Page 31

X Huumevierotusosasto • • •

• • •

Huumevieroitusosasto on tarkoitettu vieroitus-oireissa hoitoon hakeutuville huumausaineiden käyttäjille sekä päihteiden sekakäyttäjille. Hoidon tavoitteena on akuuttien vieroitusoireiden hoito, sitoutuminen päihdeongelman käsittelyyn sekä motivointi jatkokuntoutukseen. Huumeiden käyttäjien laitosvieroitushoidon lisäksi osastolla toteutetaan opioidiriippuvaisten vieroitus,- korvaus- ja ylläpitohoidon tarpeen arviointija aloitusjaksoja. Osastolla on 6 vuodepaikkaa ja hoitoaika on 2 – 4 viikkoa. Vieroitushoitoon hakeutuminen tapahtuu Matalankynnyksen palveluyksikkö Pointin päihdepäivystyksen kautta. Huumevieroitusosastolle pääsy suunnitelmallista, ei päivystyksellistä palvelua.

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Masennus ja päihteet  

Kanerva-KASTE -hanke: hoitokartat - masennus ja päihteet

Advertisement