Page 32

Terveysportti: • Masennuksen tietokanta– kts. Lasten ja nuorten masennustilat! • Alkoholiriippuvuuden tietokanta – kts. Nuorten alkoholin käyttö

X Lapsi ja nuori < 18 vuotta

Vinkkejä puheeksi ottoon

Lapsi tai nuori perheessä , jossa on masennusta tai päihdeongelmaa • Ota puheeksi • Läheisväkivalta

Mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito, jos lapsella tai nuorella ongelma on • Huoli puheeksi • Läheisväkivalta

• • • • • • • •

• •

Vavu – varhaista vuorovaikutusta tukeva haastattelu Akuutissa tilanteessa yhteys tarvittaessa Mobile tai 112 Lastensuojelun käsikirja –

lastensuojeluilmoitus

Tarvittaessa yhteys – lupa kysyttävä! • Neuvolat • Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto • Linkkisivulta lisää Elämä haltuun

R-BDI-13 Nuorten päihdemittari Neuvolat Koulu- ja opiskeluterveydenhoito Koulupsykologit Koulukuraattorit Terveyskeskuksen sairaanhoitajat ja lääkärit Lähetteellä erikoissairaanhoito: –

• • • •

Lasten- ja nuorten psykiatriset palvelut

Nuorten päihdehoito Kolikko (nuorten liikkuva työryhmä) – Kolikko ammattilaiskäyttöön* Nuorten erityispalvelut kts. myös NUSKA (nuorten seksuaalisen kaltoinkohtelun kohtaamisprojekti)

Perheneuvola linkitetään oman kunnan sivulle tukena ja ennalta ehkäisemässä • lapsella ongelmia • vanhemmuuden tuki • kotona ristiriitoja • erouhka ym.

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement