Page 62

Masennuspotilaan hoitoprosessi EPÄILY MASENNUKSESTA

TUNNISTA RISKI JA/TAI SEULO

•mieliala laskenut •asiat eivät kiinnosta kuten ennen •väsyneisyys •em. oireiden kesto vähintään 2 viikkoa

TODENNA MASENNUS JA SULJE POIS

TODENNA

stressi, työuupumus, suru, ihmissuhdeongelmat, elimelliset sairaudet, lääkkeet ja päihteet • labrat: PVK, TSH, Alat, Gluk, Krea, (tarv. S-Ca) • mittarit: BDI-21, AUDIT, MDQ

ALUSTAVA DIAGNOOSI

AKUUTTIHOIDON TARVE / PÄIVYSTYS Itsemurhavaara

HOITOSUUNNITELMA JA/TAI OHJAA asianmukaiseen hoitopaikkaan

Aluelääkäri

•lievät ja keskivaikeat

Psykoosi

Työterveyshuolto

•lievät ja keskivaikeat

Depressiohoitaja

Aluepsykologi

Sairaalahoito (KVS, JNS, KSKS os.7, Haukkalan)

HOIDA

X

•vaikeat psykoottiset masennukset •itsemurhavaarassa olevat •hoitoresistentit

Masennuksenhoitokaavio

Terapeuttinen hoitosuhde

•tukea antavat keskustelut ja psykoedukaatio •elämänhallinnan parantaminen •jatkoterapian tarpeen arviointi

Opiskeluterveyden-huolto ja neuvolat Psykiatrinen avohoito

•lähete tarvitaan

Psykiatrinen erikoissairaanhoito

Lääkitys

•kts. hoitokaaviosta

TAVOITTEENA TÄYDELLINEN REMISSIO • ylläpitohoidon ja seurannan tarpeen arviointi

Päihdehoito

•oman kunnan käytännön mukaisesti

Avohoito •psykiatrinen päivystystiimi • akuutit •TEHKO - tehostettu kotihoito • psykoottiset

Omahoito

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement