Page 58

X

Masentuneen toimintakyvyn arviointi B-ja C-lausunnoissa ja kuntoutussuunnitelmissa • esitietona lyhyt elämänhistoria koulutus- ja työtietoineen, yleinen sairaushistoria ja nykysairauden kehitys • kirjataan potilaan subjektiiviset oireet • kirjataan lääkärin objektiiviset havainnot, BDI / DEPS ja SOFAS-pisteet, kliinisen tutkimuksen tulokset, mahdolliset laboratoriokokeiden tulokset ja sairauden toimintakyvylle aiheuttama haitta ja jäljellä oleva työkyky lääketieteen menetelmin arvioituna • Hoito- tai kuntoutussuunnitelman teko ja johtopäätökset tuloksista, sairauden ennuste • lausunnon laatiminen

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement