Page 49

Itsetuhoisuus Tunnista itsemurhavaara: • kysy itsemurha-ajatuksista • ota huomioon aiempi itsetuhokäyttäytyminen • huomioi vaaran merkit • toivoton mieliala, levottomuus, ahdistuneisuus • itsemurhapuheet, -päätös, itsemurhasuunnitelma, jäähyväiskirje • itsemurhamenetelmien saatavuus (ampuma-aseet, lääkkeet) • samanaikainen päihdeongelma • omaisen, muun sukulaisen tai läheisen aiempi itsemurha • potilas on masentunut (huom! erityisesti vakava ja psykoottinen masennus)

Lääkärin arvio ja tarvittava hoitoon ohjaus •sairaala – tai tk-vuodeosasto •psykologi •depressiohoitaja •päihdehoitaja

Katso myös!! Itsemurhavaarassa oleva potilas LTK Itsemurhavaarassa olevan potilaan tunnistaminen SHK Itsemurhavaara nuoruusiässä LTK Itsetuhokäytös lapsuusiässä LTK Itsemurhakriisissä olevan potilaan hoito SHK Itsetuhoisen potilaan tukitoimet SHK

X

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement