Page 66

Lääkkeetön hoito • • • • • • • • • • •

ylläpidetään toivoa paranemisesta psykoterapia (tehokas yhdistettynä lääkkeeseen) liikunta yksin tai ryhmässä (osana kokonaishoitoa) potilasopastus (psykoedukaatio) säännöllinen seuranta kartoitetaan potilaan elämäntilannetta ja kuormittavia tekijöitä tuetaan rakentavia selviytymiskeinoja ja varoitetaan tekemästä suuria ratkaisuja elämässä akuutissa vaiheessa kehotetaan välttämään alkoholinkäyttöä muistutetaan säännöllisen vuorokausirytmin tärkeydestä kannusta pitämään yhteyttä läheisiin sairauden oireista huolimatta kts. myös masennuksen ennaltaehkäisy

X

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement