Page 80

Sekavuustila = delirium Mikä voi aiheuttaa? • • • •

psykoosi delirium tremens = juoppohulluus pään vammat intoksikaatio • •

• •

myrkytyspotilaan hoito (lääkkeet, huumeet, alkoholi) alkoholin käytön aiheuttamat myrkytystilat

muistihäiriöt muut • • • •

infektiot endokrinologiset syyt (alhainen verensokeri) lääkitys verenkiertoon ja hengitykseen liittyvät hätätilanteet (infarkti, keuhkoembolia, suuret vuodot)

X

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement