Page 20

s zü l ő k a k a d é miá ja Nevelési illúzióink „A gyerekekhez való viszony jól mutatja egy társadalom értékrendjét és a jövőről alkotott elképzelését. Ki nevelje a gyereket, a család, a közösség, az iskola, netán a nagyszülők? „Gyerekisten” vagy „kiscseléd”? Szabadjára engedjük vagy szigorúan neveljük? Mi a hit szerepe a nevelésben? Négy földrész több kultúrájában, többek között a mongol sztyeppén és Japánban, az ősi andoki kultúrában és Indiában, Marokkóban, egy ortodox zsidó közösségben és a csángóknál jártuk körül, hol van a gyerek helye a családban?” Kepes András író, újságíró, dékán, 6 gyermek édesapja és számtalan lenyűgöző riportműsor megálmodója, készítője. Pécsi előadásán utazásiról és tőlünk idegen kultúrák gyermekszemléletéről mesél a hallagatóságnak és részleteket vetít Világfalu című műsorából. MIndenkit szeretettel várunk!

20

2012. május 10. csütörtök 17.00 ANK Művelődési Ház Pécs, Apáczai krt. 1.

w w w. z s e b i b aba fuze t.h u

ZSEBIBABAFÜZET 2012 MÁJUS  

A pécsi és Pécs környéki várandósok és kisgyermekesek programfüzete

ZSEBIBABAFÜZET 2012 MÁJUS  

A pécsi és Pécs környéki várandósok és kisgyermekesek programfüzete

Advertisement