Page 5

Tunnista masennuksen ja alkoholiriippuvuuden riskitekijöitä MASENNUS

• Pitkäaikaissairaudet • • • • • •

Diabetes Sepelvaltimotauti Syövät Kilpirauhasen liika- tai vajaatoiminta Parkinsonin tauti Sydän- tai aivoinfarktin jälkitila

ALKOHOLIRIIPPUVUUS

• • • • • • • • •

Alkoholin käytön alhainen aloitusikä Varhain alkanut tupakointi Hyvä luontainen alkoholin sietokyky Taipumus ahdistua herkästi Ahdistuneisuushäiriö Masennushäiriö Persoonallisuushäiriö Univaikeudet Toinen tai molemmat vanhemmat alkoholisteja Läheisväkivalta Jos ylipainolle ei löydy muuta selitystä, voi viitata runsaaseen alkoholinkäyttöön Toistuvat tapaturmat Usein toistuvat lyhyet sairauslomat; erityisesti vapaisiin liittyen Usein toistuvat itse ilmoitetut sairaus poissaolot Pitkäaikaistyöttömyys

Epäselvät somaattiset oireet, kiputilat Terveyspalvelujen runsas käyttö, toistuvat sairauslomat Stressi, univaje, työuupumus Liiallinen alkoholin tai muiden päihteiden käyttö • Perhe- ja työongelmat, läheisväkivalta, työttömyys, • taloudelliset ongelmat tai usean ongelman • kasaantuminen • • Suru tai menetykset • Muut psyyken ongelmat, kuten ahdistuneisuus, syömis- ja • persoonallisuushäiriöt • Synnytyksen jälkeen • • Eräät lääkeaineet (kortisoni, e-pillerit, beetasalpaajat, psykoosilääkkeet) Sairaushistoria: mahdolliset aiemmat masennusjaksot ja huumaavien aineiden käyttöhistoria • • • • •

•Ajankohtainen tilanne, ongelmat Testipatteristo •Aikaisemmat hoitojaksot •Lääkitys, käytössä olevat huumaavat aineet

ALUEHOITAJALLE

Mini-interventio

Riskijuomisen luokittelu

ALUELÄÄKÄRILLE

X

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement