Page 59

Masentuneen toimintakyvyn arviointi B-ja C-lausunnoissa ja kuntoutussuunnitelmissa Toimintakyvyn arviointi

Pyydä potilasta kuvaamaan •Nukkumista •Syömistä •Päihteiden käyttöä •Kotitöiden tekoa •Työskentelyä kodin ulkopuolella •Kykyä huolehtia muista ihmisistä tai eläimistä •Kykyä pitää yhteyttä muihin ihmisiin •Liikkumista kotona ja kodin ulkopuolella •Asiointia virastoissa, lääkärissä, laskuista huolehtimista •Kiinnostusta harrastuksiin kotona ja kodin ulkopuolella •Päiväohjelmaa yleensä •Mitä ei ole jaksanut tehdä viimeisen 2 viikon aikana mielialaongelman takia

Vammaistuki

Em. lisäksi määriteltävä myös tapaturmavakuutuksen mukainen haittaluokka, vaikka kyse psyykkisestä sairaudesta

Hoitotuki

Em. lisäksi sairauden aiheuttama avun, ohjauksen ja valvonnan tarve päivittäistoimissa, liitteeksi potilaan oma hakemus

Kuntoutussuunnitelma

Em. lisäksi haitan ohella jäljellä oleva työ- ja toimintakyky, jotta kuntoutustoimet voitaisiin räätälöidä potilaalle sopivaksi

Ennen eläkkeen hakemista • lääketieteellisen hoidon ja kuntoutuksen keinot käytettävä • ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet kartoitettava ja kokeiltava • työjärjestelyjen avulla • työkokeilun • uudelleenkoulutuksen työterveyden, työnantajan, KELAn tai työeläkelaitosten kanssa yhteistyössä

X

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement