Page 82

X

Läheisväkivallan tunnistamiskriteerit Puheeksiottamiskriteerit

eli potilaalla on jokin seuraavista tulosyistä tai havaitset hänellä:

•Intoksikaatio, suicidaalisuus, depressio, fyysinen trauma, neurologisia oireita, muistikatkoksia, päänsärkyä, vatsan, lantion tai selän alueen epämääräisiä kipuja, veristä vuotoa, eri-ikäisiä mustelmia, ruhjeita, vanhoja palovammoja tms., naisasiakas, jolla päihteiden ongelmakäyttöä tai psykoottisuutta. •Asiakas käyttäytyy levottomasti, aggressiivisesti, torjuvasti, vetäytyvästi tai hänen käytöksensä vaihtelee riippuen saattajan läsnäolosta. •Hänen saattajansa käyttäytyy kontrolloivasti, ylihuolehtivasti tai aggressiivisesti. •Hoitoon hakeutuminen on tapahtunut huomattavalla viiveellä. •Asiakkaan kertomus esim. tapaturman kulusta muuttuu tai kertomuksessa on epäloogisuutta vammajälkiin nähden. •Asiakkaalla on ollut toistuvia päivystyskäyntejä em. syillä (esim. toistuvat tapaturmat). •Huomioi, että naisten ajatellaan useimmin olevan väkivallan uhreja, mutta myös mies tai lapsi voi olla uhri ja että nuorilla väkivaltaa voi esiintyä nettiyhteyksissä

Muista, että läheisväkivaltaa esiintyy ihmisillä uhrin ja tekijän sosiaalisesta asemasta, koulutuksesta, sukupuolesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement