Page 33

X Nuorten päihdehoito • tähän kuvaus, miten nuorten päihdehoito toteutetaan omassa kunnassa • Kolikko Esimerkki: • Nuorten erityispalvelujen päihde- ja huumetyön työryhmä tekee nuoren elämän tilanteen arviointia, sosiaali- ja hoitotyötä nuorten itsensä, heidän perheidensä ja muiden verkostojen kanssa •

– Tarvittaessa suunnitellaan ja ohjataan nuorten jatkohoitoja.

Päihde- ja huumetyön asiakkaat ovat alle 21 -vuotiaita nuoria, jotka ovat huolissaan päihteiden / huumeiden käytöstään

– Yhteyttä voivat ottaa myös vanhemmat, jotka miettivät käyttääkö lapsi / nuori päihteitä – Tietoa ja tukea voivat hakea myös työntekijät, joka kohtaavat työssään nuoria päihteiden / huumeiden käyttäjiä

Yhteydenoton voi tehdä ilman lähetettä joko puhelimitse, sähköpostitse (etunimi.sukunimi@jkl.fi) tai tulemalla suoraan yksikköön

THL: •Päihdetyö •Neuvoa-antavat •Työvälineet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement