-16.30 Somogyi-Tóth Eszter működtető +36-20-386-85-47 www.ladybirdpecs.hu

ORGONÁCSKA CSALÁDI NAPKÖZI

1-6 éves korig. Ének, zene, ritmusfejlesztés, zenés angol, kézműves foglalkozás, úszás, tehetséggondozás, mozgásfejlesztő torna. Erdeiné Békesi Valéria mozgásfejlesztő tornája, Kis Dóri angol foglalkozás a (angol kuckó).

Pécs, Orgona utca 1. H-P: 7.00-16.30 Balázs Ibolya működtető +36-20-380-51-34 www.orgonacska.hu

29

www.zsebi babafuzet.hu


s z o l gá ltatá s ok GYEREKÁGYAS ÁPOLÁS

Gyerekágyas dúlaként és Németországban szerzett szülésznői, gyerekápolási gyakorlattal segítek a szülés utáni időkben eligazodni minden kérdésben. A szolgáltatás egészségpénztári számlára elszámolható. Maróy Ditta +36-20-593-94-27 ditta@kangaegyesulet.hu ditta.maroy.hu

MOZGÁSVÁR

Mozgásfejlesztés és terápia Egyéni és csoportos foglalkozások 3-hónapos kortól, 15 éves korig TSMT I.-II. 7632 Pécs Móra F. U. 21. +36-20-479-50-00, www.mozgásvár.hu Riegler Andrea gyógypedagógus-mozgásterapeuta

DÚLAÜGYELET

30

DÚLAÓRA

A dúla olyan, mint egy nővér, aki segít eligazodni a várandósnak és igény szerint a párjának a várandósság útvesztőiben, a szülésre való felkészülésben, a szüléskor. A dúlaszolgáltatás egészségpénztárral fizethető. Csütörtökönként 3000Ft/h Maróy Ditta +36-20-593-94-27 ditta@kangaegyesulet.hu ditta.maroy.hu

HARMONIZÁLÓ LÉLEK MASSZÁZS NEKED ÉS A BABÁDNAK

Szeretnél beszélgetni kisbabáddal még a születése elött? Babavárással kapcsolatos blokkok oldása, belső harmónia helyreállítása egyedi módszerrel Pongrácz Yvette REIKI mester-tanár, HP terapeuta Tel:20/910-3030 ezoinfopont@gmail.com

SZOPTATÁSI TANÁCSADÁS

Ingyenes dúlaügyelet előre egyeztetett időpontban. Pécs, Közraktár utca 5. Telefonos egyeztetés Bérces Virág dúla +36-70-421-98-26

Hívjon bátran!

Aura-soma lélekterápia

GYERMEKGYÓGYÁSZTERMÉSZETGYÓGYÁSZ SZAKRENDELÉS

Craniosacrális terápia: várandósság idején, sokat síró kisbabáknak, vákuumos/fogós illetve traumatikus szülés után, vagy „hiperaktív” gyerekeknek. Sebestyén Réka +36-70-679-55-00

Babysitter

Ha kisgyermekének szakképzett, évtizedes tapasztalattal rendelkező, megbízható, nem dohányzó kisgyermeknevelőt keres, akkor hívjon bizalommal. Lukácsiné Horváth Katalin 72/251-555 +36 30 963-4342 e-mail: lukacsi.laszlo@upcmail.hu

Flowers Táncstudió látványtánc

ovis h-cs táncelőkészítő 3 éves kortól - péntek 16.00h modern tánc iskolás - sz-p 17.00-18.30h modern tánc egyetemisták - sz 19.00-20.30h Papp Anita tel: 06-30-599-7654 web: flowerstancstudio.info Pécs, Ferencesek.u 27

Maninger Katalin IBCLC laktációs szaktanácsadó +36-30-322-83-71

Homeopátiás orvoslás. Gyógyítás aktív sejtenergia segítségével már csecsemőkortól kezdve. Diagnózis 3 dimenzióban. Dr. Steindl Tímea 7626 Pécs Búza tér 6. +36-20-425-47-05

Zümm-Zümm Kölyökparty Service

Már Pécsett és környékén is! Tematikus születésnapi bulik szervezése, lebonyolítása otthonában vagy bármely más helyszínen. Céges rendezvények, Családi napok, Mikulás és Karácsonyi ünnepségek, Esküvői gyerekprogramok. www.kolyokparty.com FB: Zümm-Zümm Kölyökparty vicus@kolyokparty.com +36/20/282-23-10

PEDAGÓGIAI, GYÓGYPEDAGÓGIAI, NEVELÉSI TANÁCSADÁS

Ingyenes lehetőség: március 4. 10-12 óráig. Bejelentkezés szükséges! ARANYALMA, 7635 Pécs, Holló dűlő 37. Radnai Yvette, gyógypedagógus, kognitív fejlesztő terapeuta +36-30-434-5389 +36-72-510-731 www.aranyalmakozpont.hu


Tanulási megsegítés részképesség és egyéb problémák estén

Dyslexia, dyscalculia, egyéb részképesség zavarok, vagy csak az egyéni tanulási tempók koordinálása. Tanácsadás, felmérés, egyéni fejlesztés, Személyre szabott türelmes és játékos foglalkozások, csoportos, vagy egyéni formában, minden ált. iskolai korosztálynak. Érdeklődni: Zákányi Bea gyógypedagógus T.: 06/20/311 89 33 v. 06/20/349 75 67

BESZÉLGETÉS DÚLÁKKAL

Levendula dúlaszolgálat Lehetôséged nyílik ismerkedni és beszélgetni dúlákkal, akik érzelmi, fizikai és informatív támogatást nyújtanak a várandósoknak és párjuknak szülés előtt, alatt és után. A dúla jelenléte pozitívan befolyásolja a szülést. Ingyenes szolgáltatás Bodor Andrea Lili dúla, szülésfelkészítő, pszichológus +36-70-776-83-79

kismama-baba online magazin

Terhesség, kismama, magzat, szülés, szoptatás, baba fejlődés cikkek www.kismama-babaparna.hu Kocsis L. Erika +36/20/9452-254

pécsi kulturális közponT AZ URÁNVÁROS SZÍVÉBEN PÉCS-NYUGATI KULTURÁLIS KÖZPONTJA!

Családi-, szervezett óvodai és iskolai csoportok szabadidős programjai, állandó foglalkozásai jeles napi rendezvények, ismeretterjesztő előadások, vetélkedősorozatok városrészi csoportok, klubok díjmentes parkolási lehetőség kedvező terembérleti díjak családi és céges rendezvényekhez tanfolyamok, tréningek megrendezéséhez, konferenciákhoz Terembérlés: Rátkai Andrea 30/613-4868; ratkai.andrea@pecsikult.hu Pécs, Dr. Veress E. u. 6. www.pecsikult.hu; 72/253-477

1%

„Adj szót fájdalmadnak...”

Ha a várandósság alatt - akarva vagy akaratlanul -, vagy a szülés körüli napokban veszítetted el gyermekedet, és szeretnéd ezt megosztani valakivel, telefonálj vagy írj! Szeretettel várom jelentkezésed: Bornemisza Ágnes védőnő, gyász tanácsadó, mentalhigiénés szakember bornagi@freemail.hu 30/822-9595

Pszichoterápiás tanácsadás, konzultáció és terápia

Ha úgy érzi, hogy családi életében, kapcsolataiban a szálak összekuszálódtak, és segítségre van szüksége, keressen meg,bogozzuk ki együtt! Bejelentkezés: dr. Matesz Orsolya pszichoterapeuta szakorvos 7621 Pécs Citrom u. 10, +36/20/396-60-73, www. matesz-pecs.hu ár:4500ft/1 óra

ribizli bohóc

Zenés-verses interaktív gyermekműsorok gyermekzsúrra,fesztiválokra, ovikba, sulikba. Nagymamáknak külön meglepetésműsor nagyizsúrra. www.ribizlibohoc.hu +36-30-206-63-55 Facebook oldalon ingyenes tanácsadás gyermekzsúrokkal kapcsolatban. Bátran jelöld be Ribizli bohócot!

GYERMEK- ÉS CSALÁDI FOTÓ

Egyedi hangulatú családi és gyermekfotók készítése műteremben vagy szabadtéren. www.szentendreifoto.hu +36-30-608-91-63

HRG, TSMT Terápia Elakadt, megkésett fejlődésű vayg zavaró tüneteket mutat gyerekek fezárkóztatása HRG és TSMT terápiákkal 6 hónapostól 8 éves korig. Bótai Zsuzsanna +36-30-558-76-08 www.fokrolfokra.hu

a KANGA Egyesület adószáma: 18325054-1-02

w w w.zsebi babafuzet.hu

31


% 1

...ha szereted a Zsebit lapozgatni, ...ha szívesen veszel részt programjainkon, ...ha szeretnéd, hogy minél többen legyenek tájékozottak a szülés és a szülőség kérdéseiben, akkor kérlek ajánld fel adód 1%-át a

KANGA Egyesületnek!

a KANGA Egyesület adószáma: 18325054-1-02 32

,,

,,

FECSEGo TIPEGoK TURI CSAK KICSIT MÁSKÉPP ANGOL ÚJ ÉS HASZNÁLT GYERMEKHOLMIK MINŐSÉGET, OLCSÓN!

Tavasz előtti zsongás 30% kedvezmény minden ruhára március 18-ig Új Nyitvatartás H-P:10:00-18:00 Sz:09:00-13:00 Új Március 23-tól szombatonként Dúdolda ZeneBona dalos-zenés játék 4-5 éves korig Új Facebook Farsangi Játék A nyeremény 5000Ft-os vásárlási utalvány Várjuk üzletünkben Pécs, Megyeri út. 78. (Papírvár épülete 1. emeletén, a Pécs Pláza és az OMW benzinkút között)

Nyitva tartás: H-P: 08:30-16:30, Szombaton: 9-13. Tel:06/70-386-9365

w w w. z s e b i b aba fuze t.h u


gyerekol dal

JÓGAKOMA TÁDÁSZANA avagy bot tartás Zárd össze a lábaidat úgy, hogy a nagylábujjad, és a sarkad összeérjen. Csavard hátra a vállaidat, billentsd vissza a medencédet. Nyújtózkodj meg fejtetővel és a mellkasoddal felfelé, a farkcsontoddal és a kezeiddel lefelé. Nyújtsd ki a könyököd. Segít kialakítani a helyes tartást, légzést. Javítja az egyensúlyérzéket, és a koncentrációt.

33

Könyvajánló Bors néni könyve Nemes Nagy Ágnes „Fönt, fönt legfölül, ott ahol a varjú ül, a hetedik emeleten, azon is túl, igen, igen! Ott lakik Borsnéni!” Gyermekkoromban gyakran álmodtam Borsnénivel. Hol mályvát öntöztem a harminchárom ablakú padláson, hol ugráltam egyik háztetőről a másikra kezét szorítva. Együtt törölgettük a holdat, számoltuk a csillagokat, Titanilla macskát simáltunk, az ég legmagasabb pontjára hágtunk, szivárvány volt a csúszda, azon penderültem az ágyamba vissza. Minden mesét, verset kívülről fújtam, mint Borsnéni az elgurult borsszemeket. Egy éji kaland során közelről megnéztem Borsnéni arcát, és csudálkozva láttam, hogy a nagymamám az. Harminc év elteltével, mikor a kisfiamnak mesélem, verselem Borsnéni kalandjait, azon töprengek, hogy vajon őt is kézen fogja-e egy éji utazásra. Tulajdonképp biztos vagyok benne, hogy igen.

Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve Pásztor Gábor illusztrációival Pesti Kalligram Kft., 2004

www.zsebi babafuzet.hu


Kö z é r d e kű

34

EGÉSZSÉGÜGY

SEGÉLYVONALAK

Sürgősségi telefonszámok: Segélyhívó - 112, Mentők - 104 Rendőrség - 107, Tűzoltóság - 105 HÁZIORVOSI ÜGYELET: Gyermek ügyelet: 15:00-07:00 - Gyermekklinika - József Attila u. 7. +36/72/535-999 Felnőtt ügyelet: 7623 Pécs, Rákóczi út 2. (PTE - Klinikai Központ) 06-72/515-104 KÓRHÁZI ÜGYELET: Gyermekbelgyógyászat (Pécs): Gyermekklinika József Attila u. 7. +36/72/535-999 Gyermekbelgyógyászat (Pécs környéke, Siklós, Sellye és környéke): Gyermek Egészségügyi Központ Nyár u. 8. +36/72/518-500 Gyermeksebészet: Gyermek Egészségügyi Központ Nyár u. 8. +36/72/518-500 Égési sérülés: Gyermekklinika József Attila u. 7. +36/72/535-999 GYERMEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK: Gyermekgyógyászati Klinika 7623 Pécs, József A. u. 7. +36/72/535-999 Gyermekonkológia Pécs, Nagyvárad u. 1. +36/72/535-900 Gyermekpszichiátria, Nőgyógyászat 7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 2. +36/72/255-833 NŐGYÓGYÁSZAT, TERHESGONDOZÁS, SZÜLÉSZET ÉS SÜRGŐSSÉGI FOGAMZÁSGÁTLÁS Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 7624 Pécs, Édesanyák útja 17. +36/72/536-370 Ügyeletes patikák: Ügyeleti rend: Hétfőtől hétfőig (hétköznap és hétvégén is) egységesen 17 órától másnap reggel nyitásig, illetve 8 óráig. 9. hét: febr. 25- márc. 4. Árkád, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 11/1. /tel.: 516-077/ 10. hét: március 4-11. Bonus (Konzum Á.), Pécs, Kossuth t. 5. /tel.: 511-245/ 11. hét: március 11-18. Árkád, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 11/1. /tel.: 516-077/ 12. hét: március 18- 25. Ambrózia, Pécs, Rákóczi út 24-26. /tel.: 515-358/ 13. hét: márc. 25- ápr. 1. Barbakán, Pécs, Garai u. 2. /tel.: 511-872/ ANYATEJ Pécsi Anyatejgyűjtő Állomás Eperjesiné Édelmann Ágnes védőnő Pécs, Lánc utca 12. Rendelőintézet H-P 7.00-15.00 Szo 7.00-12.00 +36/72/210-922, +36/72/214-455 Telefonos szoptatási tanácsadók Maninger Katalin IBCLC laktációs szaktanácsadó +36/30/322-8371 Dr. Budai Péterné, Gerber Ilona védőnők +36/72/255-833/304, 421, 491-es

NOE-FON (Nagycsaládosok Országos Egyesületének segélyvonala) Jogszabályokkal, ügyintézéssel kapcsolatos segítségnyújtás +36/40/200-943 +36/70/771-6565 Hétköznapokon 8-16 óráig Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Pécs, Janus P. u. 6. +36/72/310-048 Kék Vonal - gyermek és ifjúsági telefonszolgálat - 0-24 óráig +36/80/505-000 NANE Egyesület - segélyvonal bántalmazott nőknek és gyermekeknek www.nane.hu - 18-22 óráig (ingyenes) +36/80/505-101 Alfa Szövetség - válság és eltitkolt terheseknek +36/80/630-333 éjjel-nappal Bölcső Alapítvány - válságterhességek, örökbeadás, örökbefogadás +36/20/944-3566 Otthon Segítünk Alapítvány - kisgyermekes családok otthoni segítése Buzás Márta: +36/30/312-3989 Herczeg Zsuzsanna +36/20/56-56-037(16 óra után) www.otthonsegitunk.hu

mellék

KÖZÉRDEKŰ OLDAL HIVATALI ÜGYINTÉZÉS Pécsi Önkormányzat - Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. +36/72/533-800 Gyámügyi Hivatal - Kossuth tér 1-3 - Dr. Szőcs Valéria, hivatalvezető +36/72/534-111 H: 13:00–17:00 Sz: 8:00-17:00 Anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás - Magyar Államkincstár Baranya Megyei Kirendeltsége - 7633 Pécs, Szigeti u. 33/a. Telefon: +36/72/502-700, 502-750 E-mail: cstam.bar@allamkincstar.gov.hu H-K-Cs-P: 8:00-12:00 Sz: 8:00-18:00 Terhességi-gyermekágyi segély (tgyás), gyermekgondozási díj (gyed), gyermekápolási táppénz - Baranya Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve, központi ügyfélszolgálata (OEP) - 7623 Pécs, Nagy Lajos király u.3. +36/72/508-300 H-K-Sz-Cs 8-15, P 8-12 Munkaügyi Központ - BMMK Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 7621 Pécs, Zrínyi u. 11. +36/72/512-812 baranyammkpecs@lab.hu Családsegítő központok - Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Pécs, Anikó u. 5. +36/72/441-677, +36/72/444-877 esztergar.kertvaros@gmail.com Védőnői központok: 7626 Pécs, Lánc u. 2. +36/72/222-695 7629 Pécs, Dobó I. u. 89. +36/72/239-261 7633 Pécs, Dr. Veress E. u.2. +36/72/255-833/ 398 7632 Pécs, ANK Várkonyi u. +36/72/228-901 A védőnői körzetekről érdeklődjön a fenti telefonszámok valamelyikén!

KULTÚRA Dél- dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont - Körbirodalom Gyermekkönyvtár H: 10-18; K-Sz-Cs-P: 8-18; Szo: 10-18; V: 10-18 7622 Pécs, Universitas u. 2/A. +36/72/501-650 Csipkefa Gyermekkönyvtár - 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. H 9.00-12.00 és 13.00-18.00 K-Cs-P 9.00-12.00 és 13.00-17.00 Sz 13.00-17.00 Szo-V: zárva http://csipkefakvt.wordpress.com +36/72/324-385 Pinokkió Gyermekkönyvtár (Várkony Nándor Fiókkönyvtár) H: zárva K-Cs-P: 10.00-18.00 Szo: 9.00-13.00 V: zárva 7624 Pécs, Nagy Jenő utca 24. http://varkonyifiok.wordpress.com +36/72/324-001 Zsolnay Kulturális Negyed - Zsolnay Vilmos út 37. www.zsolnaynegyed.hu +36/72/500-300 Bóbita Bábszínház - 7626 Pécs, Felsővámház u. 50. www.bobita.hu +36/72/201-301 Pécsi Kulturális Központ (volt Szivárvány Gyermekház) - 7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 6. +36/72/253-477 info@pecsikult.hu szivarvanypecs@dravanet.hu Állatkert - Pécs, Ángyán J. u. +36/72/312-788 H-P 9.00 - 16.00 Akvárium-Terrárium - Pécs, Munkácsy Mihály utca 31. H-P 9.00-13.00 +36/72/532-151 Pécsi Harmadik Színház - 7633 Pécs, Hajnóczy utca 41. +36/72/252-478 +36/72/251-340 Pannon Filharmonikusok - Kodály Központ, Pécs, Breuer Marcell sétány 4. +36/72/500-300 Filharmónia - 7621 Pécs, Király u. 18. +36/72/310-539

w w w. z s e b i b aba fuze t.h u


ZSEBIBABAFÜZET 2013 MÁRCIUS  

A pécsi és Pécs környéki várandósok és kisgyermekesek programfüzete

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you