Page 1


KEDVES OLVASÓ, TARTALOM

IDÔSZAKOS INGYENES KIADVÁNY

2010. május – VI. évfolyam 4. szám. Ingyenes kiadvány, megjelenik a hónap elsô keddjén 5500 példányban.

támogatásával

Kiadja a KANGA Közhasznú Egyesület 7627 Pécs, Zsigmond utca 32. +3630/450-0799 zsebibabafuzet@kangaegyesulet.hu kanga.internode.hu Ügyfelfogadás: Kórház téri Irodaház Pécs, Rákóczi út 1. elsô emelet kedd: 9.00–11.00, csütörtök: 13.30–15.30

Felelôs szerkesztô: a KANGA Egyesület elnöke Szerkesztô: Sárosdi Gina zsebibabafuzet@kangaegyesulet.hu K: 9.00–11.00, Cs: 13.30–15.30 +3630/450-0799

Májusi számunk szerzôi: SZABÓ ZSUZSANNA GOLOBICS-NAGY RENÁTA SZENTENDREI JUDIT DR. KÓBOR JÓZSEF NEMEREYNÉ KISS VERKA BOBÁNOVICS GABRIELLA KRESZNÉ BACHESZ RITA KRESZ BÉLA SÁROSDI GINA Programok: SÁROSDI GEORGINA zsebibabafuzet@kangaegyesulet.hu K: 9.00–11.00, Cs: 13.30–15.30 +3630/450-0799

Reklámok: VARGA ZSANETT hirdetes@kangaegyesulet.hu +3670/322-7093 Címlapfotó: SZENTENDREI FOTOGRÁFIA, WWW.SZENTENDREIFOTO.HU, +3630/608-91-63 Elôkészítés: Tóth Árpád Nyomda: Bocz Nyomdaipari Kft.

Lapzárta minden hónap 10-één. A programváltoztatás jogát fenntartjuk! A lapban megjelent hirdetések és programok tartalmáért a kiadó nem vállal felelôsséget. Olvasói leveleket és fotókat a zsebibabafuzet@kangaegyesulet.hu e-mail címre várjuk.

A beküldött anyagokat a szerkesztôség nem archiválja, és nem küldi vissza. A kiadványt a postaköltség átvállalásáért postázzuk. Fél év: 1.100 Ft, egy év: 2.000 Ft. A postaköltséget az 50800111-11132677-es bankszámlaszámra vagy rózsaszín csekken a KANGA Egyesület címére (7624 Pécs, Rákóczi u. 1.) lehet befizetni. Közleményben kérjük a postacím feltüntetését. Terjesztési pontok: PTE ÁOK Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika, a Baranya Megyei Kórház SzülészetiNôgyógyászati Osztálya, játszóházak, a bababoltok, kismamadivat-üzletek, programgazdák, bölcsôdék.

KEDVES OLVASÓ! Három évvel ezelôtt, éppen Anyák Napján másodszor esett meg velem a legcsodásabb dolog, amit átéltem: gyermekem született. Egy anyák napi kis csomagocska…, aki azóta már „nagyfiú”, és biciklit szeretne szülinapjára. ☺ Három évvel ezelôtt éppen Anyák Napjára esett a Ditta név napja. Három évvel ezelôtt Anyák Napján már másodszor oszthattam meg Dittával a gyermekem megérkezése elôtti, alatti, utáni szép pillanatokat. Azóta sem tudok elég hálás lenni neki a jelenlétéért, segítségéért, odaadásáért, kitartásáért. Három évvel ezelôtt még én is olvasóként forgattam, szerettem a Zsebit. Most pedig kissé megilletôdve vetem mindezt papírra itt a Zsebi kezdô oldalán szerkesztôként. A május és Anyák napja így már sokszorosan is fontos számomra, és szorosan kötôdik a Dittával való barátságunkhoz. Köszönet hát neki mindenért, és most külön azért, hogy lehetôséget adott nekem arra, hogy egy ilyen remek újságon dolgozhatok hónaprólhónapra. Neked pedig, kedves olvasó kívánok olyan szép és örömökkel teli májust, és Anyák napját, amilyen ez az idôszak számomra az!

Sárosdi Gina A TARTALOMBÓL: Babák, gyerekek: • Hátamon a srácom – Ösztöneink • Léna • Környezetkímélõ papírpelenkák • Szabó Bendegúz versei Testi-lelki egészség: • Szakértônktôl: AFP vizsgálat • Hullámözön: Mikró és mobil • Mosódió • Kakaó és/vagy Karob • Kis kedvencek – egy élettérben Kreatív: • Ujjbábok filcbôl • Gyapjútündér Programok: Kanga Egyesület: • Hírek • Ajánlat

4-5.oldal 6-7. oldal 10-11. oldal 33. oldal 8-9. 36-37. 38. 39. 42.

oldal oldal oldal oldal oldal

40. oldal 41. oldal 16-29. oldal 12. oldal 13-14. oldal

h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

3


4

HÁTAMON A SRÁCOM

Ösztöneink Ösztönös lénynek születünk. Ösztöneink arra szolgálnak, hogy életben maradjunk és boldogok legyünk. Tökéletes lényeknek születünk. Tökéletes ösztönökkel. A szopási, fogási reflexet mindannyian ismerjük, de kevesen tudják, hogy hordozási reflex is létezik. Ez annyit jelent, hogy egy újszülöttet, ha kézbe vesznek a helyes hordozási pozícióba húzza magát és általában megnyugszik. Ennek nyilván megvannak a maga evolúciós okai: a vándorló vagy földmûves életmód gyakorlatilag elképzelhetetlen hordozás nélkül, ezért szinte egészen a 19-20. század beköszöntéséig a gyermekgondozás mindennapi, természetes része volt. A csecsemô nem tud elfutni a vadállat elôl, anyja után menni a rizsföldön, vagy a sziklákon. Életeleme, hogy hordozza valaki. Így születik. Errôl le lehet szoktatni, de akkor ez az ösztöne kielégítetlen marad. A babakocsi Mária Terézia udvarában jelenik meg elôször és ebbôl sejthetô, hogy elsôsorban a dajkák dolgát volt hivatott megkönnyíteni. Egy olyan társadalom terméke, ahol szó sincs anya és gyermeke közötti testi kontaktusról, s mint ilyen, beteg társadalom. Félreértés ne essék, a babakocsi hasznos kiegészítôje lehet a mindennapoknak, de fontos felfognunk és elfogadnunk, hogy a babánknak elsôsorban miránk van szüksége: a testünk melegére, szívünk biztonságot adó dobogására, lépteink lassú ringatózására. Erre készítette fel ôket az evolúció. Talán mindenki hallott azokról a kutatási eredményekrôl, amelyek szerint a idegrendszer fejlôdését nagy mértékben elôsegíti a csecsemô ringatása. Sok kórházban apró hintágyakban ringatják a koraszülött csecsemôket, amellyel mérhetô eredményeket érnek el. Mert azt a tévhitet is el kell oszlatni, hogy a csecsemônek csöndre és mozdulatlanságra van szüksége. A hordozókendô követi a gyermek gerincét, tehát azt az egészséges görbületet, ahogy a csecsemô háta már a méhen belül kiala–

kult. Az ortopédorvoso, egyre gyakrabban propagálják a helyes hordozást, mert nemcsak, hogy nem árt a gerincnek, a csípôrendellenességek kezelésében szinte kizárólagos gyógymód is lehet. A civilizált városlakó édesanya számára, akinek a legkülönfélébb kényelmi cikkeket kínálják a bababoltok, nehéz az ösztöneire hallgatnia. Küzdöttünk, küzdünk ezzel mindnyájan. A hordozáshoz jelen társadalmunkban elhatározás és némi elhivatottság kell: egyrészt nem öröklôdik már a technika, másrészt a babahordozás szokásától legalább két generáció választ el, így sokszor nehéz környezetünkkel elfogadtatni és megértetni, hogy miért döntöttünk mellette. A 20. század 20-as 30-as éveiben még általános a babahordozás szokása, a 40-es 50-es években inkább a perifériára szorult csoportoknál (pl erdélyi havasok) és a nemzetiségeknél maradt meg (sokacok, németek), jelenleg a városi cigányság körében lehet megfigyelni a kézi csípôn hordozást. Nagyon könnyû ebben a helyzetben feladni. Elôször is szánj rá idôt és gyakorolj sokat. Válassz ki egy hordozót: kisebb, 7-8

Z s e b i B a b a F ü z e t

2 0 1 0 .

m á j u s


HÁTAMON A SRÁCOM

kg alatti csecsemônek feltétlenül a hordozókendôt, nagyobbacskának már szélesebb a paletta. Mindig figyelj rá, hogy a baba lába „béka” tartásban legyen és sose nézzen a gyermek kifelé! A hordozókendô megkötéséhez gyakorlat kell, a háti hordozáshoz meg kezdetben bátorság. Az, hogy a legtöbb csecsemô, kisgyermek sír az elsô próbálkozások alkalmával, nem azért van, mert nem szeretik a hordozást, hanem mert nem érzik magukat biztonságban. Érzik az édesanya feszültségét, bizonytalanságát, eddig nem tapasztalt helyzetben vannak, ráadásul ritkán sikerül elsôre a kendôkötés. Ekkor segíthetnek gyakorlottabb hordozók, akik ismerik az érzést, hogy egy jól megkötött

kendôben a világból is ki lehet gyalogolni. Azoknál a népeknél, ahol a hordozás napi gyakorlat, gyakorlatilag a szülést követô óráktól hordozzák a csecsemôt. De ha biztos kezû hordozóvá válsz, és leküzdöd magadban az elkényeztetéstôl való félelmet, érezni fogod, mekkora szabadságot ad a kendô. Nem vagy kitéve az útviszonyok és akadályok okozta problémáknak, meg tudod fogni a nagyobbik gyereked kezét, tudsz hógolyózni, bevásárlókocsit tolni, fôzni, teregetni úgy, hogy a kisbabád a legtökéletesebb biztonságban van. Nem fél, nem hiányol, boldog. És ezért szülted a világra. Szentendrei Judit.

FELHÍVÁS: Szeretettel várjuk történeteidet, jó élményeidet a civil dzsungelbôl „hátadon a srácoddal” a zsebibabafuzet@kangaegyesulet.hu e-mail címre. h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

5


6

ÖRÖKBEFOGADÁS

Történetünk kilenc évvel ezelôtt kezdôdött. Három kettesben eltöltött házas év után szerettük volna bôvíteni a családot. Azonban a várva várt utód csak nem akart megérkezni közénk. Az elkövetkezô öt évben megpróbáltunk mindent, amit az orvostudomány ajánlani tudott. Sajnos sikertelenül. Ez idô alatt lelkileg összekovácsolódtunk. Sok házaspárt eltávolít a gyermektelenség és a gyermekre vágyás utáni kísérletek. Minket egyre közelebb hozott egymáshoz. A döntés, hogy nem szeretnénk gyermek nélkül leélni az életünket, még akkor sem, ha nem adatott meg a vérszerinti gyermek, bennem alakult ki elôször. Mikor férjem elé álltam az örökbefogadás gondolatával, elôször elzárkózott tôle. Nem erôltettem, hiszen ez két ember egybehangzó döntése kell, hogy legyen. Néhány hónap eltelt, amikor férjem egyszer csak elém állt és feltette a kérdést: „Mikor kezdjük el intézni az örökbefogadást?” Azonnal elindítottuk a folyamatot. 2006 novemberében vágtunk bele és nyújtottuk be kérelmünket a hivatalokhoz. Átestünk sok – sok vizsgálaton, környezettanulmányon, tanfolyamot végeztünk el azért, hogy közelebb jussunk a célhoz. –

LÉNA

2006. december másodikán kaptuk kezünkbe a tanúsítványt: örökbefogadó szülôk lettünk! Ezzel egyidejûleg megkaptuk az 51. sorszámot az állami várólistán, ami elsô hallásra nem tûnt soknak… 2007 márciusában bejelentkeztünk a Gólyahír Egyesülethez, mondván tartsunk több vasat is a tûzben. Az egyesület krízishelyzetben lévô anyákat támogat, valamint nyílt örökbefogadással foglalkozik. Sorszámunk 299 volt, ami azt jelentette, hogy 298 házaspár várakozott elôttünk. Nem sok optimizmusra adott okot ez a szám… Szinte napra pontosan 3 évre rá, hogy hivatalosan is örökbefogadó szülôk lettünk, az elmúlt év decemberében egy este megcsörrent a telefonom. Éppen barátaink két kis lurkójára vigyáztunk. A vonal túlsó végén a Gólyahír Egyesület képviselôje, Mórucz Lajosné Gabika hangja hallatszott. Túlzás nélkül állíthatom, hogy derült égbôl villámcsapásként ért bennünket a hívás, hiszen a várólistán nem voltunk még az elsô harminc között. Ôk azok, akiket bármikor felhívhatnak, ha egy baba megszületik. Gabika közölte velünk, hogy amennyiben még aktuális az örökbefogadás, akkor lenne egy kislány számunkra. Több házaspárt is felhívott elôttünk, azonban ki ezért, ki azért nem tudta vállalni a babát.

Z s e b i B a b a F ü z e t

2 0 1 0 .

m á j u s


ÖRÖKBEFOGADÁS

Miután letettem a telefont ledöbbenten álltunk, mert nem mertük elhinni, hogy tényleg igaz, amit hallottunk. Az életet adó – az Egyesületben így nevezik a szülô nôket, akik örökbe adják gyermeküket – nem kívánt velünk találkozni a szülés elôtt, így csak annyit tudtunk meg róla, hogy nagyon fiatal, valamint, hogy a baba még karácsony elôtt valószínûleg megszületik.

zések kavarogtak bennünk, hiszen ami nekünk a legnagyobb boldogság, az számára lemondás és fájdalom. Ugyanakkor felnézünk és tiszteljük ôt a döntésért, amit meghozott. Azt tette, ami szerinte a gyermeke számára a legjobb: szeretô családba kerül, ahol gondoskodnak róla, óvják, féltik. Életünk legszebb karácsonyát éltük át. Izgô-mozgó gyermekünk volt a legszebb ajándék, amit az élettôl kaphattunk.

Ettôl a naptól kezdve mindenhová magunkkal vittük telefonjainkat, várva, hogy megcsörrenjen és közöljék velünk, hogy megszületett a baba. A következô néhány nap feszült izgalomban telt el, hittük is, nem is, hogy ez a csoda velünk történik.

Azóta kimondhatatlan boldogságban telnek napjaink. Már elröppent az a soksok küzdelmes év, amíg várakoztunk rá, vágyódtunk utána. Minden nap egy új csoda, amit megélhetünk Lénával. Megtapasztalhattuk, hogy milyen az igazi boldogság, hiszen a világ legédesebb és legjobb természetû kisbabája a mi Lénánk.

Aztán december 15-én este tíz órakor megszületett kislányunk, Léna. Kétnapos korában láttuk elôször. Szerelem volt elsô látásra. Leírhatatlan az az érzés, amikor elôször a kezünkbe foghattuk, ô pedig tágra nyitott szemekkel csodálkozott ránk.

Így hárman lettünk mi igazi családdá. Kreszné Bachesz Rita, Kresz Béla

Léna születése utáni harmadik napon láthattuk elôször életet adóját. Furcsa ér-

SZÜLETÉS NAP

Levendula Nõi Alkotómûhely (LUNA) napja a háborítatlan szülésért VÁRANDÓSOKNAK ÉS KISGYERMEKES SZÜLÕKNEK A program az NCA ÖNSZ-09-A-0261 pályázat keretében megvalósított program

KÖRNYEZETÜNKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÉCS, KIRÁLY U.21. 10.00 Ringató - Baliné Valkai Anita 10.45–12.00 Kostoló a Nõi újjászületés tréningbe, interaktív beszélgetés. 14.00 Vajúdástámogatás mindenkinek! Bába-dúlapraktikák a szülõszobán – Harmat Hajnal bába, szülésfelkészítõ és Bodor Andrea Lili pszichológus, dúla, szülésfelkészítõ

14.30 Hordozókendõ bemutató - Wágner Krisztina 15.00 Nemzetközi jó gyakorlatok a szülészeti ellátásban, Hollandiai tapasztalataim, a TAVAM, HOLDAM és Levendula Nõi Alkotómûhely közös NCA „SEAPEARS” címû pályázatának keretében - Árvay Zsófia pszichológus 15.30 Világra jönni c. film részlet. Csodálatos képek-országok, népek. 17.00 Beszélgessünk a szülésrõl, születésrõl - Baricz Katalin szociális munkás, Bodor Andrea Lili pszichológus, dúla, szülésfelkészítõ Könyv, Cd vásár és termékbemutatók: A várandóssággal, szüléssel foglalkozó könyvek, cd-k árusítása. Várandósoknak, kisbabáknak készült bababarát-és környezetbarát testápolók, illóolajok (szüléshez készített illóolajok is!) közül válogathatsz kedvedre. Hordozókendõk és mosható nadrágpelenkák nagy választékban, kedvezõ áron.

Ingyenes, a programváltozás jogát fenntartjuk! Érdeklõdni: Levendula Nõi Alkotómûhely - LUNA Bodor Andrea Lili Email: levendula.pecs@yahoo.com, Tel: 30/266-3924

h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

7


8

DÚLA SZAKÉRTÔNKTÔL

AZ AFP-VIZSGÁLATRÓL Az egyik legvitatottabb szûrôvizsgálat, amellyel a kismama találkozik, az AFPszûrés. AFP rövidítéssel az alfa-fetoprotein nevû fehérjét jelöli a tudomány. Ez a fehérje a magzat szervezetében termelôdik, és szintje a baba fejlôdésének különbözô szakaszaiban különbözô értéket mutat. Kis mennyiségben átjut a méhlepényen, és egyszerû vérvétellel kimutathatóvá válik az anya vérében is. A szûrés a legpontosabb képet a várandósság 16. hetében adja. A 16 hetes AFP-t többek között azért is tartják megbízhatatlan vizsgálatnak, mert csak abban az esetben megbízható többékevésbé, ha pontosan a megfelelô idôszakban veszik le a mintát. Ezért az idôfaktor már eleve kétségessé teszi az eredményt, hiszen nem lehet mindenkinél tévedhetetlenül meghatározni a fogantatás idôpontját, Emiatt több európai országban már beszüntették ezt a vizsgálatot, mert túl magas a tévedési kockázata. Rossz eredményt mutathat, miközben a babával valójában minden rendben van. Ha az idôfaktor nem lenne elég, még egy sor egyéb tényezôt is fontos figyelembe venni a minél pontosabb érték megállapításához. Ilyenek pl.: • Az anya testsúlya és testmagassága: ezzel az anyai test folyadéktereinek arányait próbálják körülhatárolni – csak becslô jellegû következtetésekre alkalmas módszer; • Az anya bôrszíne: az AFP-szint az afrikai nôk esetében általában magasabb, mint a fehér bôrû anyák körében; • Ikervárandósság: általában magasabb AFP-szintet produkálnak az ikreket váró anyák; • Inzulinfüggô cukorbetegség: az átlagnál alacsonyabb mért érték várható.

Ideális esetben az AFP kis koncentrációban (0.7 – 2.5 MoM[1]) kerül át a magzat keringésébôl az anyai vérbe. Sem az ennél alacsonyabb, sem az ennél magasabb érték nem túl biztató. HA ALACSONY AZ AFP-SZINT A beteg babák, fôként a kromoszómarendellenességben (pl. Down-szindrómában) szenvedô magzatok mája kevesebb fehérjét termel. Ez állhat az alacsony proteinszint hátterében. Utalhat az eredmény elhalt magzatra is, ám leggyakoribb oka egyszerûen az, hogy a vérvétel nem a várandósság 16. hetében történt!!! Az anya megnyugtatására ilyenkor általában alapos, 4 dimenziós, ún. „genetikai” ultrahangvizsgálatot javasolnak, és sor kerülhet amniocentézisre is, ez azonban invazív beavatkozás, mely az esetek 1–2 %-ában vetéléshez vezet. HA MAGAS AZ AFP-SZINT Ha sok van ebbôl a fehérjébôl az anya szervezetében, az utalhat arra, hogy a placenta nem mûködik kielégítôen. Utalhat közelmúltbéli, rövid ideig fennálló, nem akut helyzetre is: pl. keletkezhetnek a lepény és a méhfal között kisebb bevérzések, esetleg egy része elválhat a méhfaltól. Ugyanakkor komoly problémát is jelezhet a magzat fejlôdésében: Leggyakoribb a nyitott gerinc, de ide tartozhat még az agy, vagy a hasüreg, a mellkas, a nyelôcsô, illetve a húgyutak nyitva maradása. De az is elôfordul, hogy a magasabb

– Z s e b i B a b a F ü z e t • 2009. március


DÚLA SZAKÉRTÔNKTÔL

kimutatott fehérjekoncentráció ellenére a baba egészséges, és rendben fejlôdik. Ha akár a legkisebb hüvelyi vérzés elôfordult a várandósságban, nem árt errôl tájékoztatni a vizsgálatot végzô orvost, hiszen, ha lepényi eredetû vérzésrôl volt szó, ettôl is emelkedhet az AFP koncentrációja. A korai várandósságban elvégzett chorionboholy-mintavétel szintén oka lehet emelkedett értékeknek. Az AFP-vizsgálat nem diagnosztikus, hanem szûrôvizsgálat. Az átlagtól eltérô eredmény tehát nem azt jelenti, hogy a baba egyértelmûen beteg, hanem csupán azt, hogy nagyobb a valószínûsége egy esetleges rendellenességnek. Ilyenkor tehát az orvos genetikai tanácsadást és további vizsgálatokat javasol, majd az eredmények függvényében a szülôk és a szakember megbeszélik a további teendôket. Mivel az egyes vizsgálatok között napok, vagy akár hetek telhetnek el, nagyon fontos, hogy az anya és az apa érzelmi támogatást kapjon.

h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

Ha igénylik, kérhessenek lelki és/vagy orvosi segítséget a nehéz helyzettel való megküzdéshez. Ez a vizsgálat – pontatlanságra való hajlama miatt – megosztja a várandósgondozást végzô szakembereket. Zárszóként fontos tehát kiemelni: ha az eredménye aggodalomra ad okot, ne a kétségbeesés, hanem a kétely legyen az elsô gondolatunk. Vegyük számba, hogy vajon a vizsgálat minden faktorát – fôként a mintavétel idejét – pontosan határozták-e meg! Szabó Zsuzsanna dúla, bábatanonc

9


10

MI VAN A POPÓN?

KÖRNYEZETKÍMÉLÔ

PAPÍRPELENKA

Cikksorozatunkban eddig a textilpelenkázásról beszéltünk, de azért az elkötelezett papírpelusosokról sem feledkeztünk meg. Nézzünk hát egy olyan megoldást, amely a környezetünknek is kedvez, de nem kell lemondani az eldobhatós pelus kényelmérôl: AZ ÖKOPELENKÁKAT. Már szó esett róla, hogy az eldobható pelenkák mennyire károsak a környezetre, és milyen problémát okoznak, miután a szemétbe kerülnek. A tengerentúlon például már szigorú elôírások vannak a szemét összetételére és mennyiségére nézve, ami a papírpelenka-gyártókat is arra készteti, hogy találjanak valamilyen megoldást. Pillanatnyilag a komposztálható pelenka tûnik a legegyszerûbben megvalósíthatónak. A komposztálás a természetbe való visszaforgatás egyik formája: az emberi felhasználásra már alkalmatlan, biológiailag lebomló anyagok humusszá alakulnak, és így alkalmassá válnak a termôföld javítására. Sajnos egyelôre még nem készült olyan papírpelenka a világon, amely 100 %-ban le tudna bomlani. Jelenleg folynak a fejlesztések, kísérletek, de a végeredményre még várni kell néhány évet. Addig meg kell elégednünk azokkal az ökopelenkákkal, amelyek legalábbis részben lebomlanak és/vagy a gyártásuk során sokkal kevesebb környezetterhelést jelentenek. Az biztos,

hogy ezek a pelenkák jobban kedveznek a babák egészségének. Szerintem már ezért megéri áldozni rá… Magyarországon jelenleg három „öko”minôsítésû pelenkát vásárolhatnak a környezettudatos szülôk. Az egyik egy ismert üzletlánc sajátmárkás terméke. Ezt a pelust nem klórral fehérítették, hanem oxigénnel.

– Z s e b i B a b a F ü z e t • 2010. május


MI VAN A POPÓN?

Ez azért is nagyon fontos, mert a klóros fehérítés során dioxin szabadul fel, amely az emberiség által létrehozott legveszélyesebb méreg. Az emberi szervezetbe jutva egyáltalán nem ürül, és felhalmozódva bizonyítottan súlyos egészségkárosodáshoz vezet. További elônye, hogy a magot körülvevô fólia 100%-ban lebomló. A mag sajnos csak 20%-ban, de azért ez is több mint az átlag. További kis figyelmesség, hogy a termék csomagolása is lebomló anyagból készült. Ára egy középkategóriás papírpelenkáéval egyezô. Jelenleg csak interneten, és néhány helyen beszerezhetô a német Moltex Öko pelenka. Terveink szerint azonban hamarosan Egyesületünknél is megvásárolható lesz! Ez a pelenka nagyjából ugyanazt tudja, mint az elôzô pelenka, azaz a mag 20%ban, a borítása 100%-ban lebomló, és nem kezelték klórral. Különbözik viszont abban, hogy ezt oxigénnel sem kezelték, így a pelenka színe nem fehér, hanem jellegzetes farost-színû. Fontos megemlíteni még, hogy a pelenka anyagainak 50%-a megújuló energiaforrásból, ökogazdaságból származik. Mi használtuk utazáshoz, nyaraláshoz, és igazán szerettük; még úgy is, hogy a belekerülô tartalom szagosabbá vált tôle… Ára már magasabb kategóriába tartozik.

PELENKADISZKONT Pécs, Krisztina tér 20. 0620/49-202-93

Közvetlenül a gyártótól, többféle minôségben és árban. Viszonteladókat is kiszolgálok!

Pelenkák: nadrág, bugyi, textil, felnôtt, úszó NYITVA TARTÁS: H–P: 9–12, 13–17 Szo: 9–12 h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

A harmadik ökopelust információink szerint pillanatnyilag nem lehet kapni Magyarországon, de remélhetôleg hamarosan újra elérhetô lesz. Ez a termék kukorica-rostból készül, amely 100%-ban lebomlóvá teszi. A nedvszívó mag sajnos itt sem lebomló teljes egészében, viszont szintén mentes a klórozástól. Ára közepes kategóriába tartozik. Mindent összevetve, ezek a pelenkák sem nyújtanak tökéletes megoldást a papírpelenkák okozta környezetterhelés kivédésére, mégis csak ajánlani tudom mindenkinek! Mindannyian szeretjük gyermekeinket, adjuk meg hát nekik a lehetôséget egy kevésbé szennyezett világban való életre! Talán ma már mindenkinek ismerôsen cseng a mondat: „A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön". Sárosdi Gina

11


12

A KANGA EGYESÜLET HÍREI

ELÉRHETÔSÉGEINK: Ügyfélfogadás K: 9.00–11.00, Cs: 13.30–15.30 Kórház téri Irodaház–az OTP mögött I. em.

Zsebi szerkesztés SÁROSDI GEORGINA zsebibabafuzet@kangaegyesulet.hu +3630/450-0799

Egyesület vezetô MARÓY DITTA ditta@kangaegyesulet.hu +3620/593-9427

hangmasszôr BOBÁNOVICS GABRIELLA bobanovics.gabriella@kangaegyesulet.hu

hirdetések VARGA ZSANETT hirdetes@kangaegyesulet.hu +3670/322-7093

BABAVÁRÓ SZÜLÉSTRÉNING Korház téri Irodaház I. emelet. KANGA-IRODA Maróy Ditta szülésfelkészítô

A tanfolyam kiscsoportban, legfeljebb 8 párnak vagy 12 várandósnak indul. Témák: várandósság, a szülés anatómiája, a szülés szakaszai, mikor menjünk kórházba és mit vigyünk magunkkal, a hormonok szerepe, hogyan segítsük a vajúdást, a fájdalom és a fájdalomkezelési technikák, az elsô idô a babával – praktikus tanácsok a várandósság 26. hetétôl. A jelentkezést a beérkezések sorrendjében tudom elfogadni. A nyári tanfolyam idôponjait a jelentkezések alapján alakítom. Ár: 9.000 Ft/várandósság/tréning elôjelentkezés és információ: +3620/593-9427, ditta@kangaegyesulet.hu

A Kanga egyesület Közhasznúsági Nyilatkozata megtekinthetô az Egyesület honlapján: http://kanga.internode.hu

Z s e b i B a b a F ü z e t

2 0 1 0 .

m á j u s


A KANGA BOLT AJÁNLATA

SZOLGÁLTATÁSAINK: • elektromos fogyasztásmérô kölcsönzés • szüléssel foglalkozó könyvek kölcsönzése: 2000 Ft kaució + 200 Ft/hó kölcsönzési díj. A befolyt összegeket könyvtárunk bôvítésére fordítjuk. A HÓNAP KÖNYVE: Stadelmann: Bevált aromakeverékeim

KÖNYV AJÁNLATUNK!

Stadelmann: Bevált aromakeverékeim

A szeretet tudományosítása

1300 Ft

Michel Odent: Stadelmann: A bába válaszol

3100 Ft

Császármetszés

3100 Ft

Michel Odent:

1300 Ft

Kitzinger: A szülés árnyékában 2100 Ft Amstrong és Feldmann: A szülés mûvészete 1400 Ft Bedô: Földre szült angyalok 1300 Ft Inda. Szüléstörténetek 1300 Ft

Akció a készlet erejéig érvényes!

• könyv, mosható nadrágpelenka, úszópelenka és természetes kozmetikumok

Igény esetén a Katalizátor Kiadó honlapján szereplô aromakeverékek is megrendelhetôek nálunk. www.katalizatorkiado.hu EREDETI INGEBORG STADELMANN AROMAKEVERÉKEK Cellulitiszfürdô, 250 g borókabogyó, ciprus, citrom, holt-tengeri só, narancs 3.890 Ft Gátmasszázsolaj, 5, 20 ml búzacsíra, ligetszépe, muskotályzsálya, orbáncfû, rózsa 850 Ft (5 ml), 1.950 Ft (20 ml) Szoptatós olaj (tejképzô olaj), 5, 20 ml ánizs, dió, extra levendula, édeskömény, jojobaviasz, koriander, körömvirág, ligetszépe, római kömény, rózsa, sárgarépamag 850 Ft (5 ml), 2.010 Ft (20 ml)

Nôiségolaj (Szülésillat), 5, 50 ml benzoe sziám, grapefruit, ilang-ilang, jázmin, linaloefa, piros mandarin, rózsa, szantálfa 2.650 Ft (5 ml, olaj), 2.890 Ft (50 ml, spray) Terhességicsík-olaj, 10, 50, 100 ml búzacsíra, extra levendula, ligetszépe, linaloefa, mandula, neroli, rózsa 840 Ft (10 ml), 3.200 Ft (50 ml) Várandósolaj, 5 ml limett, neroli, rozmaring, szantálfa 3.570 Ft Vajúdóolaj, 5, 20 ml ilang-ilang, jázmin, jojobaviasz, mandula, muskotályzsálya, rózsa 950 Ft (5 ml), 2.280 Ft (20 ml)

13


A KANGA-BOLT AJÁNLATA

Kórház téri Irodaház–az OTP mögött 1. e.

K: 9.00–11.00, Cs: 13.30–15.30 30/450-0799 A pelenkák a nyitva tartási idôben megnézhetôk

MOSHATÓ PELENKÁK Pop-in mosható nadrágpelenka! „új generációs all in one pelenkák”

disana – biogyapjú külsô TÉPÔZÁRAS:

4.990 Ft

„BEBÚJÓS”:

3.990 Ft

Bio pamut pelenka nadrág 2.990 Ft Burett selyem betét

1.390 Ft

KUSHIES KÜLSÔ–BELSÔ PELENKA 3.100 Ft

1 db pelenka 3.990 Ft bambusz vagy mikroszálas

egy napos indulócsomag 18.000 Ft

5db PON-IN pelenkaés egy pelenkázó zsák, vagy betét

10-es szett 40.500 Ft

tíz pelenka, 3 éjszakai turbó nedvszívó betét, egy kis méretû pelenkazsák és egy tekercs papírbetét

20-as szett 72.900 Ft

húsz pelenka, 6 éjszakai turbó nedvszívó betét, két kisméretû pelenkazsák és két tekercs papí rbetét

Éjszakai betét 1.500 Ft nagy négyszög alakú bambuszbetét, amelyet a pelenka piskóta alakú részére lehet rácsúsztatni és hátul rápatentolható. Elôrehajtogatott pelenkaként is használható kisebb babáknál a pelenkakülsôbe patentolva.

VÍZHATLAN KÜLSÔ 2.390 Ft KUSHIES BASIC

2.100 Ft

KUSHIES CLASSIC 3.390 Ft


TÁMOGATÓINK

h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

15


16

PROGRAMOK

PROGRAM CÍME VÁRANDÓS

HELYSZÍN

TORNA

KISMAMA JÓGA ANK kis tornaterem Légzéssel összekapcsolt nyújtó, lazító Hotel Laterum Wellness részleg gyakorlatokkal készülünk a könnyebb szülésre. VÁRANDÓS TORNA PTE ÁOK Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika. Beutaló szükséges Pécs, Édesanyák útja 17. Új épület alagsor KISMAMA JÓGA Gyógypont – Pécs, Garay u. 13 fsz. A klasszikus jóga gyakorlatokra épül, biztonságos a jógában nem jártas kismamák számára is. KISMAMATORNA Pécs, Berek u. 15. KISMAMA TORNA FITT BALLAL

PROGRAMOK

Hotel Laterum Wellness részleg

VÁRANDÓSOKNAK

BABBA HORDOZÓISKOLA Alma Nyelviskola Pécs, Megye utca 4. Hordozókendô tanfolyamok a várandóságtól a tipegôkig, egyéni hordozási tanácsadás, tanfolyam apukáknak. CSECSEMÔGONDOZÁS Bendegúz-Gyermekzug, Pécs, Irgalmasok u. 18. Beszélgetések és gyakorlatok a kisbabákkal kapcsolatos teendôkrôl. Idôpont egyeztethetô! E-MAGYARORSZÁG PONT Baranya Megyei Kórház Szülészeti- Nôgyógyászati Oszt. Internet Kismamáknak. Pécs, Rákóczi út 2. C épület 1. em. Könyvtárszoba. GENETIKAI TANÁCSADÁS PTE ÁOK Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika. Pécs, Édesanyák útja 17. régi ép./fsz. GYÓGYMASSZÁZS Szolárium masszázsstúdió. Pécs, Magyar Lajos u. 7/a VÁRANDÓSOKNAK HORDOZÓKENDÕ-TANFOLYAM VÁRANDÓSOKNAK két alkalmas tanfolyam, mely során egy hastartó kötést és elöl-hordozási technikákat sajátíthatnak el. 1. alk: 30. hét után, 2. alk: a baba születése után. SZÜLÉSFELKÉSZÍTÔ Bendegúz-Gyermekzug, Pécs, Irgalmasok u. 18. ÉS VÁRANDÓS FOGLALKOZÁSOK Beszélgetések a várandóssággal és szüléssel kapcsolatos témákban, pároknak.

SZÜLÉSFELKÉSZÍTÉS AKTÍV SZÜLÉSFELKÉSZÍTÉS Pécs, Anikó úti Iskola BABAVÁRÓ SZÜLÉSTRÉNING KANGA Egyesület, Pécs, Rákóczi út 1. Bõvebb információ a 12. oldalon. BESZÉLGETÉS DÚLÁKKAL Tesz-Vesz Kuckó Játszóház, Pécs, Szt. Mór u. 5. - DÚLAÜGYELET A dúla lelkileg és fizikailag is a vajúdó (és párja) mellett áll, igényei szerint segíti ôt. „EGYÜTT SZÜLNI” Egyeztetés alapján – SZÜLÉSFELKÉSZÍTÔ PÁROKNAK Szeretettel várunk komplex gyakorlatorientált családias légkörû szülésfelkészítô csoportunkba. Egyéni konzultációs és szülés utáni találkozási lehetôsséggel, szülôszoba látogatással. Egyéni felkészítés is. SZÜLÉSFELKÉSZÍTÉS Módszertani Bölcsôde, 7624 Pécs, Budai N.A. u. 3/5. SZÜLÉS ALATTI LÉGZÉSPTE ÁOK Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika. TECHNIKÁK, TESTHELYZETEK 7624 Pécs, Édesanyák útja 17. Régi ép. 3. em. –

Z s e b i B a b a F ü z e t

2 0 1 0 .

m á j u s


VÁRANDÓS TORNA – SZÜLÉSFELKÉSZÍTÉS IDÔPONT

ÁR

H: 11.00–12.00 K: 18.00–19.30 Sz: 10.30–11.30 K: 13.15–14.00 Cs: 13.15–14.00 K: 10.00–11.30 Cs: 10.00–11.30 Cs: 17.00–18.00

700 Ft/a 800 Ft/a

K: 10.00–11.00 Cs: 16.00–17.00 05.08. 10.00–12.00 további idõpontok a honlapon H: 17.00–18.00 H–P: 7.30–16.30 K: 11.00–14.00, Cs: 10.00–13.00 bejelentkezés 05.27. több tanfolyam

PROGRAMGAZDA

Alatyányi Szilvia kismamajóga-oktató

ingyenes Füge Istvánné Kati gyógytornász 900 Ft/a Sifter Ági jógaoktató 500 Ft/a Hock Márta gyógytornász 800 Ft/a Alatyányi Szilvia kismamajóga-oktató 2000 Ft

Dr. Bereczki-Barna Szilvia Szentendrei Judit

KAPCSOLAT

+3630/425-7170, aszilvia@vipmail.hu 72/536-001/5110-es mellék +3670/624-5044 +3620/99-68-995 hock.marta@etk.pte.hu +3630/425-7170, aszilvia@vipmail.hu info@babbahordozo.hu +3630/4728720, +3630/4689249

1.500 Ft/a Barna Adrienn 6.000 Ft/5 MSC okleveles védônô ingyenes

+3630/701-3768, 72/ 514-604 barna.adrienn@gyermekzug.hu

ingyenes Dr. Veszprémi Béla humángenetikus 1.600 Ft Kisfaludi Kinga /30 perc gyógymasszôr 5.000 Ft/2 Mády Anna, gyógyped.

72/536-001/5120-as mellék 72/252-224, +3630/661-4339 www.baumterm-korall.hu +3620/824-2443, www.hordozokendo.hu, babahordozási tan.adó LANA belibuba@citromail.hu +3630/701-3768, 72/ 514-604 barna.adrienn@gyermekzug.hu

H: 18.00–19.00 Idôpont egyeztethetô!

1.500 Ft/a Barna Adrienn MSC okleveles védônô

K: 17.30–18.30 Egyeztetés alapján! egyeztetés

400 Ft/a 9.000 Ft/ tanfolyam ingyenes

05.15., 05.16.

16.000 Ft Bodor Andrea Lili /pár Harmat Hajnal bába, szülésfelkészítô

K: 14.30–15.30 egyeztetés

ingyenes Bálintné Szabó Mariann, v.nô 72/255-833/456 Füge Istvánné Kati +3630/281-7361, fugekati@freemail.hu gyógytornász

Pál Gyuláné, védônô Maróy Ditta szülésznõ, szülésfelkészítõ Bodor Andrea Lili

pszichológus, dúla

h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

72/547-888, +3620/525-8233 ditta@kangaegyesulet.hu +3630/4500-799 +3630/266-3924, levendula.pecs@yahoo.com +3630/266-3924, levendula.pecs@yahoo.com

17


18

PROGRAMOK

PROGRAM CÍME

HELYSZÍN

SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÔ ANK könyvtár ELMÉLETI TANFOLYAM Szülôszoba látogatás: (elôzetes jelentkezés szüks.) Anya-magzat kapcsolat, terhesség alatti változások, életmód, szülés, szoptatás; az újszülött fogadása.

BABA-MAMA-KLUB BABA-MAMA KLUB Pécs, Lovász Pál tér 1. (Szellemváros) KERTVÁROSI BABA-MAMA KLUB ANK Mûvelôdési Ház, 2. terem Szervezett programokkal várja a 3 éven aluli gyermekeket szüleikkel, nagyszüleikkel. Az elôadások kb. fél óra idôtartamúak, ezt követôen ismerkedésre, játékra, beszélgetésre is van lehetôség. TÁPLÁLKOZÁS, EGÉSZSÉG, MEGELÕZÉS A KELETI KULTÚRA TÜKRÉBEN ÉNEKES, BÁBOS FOGLALKOZÁS, MESÉVEL BEMUTATKOZIK A HELEN DORON EARLY ENGLISH BEMUTATKOZIK A CSEPEREDÕ CSALÁDI NAPKÖZIOTTHON ÉS JÁTSZÓHÁZ KISMAMA KÖR Mûvelôdési Ház, Kozármisleny, Pécsi u. 1. ANYÁKNAPJA EGÉSZSÉGMEGÕRZÉS - ELÕADÁS BABA-MAMA TORNA FÉLÉVZÁRÓ PIKNIK

BABAMASSZÁZS BABAMASSZÁZS Módszertani Bölcsôde, Pécs, Budai N. Antal u. 3/5. BABAMASSZÁZS TANFOLYAM Egyeztetés Hagyományos, gyógy- és Thai babamasszázs lépéseivel, technikájával ismerkedhetsz meg BABAMASSZÁZS TANFOLYAM Védônôi tanácsadó, Pécs, Dobó u. 89. 5 alkalmas tanfolyam igény szerinti indulással.

„ÉDES

ANYATEJ”

ANYATEJLEADÁS ÉS KIADÁS

Pécsi Anyatejgyûjtô Állomás, Pécs, Lánc u. 12. Rendelõintézet

ESZTERLÁNC ANYATEJMISSZIÓ Adatbázis anyatejben bôvelkedô és híján levô csecsemôk anyukái között. SZOPTATÁSI TANÁCSADÁS TELEFONOS-ONLINE SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZOPTATÁSSAL KAPCSOLATBAN Személyes konzultációs lehetôség. TELEFONOS SZOPTATÁSI TANÁCSADÁS

CSALÁDI

NAPKÖZIK

CSEPEREDÔ CSALÁDI NAPKÖZIPécs-Patacs, Kovács Béla u. 14. OTTHON ÉS JÁTSZÓHÁZ Tapasztalt, szakképzett pedagógusok várják a gyermekeket 20 hónapos kortól 14 éves korig bölcsõdés, óvodás, iskolás korcsoportban. 16.00 órától érdekes programokkal.

Z s e b i B a b a F ü z e t

2 0 1 0 .

m á j u s


SZÜLÉSFELKÉSZÍTÉS – CSALÁDI NAPKÖZIK IDÔPONT

ÁR

Sz: 14.00

ingyenes Kisgyörgy Anett védônô

+3630/357-2758, cirmoki@freemail.hu

bejelentkezés

ingyenes Pál Gyuláné védônô ingyenes Rónaky Anikó mûvelôdésszervezô

+3620/525-8233 72/550-601; +3630/39-40-221 aniko@ankmuvhaz.hu, anikos@freemail.hu

10.00. órakor 05.05 05.12. 05.19. 05.26. 10.00–12.00 05.06. 05.13. 05.20., 05.27. 06.03

PROGRAMGAZDA

KAPCSOLAT

dr. Pfeifenróth Anna orvos, természetgyógyász Béres Erika pedagógus Hajdu Krisztina iskolavezetõ Czakóné Strausz Erika óvónõ ingyenes Szalókiné +3630/300-3747, +3630/579-2463, dr. Németh Mariann drmariann@freemail.hu www.freeweb.hu/babamama

H: 14.30–15.30 Új csoport indul bejelentkezés Sz: 15.30–16.30

ingyenes 4.000 Ft 3.000 Ft/a 1.500Ft/tf

H–P: 7.00–15.00, Szo-V: 7.00–12.00 H-P: 9.00–17.00

1.800 Ft/l Eperjesiné Édelmann Ágnes 72/210-922, 72/214-455 védônô +3620/967-7999, www.anyatejmisszio.hu ingyenes Maninger Katalin +3630/322-8371 IBCLC laktációs szakt.adó ingyenes Bodor Andrea Lili +3630/266-3924, szoptatas.pecs@freemail.hu ingyenes Dr. Buda Péterné, 72/255-833/304, 421, 491-es mell. Gerber Ilona, védônô

hívjon! H–V: 8.00–20.00 Sz: 13.00–15.00

H–P: 7.30–17.00

Bálintné Szabó Mariann v.nô Iveszicsné Varga Tünde védõnõ, gyógymasszõr Gôblné Papp Éva védônô

egyéni Czakóné Strausz Erika 500 Ft/ó-tól óvónô 1.400 Ft/n

h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

72/255-833/456 +3630/491-0230 Iveszics.tunde@freemail.hu +3620/886-4312

+3630/313-7574, +3630647-8609, cseperedo.pecs@gmail.com, www.remenyseg.hu

19


20

PROGRAMOK

PROGRAM CÍME

HELYSZÍN

KENDERMORZSA CSALÁDI Kozármisleny, Viola u. 27. NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ 1-6 éves korig, idôszakos gyermekfelügyelet, helyben készített bio ételek. Szeptemberben induló ovis csoporba 2,5-6 éves korú gyermekek jelentkezését várjuk. ORGONÁCSKA CSALÁDI NAPKÖZI Pécs, Orgona utca 1. Non-Stop nyitva tartás, 500 Ft/óra ügyeleti díj fejében. Szolgáltatásaink: zenebölcsi, zeneangol. TESZ –VESZ KUCKÓ Pécs, Szent Mór u. 5. (bejárat a József utca felöl) KISGYERMEKES CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ LADYBIRD ANGOL-MAGYAR Ladybird Angol Játszóház, 7623 Pécs, Ungvár u. 32. CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ Kétnyelvû napközinkbe „Aranyalmás” foglalkozásokkal várjuk az 1–7 éves korú gyerekeket bölcsi vagy ovi helyett. Nyílt nap május 8. 9.00–11.00.

BABA-MAMA

TORNA

BABA-MAMA TORNA

Anikó Úti Iskola

BABA-MAMA TORNA

PTE ÁOK Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika. Pécs, Édesanyák útja 17. Régi épület 3. em. Tornat. BABA-MAMA TORNA Bendegúz-Gyermekzug; Pécs Irgalmasok u. 18. Anyukák és babájuk közös kikapcsolódása az egészség jegyében. Idôpont egyeztethetô! BABA-MAMA JÓGA Hotel Laterum Wellness részleg 8 hónapostól 2 éves korig. Biztonságos a jógában nem jártas mamáknak is BUKFENC Szivárvány Gyermekház Dr. Veress E: u. 6., - BABA-MAMA-PAPA TORNA Vali néni megszokott sportfoglalkozása piciknek-kicsiknek SZÜLÉS UTÁNI ALAKFORMÁLÓ Bendegúz-Gyermekzug, Pécs, Irgalmasok u. 18. TORNA A „nôiesség” érzését támogató, alakformáló torna anyukáknak. Idôpont egyeztethetô!

TORNA

ÉS

TÁNC

PICIKNEK

ALMÁCSKA TORNA Aranyalma, Pécs, Holló dûlô 37. Játékos mozgásfejlesztô foglalkozás 3-4 éves korú gyerekeknek! CSIRIBIRI TORNA Aranyalma, Pécs, Holló dûlô 37. Magyarország LEGNÉPSZERÛBB kisgyermektornája! 1–3 éves korú gyermekeknek, akik szivesen fedezik fel a térben mozgás örömét. CSIRI-BIRI TORNA Kendermorzsa Családi Napközi és Játszóház 40 perces dalos, mondókás mozgásfejlesztô torna. Kozármisleny, Viola u. 27. Három éves korig várom a már járni tudó izgô-mozgó gyerekeket.

TORNA

ÉS

TÁNC

NAGYOBBAKNAK

MINI BALETT Szivárvány Gyermekház Dr. Veress E: u. 6. Tartásjavítás, mozgáskoordináció-fejlesztés 4-8 éveseknek. MISINA APRÓK GYERMEKNÉPTÁNC B. M. Kulturális és Idegeforgalmi Kp. Népi gyermekjáték, népzene, néptánc, Pécs, József A. u.10. (alagsori táncterem) játékos táncszínház kisiskolások részére. MISINA TIPEGÕK Pécsi Ifjúsági Ház, emeleti képzõ GYERMEKNÉPTÁNC Népi gyermekjáték, népzene, néptánc óvodások részére. TÁNCHÁZ ANK Mûvelôdési Ház Óvodás kortól várjuk a gyerekeket! –

Z s e b i B a b a F ü z e t

2 0 1 0 .

m á j u s


CSALÁDI NAPKÖZIK – TORNA ÉS TÁNC NAGYOBBAKNAK IDÔPONT

ÁR

PROGRAMGAZDA

H–P: 8.00–16.00

egyéni

Vicze Magdolna óvodapedagógus, vezetô

+3630/636-1830, vimagdi@citromail.hu

H–P: 7.00–16.30

egyéni

+3620/380-5134

H–P: 8.00–16.00

egyéni

H–P: 8.00–16.00

egyéni

Balázs Ibolya vezetô Varga Veronika zeneped. Farkas Judit mûködtetô Somogyi Tóth Eszter mûködtetô

K: 16.00-16.30 babák, 400 Ft/a Pál Gyuláné védônô K: 16.30-17.30 mamák H, Sz: 12.30–13.15 ingyenes Füge Istvánné (Kati) gyógytornász Sz: 16.00–17.00 4.800/ 5 Barna Adrienn okleveles védônô K: 17.00–18.00 800 Ft/a Alatyányi Szilvia 600 Ft/a testnevelô tanár, jógaoktató kezdõ: H, Cs: 9.30 2.500 Ft/ó Erdeiné Békési Valéria haladó: H, Cs: 10.30 Sz: 17.00–18.00 4.800 Ft/5 Barna Adrienn MSC okleveles védônô

KAPCSOLAT

72/211-258, www.teszveszkucko.atw.hu teszveszkucko@gmail.com +3620/386-8547 www.ladybirdjatszohaz.hu

+3620/525-8233 72/536-001/5110-es mellék, +3630/281-7361, fugekati@freemail.hu 72/514-604,+3630/701-3768 barna.adrienn@gyermekzug.hu +3630/425-7170, aszilvia@vipmail.hu +3620/345-3062, 72/253-477, www.ihpecs.hu +3630/ 701 3768, 72/ 514-604 barna.adrienn@gyermekzug.hu

K: 16.00 bejelentkezés Sz: 10.00–10.45 Sz: 17.00–17.45 bejelentkezés H: 10.00–10.40

1.300 Ft/a Bognár Eszter 11.200 Ft/10 konduktor 1.300 Ft/a Hir Marietta 11.200 Ft/10 Bognár Eszter fejlesztôpedagógusok 800 Ft/a Vicze Magdolna óvodapedagógus, gyermektánc oktató

Radnai Yvette, +3630/434-5389 72/510-731 Radnay Yvette, 72/510-731, +3630/434-5389, www.aranyalmakozpont.hu +3630/636-1830, vimagdi@citromail.hu

K, P: 17.00

3.000 Ft/hó Frey Hajnalka táncped. Kovács Beatrix koreográfus 3.000 Ft/h Hálber Attila 2.000 Ft/t néptánc-koreográfus, néptáncoktató 3.000 Ft/h Kozmáné Schneider Mónika 2.000 Ft/t néptáncped./koreográfus 100 Ft/a Kövesi Mária kulturális menedzser

72/253-477, www.ihpecs.hu

Sz:17.00–18.00 Sz:17.00–18.00 05.03. 17.00

h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

+3620/9137-370, info@misinadance.hu 72/240-280, +3620/9137-370, info@misinadance.hu 72/550-601/1147 kovesi@ankmuvhaz.huy

21


22

PROGRAMOK

PROGRAM CÍME ZENE

HELYSZÍN

BABÁKNAK

BABÁK, DALLAMOK, KÖNYVTÁRAK... Csipkefa Gyermekkönyvtár, Tesz-Vesz Zenekuckó Babáknak Pécs Bajcsy-Zsilinszky u.10. BABÁK, DALLAMOK, KÖNYVTÁRAK... A Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárban is! Tesz-Vesz Zenekuckó Babáknak Pinokkió gyermekkönyvtár részleg, Nagy J. u. 24. CSIRIBIRI MUZSIKA Aranyalma, Pécs, Holló d. 37. 6 hónapos kortól! Mondókák, dalok, sok hangszer, egy óriási színes ejtôernyô és rengeteg buborék várja a gyerekeket. Bejelentkezés szükséges! PANNON FILHARMONIKUSOK ANK Mûvelôdési Ház, színházterem TOMBOL A ROMANTIKA A hangverseny ideje alatt ingyenes játszóház mûködik a kicsiknek óvónôi felügyelettel. RINGATÓ „Vedd ölbe, ringasd, énekelj!” Dalok, mondókák, ölbeli játékok a három év alatti gyerekeknek és szüleiknek a kodályi elvek alapján! ANK Mûvelõdési Ház Pécs, Apáczai krt. 1. ANK Közösségi Ház Pécs, Tolsztoj u. 10 Ifjúsági Ház Pécs, Nagy Lajos Király u. Pécs, Módszertani Bölcsôde, Budai N. Antal u. 3/5. TESZ-VESZ ZENEKUCKÓ BABÁKNAK Tesz-Vesz Kuckó Játszóház. Pécs, Szt. Mór u. 5. Gyermek- és bölcsôdalok, mondókázás, ritmusérzék-fejlesztés, játékos hangszerhasználat, 0,5-3,5 éveseknek. ZENÉS FOGLALKOZÁS Bendegúz-Gyermekzug, 7621 Pécs, Irgalmasok u. 18. Zenés foglalkozás hangszerekkel, mondókázással kisebb és nagyobb gyermekeknek. ,

PROGRAMOK

GYERMEKEKNEK

ÁLLATKERT Pécs, Ángyán J. u. 1. ANYÁK NAPI ZENÉS-KÉZMÛVES Bendegúz-Gyermekzug Irgalmasok u. 18. PROGRAM Anyák napi dalok, virághajtogatás, képkeret készítés. ALMAVARÁZS Aranyalma, Pécs, Holló dûlõ 37. Játékos, kreatív alkotó foglalkozás 1-3 éves gyerekeknek, sok dallal, mondókával, kézmûves tevékenységgel. AKVÁRIUM-TERRÁRIUM Pécs, Munkácsy M. u. 31. BABYDEUTSCH Tesz-Vesz Kuckó Játszóház. Pécs, Szt. Mór u. 5. Für Eltern und ihre Kleinkinder (6 Mon.-3,5 Jahre), die sich für Deutsch interessieren. BENDEGÚZ FEJLESZTÔ JÁTÉKOK Bendegúz-Gyermekzug, Pécs, Irgalmasok u. 18. Korhoz igazított játékos fejlesztô foglalkozások kisgyermekkortól. Bejelentkezés szükséges! EGÉSZSÉGFEJLESZTÔ FOGLALKOZÁS Bendegúz-Gyermekzug, Pécs, Irgalmasok u. 18. Kötetlen foglalkozások változatos és „kényes” témákban, aktivizáló módszerekkel. Iskoláknak is! FIRSTEPS EARLY ENGLISH Pécsvárad, Fülep Lajos Mûvelôdési Ház: Játékos, ugyanakkor módszeresen felépített angol tanítás 1-6 évesek részére Komló, Kodály Ált. Iskola, Templom tér 2. GYERMEKNAP A TESZ-VESZBEN! Tesz-Vesz Kuckó Játszóház, Pécs, Szt. Mór u. 5. Célbadobással, ügyességi játékokkal, kincsvadászattal várjuk a gyerekeket! GYERMEKNAP AZ ANK-BAN ANK Mûvelõdési Ház GYERMEKNAPI PROGRAMSOROZAT Bendegúz-Gyermekzug Irgalmasok u. 18. Mesevetítés (Magyar Népmesék), lufi díszítés, bábkészítés, kreatív gyurma, társasjáték nagyobbaknak. –

Z s e b i B a b a F ü z e t

2 0 1 0 .

m á j u s


ZENE BABÁKNAK – PROGRAMOK GYERMEKEKNEK IDÔPONT

ÁR

P:10.00–10.30

500 Ft/gy. 100 Ft/kís. 500 Ft/gy. 100 Ft/kís. 1.090/a 9.200 Ft/10

K:10.00–10.30 Sz: 11.00–11.35 05.15., 18.00

K: 11.10–11.40 K: 9.50–10.20 Cs: 9.30–10.00 P: 9.30–10.00 Sz: 10.00–10.30 Sz: 16.30–17.30

Szo, V: 9.00–16.00 04.30. 15.00–17.00 K:10.30. bejelentkezés H–V: 9.00–17.00 K: 17.00–17.45 bejelentkezés bejelentkezés bejelentkezés baba angol H: 10.00 ovis angol P: 17.00 baba angol Sz: 16.00 ovis angol Sz: 17.00 05.29. 9.30–13.00 05.29. 05.28. 14.00–17.00

PROGRAMGAZDA

Kiss Beáta, Villuth András Kiss Beáta, Villuth András Hir Marietta fejlesztôpedagógus

550 Ft/a-tól Dombi-Mirolya Erzsébet

KAPCSOLAT

+3620/349-7567 +3620/349-7567 72/510-731, +3630/434-5389 www.aranyalmakozpont.hu Radnay Ivette 72/550-601, +3630/9007-783 dombiliza@ankmuvhaz.hu

700Ft/cs Baliné Valkai Anita 3.000Ft/5 pedagógus

+3670/369-30-68, anita@ringato.hu www.ringatopecs.hu

650 Ft/a, 5.000 Ft/10 1.200 Ft/a 4.800 Ft/5

Kiss Beáta, Villuth András Barna Adrienn MSC okleveles védônô

72/211-258, +3620/349-7567.

590 Ft-tól 600 Ft/fõ Barna Adrienn McS Okleveles védõnõ 11.200 Ft/10 1.300 Ft/a

72/312-788, www.pecszoo.hu 72/ 504-604; +3630/701-3768 barna.adrienn@gyermekzug.hu Radnai Yvette 72/510-731, +3630/434-5389, www.aranyalmakozpont.hu 72/532-151, www.pecszoo.hu 72/324-885, +3620/349-7567

+3630/701-3768, 72/ 514-604 barna.adrienn@gyermekzug.hu

590 Ft-tól 850 Ft/a Till Judit 7.000 Ft/10 német szakos óvónõ 1.200 Ft/a Barna Adrienn 4.800 Ft/5 MSC okleveles védônô 1.500 Ft/a Barna Adrienn MSC okleveles védônô 5.000Ft/ 5 Czirokné Higi Réka angol tanár és tanító

+3630/701 3768, 72/ 514-604 barna.adrienn@gyermekzug.hu +3630/701 3768, 72/ 514-604 barna.adrienn@gyermekzug.hu 70/775-7032, czireka@gmail.com, www.firsteps.hu

ingyenes Farkas Judit mûködtetõ ingyenes Dombi Mirolya Erzsébet 600 Ft/fõ Barna Adrienn McS Okleveles védõnõ

72/211-258, www.teszveszkucko.atw.hu teszveszkucko@gmail.com 72/550-601, dombiliza@ankmuvhaz.hu 72/ 504-604; +3630/701-3768, barna.adrienn@gyermekzug.hu

h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

23


24

PROGRAMOK

PROGRAM CÍME

HELYSZÍN

HAMUPIPÕKE TÁNCJÁTÉK

ANK Mûvelõdési Ház, színházterem,

HELEN DORON EARLY ENGLISH Pécs, Ungvár u. 37. A gyermek angol specialistája HIMALÁJA GYERMEK SÓTERÁPIA Pécs, Ságvári Endre u. 7. Száraz sóterápiás kezelés. Idôpontegyeztetés szükséges! IFJÚSÁGI KLUB ANK Mûvelôdési Ház, aula Iskola utána kulturált környezetben játékkal töltheted az idôdet, lehet csocsózni, ping-pongozni. CSOCSÓBAJNOKSÁG NÉPI JÁTÉKOK PL. MÉTÁZÁS, PETÁNK PÓKERVERSENY VICCES KALANDJÁTÉKOK A NEVKO KÖRNYÉKÉN IQCKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ Aranyalma, Pécs, Holló d. 37. KURZUS AZ ARANYALMÁBAN! Kihívás-gondolkodás-JÁTÉK! Ajánljuk 5 éves kortól, jó képességû gyerekeknek! Bejelentkezés szükséges! JÉGKORSZAK KIÁLLÍTÁS Természettudományi Múzeum, Pécs Szabadság u. 2., A kiállítás a klímaváltozás, és a jégkorszakok témáját járja körül látványos, érdekes õsleletekkel, õsállat-rekonstrukciókkal, interaktív elemekkel. KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS Bendegúz-Gyermekzug, Pécs, Irgalmasok u. 18. GYEREKEKNEK Kreatív technikák megismerése és kipróbálása, alapanyaggal együtt. KISVASUTAS FOGLALKOZÁSOK Szivárvány Gyermekház Dr. Veress E: u. 6. A klub vezetõje Andróczi István, a Mecseki Kisvasútért Alapítvány elnöke, a kisvasút üzemeltetõje. MANÓ MÚZEUM A LEGKISEBBEKNEK Természettudományi Múzeum, Pécs, Szabadság u. 2. Az erdei világ játékos megismerése 1-7 éves korig. Részvétel kizárólag elõzetes bejelentkezéssel! NYÁRI TÁBOROK ARANYALMA, 7635 Pécs, Holló dûlô 37. AZ ARANYALMÁBAN! Június közepétôl augusztus elejéig nyári táborokat hirdetünk limitált csoportlétszámmal, komplex fejlesztôprogrammal, egy hetes idôkeretekben, naponta 9-14 óráig. 2-7 éves korig várjuk a gyerekeket! 15 foglalkozás/hét! Csoportlétszám: (max 8 fô/kurzus) PÜNKÖSDI MAJÁLIS Bendegúz-Gyermekzug Irgalmasok u. 18. KÉZMÛVES MÛHELY Üvegfestés másként, gyöngyvasalás, társasjáték nagyobbaknak. SERDÜLÔTANÁCSADÁS Bendegúz-Gyermekzug, Pécs, Irgalmasok u. 18. Serdülôkori problémák, életvezetési nehézségek feltárása, kommunikáció fejlesztés. Idôpont egyeztethetô! TEDDY BABY ENGLISH Tesz-Vesz Kuckó Játszóház. Pécs, Szt. Mór u. 5. Sok-sok énekkel, játékkal, bábozással és közös feladatokkal. COME AND JOIN TEDDY! 0.5-3,5 éveseknek. ZENÉS ANGOL A KÖNYVTÁRBAN Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár, Nagy J. u. 24 Sok-sok énekkel, játékkal, bábozással és közös feladatokkal. COME AND JOIN TEDDY! 0.5-3,5 éveseknek.

JÁTSZÓHÁZ CSEPEREDÕ CSALÁDI NAPKÖZI 7634 Pécs, Kovács Béla utca 14. ÓRÁK, INGYENES NYÍLT ÓRÁK JÁTÉKOS BIBLIAI BARANGOLÓ FOGLALKOZÁS OÁZIS-JÁTSZÓHÁZ Szivárvány Gyermekház Dr. Veress E. u. 6. 0–3 éves korig játszóház programokkal, szakemberekkel. Minden csütörtökön 10 órától baba-kreatívval várjuk az érdeklôdôket. –

Z s e b i B a b a F ü z e t

2 0 1 0 .

m á j u s


PROGRAMOK GYERMEKEKNEK IDÔPONT

ÁR

05.04., 05.25, 05.26, 05.27, 05.28 15.00 bejelentkezés

500 ft/fõ

Dombi Mirolya Erzsébet

egyedi

Hajdu Krisztina

bejelentkezés

900 Ft/a Ilcsik-Mányoki Manuéla 50 perc ingyenes Rónaky Anikó mûvelôdésszervezô

H, Sz: 13.00–15.00

PROGRAMGAZDA

05.03., 05.05., 05.10. 05.12., 05.19. 05.17., 05.26. 05.31. Cs: 17.00 2400 Ft/f Bélik Andrea 05.05–06.30 K–Szo: 10.00–15.00

600 ft/fõ

P: 16.00–17.00

1.200 FT/a Marksz Levente kézmûves-mûv. szerv. ingyenes Andróczi István

Szo: 10.00–13.00

Kisbenedek Tibor zoológus, osztályvezetõ

– JÁTSZÓHÁZ

KAPCSOLAT

72/550-601, dombiliza@ankmuvhaz.hu +3630/9975-468, www.libikoka.hu +3630/441-4889, magyarbolt@magyarbolt.hu 72/550-601/1147, +3630/394-0221, aniko@ankmuvhaz.hu

72/510-731, +3630/434-5389 www.aranyalmakozpont.hu Radnay Ivette 72/213-419, kisbenedek.tibor@jpm.hu +3630/348-7762, 72/ 514-604 marksz.levente@gyermekzug.hu 72/253-477, www.ihpecs.hu mecsekikisvasut@extra.hu, torok.ildiko@jpm.hu, 72/213-419.

05.15. 9.30., 10.30. 11.30., 13.30. Bejelentkezés

500 Ft/gy Béres Erika múzeumpedagógus 720 Ft/ó + étkezés

05.21. 15.00–17.00

600 Ft/fõ Marksz Levente kézmûves, mûv.szervezõ 1.500 Ft/a Barna Adrienn MSC okleveles védônô 650 Ft/a Pap Viktória 5.000 Ft/10 angol nyelvtanár 650 Ft/a Pap Viktória 5.000 Ft/10 angol nyelvtanár

72/ 514-604; +3630/348-7762, info@gyermekzug.hu +3630/701 3768, 72/ 514-604 barna.adrienn@gyermekzug.hu 72/211-258, +3620/349-7567

ingyenes Czakóné Strausz Erika óvónõ

+3630/313-7574, +3620/379-6193, cseperedo.pecs@gmail.com

500 Ft/a

72/254-945, +3630/575-9467 oaziscentrum@freemail.hu

H: 16.00–17.00 K: 10.00–10.30, Cs: 17.00–17.30 P:10.00 bejelentkezés

Sz: 9.00–11.00 Cs: 16.00–17.00 H–P: 8.00–12.00

Papp Brigitta

h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

Radnai Yvette, 72/510-731 +3630/434-5389, www.aranyalmakozpont.hu

72/211-258, +3620/349-7567

25


26

PROGRAMOK

PROGRAM CÍME PROGRAMOK

HELYSZÍN

FELNÔTTEKNEK

ASZTMÁS ÉS ALLERGIÁS Szivárvány Gyermekház Dr. Veress E: u. 6. GYERMEKEK ÉS SZÜLEIK KLUBJA AVIVA TORNA TANFOLYAM Helyszín egyeztetés alatt Aviva módszerével normalizálhatjuk hormonháztartásunkat. Hatásos meddõség, petevezeték letapadása, erõs menstruációs görcsök megszüntetésére, rendszertelen ciklus rendezésére. BABAELSÔSEGÉLY TANFOLYAM Egyeztetés Elméleti és gyakorlati felkészítés különbözô vészhelyzetekben, valamint Holisztikusan közelíti meg a gyermekbetegséget. 3×2 órás tanfolyam. BÖRZEHÓNAP A TESZ-VESZBEN Tesz-Vesz Kuckó Pécs, Szent Mór u. 5. Hozdd el Te is kinôtt gyerekruháitokat egy dobozban. Nálunk vevôkre találhatsz, és magad is vásárolhatsz! EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TANÁCSADÁS Bendegúz-Gyermekzug, Pécs, Irgalmasok u. 18. Életvezetéssel kapcsolatos problémák rendszerezése és megoldása aktív módszerekkel. HORDOZÓKENDÕ-TANFOLYAM KISGYERMEKESEKNEK Kezdô és gyakorlott hordozók számára: elöl-, csípôn- és háton hordozás, ill. csípôn és háton hordozás változatai. Gyakorlókendôt biztosítunk! 1 alkalom 2 óra. CSECSEMÔGONDOZÁSI TANF. Egyeztetés A téged érdeklô témákat beszéljük meg, teret engedve a természetes módszereknek is. CSECSEMÔGONDOZÁSI TANF. PTE ÁOK Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika Igény szerinti kiscsoportos, egyéni felkészítés. Pécs, Édesanyák Útja 17. KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK Bendegúz-Gyermekzug Pécs, Irgalmasok u. 18. Kreatív tecnikák megismerése és kipróbálása alapanyaggal együtt „KI MINEK GONDOL, BM Önkormányzat Díszterme, Pécs, Papnövelde u. 5. AZ VAGYOK ANNAK…” Gyermekvédelmi Konferencia izgalmas elôadásokkal szakmabelieknek és kívülállóknak a gyermekjogtól a szülôsegítésig, kiváló elôadók tolmácsolásában Dr. Herczog Katalintól Dr. Vekerdy Tamásig. KREATÍV KLUB SZÜLÔKNEK OÁZIS Kisgyermek Nevelési Tanácsadó Pécs, Dr. Veress E. u. 6. Mûvészetterápia felnôtteknek. Képzômûvészet, zenehallgatás minden korosztálynak. Különbözô technikák. SANSZ FILMKLUB Civil Közösségek Háza. Pécs, Szent István tér 17. MEMENTO SZÍNES szinkronizált, amerikai thriller, 110 perc, 2000 16 éven aluliak számára nem ajánlott! BÁBEL színes, francia-amerikai-mexikói filmdráma, 143 perc, 2006 16 éven aluliak számára nem ajánlott AZ ÉN KIS FALUM színes, magyarul beszélõ, csehszlovák vígjáték, 98 perc, 1985 SÉTÁLÓUTCABÁL 2010 Király utcában (a Semiramis Kávézó elôtt) (a Belvárosi Szomszédsági Közösség szervezésében). Programok: játszóház, táncház, régizene koncert, kismotor (illetve kisbicikli és roller) versenyek: ügyességi és gyorsasági futamok, fórum asztal. SZÜLÔK AKADÉMIÁJA. ANK Mûvelôdési Ház, színházterem CSALÁDI BOLDOGSÁG, CSALÁDI POKOL. Dr. Csernus Imre pszichiáter elõadása. SZÜLÔKLUB Oázis Kisgyermek Nevelési Tanácsadó, Dr. Veress E. u. 10. Eltérô fejlôdésû gyermekek (0-5 éves korig) szülei részére klubszerû találkozás, gyógypedagógiai tanácsadás. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG- Mandula Bölcsõde Bornemissza G. u. 3. SZABÁLYOK, TÖRVÉNYEK ISMERTETÉSE fogyatékos gyermeket nevelõ családok részére. TÁRSASJÁTÉKOS KLUB Bendegúz-Gyermekzug, Pécs, Irgalmasok utcája 18. Szellemi aktivitást serkentô társasjátékok minden korosztálynak.

Z s e b i B a b a F ü z e t

2 0 1 0 .

m á j u s


PROGRAMOK FELNÔTTEKNEK IDÔPONT

ÁR

Egyeztetés

ingyenes Kóczián Erzsébet

72/449-972, www.ihpecs.hu

bejelentkezés

6.000 Ft

Hajzer Erzsébet

info@avivatorna.hu,

bejelentkezés

6.000 Ft

Iveszicsné Varga Tünde védônô

+3630/491-0230 Iveszics.tunde@freemail.hu

H–P: 9.00–12.00

ingyenes Farkas Judit mûködtetô

szükséges

bejelentkezés 05.27. több tanfolyam egyeztetés bejelentkezés P: 17.00 05.17.–18.

PROGRAMGAZDA

KAPCSOLAT

+3620/938-1118, www.avivatorna.hu

72/211-258, teszveszkucko@gmail.com 1.500 Ft/a Barna Adrienn +3630/701-3768, 72/514-604 MSC okleveles védônô barna.adrienn@gyermekzug.hu 3.500 Ft/tf Mády Anna, +3620/824-2443, www.hordozokendo.hu, min 10 fõ babahordozási tan.adó LANA, belibuba@citromail.hu gyógyedagógus 3.000 Ft/2ó Iveszicsné Varga Tünde +3630/491-0230 védônô Iveszics.tunde@freemail.hu ingyenes Ádám Erna védônô +3620/488-8495, adam.erna@vipmail.hu 1.200 Ft/a Marksz Levente kézmûves, 72/514-604, +3630/348-7762 mûvelõdésszervezõ marksz.levente@gyermekzug.hu 3000 Ft Baranya Megyei Esélyegyenlôségi Iroda, részletes program: www.bmgyk.hu, www.nszm.hu

bejelentkezés

ingyenes Tóbiné Bércesi Mária

72/254-945

Sz: 17.00–19.00 05.05. 05.19. 06.02 05.28. 17.00

ingyenes Pécsi Esélyek Háza

72/210-794, www.eselyhazpecs.hu

05.10., 17.00

1.300 Ft/ev Béni Józsefné 1.500 Ft/h ingyenes

72/550-601/1147, benimari@freemail.hu 72/254-945

ingyenes Vucskicsné Fügedi Éva bölcsõdevezetõ 450 Ft/a Marksz Levente kézmûves, mûvelõdésszervezõ

0630/575-7654, mandulabolcsode@gmail.com 72/514-604, +3630/348-7762, marksz.levente@gyermekzug.hu

bejelentkezés 05.19. 17.00, K: 17.00

dr. Füzér Katalin

h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

kfuzer@yahoo.com

27


28

PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁS

PROGRAM CÍME

HELYSZÍN

TESTI-LELKI GYÓGYULÁS ALAPELVEI Pécs, Petôfi u. 7. ISTEN PATIKÁJA – a természet adta gyógymódok TEHETSÉGNAPOK MÁJUSBAN Bárány stúdió Pécs, Bárány út 25. Tehetségpont, tehetségnapok, egyéni és csoportos foglalkozások gyermekeknek és szülõk számára is! VEGETÁRIÁNUS FÔZÔKÖR Pécs, Petôfi u. 7. VEGÁN FINOMSÁGOK, ÉDES CSEMEGÉK - ALKOTÁS A KONYHÁBAN, RECEPT- ÉS TAPASZTALATCSERE! WALDORF BEISKOLÁZÁSI Mandulafa Waldorf - Iskola osztályterme PROGRAMSOROZAT a Bánki Donát úti Általános Iskolában NEMEREY PÉTER - ÉRTÉKELÉS A WALDORFBAN

MOZGÁSLEHETÔSÉG INTIMTORNA TRÉNING

FENÔTTEKNEK

Pécs, Berek u. 15.

PILATES ÓRÁK kismamáknak is Pilates Studio, Erreth Lajos utca 25. kezdôknek, haladóknak matracon, gyûrûvel, soft ball/ fit ball-lal, délelôtt is. Pilates Reformer gépen és matracon személyi edzés lehetôség. Nordic Walking Klub.

KÉPZÉS ÁLLÁSKERESÔK KLUBJA BMMK Pécsi Kirendeltsége, Pécs, Zrínyi u. 11. Regisztrált munkanélküliek számára hatékony álláskeresési technikák.

Z s e b i B a b a F ü z e t

2 0 1 0 .

m á j u s


PROGRAMOK FELNÕTTEKNEK – KÉPZÉS IDÔPONT

ÁR

05.09. 17.00

ingyenes Vöbel Wolfgang +3620/996-9987, mus@mailbox.hu természetgyógyász, lelkész 1.500 Ft//a Hábel Klára +3630/430-2021, 72/227-967, habelklara@t-online.hu ingyenes Musulin Béla +3620/996-9987, mus@mailbox.hu

Hétvégén bejelentkezés 05.19. 17.00 bejelentkezés 05.04. K: 17:00

Cs: 18.00–18.30 bejelentkezés

PROGRAMGAZDA

KAPCSOLAT

ingyenes Vlasicsné Bocz Krisztina

+3620/348-6466

500 Ft/a

Hock Márta gyógytornász 800 Ft/a Kovács Klaudia Éva 7.300 Ft/10 diplomás Pilates oktató

+3620/99-68-995, hock.marta@etk.pte.hu +3620-395-7576 www.evaklaudia.blogspot.com

ingyenes

72/512-810

h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

29


30

TANÁCSADÁS

TANÁCSADÁS

SZOLGÁLTATÁS

MENTÁLHIGIÉNIAI TANÁCSADÁS, TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK DISZKRÉT KONZULTÁCIÓJA, TERMÉSZETES MÓDSZEREKKEL bejelentkezés: +3670/6795-500.

BIOPTRON LÁMPA KEZELÉS SAJÁT OTTHONÁBAN! +3620/489-0203.

PEDAGÓGIAI, GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS Ingyenes lehetôség: Május 4. 10.00–12.00 óráig Aranyalma, Pécs, Holló dûlô 37. Bejelentkezés szükséges! Ingyenes. Radnai Yvette gyógypedagógus, kognitív fejlesztô terapeuta 72/510-731, +3630/434-5389, www.aranyalmakozpont.hu. PSZICHOTERÁPIÁS TANÁCSADÁS ÉS KONZULTÁCIÓ Rákóczi út 39/d. Ha úgy érzi, hogy életében a szálak összekuszálódtak és segítségre van szüksége, keressen meg, bogozzuk ki együtt. 3.000 Ft/ó, Dr. Matesz Orsolya pszichoterapeuta +3620/396-6073, orsolya.matesz@gmail.com. GYÁSZ TANÁCSADÁS Bornemisza Ágnes gyász tanácsadó, +3630/822-9595, bornAgi@freemail.hu. KORASZÜLÔK LELKISEGÉLY SZOLGÁLATA www.lelkisegitok.blogol.hu, abbcenter.com/korababa ELSÔSEGÉLY GYERMEKÜNKÉRT Intenzív hétvégi tanfolyam, gyakorlatorientált, 10-15 fôs csoportok. Pécs, Tímár u. 21. 9.500 Ft/fô, 8.000 Ft/szülôp. Zalay Dóra +3670/394-5582, zalaydora@freemail.hu CSALÁD-, SZÜLÔ KONZULTÁCIÓ, EGYÉNI TANÁCSADÁS: pszichológus, pszichopedagógus, fejlesztôpedagógus segítségével. Ingyenes. Bejelentkezés szükséges: 72/254-945 OÁZIS Kisgyermek Nevelési Tanácsadó 7633 Dr. Veress E. u. 6. oaziscentrum@freemail.hu –

ADÓBEVALLÁS KÉSZÍTÉSE Bárány stúdió, Pécs, Bárány út 25. Bejelentkezés szükséges! Hábel Klára +3630/4302021, 72/227-967 habelklara@t-online.hu GYERMEKFELÜGYELET Cseperedô Családi Napközi és Játszóház idôszakos és állandó gyermekfelügyeletet vállal, 20 hónapostól 10 éves KORIG. 500 Ft/óra Várjuk az érdeklôdôket! www.remenyseg.hu Pécs, Kovács Béla utca 14 Czakóné Strausz Erika +3630/313-7574 , +3620/379-6193 IGÉNYEIDNEK MEGFELELÔEN VARROK MEITAI-T, MOSHATÓ BETÉTEKET. 20/9564-112 Megbízható, vidám természetû, gyermekcentrikus, varrni tudó, OKTATÓT VAGY VEZETÔT KERESEK induló hétvégi klubbok házvezetônôi munkakörébe. Kismôdi Vilmos: 0620/ 921-0632 GYÓGYULJON, SZÉPÜLJÖN BARÁTI ÁRON! GYÓGYKÖZPONTJAINKBAN VAGY OTTHONÁBAN. Fogyasztás, alakformálás, arcszépítés, stresszoldás. Mozgásszervi-, nôgyógyászati panaszok, és a legkülönfélébb betegségek hatékony kezelése. Szervezet lúgosítása. Egészségügyi állapotfelmérés, lelki háttér áttekintése. Bejelentkezés, tájékoztatás: 0620/3212-333 MUNKALEHETÔSÉG Szervezôket keresünk programjaink hirdetéséhez Bárány stúdió Pécs, Bárány út 25. Jelentkezés: Hábel Klára +3630/4302021, 72/227-967, habelklara@t-online.hu

Z s e b i B a b a F ü z e t

2 0 1 0 .

m á j u s


TÁMOGATÓINK

h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

31


32

TÁMOGATÓINK

Z s e b i B a b a F ü z e t

2 0 1 0 .

m á j u s


GYERMEKVERSEK

SZABÓ BENDEGÚZ, 10

ÉVES, VERSEI

DÖBRÖGI MÓDRA Tudja meg Döbrögi, fütyüli le mindenki, asszonyok, gyerekek, papok, senkit se érdekel a birtok, ha mindenki elköltözik, Döbrögi birtoka szegényedik. LUDAS MATYI Ludas Matyi derék férfi! Ne féljen tôle senki, volt ô már ács, doktor, bujdosó. Ne féljen tôle senki, de ha ideges lesz, fusson mindenki!

h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

MINT A SZÉLVÉSZ Álom szárnyán gondolat jár, itt megál, s ott megáll, ide-oda jár, gondolatokba bebukucskál, kijön s egy fejben megáll. SZABADSÁG Szabadnak lenni szeretek, fák vesznek körül és levelek, nincs ott senki, csak én vagyok, madarak és mókusok.

33


34

PROGRAMOK NAPI RENDSZERESSÉGGEL

HÉTFÔ

KEDD

SZERDA

9.30: Bukfenc torna kezdô Szivárvány Gyermekház 10.00 Csiri-biri torna Kendermorzsa 10.00 FirSTeps baba angol Pécsvárad 10.30: Bukfenc torna haladó Szivárvány Gyermekház 12.30 Baba-mama torna PTE ÁOK Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika 13.00 Ifjúsági klub ANK Mûvelôdési Ház 14.30 Babamasszázs Módszertani Bölcsôde 16.00 Serdülôtanácsadás Bendegúz-Gyermekzug 17.00 Csecsemôgondozás Bendegúz-Gyermekzug 18.00 Szülésfelkészítés Bendegúz Gyermekzug

9.50 Ringató ANK Közösségi Ház 10.00 Kismama torna fitt ballal Hotel Laterum 10.00 Kismamajóga Garay u. 3. 10.00 Teddy Baby English Tesz-Vesz Kuckó 10.00 Babák, dallamok, könyvtárak Várkonyi N. Fiókkönyvtár 10.30 Almavarázs Aranyalma 11.00 Genetikai tanácsadás PTE ÁOK Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika 11.10: Ringató ANK Mûvelôdési Ház 13.15 Várandós torna PTE ÁOK Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika 14.30 Szülésfelkészítés Módszertani Bölcsôde 16.00 Baba-mama torna Anikó u. Iskola 16.00 Almácska torna Aranyalma 17.00 Babydeutsch Tesz-Vesz Kuckó 17.00 Társasjátékos Bendegúz gyermekzug 17.00: Mini Balett Szivárvány Gyermekház 17.30 Szülésfelkészítés Anikó úti Iskola

9.00: Cseperedô nyílt órák Kovács Béla utca 14. 10.00 Csiri-biri torna Aranyalma Játszóház 10.00 Zenekuckó, Tesz-Vesz Kuckó 11.00 Csiri-biri muzsika Aranyalma 12.30 Baba-mama torna PTE ÁOK Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika 13.00 Ifjúsági klub ANK Mûvelôdési Ház 13.00 Telefonos szoptatási tanácsadás 72/255-833/421, /304 14.00 Szülésfelkészítô ANK Könyvtár 15.30 Babamasszázs Pécs, Dobó u. 89. 16.00 Baba-mama torna Bendegúz Gyermekzug 16.00 FirsSTeps baba angol Komló 16.30 Zenés foglalkozás Bendegúz-Gyermekzug 17.00 Gyermeknéptánc –aprók József A. u. 10. 17.00 Gyermek néptánc tipegôk IH emeleti képzô 17.00 Csiri-biri torna Aranyalma 17.00 Alakformáló torna Bendegúz-Gyermekzug 17.00 FirsSTeps ovis angol Komló

www.bebitakaro.extra.hu Névre szóló bébi- és gyermektakarók Kriszti: +3630/520-8538 –

Z s e b i B a b a F ü z e t

2 0 1 0 .

m á j u s


PROGRAMOK NAPI RENDSZERESSÉGGEL

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

9.30 Ringató Ifjúsági Ház 9.30: Bukfenc torna kezdô Szivárvány Gyermekház 10.00 Genetikai Tanácsadás PTE ÁOK Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika 10.00 Kismama jóga Garay u. 3. 10.00 Kismama kör Kozármisleny JÉÁMK Mûvelôdési Ház 10.30: Bukfenc torna haladó Szivárvány Gyermekház 13.15 Várandós torna PTE ÁOK Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika 16.00: Játékos Bibliai barangolás Cseperedô Családi Napközi 16.00 Kismama torna Fitt Ballal HotelLaterum 17.00 IQuckó Aranyalma Játszóház 17.00 Teddy Baby English Tesz-Vesz Kuckó

9.30 Ringató Módszertani Bölcsôde 10.00 Babák, dallamok, könyvtárak Csipkefa Gyermekkönyvtár 10.00 Teddy Baby English Várkonyi N. Fiókkönyvtár 15.00 Kézmûvesség gyerekeknek Bendegúz Gyermekzug 17.00 Kézmûves foglalk. Bendegúz Gyermekzug 17.00 FirSTeps ovis angol Pécsvárad 17.00: Mini Balett Szivárvány Gyermekház

9.00-16.00 Állatkert Ángyán J.u. 10.00: Kisvasutas foglalkozások Szivárvány Gyermekház 10.00: Képességfejlesztés Bárány stúdió

35

Élelmiszer webáruház: www.hazaviszi.hu

VASÁRNAP 9.00-16.00 Állatkert Ángyán J. u. 10.00: Képességfejlesztés Bárány stúdió

NAPI RENDSZERESSÉGGEL MEGRENDEZETT PROGRAMOK H–P: 7.00–15.00, Szo–V: 7.00–12.00: Anyatejleadás és -kiadás pécsi Anyatejleadó Állomás H–P: 7.30–16.30: E-magyarország Pont, internet kismamáknak – Baranya megyei kórház – c épület Könyvtárszoba H–V: 8.00–20.00: Telefonos-online segítségnyújtás szoptatással kapcsolatban, személyes konzultációs lehetôség 30/266-3924, szoptatas.pecs@freemail.hu H–P: 9.00–17.00 Eszterlánc Anyatejmisszió 20/9677-999 H–V: 9.00–17.00: Akvárium-Terrárium H–P: 8.00–16.00: Tesz-vesz Kuckó Játszóház Szent Mór u. 5. (bejárat a József utca felôl) H–P: 7.00–16.30: Orgonácska Családi Napközi Orgona u. 1.

H–P: 8.00–16.00 Ladybird Miniovi Ungvár u. 32. H–P: 8.00–12.00 Oázis Játszóház H–P: 8.00–16.00 Kendermorzsa Családi Napközi és Játszóház Kozármisleny, Viola u. 27. H–P: 7.30–17.00 Cseperedô Családi Napköziotthon h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u


36

HULLÁMÖZÖNBEN

Mik a fô mikrohullámú kibocsátók, és hogyan „mûködnek”, mit okoznak? A mikrohullámú sáv definíciótól függôen, a kb. 1 mm és 1 m közti hullámhossztartományt jelenti. A már tárgyalt mobiltelefonok, stb. nagyjából a 10 cm és 1 m közti részbe esnek. A mindennapokban gyakran használunk mikrohullámú sütôt is, amely néhány milliméter hullámhosszúságú sugárzást bocsát ki. Az orvosi diagnosztikában pedig ott van az MRI képalkotó készülék. Közös tulajdonságuk, hogy mikrohullámú sugárzásuk egy dologra hat: az élô szervezetek alapját alkotó vízre. Miben különbözik a mikrohullámú sütôben elkészített étel a hagyományosan fôzött/sütött/melegítettôl? A mikrohullámû sütô sugárzása „megrezgeti” az ételben lévô víz molekuláit, ez hôt fejleszt, és belülrôl fellazítja a szöveteket, pl. a húst és kicsapja a fehérjéket. Inkább a fôzéshez áll közel. A sütésnél, pl. a grillezésnél intenzív infravörös hôsugárzásnak tesszük ki az ételt, emiatt a külsô részen a fehérjék kicsapódnak, elvesztik a vizet, és ún. pörk-anyagok képzôdnek, amelyek rendkívül ízletesek lehetnek, de mértéktelen fogyasztásuk akár rákkeltô kockázattal is járhat. Önnek van mikrohullámú sütôje? Melegítene benne kakaót a gyermekének, vagy esetleg tápszert/ /anyatejet a kisbabájának? Mikróm van, kisbabám sajnos nincsen, de jelenlegi tudásom alapján nyugodtan megtenném. Keletkeznek ugyan káros szabad gyökök, de a sugárzás kikapcsolásakor ezek azonnal rekombinálódnak, hatástalanná válnak, mire fogyasztásra kerülnek. Terjed az a nézet, hogy a „mikrózás” veszélyes és kerülendô, mert tartósan megváltoztatja az ételek fehérjeszerkezetét, és ezáltal erôsen rákkeltô hatású. Ön mit gondol errôl? Az, hogy megváltozik a fehérje szerkezete, önmagában közhely. Hiszen minden –

GÉPEK

A BABA KÖRÜL MIKRÓHULLÁMÚ

SÜTÔ ÉS MOBILTELEFON

élelmiszeripari és konyhai mûvelet ezzel jár. Még az ártalmatlan turmixolás, darabolás, izesítés, bizonyos összetevôk összekeverése is. Ráadásul egy tápszerben már eleve lehetnek így-úgy hôkezelt, fôzöttsütött, sôt sugárkezelt adalékok is. Például olyan keményítô, amely csírázásgátlás miatt sugárkezelt burgonyából készül. Hagymát is kezelnek kobaltbesugárzással ugyanezért. Én nem hallottam arról, hogy a mikrohullámú sütôben történô melegítés rizikós lehet. Bár, ha túlzásba viszik, itt is történhet olyasmi, mint a hagyományos melegítésnél az „odakozmálás”, tehát tönkremehet az étel állaga. Szabad gyökök pedig minden ilyen beavatkozásnál keletkeznek. Ahhoz viszont, hogy bajt okozzanak, stabilizálódniuk kéne, de a gyakorlatban ezt tudtommal nem igazolták. Például volt egy elmélet, hogy a mikrózott víz végül is a vízmolekulákra hat a mikrohullám – „emlékszik” a besugárzás után is szabadgyökökkel, de ez végül tévedésnek bizonyult. Igaz az a hit, hogy egy újszülöttel egy légtérben nem lehet a mikrohullámú sütôt használni, mert az ô koponyája még vékony, és oda a mikrohullámok behatolnak? A mama nyugodtan beviheti a konyhába a kisbabát. Persze ne tegye a gyereket közvetlenül a mikró mellé, vagy rá...

Z s e b i B a b a F ü z e t

2 0 1 0 .

m á j u s


HULLÁMÖZÖNBEN

A mobiltelefonokat milyen tér veszi körül, és milyen hatással van ez egy élô szervezetre? Hol tartsuk a mobilunkat napközben és éjszaka? A gyakorlatban javaslom, törekedjünk arra, hogy a mobil csak annyi ideig legyen nálunk, ameddig feltétlenül szükséges. Aki sokat beszél, használjon bevizsgált minôségû vezetékes headsetet. A mobil folyamatosan rájelentkezik a hálózatra készenléti állapotban is, és annál nagyobb energiával teszi ezt, minél messzebb van a bázisállomástól, tehát vidéki körülmények között. Éjszakára a mobilt ne tartsuk az ágyunk és fôleg a fejünk közvetlen közelében. Megjegyzem, hogy a mobil sugárzása blokkolhatja mikroprocesszoros eszközök, számítógépek, pacemakerek mûködését is, nem véletlenül tiltják használatát sok klinikán.

h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

Vezetés közben hogyan hat ránk, ha a kresz tilalma ellenére felvesszük a telefont? Elsôsorban úgy, hogy az elvonja a vezetô figyelmét. Engem már többször gázolt el majdnem mobilozó vezetô – bal kézzel arcához tartotta a telefont, és balra kanyarodott úgy, hogy kitakarta a saját látóterét. Felelôtlen magatartás, miért sajnálja a pénzt egy kihangosítóra? Azonkívül elméleti kutatások bizonyítják, hogy a mikrohullámú sugárzás pl. megnöveli a reakcióidôt is. Hány éves korig érdemes különösen kerülni a mobiltelefon használatát, és miért? Angliában létezik már egy ajánlás, amely szerint 12 éves korig nem javasolják a mobiltelefon használatát. Részben a sugárzás biológiai kockázata miatt, részben azért mert a fiatal gyerekek nem fogják fel, hogy a szó szoros értelmében kifosztják a szüleiket a telefonszámlákkal… Dr. Kóbor József biofizikus

37


38

MOSÓDIÓ

Van egy olyan mosószer, ami a fán terem. India területén már évszázadok óta ismerik és használják a mosódiófa termésének héját. Ez az anyag vízben kioldódva habzani kezd, szappanként hat és alkalmas a ruhák tisztítására, mosására. A szaponin magas fokú zsíroldó hatásának köszönhetôen eltávolítja a szennyezôdést a ruhákból, anélkül, hogy a textíliákban kárt tenne. A mosódió gyengéd a színekhez és a szövethez, a ruhák hoszszabb ideig megôrzik élénk színüket és szerkezetük épségét. A mosódió még a legfinomabb gyapjú és selyem mosására is alkalmas. A mosódióhéj foszfát- és tenzidmentes. Vagyis nem tartalmaz környezetszennyezô és allergizáló, bôrirritációt okozó anyagokat. KÖRNYEZETBARÁT: A mosódió egy teljesen természetes növényi mosószer, biológiailag 100%-ban lebomlik. Használata nem szennyezi a természetet, a környezetkímélô mosással megóvjuk vizeinket is. BÔRBARÁT: A mosódió különösen bôrbarát. Csecsemôk, kisgyermekek, érzékeny bôrûek és allergiások is használhatják. A mosódióhéj foszfát- és tenzidmentes, használatával lemondhatunk a környezetszennyezô, allergizáló és bôrirritációt okozó anyagokat tartalmazó vegyszeres mosásról. PÉNZTÁRCA-BARÁT: A mosódió kitûnô választás azok számára is, akik csökkenteni szeretnék a mosással járó költségeket, hiszen a mosódióval való mosás sokkal olcsóbb, mint a vegyszeres mosás. 500 gramm mosódió-héj kb. 100-120 mosáshoz elegendô. A mosáson kívül még számos dologra használható. A mosódió héjjak fôzésével házilag készíthetünk belôle felmosószert, ablaktisztítót, hajsampont, fürdetôt, autósampont, és hatásos a levéltetvek ellen is. – Z s e b i B a b a F ü z e t • 2009. március


KAKAÓ, KAROB

KAKAÓ

ÉS/VAGY KAROB

KAKAÓ A kakaóbab ma már mindenki által ismert, és általában kedvelt termék. A kakaónak a kozmetikai iparban is nagy a jelentôssége, ma már nemcsak a kakaóvajat, de a csokoládét is megtalálhatjuk a különbözô termékekben. A kozmetikumok fôleg a kakaó bôrsejtek növekedését serkentô hatását, illetve a bôr vízháztartásának szabályozását szeretnék kihasználni. A kakaó a teához, és kávéhoz hasonlóan szervezetünkre elsôdlegesen élénkítô hatást gyakorol. A csokoládé legismertebb tulajdonsága közérzetjavító hatása, hiszen segíti a szervezet boldogsághormon szintjének emelését. A kakaóban sok ásványi anyag található, jelentôs a kálium, magnézium, foszfor tartalma, de találhatók benne B vitaminok is. Az utóbbi idôben sok kutatást folytattak a csokoládéfogyasztás egyéb, szervezetünkre gyakorolt hatásairól. A legjelentôsebbnek a magas vérnyomást csökkentô, koleszterinszintet pozitívan befolyásoló hatásai tûnnek. Különösen a kakaót magas koncentrátumban tartalmazó csokoládéknak rendelkeznek ezekkel a jó tulajdonságokkal. Általában a 35%-nál magasabb arányban kakaót tartalmazó csokoládékat sorolják ide, de szigorúbb meghatározások 60% felett húzzák meg ezt a határt. Jótékony hatást a napi 1-2 kocka sötét csokoládé fogyasztása fejti ki, túlzásba vitt élvezete a bôr esztétikai megjelenését károsíthatja. h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

A karobport a szentjánoskenyérfa termésébôl készítik. Ránézésre megegyezik a kakaóporral, ellenben hiányoznak belôle az élénkítô hatású anyagok, mint a koffein és a theobromin. További elônyei közé tartozik, hogy zsírszegény, természetesen édes ízû, ezért nem igényel további édesítést, és kevésbé allergén. Mindent összevetve a karob állaga, színe, íze igen erôsen hasonlít a kakaóéra, így annak helyettesítésére teljes mértékben alkalmas. A karobot a sütô-, és édesipar ezért széles körben alkalmazza. Remekül használható még gluténmentes diéta során ételek sûrítésére is. Nálunk nagyon bevált a karobpor: a gyermekeim – némi képzavarral élve – gyakran kérnek „karobos kakaót” reggelire. Kásák, sütemények, torták ízesítésére is használjuk, és bátran kijelenthetem, hogy még soha senki nem vette észre, hogy nem is kakaóból van az a „kakaó”.

KAROB

Sárosdi Gina és Bobánovics Gabriella

39


40

KREATÍV

Filc ujjbáb

Pár perc alatt aranyos ujjbábokat készíthetünk gyermekünk örömére. Amikor elôkerülnek, mindegyik állathoz énekelhetünk, mondókázhatunk, vagy egyszerûen mesélve bábozhatunk velük. Most az egér és a róka leírását olvashatjátok, de a lehetôségek száma szinte végtelen. Készíthetünk macskát, kutyát, majmot, medvét, de embereket is, például vadász, királylányt, vagy juhászt.

fehérjét, az egérkének pedig a fogakat is. Ezután egymásra tesszük a két „U” alakunkat a fejekkel együtt és elkezdjük összevarrni ôket. (A fejek alá tehetünk pár csepp ragasztót, így nem mozdulnak el a helyükrôl.) Lehet pelenkaöltéssel is, de akár varrógéppel is, akinek van. Amikor a fülekhez érünk, a két „U”-nk közé betesszük elôször az egyik, majd a másik fület is, és ezekkel együtt tovább varrjuk a bábunkat. Ezután az arcokra felragasztjuk az orrot, majd a szemek fehérjét és ezekre a fekete szembogarakat is. Az egérnek a fogát is. A másik oldalra, tehát az állatkánk hátára felragasztjuk a farkincát is. Az egerünknek alkoholos filccel rajzolunk bajszot is. Megvárjuk, amíg megszárad a ragasztás és kezdôdhet is a móka. Jó szórakozást! Golobics-Nagy Renáta

KELLÉKEK: • megfelelô színû filcek (jelen esetben narancssárga, szürke, fekete és fehér); • ragasztó (Technokol vagy általános hobbiragasztó); • megfelelô színû cérna (szürke és narancssárga); • tû és olló. Elôször kivágjuk az állataink „testét”. Megrajzoljuk az alakokat tollal, szappandarabkával, vagy krétával a filcre. Egy fordított „U” alakot rajzoljunk, ami jó hosszú, és persze annyira széles, hogy belefér nemcsak gyermekünk, hanem a mi ujjunk is. Ebbôl az „U” alakból kettôre van szükségünk. Ezután kivágjuk a füleket, a fejet és a farkincát is. Az egér feje kerek, a rókáé hosszúkás legyen. Ügyeljünk arra, hogy a fej felsô íve megegyezzen a test kerekített ívével, mert azzal fogjuk összevarrni. A fekete filcbôl kivágjuk a szemeket és az orrot is. A fehérbôl pedig a szemük –

Z s e b i B a b a F ü z e t

2 0 1 0 .

m á j u s


WALDORF KREATÍV

Gyapjútündér HOZZÁVALÓK: • 30-40 cm hosszú, 3 cm széles jól kártolt szalaggyapjú, • 10-15 cm hosszú 1-2 cm széles színes szalaggyapjú • 1 db pipatisztító • Hajnak egy tetszôleges hosszúságú és színû gyapjúcsík ELKÉSZÍTÉS: A 3 centis gyapjú közepére köss egy csomót. A végeket fektesd egymás mellé. A csomó fogja képezni a fejet. Kösd el a fej alatt a nyakrészt egy kis gyapjúszállal. A két gyapjúrész közé illeszd a pipatisztítót, majd a vékonyabbik színes gyapjúszalaggal a mellkas részt elöl és hátul keresztezve kösd el. Az elkötés után fennmaradó szállal tekerd be a pipatisztítót, ebbô lesznek a karok. A végén a hajnak való gyapjúcsíkot illeszd a fejre, és készíthetsz

h t t p : / / k a n g a . i n t e r n o d e . h u

rá koszorút vékonyan font gyapjúszálakból vagy aranycérnából. Fésüld ki a szoknyarészt, szépen mutat, ha csúcsban végzôdik az alja. Nemereyné Kiss Verka

41


42

A TISZTASÁG FÉL EGÉSZSÉG!

KIS KEDVENCEK - EGY ÉLETTÉRBEN Mirô ôl mondjunk lee? A gyermekvállalásról, kis kedvencünkrôl, vagy a tisztaságról? Gyermekvállalás, vagy lakásban tartott háziállat? Van, aki az elsôre, van, aki a másodikra szavaz. Sokan egyikrôl sem szeretnének lemondani. Jó néhány szülô – kisállattartó ebben a helyzetben rettenetes Domestos-os fel-, és lemosásokat végez naponta, sterilizál, súrol; a lakása csodálatosan csíramentessé válik, csakhogy túl sokat fáradoztunk, hogy ezt élvezni tudjuk és…………… ……..újabb és újabb termékekrôl derült ki, hogy mérgezôek az emberi szervezetre – gyermekeknél mellékhatásként az immunrendszer gyengülése, tanulási rendellenességek, szellemi teljesítôképesség romlása, súlyos idegrendszeri betegség, akár autizmus is megjelenhet. Ezek azonban nem csak ránk, hanem az otthonunkban élô állatainkra is hatással lehetnek (leginkább macskákra) – vízháztartásbeli zavarokat, fokozott étvágy melletti súlyvesztést és rossz hangulatot okoznak. Ami minden kisállatot veszélyeztet: allergia, immunrendszer gyengülése, ekcéma, daganatos betegségek. Ezen kívül a kijáró kisállat a lakásban az emberek szá-

mára kellemetlen szagot áraszt, ekkor jön a samponos fürdetés, ami ha túl gyakori, újabb bôrbetegséget okozhat. Mégis hogyan teremtsünk tisztaságot, hogy ne ártsunk? A túl gyakori fürdetés kiváltója egy újdonság a HA-RA® -tól, a Duo Kisállatápolási kollekció, mely megtisztítja az állat bundáját, megakadályozza szôrhullást, eltûnteti a kellemetlen szagot, és megszünteti a korpát. A padlózat tisztaságát maximálisan biztosítja a HA-RA® gyorsfelmosó rendszere, egy szárazon használatos sztatikus párnával, mely a legapróbb szennyezôdést is magába zárja (még porszívózás után is talál port); Az egész világon egyedülálló Nanofelmosó párna, mely tiszta víz használatával is csodálatos tisztaságot teremt. Aki 200 %-os biztonságra törekszik, annak az Alpha Guard (betegséget nem okozó, aktívklórmentes) fertôtlenítôs feltörlést ajánljuk. KÁNTOR TISZTÍTÁSTECHNIKA HA-RA KÉPVISELET Pécs Megyeri út 26. (Állatkórház alatt) Tel/Fax: 72/21-31-85 pecs@ha-ra.hu, www.ha-ra.hu Hétfôtôl péntekig 9–17 óráig

– Z s e b i B a b a F ü z e t • 2010. május


ZSEBIBABAFÜZET 2010 MÁJUS  

A pécsi és Pécs környéki várandósok és kisgyermekesek programfüzete

ZSEBIBABAFÜZET 2010 MÁJUS  

A pécsi és Pécs környéki várandósok és kisgyermekesek programfüzete

Advertisement