Page 79

Päivystyksellisen hoidon tarve Päivystyksellistä hoitoa tarvitaan, kun • voimakas ahdistuneisuus tai pelkotila • voimakas masentuneisuus • itsetuhoinen tai ympäristöön kohdistuva uhkaavuus tai vaara • psykoosioireet: äkillisten aistiharhojen tai harhaluulojen ilmaantuminen tai pitkään jatkuneiden oireiden pahentuminen • sekavuustilat • väkivaltainen käyttäytyminen

Hoitopaikan valinta •uudet, akuutit potilaat ohjataan erikoissairaanhoidon piiriin: • TEHKO • psykiatrinen päivystystiimi

• Psypä ammattilaiskäyttöön*

•jo mielenterveyspalvelujen piirissä olevat ohjataan omaan hoitopisteeseensä, jos pärjäävät avohoidossa siihen asti: • TEHKO tukena • huom! arvioi sairaalahoidon tarve •sairaalahoidon tarve välttämätön

X

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement